Commons:Bybrunnen

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:BB)
Jump to: navigation, search
Shortcut
COM:BB
Välkommen till Wikimedia Commons svenskspråkiga bybrunn
öppen sedan 9 november 2005
Torget Sunhultsbrunn 2006 10 08.JPG

Här kan du

 • ställa frågor om Commons eller om upphovsrätt och licenser
 • ge förslag till förbättringar eller
 • kommentera vad du än vill.

Placera nya inlägg längst ner på sidan och signera med ~~~~.

Bybrunnen finns på andra språk också. Länkar till dessa versioner finns högst upp på sidan. Den engelska är mest aktiv.

Gamla diskussioner finns i arkiven. Aktuellt arkiv är Commons:Bybrunnen/Arkiv/2015.

Skriv ett nytt inlägg


Mallar[edit]

Ett urval mallar att använda bland annat för olika licenser finns på Commons:Licensmallar. Bland mallarna finns sådana som anger en viss ofta använd källa (såsom Nordens Flora, Svenskt biografiskt handlexikon och olika myndigheter), eller vissa speciella typer av bilder (gamla fotografier, heraldiska vapen). En motsvarande, men mer eller mindre komplett, lista finns på Commons:Copyright tags, på engelska. Se även Commons:Första stegen/Licensering.

Behöver översättas[edit]

Svenska översättningar i behov av kraftig förbättring. Se Commons:Help page maintenance
(Lägg gärna till saker som behövs översättas här. Även systemmeddelanden.). Ta även bort sådant som fixats.

Brott mot din upphovsrätt[edit]

Det är rätt vanligt att bilder från Wikimedia Comons används utan att användningsvillkoren följs. Det är bara upphovsrättsinnehavaren som har rätt att ingripa juridiskt (inte t.ex. WMF eller gemenskapen här). Om dina bilder används utan att man följer villkoren i den licens du valt, och du vill få slut på det, måste du alltså själv ta i saken. Om du är professionell fotograf kan du förstås också låta en juristbyrå sköta övervakningen.

(Om ditt problem är det motsatta, att någon laddat upp dina bilder på Commons mot din vilja och utan att du godkänt den uppgivna licensen, kan du lägga mallen {{copyvio}} på filbeskrivningssidan, eventuellt med ytterligare kommentarer på diskussionssidan. Vid behov får du hjälp här.)

En kort diskussion om problematiken finns på Commons:Enforcing license terms. I korthet:

 • Ofta räcker det att be vackert; folk vet inte vad fria licenser innebär (försäkra dig om att du själv vet det, om du ber mindre vackert).
 • Du kan skicka en räkning: om licensen inte följs har du rimligen rätt till den ersättning du fått om man avtalat med dig om att använda bilden på vanliga (kommersiella) villkor.
 • I vissa länder finns det en formell procedur för att kräva att bilderna tas bort (den för USA beskrivs kort).
 • Om du inte når samförstånd med användaren kan du gå till rätten. Antagligen lönar det sig att först tala med en jurist.

Inlägg[edit]

Universal Language Selector will be enabled by default again on this wiki by 21 February 2014[edit]

On January 21 2014 the MediaWiki extension Universal Language Selector (ULS) was disabled on this wiki. A new preference was added for logged-in users to turn on ULS. This was done to prevent slow loading of pages due to ULS webfonts, a behaviour that had been observed by the Wikimedia Technical Operations team on some wikis.

We are now ready to enable ULS again. The temporary preference to enable ULS will be removed. A new checkbox has been added to the Language Panel to enable/disable font delivery. This will be unchecked by default for this wiki, but can be selected at any time by the users to enable webfonts. This is an interim solution while we improve the feature of webfonts delivery.

You can read the announcement and the development plan for more information. Apologies for writing this message only in English. Thank you. Runa

{{PD-Sweden-photo}} och 1996 års lagändring[edit]

Liten översikt över fotografiers skyddstid:

 • 1919 års fotolag: Rätten till fotografier löper ut 15 år efter publicering, dock senast 15 år efter fotografens död, verkar det som enligt SOU 1956:25.
 • 1961 års fotolag: Rätten till fotografier löper ut 25 år efter att bilden framställts. Om bilden har konstnärligt eller vetenskapligt värde, är skyddstiden till 50 år från fotografens död. Om fotografen till en bild med konstnärligt eller vetenskapligt värde är anonym, löper skyddstiden ut 50 år efter att bilden först offentliggjordes. Om man dessförinnan lyckas identifiera fotografen eller att fotografiet först offentliggjordes efter den anonyme fotografens död, löper upphovsrätten ut 50 år efter upphovsmannens död. Om rätten redan löpt ut enligt 1919 års fotolag innan 1961 års fotolag infördes, verkar bilderna fortfarande ha varit fria. Observera att stillbilder i filmer räknas som fotografier om de framställts med hjälp av en kamera. I de fall fotografens dödsår är relevant, får det nog anses att fotografen är kameramannen.
 • 1994 års lagändring: rätten till fotografier flyttades från 1961 års fotolag till 1961 års upphovsrättslag. 25 år byts ut mot 50 år. Termen "fotograf" byts ut mot "upphovsman", med en not i förarbetena om att fotografen och upphovsmannen kan vara olika personer. Termen "konstnärligt eller vetenskapligt värde" byts ut mot verkshöjdskriteriet. Övergångsregler: Om rätten redan förfallit enligt tidigare regel, anses rätten fortfarande vara förfallen. Det finns även en not som säger att lagändringen inte medför att rätten förkortas om rätten enligt den äldre lagen skulle vara längre. 50 år efter fotografens död behöver t.ex. inte vara samtidigt som 50 år efter upphovsmannens död om fotografen och upphovsmannen skulle vara olika personer.
 • 1996 års lagändring: ny skyddstid för foton som uppnår verkshöjd. Grundregeln är 70 år efter upphovsmannens död (d.v.s. förlängning med 20 år). Om upphovsmannen är anonym, förfaller upphovsrätten 70 år efter att fotot först offentliggjordes (d.v.s. förlängning med 20 år). Om fotot inte offentliggjorts inom 70 år, förfaller dock skyddstiden redan 70 år efter framställandet, vilket ofta är tidigare än 50 år efter den anonyme upphovsmannens död enligt 1994 års lag. Fotografier som ingår i filmverk skyddas i 70 år räknad från det att den sist avlidne av huvudregissören, manusförfattaren, dialogförfattaren och kompositören till musik som skrivits specifikt för filmen avlidit (d.v.s. man ska i regel titta på helt andra personers dödsår än enligt 1961 och 1994 års lagar). Noter om övergångsregler: Om skyddstiden är längre enligt äldre lag, gäller den längre skyddstiden (främst relevant om ena lagen säger att man ska titta på en persons dödsår medan andra lagen säger att man ska titta på en annan persons dödsår). Om rätten löpt ut enligt äldre lag, återfår verket ändå sitt skydd under återstoden av skyddstiden enligt 1996 års lag. Foton som saknar verkshöjd omfattas inte av detta och det finns folk som hävdar att detta inte heller gäller foton som uppnår verkshöjd, men jag kan inte finna någon pålitlig källa som säger huruvida foton som uppnår verkshöjd påverkas eller ej. Det finns ett EU-direktiv som säger att dessa foton måste återfå sin upphovsrätt, men det är möjligt att de svenska juristerna missade den detaljen vad gäller fotografier. Jag vet inte riktigt vad det i så fall skulle innebära om man t.ex. skulle överklaga något till EU-domstolen.

Finns det någon som kan bringa klarhet i vad som egenligen hände 1996? Om 1996 års lag inte återgav fotografiska verk sitt skydd, verkar det betyda att samtliga fotografiska verk som utgivits före 1946, eller som togs av fotografer som dog före 1946, är fria samt att dessa inte heller drabbas av några URAA-bekymmer enligt amerikansk rätt. Om det däremot är så att 1996 års lag gjorde att fotografiska verk åter skyddas, verkar det betyda att dödsåret 1946 sänks med ett år till 1945, att diverse fotgrafiska verk som givits ut före upphovsmannens död åter är skyddade samt att massvis av fotografier drabbas av URAA-bekymmer. --Stefan4 (talk) 19:23, 4 April 2015 (UTC)

Om jag har förstått det hela rätt så var lagändringen inte retroaktiv, dvs inga verk vars skyddstid gått ut fick något nytt skydd. /ℇsquilo 06:43, 7 April 2015 (UTC)
Även jag har hört folk säga att 1996 års lagändring inte är retroaktiv med avseende på fotografiska verk, men jag har inte sett någon säker källa på detta. Det finns även en risk att de personer som säger att 1996 års lagändring inte är retroaktiv kan ha blandat ihop 1996 års lagändring (som förlängde upphovsrätten på fotografiska verk) med 1994 års lagändring (som förlängde upphovsrätten på övriga fotografier). --Stefan4 (talk) 22:01, 11 April 2015 (UTC)

Stewards confirmation rules[edit]

Hello, I made a proposal on Meta to change the rules for the steward confirmations. Currently consensus to remove is required for a steward to lose his status, however I think it's fairer to the community if every steward needed the consensus to keep. As this is an issue that affects all WMF wikis, I'm sending this notification to let people know & be able to participate. Best regards, --MF-W 16:12, 10 April 2015 (UTC)

Nominations are being accepted for 2015 Wikimedia Foundation elections[edit]

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Wmf logo vert pms.svg

Greetings,

I am pleased to announce that nominations are now being accepted for the 2015 Wikimedia Foundation Elections. This year the Board and the FDC Staff are looking for a diverse set of candidates from regions and projects that are traditionally under-represented on the board and in the movement as well as candidates with experience in technology, product or finance. To this end they have published letters describing what they think is needed and, recognizing that those who know the community the best are the community themselves, the election committee is accepting nominations for community members you think should run and will reach out to those nominated to provide them with information about the job and the election process.

This year, elections are being held for the following roles:

Board of Trustees
The Board of Trustees is the decision-making body that is ultimately responsible for the long term sustainability of the Foundation, so we value wide input into its selection. There are three positions being filled. More information about this role can be found at the board elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC)
The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions being filled. More information about this role can be found at the FDC elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC) Ombud
The FDC Ombud receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled. More information about this role can be found at the FDC Ombudsperson elections page.

The candidacy submission phase lasts from 00:00 UTC April 20 to 23:59 UTC May 5 for the Board and from 00:00 UTCApril 20 to 23:59 UTC April 30 for the FDC and FDC Ombudsperson. This year, we are accepting both self-nominations and nominations of others. More information on this election and the nomination process can be found on the 2015 Wikimedia elections page on Meta-Wiki.

Please feel free to post a note about the election on your project's village pump. Any questions related to the election can be posted on the talk page on Meta, or sent to the election committee's mailing list, board-elections -at- wikimedia.org

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery on behalf of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, 05:03, 21 April 2015 (UTC) • TranslateGet help

Wikimedia Foundation Funds Dissemination Committee elections 2015[edit]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson. Questions and discussion with the candidates for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson will continue during the voting. Nominations for the Board of Trustees will be accepted until 23:59 UTC May 5.

The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions on the committee being filled.

The FDC Ombudsperson receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 3 to 23:59 UTC May 10. Click here to vote. Questions and discussion with the candidates will continue during that time. Click here to ask the FDC candidates a question. Click here to ask the FDC Ombudsperson candidates a question. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 FDC election page, the 2015 FDC Ombudsperson election page, and the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 03:45, 4 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

Skyddsobjekt[edit]

I efterhand har jag förstått att File:Lidingövägen 24.JPG avbildar ett skyddsobjekt (framgår av skyltarna nere på stängslet). Jag försökte därför få flilen raderad Commons:Deletion requests/File:Lidingövägen 24.JPG men fick avslag. Är det någon som är kunnig i ämnet? Bör filen raderas med hänvisning till skyltarna? (Försvarsmakten har själva en bild på huset på hemsidan --I99pema (talk) 14:50, 5 May 2015 (UTC)

Är det förbjudet att fotografera skyddsobjektet? Det är bara vissa skyddsobjekt som omfattas av fotoförbud, t.ex. FRA:s anläggning på Lovön. Andra skyddsobjekt, t.ex. Arlanda flygplats och Viking Lines färjeterminal på Södermalm, går det utmärkt att fotografera.
Kontrollera vad det står på skylten. Om det är en bild av en överkryssad kamera, som här, betyder det att fotografering är förbjuden. Saknas den överkryssade kameran, går det bra att ta bilder. --Stefan4 (talk) 15:22, 5 May 2015 (UTC)
Den överkryssade kameran finns där, liksom på staketet kring denna byggnaden Category:Tre Vapen.--I99pema (talk) 15:30, 5 May 2015 (UTC)
Gäller det även byggnadernas utsidor eller bara sådana saker som inte är lätta för allmänheten att se? Jag noterar att Krigsarkivet är fullt synligt på såväl Eniros gatuvy såsom Googles gatuvy, d.v.s. varken Eniro eller Google fick nej från myndigheterna när de körde runt med sina kameror på platsen. Båda gatuvytjänsterna saknar dock FRA:s anläggning på Lovön. --Stefan4 (talk) 18:08, 5 May 2015 (UTC)
Bör behållas. Militära skäl saknar upphovsrättslig betydelse. Frågan går in på sådant som tryckfrihet. Fransk säkerhetstjänst har ganska enträget försökt få vissa bilder och artiklar raderade utan framgång. en:w:Talk:Pierre-sur-Haute military radio station. Edaen (talk) 19:02, 5 May 2015 (UTC)
OK. Om google-maps får publicera bilder på objekten så har Försvaret med stor sannolikhet ingen invändning mot dessa bilder på commons. Samtidigt tycker jag det är lite märkligt att det enbart är upphovsrättslagen som man tar hänsyn till. Tolkar jag det rätt att om någon medvetet/av misstag råka sprida hemligstämplad information på commons så saknas möjligheter att rätta till det så länge det inte bryter mot upphovsrätten? Trots att användaren skulle riskera att bli lagförd för spridandet? --I99pema (talk) 11:51, 6 May 2015 (UTC)