Commons:Arotusõtarõ

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Jüvä Sullõv (Sulev Iva) om perit Võro lähküst Navi küläst ni tä oppas Tarto Ülikoolin Lõunõ-Eesti kiilt. Tä om sündünüq 3. rehekuu pääväl 1969 Võron. Tä om võro keeletiidläne ja kirämiis.

Tä om edesi veenüq võro kiilt ja seoilmaaolist kiräviit. Olnuq üts võro keele sõnaraamadu luuja ni üts võrokiilse aabidsa ja lugõmigu luujit. Tä om ka üts võrokiilse Vikipeediä vidosnikkõ.

2002. aastagal kaits' Iva Tarto Ülikoolin magistrikraadi ja 2007. aastagal doktorikraadi väüdüskiräga „Võro kiräkeele sõnamuutmiskõrd“. Tedä juhtsõ prohvõsri Pajusalu Karl.

1995. aastagast om tä tüütänüq Võro Instituudin ku as'atundja ja tiidüstüütäjä, Tarto Ülikoolin 2006. aastagast ku tiidüstüütäjä, 2008. Aastagast ku oppaja.

Teosõq Sulev Iva. „Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem“ („Võro kiräkeele sõnamuutmiskõrd“) Tarto: Tarto Ülikooli Kirästüs, 2007 Sulev Iva (2002): Võro-eesti synaraamat. Võro Instituudi Toimõndusõq 12. Võro Instituut'. Võro