Commons:Deutsche Fotothek/cs

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Deutsche Fotothek v jiných jazycích:
čeština | Deutsch | English | français | 日本語 | 한국어 | македонски | русский | +/−
Shortcut
COM:DF

Příklady Historische Zeichnungen

Bergung eines Verletzten

Das kriegszerstörte Dresden

Straßenbautechniker

Betriebsärztin


Více obrázků (62 051)

Dne 31. března 2009 bylo uvolněno 250 000 obrázků z Deutsche Fottohek pod licencí Creative Commons cc-by-sa 3.0 a následně nahráno na Wikimedia Commons. Podobná spolupráce vznikla již dříve s archivem Bundesarchiv.

Informace[edit]

Tyto fotografie můžete najít v kategorii Images from the Deutsche Fotothek. Většina fotografií je v rozlišení 800×600, některé by časem mohly být nahrazeny většími.

Tisková zpráva[edit]

Logo Deutsche Fotothek

Berlín, 31. březen 2009

Byla uzavřena spolupráce s jednou z největších knihoven.

Jako první německá knihovna uzavřela Saská státní knihovna – Státní a universitní knihovna v Drážďanech (SLUB) smlouvu se společností Wikimedia Deutschland. V první fázi SLUB zpřístupní asi 250 000 pod volnou licencí na Wikimedia Commons, sesterském projektu Wikipedie.

Fotografie, popisky a další metadata budou nahrány na Commons v průběhu příštích měsíců dobrovolníky z Wikimedie, pak budou připojeny různě identifikační údaje a geografické šablony. Ty se pak zkopírují i na SLUB. Tímto se spolupráce stane ziskovou i pro druhou stranu.

Žádná práva třetích stran nepřekáží použití licence Creative Commons BY-SA 3.0. Ředitel Deutsche Fotothek Dr. Jens Bove řekl že tato spolupráce „zvýší zájem veřejnosti a dosáhne vyšší hodnoty Deutsche Fotothek“. Zároveň je jednání SLUB jasným krokem k volně dostupným informacím. „Spolupráce s jednou z největších německých kihoven s Wikimedí a svobodným úložištěm médií Wikimedia Commons je dalším důležitým krokem směrem k volné dostupnosti znalostí“, řekl Sebastian Moleski, ředitel Wikimedia Deutschland.

„Tato spolupráce je příkladná pro strategii Wikimedie ke zlepšení vědomostí lidstva kdekoliv na světě, volnému přístupu k informacím.“ Prezident Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí Prof. Dr. Claudia Lux prohlásil: „Tato spolupráce umožní mnoha lidem na celém světě používat knihovní zdroje a rozšířit své znalosti. Je to výhoda pro všechny.“

Další zprávy[edit]

Externí odkazy[edit]