Commons:Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:ESK)
Jump to navigation Jump to search
Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi        Statuksen poistoehdotukset Statuksen poistoehdotukset

Alla on tämänhetkiset ehdokkaat suositelluiksi kuviksi. Huomaa, että tämä ei ole sama asia kuin päivän kuva.

Ehdottaminen[edit]

Ohjeita ehdottajille[edit]

Lue läpi Commons:Image guidelines ennen kuvan ehdottamista.

Alla on yhteenveto siitä, mitä tulee tarkastella arvioidessa kuvan sopivuutta suositelluksi kuvaksi:

 • Resoluutio – Yleensä kuvat, joiden resoluutio on alle kaksi megapikseliä, on hylätty. Alle kahden megapikselin kuva voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksessa. Huomaa, että kuvassa, jonka resoluutio on 1 600 × 1 200, on noin 1,92 megapikseliä, joten se on kelvoton.
Commonsissa sijaitsevia kuvia voidaan käyttää muuhunkin kuin tietokoneen näytöllä katselemiseen. Niitä voidaan tulostaa tai katsella suurella resoluutiolla olevilla monitoreilla. Emme voi ennustaa, millaisia laitteistot tulevat olemaan tulevaisuudessa, joten kuvan tulee olla niin suurella resoluutiolla kuin mahdollista.
 • Fokus – kuvan tärkeimpien kohteiden tulisi olla teräviä.
 • Edusta ja tausta – edustalla ja taustalla olevat asiat voivat olla häiritseviä. Tarkista, että edustalla olevat kohteet eivät peitä mitään kuvan kannalta tärkeää ja taustalla olevat kohteet eivät pilaa asetelmaa, esimerkiksi katuvalo ei näytä tulevan jonkun päästä.
 • Tekninen korkealaatuisuus – suositellun kuvan tulee olla teknisesti korkealaatuinen.
 • Digitaaliset manipulaatiot eivät saa vetää nenästä kuvan katsojaa. Kuvassa olevien kauneusvirheiden korjaaminen on sallittua, jos korjaus on tehty hyvin ja sen tarkoituksena ei ole vääristää kuvaa. Hyväksyttäjä manipulaatioita ovat rajaus, perspektiivin oikaisu, terävöittäminen, sumentaminen ja valotuksen sekä värien korjailu. Monimutkaisemmat manipulaatiot ovat sallittuja vain, jos mallinetta {{Retouched picture}} käytetään kuvaussivulla. Kuvauksettomat tai väärin kuvatut monimutkaiset manipulaatiot ovat kiellettyjä.
 • Arvo – päätavoitteenamme on erottaa arvokkaimmat kuvat muista. Suositellun kuvan tulee olla jotenkin erikoinen.
  • Auringonlaskuista otetut valokuvat ovat kaikki vähän samanlaisia (Valokuvia)(Suomessa otettuja valokuvia)
  • Yökuvat saattavat olla hienompia, mutta päiväkuvista ilmenee yleensä enemmän tietoa
  • Kaunis ei ole sama asia kuin arvokas

Teknisiä yksityiskohtia käsitellään kohdissa valotus, asetelma, liikkeenhallinta ja terävyysalue.

 • Valotus – valotuksella tarkoitetaan valokuvauksessa kameran filmiin tallentuvaa tai digitaalikamerassa valoherkän kennon tallentamaa valon määrää. Valotuksen tulisi olla sopiva. Laajat ylivalottuneet alueet ovat usein häiritseviä.
 • Asetelma – asetelmalla tarkoitetaan kuvan esineiden sijoittumista toisiinsa nähden. ”Kolmoissääntö” (esimerkkikuva) on hyvä nyrkkisääntö siitä, millainen on hyvä asetelma. Kolmoissäännön ideana on, että kuva jaetaan kahdella pystyviivalla ja kahdella vaakaviivalla yhdeksään osaan (3×3). Pääaiheen sijoittaminen tiukasti kuvan keskelle on yleensä huonompi vaihtoehto mielenkiintoisuuden kannalta kuin pääaiheen sijoittaminen johonkin neljästä viivojen muodostamasta risteyksestä. Horisonttia ei tulisi sijoittaa kuvan keskelle, vaan jommankumman viivan keskelle. Kolmoissäännön avulla saadaan luotua dynaaminen kuva.
 • Liikkeenhallinta – liikkeenhallinnalla tarkoitetaan sitä, miten liike näkyy kuvassa. Liike voi olla terävää tai epätarkkaa. Jompikumpi aina ei ole paras vaihtoehto, vaan tärkeintä on aikomus havainnollistaa jotain. Liike on suhteellista kuvan kohteisiin verrattuna. Esimerkiksi valokuva ralliautosta, joka näyttäisi olevan paikallaan taustaa vasten, on huonompi vaihtoehto kuin valokuva ralliautosta, joka näkyy terävästi, mutta jonka tausta on sumuista, koska tällöin liikkeen huomaa helposti. Tätä kutsutaan ”panoroinniksi”. Toisaalta valokuva hyppäävästä koripallon pelaajasta, joka näyttää olevan paikallaan taustaa vasten, on hyvä sen epäluonnollisuuden takia.
 • Terävyysalue – terävyysalueella tarkoitetaan kuvan kohteen terävyyttä ympäristöön verrattuna. Terävyysalue valitaan jokaisen kuvan kohdalla erikseen. Suuri tai pieni terävyysalue voi huonontaa tai parantaa kuvan laatua. Pientä terävyysaluetta voidaan käyttää erottamaan pääkohde muusta ympäristöstä. Näin katsojan huomio kiinnittyy haluttuun kohteeseen. Suurta terävyysaluetta voidaan taas käyttää tilan havainnollistamiseen. Lähtökohtaisesti syväterävyysalue muodostuu sitä lyhyemmäksi, mitä suurempaa aukkoarvoa valokuvaaja käyttää. Vastaavasti pientä aukkoarvoa käytettäessä syväterävyysalue voi ulottua kuvan etualalta äärettömään. Aukon arvon lisäksi syväterävyysalueeseen vaikuttaa kuitenkin myös objektiivin todellinen polttoväli ja toisaalta kohteen etäisyys kuvaajasta.

Alla käsitellään vielä grafiikkaa.

 • Terävyys – pääkohteiden ääriviivojen on oltava teräviä.
 • Kolmiulotteisuus – kolmiulotteisuuden on oltava laadukasta. Parhaiten tämä onnistuu siten, että valo tulee kohteen sivulta. Yleensä kuvaajasta päin tuleva valo ei onnistu luomaan kunnollista kolmiulotteista vaikutelmaa, vaan se johtaa litteään vaikutelmaan. Paras valo ulkona on aamulla tai illalla.
 • Värit – värit eivät saa olla liian kylläisiä.
 • Tekstuuri – kohteen pinnan on oltava kolmiulotteisen näköinen ja laadukas.
 • Perspektiivi – kuvan tulee olla kolmiulotteinen.
 • Tasapaino – kuvan kohteiden tulisi olla tasapainossa keskenään. Suurta määrää kohteita ei tulisi jommallakummalla puolella.
 • Mittasuhde – mittasuhteella tarkoitetaan kuvan kohteiden kokoa toisiinsa verrattuna. Yleensä meillä taipumus esittää pienet kohteet pieninä, mutta toisaalta pienen kohteen esittäminen suurena luonnossa suurta kohdetta vasten on myös hyvä tekniikka, esimerkiksi kukan esittäminen vuorta vasten.
 • Symbolinen tarkoitus – huono kuva vaikeasta aiheesta on parempi kuin hyvä kuva helposta aiheesta.
Valokuvaaja ja/tai sen katselija voivat tarkastella kuvan kohdetta puolueellisesti. Kuvan arvoa ei tulisi arvioida arvioijan kulttuurillisen taustan perusteella, vaan se tulisi arvioida kuvan kulttuurillisen taustan perusteella. Hyvä kuva ”puhuu” katsojalle herättäen sellaisia tunteita kuin ilo, sympatia, herkkyys, suru, inho, viha ja raivo. Hyvän kuvan herättämät tunteet eivät ole vain positiivisia.

Uuden ehdotuksen lisääminen[edit]

Jos sinusta tuntuu siltä, että olet löytänyt kuvan, josta voisi tulla suositeltu kuva ja jonka kuvaussivulla on hyväksytty ja totuudenmukainen tekijänoikeusmalline, toimi seuraavasti:

Askel 1: Kopioi kuvan nimi alla olevaan laatikkoon ja paina nappia ”Luo äänestyssivu”.


Askel 2: Noudata avautuvalla sivulla olevia ohjeita.

Askel 3: Lisää ehdokaslistan alkuun seuraava koodi:
{{Commons:Featured picture candidates/File:KIRJOITA TIEDOSTON NIMI TÄHÄN}}

Äänestäminen[edit]

Käytä äänestäessäsi seuraavia mallineita:

 • {{Support}} luo lopputuloksen Symbol support vote.svg  Support . Käytä mallinetta, jos kannatat kuvaa suositelluksi kuvaksi.
 • {{Oppose}} luo lopputuloksen Symbol oppose vote.svg  Oppose . Käytä mallinetta, jos vastustat statusta.
 • {{Neutral}} luo lopputuloksen Symbol neutral vote.svg  Neutral . Käytä mallinetta, jos äänestät tyhjää.
 • {{Comment}} luo lopputuloksen Pictogram voting comment.svg  Comment . Käytä mallinetta, jos kommentoit jotakin.
 • {{Info}} luo lopputuloksen Pictogram voting info.svg Info . Käytä mallinetta, jos informoit jostakin.
 • {{Question}} luo lopputuloksen Pictogram-voting-question.svg  Question . Käytä mallinetta, jos kysyt jostakin.

Jos kuvan ei ole mahdollista päästä suositelluksi kuvaksi, lisää äänestyssivulle {{FPX|KIRJOITA TÄHÄN, MIKSI KUVA EI VOI OLLA SUOSITELTU KUVA}}.

Perustele aina mielipiteesi. Muista allekirjoittaa lisäyksesi. Allekirjoittaminen tapahtuu kirjoittamalla ~~~~ kommentin perään tai painamalla työkalurivin painiketta Button sig.png kursorin ollessa sopivalla kohdalla.

Statuksen poistoehdotuksen lisääminen[edit]

Jos jokin suositeltu kuva on mielestäsi kelvoton suositelluksi kuvaksi, voit ehdottaa suositellun kuvan statuksen poistoa.

Sellaisissa äänestyksissä tulee käyttää mallinetta {{Keep}}, joka luo lopputuloksen Symbol keep vote.svg

Keep

, halutessasi statuksen säilyvän tai mallinetta {{Delist}}, joka luo lopputuloksen Symbol oppose vote.svg 

Delist

, halutessasi statuksen poistoa.

Luodessasi uuden äänestyksen, toimi ohjeen mukaan:

Askel 1: Kopioi kuvan nimi alla olevaan laatikkoon ja paina nappia ”Luo äänestyssivu”.


Askel 2: Noudata avautuvalla sivulla olevia ohjeita.

Askel 3: Lisää ehdokaslistan alkuun seuraava koodi:
{{Commons:Featured picture candidates/removal/File:KIRJOITA TIEDOSTON NIMI TÄHÄN}}

Käytäntö[edit]

Yleiset säännöt[edit]

 1. Äänestys on auki tasan yhdeksän vuorokautta ehdotuksen tekemisen jälkeen.
 2. Käyttäjätunnuksettomat käyttäjät saavat ehdottaa ja keskustella, mutta eivät äänestää.
 3. Ehdotus ei ole ääni. Ääni on annettava erikseen.
 4. Ehdottaja voi vetää ehdotuksen pois lisäämällä {{withdraw|~~~~}} äänestyssivulle.
 5. Wikimedia Commons ei ole vain Wikipedian kuvavarasto, joten kuvia ei tule arvioida vain Wikipediaan soveltuvuuden perusteella.
 6. Jos kuva ei saa muita kannattavia ääniä kuin ehdottajan viiden vuorokauden kuluessa ehdotuksen tekemisestä, poistoäänestys tulee lopettaa.
 7. Mallineella {{FPX}} merkitty poistoäänestys tulee lopettaa 24 tunnin kuluttua mallineen lisäämisestä, jos muita kannatusääniä kuin ehdottajan ei ole.

Statuksen muutos[edit]

Kuvasta tulee suositeltu kuva, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Kuvaussivulla on hyväksytty ja totuudenmukainen tekijänoikeusmalline
 2. Vähintään viisi kannatusääntä
 3. Vähintään kaksi kolmasosaa äänistä kannattavia
 4. Saman kuvan eri versiosta vain yksi saa olla suositeltu kuva. Siitä kuvasta, joka on kerännyt eniten kannattavia ääniä, tulee suositeltu kuva.

Statuksen poistoehdotuksen kohdalla sovelletaan samoja sääntöjä. Jos statuksen poistoa kannattavia ääniä ei ole tullut ehdottajan äänen lisäksi viiden vuorokauden kuluessa ehdotuksen teosta, äänestys tulee sulkea.

Ohjeita äänestyksen lopettamisesta on sivulla Commons:Featured picture candidates/What to do after voting is finished.

Arvostele hyvien tapojen mukaisesti[edit]

Muista, että kuva jota kommentoit on jonkun tekemä. Älä käytä sellaista tyyliä kommenteissasi kuin ”Vihaan kuvaa”, ”Kuva on ihan ruma” tai ”Kamala kuva”.

Katso myös[edit]

Sisällysluettelo[edit]

Contents

Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi[edit]

Jos uudet ehdotukset eivät näy tällä sivulla, purge this page's cache.

Featured picture candidates[edit]

File:I think its gonna rain today.jpg[edit]

Voting period ends on 29 Jun 2018 at 12:50:34 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Rainy Dutch landscape
 • Please add a category above. Yann (talk) 12:54, 20 June 2018 (UTC)
 • Regarding the file's name, please read Commons:File naming and consider renaming the file. Since people need to be able to search this huge archive to find the right photo, names must be accurate and not poetic or misleading. Flickr names are seldom ok in that respect. --Cart (talk) 12:59, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose even if properly named; it's unsharp and very noisy, as well as nearly blown at the right. Daniel Case (talk) 20:51, 20 June 2018 (UTC)

File:Dutch bicycle.jpg[edit]

Voting period ends on 29 Jun 2018 at 10:21:50 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Dutch bicycle a.k.a Roadster bicycle
 • Category: Commons:Featured pictures/Objects/Vehicles/Land vehicles#Other land vehicles
 • Pictogram voting info.svg Info Dutch bicycle a.k.a Roadster bicycle. My shot. -- Mile (talk) 10:21, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Mile (talk) 10:21, 20 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment It's a great capture of the bike, but couldn't you find a less busy background to photograph it against? The person in the yellow neon jacket is rather disturbing. --Cart (talk) 11:06, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose An excellent sharp photo of a normal Dutch bicycle, but the people behind the bicycle are spoiling the composition.
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per Michielverbeek. Daniel Case (talk) 20:49, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose - Regrettably, background is too distracting. -- P999 (talk) 21:34, 20 June 2018 (UTC)

File:Front view of Milan Stazione Centrale entrance portico.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 22:40:04 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Front portico of Milano Centrale railroad station
✓  Done Daniel Case (talk) 04:50, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - Big improvement. -- Ikan Kekek (talk) 07:02, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I like that there are everyday people milling about, coming or going somewhere. Not a sterile monument or some place with gawking tourists. --Cart (talk) 09:27, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Michielverbeek (talk) 17:28, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Sorry, I don't find it particularly interesting. Harsh midday light; the structures in the front spoil the view (yes, it's not up to the photographer). And the quality could have been better -- a bit too soft at the sides --A.Savin 17:50, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Exactly as I remember it. -- P999 (talk) 21:39, 20 June 2018 (UTC)

File:Río Copper, Glennallen, Alaska, Estados Unidos, 2017-08-22, DD 114.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 20:01:18 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Panoramic view of the Copper River, Glennallen, Alaska, United States.
 • I also think it should be rotated... Yann (talk) 10:31, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Cayambe (talk) 05:39, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Cart (talk) 09:56, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose The image is tilted. Apart from that technical problem, I don't find the landscape really awesome. The person could bring something special, but unfortunately his back and action are not very interesting in my view -- Basile Morin (talk) 11:49, 20 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I applied a tilt --Poco2 18:13, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support with tilt correction. --Yann (talk) 22:47, 20 June 2018 (UTC)

File:Cezembre 2 cropped.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 16:03:07 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Cezembre island after bombing in August 1944
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose (Edit conflict) File:Cezembre_Bombing_2.jpg already is a comparably low quality digital reproduction. (Handwriting/Typewriter is unsharp, so the rest is also not as sharp as it could be. At least in the areas depicting the main photograph, it also has some weird JPG artifacts that clearly show the borders between the 8x8 pixel blocks used by the jpg algorithm (best seen at 300% zoom, but it affects picture quality at normal magnifications as well).) Something went wrong there. The version presented here, on top of all that also has a considerably reduced color palette: the "original" had 252 shades of grey (normal for 8-bit grayscale), this one has a mere 39 unique values. This results in what I'm tempted to call strong pixel-level posterization. Something went very wrong there.
TL;DR: This is a very bad digital reproduction and even if it was improved by re-cropping the source file it would still be a pretty bad digital reproduction. --El Grafo (talk) 09:39, 20 June 2018 (UTC)
Yann's edit fixed the "posterization" issue, but the rest of my comment remains untouched by that … --El Grafo (talk) 09:40, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Certainly a valuable image, but not excellent on the technical and aesthetic aspects -- Basile Morin (talk) 11:34, 20 June 2018 (UTC)

File:American white pelican 3 cropped.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 11:20:25 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

A non-breeding American white pelican (Pelecanus erythrorhynchos) in the Putrajaya Wetlands, part of Peninsular Malaysia. Note that the black flight feathers are hidden within the white plumage.

File:Fundación César Manrique - Park wall.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 10:56:57 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Park wall by César Manrique, Fundación César Manrique, Tahiche, Lanzarote, Canary Islands, Spain
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Panoramas
 • Pictogram voting info.svg Info created by Llez - uploaded by Llez - nominated by Llez -- Llez (talk) 10:56, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Llez (talk) 10:56, 19 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment You've got some weird processing problem with the edges of the photo. Think it happened when you enlarged the canvas. -- Colin (talk) 12:10, 19 June 2018 (UTC)
  • ✓  Done Thank you for the hint, I had overlooked it --Llez (talk) 13:50, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Lovely colors and well detailed, but there are so many things to look at that I can't really settle on a subject. Daniel Case (talk) 18:00, 19 June 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg  Comment What do you expect to see I a garden? "Many things to look at" --Llez (talk) 06:32, 20 June 2018 (UTC)

File:München BW 2017-03-16 19-55-33.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 07:46:46 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Germany, Munich, Nationaltheater
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture#Germany
 • Pictogram voting info.svg Info created - uploaded - nominated by Berthold Werner -- Berthold Werner (talk) 07:46, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Berthold Werner (talk) 07:46, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Don't think this one compares well to our existing German Architecture FPs. The light for much of the building is not great and rather flat. The bright light star is distracting. The left side is quite blurred. -- Colin (talk) 12:03, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per Colin. To add to his critique, the additional architecture on either side, and the posts in front, are distracting. There also seems to be a slight tilt. Daniel Case (talk) 14:54, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per others. A good photo and worth nominating, but not IMO outstanding enough for FP. -- Ikan Kekek (talk) 02:25, 20 June 2018 (UTC)
 • Ich weiß, wie schwierig es einem der Platz macht, ein halbwegs perfektes Bild zu bekommen... :-/ --Martin Falbisoner (talk) 05:32, 20 June 2018 (UTC)

File:Desfile de los Locos.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jun 2018 at 17:41:00 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info All by -- Tomascastelazo (talk) 17:41, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Tomascastelazo (talk) 17:41, 18 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment That is pretty creepy. I don't like the angry man flipping the birds in an otherwise innocent walk, but that adds an emotional response and I guess emotion is what we are after here. Can you improve the categorization a bit? It's not precise nor accurate. --Trougnouf (talk) 00:09, 19 June 2018 (UTC) Symbol support vote.svg  Support --Trougnouf (talk) 16:32, 19 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - I will support once you fix the categories. Having this in the categories of "Parade" and "Parades" doesn't make sense, and why are those two different categories, anyway? -- Ikan Kekek (talk) 03:30, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Having fixed the cats, I'll say that there is good chaos in this photo ... it brings out the craziness of the event. Daniel Case (talk) 14:51, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 17:17, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Ikan Kekek (talk) 02:26, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Kruusamägi (talk) 02:35, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Martin Falbisoner (talk) 05:28, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Basile Morin (talk) 11:29, 20 June 2018 (UTC)

File:Parque nacional y reserva Denali, Alaska, Estados Unidos, 2017-08-30, DD 13-19 PAN.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jun 2018 at 12:47:18 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
Trougnouf I doubt that FPCBot will understand that template ... Poco2 06:55, 19 June 2018 (UTC)
Would it not be ignored like any irrelevant template? In any case I Symbol support vote.svg  Support this image. --Trougnouf (talk) 09:29, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tomascastelazo (talk) 14:08, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Cart (talk) 15:11, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 20:43, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Michielverbeek (talk) 21:04, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 21:42, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Harlock81 (talk) 22:16, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Kruusamägi (talk) 23:02, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I reckon that's how it looks like there most of the time. --Podzemnik (talk) 23:41, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - I may have missed it, but I don't see how many photos you stacked. Could you add that information to the file description? -- Ikan Kekek (talk) 03:34, 19 June 2018 (UTC)
  Ikan, you can always realize it out of the file name (images 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, so 7 in total). I added this info in the file description Poco2 06:54, 19 June 2018 (UTC)
 • We FP photographers can usually figure out the "codes" used in file names, but please think about always making the info understandable in some way for other users. --Cart (talk) 08:25, 19 June 2018 (UTC)
 • Cart: my comment was not an "excuse" not to do that, no problem with that, I added the information and will do it in the future (if not, then just due to my advanced age) Poco2 09:57, 19 June 2018 (UTC)
 • Poco My comment was not in any way meant as critique, just a friendly reminder also directed at other photographers who might read this. Your noms are well visited and this thread seemed like a good place for such a comment. I apologize if it sounded like something else. --Cart (talk) 10:07, 19 June 2018 (UTC)
 • Ok, all good, thanks, Poco2 11:28, 19 June 2018 (UTC)

File:Schwarzseen Villanders Südtirol.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jun 2018 at 05:10:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Schwarzseen ponds in St. Valentin, Villanders South Tyrol - Protected natural monument.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places#Italy
 • Pictogram voting info.svg Info all by Moroder -- Wolfgang Moroder (talk) 05:10, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Wolfgang Moroder (talk) 05:10, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - Really beautiful. -- Ikan Kekek (talk) 05:35, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 06:29, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Colin (talk) 06:34, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Storkk (talk) 09:18, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Bijay Chaurasia (Talk) 09:22, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --XRay talk 10:32, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support of course --Martin Falbisoner (talk) 13:01, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I want to be there! --Uoaei1 (talk) 13:30, 18 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment It's nice and all (hey, Swedish camera!) but this has the same strange colors as the previous one. The tone is just slightly off, even if I'm probably not the right person to complain about a little 'Purple haze'. ;) I did some color correction tests with these pics that came out a bit more natural. --Cart (talk) 15:18, 18 June 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg  Comment @W.carter: If you like I can upload a RAW file for you for some tests. I'm very happy with my 'Swedish rhapsody'. Thanks for your comment --Wolfgang Moroder (talk) 15:50, 18 June 2018 (UTC)
 • Thanks, but that's not necessary, it such a little nudge that is needed. I only used the 'Hue and saturation' in Photoshop (ctrl+U) and toggled the 'Hue' ("rainbow slider") to -6 and got this result. It's just a suggestion, it might not be to everyone's taste. --Cart (talk) 16:22, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Poco2 19:32, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 20:45, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I like it, although Cart is right that the tone could be improved. Daniel Case (talk) 06:39, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Peulle (talk) 06:41, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Llez (talk) 11:04, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Very good.--Ermell (talk) 15:09, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 18:06, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Uoaei1 -- P999 (talk) 22:33, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Johann Jaritz (talk) 02:10, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Basile Morin (talk) 11:25, 20 June 2018 (UTC)

File:Osteospermum ecklonis 03.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 15:46:29 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Osteospermum ecklonis in Dunedin Botanic Garden, Dunedin, New Zealand
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants/Asterales
 • Pictogram voting info.svg Info created by Tournasol7 - uploaded by Tournasol7 - nominated by Tournasol7 -- Tournasol7 (talk) 15:46, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Tournasol7 (talk) 15:46, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose We have lots of FP Asterales - it is a relatively easy, common and spectacular flower to photograph. I'm finding the magenta blob in the bottom left a little distracting, and think it could be cloned out. Overall it looks overcooked wrt processing -- too much contrast/saturation. Shame the right side is not continued green but earth or a path. -- Colin (talk) 18:40, 17 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - I'd suggest just cropping a bit on the left and then on the right to eliminate the isolated leaf in the lower right corner. Then I'd probably support. -- Ikan Kekek (talk) 01:50, 18 June 2018 (UTC)

File:Hieno näkymä merelle Seurasaaresta.png[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 15:44:21 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

View of an ocean from an island.
 • Forgotten: IMO PNG is not a good choice for photographs. --XRay talk 13:03, 18 June 2018 (UTC)

File:Sunset at Ganga Sagar, Janakpurdham 11.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 13:38:15 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured_pictures/Places/Natural#Nepal
 • Pictogram voting info.svg Info created by Bijay chaurasia - uploaded by Bijay chaurasia - nominated by Bijay chaurasia -- Bijay Chaurasia (Talk) 13:38, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Bijay Chaurasia (Talk) 13:38, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - Very atmospheric and nicely composed, so I'll support, but I think the reason people have so far not supported is that sunsets are specifically described as usually beautiful yet common, so people may be feeling that this photo may not be a special enough sunset to support but haven't been inclined to oppose. -- Ikan Kekek (talk) 01:45, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Conditional support Per Ikan, I see it as more of a mood than an attempt to represent what I consider to be dusk here (as we can't see the sun since it appears to have gone down). Some very minimal perspective correction is needed. Daniel Case (talk) 21:42, 18 June 2018 (UTC)

File:Joséphine-Charlotte metro station platform, facing "Les oiseaux émerveillés" by Serge Vandercam in (Woluwe-Saint-Lambert, Belgium).jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 13:16:55 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Joséphine-Charlotte metro station entrance and main part of the platform
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Interiors#Belgium
 • Pictogram voting info.svg Info I find this big empty underground box impressive, and I like the art behind it and its absurd placement where no angle can capture it entirely. by Trougnouf -- Trougnouf (talk) 13:16, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Trougnouf (talk) 13:16, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose - Cute and well-photographed, but not interesting enough to me to support for FP. -- Ikan Kekek (talk) 01:40, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose A QI yes, but that pillar in front of the art keeps it from FP for me. Daniel Case (talk) 21:39, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose It looks more like a banal shot than an extraordinary picture unfortunately -- Basile Morin (talk) 11:24, 20 June 2018 (UTC)

File:Andkjelvatnet seen from Durmålstinden summit.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 11:56:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Andkjelvatnet lake seen from Durmålstinden
Hi Storkk, what does really "sliders" mean? I used a polarizing filter. The picture is taken north of the polar circle, and the light is said to be different up there than elsewhere. Kind regards --Frankemann (talk) 19:36, 18 June 2018 (UTC)
 • Hej där! "Sliders" är det engelska ordet för de knappar och kontroller som man styr inställningarna med i ett bildbehandlingsprogram som till exempel Photoshop. Dom kallas så för att dom liksom glider på ett spår. Det har alltså bara att göra med efterbehandlingen av bilden och inte vilka tillbehör du hade på själva kameran. Ha det gott, --Cart (talk) 21:05, 18 June 2018 (UTC)
Wi nøt trei a holiday in Sweden this jër? Face-smile.svg Daniel Case (talk) 21:31, 18 June 2018 (UTC)
Face-grin.svg Jo ar ålväjs velkom her, just giv mi ä kål. --Cart (talk) 21:44, 18 June 2018 (UTC)
Hi Cart, thanks for explanation! Have tried such Image Manipulation Programs, but this has not been the subject of this. Also thanks to Daniel Case for explanation about Arctic light conditions. Funny, it's this kind of light I'm most used to. Kind regards --Frankemann (talk) 17:07, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tozina (talk) 18:37, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I'm OK with the colors. Daniel Case (talk) 21:26, 18 June 2018 (UTC)
Addendum: I should also say, having done my share of landscape shots in soft Arctic light, that yes, this looks authentic to me. Daniel Case (talk) 21:35, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Okeydokey, I was waiting for Daniel's view on this since I know he has some experience with such photos. I mean, I've been up far north, but that has always been during winter when you can't really do anything but night photography. --Cart (talk) 21:49, 18 June 2018 (UTC)
Of my Ivvavik pictures, this seems the most similar to me, although with less haze. The rock does sort of have a similar cast. The colors of the landscape, although I'm sure the underlying geology is different, seem right to me in this picture.

At a similar latitude, the landscapes of Sarek National Park nearby in Sweden have always struck me as very similar photographically to Ivvavik, and that's another point of comparison. (I have decided, for that reason, that I ought to find a way to visit Sarek one day. Besides, it speaks so much of Swedes that they are such Trek fans that they named a national park for Spock's father Face-smile.svg. Daniel Case (talk) 22:42, 18 June 2018 (UTC)

Only seen Sarek in February, -32 C but spectacular auroras. --Cart (talk) 23:48, 18 June 2018 (UTC)

File:Pitkä alikulku espoossa.png[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 09:33:30 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

long underpass in Finland
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Interiors
 • Pictogram voting info.svg Info created by JKorpimies - uploaded by JKorpimies - nominated by JKorpimies -- JKorpimies (talk) 09:33, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- JKorpimies (talk) 09:33, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Regretful oppose It's a great idea and good composition, the kind of image you'd expect to see on a square meter of canvas at photo exhibitions, but unfortunately the focus has ended up on the tiles instead of the bike. That makes it a no-go for me, sorry. --Cart (talk) 09:42, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose as per cart Bijay Chaurasia (Talk)
 • Symbol support vote.svg  Support - I find this a good composition and I don't find that having the bike be a little out of focus in the background makes it unworthy. -- Ikan Kekek (talk) 01:36, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per Cart. Daniel Case (talk) 20:16, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Ikan. GerifalteDelSabana (talk) 11:24, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Experimental shot looking weird -- Basile Morin (talk) 11:17, 20 June 2018 (UTC)

File:Hermione (ship, 2014), Sète 2018.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 07:38:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Hermione (ship, 2014)
 • Category: Commons:Featured pictures/Objects/Vehicles/Water transport
 • Pictogram voting info.svg Info created - uploaded - nominated by Christian Ferrer -- Christian Ferrer (talk) 07:38, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Despite the tents the atmosphere is very special and brings this picture out of the ordinary. -- Christian Ferrer (talk) 07:38, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Some might complain about the tents but I like the old vs. new contrast and the very lovely tones. Quality is flawless as always. --Code (talk) 08:11, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Code -- Colin (talk) 08:45, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support The tents actually add to the image since they look exactly like the old military campaign tents of the original ship's era. They put the ship in context. In this dim light you can imagine what it looked like when the ship was made ready to sail for the American Revolution. --Cart (talk) 09:16, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support despite the tents. Storkk (talk) 11:14, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Sorry, but the angle doesn't work for me; it makes the image show too much of the harbour and not enough of the ship.--Peulle (talk) 11:45, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Kruusamägi (talk) 12:09, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Michielverbeek (talk) 18:41, 17 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - I'm still evaluating this photo, but please fix a dust spot that's some ways to the left of the upper right corner. -- Ikan Kekek (talk) 01:29, 18 June 2018 (UTC)
 • ✓  Done I cloned out not one but two dust-spots, let me know if yours is still here. Christian Ferrer (talk) 04:53, 18 June 2018 (UTC)
 • No, you took care of it. -- Ikan Kekek (talk) 05:19, 18 June 2018 (UTC)
 • On the photo: I love the ship and the harbor, but the bottom crop isn't working that smoothly for me and the right crop, with the one unsharp object in the lower right corner, is bugging me. I don't know what a photo that included more that is now below and to the right of the crops would have looked like, but I think I'd like this photo better if you did a horizontal crop right in front of the unsharp post, thereby also getting rid of a lot of the tents. The tents don't disturb me per se, but they kind of clog up a section of the photo. I think my proposed crop would create a more unified composition, but of course others might disagree. -- Ikan Kekek (talk) 05:25, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg  Neutral Light is just great, but considering the Hermione the main subject I think that the angle is not the best as a good portion of the subject is hidden behind the tents Poco2 19:31, 18 June 2018 (UTC)
 • The main subject is the whole scene, of course it is not the ship alone! I don't understand how can someone can think otherwise...! poor review, really. I will not be surprised if someone says the third window of the second boat is not under the right angle this is very disturbing!, and there is a big very very disturbing thing out of focus at bottom right, oh and so many boring tents!! where are the specialist of the oppose votes, there are many reasons here. Come one!! it is easy! Christian Ferrer (talk) 20:05, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I was going to oppose based on the tents until I read Cart's !vote. Daniel Case (talk) 20:15, 18 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I'm surprised that nobody talked about the title "File:Hermione (ship, 2014), Sète 2018.jpg" as we see only the back of the ship and it is only about 10% of the image. Nobody? and nobody oppose for the way the first tent is cut at bottom? and the "forbidden sign" at bottom? not disturbing? the second crane is misplaced too? no? isn't it? Sometimes FPC is not the research of the finest picture, but the competition of the poorest review. That is a snap shot, but a lucky one, that's all. Better for me to stop talking, please continue. Christian Ferrer (talk)
 • You have only yourself to blame for taking such nice photos with wow ambience that we just fall in love with them and forgive and forget all the little details. Face-smile.svg --Cart (talk) 21:14, 18 June 2018 (UTC)
 • Tourist snapshot & POTY. -- Colin (talk) 21:27, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- King of ♠ 02:22, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 18:08, 19 June 2018 (UTC)
 • Weak Symbol oppose vote.svg  Oppose , at least for the right crop, because that unsharp post is not needed in the picture and distracts me. -- Ikan Kekek (talk) 02:35, 20 June 2018 (UTC)

File:Puerto de Opakua - Paisaje -BT- 01.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jun 2018 at 19:08:06 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Landscape at the Opakua mountain pass. A stile, pastures, fog and the Iturrieta mountain range. Álava, Basque Country, Spain

File:Lopesan Baobab, Maspalomas, May 2018 -3.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jun 2018 at 18:41:35 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Lopesan Baobab Resort, Maspalomas, Gran Canaria
 • No time for sitting idly by the pool if you hope to be first in line for dinner! --Martin Falbisoner (talk) 10:38, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 12:35, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose This picture I can only review in comparison with the already promoted one, which I clearly prefer -- perhaps the dark building parts at both sides do the blue hour photo no favor, and I also prefer for this motif the more wide crop instead of a square photo. --A.Savin 13:26, 17 June 2018 (UTC)
 • Why not? IMO it's better indeed and has more of the symmetry, though because of the dark parts I still wouldn't vote in support. --A.Savin 15:06, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose - I'm inordinately bugged by the asymmetry of the near right and left corners. -- Ikan Kekek (talk) 01:20, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose The sky and the pool are nice, but the building and tree lights are too dark and too bright. Not saying it could have been taken/processed any better but the result isn't quite there compared to our best night FPs. -- Colin (talk) 07:08, 18 June 2018 (UTC)

Alternative - uncropped[edit]

Lopesan Baobab, Maspalomas, May 2018 -2.jpg

 • Pictogram voting info.svg Info As suggested by A.Savin, also pinging Basotxerri, Frhdkazan, Cart, George Chernilevsky. While I do prefer the cropped square, I could understand arguments in favor of the uncropped wide-angle version --Martin Falbisoner (talk) 15:58, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Martin Falbisoner (talk) 15:58, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg  Neutral as stated above. --A.Savin 17:03, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg  Neutral All that gradient light is competing with the patterns in this one and makes it restless. --Cart (talk) 17:30, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 21:43, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - This is IMO a better composition, and quite a nice one. -- Ikan Kekek (talk) 01:20, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Johann Jaritz (talk) 04:30, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 05:50, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Per other crop -- Colin (talk) 07:08, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I still prefer this one because it contains the competition between gradients and patterns noted by Cart in her oppose !vote to that one. Daniel Case (talk) 18:23, 18 June 2018 (UTC)
 • Weak Symbol support vote.svg  Support . A bit unsharp and overexposed in the middle, but very nice nonetheless. -- King of ♠ 02:22, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I like this version better, it kind of adds more symetry into the image. --Podzemnik (talk) 03:20, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Llez (talk) 11:08, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 22:48, 20 June 2018 (UTC)

File:Red Clover 2011 G1.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jun 2018 at 16:01:32 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

The red clover (Trifolium pratense). Ukraine
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants/Flowers
 • Pictogram voting info.svg Info created, uploaded, nominated by George Chernilevsky -- George Chernilevsky talk 16:01, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 16:01, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Basotxerri (talk) 18:36, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - You really capture the beauty of this common flower. Any other remark from me would feel like unnecessary quibbling. -- Ikan Kekek (talk) 01:16, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 05:51, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose good shot, but nothing all too special imho. It's a very commons plant, and the shot lacks in the wow-department for me, especially when compared to the already featured File:Trifolium_pratense_-_Keila2.jpg. --El Grafo (talk) 08:32, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose I think lighting could be significantly better. Actually, given the positions of the leaves, I think taking a half a step around the flower to your right would have stood a good chance of producing a more pleasing photo. Also per El Grafo. Storkk (talk) 09:33, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Famberhorst (talk) 15:36, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support If you have to upload something this small, this is the way to do it. Daniel Case (talk) 18:21, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Llez (talk) 11:09, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Ikan -- P999 (talk) 22:38, 19 June 2018 (UTC)

File:Soyuz rocket and spaceship V1-1.svg[edit]

Voting period ends on 25 Jun 2018 at 13:15:37 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Soyuz rocket and spaceship
 • Could you please add documentation sources? Thanks, Yann (talk) 14:44, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose still no information about the sources. Yann (talk) 22:49, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  conditional on documentation sources --Trougnouf (talk) 22:48, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Conditional support per Trougnouf. Daniel Case (talk) 05:22, 18 June 2018 (UTC)

File:Stercoraire iceland.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 22:43:38 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Natural/Iceland
 • Pictogram voting info.svg Info created by Aymen861 - uploaded by Aymen861 - nominated by Aymen861 -- Aymen861 (talk) 22:43, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Aymen861 (talk) 22:43, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Beautiful view but the front-right blurry rock kills it for me. The very bright one on the bottom-left isn't great either, and I would like to see some of the mountain range with a little bit more focus though that's technically nearly impossible. There is some red CA on the grass and the categorization is very imprecise. --Trougnouf (talk) 00:14, 16 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment Great EV, if only you could put some more information and categories. Yann (talk) 13:02, 16 June 2018 (UTC)
 • I added Category:Stercorarius skua. I would support with geolocation, or at least the name of the mountain in the background. Regards, Yann (talk) 14:19, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Frhdkazan (talk) 06:54, 17 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I don't think the out of focus rocks or mountain is a problem... but the CA is disturbing. Would support if that was fixed. Storkk (talk) 11:20, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Harlock81 (talk) 11:26, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Nice! Tournasol7 (talk) 15:51, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose - It's a really interesting composition and great luck to find the eggs! But oppose per others, primarily for the unsharp foreground. -- Ikan Kekek (talk) 01:13, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per Ikan and Tougnouf. Great juxtaposition marred by technical shortcomings. Daniel Case (talk) 04:06, 18 June 2018 (UTC)

File:Vitascope.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 21:53:51 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Edison's Greatest Marvel: The Vitascope

File:Unidentified ceiling in Panam Nagar (01).jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 21:40:56 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Unidentified ceiling in Panam Nagar

File:Iceland's Mid-Atlantic Ridge during snow.jpg, featured[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 20:31:09 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Mountains in Iceland, taken from a plane
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Natural/Iceland
 • Pictogram voting info.svg Info A shot taken from a plane over one of Iceland's mountain ranges. All by me -- Bharel (talk) 20:31, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Bharel (talk) 20:31, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment Looks very nice but it needs denoising and it's not well categorized. --Trougnouf (talk) 21:52, 15 June 2018 (UTC)
  Tbh, I didn't even notice the noise. Good catch. I've applied a VERY small denoise filter, in order to leave the sharpness as is. Trougnouf, tell me if you believe I need a little bit more denoising or whether I've hurt the sharpness too much. Bharel (talk) 22:28, 15 June 2018 (UTC)
  Took care of categorizing, changing it's name to be more descriptive too (managed to find the exact mountain range by comparing with other photos taken on the plane a few minutes before and after).Bharel (talk) 23:48, 15 June 2018 (UTC)
  Great job on the mountain range identification. The mountains look good but the sky is still noisy, you should filter it separately. There is also posterization on the right of the sky where it turns from dark blue to lighter blue to pink/purple to gray. (very visible between the two dark blobs I just annotated and the small cloud left of them) --Trougnouf (talk) 23:51, 15 June 2018 (UTC)
  How do you find those blobs? Regarding the posterization, it took me a few minutes to see that. Apparently it doesn't show up on Lightroom but only in the final product (might be due to small jpeg artifacts)? I'm currently trying different export settings. Bharel (talk) 00:08, 16 June 2018 (UTC)
  Trougnouf, seems like it was ProPhoto RGB. Changing to Adobe RGB sRGB removed the posterization and most of the artifacts. I'm not entirely sure how does it work, but it worked. Bharel (talk) 00:23, 16 June 2018 (UTC)
  That's a lot better. I think modern browsers still don't take color profiles into account. There is still a significant amount of noise in the sky. The last two blobs are still a little bit visible and there seems to be another one (dark spot) on the bottom-right of the central cloud. I look at QIC/FPC pictures at 200% of my (1080p) monitor and expect no visible flaw then, it might help to look at it on different monitors as the blobs are nearly invisible on my TN screen but jump at me on the IPS one. --Trougnouf (talk) 10:06, 16 June 2018 (UTC)
  I actually reduced noise filter on bottom, added a little bit on top and resampled dust spots. Removal of more noise results in a soft picture and (apart from the uniform parts of the sky,) I believe the details are more important in here. Is there anything else you believe can improve the picture? (Don't have any available IPS screen nearby so do tell if you think there's something more to fix Face-smile.svg) Bharel (talk) 11:48, 16 June 2018 (UTC)
  Well done, I don't see dark blobs or posterization → Symbol support vote.svg  Support --Trougnouf (talk) 23:19, 16 June 2018 (UTC)
  Why thank you my friend, I highly appreciate it :) Bharel (talk) 12:10, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Big wow. :) I like that you can see that road snaking along the landscape. And the light is lovely on the left. --Peulle (talk) 10:29, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 13:03, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 15:53, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Martin Falbisoner (talk) 18:37, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Christian Ferrer (talk) 20:59, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Frhdkazan (talk) 07:10, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Cart (talk) 09:23, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Harlock81 (talk) 11:23, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Storkk (talk) 11:25, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Kruusamägi (talk) 12:12, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Daniel Case (talk) 17:24, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - That's a really good photo from an airplane! -- Ikan Kekek (talk) 01:04, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Johann Jaritz (talk) 04:32, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Weak support Great view but there is room for improvement in processing (too noisy) Poco2 19:38, 18 June 2018 (UTC)
  What do you have in mind? Face-smile.svg I'm not entirely sure how to remove noise without hurting the sharpness. Bharel (talk) 19:58, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- King of ♠ 02:21, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Llez (talk) 11:11, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Schnobby (talk) 13:14, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 18:10, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Peulle -- P999 (talk) 22:42, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Basile Morin (talk) 11:15, 20 June 2018 (UTC)


Confirmed results:
Result: 22 support, 0 oppose, 0 neutral → featured. /--Cart (talk) 21:09, 20 June 2018 (UTC)
This image will be added to the FP category: Places/Natural/Iceland

File:Water, Sand and Ice.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 19:50:27 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Glacier in Diamond Beach, Iceland
 • Category: Commons:Featured pictures/Natural phenomena#Ice
 • Pictogram voting info.svg Info Natural phenomenon occurring in Iceland. Icebergs from the nearest mountain get detached and melt on the pitch-black, basalt lava sand. All by me -- Bharel (talk) 19:50, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Bharel (talk) 19:50, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I like the idea. Reminds me (remotely) of this photo. However, the flare of the sun spoils the nomination for me. Not good enough to support, not bad enough to oppose. --Code (talk) 06:10, 16 June 2018 (UTC)
  Thanks Code for your review Face-smile.svg The flare was actually an artistic choice. I have a few other shots on different angles without the flare, but I chose this on purpose. (Much like another close image I've uploaded with an international glare File: Diamonds of nature.jpg) Bharel (talk) 10:05, 16 June 2018 (UTC)
 • Regarding that file's name, please read Commons:File naming. Since people need to be able to search this huge archive to find the right photo, names must be accurate and not poetic or misleading. Only those looking for "natural diamonds" will find that file now, and they will be disappointed. --Cart (talk) 20:48, 16 June 2018 (UTC)
  ✓  Done , thanks cart Face-smile.svg Bharel (talk) 21:01, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 13:03, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Looks like another one that could be an album cover. Daniel Case (talk) 06:06, 17 June 2018 (UTC)
  Thanks mate :-) Bharel (talk) 12:15, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - Beautiful and striking, and this particular flare doesn't bother me, or not much. -- Ikan Kekek (talk) 01:02, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose The colors seem saturated. Natural object that doesn't look natural. I suspect a strong post-processing. And also find the composition has a problem of cropping on top -- Basile Morin (talk) 10:43, 20 June 2018 (UTC)
  Thanks for your review Basile Face-smile.svg. There's not much post processing actually (tiny bit of mainly exposure correction on the water). The black sand creates a strong saturation difference. I am, however, able to desaturate it straight on the original raw file if you believe it'll be better. Bharel (talk) 15:00, 20 June 2018 (UTC)

File:Chirk Castle gates.jpg, featured[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 18:57:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

The gates of Chirk Castle
@Podzemnik:, remember to sign your !vote. Daniel Case (talk) 04:01, 18 June 2018 (UTC)
@Daniel Case: Oh lala, thank you! --Podzemnik (talk) 03:24, 19 June 2018 (UTC)


Confirmed results:
Result: 14 support, 0 oppose, 0 neutral → featured. /--Cart (talk) 21:08, 20 June 2018 (UTC)
This image will be added to the FP category: Objects#Doors

File:Fundación César Manrique - post.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 14:27:21 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Top of a post of a cordon, Fundación César Manrique, Tahiche, Lanzarote

File:Panorama vom Wachtküppel.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 13:24:19 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Panoramic view from the Wachtküppel in the Rhön Mountains
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Panoramas
 • Pictogram voting info.svg Info Instructive panoramic view (360°) from the Wachtküppel in the Rhön Mountains. All by me. -- Milseburg (talk) 13:24, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Milseburg (talk) 13:24, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Storkk (talk) 18:16, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Llez (talk) 21:04, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support ~Moheen (keep talking) 21:27, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Ermell (talk) 08:20, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Martin Falbisoner (talk) 18:35, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Procedural oppose This image has been nominated for deletion as copyvio; we should wait until it's resolved before considering it as an FP.Symbol support vote.svg  Support Never mind; it turns out it was by one of INeverCry's socks and the account has been blocked indefinitely. Daniel Case (talk) 05:00, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - Lots to see, and very pretty. -- Ikan Kekek (talk) 00:46, 18 June 2018 (UTC)

File:Sympecma paedisca 01.JPG[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 12:25:22 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

The Siberian winter damselfly
 • Symbol support vote.svg  Support Daniel Case (talk) 02:31, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Very nice as well as a very good execution. --Harlock81 (talk) 11:21, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 21:46, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tozina (talk) 18:43, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Poco2 19:43, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose - I may be spoiled by the dragonfly pictures that have been nominated here by Charles, et al., but compare the resolution and contrast in the other current FP in Category:Sympecmatinae: File:Austrolestes cingulatus03.jpg. It's too small for FPC, nowadays. It was taken in 2006. And yet, it's a flat-out better photo. -- Ikan Kekek (talk) 03:43, 19 June 2018 (UTC)

File:Large Gautama Buddha statue in Buddha Park of Ravangla, Sikkim.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jun 2018 at 17:27:46 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Large Gautama Buddha statue in Buddha Park of Ravangla, Sikkim - Front Telephoto Shot

--Trougnouf (talk) 17:36, 14 June 2018 (UTC)

 • Pictogram voting comment.svg  Comment The brightness of the statue has been increased by adding some localized adjustments. But as per histogram there are no over blown highlights. It is slightly on the bright side but with details intact. The slight bluish in forest I guess was a result of decreasing the global contrast in the image. - Subhrajyoti07 (talk) 18:06, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose as previous comments Charles (talk) 20:23, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose An impressive photo, but unfortunately you have emphasized the blue colours --Michielverbeek (talk) 21:12, 14 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment The blue colour has been dialed down a bit globally in the photo. Pl check - Subhrajyoti07 (talk) 02:14, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support After improvement --Michielverbeek (talk) 17:33, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support good enough now, imo --Martin Falbisoner (talk) 05:30, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment Looks good, but there's a strange loss of fine detail (visible in the grass and bushes at the bottom). Too much noise reduction? dllu (t,c) 06:29, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - This is a really imposing image. I'll await your work to address dllu's points before I vote. -- Ikan Kekek (talk) 08:47, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - I re-processed the image from scratch this time with selective noise reduction and aimed at maintaining the overall incremental improvement on this image that I have been doing basis feedback from various reviewers over the last few weeks. I think I have been able to address the issue highlighted by dllu in the latest version. The updated image has already been uploaded. - Subhrajyoti07 (talk) 17:16, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support chest detail is visible to the naked eye, less blue and less exaggerated colors, I approve. --Trougnouf (talk) 18:15, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Interesting subject, quite good for me. Yann (talk) 11:32, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram-voting-question.svg  Question statue appears to be leaning roughly 0.5° (counterclockwise from viewer's position)... does that reflect reality? Storkk (talk) 18:22, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - The observation on tilt is correct (It was off by 0.53 deg). I have fixed it now and uploaded the updated photo. Thanks - Subhrajyoti07 (talk) 02:51, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support seems fine now. dllu (t,c) 18:59, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Daniel Case (talk) 01:01, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Harlock81 (talk) 11:18, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Ikan Kekek (talk) 00:39, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Johann Jaritz (talk) 04:37, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tomascastelazo (talk) 14:10, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Poco2 19:42, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Basile Morin (talk) 11:10, 20 June 2018 (UTC)

File:Rosa 'Kent' (d.j.b) 01.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jun 2018 at 14:41:04 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants Rosa #Family Rosaceae
 • Pictogram voting info.svg Info Rosa 'Kent' has half-filled white flowers with yellow stamens on a bushy shrub that cools well. This very strong and healthy rose has green fine leaves. All by ] -- Famberhorst (talk) 14:41, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Famberhorst (talk) 14:41, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Nice shot --Patriccck (talk) 14:56, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose nice shot, but nothing extraordinary, imho. --El Grafo (talk) 08:04, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per El Grafo; it's nice but I can't say I'm really blown away. The white petal obscuring part of the yellow is a bit of a nuisance.--Peulle (talk) 11:48, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info That curled petal is typical of half-filled roses.--Famberhorst (talk) 15:18, 15 June 2018 (UTC)

File:De Molen (windmill) and the nuclear power plant cooling tower in Doel, Belgium (DSCF3859).jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jun 2018 at 14:22:41 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Windmill and nuclear power plant in Doel, Belgium
 • Pictogram voting comment.svg  Comment What is technically missing? I think the camera settings were ideal, ISO200 is the lowest my camera goes, F/9 is optimal on this zoom level with my lens, I don't think the focus is a miss, and I even had the camera on a tripod to do exposure bracketing in case that was necessary, it doesn't look flawed to me at a reasonable zoom level. If there's anything I missed in software I would be happy to improve it. --Trougnouf (talk) 16:56, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - I find this photo compelling: The unbalanced nature of the photo that Basotxerri is complaining about is part of what I see as the dystopic new technology dominating over the windmill and the benches, grass and so on that are attempting to pretend everything is alright. I get the feeling in viewing this photo that everything other than the ugly, polluting new technology will be annihilated before long. And it looks fine to me, technically, though I could be missing something. -- Ikan Kekek (talk) 02:01, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment The technical quality is fine. It's an APS-C camera using the right settings in the daytime. The juxtaposition of the two power plants is quite interesting. I would support, but the composition is a bit left-heavy. The left of the image is a lot busier than the right. Meanwhile, I don't know what Ikan is talking about regarding "ugly, polluting new technology". The nuclear cooling tower only outputs pure water vapour, and is shaped in a beautiful hyperboloid. dllu (t,c) 06:19, 15 June 2018 (UTC)
 • I'm not an expert, but that was my emotional reaction. And I don't think we want to debate here whether nuclear power plants are completely clean. -- Ikan Kekek (talk) 06:55, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg  Neutral It's really close for me, but I think on reflection it's not quite enough to gain my support. I really like the idea, but the light is a bit of an issue for me. I also find the car a bit disturbing; the left side of the image is supposed to represent the old technology, so its presence in front of the windmill is putting me off. I'd suggest reshooting on a day with better light, at least getting the light from the back so the left side is illuminated better.--Peulle (talk) 07:50, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Ikan --Milseburg (talk) 13:26, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I uploaded a new version where the exposure has been increased on the left side especially. Let me know if there's any other adjustment to be made, I have a lot of room on the histogram. I think the light looked beautiful at that time of the day. The car is unfortunate and I won't be going back as Doel is a ghost town that's over an hour bike ride from the nearest train station, maybe some other Belgian commonner will be luckier. --Trougnouf (talk) 16:48, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 14:09, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Interesting juxtaposition, but overly busy composition for FP to me. Daniel Case (talk) 17:27, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Frhdkazan (talk) 06:57, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tozina (talk) 18:46, 18 June 2018 (UTC)
 • Weak Symbol support vote.svg  Support . Would have preferred the smoke to go in the opposite direction, but this composition works nonetheless. -- King of ♠ 02:19, 19 June 2018 (UTC)

File:Checker Taxi Cab.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jun 2018 at 06:10:58 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Checker Taxi cab from 1978.
@Ikan Kekek: I didn't retouch this photo. - Groupir ! (talk) 15:41, 14 June 2018 (UTC)
Of course my remarks are for the photographer. -- Ikan Kekek (talk) 16:39, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Too dark, bad light. Yann (talk) 08:18, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per others.--Peulle (talk) 09:19, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per others. --Basotxerri (talk) 15:31, 14 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info Groupir !, Ikan Kekek, Yann, Peulle, Basotxerri: I like old cars like this so I gave the photo a bit of love, please revert it if you don't like it. The source link doesn't work anymore and it seems to be removed from Flickr. All the online versions have the same muddled license plate, so it was probably made that way by the author. I substituted it with a more natural-looking text. I also wanted to keep as much of the bluish evening light as possible since it goes well with an old cab like this. Not sure it is enough for FP, but this is as good as it gets. --Cart (talk) 19:33, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Sure! Good now. Yann (talk) 19:52, 14 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment Still at 'no' here. The level of sharpness is not high enough; it's kind of telling that the "checker" sign is unsharp too, despite the image being one of a checker cab.--Peulle (talk) 22:22, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose The brightness is good now, but I'm with Peulle that it's not sharp enough for FP. And I don't even mean the depth of field, I'm not sure any part of the cab is actually sharp. -- KTC (talk) 23:31, 14 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - It looks a lot better, but I agree with the others that it probably needs more sharpness. I don't know if that's possible. -- Ikan Kekek (talk) 02:11, 15 June 2018 (UTC)
 • Nope, sorry, post-processing can only do so much. If it's not there from the beginning, you can't get it out. --Cart (talk) 08:46, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Even putting the unsharpness and CA in the background aside, this is just too static a composition to be an FP for me. Daniel Case (talk) 03:51, 15 June 2018 (UTC)

File:Blücher-Denkmal Bebelplatz 1961.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Jun 2018 at 19:30:18 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Monument to Prussian field marshal Blücher, Berlin, Germany, 1961, with WWII damages still to be seen.
 • Ahem Peulle, the building in the background is part of the historical context of when the statue was dissembled and the building was a ruin. It's an iconic photo from the days of the Cold War in which the "de-throned" man from the statue looks at the ruined city. Please compare with more recent photos in Category:Blücher-Denkmal (Berlin) where it looks very different. --Cart (talk) 21:06, 13 June 2018 (UTC)
I know it's part of the image but it's terribly rendered. That would be fine if it was just a background feature but it's not.--Peulle (talk) 09:21, 14 June 2018 (UTC)
Well, it's a film photo and you can't expect the same quality for that as with digital photos, even if this was made by a large(r) format camera (negative 6 x 6 cm, imagine a sensor that size...). --Cart (talk) 09:56, 14 June 2018 (UTC)
6x6cm is medium format Face-grin.svg --Martin Falbisoner (talk) 14:48, 14 June 2018 (UTC)
Ooops! Face-blush.svg --Cart (talk) 16:44, 14 June 2018 (UTC)
6x6 should have very high resolution, even if it is an old photo. High quality 6x6 films easily resolve over 100 megapixels of detail [1]. Even for 1960 film I think it's still possible to get better quality. I think the problem here is with low quality scanning and digital postprocessing. dllu (t,c) 22:09, 15 June 2018 (UTC)
Good point there about the scanner. Most normal film scanners are just made for normal 35 mm film, a 60 x 60 mm would require something else. The scanning function on a printer with scanner would not be enough. --Cart (talk) 12:17, 16 June 2018 (UTC)
I did use a flatbed scanner with a dedicated 6x6 negative holder, but I hat no interest in getting a 100 MB file, so I chose a lower resolution than technically possible. And no, probably there wouldn‘t have been a gain in quality. --Till (talk) 05:03, 17 June 2018 (UTC)
It can sometimes be advisable to do the scan at maximum, post-process it like that and then downsize it for publication. We did that when we scanned old glass plates at a museum and found out that was the best way to get it as sharp as possible. --Cart (talk) 09:30, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Excellent composition. --Cart (talk) 21:06, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support  --Frank Schulenburg (talk) 23:47, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Johann Jaritz (talk) 04:45, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Martin Falbisoner (talk) 05:58, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Quality too poor. Charles (talk) 20:26, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Daniel Case (talk) 02:45, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --XRay talk 04:33, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support but it is necessary to furnish a better description of the image (in german and in english) than the one given by the uploader. --Harlock81 (talk) 11:16, 17 June 2018 (UTC)
I enhanced the descriptions. --Till (talk) 14:10, 17 June 2018 (UTC)

File:Purple rain on roof.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Jun 2018 at 17:27:34 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Purple rain on roof
 • Category: Commons:Featured pictures/Natural phenomena#Storms
 • Pictogram voting info.svg Info The rain came down very hard on a black roof, so my first thought was to just do this in B&W. But then the idea about making this in another monochrome color popped up, and there is really only one other color suited for rain. ;) The filter used was set to the shade that the Pantone Color Institute developed in honor of Prince. I have no idea if using other monochrome filter goes against the rules of FPC in some way, guess we're about to find out. All by me, -- Cart (talk) 17:27, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Cart (talk) 17:27, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - I enjoy this. And of course it has an obligatory soundtrack... -- Ikan Kekek (talk) 18:03, 13 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment Nice, but educational value? Yann (talk) 18:29, 13 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I think this discussion has popped up so many times (even on one of your own noms) that we should know it by now, but here goes: Educational value is not a requirement for FP, see FP General rules # 7 "Remember, the goal of the Wikimedia Commons project is to provide a central repository for free images to be used by all Wikimedia projects, including possible future projects. This is not simply a repository for Wikipedia images, so images should not be judged here on their suitability for that project.". If you look though the PTOY categories, you will find a lot of just artistic images. --Cart (talk) 18:41, 13 June 2018 (UTC)
 • Not suitable for WM, OK, but yet some educational value is a requirement for FP. So Symbol oppose vote.svg  Oppose Yann (talk) 20:29, 13 June 2018 (UTC)
 • Yann: Well, I could argue that there is probably some article that could use a photo of falling rain or that it could illustrate the color mentioned in the file description or a photo article about different filters or to illustrate monochrome images. There are several places where it could have educational value if you insist on an FP needing such, I just didn't think I would have to bring it up since it isn't an issue per previous discussion mentioned above. As long as you have some imagination, there are always articles where a photo can be used. --Cart (talk) 20:40, 13 June 2018 (UTC)
 • All photos on Commons must have some educational value, otherwise you should open a DR. I do think educational value is a quality we look for at FP, along with technical and artistic qualities. (The requirements mention we seek "valuable pictures" more than just pretty pictures, and this is an educational media repository, so I think it is fairly obvious what we should value). A photo with all three is a winner and a photo that is deficient in one of them inclines one towards negative voting. We all differ in our judgement of these three qualities and having wow in one of them can compensate. What isn't a requirement for FP is encyclopaedic value, which implies the image would be useful to illustrate the lead of an article at Wikipedia, or that the image is itself must be a source of encyclopaedic information. Instead, I think a wide variety of images can be used as illustrations on educational articles, as Cart notes, with a bit of imagination.
However, I do think the meta use of an image to illustrate just that style of photography or processing is the weakest argument for educational purpose. For example, I believe File:Bluebells ICM, Ashridge Estate, 2015.jpg has educational use beyond merely illustrating Intentional camera movement. Another example are the POTY 1st and 3rd prize winning photos File:Glühwendel brennt durch.jpg and File:Glühlampe explodiert.jpg. The former is not used on en Wiki at all, and the latter only to illustrate high speed flash photography. Yet people, including Yann, support these eye-candy photos, and the whole wiki community thought they were the very very finest featured images for two years running. Neither of those light bulb photos illustrates anything realistic, just the artistic imagination and technical talent of the photographer. -- Colin (talk) 08:13, 14 June 2018 (UTC)
To me, these 2 pictures of light bulbs illustrate chemical and/or physical properties. Yes, the setup is artificial, but the result has high educational value to me. Cart's picture is nice, but colored that way, I don't see any EV. Regards, Yann (talk) 14:03, 14 June 2018 (UTC)
So natural or black and white are OK and have EV, but no other colors? Then how about photos like this, no EV? Or sepia or cyanotypes? I'm just trying to find out where the boundaries are. --Cart (talk) 14:18, 14 June 2018 (UTC)
For old images, I always think that black and white is better than sepia, but other disagree. There is an obvious educational value in coloring the Ebola virus, but I don't know the technical details of electronic micro-photography. Regards, Yann (talk) 16:59, 14 June 2018 (UTC)
Thank you for explaining your standpoint on this. --Cart (talk) 17:27, 14 June 2018 (UTC)
I think Yann it might be helpful to be less black & white (ha!) about saying there isn't "any EV". I can appreciate that colour toning an image is (a) not to everyone's taste and (b) can limit its usefulness vs a neutral tone. This image assumes people want or are happy with using a purple rain image vs original coloured or neutral b&w where they could apply processing themselves. At least Cart did upload the colour original. We've all seen how someone can wreck a perfectly good photo with too much HDR or sliding the Highlights to -100 or Clarity to +100, etc. The result might rarely be appropriate for some illustration and be tasteful to some people, but not many. So I respect your claim that the processing here may limit the EV, but think it is hard to claim there isn't any EV at all. -- Colin (talk) 20:35, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  SupportEve Teschlemacher (talk) 20:59, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Extraordinary and WOW! -- Johann Jaritz (talk) 04:46, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Mmm ... purple. Daniel Case (talk) 04:51, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support  :-) --XRay talk 05:39, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg  Neutral I'd actually prefer the original shot... I like these spotty yellow leaves on the grey surface --Martin Falbisoner (talk) 05:57, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Rain. Mood. Pop culture reference. Certainly could illustrate an educational article. Well executed and simple composition. -- Colin (talk) 08:13, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Famberhorst (talk) 14:47, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Brave nomination. --Podzemnik (talk) 15:19, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per supporters. --Basotxerri (talk) 15:34, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Colin and Podzemnik -- P999 (talk) 16:19, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 16:57, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg  Neutral I prefer the original version for the exact same raison as Martin. But still an unconditional fan of Cart images. Christian Ferrer (talk) 17:43, 14 June 2018 (UTC)
 • Face-blush.svg Thanks! The original is not bad at all and I totally respect yours and Martin's votes. But like so many times, I want to try out new things and see where they lead me/us. At least all versions are there for anyone to use freely and that is most important. Btw, the yellow dots are not leaves but lichen as it says in the text. --Cart (talk) 17:56, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose I cannot see that this meets FP criteria. Charles (talk) 20:27, 14 June 2018 (UTC)
 • No worries, a nom of my photos wouldn't be complete without an 'o' from you, Charles. :) --Cart (talk) 20:34, 14 June 2018 (UTC)
 • Charles, you are expected to give a reason or reasons -- Colin (talk) 20:37, 14 June 2018 (UTC)
 • Don't bother Colin, I'm used to this and I'm sure Charles can come up with something. --Cart (talk) 20:41, 14 June 2018 (UTC)
 • "Featured pictures are images from highly skilled photographers and illustrators that the Wikimedia Commons community has chosen as some of the highest quality on the site." As this is an image that does not not reflect reality then it is submitted as an artistic creation 'of the highest quality' and I don't think this is. I will continue to oppose any images that in my opinion do no favours to the Commons FP project. I think it is important that FP images would be rated by those not in our community as being outstanding in their genre, whether it is landscape, interiors, wildlife, sports or whatever. Artistic images have their place of course, but the artistic barrier needs to be as high as the technical barrier is for most nominations. We should make every effort not to devalue the FP award, but it is unfortunately very difficult to guarantee objective voting when many of the voters are also nominators. Perhaps we should be forbidden from voting when we have a live nomination? Would that work for everyone? See talk page. Charles (talk) 21:18, 14 June 2018 (UTC)
 • Are you saying that my photos are devaluing the FP award? --Cart (talk) 21:30, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Great shot, but using a purple filter is kind of random to me. Looks good but is too artificial/artistic IMHO Poco2 19:51, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose From a technical point of view, the image is slightly oversharpened in the sharp areas. The wow effect does not appear even after a long period of consideration and repeated reading of the explanation. Otherwise like Poco. --Ermell (talk) 15:19, 19 June 2018 (UTC)

Alternative - original[edit]

Hard rain on a roof.jpg

 • Pictogram voting info.svg Info Before tensions get any higher here, it might be a good idea to offer the original as an alt. Anything to keep it mellow. --Cart (talk) 21:47, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Cart (talk) 21:47, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Jee 02:40, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - I support this version, too. I find poetry in it. Not every FP has to hit you over the head with how specially decorated it is or whatever. Beauty also lies in simplicity, when done right. -- Ikan Kekek (talk) 03:04, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Martin Falbisoner (talk) 05:25, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Cart has a great eye for patterns, but for some reason, I don't feel totally comfortable looking at this picture. The picture seems imbalanced and the composition seems haphazard... the strong diagonal lines are neither parallel patterns, nor do they converge in a meaningful way. The raindrops seem to be distributed nonuniformly, with fewer around the bottom-right-most line. The depth of field seems insufficient, leading to only a narrow horizontal band that is sharp; but the out-of-focus areas aren't blurry enough to become an artistic bokeh either. Ultimately the eye wanders around the image looking for detail and is left unsatisfied. As a final straw on the camel: among the yellow particles are scattered throughout the image (which are fine), there's a particularly large clump on the left, visible at thumbnail size, which draws too much attention to itself. dllu (t,c) 06:08, 15 June 2018 (UTC)
 • I think dllu's comment sums up the problem with photographing rain very well. When you shoot rain, the weather is always bad. A bit self-evident, but you have bad light and you are dealing with raindrops that are very small and you need detail, so you are left with a narrow selection of ISO and DoF. To get this many splashes in the 1/125 sec (0.008) you have as your timeframe, it must really come down. You might think a normal rain will do but I've tried that and at best you get about 5-7 splashes in the area of your frame. The sound when this rain hit the roof was deafening(!), and it didn't fall uniformly but moved with the wind. Personally, I don't think the non-uniform pattern is a flaw. It makes it look natural, otherwise you could just bring out the garden hose. Rain is something that's available to most of us to photograph but there are reasons why we don't have that many good photos of it here. You can't predict or plan a rain photo unless you are a storm chaser. --Cart (talk) 08:37, 15 June 2018 (UTC)
 • Yes, that is a really good photo, facing about the same problems as I had. I hope he had a waterproof casing for his camera! Even if I was standing in a window, I had to wrap my camera in a towel because of all the splatter. :) --Cart (talk) 09:46, 15 June 2018 (UTC)
 • The main difference between File:Falling rain in mexico.jpg and Cart's photo is that that photo tells a story with a human element. When a story/scene is sufficiently compelling, even the sloppiest opportunistic snapshot can be an FP. Cart's photo, however, relies entirely on interesting patterns/textures in my opinion, so I hold it at a higher bar for technical and execution quality. Now, I agree with Cart that it's incredibly difficult to take a good photo of natural phenomena like rain, and a lot of it does come down to luck. But certain factors, like focus, framing, and lighting, can be controlled. For the uneven distribution of raindrops, the easiest remedy is to take many, many photos in quick succession, and select the most aesthetic arrangement of raindrops (Cart may have already done this). Since this is an art project, stacking or compositing different frames may not be entirely out of the question either. Also, water droplets in the air against a dark background look really cool [2], but a lot of this can't be seen in this photo because the top half of the image is the same shade of light grey as incoming raindrops --- a problem which may be mitigated by a polarizing filter or directed artificial light for the raindrops. Another possibility is to take this photo from farther away and higher up using a longer focal length, so that the scene appears compressed, allowing us to focus on the texture when all straight lines are nearly parallel and all raindrops are nearly the same size. Conversely, we can also take the photo from close up at a low angle, to isolate a single row of raindrops while rendering other droplets as artistic blurry blobs. We can also use a tilt lens or a camera that supports Scheimpflug movements to get the ground plane entirely in focus. The possibilities are endless, and heavy rain isn't exactly rare (try the monsoon season in Singapore) so I think it should be possible to achieve better execution. dllu (t,c) 09:59, 15 June 2018 (UTC)
 • I agree totally with what you say (yes, I took and have taken many, many unpublished photos of rain, this is the best so far) and that the possibilities are endless, but in the end it comes down to just one thing: Actually doing it and publish it here. --Cart (talk) 10:16, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment Prefer the processed one. It has more pop, and some of the rain streaks are enhanced. -- Colin (talk) 07:21, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 11:36, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Milseburg (talk) 13:27, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Really original, good capture, Poco2 19:51, 18 June 2018 (UTC)

File:Kuritiba muralo.jpeg[edit]

Voting period ends on 22 Jun 2018 at 13:55:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Street art mural in Curitiba, Brazil
 • Category: Commons:Featured pictures/Places#Brazil
 • Pictogram voting info.svg Info created by NMaia - uploaded by NMaia - nominated by NMaia -- ~nmaia d 13:55, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- ~nmaia d 13:55, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose (formerly FPX) Image does not fall within the guidelines, Does not meet Quality Image criteria by far. --A.Savin 14:36, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Patriccck (talk) 15:45, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per A.Savin. You might want to read COM:PT for some guidance about how an image is made to be up to FP level. --Cart (talk) 17:18, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per A.Savin. -- KTC (talk) 17:42, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose This is not one of the finest images on Commons. Not by a long shot.--Peulle (talk) 17:55, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Of its low quality, as noted in the above opposes. Daniel Case (talk) 04:51, 14 June 2018 (UTC)
 • Daniel Case: You can't add FPX if there are more than one support votes. Regards, Yann (talk) 08:23, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per others. --Basotxerri (talk) 15:35, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Insufficient quality, per A.Savin. --Trougnouf (talk) 15:56, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Light and composition -- Basile Morin (talk) 11:06, 20 June 2018 (UTC)

File:Obra de Teatro Don Quijote en el Teatro Teresa Carreño.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Jun 2018 at 00:09:29 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Obra de Teatro Don Quijote en el Teatro Teresa Carreño
To create the sentimental effect of solitude like if god is not there --The Photographer 10:53, 13 June 2018 (UTC)
With this explanation, I find it compelling, but without it, I didn't get it. So in order for me to support, I'd need for this explanation to be in the file's description. -- Ikan Kekek (talk) 03:06, 15 June 2018 (UTC)
Laura Fiorucci gracias a ti por permitirme tomar fotos de tu obra. --The Photographer 22:52, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I like the starkness. Daniel Case (talk) 04:48, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support And please do not crop the photograph. --XRay talk 05:42, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support after some consideration... but yes! --Martin Falbisoner (talk) 14:43, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Martin. It seems that after a while, your eyes adjust to the darkness. ;) Cart (talk) 19:47, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Very interesting shot, but the quality for the darker characters is off-putting. And too much black for my taste. Charles (talk) 20:30, 14 June 2018 (UTC)
Non static scene, in a low light condition interior and a Nikon D300. Of course it has noise, IMHOW aceptable. --The Photographer 22:08, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tomascastelazo (talk) 14:11, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Surprised to see such a big black surface, I wondered what was the reason. Artistic purpose ? Looking at the history, this huge crop seems quite risky and not really calculated, unfortunately. I would certainly have tolerated a large crop here around the people, but definitely not so disproportionately extended. That's excessive -- Basile Morin (talk) 11:05, 20 June 2018 (UTC)

File:Tower in Uptown, Saanich, British Columbia, Canada 05.jpg[edit]

Voting period ends on 21 Jun 2018 at 19:56:58 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Towers
 • Pictogram voting info.svg Info All by me. Just another tower you know. -- Podzemnik (talk) 19:56, 12 June 2018 (UTC) The hexagon-shaped tower is on top of an elevetar going down to underground garages in Uptown, Saanich, Canada. The whole structure can be foound here. --Podzemnik (talk) 20:26, 12 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment The image is cool enough for me to support, but I'd want a bit more info - specifically about what building the tower is on. "Just another tower" isn't accurate enough for FP.--Peulle (talk) 20:16, 12 June 2018 (UTC)
  • You're right, sorry for that. I just read a comment like "just another view of a tower from the bottom" in other old FPC candidate :) I've added the description. --Podzemnik (talk) 20:26, 12 June 2018 (UTC)
Symbol support vote.svg  Support --Peulle (talk) 09:00, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Of course! Face-smile.svg -- Johann Jaritz (talk) 02:29, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - I think I'd like a little more room on the bottom, but that's a beautiful tower and very well photographed. -- Ikan Kekek (talk) 06:38, 13 June 2018 (UTC)
  Alright, I gave it a bit more space on the bottom. --Podzemnik (talk) 15:25, 13 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment The photo seems to be oversharpened with a bright edge around every dark object, and the effect is visible both at full size and at thumbnail size (this seems to be the case with all your night photos). I would recommend not using the "clarity" slider too much for this type of photo, as artifacts from that slider are particularly obvious against the smooth sky. I am also not sure about the composition. It seems to be not quite centered, but not sufficiently off-center for an interesting asymmetric composition. dllu (t,c) 08:12, 13 June 2018 (UTC)
Thank you dllu, what's you're saying is really valuable to me. I actually don't use the clarity almost at all but yes, the bright edge was caused by using too much of sharpening. It seems like night photos don't handle as much sharpening as day photos. And yeah, the composition was somewhere in the middle - I tried to give it a bit more space. Do you think it's better? And thanks again for your comment, I'm basically starting with a night photography and every advice is welcome. --Podzemnik (talk) 15:25, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Patriccck (talk) 10:49, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Llez (talk) 11:43, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Weird angle doesn't add anything for me (I like this one better), and the subject itself, while perhaps interestingly decorated, doesn't have any wow for me. Sorry. Storkk (talk) 12:27, 13 June 2018 (UTC)
  No worries, thank you for the vote anyway. --Podzemnik (talk) 15:25, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support While the other image looks pretty cool too, if the creator thinks more of this one it's good enough that I will defer to his judgement. Daniel Case (talk) 20:26, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Weak support For me the interplay of the blue and yellow and black gives me a Wow feeling every time, which finally trumped concerns about the angle. —Eve Teschlemacher (talk) 21:07, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Famberhorst (talk) 14:48, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --XRay talk 04:39, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 05:10, 17 June 2018 (UTC)

File:Templo Yanasen, Ayutthaya, Tailandia, 2013-08-23, DD 01.jpg[edit]

Voting period ends on 21 Jun 2018 at 15:55:34 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Yanasen Temple, Ayutthaya, Thailand.
 • Thanks for the ping. No change in my vote. -- Ikan Kekek (talk) 20:23, 12 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose lighting. Charles (talk) 21:59, 12 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose as per Charles and Ikan. Yann (talk) 23:36, 12 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per Charles and Ikan. Daniel Case (talk) 18:22, 13 June 2018 (UTC)

File:Eastern black-and-white colobus (Colobus guereza matschiei) head.jpg[edit]

Voting period ends on 21 Jun 2018 at 10:37:23 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Eastern black-and-white colobus (Colobus guereza matschiei)
 • Category: Commons:Featured pictures/Animals/Mammals
 • Pictogram voting info.svg Info created by Charlesjsharp -- Charles (talk) 10:37, 12 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Charles (talk) 10:37, 12 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Simply great! -- Johann Jaritz (talk) 14:40, 12 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support This reminds me to somebody I know --Uoaei1 (talk) 15:04, 12 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment Color noise on white wool, especially on the neck. Fixable? -- George Chernilevsky talk 15:23, 12 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Sorry, having seen File:Abyssinian black-and-white colobus (Colobus guereza guereza) male head.jpg, I think the dull light here with the resulting blue WB plus color noise and lack of detail in some parts, makes this not measuring up to FP. The light blobs in the background are also a bit disturbing. --Cart (talk) 15:51, 12 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose as per Cart. Yann (talk) 23:34, 12 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per Cart. Daniel Case (talk) 17:32, 13 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - I do think the other photo is better, mainly in my view because of the background. However, I love this monkey's facial expression, and that's sufficient for me to support. If you'd like to go some distance toward addressing the others' objections, that would probably only improve the photo, but it's good enough to get my support. -- Ikan Kekek (talk) 10:06, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tournasol7 (talk) 15:55, 17 June 2018 (UTC)

File:Common blue butterfly (Polyommatus icarus) male underside.jpg[edit]

Voting period ends on 21 Jun 2018 at 10:18:12 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Common blue butterfly (Polyommatus icarus) male

File:Baker Beach 2.jpg (delist)[edit]

Voting period is over. Please don't add any new votes. Voting period ends on 20 Jun 2018 at 22:55:43
SHORT DESCRIPTION


File:Cleistocactus strausii (70387).jpg[edit]

Voting period is over. Please don't add any new votes. Voting period ends on 20 Jun 2018 at 22:49:47 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Wooly torch cactus
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants#Family_:_Cactaceae
 • Pictogram voting info.svg Info Cleistocactus strausii is a "wooly torch" cactus, with dark red flowers that jut out horizontally. One of the things I like about this one is the sharpness (unavoidable pun) of the spines. Also, as a bonus, I have never seen a cactus look so much like a bird. :) all by — Rhododendrites talk |  22:49, 11 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- — Rhododendrites talk |  22:49, 11 June 2018 (UTC)
 • Ha! I said "I have never seen a cactus look so much like a bird." Looking at the FP category, I see that in 2013 we have promoted another picture of the same species with some [rather creepy] birdlike qualities! I see in that one there was a suggestion to brighten it. We will see if that is echoed here -- brightening is definitely possible, although the brighter it is the more detail will be lost at the base of the spines. — Rhododendrites talk |  22:56, 11 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Lighting is very flat, resemblance to bird is mildly amusing but composition is not Wow. -- Eve Teschlemacher (talk) 05:41, 12 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose as above. Charles (talk) 09:09, 12 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment This is one of those cases when you could experiment with using a fill-in forced flash (if you have one) on one or two photos. Try it sometime, if the ambient light is this good, you will not get harsh shadows. I'm always amazed how subtle such a flash can be even if it feels like it lights up the whole room. --Cart (talk) 11:29, 12 June 2018 (UTC)
 • This I do not understand. I look at the image that was featured and does look to have been taken with a flash, and I see less detail/clarity than in this one, and I have a hard time imagining how a flash would be an improvement. Maybe I've just never used a good flash or known how to use one. New version uploaded - I just went back and brightened the subject in Lightroom and uploaded a new version. Presumably this is not what's being recommended here? If not, could someone link to a good example of a white subject made clearer using a flash? — Rhododendrites talk |  14:08, 12 June 2018 (UTC)
 • You have a flash used in this, this and I used a flash directly on the birch in this. These are some that I could come up with right away, there are probably more/better examples out there. I think flashes are more in sync with cameras these days. Using a flash is a new tool in your camera box, it takes a bit getting used to as do all new photo things. :) Not so long ago you had no idea about CA or stacking, and look at you now! :) I thought I'd plant this seed in your curious mind. --Cart (talk) 16:03, 12 June 2018 (UTC)
 • Thanks. I do need to experiment with it more, it's true. In this case, I remain mystified how this is preferable to the current image, and skeptical (glibly, likely) that a flash would produce something preferable to simply amplifying existing light in post-processing. If the tastes of FPC are such that the other image is deemed superior, then it is a standard I'm not inclined to aspire to, for better or worse. — Rhododendrites talk |  19:14, 14 June 2018 (UTC)
 • As far as the specimen goes, yours is way better. :) The think a flash could have done for you here, is put a bit if sparkle in the needles and bring out the definition of the green/grey/brown plant texture of the cactus skin. It would also have lifted the shadow where the "beak" joins the main plant and made the red a bit more prominent. --Cart (talk) 14:47, 15 June 2018 (UTC)
 • Thanks for that. I'll take a closer look when I'm on my desktop. Based on how this nom has gone so far, I suspect there's not a version of this image that would be featured, but maybe I'll try it again sometime down the line. — Rhododendrites talk |  18:49, 20 June 2018 (UTC)
 • Just to be clear, the illusion isn't the basis for the nomination. :) I just think it's a high quality depiction of an unusual-looking species -- that it looks a bit like a bird makes it kind of fun, but I wouldn't nominate it just on that basis. Not expecting this to change anyone's mind -- this clearly isn't going to pass either way. Just want to be clear about my motivation. :) — Rhododendrites talk |  18:49, 20 June 2018 (UTC)


Statuksen poistoehdotukset[edit]

Featured picture candidates[edit]

File:I think its gonna rain today.jpg[edit]

Voting period ends on 29 Jun 2018 at 12:50:34 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Rainy Dutch landscape
 • Please add a category above. Yann (talk) 12:54, 20 June 2018 (UTC)
 • Regarding the file's name, please read Commons:File naming and consider renaming the file. Since people need to be able to search this huge archive to find the right photo, names must be accurate and not poetic or misleading. Flickr names are seldom ok in that respect. --Cart (talk) 12:59, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose even if properly named; it's unsharp and very noisy, as well as nearly blown at the right. Daniel Case (talk) 20:51, 20 June 2018 (UTC)

File:Dutch bicycle.jpg[edit]

Voting period ends on 29 Jun 2018 at 10:21:50 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Dutch bicycle a.k.a Roadster bicycle
 • Category: Commons:Featured pictures/Objects/Vehicles/Land vehicles#Other land vehicles
 • Pictogram voting info.svg Info Dutch bicycle a.k.a Roadster bicycle. My shot. -- Mile (talk) 10:21, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Mile (talk) 10:21, 20 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment It's a great capture of the bike, but couldn't you find a less busy background to photograph it against? The person in the yellow neon jacket is rather disturbing. --Cart (talk) 11:06, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose An excellent sharp photo of a normal Dutch bicycle, but the people behind the bicycle are spoiling the composition.
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per Michielverbeek. Daniel Case (talk) 20:49, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose - Regrettably, background is too distracting. -- P999 (talk) 21:34, 20 June 2018 (UTC)

File:Front view of Milan Stazione Centrale entrance portico.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 22:40:04 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Front portico of Milano Centrale railroad station
✓  Done Daniel Case (talk) 04:50, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - Big improvement. -- Ikan Kekek (talk) 07:02, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I like that there are everyday people milling about, coming or going somewhere. Not a sterile monument or some place with gawking tourists. --Cart (talk) 09:27, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Michielverbeek (talk) 17:28, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Sorry, I don't find it particularly interesting. Harsh midday light; the structures in the front spoil the view (yes, it's not up to the photographer). And the quality could have been better -- a bit too soft at the sides --A.Savin 17:50, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Exactly as I remember it. -- P999 (talk) 21:39, 20 June 2018 (UTC)

File:Río Copper, Glennallen, Alaska, Estados Unidos, 2017-08-22, DD 114.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 20:01:18 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Panoramic view of the Copper River, Glennallen, Alaska, United States.
 • I also think it should be rotated... Yann (talk) 10:31, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Cayambe (talk) 05:39, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Cart (talk) 09:56, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose The image is tilted. Apart from that technical problem, I don't find the landscape really awesome. The person could bring something special, but unfortunately his back and action are not very interesting in my view -- Basile Morin (talk) 11:49, 20 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I applied a tilt --Poco2 18:13, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support with tilt correction. --Yann (talk) 22:47, 20 June 2018 (UTC)

File:Cezembre 2 cropped.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 16:03:07 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Cezembre island after bombing in August 1944
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose (Edit conflict) File:Cezembre_Bombing_2.jpg already is a comparably low quality digital reproduction. (Handwriting/Typewriter is unsharp, so the rest is also not as sharp as it could be. At least in the areas depicting the main photograph, it also has some weird JPG artifacts that clearly show the borders between the 8x8 pixel blocks used by the jpg algorithm (best seen at 300% zoom, but it affects picture quality at normal magnifications as well).) Something went wrong there. The version presented here, on top of all that also has a considerably reduced color palette: the "original" had 252 shades of grey (normal for 8-bit grayscale), this one has a mere 39 unique values. This results in what I'm tempted to call strong pixel-level posterization. Something went very wrong there.
TL;DR: This is a very bad digital reproduction and even if it was improved by re-cropping the source file it would still be a pretty bad digital reproduction. --El Grafo (talk) 09:39, 20 June 2018 (UTC)
Yann's edit fixed the "posterization" issue, but the rest of my comment remains untouched by that … --El Grafo (talk) 09:40, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Certainly a valuable image, but not excellent on the technical and aesthetic aspects -- Basile Morin (talk) 11:34, 20 June 2018 (UTC)

File:American white pelican 3 cropped.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 11:20:25 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

A non-breeding American white pelican (Pelecanus erythrorhynchos) in the Putrajaya Wetlands, part of Peninsular Malaysia. Note that the black flight feathers are hidden within the white plumage.

File:Fundación César Manrique - Park wall.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 10:56:57 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Park wall by César Manrique, Fundación César Manrique, Tahiche, Lanzarote, Canary Islands, Spain
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Panoramas
 • Pictogram voting info.svg Info created by Llez - uploaded by Llez - nominated by Llez -- Llez (talk) 10:56, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Llez (talk) 10:56, 19 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment You've got some weird processing problem with the edges of the photo. Think it happened when you enlarged the canvas. -- Colin (talk) 12:10, 19 June 2018 (UTC)
  • ✓  Done Thank you for the hint, I had overlooked it --Llez (talk) 13:50, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Lovely colors and well detailed, but there are so many things to look at that I can't really settle on a subject. Daniel Case (talk) 18:00, 19 June 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg  Comment What do you expect to see I a garden? "Many things to look at" --Llez (talk) 06:32, 20 June 2018 (UTC)

File:München BW 2017-03-16 19-55-33.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Jun 2018 at 07:46:46 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Germany, Munich, Nationaltheater
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture#Germany
 • Pictogram voting info.svg Info created - uploaded - nominated by Berthold Werner -- Berthold Werner (talk) 07:46, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Berthold Werner (talk) 07:46, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Don't think this one compares well to our existing German Architecture FPs. The light for much of the building is not great and rather flat. The bright light star is distracting. The left side is quite blurred. -- Colin (talk) 12:03, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per Colin. To add to his critique, the additional architecture on either side, and the posts in front, are distracting. There also seems to be a slight tilt. Daniel Case (talk) 14:54, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per others. A good photo and worth nominating, but not IMO outstanding enough for FP. -- Ikan Kekek (talk) 02:25, 20 June 2018 (UTC)
 • Ich weiß, wie schwierig es einem der Platz macht, ein halbwegs perfektes Bild zu bekommen... :-/ --Martin Falbisoner (talk) 05:32, 20 June 2018 (UTC)

File:Desfile de los Locos.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jun 2018 at 17:41:00 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info All by -- Tomascastelazo (talk) 17:41, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Tomascastelazo (talk) 17:41, 18 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment That is pretty creepy. I don't like the angry man flipping the birds in an otherwise innocent walk, but that adds an emotional response and I guess emotion is what we are after here. Can you improve the categorization a bit? It's not precise nor accurate. --Trougnouf (talk) 00:09, 19 June 2018 (UTC) Symbol support vote.svg  Support --Trougnouf (talk) 16:32, 19 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - I will support once you fix the categories. Having this in the categories of "Parade" and "Parades" doesn't make sense, and why are those two different categories, anyway? -- Ikan Kekek (talk) 03:30, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Having fixed the cats, I'll say that there is good chaos in this photo ... it brings out the craziness of the event. Daniel Case (talk) 14:51, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 17:17, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Ikan Kekek (talk) 02:26, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Kruusamägi (talk) 02:35, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Martin Falbisoner (talk) 05:28, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Basile Morin (talk) 11:29, 20 June 2018 (UTC)

File:Parque nacional y reserva Denali, Alaska, Estados Unidos, 2017-08-30, DD 13-19 PAN.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jun 2018 at 12:47:18 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
Trougnouf I doubt that FPCBot will understand that template ... Poco2 06:55, 19 June 2018 (UTC)
Would it not be ignored like any irrelevant template? In any case I Symbol support vote.svg  Support this image. --Trougnouf (talk) 09:29, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tomascastelazo (talk) 14:08, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Cart (talk) 15:11, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 20:43, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Michielverbeek (talk) 21:04, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 21:42, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Harlock81 (talk) 22:16, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Kruusamägi (talk) 23:02, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I reckon that's how it looks like there most of the time. --Podzemnik (talk) 23:41, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - I may have missed it, but I don't see how many photos you stacked. Could you add that information to the file description? -- Ikan Kekek (talk) 03:34, 19 June 2018 (UTC)
  Ikan, you can always realize it out of the file name (images 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, so 7 in total). I added this info in the file description Poco2 06:54, 19 June 2018 (UTC)
 • We FP photographers can usually figure out the "codes" used in file names, but please think about always making the info understandable in some way for other users. --Cart (talk) 08:25, 19 June 2018 (UTC)
 • Cart: my comment was not an "excuse" not to do that, no problem with that, I added the information and will do it in the future (if not, then just due to my advanced age) Poco2 09:57, 19 June 2018 (UTC)
 • Poco My comment was not in any way meant as critique, just a friendly reminder also directed at other photographers who might read this. Your noms are well visited and this thread seemed like a good place for such a comment. I apologize if it sounded like something else. --Cart (talk) 10:07, 19 June 2018 (UTC)
 • Ok, all good, thanks, Poco2 11:28, 19 June 2018 (UTC)

File:Schwarzseen Villanders Südtirol.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Jun 2018 at 05:10:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Schwarzseen ponds in St. Valentin, Villanders South Tyrol - Protected natural monument.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places#Italy
 • Pictogram voting info.svg Info all by Moroder -- Wolfgang Moroder (talk) 05:10, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Wolfgang Moroder (talk) 05:10, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - Really beautiful. -- Ikan Kekek (talk) 05:35, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 06:29, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Colin (talk) 06:34, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Storkk (talk) 09:18, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Bijay Chaurasia (Talk) 09:22, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --XRay talk 10:32, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support of course --Martin Falbisoner (talk) 13:01, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I want to be there! --Uoaei1 (talk) 13:30, 18 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment It's nice and all (hey, Swedish camera!) but this has the same strange colors as the previous one. The tone is just slightly off, even if I'm probably not the right person to complain about a little 'Purple haze'. ;) I did some color correction tests with these pics that came out a bit more natural. --Cart (talk) 15:18, 18 June 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg  Comment @W.carter: If you like I can upload a RAW file for you for some tests. I'm very happy with my 'Swedish rhapsody'. Thanks for your comment --Wolfgang Moroder (talk) 15:50, 18 June 2018 (UTC)
 • Thanks, but that's not necessary, it such a little nudge that is needed. I only used the 'Hue and saturation' in Photoshop (ctrl+U) and toggled the 'Hue' ("rainbow slider") to -6 and got this result. It's just a suggestion, it might not be to everyone's taste. --Cart (talk) 16:22, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Poco2 19:32, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 20:45, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I like it, although Cart is right that the tone could be improved. Daniel Case (talk) 06:39, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Peulle (talk) 06:41, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Llez (talk) 11:04, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Very good.--Ermell (talk) 15:09, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 18:06, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Uoaei1 -- P999 (talk) 22:33, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Johann Jaritz (talk) 02:10, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Basile Morin (talk) 11:25, 20 June 2018 (UTC)

File:Osteospermum ecklonis 03.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 15:46:29 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Osteospermum ecklonis in Dunedin Botanic Garden, Dunedin, New Zealand
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants/Asterales
 • Pictogram voting info.svg Info created by Tournasol7 - uploaded by Tournasol7 - nominated by Tournasol7 -- Tournasol7 (talk) 15:46, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Tournasol7 (talk) 15:46, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose We have lots of FP Asterales - it is a relatively easy, common and spectacular flower to photograph. I'm finding the magenta blob in the bottom left a little distracting, and think it could be cloned out. Overall it looks overcooked wrt processing -- too much contrast/saturation. Shame the right side is not continued green but earth or a path. -- Colin (talk) 18:40, 17 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - I'd suggest just cropping a bit on the left and then on the right to eliminate the isolated leaf in the lower right corner. Then I'd probably support. -- Ikan Kekek (talk) 01:50, 18 June 2018 (UTC)

File:Hieno näkymä merelle Seurasaaresta.png[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 15:44:21 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

View of an ocean from an island.
 • Forgotten: IMO PNG is not a good choice for photographs. --XRay talk 13:03, 18 June 2018 (UTC)

File:Sunset at Ganga Sagar, Janakpurdham 11.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 13:38:15 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured_pictures/Places/Natural#Nepal
 • Pictogram voting info.svg Info created by Bijay chaurasia - uploaded by Bijay chaurasia - nominated by Bijay chaurasia -- Bijay Chaurasia (Talk) 13:38, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Bijay Chaurasia (Talk) 13:38, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - Very atmospheric and nicely composed, so I'll support, but I think the reason people have so far not supported is that sunsets are specifically described as usually beautiful yet common, so people may be feeling that this photo may not be a special enough sunset to support but haven't been inclined to oppose. -- Ikan Kekek (talk) 01:45, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Conditional support Per Ikan, I see it as more of a mood than an attempt to represent what I consider to be dusk here (as we can't see the sun since it appears to have gone down). Some very minimal perspective correction is needed. Daniel Case (talk) 21:42, 18 June 2018 (UTC)

File:Joséphine-Charlotte metro station platform, facing "Les oiseaux émerveillés" by Serge Vandercam in (Woluwe-Saint-Lambert, Belgium).jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 13:16:55 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Joséphine-Charlotte metro station entrance and main part of the platform
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Interiors#Belgium
 • Pictogram voting info.svg Info I find this big empty underground box impressive, and I like the art behind it and its absurd placement where no angle can capture it entirely. by Trougnouf -- Trougnouf (talk) 13:16, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Trougnouf (talk) 13:16, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose - Cute and well-photographed, but not interesting enough to me to support for FP. -- Ikan Kekek (talk) 01:40, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose A QI yes, but that pillar in front of the art keeps it from FP for me. Daniel Case (talk) 21:39, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose It looks more like a banal shot than an extraordinary picture unfortunately -- Basile Morin (talk) 11:24, 20 June 2018 (UTC)

File:Andkjelvatnet seen from Durmålstinden summit.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 11:56:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Andkjelvatnet lake seen from Durmålstinden
Hi Storkk, what does really "sliders" mean? I used a polarizing filter. The picture is taken north of the polar circle, and the light is said to be different up there than elsewhere. Kind regards --Frankemann (talk) 19:36, 18 June 2018 (UTC)
 • Hej där! "Sliders" är det engelska ordet för de knappar och kontroller som man styr inställningarna med i ett bildbehandlingsprogram som till exempel Photoshop. Dom kallas så för att dom liksom glider på ett spår. Det har alltså bara att göra med efterbehandlingen av bilden och inte vilka tillbehör du hade på själva kameran. Ha det gott, --Cart (talk) 21:05, 18 June 2018 (UTC)
Wi nøt trei a holiday in Sweden this jër? Face-smile.svg Daniel Case (talk) 21:31, 18 June 2018 (UTC)
Face-grin.svg Jo ar ålväjs velkom her, just giv mi ä kål. --Cart (talk) 21:44, 18 June 2018 (UTC)
Hi Cart, thanks for explanation! Have tried such Image Manipulation Programs, but this has not been the subject of this. Also thanks to Daniel Case for explanation about Arctic light conditions. Funny, it's this kind of light I'm most used to. Kind regards --Frankemann (talk) 17:07, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tozina (talk) 18:37, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I'm OK with the colors. Daniel Case (talk) 21:26, 18 June 2018 (UTC)
Addendum: I should also say, having done my share of landscape shots in soft Arctic light, that yes, this looks authentic to me. Daniel Case (talk) 21:35, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Okeydokey, I was waiting for Daniel's view on this since I know he has some experience with such photos. I mean, I've been up far north, but that has always been during winter when you can't really do anything but night photography. --Cart (talk) 21:49, 18 June 2018 (UTC)
Of my Ivvavik pictures, this seems the most similar to me, although with less haze. The rock does sort of have a similar cast. The colors of the landscape, although I'm sure the underlying geology is different, seem right to me in this picture.

At a similar latitude, the landscapes of Sarek National Park nearby in Sweden have always struck me as very similar photographically to Ivvavik, and that's another point of comparison. (I have decided, for that reason, that I ought to find a way to visit Sarek one day. Besides, it speaks so much of Swedes that they are such Trek fans that they named a national park for Spock's father Face-smile.svg. Daniel Case (talk) 22:42, 18 June 2018 (UTC)

Only seen Sarek in February, -32 C but spectacular auroras. --Cart (talk) 23:48, 18 June 2018 (UTC)

File:Pitkä alikulku espoossa.png[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 09:33:30 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

long underpass in Finland
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Interiors
 • Pictogram voting info.svg Info created by JKorpimies - uploaded by JKorpimies - nominated by JKorpimies -- JKorpimies (talk) 09:33, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- JKorpimies (talk) 09:33, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Regretful oppose It's a great idea and good composition, the kind of image you'd expect to see on a square meter of canvas at photo exhibitions, but unfortunately the focus has ended up on the tiles instead of the bike. That makes it a no-go for me, sorry. --Cart (talk) 09:42, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose as per cart Bijay Chaurasia (Talk)
 • Symbol support vote.svg  Support - I find this a good composition and I don't find that having the bike be a little out of focus in the background makes it unworthy. -- Ikan Kekek (talk) 01:36, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per Cart. Daniel Case (talk) 20:16, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Ikan. GerifalteDelSabana (talk) 11:24, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Experimental shot looking weird -- Basile Morin (talk) 11:17, 20 June 2018 (UTC)

File:Hermione (ship, 2014), Sète 2018.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Jun 2018 at 07:38:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Hermione (ship, 2014)
 • Category: Commons:Featured pictures/Objects/Vehicles/Water transport
 • Pictogram voting info.svg Info created - uploaded - nominated by Christian Ferrer -- Christian Ferrer (talk) 07:38, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Despite the tents the atmosphere is very special and brings this picture out of the ordinary. -- Christian Ferrer (talk) 07:38, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Some might complain about the tents but I like the old vs. new contrast and the very lovely tones. Quality is flawless as always. --Code (talk) 08:11, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Code -- Colin (talk) 08:45, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support The tents actually add to the image since they look exactly like the old military campaign tents of the original ship's era. They put the ship in context. In this dim light you can imagine what it looked like when the ship was made ready to sail for the American Revolution. --Cart (talk) 09:16, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support despite the tents. Storkk (talk) 11:14, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Sorry, but the angle doesn't work for me; it makes the image show too much of the harbour and not enough of the ship.--Peulle (talk) 11:45, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Kruusamägi (talk) 12:09, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Michielverbeek (talk) 18:41, 17 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - I'm still evaluating this photo, but please fix a dust spot that's some ways to the left of the upper right corner. -- Ikan Kekek (talk) 01:29, 18 June 2018 (UTC)
 • ✓  Done I cloned out not one but two dust-spots, let me know if yours is still here. Christian Ferrer (talk) 04:53, 18 June 2018 (UTC)
 • No, you took care of it. -- Ikan Kekek (talk) 05:19, 18 June 2018 (UTC)
 • On the photo: I love the ship and the harbor, but the bottom crop isn't working that smoothly for me and the right crop, with the one unsharp object in the lower right corner, is bugging me. I don't know what a photo that included more that is now below and to the right of the crops would have looked like, but I think I'd like this photo better if you did a horizontal crop right in front of the unsharp post, thereby also getting rid of a lot of the tents. The tents don't disturb me per se, but they kind of clog up a section of the photo. I think my proposed crop would create a more unified composition, but of course others might disagree. -- Ikan Kekek (talk) 05:25, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg  Neutral Light is just great, but considering the Hermione the main subject I think that the angle is not the best as a good portion of the subject is hidden behind the tents Poco2 19:31, 18 June 2018 (UTC)
 • The main subject is the whole scene, of course it is not the ship alone! I don't understand how can someone can think otherwise...! poor review, really. I will not be surprised if someone says the third window of the second boat is not under the right angle this is very disturbing!, and there is a big very very disturbing thing out of focus at bottom right, oh and so many boring tents!! where are the specialist of the oppose votes, there are many reasons here. Come one!! it is easy! Christian Ferrer (talk) 20:05, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I was going to oppose based on the tents until I read Cart's !vote. Daniel Case (talk) 20:15, 18 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I'm surprised that nobody talked about the title "File:Hermione (ship, 2014), Sète 2018.jpg" as we see only the back of the ship and it is only about 10% of the image. Nobody? and nobody oppose for the way the first tent is cut at bottom? and the "forbidden sign" at bottom? not disturbing? the second crane is misplaced too? no? isn't it? Sometimes FPC is not the research of the finest picture, but the competition of the poorest review. That is a snap shot, but a lucky one, that's all. Better for me to stop talking, please continue. Christian Ferrer (talk)
 • You have only yourself to blame for taking such nice photos with wow ambience that we just fall in love with them and forgive and forget all the little details. Face-smile.svg --Cart (talk) 21:14, 18 June 2018 (UTC)
 • Tourist snapshot & POTY. -- Colin (talk) 21:27, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- King of ♠ 02:22, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 18:08, 19 June 2018 (UTC)
 • Weak Symbol oppose vote.svg  Oppose , at least for the right crop, because that unsharp post is not needed in the picture and distracts me. -- Ikan Kekek (talk) 02:35, 20 June 2018 (UTC)

File:Puerto de Opakua - Paisaje -BT- 01.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jun 2018 at 19:08:06 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Landscape at the Opakua mountain pass. A stile, pastures, fog and the Iturrieta mountain range. Álava, Basque Country, Spain

File:Lopesan Baobab, Maspalomas, May 2018 -3.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jun 2018 at 18:41:35 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Lopesan Baobab Resort, Maspalomas, Gran Canaria
 • No time for sitting idly by the pool if you hope to be first in line for dinner! --Martin Falbisoner (talk) 10:38, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 12:35, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose This picture I can only review in comparison with the already promoted one, which I clearly prefer -- perhaps the dark building parts at both sides do the blue hour photo no favor, and I also prefer for this motif the more wide crop instead of a square photo. --A.Savin 13:26, 17 June 2018 (UTC)
 • Why not? IMO it's better indeed and has more of the symmetry, though because of the dark parts I still wouldn't vote in support. --A.Savin 15:06, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose - I'm inordinately bugged by the asymmetry of the near right and left corners. -- Ikan Kekek (talk) 01:20, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose The sky and the pool are nice, but the building and tree lights are too dark and too bright. Not saying it could have been taken/processed any better but the result isn't quite there compared to our best night FPs. -- Colin (talk) 07:08, 18 June 2018 (UTC)

Alternative - uncropped[edit]

Lopesan Baobab, Maspalomas, May 2018 -2.jpg

 • Pictogram voting info.svg Info As suggested by A.Savin, also pinging Basotxerri, Frhdkazan, Cart, George Chernilevsky. While I do prefer the cropped square, I could understand arguments in favor of the uncropped wide-angle version --Martin Falbisoner (talk) 15:58, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Martin Falbisoner (talk) 15:58, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg  Neutral as stated above. --A.Savin 17:03, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg  Neutral All that gradient light is competing with the patterns in this one and makes it restless. --Cart (talk) 17:30, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 21:43, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - This is IMO a better composition, and quite a nice one. -- Ikan Kekek (talk) 01:20, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Johann Jaritz (talk) 04:30, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 05:50, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Per other crop -- Colin (talk) 07:08, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I still prefer this one because it contains the competition between gradients and patterns noted by Cart in her oppose !vote to that one. Daniel Case (talk) 18:23, 18 June 2018 (UTC)
 • Weak Symbol support vote.svg  Support . A bit unsharp and overexposed in the middle, but very nice nonetheless. -- King of ♠ 02:22, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support I like this version better, it kind of adds more symetry into the image. --Podzemnik (talk) 03:20, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Llez (talk) 11:08, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 22:48, 20 June 2018 (UTC)

File:Red Clover 2011 G1.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Jun 2018 at 16:01:32 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

The red clover (Trifolium pratense). Ukraine
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants/Flowers
 • Pictogram voting info.svg Info created, uploaded, nominated by George Chernilevsky -- George Chernilevsky talk 16:01, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 16:01, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Basotxerri (talk) 18:36, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - You really capture the beauty of this common flower. Any other remark from me would feel like unnecessary quibbling. -- Ikan Kekek (talk) 01:16, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 05:51, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose good shot, but nothing all too special imho. It's a very commons plant, and the shot lacks in the wow-department for me, especially when compared to the already featured File:Trifolium_pratense_-_Keila2.jpg. --El Grafo (talk) 08:32, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose I think lighting could be significantly better. Actually, given the positions of the leaves, I think taking a half a step around the flower to your right would have stood a good chance of producing a more pleasing photo. Also per El Grafo. Storkk (talk) 09:33, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Famberhorst (talk) 15:36, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support If you have to upload something this small, this is the way to do it. Daniel Case (talk) 18:21, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Llez (talk) 11:09, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Ikan -- P999 (talk) 22:38, 19 June 2018 (UTC)

File:Soyuz rocket and spaceship V1-1.svg[edit]

Voting period ends on 25 Jun 2018 at 13:15:37 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Soyuz rocket and spaceship
 • Could you please add documentation sources? Thanks, Yann (talk) 14:44, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose still no information about the sources. Yann (talk) 22:49, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  conditional on documentation sources --Trougnouf (talk) 22:48, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Conditional support per Trougnouf. Daniel Case (talk) 05:22, 18 June 2018 (UTC)

File:Stercoraire iceland.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 22:43:38 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Natural/Iceland
 • Pictogram voting info.svg Info created by Aymen861 - uploaded by Aymen861 - nominated by Aymen861 -- Aymen861 (talk) 22:43, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Aymen861 (talk) 22:43, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Beautiful view but the front-right blurry rock kills it for me. The very bright one on the bottom-left isn't great either, and I would like to see some of the mountain range with a little bit more focus though that's technically nearly impossible. There is some red CA on the grass and the categorization is very imprecise. --Trougnouf (talk) 00:14, 16 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment Great EV, if only you could put some more information and categories. Yann (talk) 13:02, 16 June 2018 (UTC)
 • I added Category:Stercorarius skua. I would support with geolocation, or at least the name of the mountain in the background. Regards, Yann (talk) 14:19, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Frhdkazan (talk) 06:54, 17 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I don't think the out of focus rocks or mountain is a problem... but the CA is disturbing. Would support if that was fixed. Storkk (talk) 11:20, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Harlock81 (talk) 11:26, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Nice! Tournasol7 (talk) 15:51, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose - It's a really interesting composition and great luck to find the eggs! But oppose per others, primarily for the unsharp foreground. -- Ikan Kekek (talk) 01:13, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per Ikan and Tougnouf. Great juxtaposition marred by technical shortcomings. Daniel Case (talk) 04:06, 18 June 2018 (UTC)

File:Vitascope.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 21:53:51 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Edison's Greatest Marvel: The Vitascope

File:Unidentified ceiling in Panam Nagar (01).jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 21:40:56 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Unidentified ceiling in Panam Nagar

File:Iceland's Mid-Atlantic Ridge during snow.jpg, featured[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 20:31:09 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Mountains in Iceland, taken from a plane
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Natural/Iceland
 • Pictogram voting info.svg Info A shot taken from a plane over one of Iceland's mountain ranges. All by me -- Bharel (talk) 20:31, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Bharel (talk) 20:31, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment Looks very nice but it needs denoising and it's not well categorized. --Trougnouf (talk) 21:52, 15 June 2018 (UTC)
  Tbh, I didn't even notice the noise. Good catch. I've applied a VERY small denoise filter, in order to leave the sharpness as is. Trougnouf, tell me if you believe I need a little bit more denoising or whether I've hurt the sharpness too much. Bharel (talk) 22:28, 15 June 2018 (UTC)
  Took care of categorizing, changing it's name to be more descriptive too (managed to find the exact mountain range by comparing with other photos taken on the plane a few minutes before and after).Bharel (talk) 23:48, 15 June 2018 (UTC)
  Great job on the mountain range identification. The mountains look good but the sky is still noisy, you should filter it separately. There is also posterization on the right of the sky where it turns from dark blue to lighter blue to pink/purple to gray. (very visible between the two dark blobs I just annotated and the small cloud left of them) --Trougnouf (talk) 23:51, 15 June 2018 (UTC)
  How do you find those blobs? Regarding the posterization, it took me a few minutes to see that. Apparently it doesn't show up on Lightroom but only in the final product (might be due to small jpeg artifacts)? I'm currently trying different export settings. Bharel (talk) 00:08, 16 June 2018 (UTC)
  Trougnouf, seems like it was ProPhoto RGB. Changing to Adobe RGB sRGB removed the posterization and most of the artifacts. I'm not entirely sure how does it work, but it worked. Bharel (talk) 00:23, 16 June 2018 (UTC)
  That's a lot better. I think modern browsers still don't take color profiles into account. There is still a significant amount of noise in the sky. The last two blobs are still a little bit visible and there seems to be another one (dark spot) on the bottom-right of the central cloud. I look at QIC/FPC pictures at 200% of my (1080p) monitor and expect no visible flaw then, it might help to look at it on different monitors as the blobs are nearly invisible on my TN screen but jump at me on the IPS one. --Trougnouf (talk) 10:06, 16 June 2018 (UTC)
  I actually reduced noise filter on bottom, added a little bit on top and resampled dust spots. Removal of more noise results in a soft picture and (apart from the uniform parts of the sky,) I believe the details are more important in here. Is there anything else you believe can improve the picture? (Don't have any available IPS screen nearby so do tell if you think there's something more to fix Face-smile.svg) Bharel (talk) 11:48, 16 June 2018 (UTC)
  Well done, I don't see dark blobs or posterization → Symbol support vote.svg  Support --Trougnouf (talk) 23:19, 16 June 2018 (UTC)
  Why thank you my friend, I highly appreciate it :) Bharel (talk) 12:10, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Big wow. :) I like that you can see that road snaking along the landscape. And the light is lovely on the left. --Peulle (talk) 10:29, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 13:03, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 15:53, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Martin Falbisoner (talk) 18:37, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Christian Ferrer (talk) 20:59, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Frhdkazan (talk) 07:10, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Cart (talk) 09:23, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Harlock81 (talk) 11:23, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Storkk (talk) 11:25, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Kruusamägi (talk) 12:12, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Daniel Case (talk) 17:24, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - That's a really good photo from an airplane! -- Ikan Kekek (talk) 01:04, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Johann Jaritz (talk) 04:32, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Weak support Great view but there is room for improvement in processing (too noisy) Poco2 19:38, 18 June 2018 (UTC)
  What do you have in mind? Face-smile.svg I'm not entirely sure how to remove noise without hurting the sharpness. Bharel (talk) 19:58, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- King of ♠ 02:21, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Llez (talk) 11:11, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Schnobby (talk) 13:14, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Agnes Monkelbaan (talk) 18:10, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Peulle -- P999 (talk) 22:42, 19 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Basile Morin (talk) 11:15, 20 June 2018 (UTC)


Confirmed results:
Result: 22 support, 0 oppose, 0 neutral → featured. /--Cart (talk) 21:09, 20 June 2018 (UTC)
This image will be added to the FP category: Places/Natural/Iceland

File:Water, Sand and Ice.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 19:50:27 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Glacier in Diamond Beach, Iceland
 • Category: Commons:Featured pictures/Natural phenomena#Ice
 • Pictogram voting info.svg Info Natural phenomenon occurring in Iceland. Icebergs from the nearest mountain get detached and melt on the pitch-black, basalt lava sand. All by me -- Bharel (talk) 19:50, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Bharel (talk) 19:50, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I like the idea. Reminds me (remotely) of this photo. However, the flare of the sun spoils the nomination for me. Not good enough to support, not bad enough to oppose. --Code (talk) 06:10, 16 June 2018 (UTC)
  Thanks Code for your review Face-smile.svg The flare was actually an artistic choice. I have a few other shots on different angles without the flare, but I chose this on purpose. (Much like another close image I've uploaded with an international glare File: Diamonds of nature.jpg) Bharel (talk) 10:05, 16 June 2018 (UTC)
 • Regarding that file's name, please read Commons:File naming. Since people need to be able to search this huge archive to find the right photo, names must be accurate and not poetic or misleading. Only those looking for "natural diamonds" will find that file now, and they will be disappointed. --Cart (talk) 20:48, 16 June 2018 (UTC)
  ✓  Done , thanks cart Face-smile.svg Bharel (talk) 21:01, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Yann (talk) 13:03, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Looks like another one that could be an album cover. Daniel Case (talk) 06:06, 17 June 2018 (UTC)
  Thanks mate :-) Bharel (talk) 12:15, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - Beautiful and striking, and this particular flare doesn't bother me, or not much. -- Ikan Kekek (talk) 01:02, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose The colors seem saturated. Natural object that doesn't look natural. I suspect a strong post-processing. And also find the composition has a problem of cropping on top -- Basile Morin (talk) 10:43, 20 June 2018 (UTC)
  Thanks for your review Basile Face-smile.svg. There's not much post processing actually (tiny bit of mainly exposure correction on the water). The black sand creates a strong saturation difference. I am, however, able to desaturate it straight on the original raw file if you believe it'll be better. Bharel (talk) 15:00, 20 June 2018 (UTC)

File:Chirk Castle gates.jpg, featured[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 18:57:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

The gates of Chirk Castle
@Podzemnik:, remember to sign your !vote. Daniel Case (talk) 04:01, 18 June 2018 (UTC)
@Daniel Case: Oh lala, thank you! --Podzemnik (talk) 03:24, 19 June 2018 (UTC)


Confirmed results:
Result: 14 support, 0 oppose, 0 neutral → featured. /--Cart (talk) 21:08, 20 June 2018 (UTC)
This image will be added to the FP category: Objects#Doors

File:Fundación César Manrique - post.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 14:27:21 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Top of a post of a cordon, Fundación César Manrique, Tahiche, Lanzarote

File:Panorama vom Wachtküppel.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 13:24:19 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Panoramic view from the Wachtküppel in the Rhön Mountains
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Panoramas
 • Pictogram voting info.svg Info Instructive panoramic view (360°) from the Wachtküppel in the Rhön Mountains. All by me. -- Milseburg (talk) 13:24, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Milseburg (talk) 13:24, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Storkk (talk) 18:16, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Llez (talk) 21:04, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support ~Moheen (keep talking) 21:27, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Ermell (talk) 08:20, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Martin Falbisoner (talk) 18:35, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Procedural oppose This image has been nominated for deletion as copyvio; we should wait until it's resolved before considering it as an FP.Symbol support vote.svg  Support Never mind; it turns out it was by one of INeverCry's socks and the account has been blocked indefinitely. Daniel Case (talk) 05:00, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - Lots to see, and very pretty. -- Ikan Kekek (talk) 00:46, 18 June 2018 (UTC)

File:Sympecma paedisca 01.JPG[edit]

Voting period ends on 24 Jun 2018 at 12:25:22 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

The Siberian winter damselfly
 • Symbol support vote.svg  Support Daniel Case (talk) 02:31, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Very nice as well as a very good execution. --Harlock81 (talk) 11:21, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 21:46, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tozina (talk) 18:43, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Poco2 19:43, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose - I may be spoiled by the dragonfly pictures that have been nominated here by Charles, et al., but compare the resolution and contrast in the other current FP in Category:Sympecmatinae: File:Austrolestes cingulatus03.jpg. It's too small for FPC, nowadays. It was taken in 2006. And yet, it's a flat-out better photo. -- Ikan Kekek (talk) 03:43, 19 June 2018 (UTC)

File:Large Gautama Buddha statue in Buddha Park of Ravangla, Sikkim.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jun 2018 at 17:27:46 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Large Gautama Buddha statue in Buddha Park of Ravangla, Sikkim - Front Telephoto Shot

--Trougnouf (talk) 17:36, 14 June 2018 (UTC)

 • Pictogram voting comment.svg  Comment The brightness of the statue has been increased by adding some localized adjustments. But as per histogram there are no over blown highlights. It is slightly on the bright side but with details intact. The slight bluish in forest I guess was a result of decreasing the global contrast in the image. - Subhrajyoti07 (talk) 18:06, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose as previous comments Charles (talk) 20:23, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose An impressive photo, but unfortunately you have emphasized the blue colours --Michielverbeek (talk) 21:12, 14 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment The blue colour has been dialed down a bit globally in the photo. Pl check - Subhrajyoti07 (talk) 02:14, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support After improvement --Michielverbeek (talk) 17:33, 20 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support good enough now, imo --Martin Falbisoner (talk) 05:30, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment Looks good, but there's a strange loss of fine detail (visible in the grass and bushes at the bottom). Too much noise reduction? dllu (t,c) 06:29, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - This is a really imposing image. I'll await your work to address dllu's points before I vote. -- Ikan Kekek (talk) 08:47, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - I re-processed the image from scratch this time with selective noise reduction and aimed at maintaining the overall incremental improvement on this image that I have been doing basis feedback from various reviewers over the last few weeks. I think I have been able to address the issue highlighted by dllu in the latest version. The updated image has already been uploaded. - Subhrajyoti07 (talk) 17:16, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support chest detail is visible to the naked eye, less blue and less exaggerated colors, I approve. --Trougnouf (talk) 18:15, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Interesting subject, quite good for me. Yann (talk) 11:32, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram-voting-question.svg  Question statue appears to be leaning roughly 0.5° (counterclockwise from viewer's position)... does that reflect reality? Storkk (talk) 18:22, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment - The observation on tilt is correct (It was off by 0.53 deg). I have fixed it now and uploaded the updated photo. Thanks - Subhrajyoti07 (talk) 02:51, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support seems fine now. dllu (t,c) 18:59, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Daniel Case (talk) 01:01, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Harlock81 (talk) 11:18, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Ikan Kekek (talk) 00:39, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Johann Jaritz (talk) 04:37, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tomascastelazo (talk) 14:10, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Poco2 19:42, 18 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Basile Morin (talk) 11:10, 20 June 2018 (UTC)

File:Rosa 'Kent' (d.j.b) 01.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jun 2018 at 14:41:04 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants Rosa #Family Rosaceae
 • Pictogram voting info.svg Info Rosa 'Kent' has half-filled white flowers with yellow stamens on a bushy shrub that cools well. This very strong and healthy rose has green fine leaves. All by ] -- Famberhorst (talk) 14:41, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- Famberhorst (talk) 14:41, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support Nice shot --Patriccck (talk) 14:56, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose nice shot, but nothing extraordinary, imho. --El Grafo (talk) 08:04, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per El Grafo; it's nice but I can't say I'm really blown away. The white petal obscuring part of the yellow is a bit of a nuisance.--Peulle (talk) 11:48, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info That curled petal is typical of half-filled roses.--Famberhorst (talk) 15:18, 15 June 2018 (UTC)

File:De Molen (windmill) and the nuclear power plant cooling tower in Doel, Belgium (DSCF3859).jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jun 2018 at 14:22:41 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Windmill and nuclear power plant in Doel, Belgium
 • Pictogram voting comment.svg  Comment What is technically missing? I think the camera settings were ideal, ISO200 is the lowest my camera goes, F/9 is optimal on this zoom level with my lens, I don't think the focus is a miss, and I even had the camera on a tripod to do exposure bracketing in case that was necessary, it doesn't look flawed to me at a reasonable zoom level. If there's anything I missed in software I would be happy to improve it. --Trougnouf (talk) 16:56, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support - I find this photo compelling: The unbalanced nature of the photo that Basotxerri is complaining about is part of what I see as the dystopic new technology dominating over the windmill and the benches, grass and so on that are attempting to pretend everything is alright. I get the feeling in viewing this photo that everything other than the ugly, polluting new technology will be annihilated before long. And it looks fine to me, technically, though I could be missing something. -- Ikan Kekek (talk) 02:01, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment The technical quality is fine. It's an APS-C camera using the right settings in the daytime. The juxtaposition of the two power plants is quite interesting. I would support, but the composition is a bit left-heavy. The left of the image is a lot busier than the right. Meanwhile, I don't know what Ikan is talking about regarding "ugly, polluting new technology". The nuclear cooling tower only outputs pure water vapour, and is shaped in a beautiful hyperboloid. dllu (t,c) 06:19, 15 June 2018 (UTC)
 • I'm not an expert, but that was my emotional reaction. And I don't think we want to debate here whether nuclear power plants are completely clean. -- Ikan Kekek (talk) 06:55, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg  Neutral It's really close for me, but I think on reflection it's not quite enough to gain my support. I really like the idea, but the light is a bit of an issue for me. I also find the car a bit disturbing; the left side of the image is supposed to represent the old technology, so its presence in front of the windmill is putting me off. I'd suggest reshooting on a day with better light, at least getting the light from the back so the left side is illuminated better.--Peulle (talk) 07:50, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support per Ikan --Milseburg (talk) 13:26, 15 June 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg  Comment I uploaded a new version where the exposure has been increased on the left side especially. Let me know if there's any other adjustment to be made, I have a lot of room on the histogram. I think the light looked beautiful at that time of the day. The car is unfortunate and I won't be going back as Doel is a ghost town that's over an hour bike ride from the nearest train station, maybe some other Belgian commonner will be luckier. --Trougnouf (talk) 16:48, 15 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support -- George Chernilevsky talk 14:09, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Interesting juxtaposition, but overly busy composition for FP to me. Daniel Case (talk) 17:27, 16 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Frhdkazan (talk) 06:57, 17 June 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg  Support --Tozina (talk) 18:46, 18 June 2018 (UTC)
 • Weak Symbol support vote.svg  Support . Would have preferred the smoke to go in the opposite direction, but this composition works nonetheless. -- King of ♠ 02:19, 19 June 2018 (UTC)

File:Checker Taxi Cab.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Jun 2018 at 06:10:58 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Checker Taxi cab from 1978.
@Ikan Kekek: I didn't retouch this photo. - Groupir ! (talk) 15:41, 14 June 2018 (UTC)
Of course my remarks are for the photographer. -- Ikan Kekek (talk) 16:39, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose Too dark, bad light. Yann (talk) 08:18, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg  Oppose per others.--Peulle (talk) 09:19, 14 June 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg&#