Commons:Batch uploading/Nordiska Museet/dates

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

"uppskattning";288;"ca" "Uppskattning";145;"ca" "påskrift";136;"-" "Uppgift i NMA";90;"-" "uppskattning, katalogkort";51;"ca" "Säker uppgift";48;"-" "Förteckning i NMA";32;"-" "Katalogkort";25;"-" "uppskattning på katalogkort";23;"ca" "Påskrift";22;"-" "katalogkort";18;"-" "Uppskattning, katalogkort";15;"ca" "cirka, uppskattning";13;"ca" "cirka";10;"ca" "Uppskattning på katalogkort";8;"ca" "Extern källa";7;"-" "Påskrift på monteringen";6;"-" "omkring";6;"ca" "Sakerhet:märkning Tolerans fran:ca Til:ca";4;"ca" "cirka, uppskattad";4;"ca" "huvudliggaren";4;"-" "ca";4;"ca" "Tolerans fran:ca ";3;"ca" "uppgift i NMA";2;"-" "kataloguppgift";2;"-" "förteckning i NMA";2;"-" "Stockholms adresskalender";2;"-" "Påskrift på baksida";2;"-" "Extern uppgift";2;"-" "sekundär förteckning";2;"-" "Påskrift med penna på förvaringen";2;"-" "Påskrift med penna på monteringen";2;"-" "avled 1852";2;"-" "uppskattning katalogkort";2;"ca" "Sakerhet:extern källa ";2;"-" "uppskattning, kataloglapp";2;"ca" "trolig";2;"ca" "Fotografens uppgift";2;"-" "föteckning i NMA";2;"-" "Tolerans fran:ca Til:ca";2;"ca" "Primär källa i NMA";2;"-" "Uppgift i förteckning i NMA";2;"-" "omkring. Katalogkort";2;"ca" "uppskattning:Stockholms adresskalender";2;"ca" "påskrift på kataloglapp, dräktbild";1;"-" "Påskirft på monteringen";1;"-" "märkning";1;"-" "Sekundär källa";1;"-" "sekundär källa";1;"-" "Sakerhet:märkning Tolerans fran:ca ";1;"ca" "Tryck på bild";1;"-" "Påskrift på montering";1;"-" "Bibliografisk uppgift";1;"-" "Sakerhet:uppskattning ";1;"ca" "Säkerhet:märkning ";1;"-" "Sekundärt register";1;"-" "Påskrift med penna på förvaring";1;"-" "Påskrift med maskin på monteringen";1;"-" "Sakerhet:uppskattning Tolerans fran:ca Til:ca";1;"ca" "Förvärv";5;"-" "Gåva till museet detta år";5;"b" "Sakerhet:märkning ";3;"-" "Text på original";2;"-" "uppgift i förteckning i NMA";2;"-" "Sakerhet:uppskattning Tolerans fran:ca ";2;"ca" "prägling";1;"-" "Stämpel";1;"-" "Uppgift i primär källa i NMA";1;"-" "Datering uppskattning at kläder och fotografens verksamhetstid att döma.";1;"ca" "Blyertspenna på montering";1;"-" "Uppgift från extern beställare";1;"-" "Stämpel på bilden.";1;"-" "Påskrift på baksidan, gåva till museet detta år";1;"b" "Uppgift i beställningsunderlag Iconaut";1;"-" "uppskattning, enligt påskrift före 1917";1;"" "1890-tal, uppskattning";1;"" "Påskrift på glasplåten";1;"-" "Stämpel på montering";1;"-" "säker uppgift";5;"-"