Commons:Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:ESK)
Jump to: navigation, search
Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi        Statuksen poistoehdotukset Statuksen poistoehdotukset

Alla on tämänhetkiset ehdokkaat suositelluiksi kuviksi. Huomaa, että tämä ei ole sama asia kuin päivän kuva.

Ehdottaminen[edit]

Ohjeita ehdottajille[edit]

Lue läpi Commons:Image guidelines ennen kuvan ehdottamista.

Alla on yhteenveto siitä, mitä tulee tarkastella arvioidessa kuvan sopivuutta suositelluksi kuvaksi:

 • Resoluutio – Yleensä kuvat, joiden resoluutio on alle kaksi megapikseliä, on hylätty. Alle kahden megapikselin kuva voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksessa. Huomaa, että kuvassa, jonka resoluutio on 1 600 × 1 200, on noin 1,92 megapikseliä, joten se on kelvoton.
Commonsissa sijaitsevia kuvia voidaan käyttää muuhunkin kuin tietokoneen näytöllä katselemiseen. Niitä voidaan tulostaa tai katsella suurella resoluutiolla olevilla monitoreilla. Emme voi ennustaa, millaisia laitteistot tulevat olemaan tulevaisuudessa, joten kuvan tulee olla niin suurella resoluutiolla kuin mahdollista.
 • Fokus – kuvan tärkeimpien kohteiden tulisi olla teräviä.
 • Edusta ja tausta – edustalla ja taustalla olevat asiat voivat olla häiritseviä. Tarkista, että edustalla olevat kohteet eivät peitä mitään kuvan kannalta tärkeää ja taustalla olevat kohteet eivät pilaa asetelmaa, esimerkiksi katuvalo ei näytä tulevan jonkun päästä.
 • Tekninen korkealaatuisuus – suositellun kuvan tulee olla teknisesti korkealaatuinen.
 • Digitaaliset manipulaatiot eivät saa vetää nenästä kuvan katsojaa. Kuvassa olevien kauneusvirheiden korjaaminen on sallittua, jos korjaus on tehty hyvin ja sen tarkoituksena ei ole vääristää kuvaa. Hyväksyttäjä manipulaatioita ovat rajaus, perspektiivin oikaisu, terävöittäminen, sumentaminen ja valotuksen sekä värien korjailu. Monimutkaisemmat manipulaatiot ovat sallittuja vain, jos mallinetta {{Retouched picture}} käytetään kuvaussivulla. Kuvauksettomat tai väärin kuvatut monimutkaiset manipulaatiot ovat kiellettyjä.
 • Arvo – päätavoitteenamme on erottaa arvokkaimmat kuvat muista. Suositellun kuvan tulee olla jotenkin erikoinen.
  • Auringonlaskuista otetut valokuvat ovat kaikki vähän samanlaisia (Valokuvia)(Suomessa otettuja valokuvia)
  • Yökuvat saattavat olla hienompia, mutta päiväkuvista ilmenee yleensä enemmän tietoa
  • Kaunis ei ole sama asia kuin arvokas

Teknisiä yksityiskohtia käsitellään kohdissa valotus, asetelma, liikkeenhallinta ja terävyysalue.

 • Valotus – valotuksella tarkoitetaan valokuvauksessa kameran filmiin tallentuvaa tai digitaalikamerassa valoherkän kennon tallentamaa valon määrää. Valotuksen tulisi olla sopiva. Laajat ylivalottuneet alueet ovat usein häiritseviä.
 • Asetelma – asetelmalla tarkoitetaan kuvan esineiden sijoittumista toisiinsa nähden. ”Kolmoissääntö” (esimerkkikuva) on hyvä nyrkkisääntö siitä, millainen on hyvä asetelma. Kolmoissäännön ideana on, että kuva jaetaan kahdella pystyviivalla ja kahdella vaakaviivalla yhdeksään osaan (3×3). Pääaiheen sijoittaminen tiukasti kuvan keskelle on yleensä huonompi vaihtoehto mielenkiintoisuuden kannalta kuin pääaiheen sijoittaminen johonkin neljästä viivojen muodostamasta risteyksestä. Horisonttia ei tulisi sijoittaa kuvan keskelle, vaan jommankumman viivan keskelle. Kolmoissäännön avulla saadaan luotua dynaaminen kuva.
 • Liikkeenhallinta – liikkeenhallinnalla tarkoitetaan sitä, miten liike näkyy kuvassa. Liike voi olla terävää tai epätarkkaa. Jompikumpi aina ei ole paras vaihtoehto, vaan tärkeintä on aikomus havainnollistaa jotain. Liike on suhteellista kuvan kohteisiin verrattuna. Esimerkiksi valokuva ralliautosta, joka näyttäisi olevan paikallaan taustaa vasten, on huonompi vaihtoehto kuin valokuva ralliautosta, joka näkyy terävästi, mutta jonka tausta on sumuista, koska tällöin liikkeen huomaa helposti. Tätä kutsutaan ”panoroinniksi”. Toisaalta valokuva hyppäävästä koripallon pelaajasta, joka näyttää olevan paikallaan taustaa vasten, on hyvä sen epäluonnollisuuden takia.
 • Terävyysalue – terävyysalueella tarkoitetaan kuvan kohteen terävyyttä ympäristöön verrattuna. Terävyysalue valitaan jokaisen kuvan kohdalla erikseen. Suuri tai pieni terävyysalue voi huonontaa tai parantaa kuvan laatua. Pientä terävyysaluetta voidaan käyttää erottamaan pääkohde muusta ympäristöstä. Näin katsojan huomio kiinnittyy haluttuun kohteeseen. Suurta terävyysaluetta voidaan taas käyttää tilan havainnollistamiseen. Lähtökohtaisesti syväterävyysalue muodostuu sitä lyhyemmäksi, mitä suurempaa aukkoarvoa valokuvaaja käyttää. Vastaavasti pientä aukkoarvoa käytettäessä syväterävyysalue voi ulottua kuvan etualalta äärettömään. Aukon arvon lisäksi syväterävyysalueeseen vaikuttaa kuitenkin myös objektiivin todellinen polttoväli ja toisaalta kohteen etäisyys kuvaajasta.

Alla käsitellään vielä grafiikkaa.

 • Terävyys – pääkohteiden ääriviivojen on oltava teräviä.
 • Kolmiulotteisuus – kolmiulotteisuuden on oltava laadukasta. Parhaiten tämä onnistuu siten, että valo tulee kohteen sivulta. Yleensä kuvaajasta päin tuleva valo ei onnistu luomaan kunnollista kolmiulotteista vaikutelmaa, vaan se johtaa litteään vaikutelmaan. Paras valo ulkona on aamulla tai illalla.
 • Värit – värit eivät saa olla liian kylläisiä.
 • Tekstuuri – kohteen pinnan on oltava kolmiulotteisen näköinen ja laadukas.
 • Perspektiivi – kuvan tulee olla kolmiulotteinen.
 • Tasapaino – kuvan kohteiden tulisi olla tasapainossa keskenään. Suurta määrää kohteita ei tulisi jommallakummalla puolella.
 • Mittasuhde – mittasuhteella tarkoitetaan kuvan kohteiden kokoa toisiinsa verrattuna. Yleensä meillä taipumus esittää pienet kohteet pieninä, mutta toisaalta pienen kohteen esittäminen suurena luonnossa suurta kohdetta vasten on myös hyvä tekniikka, esimerkiksi kukan esittäminen vuorta vasten.
 • Symbolinen tarkoitus – huono kuva vaikeasta aiheesta on parempi kuin hyvä kuva helposta aiheesta.
Valokuvaaja ja/tai sen katselija voivat tarkastella kuvan kohdetta puolueellisesti. Kuvan arvoa ei tulisi arvioida arvioijan kulttuurillisen taustan perusteella, vaan se tulisi arvioida kuvan kulttuurillisen taustan perusteella. Hyvä kuva ”puhuu” katsojalle herättäen sellaisia tunteita kuin ilo, sympatia, herkkyys, suru, inho, viha ja raivo. Hyvän kuvan herättämät tunteet eivät ole vain positiivisia.

Uuden ehdotuksen lisääminen[edit]

Jos sinusta tuntuu siltä, että olet löytänyt kuvan, josta voisi tulla suositeltu kuva ja jonka kuvaussivulla on hyväksytty ja totuudenmukainen tekijänoikeusmalline, toimi seuraavasti:

Askel 1: Kopioi kuvan nimi alla olevaan laatikkoon ja paina nappia ”Luo äänestyssivu”.


Askel 2: Noudata avautuvalla sivulla olevia ohjeita.

Askel 3: Lisää ehdokaslistan alkuun seuraava koodi:
{{Commons:Featured picture candidates/File:KIRJOITA TIEDOSTON NIMI TÄHÄN}}

Äänestäminen[edit]

Käytä äänestäessäsi seuraavia mallineita:

 • {{Support}} luo lopputuloksen Symbol support vote.svg Support. Käytä mallinetta, jos kannatat kuvaa suositelluksi kuvaksi.
 • {{Oppose}} luo lopputuloksen Symbol oppose vote.svg Oppose. Käytä mallinetta, jos vastustat statusta.
 • {{Neutral}} luo lopputuloksen Symbol neutral vote.svg Neutral. Käytä mallinetta, jos äänestät tyhjää.
 • {{Comment}} luo lopputuloksen Pictogram voting comment.svg Comment. Käytä mallinetta, jos kommentoit jotakin.
 • {{Info}} luo lopputuloksen Pictogram voting info.svg Info. Käytä mallinetta, jos informoit jostakin.
 • {{Question}} luo lopputuloksen Pictogram-voting-question.svg Question. Käytä mallinetta, jos kysyt jostakin.

Jos kuvan ei ole mahdollista päästä suositelluksi kuvaksi, lisää äänestyssivulle {{FPX|KIRJOITA TÄHÄN, MIKSI KUVA EI VOI OLLA SUOSITELTU KUVA}}.

Perustele aina mielipiteesi. Muista allekirjoittaa lisäyksesi. Allekirjoittaminen tapahtuu kirjoittamalla ~~~~ kommentin perään tai painamalla työkalurivin painiketta Button sig.png kursorin ollessa sopivalla kohdalla.

Statuksen poistoehdotuksen lisääminen[edit]

Jos jokin suositeltu kuva on mielestäsi kelvoton suositelluksi kuvaksi, voit ehdottaa suositellun kuvan statuksen poistoa.

Sellaisissa äänestyksissä tulee käyttää mallinetta {{Keep}}, joka luo lopputuloksen Symbol keep vote.svg Keep, halutessasi statuksen säilyvän tai mallinetta {{Delist}}, joka luo lopputuloksen Symbol oppose vote.svg Delist , halutessasi statuksen poistoa.

Luodessasi uuden äänestyksen, toimi ohjeen mukaan:

Askel 1: Kopioi kuvan nimi alla olevaan laatikkoon ja paina nappia ”Luo äänestyssivu”.


Askel 2: Noudata avautuvalla sivulla olevia ohjeita.

Askel 3: Lisää ehdokaslistan alkuun seuraava koodi:
{{Commons:Featured picture candidates/removal/File:KIRJOITA TIEDOSTON NIMI TÄHÄN}}

Käytäntö[edit]

Yleiset säännöt[edit]

 1. Äänestys on auki tasan yhdeksän vuorokautta ehdotuksen tekemisen jälkeen.
 2. Käyttäjätunnuksettomat käyttäjät saavat ehdottaa ja keskustella, mutta eivät äänestää.
 3. Ehdotus ei ole ääni. Ääni on annettava erikseen.
 4. Ehdottaja voi vetää ehdotuksen pois lisäämällä {{withdraw|~~~~}} äänestyssivulle.
 5. Wikimedia Commons ei ole vain Wikipedian kuvavarasto, joten kuvia ei tule arvioida vain Wikipediaan soveltuvuuden perusteella.
 6. Jos kuva ei saa muita kannattavia ääniä kuin ehdottajan viiden vuorokauden kuluessa ehdotuksen tekemisestä, poistoäänestys tulee lopettaa.
 7. Mallineella {{FPX}} merkitty poistoäänestys tulee lopettaa 24 tunnin kuluttua mallineen lisäämisestä, jos muita kannatusääniä kuin ehdottajan ei ole.

Statuksen muutos[edit]

Kuvasta tulee suositeltu kuva, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Kuvaussivulla on hyväksytty ja totuudenmukainen tekijänoikeusmalline
 2. Vähintään viisi kannatusääntä
 3. Vähintään kaksi kolmasosaa äänistä kannattavia
 4. Saman kuvan eri versiosta vain yksi saa olla suositeltu kuva. Siitä kuvasta, joka on kerännyt eniten kannattavia ääniä, tulee suositeltu kuva.

Statuksen poistoehdotuksen kohdalla sovelletaan samoja sääntöjä. Jos statuksen poistoa kannattavia ääniä ei ole tullut ehdottajan äänen lisäksi viiden vuorokauden kuluessa ehdotuksen teosta, äänestys tulee sulkea.

Ohjeita äänestyksen lopettamisesta on sivulla Commons:Featured picture candidates/What to do after voting is finished.

Arvostele hyvien tapojen mukaisesti[edit]

Muista, että kuva jota kommentoit on jonkun tekemä. Älä käytä sellaista tyyliä kommenteissasi kuin ”Vihaan kuvaa”, ”Kuva on ihan ruma” tai ”Kamala kuva”.

Katso myös[edit]

Sisällysluettelo[edit]

Contents

Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi[edit]

Jos uudet ehdotukset eivät näy tällä sivulla, purge this page's cache.

Featured picture candidates[edit]

File:Vieux Crabe (ship, 1951), Sète.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Apr 2018 at 18:48:18 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Vieux Crabe (ship, 1951)

File:Western jackdaw (Coloeus monedula spermologus).jpg[edit]

Voting period ends on 28 Apr 2018 at 16:54:15 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Western jackdaw (Coloeus monedula spermologus)

Image:Vistas Alcazaba Almería.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Apr 2018 at 14:53:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Views of Almería, Spain, from the Alcazaba de Almeria.

File:Colorful face painting, 2696947.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Apr 2018 at 03:17:28 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Colorful face painting
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info created by ivanovgood, uploaded and nominated by Yann (talk) 03:17, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Yann (talk) 03:17, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Looks good in small size, but too grainy in full size IMO --Llez (talk) 10:39, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Yeah, and the slight lack of sharpness on the nose - it's pretty minor, but in this image it makes the paint look smudgy.
 • @Peulle: Please sign to make your vote legit. --Cart (talk) 14:51, 19 April 2018 (UTC)

File:Retrato de una niña, Mahdia, Túnez, 2016-09-03, DD 06.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Apr 2018 at 18:43:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Portrait of a young girl, Mahdia, Tunisia
 • Charles: yes, of course, I explicitly asked the father of the girl, who was present, for permission. We were actually in the middle of a Wiki Takes and the girl was photographed by many of us. Poco2 17:27, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose It's a good child portrait, but not much more. --A.Savin 23:57, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 03:20, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 03:48, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per A. Savin. Daniel Case (talk) 05:11, 19 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment The WB is too blue. When you do a portrait where the light is not a special feature, you should try to get that right so she gets her right skin tone (as well as the whites of her eyes). --Cart (talk) 13:48, 19 April 2018 (UTC)
  Cart, ok, I see, there was some room for improvement, I just uploaded a new version with a "warmer" WB, thanks! --Poco2 17:26, 19 April 2018 (UTC)

File:Paisaje cerca de la mina de Collahuasi, Chile, 2016-02-10, DD 16-21 PAN.JPG[edit]

Voting period ends on 27 Apr 2018 at 18:41:59 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Landscape near Collahuasi Mine, Chile
@Poco a poco: Which makes this image all the more extraordinary ... Daniel Case (talk) 16:08, 19 April 2018 (UTC)
 • Pictogram-voting-question.svg Question - How many degrees is this panorama? It would be good to include that in the file description, too, I think. -- Ikan Kekek (talk) 05:22, 19 April 2018 (UTC)
  Ikan, it is aprox. 200 degrees (the road on left and right side is the same), I added it to the file description, along with the geodata (middle of nowhere) Poco2 07:50, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Daniel --Martin Falbisoner (talk) 05:56, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 10:41, 19 April 2018 (UTC)

File:Helleborus orientalis, Zaaddozen zwellen, Locatie, Tuinreservaat Jonkervallei 01.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Apr 2018 at 05:00:39 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Barbara Bush at LBJ Presidential Library.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Apr 2018 at 03:08:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Barbara Bush
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info created by Lauren Gerson - uploaded by Blazoaustin - nominated by Shizhao -- shizhao (talk) 03:08, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- shizhao (talk) 03:08, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Sorry but that isn't working for me; it's a profile so you can't really see her complete facial expression, and there's not much going on that would give me a "wow" feeling. I don't think the technical quality is quite up to FP level either.--Peulle (talk) 14:02, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not a good photo, and if the intent is to memorialize the late Mrs. Bush, I think a) a better image could probably be found and b) we should wait. Daniel Case (talk) 18:05, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose - I don't think I agree that it's not a good photo, but I do agree that it's not an outstanding one. -- Ikan Kekek (talk) 03:25, 19 April 2018 (UTC)

File:Canis mesomelas.jpg (delist)[edit]

Voting period ends on 26 Apr 2018 at 16:58:27
SHORT DESCRIPTION

 • Pictogram voting info.svg Info Head is not in focus (Original nomination)
 • Symbol oppose vote.svg Delist -- Charles (talk) 16:58, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist . Barely passed in 2007. -- Ikan Kekek (talk) 17:11, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist Focus is on the rear end, head somewhat oversharpened. Contrast could be better. --Basotxerri (talk) 17:47, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist I agree. Considering the resolution, lighting and general detail, this is surely no longer one of the best images on Commons.--Peulle (talk) 19:06, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist -- Basile Morin (talk) 00:40, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist Good shot, but way below FP quality today. --El Grafo (talk) 11:57, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist Purple fringing to a degree unacceptable in an FP. Daniel Case (talk) 18:02, 18 April 2018 (UTC)

File:PIA22349 – Gullies of Matara Crater.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Apr 2018 at 02:06:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Gullies in sand dunes on Mars

File:Peak-in-kuh-e-genu-mountain-range-iran.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Apr 2018 at 21:20:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Peak of Kuh-e Genu

File:Dromedar on Queshm island in southern Iran.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Apr 2018 at 20:37:26 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Dromedaries in the desert
Nuvola apps important yellow.svg
Thank you for nominating this image. Unfortunately, it does not fall within the Guidelines and is unlikely to succeed because of the above opposes. Daniel Case (talk) 15:24, 18 April 2018 (UTC) Anyone other than the nominator who disagrees may override this template by changing {{FPX}} to {{FPX contested}} and adding a vote in support. Voting will then continue in the usual way. If not contested within 24 hours, this nomination may be closed.

File:Hypomeces squamosus.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Apr 2018 at 13:37:46 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Hypomeces squamosus on a green leaf

File:Straßburg Pöckstein 1 Schlosspark Monopteros 11102016 4827.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Apr 2018 at 13:25:26 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Monopteros at the park of castle Pöckstein, Straßburg, Carinthia, Austria

File:HarryTruman.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Apr 2018 at 08:37:00 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Harry Truman

File:Superfície não orientável - Bordo trifólio.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 19:23:12 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Mathematical non-orientable surface which the boundaries are the trefoil knot in different angles.
It's quite bizarre to see this kind speech ^ in an open and collaborative community that has educational as its principals.
Charles I renamed the file as the Professor responsible for museum requested. It's a renomination, it's quite clearing that's a renomination, as we have access to history, but as I had to change the name of the file, put a /2 on it was wrong, and I didn't find documentation to how to proceed.
-- Rodrigo Tetsuo Argenton m 03:17, 16 April 2018 (UTC)
 • Apologies if my response sounded harsh. Without judging the actual quality of the image, I am going to formally Symbol oppose vote.svg Oppose this nomination since 1) the image has previously (and fairly recently) failed to reach featured status, 2) there seems to have been no change to the image since then, 3) the nominator has not specified any reason for the renomination. Please accept my submission that without good reason, failed nominations should not be renominated. --Peulle (talk) 08:45, 16 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment AFAICS, simply changing the name of a file is not sufficient grounds for a renomination, the image itself needs to be improved or changed in some significant way. That is not the case here, it is exactly the same image. I will not vote since I consider this nomination invalid. The community reached a decision about this image a year ago and that still stands. --Cart (talk) 09:13, 16 April 2018 (UTC)
  • While it is disappointing to fail through lack of support, vs clear oppose votes, the result is the same. Many people dislike opposing, and so when they fail to turn up and support, it still counts as a failure. For renoms, in addition to improving an image, or cases where a previous nomination got complicated or disrupted (such as too many alternatives proposed), I would support a renom in it was felt that there had been long enough duration (years) between noms that the community attitude towards a type of image may have changed. Doing it again merely to get another spin at the roulette wheel is not fair IMO. -- Colin (talk) 11:58, 16 April 2018 (UTC)
 • I reopen the vote, as a volunteer created an unhealthy environment in previously discussion, and by one vote didn't pass by false allegations, not because the lack of quality.
And them, well we have a new unwelcoming environment to discuss about this image again.
This kind of environment move away votes, contributions, more than low quality, a lot volunteers deviate harsh speech, but I think that you know that.
Again your are prioritising your political views than the evaluation of image...
.
Just one point, this seems to be a wiki community, and the one of the beauty of wiki is the possibility to change - as we have the possibility to remove a FP badge, rediscuss one image is not harmful, harmful is this what you are creating.
-- Rodrigo Tetsuo Argenton m 12:38, 16 April 2018 (UTC)
RTA, the only volunteer who "created an unhealthy environment in previously discussion" was you. I don't know which "false allegations" you refer to, but sounds a bit like saying lies, which isn't very friendly. One supporter's only contributions to FPC in 2017 were to support your nominations. Another hadn't contributed to FPC for four months and would not vote again for another eight months. Both Brazilian. So some pretty clear canvassing going on there. -- Colin (talk) 13:32, 16 April 2018 (UTC)
q.e.d. -- Rodrigo Tetsuo Argenton m 13:36, 16 April 2018 (UTC)

Symbol oppose vote.svg Oppose Charles (talk) 15:27, 16 April 2018 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg Oppose per all discussion above. Daniel Case (talk) 05:29, 17 April 2018 (UTC)

File:Vieux-Québec 05.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 16:33:56 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Vieux-Québec
It is a subjetive factor, I find interesting the 50s building facade and aspect --The Photographer 23:00, 16 April 2018 (UTC)

File:River Cuckmere April 2018 01.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 09:34:50 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

River Cuckmere
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Natural/United Kingdom
 • Pictogram voting info.svg Info Pastoral English landscape with the river Cuckmere. East Sussex, England. Created, uploaded and nominated by -- Arild Vågen (talk) 09:34, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- ArildV (talk) 09:34, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Lovely landscape. The image might seem fairly ordinary, but it captures a certain mood. There's just something about it that makes me want to sit down by that stream and relax.--Peulle (talk) 12:05, 15 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Yes, it is a peaceful moment but I still miss something here, a more pano view could help, there is definitely too much grass in the foreground and also a bit too much sky IMHO Poco2 12:50, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Missing nothing for me. It's beautiful and reminds me of really good 19th-century English landscapes by people like Constable. -- Ikan Kekek (talk) 15:42, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support but see note: a tighter crop might be even better --Martin Falbisoner (talk) 06:09, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Turneresque. Daniel Case (talk) 01:22, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support But a bit more "panorama-crop" would be even better --Llez (talk) 12:05, 18 April 2018 (UTC)

File:Punjabi Man from Gulabewala, Sri Muktsar Sahib.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 08:34:58 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Punjabi Man from Gulabewala, Sri Muktsar Sahib
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info created by - uploaded by - nominated by -- Satdeep Gill (talk) 08:34, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Satdeep Gill (talk) 08:34, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not enough space on the right (in front of the man), and we can't see the eyes. Also a bit dark. Yann (talk) 09:24, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Yann and it lacks some sharpness, --Poco2 12:40, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I keep thinking "Uh ... sir ... the camera's over here". Daniel Case (talk) 18:05, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Yann, too dark and the eyes are hidden -- Basile Morin (talk) 10:55, 17 April 2018 (UTC)

File:Darshan Singh, Village Akbarpur Afghana.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 08:26:00 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Darshan Singh, Village Akbarpur Afghana
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info created by - uploaded by - nominated by -- Satdeep Gill (talk) 08:26, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Satdeep Gill (talk) 08:26, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Good portrait. --Yann (talk) 09:18, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Awesome. But the perspective could be slightly corrected -- Basile Morin (talk) 10:43, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Poco2 12:40, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Basile. Please add the personality right disclaimer, too. --Basotxerri (talk) 13:59, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 14:02, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ezarateesteban 14:03, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per others. -- Ikan Kekek (talk) 15:38, 15 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Heavy purple CA around his head, please fix that. --Code (talk) 18:27, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Very sharp and detailed --Michielverbeek (talk) 21:47, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 06:07, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Good portrait, interesting personality --Uoaei1 (talk) 08:33, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Cayambe (talk) 09:27, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Cart (talk) 09:55, 16 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment It is nice, but I wonder if the shadows can be lifted, especially on the face? Charles (talk) 11:41, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support This shouldn't be this good, but it is. I like that the bench conveys a slight symmetry, one pleasingly offset by the background, yet united with it in rectilinearity. The neutral tones accentuate the humility suggested by his seated posture and white clothing. An excellent environmental portrait. Daniel Case (talk) 18:03, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Wolf im Wald 12:02, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 12:03, 18 April 2018 (UTC)

File:Techelsberg Sankt Martin Winterwald 31012015 750.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 07:29:13 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Winterly forest in Techelsberg, Carinthia, Austria
Pictogram voting comment.svg Comment Still oppose for me; it's nice, but just not very ... "niiiice".--Peulle (talk) 14:23, 16 April 2018 (UTC)
 • I preferred the original version with the different trees and the shades of tones -- Basile Morin (talk) 12:40, 16 April 2018 (UTC)
 • The current version is better but I still miss more image on the top Poco2 18:18, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support now. Thanks Martin! --Cart (talk) 09:56, 16 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I don't see anything really interesting in this and the tree bottom right (see note) doesn't help. Charles (talk) 12:36, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Weak support Sharpest part seems to have been cropped out, but overall it makes a nice texture. Daniel Case (talk) 15:14, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Beautiful composition, and the crop resulted in a big improvement. I frankly don't care about the degree of sharpness of the trees in a photo that's so based on the rhythm of the eyes moving around the picture frame that that abstract element is much more important than the details on the individual trees. -- Ikan Kekek (talk) 16:18, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Nothing special, no wow for me, per Puelle. --Karelj (talk) 20:31, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Agnes Monkelbaan (talk) 17:57, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 11:56, 18 April 2018 (UTC)

File:Hermione (ship, 2014), Sète 2018 02.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 07:25:55 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Hermione (ship, 2014)
 • Unfortunately even very small things can disturb a photo. Might be hard to clone these out though. --Cart (talk) 14:14, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Very nice blue hour shot. --Code (talk) 10:26, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Cart. The yellow flag looking like a ghost is more disturbing than the garbage bins, but both attract the eyes immediately after the ship. They're located in front, just in the middle. Also I wonder if this saturated blue is not overprocessed -- Basile Morin (talk) 10:54, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per above, the subject is though FP-worthy. I wonder whether it would have been possible to take the image from the front Poco2 12:39, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Weak oppose per Cart. Once you see those, you can't unsee them. Daniel Case (talk) 15:10, 16 April 2018 (UTC)

File:Caecum vitreum 01.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 03:09:16 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

A shell of Caecum vitreum from Tenerife, Canary Islands, Spain;
 • Category: Commons:Featured pictures/Animals/Bones, shells and fossils
 • Pictogram voting info.svg Info : No, it is NOT what you think it is on the first sight! 😉 It is a 1.9 millimetre long shell of a tiny sea snail.
  Created by Llez - uploaded by Llez - nominated by Llez -- Llez (talk) 03:09, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Llez (talk) 03:09, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Impressive for a photo of such a small shell. How did you even see this to collect it? -- Ikan Kekek (talk) 04:23, 15 April 2018 (UTC)
  • Pictogram voting info.svg Info For such small shells I take a handful of sand at the beach and then I search under a binocular microscope sand grain for sand grain for several hours. --Llez (talk) 05:00, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 05:23, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 05:27, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 07:30, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Cart (talk) 08:19, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral The quality is not there, but the similarity with the "object" is amazing and very funny. Nice find -- Basile Morin (talk) 10:58, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I agree with Basile, this one is far below the quality you usually present here. Clearly it is more challeging to get there for tiny objects but I believe that there is room for improvement, sorry Poco2 12:35, 15 April 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg Comment I agree that the quality of the shell photos I usually present here is better. But I please you to note, that such tiny objects can not be photographed with a normal camera. All my photos of tiny shells, see for example the Caecidae or Rissoidae photos, are made with a binocular microscope, which does never reach (and is also not comparable with) the quality of pictures of a good "normal" camera. --Llez (talk) 13:16, 15 April 2018 (UTC)
   • Ok, I strike through my vote as I've no experience in this kind of photography, and therefore I don't really feel qualified to judge the result Poco2 18:21, 16 April 2018 (UTC)
Actually I've that lens (and in that cat there are a few QIs of mine) but so far I just used it outdoors, which is really hard. I'll try to take some studio images of tiny objects with my 5DS R, I didn't try that yet. Poco2 18:04, 17 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info For the shell photos I normally use a 60mm Tamron Macro objective, which is comparable to the Canon lens mentioned above. This objective is useful for objects (e.g. shells) down to 6 mm (of course I made this photo with the 60mm Macro). All objects, which are smaller can't be photographed picture-filling any more, for you can't go closer to the object. This means, the smaller the object, the smaller is the object on the photo and the more empty space you have (and the more quality loss you have). Therefore I use for objects smaller than 6 mm not a normal camera with macro lens but an UCMOS 14000KPA camera (4096 x 3288 px) in combination with a microscope or a binocular mircoscope respectively, which allows picture filling photos of objects from 6 mm down to 10 μm (!), an object size, which is impossible to photograph with a normal macro lens. All my photos of shells, of which the size is below 7 mm, are made with the UCMOS 14000KPA. --Llez (talk) 14:56, 17 April 2018 (UTC)
 • Interesting. I've added two categories : Pareidolias and Condoms. If not in the description, what makes this picture special should be mentioned somewhere on the file page, I think -- Basile Morin (talk) 02:27, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Weak support per Llez's response to Poco. Daniel Case (talk) 04:55, 16 April 2018 (UTC)

File:Guéthary - Port -BT- 02.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Apr 2018 at 21:30:55 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Scene at the port of Guéthary. Pyrénées-Atlantiques, France

File:Three buffaloes heads above water in Si Phan Don.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Apr 2018 at 15:37:40 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Three buffaloes heads above water in Si Phan Don
 • Yes, these water buffaloes got their name from this particular behavior. They're often cooling themselves in the water (or in the mud), when the weather is hot -- Basile Morin (talk) 01:19, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Very strong oppose These working animals have ropes inserted through their noses and we should not be celebrating this abusive (though traditional) practice. Charles (talk) 20:58, 14 April 2018 (UTC)
 • OK, that's a point. It seems that I'm too urban to see this. Charles, did you notice that you've put 'support' in your oppose? --Basotxerri (talk) 21:19, 14 April 2018 (UTC)
 • For now this vote is more a green support than a strong oppose Face-smile.svg but to answer your comment, Charles, these domestic buffaloes are not enclosed and then free to graze and move where they want. I think such practices are more respectful than to park them in a small enclosure like in other areas in the world. But these are not wild animals, contrary to what it seems ! And concerning the rope in their noses, Wikipedia says "Bulls, especially, are powerful and sometimes unpredictable animals which, if uncontrolled, can kill or severely injure a human handler". Also I don't encourage any practice just taking this picture, I was passing by this river bank, and met these animals starring at me like big sharks, that made me shoot -- Basile Morin (talk) 01:19, 15 April 2018 (UTC)
Sometimes an innocently-taken image can reveal animal cruelty. Could I suggest you have a look at these online comments on what's behind this photo: one; two
 • Charles, are you ok? You vote with the wrong symbol, you confuse wiki-link code with external link code and you don't sign your comment. I have fixed the links for you though. Hope you are taking care of yourself, --Cart (talk) 19:55, 15 April 2018 (UTC)
 • Yes, I'm just committed to animal welfare and I hope we all are. When I'm cross, I make more mistakes! Sorry. Charles (talk) 21:55, 15 April 2018 (UTC)
 • Good to hear, you had me worried there for a while. The Wiki-project needs good photos of everything. Remaining neutral when judging good photos or good text in articles can sometimes be very hard when the content goes against our own feelings on the subject. Good photos are supposed to extract emotions from us and make us think. --Cart (talk) 22:07, 15 April 2018 (UTC)
 • You are right, but this well-composed image was taken in good faith just to be an interesting shot, which it is. A close-up of the ropes piercing the animals' heads would be very acceptable if the caption described what was being depicted. To give another example, it would not be acceptable (in my view) to nominate a pretty picture of very young children sewing colourful carpets without mentioning the abusive practice of child labour. Charles (talk) 07:22, 16 April 2018 (UTC)
 • Well then, the solution would be to add neutral information about this part of the photo, since it is possible to extract closeups from this photo (one of the reasons why FPs are in hi-res). Let's see if I can fix that so that all parties will be satisfied. My edit can of course be removed or tweaked. --Cart (talk) 09:23, 16 April 2018 (UTC)
 • Totally agree to mention this nose rope in the description. I also added a link to the Bubalus bubalis, which is the main subject. However, I don't think this picture is the right place to debate about the nose ring, the Wikipedia article is much more appropriate to the discussion (in favor or against), and a link to the page might be enough, I think. Then I changed the description accordingly to the vision I have about this image. Thanks for the contributions -- Basile Morin (talk) 12:29, 16 April 2018 (UTC)
 • That's ok, but in the new edit you instead inserted a personal comment and veiwpoint ("At this bank, starring at the camera like three sharks, or like three attentive observers, they're rather funny to look at, as if they were expecting something from their group photograph.") That should be removed since it doesn't belong in a neutral image description, please do so. Let the viewer form their own oppinion about the photo. Like if this photo was to be used in an article about nose ropes, that's not the sort of comment you'd want accompanying the picture. --Cart (talk) 12:47, 16 April 2018 (UTC)
 • Yes, I took the liberty to write it's funny because I'm not the only one to find so, reading the others. And concerning your idea about nose ropes, reading the Wikipedia page, there is not (yet) people against -- Basile Morin (talk) 14:07, 16 April 2018 (UTC)
 • Just because there are at least two people finding something funny, does not mean it is so for everyone. I for one don't find this funny at all. But it's a good picture. Image descriptions should be neutral, that's how encyclopedic material works. If you don't like to have other people's values in an image text, you should not impose your values either. --Cart (talk) 14:54, 16 April 2018 (UTC)~
 • No problem, I'm fine with the description now -- Basile Morin (talk) 01:01, 17 April 2018 (UTC)
 • Basile, it would be best to add the new descriptions in French, too, when you have the chance. -- Ikan Kekek (talk) 16:21, 16 April 2018 (UTC)
 • Yes, slowly, slowly... First get a consensus on the text in English, then translate -- Basile Morin (talk) 01:01, 17 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I saw once one water buffalo gone berserk... and out of control. In this case, better not to stay close... The rope in the nose is a necessary security feature for every one. Regards, Yann (talk) 03:32, 19 April 2018 (UTC)

File:Camaleão - Polychrus marmoratus.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Apr 2018 at 12:27:38 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Phalaenopsis Cultivar Mini 01.jpg, featured[edit]

Voting period ends on 23 Apr 2018 at 10:34:38 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Phalaenopsis Cultivar Mini
 • Pictogram voting info.svg Info @Charlesjsharp: This is very close to the original, no photoshopping here. Put the flower on the desk with a dark purple background, and put the flash in a position so that it illuminates the bloom from the back – that's the trick. Create a focus stack, increase the contrast a bit, and do some sharpening. That's it. --Uoaei1 (talk) 21:28, 14 April 2018 (UTC)
Symbol support vote.svg Support thanks very much. Charles (talk) 18:37, 15 April 2018 (UTC)
@El Grafo: Thanks for your support vote, but please sign it correctly! --Uoaei1 (talk) 08:29, 16 April 2018 (UTC)
whoops! fixed now, thanks for the ping --El Grafo (talk) 08:34, 16 April 2018 (UTC)


Confirmed results:
Result: 10 support, 0 oppose, 0 neutral → featured. /--Cart (talk) 14:54, 19 April 2018 (UTC)
This image will be added to the FP category: Plants/Asparagales#Family_:_Orchidaceae

File:Caerphilly Castle south.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Apr 2018 at 21:10:59 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Caerphilly Castle, Wales
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Castles_and_fortifications#United_Kingdom
 • Pictogram voting info.svg Info created by DeFacto - uploaded by DeFacto - nominated by DeFacto -- -- DeFacto (talk). 21:10, 13 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- -- DeFacto (talk). 21:10, 13 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Tozina (talk) 22:07, 13 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support High quality, but I would crop a little off the bottom (keeping all the reflection) and get rid off the remaining grass bottom right. Charles (talk) 22:08, 13 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Good for QI, but not that good light, harsh shadows, sorry --A.Savin 00:46, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I actually like the harsh shadows... they help accentuate the function/character of a fortress --Martin Falbisoner (talk) 07:45, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I don't like the light either, it almost looks overexposed.--Peulle (talk) 09:16, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Peulle. Further, I'm wondering if a long exposure could have created a better reflection of the building. Or a shot on a less windy day. --Basotxerri (talk) 13:19, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Tempered support Basotxerri has a point, but until we get that picture I'm OK with this one. Daniel Case (talk) 17:39, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose A possible FP-composition, but the light does not impressed me --Michielverbeek (talk) 23:18, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --MZaplotnik(talk) 21:28, 15 April 2018 (UTC)

File:Powerlines at the crossroads.jpg[edit]

Voting period ends on 21 Apr 2018 at 21:46:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Powerlines at the crossroads

File:KAS-Wiederaufbau-Bild-4-4.jpg[edit]

Voting period ends on 20 Apr 2018 at 09:59:28 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Larrun - Le Petit Train -BT- 01.jpg[edit]

Voting period is over. Please don't add any new votes. Voting period ends on 19 Apr 2018 at 17:54:24 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Rails of the Larrun rack railway ("Le Petit Train"). Pyrénées-Atlantiques, France
 • Category: Commons:Featured pictures/Places#France
 • Pictogram voting info.svg Info All by me. -- Basotxerri (talk) 17:54, 10 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment ...and again a vanishing point but this one goes downwards. I'm not sure about the FP category, for me it's an object but it might fit in Land vehicles. --Basotxerri (talk) 17:54, 10 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basotxerri (talk) 17:54, 10 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Very good. The detail leaves something to be desired, but otherwise great view and the overhead line even appears symmetric to the track. --A.Savin 20:28, 10 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose It is indeed a great view, but for me the technical quality is not high enough to be called one of the best images on Commons. On a side note, I think the category should be "places" or something.--Peulle (talk) 20:48, 10 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Per Alexander. -- Johann Jaritz (talk) 02:09, 11 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Peulle --Uoaei1 (talk) 13:00, 11 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I agree with A.Savin. — Draceane talkcontrib. 13:03, 11 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Just not working for me, not sure why. -- Colin (talk) 13:19, 11 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Peulle. Daniel Case (talk) 14:37, 11 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 05:10, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --MZaplotnik(talk) 21:27, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ralf Roleček 22:18, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Peulle. --Karelj (talk) 20:36, 16 April 2018 (UTC)


Statuksen poistoehdotukset[edit]

Featured picture candidates[edit]

File:Vieux Crabe (ship, 1951), Sète.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Apr 2018 at 18:48:18 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Vieux Crabe (ship, 1951)

File:Western jackdaw (Coloeus monedula spermologus).jpg[edit]

Voting period ends on 28 Apr 2018 at 16:54:15 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Western jackdaw (Coloeus monedula spermologus)

Image:Vistas Alcazaba Almería.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Apr 2018 at 14:53:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Views of Almería, Spain, from the Alcazaba de Almeria.

File:Colorful face painting, 2696947.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Apr 2018 at 03:17:28 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Colorful face painting
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info created by ivanovgood, uploaded and nominated by Yann (talk) 03:17, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Yann (talk) 03:17, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Looks good in small size, but too grainy in full size IMO --Llez (talk) 10:39, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Yeah, and the slight lack of sharpness on the nose - it's pretty minor, but in this image it makes the paint look smudgy.
 • @Peulle: Please sign to make your vote legit. --Cart (talk) 14:51, 19 April 2018 (UTC)

File:Retrato de una niña, Mahdia, Túnez, 2016-09-03, DD 06.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Apr 2018 at 18:43:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Portrait of a young girl, Mahdia, Tunisia
 • Charles: yes, of course, I explicitly asked the father of the girl, who was present, for permission. We were actually in the middle of a Wiki Takes and the girl was photographed by many of us. Poco2 17:27, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose It's a good child portrait, but not much more. --A.Savin 23:57, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 03:20, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 03:48, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per A. Savin. Daniel Case (talk) 05:11, 19 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment The WB is too blue. When you do a portrait where the light is not a special feature, you should try to get that right so she gets her right skin tone (as well as the whites of her eyes). --Cart (talk) 13:48, 19 April 2018 (UTC)
  Cart, ok, I see, there was some room for improvement, I just uploaded a new version with a "warmer" WB, thanks! --Poco2 17:26, 19 April 2018 (UTC)

File:Paisaje cerca de la mina de Collahuasi, Chile, 2016-02-10, DD 16-21 PAN.JPG[edit]

Voting period ends on 27 Apr 2018 at 18:41:59 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Landscape near Collahuasi Mine, Chile
@Poco a poco: Which makes this image all the more extraordinary ... Daniel Case (talk) 16:08, 19 April 2018 (UTC)
 • Pictogram-voting-question.svg Question - How many degrees is this panorama? It would be good to include that in the file description, too, I think. -- Ikan Kekek (talk) 05:22, 19 April 2018 (UTC)
  Ikan, it is aprox. 200 degrees (the road on left and right side is the same), I added it to the file description, along with the geodata (middle of nowhere) Poco2 07:50, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Daniel --Martin Falbisoner (talk) 05:56, 19 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 10:41, 19 April 2018 (UTC)

File:Helleborus orientalis, Zaaddozen zwellen, Locatie, Tuinreservaat Jonkervallei 01.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Apr 2018 at 05:00:39 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Barbara Bush at LBJ Presidential Library.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Apr 2018 at 03:08:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Barbara Bush
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info created by Lauren Gerson - uploaded by Blazoaustin - nominated by Shizhao -- shizhao (talk) 03:08, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- shizhao (talk) 03:08, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Sorry but that isn't working for me; it's a profile so you can't really see her complete facial expression, and there's not much going on that would give me a "wow" feeling. I don't think the technical quality is quite up to FP level either.--Peulle (talk) 14:02, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not a good photo, and if the intent is to memorialize the late Mrs. Bush, I think a) a better image could probably be found and b) we should wait. Daniel Case (talk) 18:05, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose - I don't think I agree that it's not a good photo, but I do agree that it's not an outstanding one. -- Ikan Kekek (talk) 03:25, 19 April 2018 (UTC)

File:Canis mesomelas.jpg (delist)[edit]

Voting period ends on 26 Apr 2018 at 16:58:27
SHORT DESCRIPTION

 • Pictogram voting info.svg Info Head is not in focus (Original nomination)
 • Symbol oppose vote.svg Delist -- Charles (talk) 16:58, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist . Barely passed in 2007. -- Ikan Kekek (talk) 17:11, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist Focus is on the rear end, head somewhat oversharpened. Contrast could be better. --Basotxerri (talk) 17:47, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist I agree. Considering the resolution, lighting and general detail, this is surely no longer one of the best images on Commons.--Peulle (talk) 19:06, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist -- Basile Morin (talk) 00:40, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist Good shot, but way below FP quality today. --El Grafo (talk) 11:57, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Delist Purple fringing to a degree unacceptable in an FP. Daniel Case (talk) 18:02, 18 April 2018 (UTC)

File:PIA22349 – Gullies of Matara Crater.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Apr 2018 at 02:06:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Gullies in sand dunes on Mars

File:Peak-in-kuh-e-genu-mountain-range-iran.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Apr 2018 at 21:20:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Peak of Kuh-e Genu

File:Dromedar on Queshm island in southern Iran.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Apr 2018 at 20:37:26 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Dromedaries in the desert
Nuvola apps important yellow.svg
Thank you for nominating this image. Unfortunately, it does not fall within the Guidelines and is unlikely to succeed because of the above opposes. Daniel Case (talk) 15:24, 18 April 2018 (UTC) Anyone other than the nominator who disagrees may override this template by changing {{FPX}} to {{FPX contested}} and adding a vote in support. Voting will then continue in the usual way. If not contested within 24 hours, this nomination may be closed.

File:Hypomeces squamosus.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Apr 2018 at 13:37:46 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Hypomeces squamosus on a green leaf

File:Straßburg Pöckstein 1 Schlosspark Monopteros 11102016 4827.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Apr 2018 at 13:25:26 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Monopteros at the park of castle Pöckstein, Straßburg, Carinthia, Austria

File:HarryTruman.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Apr 2018 at 08:37:00 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Harry Truman

File:Superfície não orientável - Bordo trifólio.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 19:23:12 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Mathematical non-orientable surface which the boundaries are the trefoil knot in different angles.
It's quite bizarre to see this kind speech ^ in an open and collaborative community that has educational as its principals.
Charles I renamed the file as the Professor responsible for museum requested. It's a renomination, it's quite clearing that's a renomination, as we have access to history, but as I had to change the name of the file, put a /2 on it was wrong, and I didn't find documentation to how to proceed.
-- Rodrigo Tetsuo Argenton m 03:17, 16 April 2018 (UTC)
 • Apologies if my response sounded harsh. Without judging the actual quality of the image, I am going to formally Symbol oppose vote.svg Oppose this nomination since 1) the image has previously (and fairly recently) failed to reach featured status, 2) there seems to have been no change to the image since then, 3) the nominator has not specified any reason for the renomination. Please accept my submission that without good reason, failed nominations should not be renominated. --Peulle (talk) 08:45, 16 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment AFAICS, simply changing the name of a file is not sufficient grounds for a renomination, the image itself needs to be improved or changed in some significant way. That is not the case here, it is exactly the same image. I will not vote since I consider this nomination invalid. The community reached a decision about this image a year ago and that still stands. --Cart (talk) 09:13, 16 April 2018 (UTC)
  • While it is disappointing to fail through lack of support, vs clear oppose votes, the result is the same. Many people dislike opposing, and so when they fail to turn up and support, it still counts as a failure. For renoms, in addition to improving an image, or cases where a previous nomination got complicated or disrupted (such as too many alternatives proposed), I would support a renom in it was felt that there had been long enough duration (years) between noms that the community attitude towards a type of image may have changed. Doing it again merely to get another spin at the roulette wheel is not fair IMO. -- Colin (talk) 11:58, 16 April 2018 (UTC)
 • I reopen the vote, as a volunteer created an unhealthy environment in previously discussion, and by one vote didn't pass by false allegations, not because the lack of quality.
And them, well we have a new unwelcoming environment to discuss about this image again.
This kind of environment move away votes, contributions, more than low quality, a lot volunteers deviate harsh speech, but I think that you know that.
Again your are prioritising your political views than the evaluation of image...
.
Just one point, this seems to be a wiki community, and the one of the beauty of wiki is the possibility to change - as we have the possibility to remove a FP badge, rediscuss one image is not harmful, harmful is this what you are creating.
-- Rodrigo Tetsuo Argenton m 12:38, 16 April 2018 (UTC)
RTA, the only volunteer who "created an unhealthy environment in previously discussion" was you. I don't know which "false allegations" you refer to, but sounds a bit like saying lies, which isn't very friendly. One supporter's only contributions to FPC in 2017 were to support your nominations. Another hadn't contributed to FPC for four months and would not vote again for another eight months. Both Brazilian. So some pretty clear canvassing going on there. -- Colin (talk) 13:32, 16 April 2018 (UTC)
q.e.d. -- Rodrigo Tetsuo Argenton m 13:36, 16 April 2018 (UTC)

Symbol oppose vote.svg Oppose Charles (talk) 15:27, 16 April 2018 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg Oppose per all discussion above. Daniel Case (talk) 05:29, 17 April 2018 (UTC)

File:Vieux-Québec 05.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 16:33:56 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Vieux-Québec
It is a subjetive factor, I find interesting the 50s building facade and aspect --The Photographer 23:00, 16 April 2018 (UTC)

File:River Cuckmere April 2018 01.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 09:34:50 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

River Cuckmere
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Natural/United Kingdom
 • Pictogram voting info.svg Info Pastoral English landscape with the river Cuckmere. East Sussex, England. Created, uploaded and nominated by -- Arild Vågen (talk) 09:34, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- ArildV (talk) 09:34, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Lovely landscape. The image might seem fairly ordinary, but it captures a certain mood. There's just something about it that makes me want to sit down by that stream and relax.--Peulle (talk) 12:05, 15 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Yes, it is a peaceful moment but I still miss something here, a more pano view could help, there is definitely too much grass in the foreground and also a bit too much sky IMHO Poco2 12:50, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Missing nothing for me. It's beautiful and reminds me of really good 19th-century English landscapes by people like Constable. -- Ikan Kekek (talk) 15:42, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support but see note: a tighter crop might be even better --Martin Falbisoner (talk) 06:09, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Turneresque. Daniel Case (talk) 01:22, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support But a bit more "panorama-crop" would be even better --Llez (talk) 12:05, 18 April 2018 (UTC)

File:Punjabi Man from Gulabewala, Sri Muktsar Sahib.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 08:34:58 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Punjabi Man from Gulabewala, Sri Muktsar Sahib
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info created by - uploaded by - nominated by -- Satdeep Gill (talk) 08:34, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Satdeep Gill (talk) 08:34, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not enough space on the right (in front of the man), and we can't see the eyes. Also a bit dark. Yann (talk) 09:24, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Yann and it lacks some sharpness, --Poco2 12:40, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I keep thinking "Uh ... sir ... the camera's over here". Daniel Case (talk) 18:05, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Yann, too dark and the eyes are hidden -- Basile Morin (talk) 10:55, 17 April 2018 (UTC)

File:Darshan Singh, Village Akbarpur Afghana.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 08:26:00 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Darshan Singh, Village Akbarpur Afghana
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info created by - uploaded by - nominated by -- Satdeep Gill (talk) 08:26, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Satdeep Gill (talk) 08:26, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Good portrait. --Yann (talk) 09:18, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Awesome. But the perspective could be slightly corrected -- Basile Morin (talk) 10:43, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Poco2 12:40, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Basile. Please add the personality right disclaimer, too. --Basotxerri (talk) 13:59, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 14:02, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ezarateesteban 14:03, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per others. -- Ikan Kekek (talk) 15:38, 15 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Heavy purple CA around his head, please fix that. --Code (talk) 18:27, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Very sharp and detailed --Michielverbeek (talk) 21:47, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 06:07, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Good portrait, interesting personality --Uoaei1 (talk) 08:33, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Cayambe (talk) 09:27, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Cart (talk) 09:55, 16 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment It is nice, but I wonder if the shadows can be lifted, especially on the face? Charles (talk) 11:41, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support This shouldn't be this good, but it is. I like that the bench conveys a slight symmetry, one pleasingly offset by the background, yet united with it in rectilinearity. The neutral tones accentuate the humility suggested by his seated posture and white clothing. An excellent environmental portrait. Daniel Case (talk) 18:03, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Wolf im Wald 12:02, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 12:03, 18 April 2018 (UTC)

File:Techelsberg Sankt Martin Winterwald 31012015 750.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 07:29:13 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Winterly forest in Techelsberg, Carinthia, Austria
Pictogram voting comment.svg Comment Still oppose for me; it's nice, but just not very ... "niiiice".--Peulle (talk) 14:23, 16 April 2018 (UTC)
 • I preferred the original version with the different trees and the shades of tones -- Basile Morin (talk) 12:40, 16 April 2018 (UTC)
 • The current version is better but I still miss more image on the top Poco2 18:18, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support now. Thanks Martin! --Cart (talk) 09:56, 16 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I don't see anything really interesting in this and the tree bottom right (see note) doesn't help. Charles (talk) 12:36, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Weak support Sharpest part seems to have been cropped out, but overall it makes a nice texture. Daniel Case (talk) 15:14, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Beautiful composition, and the crop resulted in a big improvement. I frankly don't care about the degree of sharpness of the trees in a photo that's so based on the rhythm of the eyes moving around the picture frame that that abstract element is much more important than the details on the individual trees. -- Ikan Kekek (talk) 16:18, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Nothing special, no wow for me, per Puelle. --Karelj (talk) 20:31, 16 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Agnes Monkelbaan (talk) 17:57, 17 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 11:56, 18 April 2018 (UTC)

File:Hermione (ship, 2014), Sète 2018 02.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 07:25:55 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Hermione (ship, 2014)
 • Unfortunately even very small things can disturb a photo. Might be hard to clone these out though. --Cart (talk) 14:14, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Very nice blue hour shot. --Code (talk) 10:26, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Cart. The yellow flag looking like a ghost is more disturbing than the garbage bins, but both attract the eyes immediately after the ship. They're located in front, just in the middle. Also I wonder if this saturated blue is not overprocessed -- Basile Morin (talk) 10:54, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per above, the subject is though FP-worthy. I wonder whether it would have been possible to take the image from the front Poco2 12:39, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Weak oppose per Cart. Once you see those, you can't unsee them. Daniel Case (talk) 15:10, 16 April 2018 (UTC)

File:Caecum vitreum 01.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Apr 2018 at 03:09:16 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

A shell of Caecum vitreum from Tenerife, Canary Islands, Spain;
 • Category: Commons:Featured pictures/Animals/Bones, shells and fossils
 • Pictogram voting info.svg Info : No, it is NOT what you think it is on the first sight! 😉 It is a 1.9 millimetre long shell of a tiny sea snail.
  Created by Llez - uploaded by Llez - nominated by Llez -- Llez (talk) 03:09, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Llez (talk) 03:09, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Impressive for a photo of such a small shell. How did you even see this to collect it? -- Ikan Kekek (talk) 04:23, 15 April 2018 (UTC)
  • Pictogram voting info.svg Info For such small shells I take a handful of sand at the beach and then I search under a binocular microscope sand grain for sand grain for several hours. --Llez (talk) 05:00, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 05:23, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 05:27, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 07:30, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Cart (talk) 08:19, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral The quality is not there, but the similarity with the "object" is amazing and very funny. Nice find -- Basile Morin (talk) 10:58, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I agree with Basile, this one is far below the quality you usually present here. Clearly it is more challeging to get there for tiny objects but I believe that there is room for improvement, sorry Poco2 12:35, 15 April 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg Comment I agree that the quality of the shell photos I usually present here is better. But I please you to note, that such tiny objects can not be photographed with a normal camera. All my photos of tiny shells, see for example the Caecidae or Rissoidae photos, are made with a binocular microscope, which does never reach (and is also not comparable with) the quality of pictures of a good "normal" camera. --Llez (talk) 13:16, 15 April 2018 (UTC)
   • Ok, I strike through my vote as I've no experience in this kind of photography, and therefore I don't really feel qualified to judge the result Poco2 18:21, 16 April 2018 (UTC)
Actually I've that lens (and in that cat there are a few QIs of mine) but so far I just used it outdoors, which is really hard. I'll try to take some studio images of tiny objects with my 5DS R, I didn't try that yet. Poco2 18:04, 17 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info For the shell photos I normally use a 60mm Tamron Macro objective, which is comparable to the Canon lens mentioned above. This objective is useful for objects (e.g. shells) down to 6 mm (of course I made this photo with the 60mm Macro). All objects, which are smaller can't be photographed picture-filling any more, for you can't go closer to the object. This means, the smaller the object, the smaller is the object on the photo and the more empty space you have (and the more quality loss you have). Therefore I use for objects smaller than 6 mm not a normal camera with macro lens but an UCMOS 14000KPA camera (4096 x 3288 px) in combination with a microscope or a binocular mircoscope respectively, which allows picture filling photos of objects from 6 mm down to 10 μm (!), an object size, which is impossible to photograph with a normal macro lens. All my photos of shells, of which the size is below 7 mm, are made with the UCMOS 14000KPA. --Llez (talk) 14:56, 17 April 2018 (UTC)
 • Interesting. I've added two categories : Pareidolias and Condoms. If not in the description, what makes this picture special should be mentioned somewhere on the file page, I think -- Basile Morin (talk) 02:27, 18 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Weak support per Llez's response to Poco. Daniel Case (talk) 04:55, 16 April 2018 (UTC)

File:Guéthary - Port -BT- 02.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Apr 2018 at 21:30:55 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Scene at the port of Guéthary. Pyrénées-Atlantiques, France

File:Three buffaloes heads above water in Si Phan Don.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Apr 2018 at 15:37:40 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Three buffaloes heads above water in Si Phan Don
 • Yes, these water buffaloes got their name from this particular behavior. They're often cooling themselves in the water (or in the mud), when the weather is hot -- Basile Morin (talk) 01:19, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Very strong oppose These working animals have ropes inserted through their noses and we should not be celebrating this abusive (though traditional) practice. Charles (talk) 20:58, 14 April 2018 (UTC)
 • OK, that's a point. It seems that I'm too urban to see this. Charles, did you notice that you've put 'support' in your oppose? --Basotxerri (talk) 21:19, 14 April 2018 (UTC)
 • For now this vote is more a green support than a strong oppose Face-smile.svg but to answer your comment, Charles, these domestic buffaloes are not enclosed and then free to graze and move where they want. I think such practices are more respectful than to park them in a small enclosure like in other areas in the world. But these are not wild animals, contrary to what it seems ! And concerning the rope in their noses, Wikipedia says "Bulls, especially, are powerful and sometimes unpredictable animals which, if uncontrolled, can kill or severely injure a human handler". Also I don't encourage any practice just taking this picture, I was passing by this river bank, and met these animals starring at me like big sharks, that made me shoot -- Basile Morin (talk) 01:19, 15 April 2018 (UTC)
Sometimes an innocently-taken image can reveal animal cruelty. Could I suggest you have a look at these online comments on what's behind this photo: one; two
 • Charles, are you ok? You vote with the wrong symbol, you confuse wiki-link code with external link code and you don't sign your comment. I have fixed the links for you though. Hope you are taking care of yourself, --Cart (talk) 19:55, 15 April 2018 (UTC)
 • Yes, I'm just committed to animal welfare and I hope we all are. When I'm cross, I make more mistakes! Sorry. Charles (talk) 21:55, 15 April 2018 (UTC)
 • Good to hear, you had me worried there for a while. The Wiki-project needs good photos of everything. Remaining neutral when judging good photos or good text in articles can sometimes be very hard when the content goes against our own feelings on the subject. Good photos are supposed to extract emotions from us and make us think. --Cart (talk) 22:07, 15 April 2018 (UTC)
 • You are right, but this well-composed image was taken in good faith just to be an interesting shot, which it is. A close-up of the ropes piercing the animals' heads would be very acceptable if the caption described what was being depicted. To give another example, it would not be acceptable (in my view) to nominate a pretty picture of very young children sewing colourful carpets without mentioning the abusive practice of child labour. Charles (talk) 07:22, 16 April 2018 (UTC)
 • Well then, the solution would be to add neutral information about this part of the photo, since it is possible to extract closeups from this photo (one of the reasons why FPs are in hi-res). Let's see if I can fix that so that all parties will be satisfied. My edit can of course be removed or tweaked. --Cart (talk) 09:23, 16 April 2018 (UTC)
 • Totally agree to mention this nose rope in the description. I also added a link to the Bubalus bubalis, which is the main subject. However, I don't think this picture is the right place to debate about the nose ring, the Wikipedia article is much more appropriate to the discussion (in favor or against), and a link to the page might be enough, I think. Then I changed the description accordingly to the vision I have about this image. Thanks for the contributions -- Basile Morin (talk) 12:29, 16 April 2018 (UTC)
 • That's ok, but in the new edit you instead inserted a personal comment and veiwpoint ("At this bank, starring at the camera like three sharks, or like three attentive observers, they're rather funny to look at, as if they were expecting something from their group photograph.") That should be removed since it doesn't belong in a neutral image description, please do so. Let the viewer form their own oppinion about the photo. Like if this photo was to be used in an article about nose ropes, that's not the sort of comment you'd want accompanying the picture. --Cart (talk) 12:47, 16 April 2018 (UTC)
 • Yes, I took the liberty to write it's funny because I'm not the only one to find so, reading the others. And concerning your idea about nose ropes, reading the Wikipedia page, there is not (yet) people against -- Basile Morin (talk) 14:07, 16 April 2018 (UTC)
 • Just because there are at least two people finding something funny, does not mean it is so for everyone. I for one don't find this funny at all. But it's a good picture. Image descriptions should be neutral, that's how encyclopedic material works. If you don't like to have other people's values in an image text, you should not impose your values either. --Cart (talk) 14:54, 16 April 2018 (UTC)~
 • No problem, I'm fine with the description now -- Basile Morin (talk) 01:01, 17 April 2018 (UTC)
 • Basile, it would be best to add the new descriptions in French, too, when you have the chance. -- Ikan Kekek (talk) 16:21, 16 April 2018 (UTC)
 • Yes, slowly, slowly... First get a consensus on the text in English, then translate -- Basile Morin (talk) 01:01, 17 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I saw once one water buffalo gone berserk... and out of control. In this case, better not to stay close... The rope in the nose is a necessary security feature for every one. Regards, Yann (talk) 03:32, 19 April 2018 (UTC)

File:Camaleão - Polychrus marmoratus.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Apr 2018 at 12:27:38 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Phalaenopsis Cultivar Mini 01.jpg, featured[edit]

Voting period ends on 23 Apr 2018 at 10:34:38 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Phalaenopsis Cultivar Mini
 • Pictogram voting info.svg Info @Charlesjsharp: This is very close to the original, no photoshopping here. Put the flower on the desk with a dark purple background, and put the flash in a position so that it illuminates the bloom from the back – that's the trick. Create a focus stack, increase the contrast a bit, and do some sharpening. That's it. --Uoaei1 (talk) 21:28, 14 April 2018 (UTC)
Symbol support vote.svg Support thanks very much. Charles (talk) 18:37, 15 April 2018 (UTC)
@El Grafo: Thanks for your support vote, but please sign it correctly! --Uoaei1 (talk) 08:29, 16 April 2018 (UTC)
whoops! fixed now, thanks for the ping --El Grafo (talk) 08:34, 16 April 2018 (UTC)


Confirmed results:
Result: 10 support, 0 oppose, 0 neutral → featured. /--Cart (talk) 14:54, 19 April 2018 (UTC)
This image will be added to the FP category: Plants/Asparagales#Family_:_Orchidaceae

File:Caerphilly Castle south.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Apr 2018 at 21:10:59 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Caerphilly Castle, Wales
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Castles_and_fortifications#United_Kingdom
 • Pictogram voting info.svg Info created by DeFacto - uploaded by DeFacto - nominated by DeFacto -- -- DeFacto (talk). 21:10, 13 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- -- DeFacto (talk). 21:10, 13 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Tozina (talk) 22:07, 13 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support High quality, but I would crop a little off the bottom (keeping all the reflection) and get rid off the remaining grass bottom right. Charles (talk) 22:08, 13 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Good for QI, but not that good light, harsh shadows, sorry --A.Savin 00:46, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I actually like the harsh shadows... they help accentuate the function/character of a fortress --Martin Falbisoner (talk) 07:45, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I don't like the light either, it almost looks overexposed.--Peulle (talk) 09:16, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Peulle. Further, I'm wondering if a long exposure could have created a better reflection of the building. Or a shot on a less windy day. --Basotxerri (talk) 13:19, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Tempered support Basotxerri has a point, but until we get that picture I'm OK with this one. Daniel Case (talk) 17:39, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose A possible FP-composition, but the light does not impressed me --Michielverbeek (talk) 23:18, 14 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --MZaplotnik(talk) 21:28, 15 April 2018 (UTC)

File:Powerlines at the crossroads.jpg[edit]

Voting period ends on 21 Apr 2018 at 21:46:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Powerlines at the crossroads

File:KAS-Wiederaufbau-Bild-4-4.jpg[edit]

Voting period ends on 20 Apr 2018 at 09:59:28 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Larrun - Le Petit Train -BT- 01.jpg[edit]

Voting period is over. Please don't add any new votes. Voting period ends on 19 Apr 2018 at 17:54:24 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Rails of the Larrun rack railway ("Le Petit Train"). Pyrénées-Atlantiques, France
 • Category: Commons:Featured pictures/Places#France
 • Pictogram voting info.svg Info All by me. -- Basotxerri (talk) 17:54, 10 April 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment ...and again a vanishing point but this one goes downwards. I'm not sure about the FP category, for me it's an object but it might fit in Land vehicles. --Basotxerri (talk) 17:54, 10 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basotxerri (talk) 17:54, 10 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Very good. The detail leaves something to be desired, but otherwise great view and the overhead line even appears symmetric to the track. --A.Savin 20:28, 10 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose It is indeed a great view, but for me the technical quality is not high enough to be called one of the best images on Commons. On a side note, I think the category should be "places" or something.--Peulle (talk) 20:48, 10 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Per Alexander. -- Johann Jaritz (talk) 02:09, 11 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Peulle --Uoaei1 (talk) 13:00, 11 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I agree with A.Savin. — Draceane talkcontrib. 13:03, 11 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Just not working for me, not sure why. -- Colin (talk) 13:19, 11 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Peulle. Daniel Case (talk) 14:37, 11 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 05:10, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --MZaplotnik(talk) 21:27, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ralf Roleček 22:18, 15 April 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Peulle. --Karelj (talk) 20:36, 16 April 2018 (UTC)


Aikataulu viidentenä päivänä ehdotuksen lisäämisen jälkeen[edit]

Sat 14 Apr → Thu 19 Apr
Sun 15 Apr → Fri 20 Apr
Mon 16 Apr → Sat 21 Apr
Tue 17 Apr → Sun 22 Apr
Wed 18 Apr → Mon 23 Apr
Thu 19 Apr → Tue 24 Apr

Aikataulu yhdeksäntenä päivänä ehdotuksen lisäämisen jälkeen[edit]

Tue 10 Apr → Thu 19 Apr
Wed 11 Apr → Fri 20 Apr
Thu 12 Apr → Sat 21 Apr
Fri 13 Apr → Sun 22 Apr
Sat 14 Apr → Mon 23 Apr
Sun 15 Apr → Tue 24 Apr
Mon 16 Apr → Wed 25 Apr
Tue 17 Apr → Thu 26 Apr
Wed 18 Apr → Fri 27 Apr
Thu 19 Apr → Sat 28 Apr