Commons:Podmínky pro rychlé smazání

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Criteria for speedy deletion and the translation is 86% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Criteria for speedy deletion and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcuts: COM:CSD • COM:SPEEDY

Tato stránka je na Wikimedia Commons považována za oficiální pravidlo. (Vizte jejich seznam: Pravidla a doporučení)
Pravidlo je mezi editory široce přijímáno a je považováno za standard, který by měl každý dodržovat. S výjimkou drobných editací změny tohoto pravidla navrhujte na diskusní stránce.

Tato stránka stanovuje pravidla pro rychlé smazání obsahu v rámci Wikimedia Commons. Vysvětluje, jak o smazání požádat a jak postupovat v případě, že je některá ze stránek navržena ke smazání. Jejím účelem není zodpovědět otázky ohledně autorských práv a licencí. Tomuto tématu se věnuje stránka Commons:Licensing.

Níže uvedená kritéria představují jediné situace, v nichž mají správci širokou podporu komunity k tomu, aby podle svého uvážení přeskočili standardní diskusi o smazání a okamžitě smazali soubory nebo stránky. Neznamená to však, že by správci byli nuceni ke smazání přikročit, pokud nastanou podmínky, nichž se jako vhodnější ukáže jiný způsob řešení. Kritéria se vztahují pouze na případy uvedené v pravidlech níže.

Správci by měli mít na paměti, že nemají přistupovat k rychlému smazání stránek či souborů, pokud se nejedná o zcela jednoznačný případ. Pokud již stránka v minulosti úspěšně přečkala diskusi o smazání, neměla by být rychle smazána. Výjimkou jsou nově odhalená porušení autorských práv. Přispěvatelé občas vytvářejí stránku několika postupnými editacemi. Správci by se proto měli vyvarovat mazání stránek, které vypadají nedokončeně, příliš brzy po jejich založení. Existuje silná shoda na tom, že autoři a významní přispěvatelé stránek či souborů by o nominaci na rychlé smazání měli být informováni. Pokud navrhujete rychlé smazání nějakého obsahu, nezapomeňte autora upozornit.

Pokud chcete navrhnout stránku k rychlému smazání, můžete použít šablonu {{speedydelete|<stručné zdůvodnění>}} nebo její zkratku {{SD|<kód příslušného kritéria jako například G7 pro "žádost autora", viz seznam>}}.

Obecné důvody pro smazání – G

Shortcut
1. Pokusná či omylem založená stránka, případě nesmysly bez relevantního obsahu
Stránka obsahuje zbytečnosti, které původně vznikly jen k testovacím účelům, byla založena omylem, je plná blábolů a neobsahuje nic smysluplného. Toto kritérium může zahrnovat i text umístěný na diskusních stránkách, který ničemu nepomáhá nebo se netýká příslušné stránky (ujistěte se však, že diskusní stránka nemá relevantní obsah ve své historii).
2. Nepoužívané a nepotřebné, případně nefunkční přesměrování
Stránka je nepoužívaným přesměrováním, u kterého zároveň nelze očekávat, že by někdo odkazovanou stránku pod tímto názvem hledal. Toto kritérium se dále vztahuje na přesměrování, která odkazují na smazaný či neexistující obsah. V jeho rámci mohou být smazána i nepoužívaná přesměrování na diskusní stránky, která vznikla v důsledku přesunu stránky nebo přesměrování napříč jmennými prostory.
3. Obsah zamýšlený jako vandalismus, hrozba nebo útok
Obsah, který byl vložen s úmyslem způsobit škodu či se záměrem ohrozit, obtěžovat či napadnout jiného člověka nebo uživatele. Uživatelé, kteří takové příspěvky vloží, bývají dočasně či trvale zablokováni podle závažnosti jejich prohřešku. Na základě tohoto kritéria může být smazán i obsah, který byl vložen s cílem vytvořit či rozšířit hoax.
4. Opětovné vložení obsahu v minulosti smazaného na základě komunitního konsensu
Stránka nebo soubor odpovídá obsahu, který se komunita v minulosti rozhodla smazat. Opakované znovuvytváření takového obsahu může vést až k zablokování účtu. Autor nebo uživatel, který původní soubor nahrál, může o obnovení souboru požádat správce, který ho smazal, nebo podat žádost o obnovení.
5. Dočasné smazání kvůli pročištění historie nebo skrytí revizí
Obsah může být dočasně smazán, aby bylo možné odstranit z jeho historie revize obsahující vandalismus, hrozby, útoky či osobní údaje. Krátkodobé smazání je povoleno také kvůli sloučení či rozdělení historie stránky.
6. Nekontroverzní údržba
Obsah může být dočasně smazán, aby se bylo možné provést přesun, případně jiný nekontroverzní technický zásah, k jehož dokončení je nutné dočasné či trvalé smazání.
7. Žádost autora či uživatele, který soubor nahrál
Původní autor nebo uživatel, který soubor nahrál na server, žádá odstranění čerstvě nahraného (ne více než 7 dní) a nepoužívaného obsahu. Žádosti tohoto druhu, které se týkají starších souborů,[1] by měly být podány ve formě žádosti o smazání.
8. Stránka závislá na smazaném či neexistujícím obsahu
Stránka nebo soubor přímo souvisí s obsahem, který byl smazán nebo již neexistuje (může se jednat o osiřelé diskusní stránky bez přínosného obsahu, přesměrování na neplatný cíl, dceřinou stránku bez nadřazené stránky apod.). Toto kritérium se uplatňuje pouze v rámci obsahu Wikimedia, netýká se externích stránek (smazaných zdrojů).
9. Správní zásah nadace Wikimedia
Kritérium vyhrazené správním zásahům provozovatele serveru, takzvané Office action. Nadace Wikimedia si vyhrazuje právo na rychlé smazání obsahu, dočasné či trvalé, v případě mimořádných okolností. Smazání na základě tohoto kritéria nesmí provést žádný správce, který není zaměstnancem či oficiálním spolupracovníkem nadace Wikimedia. Smazání tohoto druhu by bez svolení nadace nemělo být komunitou zvráceno.
10. Soubory a stránky založené k reklamním účelům
Toto se týká pouze obsahu nahraného s úmyslem propagace výrobků a/nebo služeb, nespadajícího do zaměření projektu. Soubory dokumentující soudobou či historickou reklamu pod toto kritérium nespadají.
11. Otevřené kopírování autorsky chráněného textu
Stránka obsahuje autorsky chráněný text ve formě webové stránky či jakéhokoli jiného dokumentu, zkopírovaná bez povolení autora.

Kritéria specifická pro konkrétní jmenné prostory

(Galerie – GA)

1. Galerie bez obrázků či jiných médií
Stránky v hlavním jmenném prostoru (galerie), které jsou prázdné či bez smysluplného obsahu. Příkladem jsou stránky, které obsahují pouze text, ale žádné obrázky či jiné mediální soubory.
3. Uživatel chtěl vytvořit encyklopedický obsah
Stránka má být encyklopedickým článkem. Články a biografie ovšem patří do Wikipedie, projekt Wikimedia Commons se na tento obsah nezaměřuje.

Kategorie – C

2. Nevhodně pojmenovaná kategorie

Kategorie s nepřesným názvem mohou být rychle smazány poté, co byl jejich obsah přemístěn do kategorie s vhodnějším názvem. Pokud není starý název kategorie závadný, mělo by se zde ponechat přesměrování.

Bližší informace najdete na stránce Přejmenování kategorií#Měla by být původní kategorie smazána?
3. Neužitečná, prázdná kategorie
Pokud je nějaká kategorie prázdná a navíc zjevně nepoužitelná, může být rychle smazána. Toto se samozřejmě netýká kategorií označených patřičnou šablonou, která vysvětluje, že kategorie může existovat i prázdná, že byla právě nedávno nekonsenzuálně vyprázdněna, apod. Spíše než smazání zvažte její přejmenování či přesměrování.

Commons – COM

1. Nevhodně vyplněná žádost o smazání či vyprázdněný záznam.
Toto kritérium se vztahuje na žádosti o smazání, které nejsou správně podané a není možné je opravit. Týká se i zbytečných žádostí o smazání stránek, které je možné smazat rychle. V takovém případě je nutné žádost buď formálně uzavřít, aby ji bot automaticky odstranil z denního záznamu, nebo stránku se žádostí smazat a odstranit ji z denního záznamu ručně. Záznamy žádostí o smazání se průběžně vyprazdňují v závislosti na tom, jak se uzavírají příslušné diskuse. Jakmile jsou prázdné, mohou být okamžitě smazány. Mějte na paměti, že předchozí věta se netýká archivů žádostí o smazání, které fungují nezávisle na denních záznamech.

Soubor – F

1. Očividné porušení autorských práv
Obsah jednoznačně porušuje autorská práva a není zřejmé, že by jejich držitel svolil k užití díla pod některou z licencí, které projekt Wikimedia Commons využívá. Opakované vkládání děl chráněných autorskými právy může vést k dočasnému či trvalému zablokování uživatele.
2. Obsah nahraný v rámci Fair Use
Obsah bez volné licence, který byl nahán na základě principu Fair use. Takový obsah v projektu Wikimedia Commons není povolen a bude rychle smazán.
3. Obsah odvozený od nesvobodného díla
Odvozené dílo, jehož základem je obsah podléhající autorským právům bez svobodné licence (například screenshoty nesvobodných počítačových programů). Toto kritérium se netýká případů, které využívají princip svobody panoramatu.
4. Neúspěšná revize licenčních podmínek
Revize licenčních podmínek ukázala, že nahraný soubor vychází z nesvobodné licence, která znemožňuje například komerční užití díla nebo vytváření jeho odvozenin. Soubory označené OTRS týmem jako postrádající dostatečné svolení, případně soubory označené šablonou OTRS pending déle než třicet dní, mohou být rovněž rychle smazány s odkazem na toto kritérium.
5. Chybí nezbytné informace
Nahraný soubor postrádá některé nezbytné informace, například údaje o licenci, svolení držitele autorských práv nebo informace o zdroji. Smazání takových souborů může být o sedm dní odloženo (lhůta běží od okamžiku označení takového souboru).
6 Praní špinavé licence</section end=F6 />
Obsah, který se na server Wikimedia Commons dostal díky tzv. praní špinavé licence, porušuje autorská práva. Uživatel, který se praní špinavé licence dopouští, riskuje dočasné či trvalé zablokování svého účtu.
7. Soubor je prázdný, poškozený, nebo nepovoleného formátu
Prázdné stránky souborů lze rychle smazat, pokud nejsou využity jako přesměrování. Totéž platí o souborech, které jsou poškozené či nefunkční při pokusu o zobrazení v plném rozlišení, případně vůbec nesplňují podmínky povolených formátů.
8. Přesný či zmenšený duplikát
Nahraný soubor je přesnou kopií či zmenšenou duplicitní verzí staršího existujícího souboru. Obecně uznávaným zvykem je smazat novější duplikát. Mohou však existovat výjimky, například pokud srovnáváme soubor nahraný živým uživatelem a botem. Mějte na paměti, že v případě skutečně velkých souborů se menší duplikát dá akceptovat, zejména s ohledem na přístupnost.
9. Vložená data
Soubor obsahuje další vložená data v podobě archivu chráněného heslem.
10. Osobní fotografie nepřispívajících osob
Toto se týká nepříliš kvalitních selfíček či jiných osobních fotografií, které nemají žádné reálné využití v projektu.

Šablona – T

1. Duplicitní šablona
Nově vytvořená šablona, která kopíruje již existující šablonu staršího data.
2. Nepoužívaná šablona
Šablony, které nejsou použity na žádné stránce, bývají rychle smazány. Výjimkou jsou údržbové a projektové šablony, které se do stránek vkládají pomocí substituce.

Uživatel – U

1. Žádost uživatele ve vlastním uživatelském prostoru
Uživatel požádal o smazání své vlastní uživatelské stránky či její podstránky. V souladu stímto kritériem mohou být smazány i uživatelské stránky, které uživatel vyprázdnil.
2. Uživatelská stránka neexistujícího uživatele
Stránka v uživatelském prostoru neexistujícího uživatele. V případě uživatelských jmen, jejichž držitel požádal o přejmenování účtu, je možné v původním uživatelském prostoru založit přesměrování a zamknout ho proti úpravám.
3. Nevhodné použití uživatelské stránky
Uživatelská stránka je využita nevhodným způsobem. Za nevhodné se považují uživatelské stránky, které slouží výlučně jako reklama či propagační kanál, stejně jako ty, které byly založeny s úmyslem obtěžovat či útočit. S odkazem na toto kritérium mohou být smazány i stránky obsahující bláboly a nesrozumitelný obsah.

Poznámky

  1. Obsah starší než 7 dní už může být používán na webových stránkách mimo projekty nadace Wikimedia, což nebude patrné ze stránky Special:GlobalUsage.

See also