Commons:Vanliga frågor

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:FAQ and the translation is 50% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:FAQ and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.
Shortcut

Denna sida sammanfattar ofta ställda frågor på Wikimedia Commons med ett kort svar och länkar till mer omfattande dokument om frågan.

Frågor om projektet

Vad är det här för webbplats

"Wikimedia Commons" (ofta förkortat "Commons") är ett media-arkiv skött av frivilliga. Det innehåller fria mediefiler, såsom foton, diagram, animationer, musik, tal, videosnuttar med mera, som anses kunna vara nyttiga för utbildning och bildning, framförallt inom ramen för Wikimedia Foundations projekt, varav den fria encyklopedin Wikipedia är det mest kända. Namnet kommer av ”common”, gemensam, och Wikimedia, eftersom Wikimedia Commons tillhandahåller mediafiler för alla projekten.

”Project scope”

Se Commons:Projektets omfattning och Commons:What Commons is not för policyn om vilka mediefiler som anses platsa. Se även nedan.

Kan jag ladda upp material

Visst! Det är vad vi vill att du skall göra! Börja med Commons:Första stegen.

Hurdant material kan jag ladda upp?

Alla fria mediefiler som kan tänkas vara användbara på något av Wikimedia-projekten kan laddas upp. ”Fri” betyder i det här sammanhanget att vem som helst, vad gäller upphovsrätt, får använda filerna för vad de vill, också till att skapa och sälja verk baserade på filerna (lagar som inte är relaterade till upphovsrätt kan begränsa användningen, till exempel får man vanligen inte använda porträtt till reklam eller varumärken vid marknadsföring av andra produkter). Commons:Image casebook innehåller en del exempel på hur upphovsrättsbestämmelserna påverkar vissa typers bilder. Av tekniska orsaker finns det begränsningar på vilka filtyper som kan användas. Se Commons:Första stegen/Kvalitet och bildbeskrivning#Filtyper och Commons:Filtyper.

Kan jag ladda upp Java- och Flash-program

Normalt inte. Se Commons:Project scope samt Commons:Första stegen/Kvalitet och bildbeskrivning#Filtyper och Commons:File types. Commons är för mediefiler, inte för programvara. Det finns andra webbplatser för sådana projekt, såsom Sourceforge. Se en:Category:Free software hosting facilities för andra sådana.

Kan jag ladda upp texter jag skrivit?

Commons är för mediefiler, så som bilder, ljud och video, inte för text. Det är möjligt att din text passar på något av systerprojekten, såsom Wikibooks, Wikisource eller Wikipedia. Märk att texten måste kunna publiceras under Creative Commons' licens CC-BY-SA. Om texten redan är publicerad annanstans måste det tydligt framgå att du har rätt att publicera texten så, antingen genom en notis på webbplatsen där verket publicerats eller genom en särskild försäkran. Se de enskilda projektens hjälpsidor.

Vad är gallerier

Gallerierna, det vill säga sidorna i ”huvudnamnrymden”, ger en möjlighet att presentera ett urval filer om något tema med mellanrubriker, bildtexter och så vidare. Ofta används ”taggen” <gallery>. Varje galleri skall finnas i minst en kategori. Om du skapar ett nytt galleri är det bra att använda ett existerande galleri om ett närliggande tema som modell.

The files should be followed by interwiki links (also generated by Sum-it-up) and at least one category. Gallery pages must be in at least one category.

A good way to design a new gallery page is to adapt an existing one from a similar topic. Species (plants/animals) pages will necessarily be different to location (cities/countries) pages.

När skall jag använda ett galleri eller en kategori?

Filer skall alltid läggas i någon beskrivande kategori. Om de endast läggs i ett galleri och av någon anledning tas bort därifrån så kommer de att bli svåra att hitta. gallerier kan innehålla alla bilder om ett visst ämne, medan gallerier bland annat kan användas för att visa ett urval av de (i någon mening) bästa bilderna om ämnet. I gallerier kan bilderna också ordnas logiskt och förses med bildtexter. Jämför till exempel Tennis och Category:Tennis. Använd gallerier när du känner för det.

This is just advice for if you feel totally lost. Some topics have specific guidelines for the organisation of media, such as plants and animals which fall under the WikiProject Tree of Life. Unless you are interested in helping out with such projects, don't worry too much about finding out what the 'rules' are until someone tells you -- the people who take part in the project will fix things up.

Upphovsrättsfrågor

Vilka licenser skall jag använda?

Alla filer måste vara fria från upphovsrätt (”public domain”) eller publiceras under en ”fri” licens, såsom CC-BY-SA eller GNU GFDL. De vanligaste licenserna och licenskombinationerna finns som alternativ i uppladdningsformuläret. En lista på alla godkända licenser och mallar som specificerar dem finns på sidan Commons:Licensmallar och en kortare lista med svenska förklaringar på sidan Commons:Licensmallar. Material du hittar på Internet är vanligen inte fritt licenserat, inte ens om materialet anges vara ”fritt att använda”. Sådana formuleringar syftar i allmänhet på bilder avsedda att användas av pressen i specifika sammanhang.

Kan jag ladda upp ändrade versioner av andras verk?

Endast upphovsmannen har i regel rätt att ge tillåtelse att publicera ändrade versioner av ett verk. Att du scannat, fotograferat eller modifierat verket ger dig i allmänhet inte någon av ursprungsverket oberoende upphovsrätt. Se Commons:Upphovsrättsregler efter ämne.

Varför kan Commons inte utnyttja ”fair use”?

Upphovsrätten innehåller en mängd bestämmelser om att verk får användas i olika sammanhang, till exempel får verk citeras. Commons kan inte utnyttja dessa undantag, eftersom ett mediearkiv inte erbjuder det sammanhang som ger rätten till detta nyttjande. Dessutom är en av Wikimedias grundläggande principer att materialet skall kunna användas av andra, var som helst, i vilka som helst sammanhang. Undantagen gäller inte nödvändigtvis i dessa andra sammanhang och varierar kraftigt från land till land.

Kan jag använda mediefilerna annanstans?

Ja. Materialet är avsett att kunna användas utanför Wikimedia-projekten. Men villkoren enligt vilka man får använda de olika filerna varierar, till exempel ifråga om hur upphovsman och licens skall anges. Kontrollera filbeskrivningarna för de filer du vill använda. Ofta räcker det att kopiera beskrivningarna (inklusive länkar) och publicera dem tillsammans med filen. Se även Commons:Reusing content outside Wikimedia och Wikipedia:Att återanvända material från Wikipedia.

Vad skall jag skriva i sammanfattningen och bildbeskrivningen?

Se Commons:Första stegen/Kvalitet och bildbeskrivning#Beskriv filen. Använd gärna mallen Template:Information (om du använder det normala uppladdningsformuläret kommer beskrivningen automatiskt att läggas in i mallen).

Hur får jag erkännande för mina bilder?

Flera av de rekommenderade licenserna förutsätter att upphovsmannen uppges då bilderna används. Se till att du anger ditt namn (eller din pseudonym) i filbeskrivningen. På Wikipedia syns filbeskrivningen då någon klickar på bilden.

Vad händer om en licens ändras på Flickr?

See also: Commons:Flickr images.

Det händer att folk ändrar den licens de använder för sina verk, men ett verk som en gång publicerats under en viss licens kommer fortsättningsvis att kunna användas under den licensen. För bilder från Flickr gäller den licens som angavs då licensen kontrollerades av en person med lämpliga rättigheter här på Commons.

I have uploaded an image, can I revoke the license later?

The short answer is "No".

Free licenses are designed in such a way that once you release the work under them, you cannot later demand that people stop using that particular license to distribute the work. This is done to protect the users from putting their time and energy making what you upload better or developing something around that work, only to find out later than their work cannot be distributed at all because you have changed your mind. Also see the official Creative Commons FAQ topic “What if I change my mind about using a CC license?”, more info.

Please think hard before you upload images to Wikimedia Commons.

Having said that, on some occasions, such as when it is clear that a mistake was made, and the uploader requests the deletion right after the upload, images are deleted. But this is not a loop-hole that you can use if your upload has resided on Commons for a week or more.

I am not the author, but I have permission

If you are not the author but you have their permission to distribute under a free license (COM:L) please see Commons:Volunteer Response Team#Licensing images: when do I contact VRT?"

Tekniska frågor

Does Commons use a special wiki engine?

No. It is the same MediaWiki as for most other Wikimedia sites, but with galleries instead of articles in the main namespace (see the question above). But this site has many heavily customized gadgets and most templates are unique to Commons and developed locally.

Vilken upplösning skall jag använda?

See also: Commons:Preparing images for upload.

Använd gärna högsta möjliga upplösning. Du behöver inte bekymra dig om utrymmet på servrarna, och för visning på Wikipedia förminskas bilderna automatiskt till rätt storlek (den mindre versionen mellanlagras).

För väldigt stora filer kan det bli tekniska problem. Detta gäller png-filer på över 12 megapixel och stora jpeg-filer sparade i ”progressivt” format (använd ”baseline” istället). För filer som orsakar tekniska problem på grund av storlek rekommenderas att du först laddar upp filen med full upplösning och sedan skriver över den (genom att använda samma namn) med en fil på ca 6 megapixel. Den fullstora versionen kommer att finnas kvar och du kan använda en ”permanent länk” för att länka till den i bildbeskrivningen. Detta förutsätter att det är ett tag (några dagar) sedan du registrerade ditt användarnamn.

In case the full scale original is too large to process for the software, upload it anyway, but then please overwrite it with a scaled down version (around 6 megapixels in size); the full scale version will still be available in the upload history, and you can add a reference to it in the image description.

Hur kan jag använda bilder härifrån i Wikipedia?

Inget problem. Länka till filen enligt de normala instruktionerna. I själva verket finns alla filer på svenskspråkiga Wikipedia egentligen här på Commons. I språkversioner som också använder lokala bilder måste en eventuell lokal fil med samma namn flyttas undan innan Commons-filen kan användas. Ibland syns en fil inte genast då den laddats upp, på grund av mellanservrar. Försök med att uppmana din webbläsare att ladda in den nyaste versionen. Du kan behöva göra detta specifikt för bilden ifråga. Eller vänta.

How do I link to an image without showing it?

Use [[:File:Example.jpg]]. That shows up as: File:Example.jpg

Hur kan jag flytta filer från Wikipedia till Commons?

See also: Commons:Moving files to Commons.

På till exempel finsk- och engelskspråkiga Wikipedia finns det filer som kunde laddas upp på Commons. Kontrollera att filen har en fri licens, ladda ner filen i full storlek på din egen dator och ladda upp den. Använd commonshelper! Kopiera därefter filbeskrivningssidan och kontrollera att den innehåller upphovsmannens namn, en URL till källan (om en sådan fanns), datum och en kort beskrivning. Lägg till URL till Wikipediasidan och namnet (användarnamnet) på den som laddat upp filen. Kontrollera att licensmallarna och övriga mallar fungerar också på Commons.

Hur kan jag döpa om eller flytta en fil?

See also: Commons:File renaming.

Om det var du som laddade upp filen, och gjorde det nyligen, se Commons:File renaming och lägg följande mall på filbeskrivningssidan: {{rename|nytt namn.jpg|2=uploader request: orsak }}, där du byter ”orsak” mot orsaken till att filen bör flyttas, helst på engelska.

Om det inte var du som laddade upp filen, se Commons:Byta namn på en fil. Om någon av de angivna orsakerna att flytta filer stämmer in på ditt fall, använd mallen {{Rename}} som ovan och lägg in orsaken istället för ”uploader request: orsak”, med början av förklaringen enligt de accepterade alternativen.

Gallerier och andra vanliga sidor (andra än mediefiler) kan flyttas av vanliga användare, med flytta-fliken, som borde finnas uppe på sidan. Om du inte hittar den, be någon annan flytta den.

Hur kan jag flytta eller döpa om en kategori?

Att flytta en kategori betyder att alla filer i kategorin måste ändras att använda det nya kategorinamnet. Se Commons:Rename a category/sv.

Hur lägger jag en bild eller annan sida i en kategori?

Man lägger en sida i en kategori genom den ”magiska” länken [[Category:Foo]]. Se även Commons:Kategorier.

Hur kategoriserar jag bäst mina egna bilder?

The Golden Gate Bridge is a bridge in San Francisco, United States. However, Category:Bridges, Category:San Francisco and Category:United States are too general. Look at Category:Golden Gate Bridge instead. As this is further subdivided, Category:Golden Gate Bridge from Fort Point is best suited for the above picture.

Kategorierna borde besvara frågor som Vad? och Var?

There are several ways to find appropriate categories (or gallery pages).

  • För att hitta lämpliga kategorier (eller gallerier) se huvudsidan, söksidan och kategoriträdsverktyget. Se på kategorierna där och klicka på den som bäst motsvarar din fil. Se sedan på underkategorierna och filerna i den kategorin och välj den bästa. Fortsätt tills du inte längre hittar någon lämplig mer specifik kategori. Om du är osäker är det bättre att använda en mer generell kategori. Används verktyget CommonSense för att hitta lämpliga kategorier på basen av nyckelord. Se även Commons:Kategorier.
  • Type the name (or location, or a short description) of the depicted motif into the search box. In the search results, look for a suitable category or pictures of the same motif that have already been properly categorized.
  • If your picture is suitable to illustrate a specific Wikipedia article, find out if there is a link to the corresponding Commons category (or gallery) in the article's "In other projects" or "External links" sections, and follow that link.

If unsure, choose a more general category. However, unless a picture has additional important elements to it that are currently missing their own subcategories, avoid categorizing pictures into both a subcategory and one of this subcategory's more general parent categories. See Commons:Kategorier for more information.

Varför har kategorierna ibland föråldrat innehåll?

Ibland är artiklarna placerade i kategorier genom mallar, som inkluderas på många olika sidor. Uppdateringen av mallen påverkar inte genast sidorna, på grund av mellanlagring. Problemet påverkar i allmänhet inte det normala kategoriträdet (där kategorierna läggs direkt i filbeskrivningarna), utan mer kategorier för underhåll och administration, där mallar används mer allmänt.

Mellanservrar kan också annars ibland leda till att uppdateringar inte genast syns. Det är ingen orsak till panik. Oftast går problemet bort inom några minuter.

Hur skall kategorier organiseras?

See also: Commons:Categories.

Försök följa existerande scheman. Det kan finnas ett explicit beskrivet schema för kategorierna du arbetar med i kategorin commons category schemes annars får du försöka hitta ett schema som kan tillämpas på dem eller undersöka vilken struktur som följs i relaterade delar av kategoriträdet. Speciellt vad gäller arter och länder bör nya kategorier följa etablerad praxis. Se även Commons:Kategorier.

Hur gör jag bäst ett galleri över mina egna bilder?

Du kan skapa en användargalleri som en undersida till din användasida. Om ditt användarnamn är "svensson" skulle galleriet kunna heta "User:Svensson/gallery". Du kan också skapa en kategori för dina bilder, såsom "Category:Pictures by Svensson". Alla sådana gallerier eller kategorier bör finnas i kategorin User galleries eller dess undergallerier. Se den kategorin för exempel. Du kan hitta dina filer till exempel med hjälp av fliken "galleri" på din användarsida. Se även riktlinjen Commons:User-specific galleries, templates and categories.

Hur skapar jag ett galleri?

Se meta:Help:Images and other uploaded files#Gallery tag, category, table of images, Commons:Galleries och existerande galleriers källkod (använd redigera-fliken utan att ändra eller spara). Enklast använder du "taggen" <gallery>.

Varför ser jag den gamla versionen av filen?

Om du ser den gamla versionen av en fil (eller miniatyrbild) så beror det antagligen på mellanservrar eller webbläsarinställningar. Försök ladda om sidan (du kan vara tvungen att hålla skiftläges- eller kontrolltangenten nere medan du klickar på omladdningsknappen).

See Help:Purge, en:WP:BYPASS, and en:WP:PURGE for more details.

Can I upload video and/or audio?

Yes! Take a look at our guides about video and audio.

Varför ser jag inte vissa bilder?

Det kan vara ett problem med miniatyrbilderna (se punkten ovan) eller också kanske du har ett filterprogram som tror att bilden är en reklam eller annat innehåll som skall blockeras. Programmet kan till exempel tolka "ad" i "upload" (som ingår i webbadressen) som en antydan om att det gäller en reklamserver (ad=advertisement=reklam). Ändra i så fall inställningarna, antingen för wikimedia.org och wikipedia.org (och andra projekt du använder) eller allmänt.

The file may be too large to give a thumbnail (e.g., a large JPG in progressive mode). See: Commons:Filtyper#Size and scaling.

Hur hittar jag bilder på Commons?

Du kan använda sökrutan och de tips som ges i samband med sökresultaten eller på Special:Search. Du kan också se på relaterade artiklar i olika språkversioner av Wikipedia, klicka på lovande bilder i artiklarna och sedan gå vidare till kategorierna på Commons. Märk att du i många språkversioner först hamnar på en lokal spegel av filbeskrivningssidan och måste följa en ytterligare länk till filbeskrivningssidan på Commons innan du ser Commons-kategorierna.

Om anpassning av programvaran för Commons

Se Commons:Tools, Commons:Gadgets and Commons:Bugs.

Jag har många bilder. Måste jag verkligen ladda upp dem en åt gången?

See also: Commons:Upload tools.

Yes. The UploadWizard allows you to upload a batch of files at the same time.

Det finns verktyg för att automatisera uppladdningen. Två sådana är Commonist baserad på Java och BeanShell, med ett grafiskt användargränssnitt, och Nichalps skript, skrivet i perl. Det förra har rapporterats fungera väl under Linux och MacOS och borde fungera väl också under Windows. Det senare är sannolikt bäst lämpat för Unix, Linux, Mac OS X och andra unixliknande system, för dem som är förtrogna med kommandotolken.

If you use Lightroom, Darktable or Digikam, there are even extensions for directly uploading (batches of) images from within your editing software available.

For those comfortable with the Unix command line or Python, there is a number of upload scripts for batch uploads available as well.

En fil borde flyttas eller få ett nytt namn, är det möjligt?

Artiklar och gallerier kan flyttas av användare som varit registrerade fyra dagar. Om det är frågan om vilket språk namnet skall vara på så är omdirigeringar (en sida med innehållet #REDIRECT [[sidans namn]]) bättre än att man flyttar själva sidan.

Mediefiler (såsom bilder) kan endast flyttas av administratörer och "filflyttare". Se Hur kan jag döpa om eller flytta en fil? ovan.

Kategorier kan inte flyttas, då filerna inte följer med. Om en kategori har ett dåligt namn som kan antas användas av andra bör man skapa en ”mjuk omdirigering” genom att lägga mallen {{Category redirect}} på kategorisidan med fel namn. Filerna flyttas en och en genom att ändra kategorinamnet på filbeskrivningssidan. Observera att kategorinamnen i allmänhet bör vara på engelska, om ämnet har en vedertagen benämning på det språket. Växter och djur finns under de vetenskapliga namnen.

Jag försökte ladda upp en fil och fick meddelandet att ”.” inte är en tillåten filtyp

Se till att filnamnet på Commons har en explicit angiven extension, såsom ".jpg". Endast vissa filtyper (och extensioner) är tillåtna. Det skall inte finnas något mellanslag direkt före eller efter punkten. Eventuellt måste du döpa om filen också på din egen dator.

Be sure to include an extension in the Destination filename: field as well. For example, write "Orange grove in summer.jpg" not just "Orange grove in summer".

What does the upload error This file contains HTML or script code that may be erroneously interpreted by a web browser. mean?

The file you tried to upload contains some HTML code in its metadata. Most likely, you tried to upload a JPG file, and the HTML is contained in the file's Exif data. Because of security concerns, such files cannot be uploaded.

You'll have to remove the HTML code from the file's metadata. You will need to have access to software that allows you to edit such metadata. One way to do this is via exiftool. This is a very powerful command-line program to edit image metadata. If you're using a computer running the Windows operating system, there is also a graphical user interface to that tool called ExiftoolGUI.

If the file you tried to upload is from Flickr, you can view (but not edit) the metadata on Flickr. For instance, this Flickr image does have HTML in its metadata and will thus provoke this error message. You can view the metadata by appending "/meta" to the URL: this image's metadata. The "Caption-Abstract" metadata entry contains HTML-code: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Napier,_New_Zealand#1931_earthquake">Wikipedia</a>. That's the bit you'd need to remove. (Yes, that's just a harmless link. But with HTML, one could try to do more nefarious things, and thus our software simply forbids any HTML in image metadata.) Download the Flickr file to your computer and then remove the HTML from the metadata.

Once you have removed the HTML from the image's metadata, you should be able to upload the file. (Do not upload this sample file from Flickr, though, it already exists as File:Central Hotel, Napier 05.jpg.)

Jag vill använda en fil från Commons, men den har samma namn som en lokal fil

Tyvärr finns det ingen teknisk lösning (fungerar det med en omdirigering på Commons?). För att man skall kunna använda Commons-filen måste den lokala filen flyttas eller raderas.

Hur kan jag ladda upp en ny version av en fil?

För det första måste ditt användarkonto vara minst fyra dagar gammalt.

Secondly, consider uploading to a separate file unless the changes are relatively minor. See Commons:Skriva över befintliga filer.

Se till att du har den nya versionen på din dator. Gå till filbeskrivningssidan på Commons. Under filhistoriken nere på sidan finns en länk ”Ladda upp en ny version av denna fil”. Använd denna för att ladda upp den nya versionen. I sammanfattningsfältet anger du vad som skiljer filen från den förra, till exempel ”större upplösning” eller ”rättade färgbalansen”. Skriv gärna sammanfattningen på engelska. En rad räcker. När du klickar på ”Ladda upp fil” får du en varning om att du håller på att skriva över en existerande fil, men det är ju vad du vill göra.

Undvik att skriva över filer med andra. Till exempel bör en karta med en kontroversiell gräns i allmänhet inte ersättas med en där gränsen är dragen annorlunda, eller en bild av en byggnad inte ersättas med byggnaden som den ser ut efter reparationer. Ladda i sådana fall upp den nya filen under nytt namn.

Hur ser jag vilka sidor som länkar till min bild?

Filanvändningen listas på filbeskrivningssidan, numera också användning på systerprojekten. I annat fall kan du använda fliken ”användning” på filbeskrivningssidan.

Varför ändras texten på filbeskrivningssidan då jag laddat upp en fil?

De senaste åren har Commons arbetat hårt på att stöda användarnas olika språk. Uppladdningsformuläret lägger in text på ett visst språk och denna text måste ersättas med mallar som anpassar sig till användarnas språkpreferenser.

  • Summary{{int:filedesc}}
  • [[Commons:Copyright tags|Licensing]]{{int:license}}
  • Own work{{Own}}

Some discussions on the subject can be found here and here.

Kunde inte den korrekta koden läggas in direkt?

Texten som läggs in finns direkt i serverns programkod. Problemet är välkänt men tar ett tag att fixa och gavs inte hög prioritet i november 2009.

Why did my image rotate after I uploaded it?

This is most likely the result of an error in the file's EXIF data (also called its "metadata"). See Commons:Rotation for information about fixing this problem.

Hur vänder jag en bild? Den ligger fel efter uppladdningen

Om din bild är upp och ned eller ligger på sida kan du använda mallen {{Rotate}} och en ”bot” kommer att vända bilden om några timmar. Lägg instruktioner i mallen enligt följande tabell:

RotateLink is a default gadget to add a link “( request rotation)” to file pages, which allows you to easily (automatically) request any rotation.

Manual way:

Mall Rotation
{{rotate|90}} 90 grader medurs
{{rotate|180}} 180 grader
{{rotate|270}} 270 grader medurs (90° moturs)

Andra vinklar (t.ex. 5°) kräver handarbete (de ovannämnda går enkelt på grund av det sätt bilder kodats på). Lägg bilden i kategorin Images requiring rotation. Om du har tur är det någon som tar sig ann filen.

My camera puts a timestamp on photos. Good?

No. Not good. Turn it off. It's much better to just let your camera store things like this in the file's Exif data – most devices will do that automatically.

Vad står de märkliga komponenterna i filnamnen för?

And how are they computed?

If you go to some file on a MediaWiki installation, say File:Spelterini Blüemlisalp.jpg, and you click to view the full version, you may discover that the file resides at the URL https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Spelterini_Bl%C3%BCemlisalp.jpg. (The "%C3%BC" part is just the result of url-encoding the Umlaut "ü".)

Where does that "/a/ae" part come from?
Bilderna i full upplösning har märkliga namn som [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Spelterini_Bl%C3%BCemlisalp.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Spelterini_Bl%C3%BCemlisalp.jpg]. Koden ”%C3%BC” är helt enkel den URL-kodade versionen av ü (se Quoted printable och UTF-8). ”/a/ae” finns med för att dela upp filerna på flera kataloger (alltför många filer gör kataloglistningar långsamma). ”a” och ”ae” är det första respektive de två första tecknen i filnamnets MD5-summa. Se den engelskspråkiga sidan för närmare förklaringar: Commons:FAQ.

Can it be calculated from the file name?
Yes. It's the first and the first two characters of the MD5 hash of the filename (blanks replaced by underscores) without namespace part. The file name "Spelterini_Blüemlisalp.jpg" has the MD5 hash "ae1a26d34d6a674d4400c8a1e6fe73f8".
MediaWiki installations can be configured on how to generate these filenames and directory structures. Any MediaWiki installation has one or more file repositories, which may be local or not. First, such subdirectories are used only if the global server-side configuration setting $wgHashedUploadDirectory is true (or $wgHashedSharedUploadDirectory for shared repositories). Then, for each file repository, there is a property called hashLevels that determines how deep the directory structure shall be. If zero, no such intermediary directories are used. If set to e.g. 3, three levels of directories are used; for the example above, one would get "/a/ae/ae1".
This method of storing files has been in MediaWiki since version 1.1 (and possibly even earlier), though it became a bit more configurable over time; initially, it was hardcoded to use two hash levels.
You can check what the file URL for a given file name will be at Special:FilePath. The file path can also be queried through the MediaWiki API using e.g. a query like https://commons.wikimedia.org/w/api.php?action=query&titles=File:Spelterini_Bl%C3%BCemlisalp.jpg&prop=imageinfo&iiprop=url. Both these methods, however, work only for existing files.
Online MD5 calculators differ in the way they treat UTF-8 input. Two that return values consistent with the way MediaWiki hashes UTF-8 strings are helloacm.com/md5/ and md5.cz.

Hur översätter jag textningen i en video?

You can create a copy of the timed text page containing the transcribed subtitles, changing the language code in the timed text page to your language code. Then you simply translate the text. See Commons:Undertexter#Internationalization.

Internal error: bad token

When uploading a file you may see an Internal error: Bad token. error message. This will usually be fixed by logging out of Commons, closing your browser, and starting again. If not, you may additionally delete all cookies (or just the wikimedia.org cookie) and purge your browser's cache before trying again. If this still does not solve the issue, try turning off ad blockers or network filters (sometimes the token could look like an advert URL).

How do I close my account?

If you want to stop using Commons, then no special procedure is needed: simply stop visiting the site. Accounts cannot be removed completely, but some measures can be taken for privacy. See Right to vanish.

How do I request file deletion?

See the pages listed at Commons:Deletion.

Why can't I upload?

In some cases, uploads can be blocked by Commons:Abuse filter.

Frågor om Commons-samfundet

Vad är en administratör och hur blir jag en sådan?

Se Commons:Administratörer.

Var kan jag ställa frågor?

Använd Commons:Bybrunnen eller de (mestadels) engelskspråkiga Commons:Help desk (för frågor som antagligen ställts tidigare) och Commons:Village pump (nya frågor eller frågor av principiell betydelse). I synnerhet ifråga om de senare är det bra att först kolla att frågan inte redan är besvarad på något lätthittat ställe.

Hur samarbetar Commons med liknande projekt?

Commons är väldigt intresserat av sådant samarbete. Se till exempel Commons:10,000 paintings from Directmedia och Commons:Collaboration with ourmedia. Också FlickrLickr är ett lyckat exempel på att arbeta med en annan bildkälla.

Vad skall jag göra om en sida eller fil borde raderas?

Se Commons:Deletion requests/sv och Commons:Raderingspolicy.

Varför finns inte alla filer som används på Wikimedia-projekten här?

Framförallt har Commons en sträng upphovsrättspolicy. Till exempel en del språkversioner av Wikipedia använder bilder på basen av ”fair use”, till exempel rätten att publicera en bild av en målning i samband med artikeln om målningen. Commons har inte möjlighet till detta, då kontexten som ger rätt att använda bilden saknas här. Dessutom vill vi begränsa oss till fria mediefiler.

Vilket språk skall jag använda här?

Helst borde du kunna använda det språk du vill. Wikimedia Commons är ett mångspråkigt och mångkulturellt projekt. I många sammanhang används dock främst engelska. Se Commons:Language policy/sv.

Unfortunately, users who don't know English well may have a harder time on Commons. Commons tries to supply information in many languages, but non-English pages tend to be incomplete or outdated. Also, some things, like the names of categories, can't (yet) be localized. Sorry.

References