Commons:Första stegen/Licensering

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Första stegen
Första kontakt
Filuppladdning
Goda råd
Användning
Hur du väljer rätt licens

Efter att du fyllt i beskrivningen om bilden, är det dags att välja en licens. Detta är ett viktigt steg, eftersom allt material på Commons måste vara släppt under en fri licens (se Commons:Licensing). En lista över licensmallar finns på Commons:Licensmallar. Då du en gång släppt ett verk under en fri licens kan du inte återkalla licensen.

Här är några saker att tänka på:

 • Självskapat material: Material som du skapat själv kan du licensera som du vill. Om du fotograferat andras verk eller på annat sätt utgått från sådant, kan det begränsa dina rättigheter. I allmänhet måste du åtminstone nämna sådana verk och deras upphovsmän. Om du fotograferat människor måste du också ta hänsyn till deras rättigheter (vilket inte påverkar licensen, men kan hindra dig eller andra från att publicera bilden).
  • Om bilden innehåller upphovsrättsskyddat material kan detta begränsa rätten att publicera bilden. Till exempel kan du inte ladda upp ett foto av tavla, annat än i särskilda fall. Också tabelldata kan vara skyddat.
  • Om bilden föreställer "vanliga" mänskor eller offentliga personer i privata sammanhang kan du behöva deras tillstånd för att publicera bilden. För vyer med klart identifierbara personer som dock inte är huvudmotiv kan mallen {{personality rights}} räcka.
 • Internet, böcker m.m.: De flesta bilder som man "har hittat någonstans" på Internet eller i en bok kan inte laddas upp. Betänk att det är den som skapat en bild som har upphovsrätten till den. Om du vill ha en bild som någon annan skapat, måste du först be denne om tillåtelse. Om du lyckas få tillåtelse, måste du vidarebefordra e-brevet till info-sv@wikimedia.org, och skriva att du gjort detta i fältet "Permissions" i uppladdningstexten (med mallen {{OTRS pending}}). Eftersom det ofta är oklart för folk vad de ger tillåtelse för, rekommenderas att du använder en e-postmall för detta syfte när du ber någon om tillåtelse.
 • Ange upphovsman. Om upphovsmannen är okänd behövs i de flesta fall en noggrannare redogörelse för varför bilden är fri att använda.
 • Om skaparen av verket dog för mer än 70 år sedan, betraktas verket som allmän egendom ("public domain") i de flesta länder, dock inte automatiskt i USA, där servrarna finns. Använd mallen {{PD-Old-70}} eller liknande och dessutom {{PD-1923}} för verk publicerade innan 1923. Kortare skyddstider gäller i vissa fall. För verk från eller publicerade i USA gäller annorlunda regler, se {{PD-old}} för närmare instruktioner (på engelska).
 • Finska och svenska verk är i allmänhet fria om upphovsmannen dog före 1926 eller för över 70 år sedan och verket publicerades före 1923. För finska och svenska fotografiska bilder (ej fotografiska verk) se {{PD-Sweden-photo}} respektive {{PD-Finland50}}. För finska myndighetsbeslut se {{PD-FinlandGov}}.
 • Mer information om upphovsrätt och licensering samt upphovsrättsfrågor i olika länder beskrivs på Commons:Licensing. Fråga gärna på Commons:Bybrunnen eller sv:Wikipedia:Bildfrågor.
Licensväljare vid uppladddning

Med hjälp av denna grundläggande kunskap bör du kunna välja den lämpligaste licensen från nedrullningslistan. Här följer några vanliga val:

"Eget verk, släpper alla rättigheter (Public domain)"

Väljer du detta släpper du alla anspråk på upphovsrätt, och ger envar rätt att använda din bild för vilket ändamål som helst, utan förbehåll. Observera att man enligt bland annat svensk lag ändå måste nämna fotografen vid publicering, men räkna inte med att detta efterföljs i alla länder.

"Eget verk, släppt under förbehåll: Multi-licenserat med GFDL och Creative Commons BY-SA-3.0 och tidigare version"
När du licenserar under två licenser, gör du ditt material tillgängligt under två separata licenser, där användaren själv väljer vilken av de båda licenserna han ska använda bilden under.

 • Creative Commons skapade många licenser för att underlätta spridning av olika material. Varianten "BY-SA" står för "Attribution-Share Alike", alltså att upphovsmannen måste nämnas och modifierade verk skall publiceras under samma licens. 3.0 är den senaste versionen av den. Läs en kortfattad sammanfattning av licenstexten, på svenska, på CC:s webbplats.
 • GNU Free Documentation License är licensen som förr användes på Wikipedia för texter och nu används parallellt med CC-BY-SA. Den är äldre än Creative Commons-licensen. Den skiljer sig från CC-BY-SA främst genom att den kräver att all användning medföljs av hela GFDL-licensen, som upptar cirka 2 A4-sidor. GFDL är således olämplig för bilder som ska publiceras självständigt i till exempel kalendrar.
"Jag vet inte vad det är för licens"

Detta är inget reellt alternativ, utan mera ett test för att se om du vet vad du gör. Bilder som laddas upp med detta val, markeras med en raderingsmall och kommer att raderas 1-4 veckor senare om du inte före det lyckats lägga in en giltig licensmall. Du kan be om hjälp med det på Bybrunnen

Om du i listan inte hittar en licens som passar, välj då "Ingen" (None) och skriv in den manuellt senare (eller genast i fältet Tillstånd). En lista på alla tillgängliga licensmallar finns på Commons:Copyright tags. Observera att detta är en avancerad metod som kräver att du förstår dig på licenser.

När du är färdig med att fylla i sidan, är det en god idé att fylla i "Bevaka denna sida" ("Watch this page") så att sidan läggs till din bevakningslista och du kan hålla koll på alla eventuella förändringar som görs på bildsidan.

Slutligen, klicka på "Ladda upp" ("Upload file). Det kan hända att du blir tvungen att bekräfta uppladdningen av en eller annan anledning. Läs då genom varningstexten som dyker upp, och välj att fortsätta om du tror detta är bäst. När uppladdningen slutförts (detta kan ta ett tag) kommer du att tas till bildsidan. Senast nu bör du lägga in bilden i ett galleri eller en kategori, så att den blir en del av Commons kategorisering. Detta kommer att beskrivas i nästa sida: Kvalitet och bildbeskrivning.