Commons:Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:ESK)
Jump to: navigation, search
Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi        Statuksen poistoehdotukset Statuksen poistoehdotukset

Alla on tämänhetkiset ehdokkaat suositelluiksi kuviksi. Huomaa, että tämä ei ole sama asia kuin päivän kuva.

Ehdottaminen[edit]

Ohjeita ehdottajille[edit]

Lue läpi Commons:Image guidelines ennen kuvan ehdottamista.

Alla on yhteenveto siitä, mitä tulee tarkastella arvioidessa kuvan sopivuutta suositelluksi kuvaksi:

 • Resoluutio – Yleensä kuvat, joiden resoluutio on alle kaksi megapikseliä, on hylätty. Alle kahden megapikselin kuva voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksessa. Huomaa, että kuvassa, jonka resoluutio on 1 600 × 1 200, on noin 1,92 megapikseliä, joten se on kelvoton.
Commonsissa sijaitsevia kuvia voidaan käyttää muuhunkin kuin tietokoneen näytöllä katselemiseen. Niitä voidaan tulostaa tai katsella suurella resoluutiolla olevilla monitoreilla. Emme voi ennustaa, millaisia laitteistot tulevat olemaan tulevaisuudessa, joten kuvan tulee olla niin suurella resoluutiolla kuin mahdollista.
 • Fokus – kuvan tärkeimpien kohteiden tulisi olla teräviä.
 • Edusta ja tausta – edustalla ja taustalla olevat asiat voivat olla häiritseviä. Tarkista, että edustalla olevat kohteet eivät peitä mitään kuvan kannalta tärkeää ja taustalla olevat kohteet eivät pilaa asetelmaa, esimerkiksi katuvalo ei näytä tulevan jonkun päästä.
 • Tekninen korkealaatuisuus – suositellun kuvan tulee olla teknisesti korkealaatuinen.
 • Digitaaliset manipulaatiot eivät saa vetää nenästä kuvan katsojaa. Kuvassa olevien kauneusvirheiden korjaaminen on sallittua, jos korjaus on tehty hyvin ja sen tarkoituksena ei ole vääristää kuvaa. Hyväksyttäjä manipulaatioita ovat rajaus, perspektiivin oikaisu, terävöittäminen, sumentaminen ja valotuksen sekä värien korjailu. Monimutkaisemmat manipulaatiot ovat sallittuja vain, jos mallinetta {{Retouched picture}} käytetään kuvaussivulla. Kuvauksettomat tai väärin kuvatut monimutkaiset manipulaatiot ovat kiellettyjä.
 • Arvo – päätavoitteenamme on erottaa arvokkaimmat kuvat muista. Suositellun kuvan tulee olla jotenkin erikoinen.
  • Auringonlaskuista otetut valokuvat ovat kaikki vähän samanlaisia (Valokuvia)(Suomessa otettuja valokuvia)
  • Yökuvat saattavat olla hienompia, mutta päiväkuvista ilmenee yleensä enemmän tietoa
  • Kaunis ei ole sama asia kuin arvokas

Teknisiä yksityiskohtia käsitellään kohdissa valotus, asetelma, liikkeenhallinta ja terävyysalue.

 • Valotus – valotuksella tarkoitetaan valokuvauksessa kameran filmiin tallentuvaa tai digitaalikamerassa valoherkän kennon tallentamaa valon määrää. Valotuksen tulisi olla sopiva. Laajat ylivalottuneet alueet ovat usein häiritseviä.
 • Asetelma – asetelmalla tarkoitetaan kuvan esineiden sijoittumista toisiinsa nähden. ”Kolmoissääntö” (esimerkkikuva) on hyvä nyrkkisääntö siitä, millainen on hyvä asetelma. Kolmoissäännön ideana on, että kuva jaetaan kahdella pystyviivalla ja kahdella vaakaviivalla yhdeksään osaan (3×3). Pääaiheen sijoittaminen tiukasti kuvan keskelle on yleensä huonompi vaihtoehto mielenkiintoisuuden kannalta kuin pääaiheen sijoittaminen johonkin neljästä viivojen muodostamasta risteyksestä. Horisonttia ei tulisi sijoittaa kuvan keskelle, vaan jommankumman viivan keskelle. Kolmoissäännön avulla saadaan luotua dynaaminen kuva.
 • Liikkeenhallinta – liikkeenhallinnalla tarkoitetaan sitä, miten liike näkyy kuvassa. Liike voi olla terävää tai epätarkkaa. Jompikumpi aina ei ole paras vaihtoehto, vaan tärkeintä on aikomus havainnollistaa jotain. Liike on suhteellista kuvan kohteisiin verrattuna. Esimerkiksi valokuva ralliautosta, joka näyttäisi olevan paikallaan taustaa vasten, on huonompi vaihtoehto kuin valokuva ralliautosta, joka näkyy terävästi, mutta jonka tausta on sumuista, koska tällöin liikkeen huomaa helposti. Tätä kutsutaan ”panoroinniksi”. Toisaalta valokuva hyppäävästä koripallon pelaajasta, joka näyttää olevan paikallaan taustaa vasten, on hyvä sen epäluonnollisuuden takia.
 • Terävyysalue – terävyysalueella tarkoitetaan kuvan kohteen terävyyttä ympäristöön verrattuna. Terävyysalue valitaan jokaisen kuvan kohdalla erikseen. Suuri tai pieni terävyysalue voi huonontaa tai parantaa kuvan laatua. Pientä terävyysaluetta voidaan käyttää erottamaan pääkohde muusta ympäristöstä. Näin katsojan huomio kiinnittyy haluttuun kohteeseen. Suurta terävyysaluetta voidaan taas käyttää tilan havainnollistamiseen. Lähtökohtaisesti syväterävyysalue muodostuu sitä lyhyemmäksi, mitä suurempaa aukkoarvoa valokuvaaja käyttää. Vastaavasti pientä aukkoarvoa käytettäessä syväterävyysalue voi ulottua kuvan etualalta äärettömään. Aukon arvon lisäksi syväterävyysalueeseen vaikuttaa kuitenkin myös objektiivin todellinen polttoväli ja toisaalta kohteen etäisyys kuvaajasta.

Alla käsitellään vielä grafiikkaa.

 • Terävyys – pääkohteiden ääriviivojen on oltava teräviä.
 • Kolmiulotteisuus – kolmiulotteisuuden on oltava laadukasta. Parhaiten tämä onnistuu siten, että valo tulee kohteen sivulta. Yleensä kuvaajasta päin tuleva valo ei onnistu luomaan kunnollista kolmiulotteista vaikutelmaa, vaan se johtaa litteään vaikutelmaan. Paras valo ulkona on aamulla tai illalla.
 • Värit – värit eivät saa olla liian kylläisiä.
 • Tekstuuri – kohteen pinnan on oltava kolmiulotteisen näköinen ja laadukas.
 • Perspektiivi – kuvan tulee olla kolmiulotteinen.
 • Tasapaino – kuvan kohteiden tulisi olla tasapainossa keskenään. Suurta määrää kohteita ei tulisi jommallakummalla puolella.
 • Mittasuhde – mittasuhteella tarkoitetaan kuvan kohteiden kokoa toisiinsa verrattuna. Yleensä meillä taipumus esittää pienet kohteet pieninä, mutta toisaalta pienen kohteen esittäminen suurena luonnossa suurta kohdetta vasten on myös hyvä tekniikka, esimerkiksi kukan esittäminen vuorta vasten.
 • Symbolinen tarkoitus – huono kuva vaikeasta aiheesta on parempi kuin hyvä kuva helposta aiheesta.
Valokuvaaja ja/tai sen katselija voivat tarkastella kuvan kohdetta puolueellisesti. Kuvan arvoa ei tulisi arvioida arvioijan kulttuurillisen taustan perusteella, vaan se tulisi arvioida kuvan kulttuurillisen taustan perusteella. Hyvä kuva ”puhuu” katsojalle herättäen sellaisia tunteita kuin ilo, sympatia, herkkyys, suru, inho, viha ja raivo. Hyvän kuvan herättämät tunteet eivät ole vain positiivisia.

Uuden ehdotuksen lisääminen[edit]

Jos sinusta tuntuu siltä, että olet löytänyt kuvan, josta voisi tulla suositeltu kuva ja jonka kuvaussivulla on hyväksytty ja totuudenmukainen tekijänoikeusmalline, toimi seuraavasti:

Askel 1: Kopioi kuvan nimi alla olevaan laatikkoon ja paina nappia ”Luo äänestyssivu”.


Askel 2: Noudata avautuvalla sivulla olevia ohjeita.

Askel 3: Lisää ehdokaslistan alkuun seuraava koodi:
{{Commons:Featured picture candidates/File:KIRJOITA TIEDOSTON NIMI TÄHÄN}}

Äänestäminen[edit]

Käytä äänestäessäsi seuraavia mallineita:

 • {{Support}} luo lopputuloksen Symbol support vote.svg Support. Käytä mallinetta, jos kannatat kuvaa suositelluksi kuvaksi.
 • {{Oppose}} luo lopputuloksen Symbol oppose vote.svg Oppose. Käytä mallinetta, jos vastustat statusta.
 • {{Neutral}} luo lopputuloksen Symbol neutral vote.svg Neutral. Käytä mallinetta, jos äänestät tyhjää.
 • {{Comment}} luo lopputuloksen Pictogram voting comment.svg Comment. Käytä mallinetta, jos kommentoit jotakin.
 • {{Info}} luo lopputuloksen Pictogram voting info.svg Info. Käytä mallinetta, jos informoit jostakin.
 • {{Question}} luo lopputuloksen Pictogram-voting-question.svg Question. Käytä mallinetta, jos kysyt jostakin.

Jos kuvan ei ole mahdollista päästä suositelluksi kuvaksi, lisää äänestyssivulle {{FPX|KIRJOITA TÄHÄN, MIKSI KUVA EI VOI OLLA SUOSITELTU KUVA}}.

Perustele aina mielipiteesi. Muista allekirjoittaa lisäyksesi. Allekirjoittaminen tapahtuu kirjoittamalla ~~~~ kommentin perään tai painamalla työkalurivin painiketta Button sig.png kursorin ollessa sopivalla kohdalla.

Statuksen poistoehdotuksen lisääminen[edit]

Jos jokin suositeltu kuva on mielestäsi kelvoton suositelluksi kuvaksi, voit ehdottaa suositellun kuvan statuksen poistoa.

Sellaisissa äänestyksissä tulee käyttää mallinetta {{Keep}}, joka luo lopputuloksen Symbol keep vote.svg Keep, halutessasi statuksen säilyvän tai mallinetta {{Delist}}, joka luo lopputuloksen Symbol oppose vote.svg Delist , halutessasi statuksen poistoa.

Luodessasi uuden äänestyksen, toimi ohjeen mukaan:

Askel 1: Kopioi kuvan nimi alla olevaan laatikkoon ja paina nappia ”Luo äänestyssivu”.


Askel 2: Noudata avautuvalla sivulla olevia ohjeita.

Askel 3: Lisää ehdokaslistan alkuun seuraava koodi:
{{Commons:Featured picture candidates/removal/File:KIRJOITA TIEDOSTON NIMI TÄHÄN}}

Käytäntö[edit]

Yleiset säännöt[edit]

 1. Äänestys on auki tasan yhdeksän vuorokautta ehdotuksen tekemisen jälkeen.
 2. Käyttäjätunnuksettomat käyttäjät saavat ehdottaa ja keskustella, mutta eivät äänestää.
 3. Ehdotus ei ole ääni. Ääni on annettava erikseen.
 4. Ehdottaja voi vetää ehdotuksen pois lisäämällä {{withdraw|~~~~}} äänestyssivulle.
 5. Wikimedia Commons ei ole vain Wikipedian kuvavarasto, joten kuvia ei tule arvioida vain Wikipediaan soveltuvuuden perusteella.
 6. Jos kuva ei saa muita kannattavia ääniä kuin ehdottajan viiden vuorokauden kuluessa ehdotuksen tekemisestä, poistoäänestys tulee lopettaa.
 7. Mallineella {{FPX}} merkitty poistoäänestys tulee lopettaa 24 tunnin kuluttua mallineen lisäämisestä, jos muita kannatusääniä kuin ehdottajan ei ole.

Statuksen muutos[edit]

Kuvasta tulee suositeltu kuva, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Kuvaussivulla on hyväksytty ja totuudenmukainen tekijänoikeusmalline
 2. Vähintään viisi kannatusääntä
 3. Vähintään kaksi kolmasosaa äänistä kannattavia
 4. Saman kuvan eri versiosta vain yksi saa olla suositeltu kuva. Siitä kuvasta, joka on kerännyt eniten kannattavia ääniä, tulee suositeltu kuva.

Statuksen poistoehdotuksen kohdalla sovelletaan samoja sääntöjä. Jos statuksen poistoa kannattavia ääniä ei ole tullut ehdottajan äänen lisäksi viiden vuorokauden kuluessa ehdotuksen teosta, äänestys tulee sulkea.

Ohjeita äänestyksen lopettamisesta on sivulla Commons:Featured picture candidates/What to do after voting is finished.

Arvostele hyvien tapojen mukaisesti[edit]

Muista, että kuva jota kommentoit on jonkun tekemä. Älä käytä sellaista tyyliä kommenteissasi kuin ”Vihaan kuvaa”, ”Kuva on ihan ruma” tai ”Kamala kuva”.

Katso myös[edit]

Sisällysluettelo[edit]

Contents

Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi[edit]

Jos uudet ehdotukset eivät näy tällä sivulla, purge this page's cache.

Featured picture candidates[edit]

File:Göltzschtalbrücke blick nach oben 0582.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 22:51:01 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

View upwards through the pillars of the Göltzschtal Bridge

File:Rifugio Friedrich August - Sleigh.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 21:26:53 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Sleigh at the Rifugio Friedrich August, in the background the Duron Valley, Trentino, Italy.

File:Granite stairs in Stångehuvud reserve.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 18:41:08 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Granite stairs in Stångehuvud reserve
 • Category: Commons:Featured pictures/Places
 • Pictogram voting info.svg Info If you see a statue standing on a base of glittering granite anywhere in Europe, it is most likely from the Lysekil part of the coastline. The downside of living on this granite, is that everything glitters and you always get these little white glints in photos. These are some stairs in one of the old quarries, now nature reserve. Shooting it is like shooting a Broadway show with sequins everywhere! Those white dots are not lost pixels, you need sunglasses to look at the ground too when you visit this place. All by me, -- cart-Talk 18:41, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- cart-Talk 18:41, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose no wow. - Benh (talk) 19:12, 19 January 2018 (UTC)

File:Christmas table (Serbian cuisine).jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 11:57:40 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Christmas table (part of Cuisine of Serbia)
 • Category: Commons:Featured pictures/Food and drink#Food and drink
 • Pictogram voting info.svg Info Christmas table (part of Serbian cuisine). My shot.--Mile (talk) 11:57, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Mile (talk) 11:57, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 12:30, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Shadows may not be entirely perfect (personal opinion) but I can't stop admiring this. -- Sixflashphoto (talk) 13:50, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 14:55, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Very nice. PumpkinSky talk 15:21, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support But why the glasses are empty?--Claus 16:30, 19 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Claus I have that option too, with candle lighted, but i wasnt happy with positions, and yellow light of candle (since tones are more colder here and yellow is warm ligth). But, you gave me idea for Krismas dinner. --Mile (talk) 17:11, 19 January 2018 (UTC)

File:Brooklyn Bridge August 2017.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 08:40:57 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Brooklyn Bridge
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Bridges
 • Pictogram voting info.svg Info Brooklyn Bridge, view towards Manhattan. Created, uploaded and nominated by ArildV -- Arild Vågen (talk) 08:40, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- ArildV (talk) 08:40, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Very nice picture and interesting angle -- Basile Morin (talk) 09:26, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - per Basile. -- Johann Jaritz (talk) 10:46, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Basile, also very nice motion. -- Sixflashphoto (talk) 13:52, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Another one of these iconic NY photos with steel beams, rivets and skyline, still they get me every time. --cart-Talk 14:57, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Per Cart. PumpkinSky talk 15:21, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I love the converging lines, the composition and the lighting. Something I could hang up on a wall at home. - Benh (talk) 19:19, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Michielverbeek (talk) 22:54, 19 January 2018 (UTC)‎

File:Maroon Bells (11678).jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 00:47:15 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Maroon Bells area of Colorado
 • @Ermell: Thanks for pointing that out. I think I've addressed it. While I had it open I also went through the rest of the image to remove flecks of CA. I think it's better now. — Rhododendrites talk |  15:09, 19 January 2018 (UTC)

File:Les Aresquiers, Frontignan.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jan 2018 at 20:18:20 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Les Aresquiers, Frontignan
No I have not, I have some variant compositions taken with the same objective but nothing significant. Christian Ferrer (talk) 20:00, 19 January 2018 (UTC)

File:Ruden Pfarrkirche hl Maria Magdalena 18082015 6716.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jan 2018 at 08:48:58 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Parish church Saint Mary Magdalene, Ruden, Carinthia, Austria

File:Themar Kloster Veßra chapel P3RM1917.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jan 2018 at 07:56:51 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Friedhofskapelle aus Herrenbreitungen im Freilandmuseum Kloster Veßra

File:Pashupatinath Temple cremations on the Bagmati River.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jan 2018 at 06:33:53 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Cremations of en:Pashupatinath Temple on the bank Bagmati River.
 • Looks better, though still not wowing me. -- Ikan Kekek (talk) 01:32, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Leaving the technical issues aside, the image is just too busy. Too many things—the lights, the buildings—are competing to try to be the subject. Daniel Case (talk) 15:51, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Ikan and Daniel -- Basile Morin (talk) 12:34, 19 January 2018 (UTC)

File:Little boy of Laos laughing.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 22:09:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Little boy with deciduous teeth and stains of mud and marker on his forehead, laughing in the countryside of Don Det, Laos
 • I respect your opinion, Charles, though I don't share it. There are many FPs of children on Commons:Featured_pictures/People, including two of mine, and we have at least 10 beautiful portraits of children. Those are as interesting and useful than birds or monkeys on Commons IMO -- Basile Morin (talk) 22:37, 17 January 2018 (UTC)
 • Please clarify: You never got the consent of the boy's parent or guardian? -- Ikan Kekek (talk) 06:40, 18 January 2018 (UTC)
 • This picture was shot in a public space. As far as I know, not consent is required for an action related to a picture of a person in a public space in Laos, like in China, see Commons:Country_specific_consent_requirements. Only consent is necessary for a commercially use, and there is a Personality Rights template associated to this file, which may be helpful and clear enough as it is. Moreover, I always have the implicit consent of all the people taken in picture that I publish. I'm not a paparazzi. I respect all the people I shoot (even those who laugh and make me laugh because they laugh). This joyful smile was not extracted through money, threat, nor pressure. No, no, it really just comes from the heart. And IMHO parents should be more grateful than rancorous with such a valuable image of their child, all the more so as I nearly always make prints (professionaly made) offered to the family. But anyone here could process differently, I don't mind, that's not the matter. There are hundreds of FPs of people on Commons, see for example this File:Young_Ashaninka_girl_in_an_Apiwtxa_village,_Acre_state,_Brazil.jpg very close to my style, and I assume everybody here is acting like I act. Then, honestly, I don't really understand these insistent questions related to copyrighting aspects. Here this is the FP area, not the OTRS department. So the pictures should be judged for their technical and aesthetical characteristics only. Dealing with other concerns is just out of the subject, I think, and may negatively influence the present votes -- Basile Morin (talk) 11:28, 18 January 2018 (UTC)
 • I accept your argument and Symbol support vote.svg Support this good composition and sunny smile. -- Ikan Kekek (talk) 12:07, 18 January 2018 (UTC)
Basile We have internationally a wide range of attitudes towards photographing strangers, and particularly children. Street photography has a long tradition but this ranges from those who take candids by force, walking down the street snapping away, or those who ask for permission with a smile and a nod, or those who think it rude not to first develop a rapor with the subject before even considering taking a photo, to those who would not take any image without permission and consent in writing. In the UK, as a middle-aged man, if I tried to take a photo of a stranger's child, even in a public space where it is legal, I would be in quite serious risk of being physically attacked as some kind of paedophile and having the police called to arrest me. Common policy (COM:IDENT) is pretty much to be permissive about what is acceptable here, within the constraints of law. It is therefore not a guide to "finest" opinions about best practice wrt photographing people. There is a big difference between getting consent to take a photograph for personal use and having consent to publish it widely such as on Commons or Wikipedia. While your offer of a photo in exchange is a nice gesture, I suspect those involved did not know their image might end up in a Wikipedia article with thousands of hits per day. In practice, the "personality rights" that the Commons template mentions only really exist in the US, and there is no such protection in the UK for example, other than basic human right law. It can only be enforced by the subject, and I don't realistically think a boy from a village in Laos is in a position to sue any big corporation using this photo without permission. There is a gaping chasm between what is so awful that Commons agrees to delete it and what allows everyone to feel as warm as the sun in this photo. I think it is therefore fair for reviewers to raise questions about the provenance and ethics of an image, and to oppose if they wish even if no law has been broken or policy infringed. -- Colin (talk) 14:37, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 02:59, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose because despite the light and the smile it's really just too static a portrait for FP. Daniel Case (talk) 05:19, 18 January 2018 (UTC)
 • Light (catch light), smile and stains, are the three reasons for my FPC, but I'm not trying to make you think differently. Just saying. Thanks for the review -- Basile Morin (talk) 11:28, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose No wow, sorry. --A.Savin 09:40, 18 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Nice portrait. I'm curious if there's context for the marker/mud on his forehead? Perhaps just the general sort of mess children make, though. :) — Rhododendrites talk |  00:50, 19 January 2018 (UTC)
 • Yes I think so. He was the youngest among 2 other boys (1), (2) and a girl (3), who seem to have had fun together with a blue marker and the fresh mud of the paddy fields. Though I was not there when this happened, and just found the result "creative". It inspires me the decorative marks some tribes enjoy to make on their face and parts of their body with natural products like colorful pigments -- Basile Morin (talk) 09:08, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Nice enough portrait of a boy, with nice light, but what is so remarkable? This isn't Facebook. -- Colin (talk) 09:01, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Charles. And common portrait anyways. - Benh (talk) 19:14, 19 January 2018 (UTC)

File:Southern plains grey langur (Semnopithecus dussumieri) female head.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 21:58:34 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Southern plains grey langur (Semnopithecus dussumieri) female
 • Category: Commons:Featured pictures/Animals/Mammals
 • Pictogram voting info.svg Info All by Charlesjsharp -- Charles (talk) 21:58, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Charles (talk) 21:58, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Too much chroma noise and the level of detail is insufficient for such a portrait image, IMO. --Peulle (talk) 22:25, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Face is sharp enough for me (love the chagrined expression) and I don't really see much in the way of chroma noise. Daniel Case (talk) 05:18, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Daniel. -- Ikan Kekek (talk) 06:42, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 08:51, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I like the reflections in his eyes. No forest, I'm afraid.--Ermell (talk) 08:55, 18 January 2018 (UTC)
 • Yes Forest. All natural and wild. 90 seconds earlier I photographed the same lady (see link) before asking my driver to reposition the jeep for a close up session. Charles (talk) 10:30, 18 January 2018 (UTC)
 • It looked like a city skyline to me. He might be happier in the forest.--Ermell (talk) 13:49, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 11:39, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support We shouldn't read human emotions into animal faces, but with that expression, this could be one of the characters in some 'Planet of the Apes' movie. --cart-Talk 14:54, 19 January 2018 (UTC)

File:Wrecked car at Tuntorp, Brastad 2.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 21:23:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Wrecked car at Tuntorp, Brastad
 • Pictogram voting comment.svg Comment Sorry I’ve been away for a while. I don’t think it will matter for this nom, but per Colin's request on another nom, I can at least explain why I took the step to nominate this. Mile’s suggestion with that angle is good but that angle would unfortunately have yielded a very busy background with a railway crossing, an ugly parking lot with cars and an industrial building. This angle gives a clean and calm background and the car's color matches the surroundings, which is pleasant. There is also a nice diagonal line across the photo: lamp – tree branches – hood of the car – shadows in the grass. I also like the juxtaposition of the 'give way' sign and the wreck since that sign is a sort of 'Hey watch out!' sign. Finally, I looked through the 'Damaged automobiles' and 'Crashed vehicles' categories and there is only a handful of photos depicting wrecks in snow, I thought that added a twist to it. So there is a little more thought to this nom than Dllu suggests, but wow is always a gut-feeling. I may not always start every nom with a rationell since it's interesting to see if the photo can stand on its own, but there is always a thought behind why I nominate pics here. --cart-Talk 14:47, 19 January 2018 (UTC)

File:Pied bushchat (Saxicola caprata bicolor) female.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 09:01:41 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Pied bushchat (Saxicola caprata bicolor) female in Uttar Pradesh, India

File:Total Solar Eclipse 8-21-17.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 06:07:28 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Total solar eclipse of August 2017
 • Category: Commons:Featured pictures/Astronomy
 • Pictogram voting info.svg Info The total solar eclipse of August 2017, viewed from Wyoming, USA. Created and uploaded by Msadler13, nominated by Rhododendrites. — Rhododendrites talk |  06:07, 17 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info Copying the file's description here, since it describes how the image was created: "Total solar eclipse image taken through Takahashi FS152 with a f6 focal reducer and a Canon 5D MarkIV, exposure bracketing was used in seven steps from 1/2 sec to 1/8000 sec. Image was processed in Photomatix 6 and Photoshop CC 2017."
 • Symbol support vote.svg Support This was one of the winners of the Wiki Science Competition in the United States. (Disclosure: I was on the local jury, though do not have any connection to the files/uploaders). — Rhododendrites talk |  06:07, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Amazing photo, IMO. -- Ikan Kekek (talk) 06:55, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support just wow --Martin Falbisoner (talk) 07:17, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Uoaei1 (talk) 07:42, 17 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I've never seen pink flares before. Artificial colouring? Charles (talk) 08:58, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Though I am a bit curious about how they got the craters on the moon visible, I haven't seen that in an eclipse photo before, but I AGF for good equipment and knowhow with the exposure bracketing. Btw, this VI also has pink flares (NASA too and here), so maybe not so uncommon. --cart-Talk 09:55, 17 January 2018 (UTC)
There's a hint of of those flares/prominences in the picture I took; in some of the other ones from that sequence you can see a bit more. They were there (although of course you couldn't see them with the unaided eye). Daniel Case (talk) 15:37, 17 January 2018 (UTC)
Thanks, you can clearly see the pink tint in the area of the flares in Daniel's photo. I think that settles that the flares were not colored in an artificial way. --cart-Talk 15:49, 17 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Ok, found it! The pink thing is called the sun's Chromosphere and good ol' WP decribes it as only visible during a total eclipse. Also this. --cart-Talk 16:10, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Thanks all. Yes they really are pink. Weird. Charles (talk) 15:50, 17 January 2018 (UTC)

File:Maria Woerth Teixlbucht Sueduferstrasse 197 Villa Fichteneck NW-Ansicht 19042017 7776.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 03:38:12 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Villa Fichteneck in Maria Wörth, Carinthia, Austria

File:Kifli made with spelt flour (Serbian cuisine).jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jan 2018 at 15:42:59 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Kifli made with spelt flour
 • Category: Commons:Featured pictures/Food_and_drink#Food
 • Pictogram voting info.svg Info Kifli made with spelt flour. My shot. --Mile (talk) 15:42, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Mile (talk) 15:42, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Ikan Kekek (talk) 15:56, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support It may not have that cozy homemade feeling, this is more like going to a very good restaurant or cafe and being served this. I wouldn't mind that at all. :) --cart-Talk 16:51, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Basotxerri (talk) 18:23, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Looks good in thumb and even better at full size. Daniel Case (talk) 20:14, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support PumpkinSky talk 22:35, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 23:19, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Breakfast time. I am going to eat them all. -- Johann Jaritz (talk) 03:16, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 07:11, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Agnes Monkelbaan (talk) 18:14, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I wasn't keen on the white tablecloth initiially, but the food is very sharp and excellent DoF. Charles (talk) 10:22, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 11:35, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support — Draceane talkcontrib. 16:02, 19 January 2018 (UTC)

File:Kitchen garden on a Mekong bank.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jan 2018 at 14:52:34 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Kitchen garden on a Mekong bank
 • Category: Commons:Featured pictures/Places#Laos
 • Pictogram voting info.svg Info created, uploaded and nominated by Basile Morin -- Basile Morin (talk) 14:52, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 14:52, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 16:27, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Weak support Background is unsharp but ... it's a long way off and not the subject, which is sharp. Daniel Case (talk) 16:49, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- HalfGig talk 20:11, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose The composition just isn't doing it for me. Everything interesting is off to the side. -- King of ♠ 06:54, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not remarkable. Composition has problems with subject in poor location and eye drawn to twig in middle of empty water. -- Colin (talk) 08:56, 19 January 2018 (UTC)

File:Recology Lodal Garbage Truck 14425 in San Francisco.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jan 2018 at 02:27:41 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

A Lōdal Evo T-28 waste collection truck operated by Recology in San Francisco.
 • Pictogram voting comment.svg Comment I've uploaded it. Feel free to add it as an alternate to this nomination. Personally, I think there's nothing wrong with "antiseptic" images for a project that's about encyclopedic images. dllu (t,c) 06:50, 16 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - I don't think FPC is about encyclopedic images; that's more VIC's brief. But how do I add an alt? -- Ikan Kekek (talk) 15:54, 16 January 2018 (UTC)
Symbol oppose vote.svg Oppose I wish the FP project was about encyclopaedic images, but it isn't. I'm not in favour of artifical backgrounds for this sort of image. Charles (talk) 09:15, 16 January 2018 (UTC)
Pictogram voting comment.svg Comment FP is not only about "high artistic merit", but also about "high illustrative merit". What this image may lack in artistic merit, I hope it makes up for it in illustrative merit. Besides, COM:SCOPE says that Wikimedia Commons is about educational images, "providing knowledge; instructional or informative". To me, it is much more clear and informative to see the garbage truck that has been separated from its cluttered background. I can see this type of image being useful in educational media such as children's books and textbooks. dllu (t,c) 22:19, 16 January 2018 (UTC)
Pictogram voting comment.svg Comment I'd put it like this: FP is (supposed to be) about images that make you go "wow!" in some kind of way. Where that "wow" comes from doesn't really matter, and there are many different ways of evoking it. It can come from the subject (like something very old or rare), technical execution (like an incredibly well done macro shot of a boring object), artistic merit or a combination of these factors. --El Grafo (talk) 09:48, 17 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info I'm not sure about the background yet in terms of FPC. But in any case I think it would make an excellent VIC, so I've gone ahead and nominated it there (→ nomination subpage). --El Grafo (talk) 11:13, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 11:44, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Ryan Hodnett (talk) 12:46, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I'm normally not a huge fan of background replacements at FPC, but I think in this case it not only works but also raises the bar for similar works to come. The masking is very well done even when pixel-peeping, and so is the artificial shadow beneath the truck. The flat lighting that makes the original photograph a bit boring-looking is perfect for this almost drawing-like illustrative image. And finally, yes, I am actually "wow"-ed by this transformation of a meh photograph into a very educative illustration. --El Grafo (talk) 13:31, 16 January 2018 (UTC)
 • Thanks! I spent 2 hours removing the background, paying particular attention to the glass windows and the numerous "holes" in the middle of the truck. dllu (t,c) 22:19, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support More or less per El Grafo. I also like that looking at it at thumb, I get the toy truck feeling. --cart-Talk 16:47, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral For some reason, I prefer the composition on the original, where the truck lies along the abscissa and the verticals are slanted. Not a huge fan of the background replacement either. - Benh (talk) 17:27, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose in favor of alt, per my comments above. -- Ikan Kekek (talk) 02:50, 17 January 2018 (UTC)

Alternative[edit]

Recology Lodal Garbage Truck 14425 in San Francisco (unprocessed)

 • Symbol support vote.svg Support - I prefer this because it gives the photo a sense of place, as this looks like Downtown San Francisco to me. -- Ikan Kekek (talk) 02:48, 17 January 2018 (UTC)
 • PumpkinSky, Johann Jaritz, Daniel Case, Charles, El Grafo, Yann, Ryan Hodnett, cart, Benh: At dllu's suggestion, I have put up an alt. I know some of you prefer the version on a white background, but it's only fair to ping everyone who voted. -- Ikan Kekek (talk) 05:00, 17 January 2018 (UTC)
 • weak Symbol support vote.svg Support a common shot, byt I find it disorienting and interesting that this is levelled after the truck itself and not the context - Benh (talk) 06:06, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Thanks for the ping. As pointed out above, I find this a bit meh over all and I don't like the tilt. --El Grafo (talk) 08:45, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Nope, this has no wow at all for me, sorry. --cart-Talk 10:14, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Exactlly per the other opposers aabove. --Cayambe (talk) 11:47, 18 January 2018 (UTC)

File:Seattle Great Wheel, Seattle, Washington, Estados Unidos, 2017-09-02, DD 16.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jan 2018 at 00:11:23 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Seattle Great Wheel, Seattle, Washington, USA
 • Some guys have all the luck... ;) --cart-Talk 19:00, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Cayambe (talk) 10:00, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 11:45, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 12:03, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Excellent. Charles (talk) 12:27, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support +1 --El Grafo (talk) 13:33, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 14:47, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Agnes Monkelbaan (talk) 16:32, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Benh (talk) 17:23, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Basotxerri (talk) 18:24, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Good catch! :) Poco2 18:38, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Excellent Work! --Gnosis (talk) 11:46, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Quite nauseous. ;-) — Draceane talkcontrib. 16:03, 19 January 2018 (UTC)

File:Vista de Seattle, Washington, Estados Unidos, 2017-09-02, DD 07-08 HDR.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jan 2018 at 20:30:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Cityscape of Seattle seen from after sunset from 701 on 5th Avenue.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Cityscapes
 • Pictogram voting info.svg Info Cityscape of Seattle seen from after sunset from 701 on 5th Avenue. All by me, Poco2 20:30, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Poco2 20:30, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ermell (talk) 22:06, 15 January 2018 (UTC)
 • Moderate Symbol support vote.svg Support - A bit more noisy than the very best panorama pics, but I think that if this is the best quality you can get, it's sufficient, and the view is beautiful. -- Ikan Kekek (talk) 22:44, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Daniel Case (talk) 23:23, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support HalfGig talk 01:41, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I like night cityscapes. Just curious: Since Ikan Kekek pointed out noise, why not drop the ISO from 320 to 100 to reduce noise and make the exposure time longer to accentuate the car trails? For what it's worth, I don't think the noise is a big deal at all. Other minor technical issues include: mountain ridges on the left have a halo above them, probably due to using the "clarity" or "detail" slider in Lightroom; the logos of the Hilton and Sheraton hotels on the bottom right appear doubled (reflections on glass, perhaps?) dllu (t,c) 02:48, 16 January 2018 (UTC)
  dllu: That's what I would have probably done under normal conditions, using an ISO 100 but the shots from the oberservation deck until then had been blurry. As it was a bit windy I believe that the building kept moving, I didn't realize it but the camera did. That's why I shortened the exposure time. I have uploaded a new version adressing the other issues you mentioned Poco2 19:07, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 07:14, 16 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Quite noisy and a bit blurry in the details. --Granada (talk) 09:08, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 12:02, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 14:46, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Was thinking the same as dllu (but it's an oppose, sorry ;) ). A bit dark for a 2018 night shot also. - Benh (talk) 17:22, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Don't think this is quite FP level in terms of detail retained. -- Colin (talk) 08:54, 19 January 2018 (UTC)

File:Münster, Westdeutsche Lotterie -- 2018 -- 0417.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jan 2018 at 08:25:35 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Facade of an office building of the Westdeutsche Lotterie, Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

File:Houtzagerij Sagi Tschiertschen 06.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jan 2018 at 08:23:41 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Objects # Switserland Sawing machine, detail.
 • Pictogram voting info.svg Info Water-powered Sawmill, Sagi Tschiertschen. Built c 1920. sawing machine. Detail. The color and atmosphere of this photo evokes memory memories from the fifties of the last century. All by -- Famberhorst (talk) 08:23, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Famberhorst (talk) 08:23, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 08:33, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - When I saw the thumbnail, I didn't expect to support this picture, but at full screen, it's a really good composition. -- Ikan Kekek (talk) 08:55, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Lines intersecting with crop in just the right way makes it work very well. --cart-Talk 10:44, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Two other images of the same series of this sawmill are already featured. I see no need to have one more. --Uoaei1 (talk) 11:18, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Excellent image. The other two images Uoaei1 refers to are of totally different parts of the sawmill. Saying this one can't be an FP is like saying "we have two FPs of different parts of this same French church, so we can't have another". I have no problem with this current FPC being an FP at all. It's an excellent image and deserves FP status. Just my two cents. PumpkinSky talk 12:23, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Uoaei1. It isn't like "different parts of the same church". It's the same saw, just from different angles. So it is more like different views of the alter, taken on the same day with the same light and same processing. I also don't think it is fair-play to nominate in this way without declaring the previous noms. FP is about "finest", which includes choosing from one's own shots of the same object. -- Colin (talk) 13:13, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Ikan and cart. Daniel Case (talk) 13:46, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose One of those pics where I think the perspective (vanishing points) doesn't fit. And not sure what is so remarkable about it to start with. - Benh (talk) 20:03, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Per Ikan and Cart HalfGig talk 01:39, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose as per Colin. The composition isn't bad but it is pretty typical and unremarkable. dllu (t,c) 03:18, 16 January 2018 (UTC)

File:ReichstagSala.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jan 2018 at 16:58:08 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Hall of the German Parliament

File:Peterborough Cathedral Central Tower Ceiling.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jan 2018 at 16:08:25 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Aftermath of January 2018 North American blizzard 14.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jan 2018 at 15:40:53 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Asian Pear in blizzard
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants#Family_:_Rosaceae
 • Pyrus pyrifolia branches, Asian Pear, Shinko cultivar, in blizzard aftermath. -- PumpkinSky talk 15:40, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- PumpkinSky talk 15:40, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support A very genuine composition with pastel colors. I do enjoy this image quite a lot. -- Johann Jaritz (talk) 15:47, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Per Johann. In addition, the main branches are on the rule of thirds line and very sharp. This almost looks like it was taken looking up to the sky but I'm pretty sure it was taken looking into the fallen snow. HalfGig talk 18:05, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Delicate, with what feels to me like a Japanese aesthetic. -- Ikan Kekek (talk) 00:28, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Ikan. What do we see in the background? --Martin Falbisoner (talk) 06:54, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Ikan. I presume the background is a wall? Daniel Case (talk) 07:06, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Very nice colors and the double textures make the image. Suggestion: I think I would crop just a sliver of the bottom to not get that last ice blob cut. Just the branch makes for a cleaner finish. See note. Or perhaps clone out the blob. --cart-Talk 10:40, 15 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment @Johann Jaritz, HalfGig, Ikan Kekek, Martin Falbisoner, Daniel Case: @W.carter: All, thanks for the supports! So that everyone knows, the background is not a wall. HalfGig was on the right track, it's fallen snow on the ground. These are the low branches on an Asian Pear tree. The camera was on a tripod and aimed downward at a sharp angle. Cart, I will look at your suggestions. PumpkinSky talk 12:02, 15 January 2018 (UTC)
 • @W.carter: I tried to clone it, but since the ice is also over the twig, it still looked weird. So I went with the small crop. I agree it looks better. Thanks! PumpkinSky talk 12:15, 15 January 2018 (UTC)

File:Cettarames (ship, 1980) cf06.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Jan 2018 at 20:04:16 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Dülmen, Wildpark -- 2018 -- 0380.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Jan 2018 at 17:45:25 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Game reserve in Dülmen, North Rhine-Westphalia, Germany
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Natural#Germany
 • Pictogram voting info.svg Info created and uploaded and nominated by XRay -- XRay talk 17:45, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- XRay talk 17:45, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support. Beautiful, excellent composition -- Lothar Spurzem (talk) 19:53, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- PumpkinSky talk 20:30, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Balanced composition --Michielverbeek (talk) 21:07, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - I thought that was a herd of deer at first, but I don't see the antlers. Are those goats? Ikan Kekek (talk) 23:09, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 03:35, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Unfortunately too much of the bottom is in shadow for me. -- King of ♠ 03:42, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose A bit ordinary in my opinion - Benh (talk) 05:04, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per King. Daniel Case (talk) 06:05, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Nice, but a bit too unsharp --Uoaei1 (talk) 09:29, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose It's a good nature shot, but there are so many of these on Commons that it would need something extra special to earn the title 'one of the best images on Commons'.--Peulle (talk) 12:50, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support HalfGig talk 18:05, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Snapshot. --RaboKarbakian (talk) 01:45, 15 January 2018 (UTC)
 • Snapshot? Please explain. --XRay talk 05:10, 15 January 2018 (UTC)
 • The WOW is surrounded by too much unextraordinary and poorly lit landscape. FP is about a great thumbnail first.--RaboKarbakian (talk) 22:31, 16 January 2018 (UTC)

File:Dobrota, Bahía de Kotor, Montenegro, 2014-04-19, DD 11.JPG[edit]

Voting period ends on 22 Jan 2018 at 13:11:04 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

View of the town of Dobrota, a location of about 8,000 inhabitants in the Bay of Kotor, Montenegro.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture#Montenegro
 • Pictogram voting info.svg Info View of the town of Dobrota, a location of about 8,000 inhabitants in the Bay of Kotor, Montenegro. All by me, Poco2 13:11, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Poco2 13:11, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Dull lighting, and feels a bit too much like a holiday shot anyone would take, sorry. - Benh (talk) 14:13, 13 January 2018 (UTC)
  Thanks for your appreciation, once more, Benh (I talk about the comment, not about the vote) --Poco2 14:34, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Not dull but misty, and very well captured. -- Ikan Kekek (talk) 14:53, 13 January 2018 (UTC)
 • See no mist here. But a picture is worth a thousand words... [1]. We're far from that here. - Benh (talk) 15:55, 13 January 2018 (UTC)
 • There are of course different degrees of mist. Most of the mist in this picture is not in the foreground. -- Ikan Kekek (talk) 03:24, 14 January 2018 (UTC)
 • Don't know what you are talking about, but guess you refer to the low clouds. No. The light just renders uniform and dull on the subject itself. But anyways, we're mostly fighting about words. - Benh (talk) 04:52, 14 January 2018 (UTC)
 • No fight here. Fog is just clouds on the surface. When it becomes no longer mist (=fog, IMO) is a judgment call. -- Ikan Kekek (talk) 05:14, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not very exciting; the light is not the best, there is no reflection in the water to help either.--Peulle (talk) 14:56, 13 January 2018 (UTC)
  There is no reflexion? I'm speechless --Poco2 15:55, 13 January 2018 (UTC)
 • Maybe he talks about the "specular" bright reflections? - Benh (talk) 04:55, 14 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Yes, I mean that the relection is not good enough to provide any extra wow factor.--Peulle (talk) 12:52, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I like light and reflections. IMO FP. Only a minor problem: The waste in the water, especially the green spot at the right. --XRay talk 17:53, 13 January 2018 (UTC)
  XRay: ✓ Done, thanks, Poco2 18:19, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I see lots of reflexion on the water surface. -- Johann Jaritz (talk) 03:38, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Peulle; it also seems a bit soft. I wonder how this would look in bright sunlight. Daniel Case (talk) 04:46, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- -donald- (talk) 06:37, 15 January 2018 (UTC)

File:Bergtocht van Vens naar de Pointe Oilletta in Valle d'Aosta (Italië). Zaaddozen van alpenflora langs bergpad in dichte mist boven Lac du Joux (1930m) 08.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Jan 2018 at 05:40:49 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants # Chamerion angustifolium.
 • Pictogram voting info.svg Info Rain and mist give this plant in decline a new dimension. Plant photographed on a mountain slope above Lac du Joux (1930m) in Valle d'Aosta (Italy). All by -- Famberhorst (talk) 05:40, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Famberhorst (talk) 05:40, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 08:35, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Daniel Case (talk) 14:45, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support PumpkinSky talk 14:50, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --XRay talk 17:54, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not keen on the busy background - Benh (talk) 20:00, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I am not convinced, either. Detail is good, but lighting/background is not at FP level and the motif itself is not so wowing that compensates that. --Poco2 08:12, 18 January 2018 (UTC)

File:Ely State Theater.jpg[edit]

Voting period ends on 21 Jan 2018 at 08:25:42 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Ely State Theater, 234 E Sheridan St, Ely, Minnesota, USA. Viewed from the north.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture#United States
 • Pictogram voting info.svg Info created & uploaded by User:McGhiever - nominated by User:Ikan Kekek -- Ikan Kekek (talk) 08:25, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - The only drawback I see to this photo is that it's pretty small for a new FP. However, it's pretty close to perfect to my eyes and in my opinion does justice to the clean lines of this classic Streamline Moderne movie theater. -- Ikan Kekek (talk) 08:25, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support +1 --Berthold Werner (talk) 09:41, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 11:51, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 12:08, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support awesome, and easily large enough for this kind of subject. --El Grafo (talk) 12:55, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --cart-Talk 13:53, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Wolf im Wald 15:06, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Dэя-Бøяg 16:50, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Strong support The third-place finisher in WLM USA 2017, an entry that I strongly supported all through the process as more technically accomplished than the top two. Glad to see it getting the respect it deserves here. Daniel Case (talk) 18:15, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I really like the side lighting - Benh (talk) 19:44, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ermell (talk) 22:08, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Poco2 23:17, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I find the right side not perfectly vertical, but still acceptable -- Basile Morin (talk) 01:04, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Tomascastelazo (talk) 03:06, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Agnes Monkelbaan (talk) 06:03, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral The building is leaning in and the resolution low. --XRay talk 17:57, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral per XRay, I expect more than 4 MP resolution for relatively easy to capture images. -- King of ♠ 07:15, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose The shadow on the right spoils it, and the building is obviously in a bad condition, thus no wow for me. Also per XRay and King --Uoaei1 (talk) 09:22, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 11:56, 16 January 2018 (UTC)

File:Martinus Rørbye, Portræt af maleren C.A. Lorentzen, 1827, 0218NMK, Nivaagaards Malerisamling.jpg[edit]

Voting period ends on 20 Jan 2018 at 14:05:31 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Painting by Martinus Rørbye

File:Zámek Kačina (by Pudelek).jpg[edit]

Voting period ends on 20 Jan 2018 at 12:58:54 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Kačina castle, Czech Republic

File:Nyctanassa violacea in La Manzanilla.jpg[edit]

Voting period ends on 20 Jan 2018 at 01:29:48 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Animals/Birds/Pelecaniformes
 • Pictogram voting info.svg Info All by -- Tomascastelazo (talk) 01:29, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Tomascastelazo (talk) 01:29, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Weak oppose A little noisy all over. Was it darker than it looks (hence the high ISO)? Daniel Case (talk) 03:12, 11 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Cloudy day... so the high ISO is because a) I want some depth of field, the birds are very jittery, and although I try to focus in the eye, they move, so it is at least f8. and b) Because I am shooting at anything that appears, some fast, some slow birds, I want to somewhat freeze action. So it is a compromise between quality and technical necessity. --Tomascastelazo (talk) 20:08, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg regretful oppose I think the composition and focus are fine, and I like the bug flying over the bird's head, but the feathers just don't look natural. Perhaps too much noise reduction? PumpkinSky talk 03:39, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Looks pretty good to me, and I have an emotional response to the photo because I sympathize with the relaxed-looking bird who's about to be attacked by that mosquito. -- Ikan Kekek (talk) 10:27, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Ha ha, I was going to suggest to delete that mosquito, but Ikan's reading of the story gives a good reason to keep it :) So, for me it's a beautiful photo and I have no problem with a bit of noise mostly visible in the background (sure it would be better to correct it, though). More than 16 Mpix is quite a good resolution, and the head of the bird is sharp. There are enough interesting details in that image IMO and the composition is fine -- Basile Morin (talk) 11:50, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ermell (talk) 20:08, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Dэя-Бøяg 16:54, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Christian Ferrer (talk) 18:19, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 17:21, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Poco2 18:24, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 11:50, 16 January 2018 (UTC)


Statuksen poistoehdotukset[edit]

Featured picture candidates[edit]

File:Göltzschtalbrücke blick nach oben 0582.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 22:51:01 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

View upwards through the pillars of the Göltzschtal Bridge

File:Rifugio Friedrich August - Sleigh.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 21:26:53 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Sleigh at the Rifugio Friedrich August, in the background the Duron Valley, Trentino, Italy.

File:Granite stairs in Stångehuvud reserve.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 18:41:08 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Granite stairs in Stångehuvud reserve
 • Category: Commons:Featured pictures/Places
 • Pictogram voting info.svg Info If you see a statue standing on a base of glittering granite anywhere in Europe, it is most likely from the Lysekil part of the coastline. The downside of living on this granite, is that everything glitters and you always get these little white glints in photos. These are some stairs in one of the old quarries, now nature reserve. Shooting it is like shooting a Broadway show with sequins everywhere! Those white dots are not lost pixels, you need sunglasses to look at the ground too when you visit this place. All by me, -- cart-Talk 18:41, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- cart-Talk 18:41, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose no wow. - Benh (talk) 19:12, 19 January 2018 (UTC)

File:Christmas table (Serbian cuisine).jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 11:57:40 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Christmas table (part of Cuisine of Serbia)
 • Category: Commons:Featured pictures/Food and drink#Food and drink
 • Pictogram voting info.svg Info Christmas table (part of Serbian cuisine). My shot.--Mile (talk) 11:57, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Mile (talk) 11:57, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 12:30, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Shadows may not be entirely perfect (personal opinion) but I can't stop admiring this. -- Sixflashphoto (talk) 13:50, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 14:55, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Very nice. PumpkinSky talk 15:21, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support But why the glasses are empty?--Claus 16:30, 19 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Claus I have that option too, with candle lighted, but i wasnt happy with positions, and yellow light of candle (since tones are more colder here and yellow is warm ligth). But, you gave me idea for Krismas dinner. --Mile (talk) 17:11, 19 January 2018 (UTC)

File:Brooklyn Bridge August 2017.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 08:40:57 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Brooklyn Bridge
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Bridges
 • Pictogram voting info.svg Info Brooklyn Bridge, view towards Manhattan. Created, uploaded and nominated by ArildV -- Arild Vågen (talk) 08:40, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- ArildV (talk) 08:40, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Very nice picture and interesting angle -- Basile Morin (talk) 09:26, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - per Basile. -- Johann Jaritz (talk) 10:46, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Basile, also very nice motion. -- Sixflashphoto (talk) 13:52, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Another one of these iconic NY photos with steel beams, rivets and skyline, still they get me every time. --cart-Talk 14:57, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Per Cart. PumpkinSky talk 15:21, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I love the converging lines, the composition and the lighting. Something I could hang up on a wall at home. - Benh (talk) 19:19, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Michielverbeek (talk) 22:54, 19 January 2018 (UTC)‎

File:Maroon Bells (11678).jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jan 2018 at 00:47:15 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Maroon Bells area of Colorado
 • @Ermell: Thanks for pointing that out. I think I've addressed it. While I had it open I also went through the rest of the image to remove flecks of CA. I think it's better now. — Rhododendrites talk |  15:09, 19 January 2018 (UTC)

File:Les Aresquiers, Frontignan.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jan 2018 at 20:18:20 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Les Aresquiers, Frontignan
No I have not, I have some variant compositions taken with the same objective but nothing significant. Christian Ferrer (talk) 20:00, 19 January 2018 (UTC)

File:Ruden Pfarrkirche hl Maria Magdalena 18082015 6716.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jan 2018 at 08:48:58 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Parish church Saint Mary Magdalene, Ruden, Carinthia, Austria

File:Themar Kloster Veßra chapel P3RM1917.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jan 2018 at 07:56:51 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Friedhofskapelle aus Herrenbreitungen im Freilandmuseum Kloster Veßra

File:Pashupatinath Temple cremations on the Bagmati River.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jan 2018 at 06:33:53 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Cremations of en:Pashupatinath Temple on the bank Bagmati River.
 • Looks better, though still not wowing me. -- Ikan Kekek (talk) 01:32, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Leaving the technical issues aside, the image is just too busy. Too many things—the lights, the buildings—are competing to try to be the subject. Daniel Case (talk) 15:51, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Ikan and Daniel -- Basile Morin (talk) 12:34, 19 January 2018 (UTC)

File:Little boy of Laos laughing.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 22:09:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Little boy with deciduous teeth and stains of mud and marker on his forehead, laughing in the countryside of Don Det, Laos
 • I respect your opinion, Charles, though I don't share it. There are many FPs of children on Commons:Featured_pictures/People, including two of mine, and we have at least 10 beautiful portraits of children. Those are as interesting and useful than birds or monkeys on Commons IMO -- Basile Morin (talk) 22:37, 17 January 2018 (UTC)
 • Please clarify: You never got the consent of the boy's parent or guardian? -- Ikan Kekek (talk) 06:40, 18 January 2018 (UTC)
 • This picture was shot in a public space. As far as I know, not consent is required for an action related to a picture of a person in a public space in Laos, like in China, see Commons:Country_specific_consent_requirements. Only consent is necessary for a commercially use, and there is a Personality Rights template associated to this file, which may be helpful and clear enough as it is. Moreover, I always have the implicit consent of all the people taken in picture that I publish. I'm not a paparazzi. I respect all the people I shoot (even those who laugh and make me laugh because they laugh). This joyful smile was not extracted through money, threat, nor pressure. No, no, it really just comes from the heart. And IMHO parents should be more grateful than rancorous with such a valuable image of their child, all the more so as I nearly always make prints (professionaly made) offered to the family. But anyone here could process differently, I don't mind, that's not the matter. There are hundreds of FPs of people on Commons, see for example this File:Young_Ashaninka_girl_in_an_Apiwtxa_village,_Acre_state,_Brazil.jpg very close to my style, and I assume everybody here is acting like I act. Then, honestly, I don't really understand these insistent questions related to copyrighting aspects. Here this is the FP area, not the OTRS department. So the pictures should be judged for their technical and aesthetical characteristics only. Dealing with other concerns is just out of the subject, I think, and may negatively influence the present votes -- Basile Morin (talk) 11:28, 18 January 2018 (UTC)
 • I accept your argument and Symbol support vote.svg Support this good composition and sunny smile. -- Ikan Kekek (talk) 12:07, 18 January 2018 (UTC)
Basile We have internationally a wide range of attitudes towards photographing strangers, and particularly children. Street photography has a long tradition but this ranges from those who take candids by force, walking down the street snapping away, or those who ask for permission with a smile and a nod, or those who think it rude not to first develop a rapor with the subject before even considering taking a photo, to those who would not take any image without permission and consent in writing. In the UK, as a middle-aged man, if I tried to take a photo of a stranger's child, even in a public space where it is legal, I would be in quite serious risk of being physically attacked as some kind of paedophile and having the police called to arrest me. Common policy (COM:IDENT) is pretty much to be permissive about what is acceptable here, within the constraints of law. It is therefore not a guide to "finest" opinions about best practice wrt photographing people. There is a big difference between getting consent to take a photograph for personal use and having consent to publish it widely such as on Commons or Wikipedia. While your offer of a photo in exchange is a nice gesture, I suspect those involved did not know their image might end up in a Wikipedia article with thousands of hits per day. In practice, the "personality rights" that the Commons template mentions only really exist in the US, and there is no such protection in the UK for example, other than basic human right law. It can only be enforced by the subject, and I don't realistically think a boy from a village in Laos is in a position to sue any big corporation using this photo without permission. There is a gaping chasm between what is so awful that Commons agrees to delete it and what allows everyone to feel as warm as the sun in this photo. I think it is therefore fair for reviewers to raise questions about the provenance and ethics of an image, and to oppose if they wish even if no law has been broken or policy infringed. -- Colin (talk) 14:37, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 02:59, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose because despite the light and the smile it's really just too static a portrait for FP. Daniel Case (talk) 05:19, 18 January 2018 (UTC)
 • Light (catch light), smile and stains, are the three reasons for my FPC, but I'm not trying to make you think differently. Just saying. Thanks for the review -- Basile Morin (talk) 11:28, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose No wow, sorry. --A.Savin 09:40, 18 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Nice portrait. I'm curious if there's context for the marker/mud on his forehead? Perhaps just the general sort of mess children make, though. :) — Rhododendrites talk |  00:50, 19 January 2018 (UTC)
 • Yes I think so. He was the youngest among 2 other boys (1), (2) and a girl (3), who seem to have had fun together with a blue marker and the fresh mud of the paddy fields. Though I was not there when this happened, and just found the result "creative". It inspires me the decorative marks some tribes enjoy to make on their face and parts of their body with natural products like colorful pigments -- Basile Morin (talk) 09:08, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Nice enough portrait of a boy, with nice light, but what is so remarkable? This isn't Facebook. -- Colin (talk) 09:01, 19 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Charles. And common portrait anyways. - Benh (talk) 19:14, 19 January 2018 (UTC)

File:Southern plains grey langur (Semnopithecus dussumieri) female head.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 21:58:34 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Southern plains grey langur (Semnopithecus dussumieri) female
 • Category: Commons:Featured pictures/Animals/Mammals
 • Pictogram voting info.svg Info All by Charlesjsharp -- Charles (talk) 21:58, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Charles (talk) 21:58, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Too much chroma noise and the level of detail is insufficient for such a portrait image, IMO. --Peulle (talk) 22:25, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Face is sharp enough for me (love the chagrined expression) and I don't really see much in the way of chroma noise. Daniel Case (talk) 05:18, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Daniel. -- Ikan Kekek (talk) 06:42, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 08:51, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I like the reflections in his eyes. No forest, I'm afraid.--Ermell (talk) 08:55, 18 January 2018 (UTC)
 • Yes Forest. All natural and wild. 90 seconds earlier I photographed the same lady (see link) before asking my driver to reposition the jeep for a close up session. Charles (talk) 10:30, 18 January 2018 (UTC)
 • It looked like a city skyline to me. He might be happier in the forest.--Ermell (talk) 13:49, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 11:39, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support We shouldn't read human emotions into animal faces, but with that expression, this could be one of the characters in some 'Planet of the Apes' movie. --cart-Talk 14:54, 19 January 2018 (UTC)

File:Wrecked car at Tuntorp, Brastad 2.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 21:23:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Wrecked car at Tuntorp, Brastad
 • Pictogram voting comment.svg Comment Sorry I’ve been away for a while. I don’t think it will matter for this nom, but per Colin's request on another nom, I can at least explain why I took the step to nominate this. Mile’s suggestion with that angle is good but that angle would unfortunately have yielded a very busy background with a railway crossing, an ugly parking lot with cars and an industrial building. This angle gives a clean and calm background and the car's color matches the surroundings, which is pleasant. There is also a nice diagonal line across the photo: lamp – tree branches – hood of the car – shadows in the grass. I also like the juxtaposition of the 'give way' sign and the wreck since that sign is a sort of 'Hey watch out!' sign. Finally, I looked through the 'Damaged automobiles' and 'Crashed vehicles' categories and there is only a handful of photos depicting wrecks in snow, I thought that added a twist to it. So there is a little more thought to this nom than Dllu suggests, but wow is always a gut-feeling. I may not always start every nom with a rationell since it's interesting to see if the photo can stand on its own, but there is always a thought behind why I nominate pics here. --cart-Talk 14:47, 19 January 2018 (UTC)

File:Pied bushchat (Saxicola caprata bicolor) female.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 09:01:41 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Pied bushchat (Saxicola caprata bicolor) female in Uttar Pradesh, India

File:Total Solar Eclipse 8-21-17.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 06:07:28 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Total solar eclipse of August 2017
 • Category: Commons:Featured pictures/Astronomy
 • Pictogram voting info.svg Info The total solar eclipse of August 2017, viewed from Wyoming, USA. Created and uploaded by Msadler13, nominated by Rhododendrites. — Rhododendrites talk |  06:07, 17 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info Copying the file's description here, since it describes how the image was created: "Total solar eclipse image taken through Takahashi FS152 with a f6 focal reducer and a Canon 5D MarkIV, exposure bracketing was used in seven steps from 1/2 sec to 1/8000 sec. Image was processed in Photomatix 6 and Photoshop CC 2017."
 • Symbol support vote.svg Support This was one of the winners of the Wiki Science Competition in the United States. (Disclosure: I was on the local jury, though do not have any connection to the files/uploaders). — Rhododendrites talk |  06:07, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Amazing photo, IMO. -- Ikan Kekek (talk) 06:55, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support just wow --Martin Falbisoner (talk) 07:17, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Uoaei1 (talk) 07:42, 17 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I've never seen pink flares before. Artificial colouring? Charles (talk) 08:58, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Though I am a bit curious about how they got the craters on the moon visible, I haven't seen that in an eclipse photo before, but I AGF for good equipment and knowhow with the exposure bracketing. Btw, this VI also has pink flares (NASA too and here), so maybe not so uncommon. --cart-Talk 09:55, 17 January 2018 (UTC)
There's a hint of of those flares/prominences in the picture I took; in some of the other ones from that sequence you can see a bit more. They were there (although of course you couldn't see them with the unaided eye). Daniel Case (talk) 15:37, 17 January 2018 (UTC)
Thanks, you can clearly see the pink tint in the area of the flares in Daniel's photo. I think that settles that the flares were not colored in an artificial way. --cart-Talk 15:49, 17 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Ok, found it! The pink thing is called the sun's Chromosphere and good ol' WP decribes it as only visible during a total eclipse. Also this. --cart-Talk 16:10, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Thanks all. Yes they really are pink. Weird. Charles (talk) 15:50, 17 January 2018 (UTC)

File:Maria Woerth Teixlbucht Sueduferstrasse 197 Villa Fichteneck NW-Ansicht 19042017 7776.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jan 2018 at 03:38:12 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Villa Fichteneck in Maria Wörth, Carinthia, Austria

File:Kifli made with spelt flour (Serbian cuisine).jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jan 2018 at 15:42:59 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Kifli made with spelt flour
 • Category: Commons:Featured pictures/Food_and_drink#Food
 • Pictogram voting info.svg Info Kifli made with spelt flour. My shot. --Mile (talk) 15:42, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Mile (talk) 15:42, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Ikan Kekek (talk) 15:56, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support It may not have that cozy homemade feeling, this is more like going to a very good restaurant or cafe and being served this. I wouldn't mind that at all. :) --cart-Talk 16:51, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Basotxerri (talk) 18:23, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Looks good in thumb and even better at full size. Daniel Case (talk) 20:14, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support PumpkinSky talk 22:35, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 23:19, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Breakfast time. I am going to eat them all. -- Johann Jaritz (talk) 03:16, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 07:11, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Agnes Monkelbaan (talk) 18:14, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I wasn't keen on the white tablecloth initiially, but the food is very sharp and excellent DoF. Charles (talk) 10:22, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 11:35, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support — Draceane talkcontrib. 16:02, 19 January 2018 (UTC)

File:Kitchen garden on a Mekong bank.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jan 2018 at 14:52:34 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Kitchen garden on a Mekong bank
 • Category: Commons:Featured pictures/Places#Laos
 • Pictogram voting info.svg Info created, uploaded and nominated by Basile Morin -- Basile Morin (talk) 14:52, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 14:52, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 16:27, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Weak support Background is unsharp but ... it's a long way off and not the subject, which is sharp. Daniel Case (talk) 16:49, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- HalfGig talk 20:11, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose The composition just isn't doing it for me. Everything interesting is off to the side. -- King of ♠ 06:54, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not remarkable. Composition has problems with subject in poor location and eye drawn to twig in middle of empty water. -- Colin (talk) 08:56, 19 January 2018 (UTC)

File:Recology Lodal Garbage Truck 14425 in San Francisco.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jan 2018 at 02:27:41 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

A Lōdal Evo T-28 waste collection truck operated by Recology in San Francisco.
 • Pictogram voting comment.svg Comment I've uploaded it. Feel free to add it as an alternate to this nomination. Personally, I think there's nothing wrong with "antiseptic" images for a project that's about encyclopedic images. dllu (t,c) 06:50, 16 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - I don't think FPC is about encyclopedic images; that's more VIC's brief. But how do I add an alt? -- Ikan Kekek (talk) 15:54, 16 January 2018 (UTC)
Symbol oppose vote.svg Oppose I wish the FP project was about encyclopaedic images, but it isn't. I'm not in favour of artifical backgrounds for this sort of image. Charles (talk) 09:15, 16 January 2018 (UTC)
Pictogram voting comment.svg Comment FP is not only about "high artistic merit", but also about "high illustrative merit". What this image may lack in artistic merit, I hope it makes up for it in illustrative merit. Besides, COM:SCOPE says that Wikimedia Commons is about educational images, "providing knowledge; instructional or informative". To me, it is much more clear and informative to see the garbage truck that has been separated from its cluttered background. I can see this type of image being useful in educational media such as children's books and textbooks. dllu (t,c) 22:19, 16 January 2018 (UTC)
Pictogram voting comment.svg Comment I'd put it like this: FP is (supposed to be) about images that make you go "wow!" in some kind of way. Where that "wow" comes from doesn't really matter, and there are many different ways of evoking it. It can come from the subject (like something very old or rare), technical execution (like an incredibly well done macro shot of a boring object), artistic merit or a combination of these factors. --El Grafo (talk) 09:48, 17 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info I'm not sure about the background yet in terms of FPC. But in any case I think it would make an excellent VIC, so I've gone ahead and nominated it there (→ nomination subpage). --El Grafo (talk) 11:13, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 11:44, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Ryan Hodnett (talk) 12:46, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I'm normally not a huge fan of background replacements at FPC, but I think in this case it not only works but also raises the bar for similar works to come. The masking is very well done even when pixel-peeping, and so is the artificial shadow beneath the truck. The flat lighting that makes the original photograph a bit boring-looking is perfect for this almost drawing-like illustrative image. And finally, yes, I am actually "wow"-ed by this transformation of a meh photograph into a very educative illustration. --El Grafo (talk) 13:31, 16 January 2018 (UTC)
 • Thanks! I spent 2 hours removing the background, paying particular attention to the glass windows and the numerous "holes" in the middle of the truck. dllu (t,c) 22:19, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support More or less per El Grafo. I also like that looking at it at thumb, I get the toy truck feeling. --cart-Talk 16:47, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral For some reason, I prefer the composition on the original, where the truck lies along the abscissa and the verticals are slanted. Not a huge fan of the background replacement either. - Benh (talk) 17:27, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose in favor of alt, per my comments above. -- Ikan Kekek (talk) 02:50, 17 January 2018 (UTC)

Alternative[edit]

Recology Lodal Garbage Truck 14425 in San Francisco (unprocessed)

 • Symbol support vote.svg Support - I prefer this because it gives the photo a sense of place, as this looks like Downtown San Francisco to me. -- Ikan Kekek (talk) 02:48, 17 January 2018 (UTC)
 • PumpkinSky, Johann Jaritz, Daniel Case, Charles, El Grafo, Yann, Ryan Hodnett, cart, Benh: At dllu's suggestion, I have put up an alt. I know some of you prefer the version on a white background, but it's only fair to ping everyone who voted. -- Ikan Kekek (talk) 05:00, 17 January 2018 (UTC)
 • weak Symbol support vote.svg Support a common shot, byt I find it disorienting and interesting that this is levelled after the truck itself and not the context - Benh (talk) 06:06, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Thanks for the ping. As pointed out above, I find this a bit meh over all and I don't like the tilt. --El Grafo (talk) 08:45, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Nope, this has no wow at all for me, sorry. --cart-Talk 10:14, 17 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Exactlly per the other opposers aabove. --Cayambe (talk) 11:47, 18 January 2018 (UTC)

File:Seattle Great Wheel, Seattle, Washington, Estados Unidos, 2017-09-02, DD 16.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jan 2018 at 00:11:23 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Seattle Great Wheel, Seattle, Washington, USA
 • Some guys have all the luck... ;) --cart-Talk 19:00, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Cayambe (talk) 10:00, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 11:45, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 12:03, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Excellent. Charles (talk) 12:27, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support +1 --El Grafo (talk) 13:33, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 14:47, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Agnes Monkelbaan (talk) 16:32, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Benh (talk) 17:23, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Basotxerri (talk) 18:24, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Good catch! :) Poco2 18:38, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Excellent Work! --Gnosis (talk) 11:46, 18 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Quite nauseous. ;-) — Draceane talkcontrib. 16:03, 19 January 2018 (UTC)

File:Vista de Seattle, Washington, Estados Unidos, 2017-09-02, DD 07-08 HDR.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jan 2018 at 20:30:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Cityscape of Seattle seen from after sunset from 701 on 5th Avenue.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Cityscapes
 • Pictogram voting info.svg Info Cityscape of Seattle seen from after sunset from 701 on 5th Avenue. All by me, Poco2 20:30, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Poco2 20:30, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ermell (talk) 22:06, 15 January 2018 (UTC)
 • Moderate Symbol support vote.svg Support - A bit more noisy than the very best panorama pics, but I think that if this is the best quality you can get, it's sufficient, and the view is beautiful. -- Ikan Kekek (talk) 22:44, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Daniel Case (talk) 23:23, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support HalfGig talk 01:41, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I like night cityscapes. Just curious: Since Ikan Kekek pointed out noise, why not drop the ISO from 320 to 100 to reduce noise and make the exposure time longer to accentuate the car trails? For what it's worth, I don't think the noise is a big deal at all. Other minor technical issues include: mountain ridges on the left have a halo above them, probably due to using the "clarity" or "detail" slider in Lightroom; the logos of the Hilton and Sheraton hotels on the bottom right appear doubled (reflections on glass, perhaps?) dllu (t,c) 02:48, 16 January 2018 (UTC)
  dllu: That's what I would have probably done under normal conditions, using an ISO 100 but the shots from the oberservation deck until then had been blurry. As it was a bit windy I believe that the building kept moving, I didn't realize it but the camera did. That's why I shortened the exposure time. I have uploaded a new version adressing the other issues you mentioned Poco2 19:07, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 07:14, 16 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Quite noisy and a bit blurry in the details. --Granada (talk) 09:08, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 12:02, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 14:46, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Was thinking the same as dllu (but it's an oppose, sorry ;) ). A bit dark for a 2018 night shot also. - Benh (talk) 17:22, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Don't think this is quite FP level in terms of detail retained. -- Colin (talk) 08:54, 19 January 2018 (UTC)

File:Münster, Westdeutsche Lotterie -- 2018 -- 0417.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jan 2018 at 08:25:35 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Facade of an office building of the Westdeutsche Lotterie, Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

File:Houtzagerij Sagi Tschiertschen 06.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jan 2018 at 08:23:41 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Objects # Switserland Sawing machine, detail.
 • Pictogram voting info.svg Info Water-powered Sawmill, Sagi Tschiertschen. Built c 1920. sawing machine. Detail. The color and atmosphere of this photo evokes memory memories from the fifties of the last century. All by -- Famberhorst (talk) 08:23, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Famberhorst (talk) 08:23, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 08:33, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - When I saw the thumbnail, I didn't expect to support this picture, but at full screen, it's a really good composition. -- Ikan Kekek (talk) 08:55, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Lines intersecting with crop in just the right way makes it work very well. --cart-Talk 10:44, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Two other images of the same series of this sawmill are already featured. I see no need to have one more. --Uoaei1 (talk) 11:18, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Excellent image. The other two images Uoaei1 refers to are of totally different parts of the sawmill. Saying this one can't be an FP is like saying "we have two FPs of different parts of this same French church, so we can't have another". I have no problem with this current FPC being an FP at all. It's an excellent image and deserves FP status. Just my two cents. PumpkinSky talk 12:23, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Uoaei1. It isn't like "different parts of the same church". It's the same saw, just from different angles. So it is more like different views of the alter, taken on the same day with the same light and same processing. I also don't think it is fair-play to nominate in this way without declaring the previous noms. FP is about "finest", which includes choosing from one's own shots of the same object. -- Colin (talk) 13:13, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Ikan and cart. Daniel Case (talk) 13:46, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose One of those pics where I think the perspective (vanishing points) doesn't fit. And not sure what is so remarkable about it to start with. - Benh (talk) 20:03, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Per Ikan and Cart HalfGig talk 01:39, 16 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose as per Colin. The composition isn't bad but it is pretty typical and unremarkable. dllu (t,c) 03:18, 16 January 2018 (UTC)

File:ReichstagSala.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jan 2018 at 16:58:08 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Hall of the German Parliament

File:Peterborough Cathedral Central Tower Ceiling.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jan 2018 at 16:08:25 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Aftermath of January 2018 North American blizzard 14.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jan 2018 at 15:40:53 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Asian Pear in blizzard
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants#Family_:_Rosaceae
 • Pyrus pyrifolia branches, Asian Pear, Shinko cultivar, in blizzard aftermath. -- PumpkinSky talk 15:40, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- PumpkinSky talk 15:40, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support A very genuine composition with pastel colors. I do enjoy this image quite a lot. -- Johann Jaritz (talk) 15:47, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Per Johann. In addition, the main branches are on the rule of thirds line and very sharp. This almost looks like it was taken looking up to the sky but I'm pretty sure it was taken looking into the fallen snow. HalfGig talk 18:05, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Delicate, with what feels to me like a Japanese aesthetic. -- Ikan Kekek (talk) 00:28, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Ikan. What do we see in the background? --Martin Falbisoner (talk) 06:54, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Ikan. I presume the background is a wall? Daniel Case (talk) 07:06, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Very nice colors and the double textures make the image. Suggestion: I think I would crop just a sliver of the bottom to not get that last ice blob cut. Just the branch makes for a cleaner finish. See note. Or perhaps clone out the blob. --cart-Talk 10:40, 15 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment @Johann Jaritz, HalfGig, Ikan Kekek, Martin Falbisoner, Daniel Case: @W.carter: All, thanks for the supports! So that everyone knows, the background is not a wall. HalfGig was on the right track, it's fallen snow on the ground. These are the low branches on an Asian Pear tree. The camera was on a tripod and aimed downward at a sharp angle. Cart, I will look at your suggestions. PumpkinSky talk 12:02, 15 January 2018 (UTC)
 • @W.carter: I tried to clone it, but since the ice is also over the twig, it still looked weird. So I went with the small crop. I agree it looks better. Thanks! PumpkinSky talk 12:15, 15 January 2018 (UTC)

File:Cettarames (ship, 1980) cf06.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Jan 2018 at 20:04:16 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Dülmen, Wildpark -- 2018 -- 0380.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Jan 2018 at 17:45:25 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Game reserve in Dülmen, North Rhine-Westphalia, Germany
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Natural#Germany
 • Pictogram voting info.svg Info created and uploaded and nominated by XRay -- XRay talk 17:45, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- XRay talk 17:45, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support. Beautiful, excellent composition -- Lothar Spurzem (talk) 19:53, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- PumpkinSky talk 20:30, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Balanced composition --Michielverbeek (talk) 21:07, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - I thought that was a herd of deer at first, but I don't see the antlers. Are those goats? Ikan Kekek (talk) 23:09, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 03:35, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Unfortunately too much of the bottom is in shadow for me. -- King of ♠ 03:42, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose A bit ordinary in my opinion - Benh (talk) 05:04, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per King. Daniel Case (talk) 06:05, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Nice, but a bit too unsharp --Uoaei1 (talk) 09:29, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose It's a good nature shot, but there are so many of these on Commons that it would need something extra special to earn the title 'one of the best images on Commons'.--Peulle (talk) 12:50, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support HalfGig talk 18:05, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Snapshot. --RaboKarbakian (talk) 01:45, 15 January 2018 (UTC)
 • Snapshot? Please explain. --XRay talk 05:10, 15 January 2018 (UTC)
 • The WOW is surrounded by too much unextraordinary and poorly lit landscape. FP is about a great thumbnail first.--RaboKarbakian (talk) 22:31, 16 January 2018 (UTC)

File:Dobrota, Bahía de Kotor, Montenegro, 2014-04-19, DD 11.JPG[edit]

Voting period ends on 22 Jan 2018 at 13:11:04 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

View of the town of Dobrota, a location of about 8,000 inhabitants in the Bay of Kotor, Montenegro.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture#Montenegro
 • Pictogram voting info.svg Info View of the town of Dobrota, a location of about 8,000 inhabitants in the Bay of Kotor, Montenegro. All by me, Poco2 13:11, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Poco2 13:11, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Dull lighting, and feels a bit too much like a holiday shot anyone would take, sorry. - Benh (talk) 14:13, 13 January 2018 (UTC)
  Thanks for your appreciation, once more, Benh (I talk about the comment, not about the vote) --Poco2 14:34, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Not dull but misty, and very well captured. -- Ikan Kekek (talk) 14:53, 13 January 2018 (UTC)
 • See no mist here. But a picture is worth a thousand words... [2]. We're far from that here. - Benh (talk) 15:55, 13 January 2018 (UTC)
 • There are of course different degrees of mist. Most of the mist in this picture is not in the foreground. -- Ikan Kekek (talk) 03:24, 14 January 2018 (UTC)
 • Don't know what you are talking about, but guess you refer to the low clouds. No. The light just renders uniform and dull on the subject itself. But anyways, we're mostly fighting about words. - Benh (talk) 04:52, 14 January 2018 (UTC)
 • No fight here. Fog is just clouds on the surface. When it becomes no longer mist (=fog, IMO) is a judgment call. -- Ikan Kekek (talk) 05:14, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not very exciting; the light is not the best, there is no reflection in the water to help either.--Peulle (talk) 14:56, 13 January 2018 (UTC)
  There is no reflexion? I'm speechless --Poco2 15:55, 13 January 2018 (UTC)
 • Maybe he talks about the "specular" bright reflections? - Benh (talk) 04:55, 14 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Yes, I mean that the relection is not good enough to provide any extra wow factor.--Peulle (talk) 12:52, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I like light and reflections. IMO FP. Only a minor problem: The waste in the water, especially the green spot at the right. --XRay talk 17:53, 13 January 2018 (UTC)
  XRay: ✓ Done, thanks, Poco2 18:19, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I see lots of reflexion on the water surface. -- Johann Jaritz (talk) 03:38, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Peulle; it also seems a bit soft. I wonder how this would look in bright sunlight. Daniel Case (talk) 04:46, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- -donald- (talk) 06:37, 15 January 2018 (UTC)

File:Bergtocht van Vens naar de Pointe Oilletta in Valle d'Aosta (Italië). Zaaddozen van alpenflora langs bergpad in dichte mist boven Lac du Joux (1930m) 08.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Jan 2018 at 05:40:49 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants # Chamerion angustifolium.
 • Pictogram voting info.svg Info Rain and mist give this plant in decline a new dimension. Plant photographed on a mountain slope above Lac du Joux (1930m) in Valle d'Aosta (Italy). All by -- Famberhorst (talk) 05:40, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Famberhorst (talk) 05:40, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 08:35, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Daniel Case (talk) 14:45, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support PumpkinSky talk 14:50, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --XRay talk 17:54, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not keen on the busy background - Benh (talk) 20:00, 15 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I am not convinced, either. Detail is good, but lighting/background is not at FP level and the motif itself is not so wowing that compensates that. --Poco2 08:12, 18 January 2018 (UTC)

File:Ely State Theater.jpg[edit]

Voting period ends on 21 Jan 2018 at 08:25:42 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Ely State Theater, 234 E Sheridan St, Ely, Minnesota, USA. Viewed from the north.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture#United States
 • Pictogram voting info.svg Info created & uploaded by User:McGhiever - nominated by User:Ikan Kekek -- Ikan Kekek (talk) 08:25, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - The only drawback I see to this photo is that it's pretty small for a new FP. However, it's pretty close to perfect to my eyes and in my opinion does justice to the clean lines of this classic Streamline Moderne movie theater. -- Ikan Kekek (talk) 08:25, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support +1 --Berthold Werner (talk) 09:41, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 11:51, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 12:08, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support awesome, and easily large enough for this kind of subject. --El Grafo (talk) 12:55, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --cart-Talk 13:53, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Wolf im Wald 15:06, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Dэя-Бøяg 16:50, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Strong support The third-place finisher in WLM USA 2017, an entry that I strongly supported all through the process as more technically accomplished than the top two. Glad to see it getting the respect it deserves here. Daniel Case (talk) 18:15, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I really like the side lighting - Benh (talk) 19:44, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ermell (talk) 22:08, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Poco2 23:17, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I find the right side not perfectly vertical, but still acceptable -- Basile Morin (talk) 01:04, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Tomascastelazo (talk) 03:06, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Agnes Monkelbaan (talk) 06:03, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral The building is leaning in and the resolution low. --XRay talk 17:57, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral per XRay, I expect more than 4 MP resolution for relatively easy to capture images. -- King of ♠ 07:15, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose The shadow on the right spoils it, and the building is obviously in a bad condition, thus no wow for me. Also per XRay and King --Uoaei1 (talk) 09:22, 14 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 11:56, 16 January 2018 (UTC)

File:Martinus Rørbye, Portræt af maleren C.A. Lorentzen, 1827, 0218NMK, Nivaagaards Malerisamling.jpg[edit]

Voting period ends on 20 Jan 2018 at 14:05:31 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Painting by Martinus Rørbye

File:Zámek Kačina (by Pudelek).jpg[edit]

Voting period ends on 20 Jan 2018 at 12:58:54 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Kačina castle, Czech Republic

File:Nyctanassa violacea in La Manzanilla.jpg[edit]

Voting period ends on 20 Jan 2018 at 01:29:48 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Animals/Birds/Pelecaniformes
 • Pictogram voting info.svg Info All by -- Tomascastelazo (talk) 01:29, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Tomascastelazo (talk) 01:29, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Weak oppose A little noisy all over. Was it darker than it looks (hence the high ISO)? Daniel Case (talk) 03:12, 11 January 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Cloudy day... so the high ISO is because a) I want some depth of field, the birds are very jittery, and although I try to focus in the eye, they move, so it is at least f8. and b) Because I am shooting at anything that appears, some fast, some slow birds, I want to somewhat freeze action. So it is a compromise between quality and technical necessity. --Tomascastelazo (talk) 20:08, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg regretful oppose I think the composition and focus are fine, and I like the bug flying over the bird's head, but the feathers just don't look natural. Perhaps too much noise reduction? PumpkinSky talk 03:39, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Looks pretty good to me, and I have an emotional response to the photo because I sympathize with the relaxed-looking bird who's about to be attacked by that mosquito. -- Ikan Kekek (talk) 10:27, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Ha ha, I was going to suggest to delete that mosquito, but Ikan's reading of the story gives a good reason to keep it :) So, for me it's a beautiful photo and I have no problem with a bit of noise mostly visible in the background (sure it would be better to correct it, though). More than 16 Mpix is quite a good resolution, and the head of the bird is sharp. There are enough interesting details in that image IMO and the composition is fine -- Basile Morin (talk) 11:50, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ermell (talk) 20:08, 11 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Dэя-Бøяg 16:54, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Christian Ferrer (talk) 18:19, 12 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 17:21, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Poco2 18:24, 13 January 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 11:50, 16 January 2018 (UTC)Aikataulu viidentenä päivänä ehdotuksen lisäämisen jälkeen[edit]

Sun 14 Jan → Fri 19 Jan
Mon 15 Jan → Sat 20 Jan
Tue 16 Jan → Sun 21 Jan
Wed 17 Jan → Mon 22 Jan
Thu 18 Jan → Tue 23 Jan
Fri 19 Jan → Wed 24 Jan

Aikataulu yhdeksäntenä päivänä ehdotuksen lisäämisen jälkeen[edit]

Wed 10 Jan → Fri 19 Jan
Thu 11 Jan → Sat 20 Jan
Fri 12 Jan → Sun 21 Jan
Sat 13 Jan → Mon 22 Jan
Sun 14 Jan → Tue 23 Jan
Mon 15 Jan → Wed 24 Jan
Tue 16 Jan → Thu 25 Jan
Wed 17 Jan → Fri 26 Jan
Thu 18 Jan → Sat 27 Jan
Fri 19 Jan → Sun 28 Jan