Commons:Уики обича паметниците 2016 България/Критерии

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Това е превод на критериите за избрани снимки в Общомедия. В голяма степен той може да е ориентировъчен и при оценката на журито на конкурса „Уики обича паметниците 2016 България“. Включва критерии за самите снимки, както и за описателните им страници.

Файлово име и описателна страница[edit]

 • Съдържателни файлови имена. Снимките трябва да са озаглавени със съдържателно и смислено файлово име. То помага при търсене на изображение по ключова дума. За файловите имена може да се използва както латиница, така и кирилица.
 • Коректно описание. Съдържанието на снимката трябва да е описано достатъчно подробно и точно, за да може да се идентифицира недвусмислено сниманият обект. Колкото по-прецизно е описанието, толкова по-добре. В идеалния случай описанието ще е дадено едновременно и на български, и на английски език.
 • Геолокационни данни. Винаги когато е възможно, добавяйте геолокационни параметри на снимките си. Те не са задължителни, но могат да бъдат от полза за други потребители, които също като вас искат да посетят дадена природна забележителност.
 • Категоризация. Изображението трябва да бъде категоризирано. Ако не успеете да се справите с категоризацията, помолете за помощ, но тогава задължително трябва да сте описали точно какво има на снимката и къде е направена.

Авторскоправен статут и използваемост[edit]

 1. Статут за авторско право Качествените снимки-кандидати трябва да бъдат качени в Общомедия под подходящ лиценз. Пълният списък с шаблони за лицензи се намира тук. Препоръчителни лицензи: CC-BY, CC-BY-SA, Public domain
 2. Без реклами или подписи в изображенията. Информацията за авторското право и авторството на качествените изображения би трябвало да се намира на страницата на снимката и може да бъде в метаданните, но не трябва да се показва в съдържанието на изображението.

Фотографски критерии[edit]

От техническа гледна точка това са фокус, експозиция, композиция, контрол на движението и дълбочина на резкостта.

 • Фокус – всеки важен обект на снимката обикновено следва да са откроява.
 • Експозиция - общото количество светлина (вж. Експозиция).
 • Композиция се отнася до разположението на елементите в изображението. „Правилото на третините” е добра насока за композиране и е наследство от живописната школа. Идеята е на изображението да се сложат мислено две въображаеми хоризонтални и две вертикални линии, като по този начин то се раздели хоризонтално и вертикално на третини. Центрирането на обекта често не е толкова интересно, колкото поставянето му в една от "привлекателните точки", 4-те места на пресичане на хоризонталните и вертикалните линии. Хоризонтите почти никога не трябва да са в средата, където те "отрязват" изображението наполовина. Добър избор за тях е горната или долната хоризонтална линия. Основната идея е пространството да се използва за създаването на динамично изображение.
  • Преден и заден план – Обекти на преден и заден план могат да разсейват впечатлението. Трябва да проверите дали нещо пред обекта не скрива други важни елементи и дали нещо във фона не разваля композицията.
 • Контрол на движението се отнася за начина, по който движението е представено в изображението.
 • Дълбочина на резкостта се отнася за областта във фокус пред и зад основния обект. Дълбочината на резкостта се избира в зависимост от специфичните нужди на всяка снимка. Голяма или малка дълбочина може или допринесе или отнеме от качеството на изображението. Малка дълбочина на полето може да се използва, за да привлече вниманието към основния обект, да го отдели от общата среда. Голяма дълбочина на полето може да се използва, за да се подчертае пространството в далечина. Късото фокусно разстояние (снимки с голям ъгъл) дава голяма дълбочина, и обратното - голямото фокусно разстояние (телеснимки) дава малка дълбочина. Малката апертура води до голяма дълбочина и обратно, голямата апертура - до малка дълбочина на полето.

От графичните елементи важни са форма, обем, цвят, текстура, перспектива, баланс, пропорция, чистота на образа и т.н.

 • Форма се отнася за контурите на основните обекти.
 • Обем е качеството на триизмерното изобразяване на обекта. Това се постига с помощта на странична светлина. Противно на общото схващане, предното осветяване не е най-добрия начин. То има склонноста да прави обекта плосък. Най-добрата светлина през деня е рано сутрин или късно следобед.
 • Цвят. Пренасищането с цветове не е добре.
 • Текстура се отнася за качеството на повърхността на обекта. Тя се засилва от странично осветление. Придава „усещането за докосване” на обекта.
 • Перспектива се отнася за мисления ъгъла, получен от линиите, които изчезват в точка в далечината, която може да бъде или да не бъде изобразена.
 • Баланс е подреждането на обектите в рамките на снимката, които могат да има еднаква тежест или да изглеждат повече от едната страна.
 • Пропорция е отношението между размерите на обектите в снимката. Като цяло, ние сме склонни да представяме малките обекти малки в сравнение с другите, но по-добра техника е те да се представят по-големи, в противоречие с естествената им големина. Например, една малко цвете да има превес над голяма планина... Това се нарича инверсия на мащаба.
Не е задължително да присъстват всички тези елементи. Някои фотографии могат да бъдат оценявани по отделни характеристики, тоест снимката може да бъде снимана за цвят или текстура, или за цвят И текстура, и т.н.
 • Чистота на образа се отнася за нарушаването на яркостта и качеството на цветовете и качеството и може да бъдат причинено от недостатъчна експозиция. Това не е желателно качество и може да бъде основание за отхвърляне.