Commons:Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi        Statuksen poistoehdotukset Statuksen poistoehdotukset

Alla on tämänhetkiset ehdokkaat suositelluiksi kuviksi. Huomaa, että tämä ei ole sama asia kuin päivän kuva.

Ehdottaminen[edit]

Ohjeita ehdottajille[edit]

Lue läpi Commons:Image guidelines ennen kuvan ehdottamista.

Alla on yhteenveto siitä, mitä tulee tarkastella arvioidessa kuvan sopivuutta suositelluksi kuvaksi:

 • Resoluutio – Yleensä kuvat, joiden resoluutio on alle kaksi megapikseliä, on hylätty. Alle kahden megapikselin kuva voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksessa. Huomaa, että kuvassa, jonka resoluutio on 1 600 × 1 200, on noin 1,92 megapikseliä, joten se on kelvoton.
Commonsissa sijaitsevia kuvia voidaan käyttää muuhunkin kuin tietokoneen näytöllä katselemiseen. Niitä voidaan tulostaa tai katsella suurella resoluutiolla olevilla monitoreilla. Emme voi ennustaa, millaisia laitteistot tulevat olemaan tulevaisuudessa, joten kuvan tulee olla niin suurella resoluutiolla kuin mahdollista.
 • Fokus – kuvan tärkeimpien kohteiden tulisi olla teräviä.
 • Edusta ja tausta – edustalla ja taustalla olevat asiat voivat olla häiritseviä. Tarkista, että edustalla olevat kohteet eivät peitä mitään kuvan kannalta tärkeää ja taustalla olevat kohteet eivät pilaa asetelmaa, esimerkiksi katuvalo ei näytä tulevan jonkun päästä.
 • Tekninen korkealaatuisuus – suositellun kuvan tulee olla teknisesti korkealaatuinen.
 • Digitaaliset manipulaatiot eivät saa vetää nenästä kuvan katsojaa. Kuvassa olevien kauneusvirheiden korjaaminen on sallittua, jos korjaus on tehty hyvin ja sen tarkoituksena ei ole vääristää kuvaa. Hyväksyttäjä manipulaatioita ovat rajaus, perspektiivin oikaisu, terävöittäminen, sumentaminen ja valotuksen sekä värien korjailu. Monimutkaisemmat manipulaatiot ovat sallittuja vain, jos mallinetta {{Retouched picture}} käytetään kuvaussivulla. Kuvauksettomat tai väärin kuvatut monimutkaiset manipulaatiot ovat kiellettyjä.
 • Arvo – päätavoitteenamme on erottaa arvokkaimmat kuvat muista. Suositellun kuvan tulee olla jotenkin erikoinen.
  • Auringonlaskuista otetut valokuvat ovat kaikki vähän samanlaisia (Valokuvia)(Suomessa otettuja valokuvia)
  • Yökuvat saattavat olla hienompia, mutta päiväkuvista ilmenee yleensä enemmän tietoa
  • Kaunis ei ole sama asia kuin arvokas

Teknisiä yksityiskohtia käsitellään kohdissa valotus, asetelma, liikkeenhallinta ja terävyysalue.

 • Valotus – valotuksella tarkoitetaan valokuvauksessa kameran filmiin tallentuvaa tai digitaalikamerassa valoherkän kennon tallentamaa valon määrää. Valotuksen tulisi olla sopiva. Laajat ylivalottuneet alueet ovat usein häiritseviä.
 • Asetelma – asetelmalla tarkoitetaan kuvan esineiden sijoittumista toisiinsa nähden. ”Kolmoissääntö” (esimerkkikuva) on hyvä nyrkkisääntö siitä, millainen on hyvä asetelma. Kolmoissäännön ideana on, että kuva jaetaan kahdella pystyviivalla ja kahdella vaakaviivalla yhdeksään osaan (3×3). Pääaiheen sijoittaminen tiukasti kuvan keskelle on yleensä huonompi vaihtoehto mielenkiintoisuuden kannalta kuin pääaiheen sijoittaminen johonkin neljästä viivojen muodostamasta risteyksestä. Horisonttia ei tulisi sijoittaa kuvan keskelle, vaan jommankumman viivan keskelle. Kolmoissäännön avulla saadaan luotua dynaaminen kuva.
 • Liikkeenhallinta – liikkeenhallinnalla tarkoitetaan sitä, miten liike näkyy kuvassa. Liike voi olla terävää tai epätarkkaa. Jompikumpi aina ei ole paras vaihtoehto, vaan tärkeintä on aikomus havainnollistaa jotain. Liike on suhteellista kuvan kohteisiin verrattuna. Esimerkiksi valokuva ralliautosta, joka näyttäisi olevan paikallaan taustaa vasten, on huonompi vaihtoehto kuin valokuva ralliautosta, joka näkyy terävästi, mutta jonka tausta on sumuista, koska tällöin liikkeen huomaa helposti. Tätä kutsutaan ”panoroinniksi”. Toisaalta valokuva hyppäävästä koripallon pelaajasta, joka näyttää olevan paikallaan taustaa vasten, on hyvä sen epäluonnollisuuden takia.
 • Terävyysalue – terävyysalueella tarkoitetaan kuvan kohteen terävyyttä ympäristöön verrattuna. Terävyysalue valitaan jokaisen kuvan kohdalla erikseen. Suuri tai pieni terävyysalue voi huonontaa tai parantaa kuvan laatua. Pientä terävyysaluetta voidaan käyttää erottamaan pääkohde muusta ympäristöstä. Näin katsojan huomio kiinnittyy haluttuun kohteeseen. Suurta terävyysaluetta voidaan taas käyttää tilan havainnollistamiseen. Lähtökohtaisesti syväterävyysalue muodostuu sitä lyhyemmäksi, mitä suurempaa aukkoarvoa valokuvaaja käyttää. Vastaavasti pientä aukkoarvoa käytettäessä syväterävyysalue voi ulottua kuvan etualalta äärettömään. Aukon arvon lisäksi syväterävyysalueeseen vaikuttaa kuitenkin myös objektiivin todellinen polttoväli ja toisaalta kohteen etäisyys kuvaajasta.

Alla käsitellään vielä grafiikkaa.

 • Terävyys – pääkohteiden ääriviivojen on oltava teräviä.
 • Kolmiulotteisuus – kolmiulotteisuuden on oltava laadukasta. Parhaiten tämä onnistuu siten, että valo tulee kohteen sivulta. Yleensä kuvaajasta päin tuleva valo ei onnistu luomaan kunnollista kolmiulotteista vaikutelmaa, vaan se johtaa litteään vaikutelmaan. Paras valo ulkona on aamulla tai illalla.
 • Värit – värit eivät saa olla liian kylläisiä.
 • Tekstuuri – kohteen pinnan on oltava kolmiulotteisen näköinen ja laadukas.
 • Perspektiivi – kuvan tulee olla kolmiulotteinen.
 • Tasapaino – kuvan kohteiden tulisi olla tasapainossa keskenään. Suurta määrää kohteita ei tulisi jommallakummalla puolella.
 • Mittasuhde – mittasuhteella tarkoitetaan kuvan kohteiden kokoa toisiinsa verrattuna. Yleensä meillä taipumus esittää pienet kohteet pieninä, mutta toisaalta pienen kohteen esittäminen suurena luonnossa suurta kohdetta vasten on myös hyvä tekniikka, esimerkiksi kukan esittäminen vuorta vasten.
 • Symbolinen tarkoitus – huono kuva vaikeasta aiheesta on parempi kuin hyvä kuva helposta aiheesta.
Valokuvaaja ja/tai sen katselija voivat tarkastella kuvan kohdetta puolueellisesti. Kuvan arvoa ei tulisi arvioida arvioijan kulttuurillisen taustan perusteella, vaan se tulisi arvioida kuvan kulttuurillisen taustan perusteella. Hyvä kuva ”puhuu” katsojalle herättäen sellaisia tunteita kuin ilo, sympatia, herkkyys, suru, inho, viha ja raivo. Hyvän kuvan herättämät tunteet eivät ole vain positiivisia.

Uuden ehdotuksen lisääminen[edit]

Jos sinusta tuntuu siltä, että olet löytänyt kuvan, josta voisi tulla suositeltu kuva ja jonka kuvaussivulla on hyväksytty ja totuudenmukainen tekijänoikeusmalline, toimi seuraavasti:

Askel 1: Kopioi kuvan nimi alla olevaan laatikkoon ja paina nappia ”Luo äänestyssivu”.


Askel 2: Noudata avautuvalla sivulla olevia ohjeita.

Askel 3: Lisää ehdokaslistan alkuun seuraava koodi:
{{Commons:Featured picture candidates/File:KIRJOITA TIEDOSTON NIMI TÄHÄN}}

Äänestäminen[edit]

Käytä äänestäessäsi seuraavia mallineita:

 • {{Support}} luo lopputuloksen Symbol support vote.svg Support. Käytä mallinetta, jos kannatat kuvaa suositelluksi kuvaksi.
 • {{Oppose}} luo lopputuloksen Symbol oppose vote.svg Oppose. Käytä mallinetta, jos vastustat statusta.
 • {{Neutral}} luo lopputuloksen Symbol neutral vote.svg Neutral. Käytä mallinetta, jos äänestät tyhjää.
 • {{Comment}} luo lopputuloksen Pictogram voting comment.svg Comment. Käytä mallinetta, jos kommentoit jotakin.
 • {{Info}} luo lopputuloksen Pictogram voting info.svg Info. Käytä mallinetta, jos informoit jostakin.
 • {{Question}} luo lopputuloksen Pictogram-voting-question.svg Question. Käytä mallinetta, jos kysyt jostakin.

Jos kuvan ei ole mahdollista päästä suositelluksi kuvaksi, lisää äänestyssivulle {{FPX|KIRJOITA TÄHÄN, MIKSI KUVA EI VOI OLLA SUOSITELTU KUVA}}.

Perustele aina mielipiteesi. Muista allekirjoittaa lisäyksesi. Allekirjoittaminen tapahtuu kirjoittamalla ~~~~ kommentin perään tai painamalla työkalurivin painiketta Button sig.png kursorin ollessa sopivalla kohdalla.

Statuksen poistoehdotuksen lisääminen[edit]

Jos jokin suositeltu kuva on mielestäsi kelvoton suositelluksi kuvaksi, voit ehdottaa suositellun kuvan statuksen poistoa.

Sellaisissa äänestyksissä tulee käyttää mallinetta {{Keep}}, joka luo lopputuloksen Symbol keep vote.svg Keep, halutessasi statuksen säilyvän tai mallinetta {{Delist}}, joka luo lopputuloksen Symbol oppose vote.svg Delist , halutessasi statuksen poistoa.

Luodessasi uuden äänestyksen, toimi ohjeen mukaan:

Askel 1: Kopioi kuvan nimi alla olevaan laatikkoon ja paina nappia ”Luo äänestyssivu”.


Askel 2: Noudata avautuvalla sivulla olevia ohjeita.

Askel 3: Lisää ehdokaslistan alkuun seuraava koodi:
{{Commons:Featured picture candidates/removal/File:KIRJOITA TIEDOSTON NIMI TÄHÄN}}

Käytäntö[edit]

Yleiset säännöt[edit]

 1. Äänestys on auki tasan yhdeksän vuorokautta ehdotuksen tekemisen jälkeen.
 2. Käyttäjätunnuksettomat käyttäjät saavat ehdottaa ja keskustella, mutta eivät äänestää.
 3. Ehdotus ei ole ääni. Ääni on annettava erikseen.
 4. Ehdottaja voi vetää ehdotuksen pois lisäämällä {{withdraw|~~~~}} äänestyssivulle.
 5. Wikimedia Commons ei ole vain Wikipedian kuvavarasto, joten kuvia ei tule arvioida vain Wikipediaan soveltuvuuden perusteella.
 6. Jos kuva ei saa muita kannattavia ääniä kuin ehdottajan viiden vuorokauden kuluessa ehdotuksen tekemisestä, poistoäänestys tulee lopettaa.
 7. Mallineella {{FPX}} merkitty poistoäänestys tulee lopettaa 24 tunnin kuluttua mallineen lisäämisestä, jos muita kannatusääniä kuin ehdottajan ei ole.

Statuksen muutos[edit]

Kuvasta tulee suositeltu kuva, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Kuvaussivulla on hyväksytty ja totuudenmukainen tekijänoikeusmalline
 2. Vähintään viisi kannatusääntä
 3. Vähintään kaksi kolmasosaa äänistä kannattavia
 4. Saman kuvan eri versiosta vain yksi saa olla suositeltu kuva. Siitä kuvasta, joka on kerännyt eniten kannattavia ääniä, tulee suositeltu kuva.

Statuksen poistoehdotuksen kohdalla sovelletaan samoja sääntöjä. Jos statuksen poistoa kannattavia ääniä ei ole tullut ehdottajan äänen lisäksi viiden vuorokauden kuluessa ehdotuksen teosta, äänestys tulee sulkea.

Ohjeita äänestyksen lopettamisesta on sivulla Commons:Featured picture candidates/What to do after voting is finished.

Arvostele hyvien tapojen mukaisesti[edit]

Muista, että kuva jota kommentoit on jonkun tekemä. Älä käytä sellaista tyyliä kommenteissasi kuin ”Vihaan kuvaa”, ”Kuva on ihan ruma” tai ”Kamala kuva”.

Katso myös[edit]

Sisällysluettelo[edit]

Contents

Ehdokkaat suositelluiksi kuviksi[edit]

Jos uudet ehdotukset eivät näy tällä sivulla, purge this page's cache.

Featured picture candidates[edit]

File:Don Puay river bank landscape at sunset.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Feb 2018 at 01:01:31 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

River bank at sunset from the island of Don Puay, Laos

File:Kleinarl Jägersee 20180209.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 14:24:27 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Frozen lake Jägersee near Kleinarl, federal state of Salzburg, Austria

File:Tubla sun Juac cun Odles y Stevia Gherdëina.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 11:40:01 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

A hay barn and Swiss pine tree (pinus cembra) with the Odles Group and the Stevia Mountain, Puez-Geisler Nature Park, Dolomites UNESCO World Heritage Site.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places#Italy
 • Pictogram voting info.svg Info created & uploaded by Wolfgang Moroder - nominated by User:Ikan Kekek -- Ikan Kekek (talk) 11:40, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - The mountain on the upper right may be a bit disproportionately unsharp, but the overall quality is good and I find the composition quite interesting. (I don't like the category - it's not a purely natural scene and I wanted "Mountains" but couldn't figure out how to get that to link to anything.) -- Ikan Kekek (talk) 11:40, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Uoaei1 (talk) 14:19, 18 February 2018 (UTC)
 • Pictogram-voting-question.svg Question Why is the tree in the middle of the picture? Charles (talk) 14:56, 18 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - IMO, biscecting the picture nearly in two that way is a nice structural element and look. -- Ikan Kekek (talk) 22:44, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Like the "lines" in the picture. --LG Nyqvist (talk) 16:54, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose No wow, not an interesting composition --Michielverbeek (talk) 20:20, 18 February 2018 (UTC)

File:Karlstad Stonebridge.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 09:49:46 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

East bridge, a stone bridge in Karlstad, Sweden
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Bridges#Sweden
 • Pictogram voting info.svg Info created and uploaded by LG Nyqvist - nominated by W.carter -- cart-Talk 09:49, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support A photo rich with color and interesting texures. I love the impeccable timing so that the light streaks, from what I assume is a bus, are only reflected in the open part of the river and not in the ice near the shores. -- cart-Talk 09:49, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per nom. -- Ikan Kekek (talk) 10:14, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 11:57, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Although I'm wondering why the lights aren't crossing the bridge continously from right to left, I do like the image. --Basotxerri (talk) 14:57, 18 February 2018 (UTC)
 • Well the technical answer is simple; the photographer didn't press the button until the vehicle was above he third bridge foundation. Since the bus/whatever had some speed, it didn't leave a shadow or anything at the point where the exposure began. There are light traces from a car that was behind the bus. I think that timing is rather splendid, since it leaves the birch grove and the ice on the right undisturbed by light streaks. --cart-Talk 15:28, 18 February 2018 (UTC)
 • Thats right. The exposure did not start immediately after the bus was on the bridgde. --LG Nyqvist (talk) 16:46, 18 February 2018 (UTC)

File:Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus), isla Lobos, islas Galápagos, Ecuador, 2015-07-25, DD 47.JPG[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 09:11:42 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Exemplar of marine iguana (Amblyrhynchus cristatus) laying on a rock in the coast of Lobos Island, Galápagos Islands, Ecuador.
 • Category: Commons:Featured pictures/Animals/Reptiles
 • Pictogram voting info.svg Info Exemplar of a juvenile marine iguana (Amblyrhynchus cristatus) laying on a rock in the coast of Lobos Island, Galápagos Islands, Ecuador. All by me, Poco2 09:11, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Poco2 09:11, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 09:59, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support One of those rare occasions when tone-in-tone camouflage colors works for the photo. It looks like some mini-gargoyle posing for a stone carving on Notre-Dame de Paris. (Though I wouldn't mind if that bright, distracting glint or whatever above its tail was removed.) --cart-Talk 10:02, 18 February 2018 (UTC)
  cart: ✓ Done Poco2 11:08, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Schnobby (talk) 12:06, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Alex Florstein (talk) 14:05, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Harlock81 (talk) 15:58, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support An excellent focus to the animal, it is very detailed --Michielverbeek (talk) 20:22, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 00:37, 19 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Good colors and detail. Daniel Case (talk) 02:39, 19 February 2018 (UTC)

File:Kloster Banz vom Staffelberg 270136-PSD.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 07:53:23 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

KLoster Banz seen from the Staffelberg
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Religious buildings
 • Pictogram voting info.svg Info all by me -- Ermell (talk) 07:53, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Ermell (talk) 07:53, 18 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment a bit too centered? --Martin Falbisoner (talk) 09:59, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Sorry but this light doesn't give me the wow. With so much nature being included, I'd need some more impressive lighting.--Peulle (talk) 10:54, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Uoaei1 (talk) 14:20, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Harlock81 (talk) 15:59, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral To be there and see this view in real life is something special. Difficult to give it justice in a picture. If I have been there I had divided the view in 3 rows and 3 colums and put the building in same row but in colum #1 or #3 --LG Nyqvist (talk) 17:05, 18 February 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg Comment That depends on how you divide up the picture. The uppermost light in the clouds is the rest of the sunset far left outside the picture. The sky was simply too dark on the right side and in the foreground and on the right side there would be lights of the highway and other roads. But I will certainly find another solution next time.--
 • Ermell (talk) 19:56, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Peulle, no wow for me. IMO the main object is also just a small part of the composition. --Michielverbeek (talk) 20:26, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Color seems very off, and unsharpness in some areas more than the long exposure can forgive. Daniel Case (talk) 02:38, 19 February 2018 (UTC)

File:Bajorelieve1-monumentoaSanMartinMDP.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 02:09:28 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Kop Blokslootpolder (Bloksleatpolder) 22.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Feb 2018 at 16:57:24 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Alnus incana var. tenuifolia in flower.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Feb 2018 at 04:37:03 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Alnus incana var. tenuifolia in flower
 • Category: [[Commons:Featured pictures/<add the category here>]]
 • Pictogram voting info.svg Info created by ThayneT - uploaded by ThayneT - nominated by ThayneT -- ThayneT (talk) 04:37, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- ThayneT (talk) 04:37, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I like the compositon with these three layers but IMO the first layer isn't sharp enough. The lighting could be more interesting, too. --Basotxerri (talk) 15:22, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I'm very sorry, but I agree with Basotxerri: a pleasant composition, but the lack of sharpness on the first layer is a serious issue. --Sputniktilt (talk) 16:56, 17 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment BTW, please add the FPC category. --Basotxerri (talk) 21:33, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Basotxerri. Daniel Case (talk) 07:21, 18 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I see why there are so many Roses and Circium vulgares in the Wikimedia collection instead of actually encompassing the world's plant species. I also see that my time would be better spent elsewhere. I'm sorry you don't like my photograph of Alnus incana ssp. tenuifolia, but I did have a better one I'm going to send to the WTU Image Collection, Cal Photos and the Electronic Flora of British Columbia where it will undoubtedly be the finest in their collection possibly for many years to come.

File:Thylacodes colubrinus 01.JPG[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 16:50:24 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Shell of a Blackish Worm Snail, Thylacodes colubrinus

File:Hallstatt kath. Kirche Knappenaltar Kreuzigung 01.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 14:23:59 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Crucifixion of Christ at the central panel of the Knappenaltar (altar of the miners) at the catholic parish church Hallstatt, Upper Austria
 • Category: Commons:Featured pictures/Non-photographic media#Religion
 • Pictogram voting info.svg Info Crucifixion of Christ at the central panel of the Knappenaltar (altar of the miners) at the catholic parish church Hallstatt, Upper Austria. Anonymous master, around 1450. All by me --Uoaei1 (talk) 14:23, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Uoaei1 (talk) 14:23, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Mile (talk) 16:14, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 17:08, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ermell (talk) 20:40, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Ikan Kekek (talk) 23:34, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 07:38, 17 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Yes to more paintings, but one Pictogram-voting-question.svg Question: is there a bit of barrel distortion? My eyes are telling me that the sides are curving a bit ...--Peulle (talk) 09:50, 17 February 2018 (UTC)
 • @Peulle: I checked the verticals of the frame and do not see any barrel distortion. --Uoaei1 (talk) 21:01, 17 February 2018 (UTC)
 • Oh well. Symbol support vote.svg Support --Peulle (talk) 22:10, 17 February 2018 (UTC)

File:Reagan sitting with people from the Afghanistan-Pakistan region in February 1983.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 13:34:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Reagan with the Mujahedin
 • Category: Commons:Featured pictures/Historical#1980-1990
 • Pictogram voting info.svg Info In the series of images depicting significant historical events, this image is captioned: President Reagan meeting with Afghan Freedom Fighters to discuss Soviet atrocities in Afghanistan. 2/2/83. During the Soviet invasion, the US provided financial and military support to the mujahedin, in a covert operation managed by the CIA. While this support was classified, the moral support was public - as this image shows.
 • Created by a White House photographer (possibly Tim Clary) Michael Evans, as stamped on the contact sheet, uploaded by Scewing, nominated by Peulle -- Peulle (talk) 13:34, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Peulle (talk) 13:34, 16 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment -- I have done a minor fix: straightened and perspektive correction. --Villy Fink Isaksen (talk) 20:29, 16 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Most of the source links are broken. –Juliancolton | Talk 20:30, 16 February 2018 (UTC)
 • @Juliancolton: I did a little searching on the net and some digging and found that most of the files have just been moved to the Reagan Library website. I have put the new links on the file's page. One pdf lists all the rolls of film taken by the White House photographers during 1983, complete with contact sheets and everything (frame 32). Pretty cool! So the name of the photographer is no longer a mystery (it's Michael Evans) and you can apparently order larger files from the library if you want. A fun thing is looking at the other photos in this roll plus the one before and after so you get coverage of the whole event. This looks like a good site to visit to sort things out about photos from that era. --cart-Talk 23:39, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Historically significant. It seems like a hundred years ago that right-wingers and Evangelicals in the U.S. thought jihadists were righteous "freedom fighters", and of course they were fighting Soviet, rather than American occupation in those days. -- Ikan Kekek (talk) 23:37, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose historically significant moment perhaps, and possibly high enough EV for FP on Wikipedia, but for me the EV doesn't carry it far enough. the capture seems rather unremarkable aside from just being in the room. — Rhododendrites talk |  02:24, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose While hunting for sources for this photos, I've gone over it in by head and now I find that Rhododendrites has expressed my view rather eloquently. Sorry. --cart-Talk 12:07, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose - agree that it has EV and would be a good candidate for en.WP but it doesn't quite meet the FP requirements here. Atsme 📞 16:02, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Rhododendrites. Daniel Case (talk) 23:31, 17 February 2018 (UTC)

File:Momordica charantia - Kudret narı, Adana 2017-11-19 02-1.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 11:42:56 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Car radio antenna on Mazda 323 compacted.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 10:08:39 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Car radio antenna on Mazda 323 compacted
 • For me, it adds a depth to the picture having a light side and a dark side, divided by the antenna. Having all of it evenly lit would have been boring and not given the image enough contrast. --cart-Talk 11:19, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - I do not mind the darkness. I like the idea that is well executed. --Pugilist (talk) 13:42, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support these crystals with their dense texture. A macro lens would have made it gorgeous, but the quality is okay -- Basile Morin (talk) 04:25, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Basotxerri (talk) 15:23, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Creative!! Love the definition of the crystals. Atsme 📞 16:04, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Ikan. Daniel Case (talk) 16:41, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I prefer a little bit lighter. But a resourceful choice.--Famberhorst (talk) 17:53, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Agnes Monkelbaan (talk) 19:12, 17 February 2018 (UTC)

File:Battlefield in Tovačov - monument 01.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 09:58:53 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Battlefield in Tovačov, Czech Republic
 • Category: Commons:Featured pictures/Objects
 • Pictogram voting info.svg Info allby Pudelek -- Pudelek (talk) 09:58, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Pudelek (talk) 09:58, 16 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Is this really the best angle for depicting the monument? At first glance, I thought it was an unkept, abandoned monument with plants and bushes growing from it. Light, symmetry and quality are otherwise very good. --cart-Talk 10:20, 16 February 2018 (UTC)
  In my opinion this angle is the best --Pudelek (talk) 10:40, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Even without the unfortunate "tree growing out of the monument" illusion, this is just a QI. What is "wow" about it? -- Colin (talk) 12:38, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per others. Good picture but not an FP. -- Ikan Kekek (talk) 23:50, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Cart. The tree hidden behind spoils the subject -- Basile Morin (talk) 04:54, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per others. --Basotxerri (talk) 15:24, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I actually don't mind the tree—it sort of suggests rebirth to me, perfectly in keeping with the monument However, the trees at the side are distorted and unsharp. Daniel Case (talk) 16:40, 17 February 2018 (UTC)

File:Green crab traps with white buoys.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 06:29:20 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

stacks of green crab traps
 • Category: Commons:Featured pictures/Objects
 • Pictogram voting info.svg Info created by WClarke - uploaded by WClarke - nominated by WClarke -- WClarke 06:29, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- WClarke 06:29, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose - Too many blurry bars and other blurry things, uncomfortable to look at. -- Ikan Kekek (talk) 09:04, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Ikan.--Ermell (talk) 20:45, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Ikan. Daniel Case (talk) 03:49, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Very arty, looks like the moon trapped. Unusual, intriguing and different. --BeckenhamBear (talk) 10:11, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Since I like odd, arty photos I wanted to get mesmerized by this but unfortunately that didn't happen. The lines are too many and too chaotic. The overcast light doesn't help as it makes all surfaces flat. Sorry. --cart-Talk 12:11, 17 February 2018 (UTC)

File:Nolan warthogs (Phacochoerus africanus africanus) juveniles drinking.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 14:23:46 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Nolan warthogs (Phacochoerus africanus africanus) juveniles drinking.jpg
 • Symbol support vote.svg Support. Nice and very good! -- Lothar Spurzem (talk) 20:41, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 03:40, 16 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment There is a strong tilt --Poco2 08:29, 16 February 2018 (UTC)
 • ✓ Done There was. Well spotted, thanks. Charles (talk) 08:59, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Much better and a nice one! Poco2 19:34, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Nice! I'd like to see the other semi-finalists too. ;-) --cart-Talk 09:10, 16 February 2018 (UTC)
 • I didn't get personality rights unfortunately!! Charles (talk) 10:52, 16 February 2018 (UTC)
 • Rats... those copyright laws can be a real pain in the behind. --cart-Talk 10:55, 16 February 2018 (UTC)

Turgot map of Paris, Kyoto University Library (delist)[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 12:08:54

Delist
Turgot map Paris KU 01.jpg Turgot map Paris KU 02.jpg Turgot map Paris KU 03.jpg Turgot map Paris KU 04.jpg
Turgot map Paris KU 05.jpg Turgot map Paris KU 06.jpg Turgot map Paris KU 07.jpg Turgot map Paris KU 08.jpg
Turgot map Paris KU 09.jpg Turgot map Paris KU 10.jpg Turgot map Paris KU 11.jpg Turgot map Paris KU 12.jpg
Turgot map Paris KU 13.jpg Turgot map Paris KU 14.jpg Turgot map Paris KU 15.jpg Turgot map Paris KU 16.jpg
Turgot map Paris KU 17.jpg Turgot map Paris KU 18.jpg Turgot map Paris KU 19.jpg Turgot map Paris KU 20.jpg
Replace
Sectional maps
Turgot map of Paris, sheet 1 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 2 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 3 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 4 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 5 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 6 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 7 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 8 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 9 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 10 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 11 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 12 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 13 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 14 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 15 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 16 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 17 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 18-19 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 20 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg


 • Pictogram voting info.svg Info (Original nomination)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace -- Paris 16 (talk) 12:08, 15 February 2018 (UTC)
 • Pictogram-voting-question.svg Question I'm a little confused here. Is the proposal here that we delist one sectional map and replace it with one sectional map plus two one-file maps? --cart-Talk 12:23, 15 February 2018 (UTC)
  • W.carter, that's why the new set is better. --Paris 16 (talk) 15:22, 15 February 2018 (UTC)
 • You're proposing to delist a single file in favor of a set? -- Ikan Kekek (talk) 21:20, 15 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - You aren't showing an old set, only a single currently featured file that you want replaced with a set. -- Ikan Kekek (talk) 06:29, 16 February 2018 (UTC)
 • The old set is above.--Paris 16 (talk) 06:31, 16 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info @Ikan Kekek:, @Daniel Case: and anyone else interested. The whole sets are displayed above. The twenty images that each of the sets consists of are just displayed in a grid of thumbs instead of one after the other, so they make up what looks like one single "picture" in the nomination. Depending on which square you click on in the "picture", you will be directed to a different file. If you open the editing window, you can see the name of each file listed. This nom is about replacing the 20 files of the original set with a new set of 20 files + two new files: one file that is all of the set images put together in a single file and one file that is a simplified version of that "merged" file with just the streets and major features and not all the little houses drawn. --cart-Talk 08:42, 16 February 2018 (UTC)
 • Yes, I see. Thanks for explaining. The proposed substitution is better, even without considering the two additional files. Symbol redirect vote.svg Delist and replace . Ikan Kekek (talk) 09:08, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace --cart-Talk 09:51, 16 February 2018 (UTC)
  • Thank W.carter!--Paris 16 (talk) 10:38, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace --Martin Falbisoner (talk) 13:30, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace I'm in favour, having examined the maps in some detail. I love maps. I noticed a bit of a colour stain left of Rue d'Antin and below R. de Bourgogne - they should see to that. --Peulle (talk) 13:51, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace 22:52, 16 February 2018 (UTC)
 • The above signature is apparently Daniel's. --cart-Talk 00:01, 17 February 2018 (UTC)
It is. Daniel Case (talk) 03:38, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace --Uoaei1 (talk) 21:07, 17 February 2018 (UTC)

File:2016 Kwiat grzybieni białych 2.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 11:48:47 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

White water lily (Nymphaea alba L.)
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants
 • Pictogram voting info.svg Info All by me -- Jacek Halicki (talk) 11:48, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Jacek Halicki (talk) 11:48, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose While it is better than File:Nymphaea alba in Duisburg.jpg it is not as good as File:Adarga (Nymphaea alba), Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, 2013-08-14, DD 01.jpg, which has a more interesting angle than "point camera down at flower and press button". All flowers are pretty, so I think it requires some composition cleverness and excellent technique to get FP. Here the flowers are bright sunlit so detail is lost. The surrounding leaves, which aren't very photogenic here, are sharp and a bit distracting. -- Colin (talk) 12:21, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Colin. Though I do almost feel like I can smell the flower looking at the image in closeup. Daniel Case (talk) 03:35, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - I sort of like all the different kinds of bugs you can see when zoomed all the way in. It was enough to hold my interest. –Juliancolton | Talk 03:42, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Per Julian. -- Johann Jaritz (talk) 07:35, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Contrary to Colin, I think that "point and click" photos can sometimes work, but then the conditions need to perfect. You need better light than this to get the structure of the flower, the surroundings and background needs to be good; here the leaves have seen better days and there are intrusive shadows (stems, stalks?) crossing the top of the photo. Unlike Daniel, I don't imagine smelling the flower here only the stagnant water. --cart-Talk 12:21, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Alex Florstein (talk) 14:04, 18 February 2018 (UTC)

File:Black-veined white (Aporia crataegi) male underside.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 10:56:10 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Black-veined white (Aporia crataegi) male on early marsh-orchid (Dactylorhiza incarnata)

File:Locatie, Sauerland Duitsland. Eikenblad met rijp.JPG[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 06:46:47 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Young vendor in a grocery store in Don Som.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 04:31:15 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Young vendor sitting in a grocery store in Don Som, Si Phan Don, Laos
 • Category: Commons:Featured pictures/People#People_at_work
 • Pictogram voting info.svg Info created - uploaded - nominated by Basile Morin -- Basile Morin (talk) 04:31, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 04:31, 15 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Nice photo but dull light. -- Ikan Kekek (talk) 05:10, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose It is a good documentary photo and I like the fact that you can see an adult watching over him in the background, but like Ikan said, the light is dull and also I'm not a fan of top-down angle when photographing children. Taking the photo at his level would have been better. Sorry. --cart-Talk 09:58, 15 February 2018 (UTC)
 • The above comments are fair. From the distance I was to take this picture (and this is a crop), it was difficult to place my camera lower to respect the perspectives of the building. I think the dull light is more visible on the top and on the right of the image. Thus, I try the alternative version below taken from a lower and closer viewpoint. Despite the new 16:9 format, this image is larger in size (24,2 MPix vs 19,3 Mpix). The adult behind has disappeared but the boy is smiling -- Basile Morin (talk) 11:26, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- I like that the whole shop is on display (that's encyclopedic), a version with a smiler would be better. . --BeckenhamBear (talk) 10:19, 17 February 2018 (UTC)

Alternative[edit]

Young vendor in a grocery store in Don Som (2).jpg

 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 11:26, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support This is better. He has that cheeky "this is mine, deal with it" smile and look. In this photo, he is in charge and he is not some "poor timid" child you look down upon. --cart-Talk 12:02, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per cart, although I think a little more cropping in on the sides would help. Daniel Case (talk) 20:05, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I like above version, but shallow DOF, so to show store isnt good, its more like portrait by store. We still need some social shots, so i support.--Mile (talk) 16:11, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 03:04, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose The shop is the real star here and its cropped out. --BeckenhamBear (talk) 10:19, 17 February 2018 (UTC)
 • Agree the shop is the real star of the first version. But this alternative displays another content -- Basile Morin (talk) 01:07, 19 February 2018 (UTC)

File:Alnus incana var. tenuifolia 4.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Feb 2018 at 23:52:49 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

thinleaf alder catkin
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants
 • Pictogram voting info.svg Info created by ThayneT - uploaded by ThayneT - nominated by ThayneT -- ThayneT (talk) 23:52, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- ThayneT (talk) 23:52, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose A little unsharp, and not really interesting enough for FP IMO. Daniel Case (talk) 03:22, 15 February 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg CommentUninteresting? That is typically what people think of plants, however this species on of the dominant native species throughout the western US along every single river and waterway, and is also currently in bloom. I think it is rather exciting because it means that spring is really coming, and a very appropriate photo for this time of year. ThayneT (talk) 02:03, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose The burred background is too dominant in the image -- Basile Morin (talk) 04:22, 15 February 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg Comment The blurred background is the only reason you can actually see the subject instead of all the things in the background. This is called isolating your subject from the background by using a wide open aperture- often necessary when taking plant photos unlike in landscape photography where you are trying to get tack sharp focus front to back. ThayneT (talk) 02:03, 16 February 2018 (UTC)
 • I think we all understand the concept of bokeh and reasons for using it here (I didn't at first, but I do now, and I think everyone else does). That's not the point. The point is that the background, although blurred, still distracts the viewer too much from the catkins. -- Ikan Kekek (talk) 05:24, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose - I definitely think the catkins are an interesting enough subject, but I agree with Basile. -- Ikan Kekek (talk) 05:12, 15 February 2018 (UTC)

File:Castillo de Montuenga, Montuenga de Soria, Soria, España, 2017-05-23, DD 04.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Feb 2018 at 21:00:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Casle of Montuenga, Montuenga de Soria, Soria, Spain.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Castles and fortifications
 • Pictogram voting info.svg Info Remains of the casle of Montuenga, a fortification of the 11th century located in Montuenga de Soria, Province of Soria, Spain. All by me, 21:00, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Poco2 21:00, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - the power transmission line is a bit distracting, but very impressive otherwise. --СССР (talk) 22:58, 14 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Very clean lines, but I would crop the right side further in - probably just a bit to the right of the pylon, but I think you could obviate complaints about it by cropping to its left, and that'll still look good and IMO better than the current crop. -- Ikan Kekek (talk) 02:16, 15 February 2018 (UTC)
  Ikan: I played around with the crop but I came to the conclusion that it's ok like this. Cropping the right side would break the golden ratio and the castle would be almost centered. Poco2 18:51, 15 February 2018 (UTC)
 • It wouldn't look almost centered (not that I think there's any inherent problem with that) because of the slope on the left. I will remain Symbol neutral vote.svg Neutral, I think, because there's a certain austere character to the photo as it is, but I haven't changed my mind that a good crop would improve the composition quite substantially. -- Ikan Kekek (talk) 21:28, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Daniel Case (talk) 03:21, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support awesome. Any chance to clone out the power lines & pylon? --Martin Falbisoner (talk) 06:33, 15 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Yes, this evening will definitely clone that out and think about the crop --Poco2 07:11, 15 February 2018 (UTC)
  @СССР, Ikan Kekek, Martin Falbisoner: ✓ Done I've cloned out the power post and lines. --Poco2 18:51, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Jacek Halicki (talk) 12:03, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose vibrance, staruation is above my taste. --Mile (talk) 16:13, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 17:01, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 03:05, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Alex Florstein (talk) 14:03, 18 February 2018 (UTC)

File:Stray German Shepherd Dog.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Feb 2018 at 18:06:48 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Stray German Shepherd Dog.jpg

File:View through the shattered glass of a door in the SNCB B22490 type-K3 carriage, looking at a yellow H. Weyhausen KG backhoe loader in As, Belgium (DSCF3088-hdr).jpg[edit]

Voting period ends on 23 Feb 2018 at 14:36:55 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Shattered window of a train door
 • Pictogram voting comment.svg Comment I like how the door frame (black rubber and metal edge) "naturally" frames the broken window view, I would much rather keep it that way so I will hold off on cropping unless the consensus is that it's required for FP. --Trougnouf (talk) 12:17, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support very interesting imo. I'd also crop the black frame --Martin Falbisoner (talk) 06:31, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Very weak oppose for now. It's a new and fresh, interesting motif but the image is dark and dull, the post-processing could be better with some more light and contrast since it is an artistic photo rather than a documentary one. --cart-Talk 08:43, 15 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I increased the exposure (as well as a few other adjustment on the sharpness and white balance), is it bright enough? --Trougnouf (talk) 12:17, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Now it is crackin'! Pardon the pun... ;) --cart-Talk 12:27, 15 February 2018 (UTC)

File:Momotxorroen irteera, Altsasu 2018.webm, not featured[edit]

Voting period ends on 22 Feb 2018 at 23:46:30 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

 • Category: Commons:Featured pictures/Animated
 • Pictogram voting info.svg Info created by Theklan - uploaded by Theklan - nominated by Theklan -- Theklan (talk) 23:46, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Theklan (talk) 23:46, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose - That's quite interesting, but there's no documentation or even title at the beginning of the clip to explain what I react to as something like a bizarro Halloween parade, and some of the camera work is jerky, as is the sudden ending. -- Ikan Kekek (talk) 05:57, 14 February 2018 (UTC)
Documentation on the clip? In what language? It includes a description in the file, inserting texts in a video is not a good option. -Theklan (talk) 10:55, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose No texts or explanations, shaky camera, cuts/scene changes abrupt and jerky. Sorry, this is not one of the finest videos on Commons. --cart-Talk 10:04, 14 February 2018 (UTC)
Texts or explanations can't be in the video, as Commons is a multilanguage project. -Theklan (talk) 10:55, 14 February 2018 (UTC)
 • @Theklan: Yes, it's a multilanguage project and that means that all languages are accepted, not the other way around that no language is ok. The best way is to have the texts in some major language, such as Spanish like in this FP video. In this one the texts are in English and in this you got both Spanish and English. If the clip is short and just shows one specific thing like this, there is no need for texts since it has a good description linked to Wikipedia articles. Your video didn't even have that, I added that to the file's description. Your video is like a small documentary and for those it is best to have some kind of text explain what's going on, like it's done in this one. For your film you could have made something like this (but in Spanish): "Momotxorro" /cut/ "at the Carnival of Alsasua" /cut/ --film-- /cut/ "Each year at the carnival" /cut/ "people dress up as Momotxorro" /cut/ "an imaginary being, half man and half bull" /cut/ --film-- /cut/ "Film by Theklan" /cut/ "Filmed in Basque Country 2018". If you are making a video for FPC, it is always best to have a look at the vidoes that are FP already. --cart-Talk 09:30, 15 February 2018 (UTC)
@Theklan: They can't be in the video inline, yes, but the TimedText layer exists for that reason. It would be most helpful here. Daniel Case (talk) 14:35, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I have one simple question: wtf? O.k., then per W.Carter. --Granada (talk) 10:44, 14 February 2018 (UTC)
 • Granada, that is not a constructive, civilized or legit reason for an oppose. Please refrain from using simple quips as rationell and leave a real review even if it's just a "per XXX". Think about how you yourself would react if you got such a vote. --cart-Talk 11:59, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Ikan's well-argued review.--Peulle (talk) 11:12, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose If the idea is to document the effects of taking certain hallucinogens, or the sort of psychedelic hallucinatory sequence that some filmmakers are enamored of including, maybe it's featurable. But if the point is to document this parade, without any explanation otherwise, then even without the slowed-down voices and water droplets on the lens, it doesn't work. Daniel Case (talk) 14:35, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Too slow. Boring -- Basile Morin (talk) 04:13, 15 February 2018 (UTC)


Unconfirmed results: (info)
Result: 1 support, 6 oppose, 0 neutral → not featured. /FPCBot (talk) 05:06, 19 February 2018 (UTC)

File:MosMetro Krasnopresnenskaya asv2018-01.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Feb 2018 at 14:47:43 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Krasnopresnenskaya Metro Station

File:Eclipse and Super blue blood moon 31.01.2018 DSCN9664.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Feb 2018 at 07:22:13 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Lunar eclipse and Super blue blood moon 31.01.2018

File:McGinnis Lake panorama1.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Feb 2018 at 00:14:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Emerald water of meromictic McGinnis Lake, Petroglyphs Provincial Park, Ontario, Canada.

File:Veteran at Belgian National Day. Brussels, 2012.jpg[edit]

Voting period ends on 21 Feb 2018 at 12:27:23 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Veteran at Belgian National Day
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info created by Ввласенко - uploaded by Ввласенко - nominated by -- Ввласенко (talk) 12:27, 12 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 12:48, 12 February 2018 (UTC)
 • Pictogram-voting-question.svg Question Do you have his permission? Intrusive photo. Charles (talk) 16:47, 12 February 2018 (UTC)
  • Charles: I would be inclined to say that consent is not a requirement in this situation under law, at least according to the photo consent guidelines for Belgium, which states that "consent is also implied or not needed for depicting people related to news events of public interest." It was taken with a telephoto lens, I assume from a fair distance away, and the subject appears to be completely unaware of the photo, but even then I still think it doesn't constitute a breach in Wikipedia's guidelines, and therefore its eligibility for FP. WClarke 03:55, 13 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info I have no formal permission. The photo was taken during a public event where photos, videos and TV were produced. The participants of the event knew about this and had no objections. In my opinion, this means а tacit consent (а tacit permission). -- Ввласенко (talk) 09:12, 13 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I disagree with WClarke's interpretation of Belgian law and also take issue with Ввласенко's comment 'The participants of the event knew about this and had no objections'. Would you want a close-up picture of you grieving over lost friends being plastered over Wikipedia? No you wouldn't. Please show respect to the War Veteran and remove this nomination. Charles (talk) 09:24, 13 February 2018 (UTC)
  • I don't really see a problem here. This is a public figure taken in a public place during a public event. Regards, Yann (talk) 12:37, 13 February 2018 (UTC)
Pictogram voting comment.svg Comment How is he a "public figure"? There is a difference between this and being a private individual in a public place. The focus of this image is clearly not the event, but the person, so unless he has given consent to being individually photographed (rather than having photos taken of many people where he is one of them), I see an issue with privacy here.--Peulle (talk) 15:32, 13 February 2018 (UTC)
 • I could be mistaken, but I think soldiers in some sort of uniform, as well as other public servants/officials in uniform, count as public figures. In US military at least, the beret is considered a distinctive part of the uniform, signaling that you are considered an active or veteran military. [1], [2]. There is also this from the UK. And nobody complained about privacy issues in this soldier nom. --cart-Talk 16:25, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose He is not a public figure. He is not in uniform. He is not a soldier. This is not the USA. Charles (talk) 17:20, 13 February 2018 (UTC)
Pictogram voting comment.svg Comment He is a former soldier, standing in the ranks of the same former soldiers, in military headgear and with awards on the chest, and in a few minutes they will solemnly pass through the square in front of the Palais de Bruxelles. They will be greeted by the King, Government, a large number of guests and spectators. Be sure that on this day the veterans are very public figures. -- Ввласенко (talk) 17:57, 13 February 2018 (UTC)
(ec) Exactly. I was going to say that, and you express it even better. Charles: You are playing on words... Regards, Yann (talk) 18:00, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I do not think there are any legitimate legal issues with this. IMO, it's a great portrait. The man's expression says a lot with a little. Daniel Case (talk) 16:48, 13 February 2018 (UTC)
 • His expression does say a lot Daniel, but it's none of our business. Charles (talk) 17:21, 13 February 2018 (UTC)
Per COM:IDENT#Belgium: "Consent is also implied or not needed for depicting people related to news events of public interest, and when a person is incidentally shown in a photograph depicting some public location or event." Game, set and match as far as we all should be concerned.

I mean, really, Charles, some day PETA or some such successor organization will start arguing for all your wildlife images to be defeatured and deleted because there's no evidence you got the animal's consent, or that it's humiliating and degrading for the animal to be photographed unknowingly in the middle of a public wilderness in what it thought was going to be a private moment for it to have some emotional catharsis. Do you really want to follow this to its logical conclusion? Daniel Case (talk) 17:57, 13 February 2018 (UTC)

Please don't interrupt this otherwise interesting exchange with reductio ad absurdum arguments - personality rights is a real thing that should be discussed from time to time when specific cases pop up. In this case, I want to point out something you got wrong in your "game, set, match" analysis. The word "incidentally" is critical in the sentence you quoted. It does not apply to this image, since the man is not "incidentally" depicted in the photo as part of a larger setting, rather he is the main subject of the photo. There is a difference between being the only thing shown in a photo and being depicted as standing in the background as part of scene with lots of people and things going on around. In this case, we have a photo specifically taken of one person, not a photo of a big event with that person being incidentally included.--Peulle (talk) 22:37, 13 February 2018 (UTC)
@Peulle: Reductio it may be, but not ab absurdum ... do remember that PETA did file suit against the photographer who claims copyright over the monkey selfie, on the grounds that the macaque was entitled to it. In any event, you are making a purely moral case for this image as non-featurable, not a legal one. You and Charles are entitled to your opinion. But I would suggest that in the future you do what I do when people nominate cosplay images or lighting-display images where I do not believe local FoP covers it: just !vote oppose, state your reasons, and don't engage anyone else unless they engage you directly over this. Daniel Case (talk) 19:30, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Daniel. --cart-Talk 17:10, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Great portrait, although I would have like a bit more space around. Regards, Yann (talk) 17:54, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Being a veteran in uniform and participating in a public manifestation makes him a public figure. Zero expectation of privacy in public event. MZaplotnik(talk) 07:59, 14 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - I'd like to support, as this is a good portrait. Can someone explain why anyone in public in Belgium would have the reasonable expectation not to be photographed? Of course I realize that a woman in Saudi Arabia would not expect to be photographed in public, so there is no universal rule on this and I don't want to inappropriately apply American standards to a Western European country, but is there really an expectation of not being photographed on the street in Belgium, especially at a highly visible public event? -- Ikan Kekek (talk) 10:08, 14 February 2018 (UTC)
 • The issue for me is the close up intrusion of grief being paraded here for soemone else's reward. I say again, what might the veteran and his friends think about this? Charles (talk) 11:50, 14 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment As Charles says, the issue is not whether you should be able to avoid being photographed completely when in a public space, but when a photographer makes you his sole subject, that's another thing. On the one hand, there are famous cases like Migrant Mother, on the other hand I'd like to have heard the person's view on the matter.--Peulle (talk) 12:12, 14 February 2018 (UTC)
 • (Edit conflict) You don't think that his showing up and being part of this event, parading in front of all the spectators ("the King, Government, a large number of guests and spectators"), is proof enough that he is honouring his comrades and their memory in a very public way? --cart-Talk 12:14, 14 February 2018 (UTC)
 • Thanks for the arguments. I don't think they really directly address my question (except cart's response), and they don't convince me. Symbol support vote.svg Support. -- Ikan Kekek (talk) 17:52, 14 February 2018 (UTC)

Symbol support vote.svg Support Good portrait of a solemn veteran in uniform -- Basile Morin (talk) 04:03, 15 February 2018 (UTC)

 • Pictogram voting comment.svg Comment Very good of its type. However, I don't see it as an FP. The public is bombarded worldwide with similar. --BeckenhamBear (talk) 10:26, 17 February 2018 (UTC)

File:Frutillar-Theatro-del-Lago-1030906-PSD.jpg[edit]

Voting period ends on 20 Feb 2018 at 08:17:57 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Theatro del Lago in Frutillar (Chile) on Lake Llanquihue with the volcano Osorno in the background

all by me -- Ermell (talk) 08:17, 11 February 2018 (UTC)

 • Symbol support vote.svg Support -- Ermell (talk) 08:17, 11 February 2018 (UTC)
 • I Symbol support vote.svg Support this photo. I wasn't sure whether to nominate it because I fear people may object to the crop of the building. However, painters routinely make such crops. I love this composition, and the stripes on the building are a big part of it but so are the lake, the snow-capped volcano in the distance and the streaming clouds. -- Ikan Kekek (talk) 08:50, 11 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I'm on the other side; the composition isn't bad but leaves something to be desired. NR also seems excessive.--Peulle (talk) 10:22, 11 February 2018 (UTC)
  Agree with Peulle, there is no detail, --Poco2 19:11, 11 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Weak oppose per Peulle. The cloud at left and the distant mountain in particular seem to suffer from whatever processing decisions were made. Daniel Case (talk) 20:34, 11 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Per Ikan. I don't know what another crop would have given, but this works due to the mountains in the distance, cropped and shaped similarly. Nice colors -- Basile Morin (talk) 04:10, 12 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Albertus teolog (talk) 14:52, 12 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support good composition, nature-/culture-balance --Neptuul (talk) 10:46, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Love it. Very nice framing! --Frank Schulenburg (talk) 05:10, 14 February 2018 (UTC)

File:Elderly refugee portrait captured in Khazer frontline camp. Northern Iraq, Western Asia-2. 10 November, 2016.jpg[edit]

Voting period ends on 19 Feb 2018 at 10:47:00 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:20180126 FIS NC WC Seefeld 850 1484.jpg[edit]

Voting period ends on 19 Feb 2018 at 08:49:16 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Renomination according to this discussion about PumpkinSky and HalfGig. Also took some of the hints for granted and cropped out the top of the mountain to the far left of the image so more of the skiers is visible and they also move a bit towards the center.
 • Symbol oppose vote.svg Oppose The blurred mountains are too dominant in the image -- Basile Morin (talk) 03:44, 12 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 03:41, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Jacek Halicki (talk) 12:14, 15 February 2018 (UTC)

File:Passo Sella - Città dei Sassi - 13.jpg, not featured[edit]

Voting period is over. Please don't add any new votes. Voting period ends on 18 Feb 2018 at 15:24:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Città dei Sassi ("Stone City") with the Puez Group in the background
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Natural
 • Pictogram voting info.svg Info created by Llez - uploaded by Llez - nominated by Llez -- Llez (talk) 15:24, 9 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Llez (talk) 15:24, 9 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Sorry, the composition doesn't work for me. I'm missing some clear subject, some lines or some guided view over the landscape. Instead, there are trees and rocks that give me more impression of obstacles. However, did I mention that indicating all these peaks and mountain saddles on your image is a really good job? --Basotxerri (talk) 16:56, 9 February 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral Might work for me with some crops in on both sides. Daniel Case (talk) 17:36, 9 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - The crop that looks really helpful to me would cut off about half the incline on the right. I think that would make the picture feature-worthy. -- Ikan Kekek (talk) 05:00, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 05:52, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I think its the wrong time of day- too much overhead light, no real subject or foreground ThayneT (talk) 23:34, 10 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Better than the alternative version. The alternative is claustrophobic in comparison. --BeckenhamBear (talk) 13:05, 11 February 2018 (UTC)

Alternative[edit]

Passo Sella - Città dei Sassi - 13a.jpg
Crop as suggested per Daniel Case and Ikan Kekek --Llez (talk) 05:46, 10 February 2018 (UTC)

 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 05:46, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 05:52, 10 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Maybe because you cropped the left so much, I think the right has to be cropped more. I'll try indicating a suggestion. -- Ikan Kekek (talk) 06:32, 10 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Noted on the file page for the alternate file. Please delete the note soon, because your photo is annotated with informative labels. -- Ikan Kekek (talk) 06:36, 10 February 2018 (UTC)
 • ✓ Done --Llez (talk) 06:48, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Ikan Kekek (talk) 08:01, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not sure where you're up to with this crop. The feeling of big space is completely lost here. - Benh (talk) 10:41, 10 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment It was not my idea, see the comments of the first version --Llez (talk) 11:58, 10 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Now take a bit off the top ... Daniel Case (talk) 18:28, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Worse, the other photo was at least more scenic ThayneT (talk) 23:34, 10 February 2018 (UTC)


Confirmed results:
Result: 3 support, 2 oppose, 0 neutral → not featured. /--cart-Talk 15:33, 18 February 2018 (UTC)


Statuksen poistoehdotukset[edit]

Featured picture candidates[edit]

File:Don Puay river bank landscape at sunset.jpg[edit]

Voting period ends on 28 Feb 2018 at 01:01:31 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

River bank at sunset from the island of Don Puay, Laos

File:Kleinarl Jägersee 20180209.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 14:24:27 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Frozen lake Jägersee near Kleinarl, federal state of Salzburg, Austria

File:Tubla sun Juac cun Odles y Stevia Gherdëina.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 11:40:01 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

A hay barn and Swiss pine tree (pinus cembra) with the Odles Group and the Stevia Mountain, Puez-Geisler Nature Park, Dolomites UNESCO World Heritage Site.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places#Italy
 • Pictogram voting info.svg Info created & uploaded by Wolfgang Moroder - nominated by User:Ikan Kekek -- Ikan Kekek (talk) 11:40, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - The mountain on the upper right may be a bit disproportionately unsharp, but the overall quality is good and I find the composition quite interesting. (I don't like the category - it's not a purely natural scene and I wanted "Mountains" but couldn't figure out how to get that to link to anything.) -- Ikan Kekek (talk) 11:40, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Uoaei1 (talk) 14:19, 18 February 2018 (UTC)
 • Pictogram-voting-question.svg Question Why is the tree in the middle of the picture? Charles (talk) 14:56, 18 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - IMO, biscecting the picture nearly in two that way is a nice structural element and look. -- Ikan Kekek (talk) 22:44, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Like the "lines" in the picture. --LG Nyqvist (talk) 16:54, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose No wow, not an interesting composition --Michielverbeek (talk) 20:20, 18 February 2018 (UTC)

File:Karlstad Stonebridge.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 09:49:46 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

East bridge, a stone bridge in Karlstad, Sweden
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Bridges#Sweden
 • Pictogram voting info.svg Info created and uploaded by LG Nyqvist - nominated by W.carter -- cart-Talk 09:49, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support A photo rich with color and interesting texures. I love the impeccable timing so that the light streaks, from what I assume is a bus, are only reflected in the open part of the river and not in the ice near the shores. -- cart-Talk 09:49, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per nom. -- Ikan Kekek (talk) 10:14, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 11:57, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Although I'm wondering why the lights aren't crossing the bridge continously from right to left, I do like the image. --Basotxerri (talk) 14:57, 18 February 2018 (UTC)
 • Well the technical answer is simple; the photographer didn't press the button until the vehicle was above he third bridge foundation. Since the bus/whatever had some speed, it didn't leave a shadow or anything at the point where the exposure began. There are light traces from a car that was behind the bus. I think that timing is rather splendid, since it leaves the birch grove and the ice on the right undisturbed by light streaks. --cart-Talk 15:28, 18 February 2018 (UTC)
 • Thats right. The exposure did not start immediately after the bus was on the bridgde. --LG Nyqvist (talk) 16:46, 18 February 2018 (UTC)

File:Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus), isla Lobos, islas Galápagos, Ecuador, 2015-07-25, DD 47.JPG[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 09:11:42 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Exemplar of marine iguana (Amblyrhynchus cristatus) laying on a rock in the coast of Lobos Island, Galápagos Islands, Ecuador.
 • Category: Commons:Featured pictures/Animals/Reptiles
 • Pictogram voting info.svg Info Exemplar of a juvenile marine iguana (Amblyrhynchus cristatus) laying on a rock in the coast of Lobos Island, Galápagos Islands, Ecuador. All by me, Poco2 09:11, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Poco2 09:11, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Martin Falbisoner (talk) 09:59, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support One of those rare occasions when tone-in-tone camouflage colors works for the photo. It looks like some mini-gargoyle posing for a stone carving on Notre-Dame de Paris. (Though I wouldn't mind if that bright, distracting glint or whatever above its tail was removed.) --cart-Talk 10:02, 18 February 2018 (UTC)
  cart: ✓ Done Poco2 11:08, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Schnobby (talk) 12:06, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Alex Florstein (talk) 14:05, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Harlock81 (talk) 15:58, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support An excellent focus to the animal, it is very detailed --Michielverbeek (talk) 20:22, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 00:37, 19 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Good colors and detail. Daniel Case (talk) 02:39, 19 February 2018 (UTC)

File:Kloster Banz vom Staffelberg 270136-PSD.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 07:53:23 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

KLoster Banz seen from the Staffelberg
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Religious buildings
 • Pictogram voting info.svg Info all by me -- Ermell (talk) 07:53, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Ermell (talk) 07:53, 18 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment a bit too centered? --Martin Falbisoner (talk) 09:59, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Sorry but this light doesn't give me the wow. With so much nature being included, I'd need some more impressive lighting.--Peulle (talk) 10:54, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Uoaei1 (talk) 14:20, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Harlock81 (talk) 15:59, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral To be there and see this view in real life is something special. Difficult to give it justice in a picture. If I have been there I had divided the view in 3 rows and 3 colums and put the building in same row but in colum #1 or #3 --LG Nyqvist (talk) 17:05, 18 February 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg Comment That depends on how you divide up the picture. The uppermost light in the clouds is the rest of the sunset far left outside the picture. The sky was simply too dark on the right side and in the foreground and on the right side there would be lights of the highway and other roads. But I will certainly find another solution next time.--
 • Ermell (talk) 19:56, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Peulle, no wow for me. IMO the main object is also just a small part of the composition. --Michielverbeek (talk) 20:26, 18 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Color seems very off, and unsharpness in some areas more than the long exposure can forgive. Daniel Case (talk) 02:38, 19 February 2018 (UTC)

File:Bajorelieve1-monumentoaSanMartinMDP.jpg[edit]

Voting period ends on 27 Feb 2018 at 02:09:28 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Kop Blokslootpolder (Bloksleatpolder) 22.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Feb 2018 at 16:57:24 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Alnus incana var. tenuifolia in flower.jpg[edit]

Voting period ends on 26 Feb 2018 at 04:37:03 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Alnus incana var. tenuifolia in flower
 • Category: [[Commons:Featured pictures/<add the category here>]]
 • Pictogram voting info.svg Info created by ThayneT - uploaded by ThayneT - nominated by ThayneT -- ThayneT (talk) 04:37, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- ThayneT (talk) 04:37, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I like the compositon with these three layers but IMO the first layer isn't sharp enough. The lighting could be more interesting, too. --Basotxerri (talk) 15:22, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I'm very sorry, but I agree with Basotxerri: a pleasant composition, but the lack of sharpness on the first layer is a serious issue. --Sputniktilt (talk) 16:56, 17 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment BTW, please add the FPC category. --Basotxerri (talk) 21:33, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Basotxerri. Daniel Case (talk) 07:21, 18 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I see why there are so many Roses and Circium vulgares in the Wikimedia collection instead of actually encompassing the world's plant species. I also see that my time would be better spent elsewhere. I'm sorry you don't like my photograph of Alnus incana ssp. tenuifolia, but I did have a better one I'm going to send to the WTU Image Collection, Cal Photos and the Electronic Flora of British Columbia where it will undoubtedly be the finest in their collection possibly for many years to come.

File:Thylacodes colubrinus 01.JPG[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 16:50:24 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Shell of a Blackish Worm Snail, Thylacodes colubrinus

File:Hallstatt kath. Kirche Knappenaltar Kreuzigung 01.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 14:23:59 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Crucifixion of Christ at the central panel of the Knappenaltar (altar of the miners) at the catholic parish church Hallstatt, Upper Austria
 • Category: Commons:Featured pictures/Non-photographic media#Religion
 • Pictogram voting info.svg Info Crucifixion of Christ at the central panel of the Knappenaltar (altar of the miners) at the catholic parish church Hallstatt, Upper Austria. Anonymous master, around 1450. All by me --Uoaei1 (talk) 14:23, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Uoaei1 (talk) 14:23, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Mile (talk) 16:14, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 17:08, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Ermell (talk) 20:40, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Ikan Kekek (talk) 23:34, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 07:38, 17 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Yes to more paintings, but one Pictogram-voting-question.svg Question: is there a bit of barrel distortion? My eyes are telling me that the sides are curving a bit ...--Peulle (talk) 09:50, 17 February 2018 (UTC)
 • @Peulle: I checked the verticals of the frame and do not see any barrel distortion. --Uoaei1 (talk) 21:01, 17 February 2018 (UTC)
 • Oh well. Symbol support vote.svg Support --Peulle (talk) 22:10, 17 February 2018 (UTC)

File:Reagan sitting with people from the Afghanistan-Pakistan region in February 1983.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 13:34:05 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Reagan with the Mujahedin
 • Category: Commons:Featured pictures/Historical#1980-1990
 • Pictogram voting info.svg Info In the series of images depicting significant historical events, this image is captioned: President Reagan meeting with Afghan Freedom Fighters to discuss Soviet atrocities in Afghanistan. 2/2/83. During the Soviet invasion, the US provided financial and military support to the mujahedin, in a covert operation managed by the CIA. While this support was classified, the moral support was public - as this image shows.
 • Created by a White House photographer (possibly Tim Clary) Michael Evans, as stamped on the contact sheet, uploaded by Scewing, nominated by Peulle -- Peulle (talk) 13:34, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Peulle (talk) 13:34, 16 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment -- I have done a minor fix: straightened and perspektive correction. --Villy Fink Isaksen (talk) 20:29, 16 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Most of the source links are broken. –Juliancolton | Talk 20:30, 16 February 2018 (UTC)
 • @Juliancolton: I did a little searching on the net and some digging and found that most of the files have just been moved to the Reagan Library website. I have put the new links on the file's page. One pdf lists all the rolls of film taken by the White House photographers during 1983, complete with contact sheets and everything (frame 32). Pretty cool! So the name of the photographer is no longer a mystery (it's Michael Evans) and you can apparently order larger files from the library if you want. A fun thing is looking at the other photos in this roll plus the one before and after so you get coverage of the whole event. This looks like a good site to visit to sort things out about photos from that era. --cart-Talk 23:39, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - Historically significant. It seems like a hundred years ago that right-wingers and Evangelicals in the U.S. thought jihadists were righteous "freedom fighters", and of course they were fighting Soviet, rather than American occupation in those days. -- Ikan Kekek (talk) 23:37, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose historically significant moment perhaps, and possibly high enough EV for FP on Wikipedia, but for me the EV doesn't carry it far enough. the capture seems rather unremarkable aside from just being in the room. — Rhododendrites talk |  02:24, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose While hunting for sources for this photos, I've gone over it in by head and now I find that Rhododendrites has expressed my view rather eloquently. Sorry. --cart-Talk 12:07, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose - agree that it has EV and would be a good candidate for en.WP but it doesn't quite meet the FP requirements here. Atsme 📞 16:02, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Rhododendrites. Daniel Case (talk) 23:31, 17 February 2018 (UTC)

File:Momordica charantia - Kudret narı, Adana 2017-11-19 02-1.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 11:42:56 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Car radio antenna on Mazda 323 compacted.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 10:08:39 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Car radio antenna on Mazda 323 compacted
 • For me, it adds a depth to the picture having a light side and a dark side, divided by the antenna. Having all of it evenly lit would have been boring and not given the image enough contrast. --cart-Talk 11:19, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - I do not mind the darkness. I like the idea that is well executed. --Pugilist (talk) 13:42, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support these crystals with their dense texture. A macro lens would have made it gorgeous, but the quality is okay -- Basile Morin (talk) 04:25, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Basotxerri (talk) 15:23, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Creative!! Love the definition of the crystals. Atsme 📞 16:04, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Ikan. Daniel Case (talk) 16:41, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I prefer a little bit lighter. But a resourceful choice.--Famberhorst (talk) 17:53, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Agnes Monkelbaan (talk) 19:12, 17 February 2018 (UTC)

File:Battlefield in Tovačov - monument 01.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 09:58:53 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Battlefield in Tovačov, Czech Republic
 • Category: Commons:Featured pictures/Objects
 • Pictogram voting info.svg Info allby Pudelek -- Pudelek (talk) 09:58, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Pudelek (talk) 09:58, 16 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Is this really the best angle for depicting the monument? At first glance, I thought it was an unkept, abandoned monument with plants and bushes growing from it. Light, symmetry and quality are otherwise very good. --cart-Talk 10:20, 16 February 2018 (UTC)
  In my opinion this angle is the best --Pudelek (talk) 10:40, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Even without the unfortunate "tree growing out of the monument" illusion, this is just a QI. What is "wow" about it? -- Colin (talk) 12:38, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per others. Good picture but not an FP. -- Ikan Kekek (talk) 23:50, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Cart. The tree hidden behind spoils the subject -- Basile Morin (talk) 04:54, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per others. --Basotxerri (talk) 15:24, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I actually don't mind the tree—it sort of suggests rebirth to me, perfectly in keeping with the monument However, the trees at the side are distorted and unsharp. Daniel Case (talk) 16:40, 17 February 2018 (UTC)

File:Green crab traps with white buoys.jpg[edit]

Voting period ends on 25 Feb 2018 at 06:29:20 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

stacks of green crab traps
 • Category: Commons:Featured pictures/Objects
 • Pictogram voting info.svg Info created by WClarke - uploaded by WClarke - nominated by WClarke -- WClarke 06:29, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- WClarke 06:29, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose - Too many blurry bars and other blurry things, uncomfortable to look at. -- Ikan Kekek (talk) 09:04, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Per Ikan.--Ermell (talk) 20:45, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Ikan. Daniel Case (talk) 03:49, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Very arty, looks like the moon trapped. Unusual, intriguing and different. --BeckenhamBear (talk) 10:11, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Since I like odd, arty photos I wanted to get mesmerized by this but unfortunately that didn't happen. The lines are too many and too chaotic. The overcast light doesn't help as it makes all surfaces flat. Sorry. --cart-Talk 12:11, 17 February 2018 (UTC)

File:Nolan warthogs (Phacochoerus africanus africanus) juveniles drinking.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 14:23:46 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Nolan warthogs (Phacochoerus africanus africanus) juveniles drinking.jpg
 • Symbol support vote.svg Support. Nice and very good! -- Lothar Spurzem (talk) 20:41, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 03:40, 16 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment There is a strong tilt --Poco2 08:29, 16 February 2018 (UTC)
 • ✓ Done There was. Well spotted, thanks. Charles (talk) 08:59, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Much better and a nice one! Poco2 19:34, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Nice! I'd like to see the other semi-finalists too. ;-) --cart-Talk 09:10, 16 February 2018 (UTC)
 • I didn't get personality rights unfortunately!! Charles (talk) 10:52, 16 February 2018 (UTC)
 • Rats... those copyright laws can be a real pain in the behind. --cart-Talk 10:55, 16 February 2018 (UTC)

Turgot map of Paris, Kyoto University Library (delist)[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 12:08:54

Delist
Turgot map Paris KU 01.jpg Turgot map Paris KU 02.jpg Turgot map Paris KU 03.jpg Turgot map Paris KU 04.jpg
Turgot map Paris KU 05.jpg Turgot map Paris KU 06.jpg Turgot map Paris KU 07.jpg Turgot map Paris KU 08.jpg
Turgot map Paris KU 09.jpg Turgot map Paris KU 10.jpg Turgot map Paris KU 11.jpg Turgot map Paris KU 12.jpg
Turgot map Paris KU 13.jpg Turgot map Paris KU 14.jpg Turgot map Paris KU 15.jpg Turgot map Paris KU 16.jpg
Turgot map Paris KU 17.jpg Turgot map Paris KU 18.jpg Turgot map Paris KU 19.jpg Turgot map Paris KU 20.jpg
Replace
Sectional maps
Turgot map of Paris, sheet 1 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 2 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 3 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 4 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 5 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 6 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 7 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 8 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 9 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 10 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 11 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 12 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 13 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 14 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 15 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 16 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 17 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 18-19 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg
Turgot map of Paris, sheet 20 - Norman B. Leventhal Map Center.jpg


 • Pictogram voting info.svg Info (Original nomination)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace -- Paris 16 (talk) 12:08, 15 February 2018 (UTC)
 • Pictogram-voting-question.svg Question I'm a little confused here. Is the proposal here that we delist one sectional map and replace it with one sectional map plus two one-file maps? --cart-Talk 12:23, 15 February 2018 (UTC)
  • W.carter, that's why the new set is better. --Paris 16 (talk) 15:22, 15 February 2018 (UTC)
 • You're proposing to delist a single file in favor of a set? -- Ikan Kekek (talk) 21:20, 15 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - You aren't showing an old set, only a single currently featured file that you want replaced with a set. -- Ikan Kekek (talk) 06:29, 16 February 2018 (UTC)
 • The old set is above.--Paris 16 (talk) 06:31, 16 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info @Ikan Kekek:, @Daniel Case: and anyone else interested. The whole sets are displayed above. The twenty images that each of the sets consists of are just displayed in a grid of thumbs instead of one after the other, so they make up what looks like one single "picture" in the nomination. Depending on which square you click on in the "picture", you will be directed to a different file. If you open the editing window, you can see the name of each file listed. This nom is about replacing the 20 files of the original set with a new set of 20 files + two new files: one file that is all of the set images put together in a single file and one file that is a simplified version of that "merged" file with just the streets and major features and not all the little houses drawn. --cart-Talk 08:42, 16 February 2018 (UTC)
 • Yes, I see. Thanks for explaining. The proposed substitution is better, even without considering the two additional files. Symbol redirect vote.svg Delist and replace . Ikan Kekek (talk) 09:08, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace --cart-Talk 09:51, 16 February 2018 (UTC)
  • Thank W.carter!--Paris 16 (talk) 10:38, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace --Martin Falbisoner (talk) 13:30, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace I'm in favour, having examined the maps in some detail. I love maps. I noticed a bit of a colour stain left of Rue d'Antin and below R. de Bourgogne - they should see to that. --Peulle (talk) 13:51, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace 22:52, 16 February 2018 (UTC)
 • The above signature is apparently Daniel's. --cart-Talk 00:01, 17 February 2018 (UTC)
It is. Daniel Case (talk) 03:38, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol redirect vote.svg Delist and replace --Uoaei1 (talk) 21:07, 17 February 2018 (UTC)

File:2016 Kwiat grzybieni białych 2.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 11:48:47 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

White water lily (Nymphaea alba L.)
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants
 • Pictogram voting info.svg Info All by me -- Jacek Halicki (talk) 11:48, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Jacek Halicki (talk) 11:48, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose While it is better than File:Nymphaea alba in Duisburg.jpg it is not as good as File:Adarga (Nymphaea alba), Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, 2013-08-14, DD 01.jpg, which has a more interesting angle than "point camera down at flower and press button". All flowers are pretty, so I think it requires some composition cleverness and excellent technique to get FP. Here the flowers are bright sunlit so detail is lost. The surrounding leaves, which aren't very photogenic here, are sharp and a bit distracting. -- Colin (talk) 12:21, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Colin. Though I do almost feel like I can smell the flower looking at the image in closeup. Daniel Case (talk) 03:35, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - I sort of like all the different kinds of bugs you can see when zoomed all the way in. It was enough to hold my interest. –Juliancolton | Talk 03:42, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Per Julian. -- Johann Jaritz (talk) 07:35, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Contrary to Colin, I think that "point and click" photos can sometimes work, but then the conditions need to perfect. You need better light than this to get the structure of the flower, the surroundings and background needs to be good; here the leaves have seen better days and there are intrusive shadows (stems, stalks?) crossing the top of the photo. Unlike Daniel, I don't imagine smelling the flower here only the stagnant water. --cart-Talk 12:21, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Alex Florstein (talk) 14:04, 18 February 2018 (UTC)

File:Black-veined white (Aporia crataegi) male underside.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 10:56:10 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Black-veined white (Aporia crataegi) male on early marsh-orchid (Dactylorhiza incarnata)

File:Locatie, Sauerland Duitsland. Eikenblad met rijp.JPG[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 06:46:47 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:Young vendor in a grocery store in Don Som.jpg[edit]

Voting period ends on 24 Feb 2018 at 04:31:15 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Young vendor sitting in a grocery store in Don Som, Si Phan Don, Laos
 • Category: Commons:Featured pictures/People#People_at_work
 • Pictogram voting info.svg Info created - uploaded - nominated by Basile Morin -- Basile Morin (talk) 04:31, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 04:31, 15 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Nice photo but dull light. -- Ikan Kekek (talk) 05:10, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose It is a good documentary photo and I like the fact that you can see an adult watching over him in the background, but like Ikan said, the light is dull and also I'm not a fan of top-down angle when photographing children. Taking the photo at his level would have been better. Sorry. --cart-Talk 09:58, 15 February 2018 (UTC)
 • The above comments are fair. From the distance I was to take this picture (and this is a crop), it was difficult to place my camera lower to respect the perspectives of the building. I think the dull light is more visible on the top and on the right of the image. Thus, I try the alternative version below taken from a lower and closer viewpoint. Despite the new 16:9 format, this image is larger in size (24,2 MPix vs 19,3 Mpix). The adult behind has disappeared but the boy is smiling -- Basile Morin (talk) 11:26, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- I like that the whole shop is on display (that's encyclopedic), a version with a smiler would be better. . --BeckenhamBear (talk) 10:19, 17 February 2018 (UTC)

Alternative[edit]

Young vendor in a grocery store in Don Som (2).jpg

 • Symbol support vote.svg Support -- Basile Morin (talk) 11:26, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support This is better. He has that cheeky "this is mine, deal with it" smile and look. In this photo, he is in charge and he is not some "poor timid" child you look down upon. --cart-Talk 12:02, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per cart, although I think a little more cropping in on the sides would help. Daniel Case (talk) 20:05, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I like above version, but shallow DOF, so to show store isnt good, its more like portrait by store. We still need some social shots, so i support.--Mile (talk) 16:11, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 03:04, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose The shop is the real star here and its cropped out. --BeckenhamBear (talk) 10:19, 17 February 2018 (UTC)
 • Agree the shop is the real star of the first version. But this alternative displays another content -- Basile Morin (talk) 01:07, 19 February 2018 (UTC)

File:Alnus incana var. tenuifolia 4.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Feb 2018 at 23:52:49 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

thinleaf alder catkin
 • Category: Commons:Featured pictures/Plants
 • Pictogram voting info.svg Info created by ThayneT - uploaded by ThayneT - nominated by ThayneT -- ThayneT (talk) 23:52, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- ThayneT (talk) 23:52, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose A little unsharp, and not really interesting enough for FP IMO. Daniel Case (talk) 03:22, 15 February 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg CommentUninteresting? That is typically what people think of plants, however this species on of the dominant native species throughout the western US along every single river and waterway, and is also currently in bloom. I think it is rather exciting because it means that spring is really coming, and a very appropriate photo for this time of year. ThayneT (talk) 02:03, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose The burred background is too dominant in the image -- Basile Morin (talk) 04:22, 15 February 2018 (UTC)
  • Pictogram voting comment.svg Comment The blurred background is the only reason you can actually see the subject instead of all the things in the background. This is called isolating your subject from the background by using a wide open aperture- often necessary when taking plant photos unlike in landscape photography where you are trying to get tack sharp focus front to back. ThayneT (talk) 02:03, 16 February 2018 (UTC)
 • I think we all understand the concept of bokeh and reasons for using it here (I didn't at first, but I do now, and I think everyone else does). That's not the point. The point is that the background, although blurred, still distracts the viewer too much from the catkins. -- Ikan Kekek (talk) 05:24, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose - I definitely think the catkins are an interesting enough subject, but I agree with Basile. -- Ikan Kekek (talk) 05:12, 15 February 2018 (UTC)

File:Castillo de Montuenga, Montuenga de Soria, Soria, España, 2017-05-23, DD 04.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Feb 2018 at 21:00:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Casle of Montuenga, Montuenga de Soria, Soria, Spain.
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Architecture/Castles and fortifications
 • Pictogram voting info.svg Info Remains of the casle of Montuenga, a fortification of the 11th century located in Montuenga de Soria, Province of Soria, Spain. All by me, 21:00, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Poco2 21:00, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support - the power transmission line is a bit distracting, but very impressive otherwise. --СССР (talk) 22:58, 14 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Very clean lines, but I would crop the right side further in - probably just a bit to the right of the pylon, but I think you could obviate complaints about it by cropping to its left, and that'll still look good and IMO better than the current crop. -- Ikan Kekek (talk) 02:16, 15 February 2018 (UTC)
  Ikan: I played around with the crop but I came to the conclusion that it's ok like this. Cropping the right side would break the golden ratio and the castle would be almost centered. Poco2 18:51, 15 February 2018 (UTC)
 • It wouldn't look almost centered (not that I think there's any inherent problem with that) because of the slope on the left. I will remain Symbol neutral vote.svg Neutral, I think, because there's a certain austere character to the photo as it is, but I haven't changed my mind that a good crop would improve the composition quite substantially. -- Ikan Kekek (talk) 21:28, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Daniel Case (talk) 03:21, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support awesome. Any chance to clone out the power lines & pylon? --Martin Falbisoner (talk) 06:33, 15 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Yes, this evening will definitely clone that out and think about the crop --Poco2 07:11, 15 February 2018 (UTC)
  @СССР, Ikan Kekek, Martin Falbisoner: ✓ Done I've cloned out the power post and lines. --Poco2 18:51, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Jacek Halicki (talk) 12:03, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose vibrance, staruation is above my taste. --Mile (talk) 16:13, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 17:01, 16 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 03:05, 17 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Alex Florstein (talk) 14:03, 18 February 2018 (UTC)

File:Stray German Shepherd Dog.jpg[edit]

Voting period ends on 23 Feb 2018 at 18:06:48 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Stray German Shepherd Dog.jpg

File:View through the shattered glass of a door in the SNCB B22490 type-K3 carriage, looking at a yellow H. Weyhausen KG backhoe loader in As, Belgium (DSCF3088-hdr).jpg[edit]

Voting period ends on 23 Feb 2018 at 14:36:55 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Shattered window of a train door
 • Pictogram voting comment.svg Comment I like how the door frame (black rubber and metal edge) "naturally" frames the broken window view, I would much rather keep it that way so I will hold off on cropping unless the consensus is that it's required for FP. --Trougnouf (talk) 12:17, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support very interesting imo. I'd also crop the black frame --Martin Falbisoner (talk) 06:31, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Very weak oppose for now. It's a new and fresh, interesting motif but the image is dark and dull, the post-processing could be better with some more light and contrast since it is an artistic photo rather than a documentary one. --cart-Talk 08:43, 15 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I increased the exposure (as well as a few other adjustment on the sharpness and white balance), is it bright enough? --Trougnouf (talk) 12:17, 15 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Now it is crackin'! Pardon the pun... ;) --cart-Talk 12:27, 15 February 2018 (UTC)

File:Momotxorroen irteera, Altsasu 2018.webm, not featured[edit]

Voting period ends on 22 Feb 2018 at 23:46:30 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

 • Category: Commons:Featured pictures/Animated
 • Pictogram voting info.svg Info created by Theklan - uploaded by Theklan - nominated by Theklan -- Theklan (talk) 23:46, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Theklan (talk) 23:46, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose - That's quite interesting, but there's no documentation or even title at the beginning of the clip to explain what I react to as something like a bizarro Halloween parade, and some of the camera work is jerky, as is the sudden ending. -- Ikan Kekek (talk) 05:57, 14 February 2018 (UTC)
Documentation on the clip? In what language? It includes a description in the file, inserting texts in a video is not a good option. -Theklan (talk) 10:55, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose No texts or explanations, shaky camera, cuts/scene changes abrupt and jerky. Sorry, this is not one of the finest videos on Commons. --cart-Talk 10:04, 14 February 2018 (UTC)
Texts or explanations can't be in the video, as Commons is a multilanguage project. -Theklan (talk) 10:55, 14 February 2018 (UTC)
 • @Theklan: Yes, it's a multilanguage project and that means that all languages are accepted, not the other way around that no language is ok. The best way is to have the texts in some major language, such as Spanish like in this FP video. In this one the texts are in English and in this you got both Spanish and English. If the clip is short and just shows one specific thing like this, there is no need for texts since it has a good description linked to Wikipedia articles. Your video didn't even have that, I added that to the file's description. Your video is like a small documentary and for those it is best to have some kind of text explain what's going on, like it's done in this one. For your film you could have made something like this (but in Spanish): "Momotxorro" /cut/ "at the Carnival of Alsasua" /cut/ --film-- /cut/ "Each year at the carnival" /cut/ "people dress up as Momotxorro" /cut/ "an imaginary being, half man and half bull" /cut/ --film-- /cut/ "Film by Theklan" /cut/ "Filmed in Basque Country 2018". If you are making a video for FPC, it is always best to have a look at the vidoes that are FP already. --cart-Talk 09:30, 15 February 2018 (UTC)
@Theklan: They can't be in the video inline, yes, but the TimedText layer exists for that reason. It would be most helpful here. Daniel Case (talk) 14:35, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I have one simple question: wtf? O.k., then per W.Carter. --Granada (talk) 10:44, 14 February 2018 (UTC)
 • Granada, that is not a constructive, civilized or legit reason for an oppose. Please refrain from using simple quips as rationell and leave a real review even if it's just a "per XXX". Think about how you yourself would react if you got such a vote. --cart-Talk 11:59, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose per Ikan's well-argued review.--Peulle (talk) 11:12, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose If the idea is to document the effects of taking certain hallucinogens, or the sort of psychedelic hallucinatory sequence that some filmmakers are enamored of including, maybe it's featurable. But if the point is to document this parade, without any explanation otherwise, then even without the slowed-down voices and water droplets on the lens, it doesn't work. Daniel Case (talk) 14:35, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Too slow. Boring -- Basile Morin (talk) 04:13, 15 February 2018 (UTC)


Unconfirmed results: (info)
Result: 1 support, 6 oppose, 0 neutral → not featured. /FPCBot (talk) 05:06, 19 February 2018 (UTC)

File:MosMetro Krasnopresnenskaya asv2018-01.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Feb 2018 at 14:47:43 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Krasnopresnenskaya Metro Station

File:Eclipse and Super blue blood moon 31.01.2018 DSCN9664.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Feb 2018 at 07:22:13 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Lunar eclipse and Super blue blood moon 31.01.2018

File:McGinnis Lake panorama1.jpg[edit]

Voting period ends on 22 Feb 2018 at 00:14:52 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Emerald water of meromictic McGinnis Lake, Petroglyphs Provincial Park, Ontario, Canada.

File:Veteran at Belgian National Day. Brussels, 2012.jpg[edit]

Voting period ends on 21 Feb 2018 at 12:27:23 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Veteran at Belgian National Day
 • Category: Commons:Featured pictures/People
 • Pictogram voting info.svg Info created by Ввласенко - uploaded by Ввласенко - nominated by -- Ввласенко (talk) 12:27, 12 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 12:48, 12 February 2018 (UTC)
 • Pictogram-voting-question.svg Question Do you have his permission? Intrusive photo. Charles (talk) 16:47, 12 February 2018 (UTC)
  • Charles: I would be inclined to say that consent is not a requirement in this situation under law, at least according to the photo consent guidelines for Belgium, which states that "consent is also implied or not needed for depicting people related to news events of public interest." It was taken with a telephoto lens, I assume from a fair distance away, and the subject appears to be completely unaware of the photo, but even then I still think it doesn't constitute a breach in Wikipedia's guidelines, and therefore its eligibility for FP. WClarke 03:55, 13 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting info.svg Info I have no formal permission. The photo was taken during a public event where photos, videos and TV were produced. The participants of the event knew about this and had no objections. In my opinion, this means а tacit consent (а tacit permission). -- Ввласенко (talk) 09:12, 13 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment I disagree with WClarke's interpretation of Belgian law and also take issue with Ввласенко's comment 'The participants of the event knew about this and had no objections'. Would you want a close-up picture of you grieving over lost friends being plastered over Wikipedia? No you wouldn't. Please show respect to the War Veteran and remove this nomination. Charles (talk) 09:24, 13 February 2018 (UTC)
  • I don't really see a problem here. This is a public figure taken in a public place during a public event. Regards, Yann (talk) 12:37, 13 February 2018 (UTC)
Pictogram voting comment.svg Comment How is he a "public figure"? There is a difference between this and being a private individual in a public place. The focus of this image is clearly not the event, but the person, so unless he has given consent to being individually photographed (rather than having photos taken of many people where he is one of them), I see an issue with privacy here.--Peulle (talk) 15:32, 13 February 2018 (UTC)
 • I could be mistaken, but I think soldiers in some sort of uniform, as well as other public servants/officials in uniform, count as public figures. In US military at least, the beret is considered a distinctive part of the uniform, signaling that you are considered an active or veteran military. [3], [4]. There is also this from the UK. And nobody complained about privacy issues in this soldier nom. --cart-Talk 16:25, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose He is not a public figure. He is not in uniform. He is not a soldier. This is not the USA. Charles (talk) 17:20, 13 February 2018 (UTC)
Pictogram voting comment.svg Comment He is a former soldier, standing in the ranks of the same former soldiers, in military headgear and with awards on the chest, and in a few minutes they will solemnly pass through the square in front of the Palais de Bruxelles. They will be greeted by the King, Government, a large number of guests and spectators. Be sure that on this day the veterans are very public figures. -- Ввласенко (talk) 17:57, 13 February 2018 (UTC)
(ec) Exactly. I was going to say that, and you express it even better. Charles: You are playing on words... Regards, Yann (talk) 18:00, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support I do not think there are any legitimate legal issues with this. IMO, it's a great portrait. The man's expression says a lot with a little. Daniel Case (talk) 16:48, 13 February 2018 (UTC)
 • His expression does say a lot Daniel, but it's none of our business. Charles (talk) 17:21, 13 February 2018 (UTC)
Per COM:IDENT#Belgium: "Consent is also implied or not needed for depicting people related to news events of public interest, and when a person is incidentally shown in a photograph depicting some public location or event." Game, set and match as far as we all should be concerned.

I mean, really, Charles, some day PETA or some such successor organization will start arguing for all your wildlife images to be defeatured and deleted because there's no evidence you got the animal's consent, or that it's humiliating and degrading for the animal to be photographed unknowingly in the middle of a public wilderness in what it thought was going to be a private moment for it to have some emotional catharsis. Do you really want to follow this to its logical conclusion? Daniel Case (talk) 17:57, 13 February 2018 (UTC)

Please don't interrupt this otherwise interesting exchange with reductio ad absurdum arguments - personality rights is a real thing that should be discussed from time to time when specific cases pop up. In this case, I want to point out something you got wrong in your "game, set, match" analysis. The word "incidentally" is critical in the sentence you quoted. It does not apply to this image, since the man is not "incidentally" depicted in the photo as part of a larger setting, rather he is the main subject of the photo. There is a difference between being the only thing shown in a photo and being depicted as standing in the background as part of scene with lots of people and things going on around. In this case, we have a photo specifically taken of one person, not a photo of a big event with that person being incidentally included.--Peulle (talk) 22:37, 13 February 2018 (UTC)
@Peulle: Reductio it may be, but not ab absurdum ... do remember that PETA did file suit against the photographer who claims copyright over the monkey selfie, on the grounds that the macaque was entitled to it. In any event, you are making a purely moral case for this image as non-featurable, not a legal one. You and Charles are entitled to your opinion. But I would suggest that in the future you do what I do when people nominate cosplay images or lighting-display images where I do not believe local FoP covers it: just !vote oppose, state your reasons, and don't engage anyone else unless they engage you directly over this. Daniel Case (talk) 19:30, 14 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support per Daniel. --cart-Talk 17:10, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Great portrait, although I would have like a bit more space around. Regards, Yann (talk) 17:54, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Being a veteran in uniform and participating in a public manifestation makes him a public figure. Zero expectation of privacy in public event. MZaplotnik(talk) 07:59, 14 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - I'd like to support, as this is a good portrait. Can someone explain why anyone in public in Belgium would have the reasonable expectation not to be photographed? Of course I realize that a woman in Saudi Arabia would not expect to be photographed in public, so there is no universal rule on this and I don't want to inappropriately apply American standards to a Western European country, but is there really an expectation of not being photographed on the street in Belgium, especially at a highly visible public event? -- Ikan Kekek (talk) 10:08, 14 February 2018 (UTC)
 • The issue for me is the close up intrusion of grief being paraded here for soemone else's reward. I say again, what might the veteran and his friends think about this? Charles (talk) 11:50, 14 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment As Charles says, the issue is not whether you should be able to avoid being photographed completely when in a public space, but when a photographer makes you his sole subject, that's another thing. On the one hand, there are famous cases like Migrant Mother, on the other hand I'd like to have heard the person's view on the matter.--Peulle (talk) 12:12, 14 February 2018 (UTC)
 • (Edit conflict) You don't think that his showing up and being part of this event, parading in front of all the spectators ("the King, Government, a large number of guests and spectators"), is proof enough that he is honouring his comrades and their memory in a very public way? --cart-Talk 12:14, 14 February 2018 (UTC)
 • Thanks for the arguments. I don't think they really directly address my question (except cart's response), and they don't convince me. Symbol support vote.svg Support. -- Ikan Kekek (talk) 17:52, 14 February 2018 (UTC)

Symbol support vote.svg Support Good portrait of a solemn veteran in uniform -- Basile Morin (talk) 04:03, 15 February 2018 (UTC)

 • Pictogram voting comment.svg Comment Very good of its type. However, I don't see it as an FP. The public is bombarded worldwide with similar. --BeckenhamBear (talk) 10:26, 17 February 2018 (UTC)

File:Frutillar-Theatro-del-Lago-1030906-PSD.jpg[edit]

Voting period ends on 20 Feb 2018 at 08:17:57 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Theatro del Lago in Frutillar (Chile) on Lake Llanquihue with the volcano Osorno in the background

all by me -- Ermell (talk) 08:17, 11 February 2018 (UTC)

 • Symbol support vote.svg Support -- Ermell (talk) 08:17, 11 February 2018 (UTC)
 • I Symbol support vote.svg Support this photo. I wasn't sure whether to nominate it because I fear people may object to the crop of the building. However, painters routinely make such crops. I love this composition, and the stripes on the building are a big part of it but so are the lake, the snow-capped volcano in the distance and the streaming clouds. -- Ikan Kekek (talk) 08:50, 11 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I'm on the other side; the composition isn't bad but leaves something to be desired. NR also seems excessive.--Peulle (talk) 10:22, 11 February 2018 (UTC)
  Agree with Peulle, there is no detail, --Poco2 19:11, 11 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Weak oppose per Peulle. The cloud at left and the distant mountain in particular seem to suffer from whatever processing decisions were made. Daniel Case (talk) 20:34, 11 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Per Ikan. I don't know what another crop would have given, but this works due to the mountains in the distance, cropped and shaped similarly. Nice colors -- Basile Morin (talk) 04:10, 12 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Albertus teolog (talk) 14:52, 12 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support good composition, nature-/culture-balance --Neptuul (talk) 10:46, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support Love it. Very nice framing! --Frank Schulenburg (talk) 05:10, 14 February 2018 (UTC)

File:Elderly refugee portrait captured in Khazer frontline camp. Northern Iraq, Western Asia-2. 10 November, 2016.jpg[edit]

Voting period ends on 19 Feb 2018 at 10:47:00 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

SHORT DESCRIPTION

File:20180126 FIS NC WC Seefeld 850 1484.jpg[edit]

Voting period ends on 19 Feb 2018 at 08:49:16 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Renomination according to this discussion about PumpkinSky and HalfGig. Also took some of the hints for granted and cropped out the top of the mountain to the far left of the image so more of the skiers is visible and they also move a bit towards the center.
 • Symbol oppose vote.svg Oppose The blurred mountains are too dominant in the image -- Basile Morin (talk) 03:44, 12 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Yann (talk) 03:41, 13 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support --Jacek Halicki (talk) 12:14, 15 February 2018 (UTC)

File:Passo Sella - Città dei Sassi - 13.jpg, not featured[edit]

Voting period is over. Please don't add any new votes. Voting period ends on 18 Feb 2018 at 15:24:45 (UTC)
Visit the nomination page to add or modify image notes.

Città dei Sassi ("Stone City") with the Puez Group in the background
 • Category: Commons:Featured pictures/Places/Natural
 • Pictogram voting info.svg Info created by Llez - uploaded by Llez - nominated by Llez -- Llez (talk) 15:24, 9 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Llez (talk) 15:24, 9 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Sorry, the composition doesn't work for me. I'm missing some clear subject, some lines or some guided view over the landscape. Instead, there are trees and rocks that give me more impression of obstacles. However, did I mention that indicating all these peaks and mountain saddles on your image is a really good job? --Basotxerri (talk) 16:56, 9 February 2018 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral Might work for me with some crops in on both sides. Daniel Case (talk) 17:36, 9 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - The crop that looks really helpful to me would cut off about half the incline on the right. I think that would make the picture feature-worthy. -- Ikan Kekek (talk) 05:00, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 05:52, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose I think its the wrong time of day- too much overhead light, no real subject or foreground ThayneT (talk) 23:34, 10 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Better than the alternative version. The alternative is claustrophobic in comparison. --BeckenhamBear (talk) 13:05, 11 February 2018 (UTC)

Alternative[edit]

Passo Sella - Città dei Sassi - 13a.jpg
Crop as suggested per Daniel Case and Ikan Kekek --Llez (talk) 05:46, 10 February 2018 (UTC)

 • Symbol support vote.svg Support --Llez (talk) 05:46, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Johann Jaritz (talk) 05:52, 10 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Maybe because you cropped the left so much, I think the right has to be cropped more. I'll try indicating a suggestion. -- Ikan Kekek (talk) 06:32, 10 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment - Noted on the file page for the alternate file. Please delete the note soon, because your photo is annotated with informative labels. -- Ikan Kekek (talk) 06:36, 10 February 2018 (UTC)
 • ✓ Done --Llez (talk) 06:48, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Support -- Ikan Kekek (talk) 08:01, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Not sure where you're up to with this crop. The feeling of big space is completely lost here. - Benh (talk) 10:41, 10 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment It was not my idea, see the comments of the first version --Llez (talk) 11:58, 10 February 2018 (UTC)
 • Pictogram voting comment.svg Comment Now take a bit off the top ... Daniel Case (talk) 18:28, 10 February 2018 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg Oppose Worse, the other photo was at least more scenic ThayneT (talk) 23:34, 10 February 2018 (UTC)


Confirmed results:
Result: 3 support, 2 oppose, 0 neutral → not featured. /--cart-Talk 15:33, 18 February 2018 (UTC)Aikataulu viidentenä päivänä ehdotuksen lisäämisen jälkeen[edit]

Wed 14 Feb → Mon 19 Feb
Thu 15 Feb → Tue 20 Feb
Fri 16 Feb → Wed 21 Feb
Sat 17 Feb → Thu 22 Feb
Sun 18 Feb → Fri 23 Feb
Mon 19 Feb → Sat 24 Feb

Aikataulu yhdeksäntenä päivänä ehdotuksen lisäämisen jälkeen[edit]

Sat 10 Feb → Mon 19 Feb
Sun 11 Feb → Tue 20 Feb
Mon 12 Feb → Wed 21 Feb
Tue 13 Feb → Thu 22 Feb
Wed 14 Feb → Fri 23 Feb
Thu 15 Feb → Sat 24 Feb
Fri 16 Feb → Sun 25 Feb
Sat 17 Feb → Mon 26 Feb
Sun 18 Feb → Tue 27 Feb
Mon 19 Feb → Wed 28 Feb