คอมมอนส์:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไป

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:General disclaimer and the translation is 94% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:General disclaimer and have to be approved by a translation administrator.

วิกิมีเดียคอมมอนส์ไม่รับประกันความถูกต้อง

วิกิมีเดียคอมมอนส์อยู่ภายใต้การเก็บรักษาโดยมูลนิธิวิกิมีเดียซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา กองธุรกิจ หมายเลข N03000005323 มูลนิธิวิกิมีเดียเป็นมูลนิธิภายใต้กฎหมายของรัฐบาลรัฐฟลอริดา ชื่อและที่อยู่ (ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548) ได้บันทึกไว้กับสำนักงานลิขสิทธิ์กลางของสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตันดีซี โดยเป็นตัวแทนโดยชอบเพื่อให้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลนิธิของเรา ซึ่งคือที่อยู่ดังนี้

Stephen LaPorte, Designated Agent
Wikimedia Foundation
c/o CT Corporation System
330 N Brand Blvd
Glendale, CA 91203-2336


Phone: +1 (415) 839-6885
Facsimile number: +1 (415) 882-0495
Email: legal@wikimedia.org

สำหรับคำถามและการขอข้อมูลเพิ้มเติมของโครงการ สามารถดำเนินการติดต่ออาสาสมัครผู้มีส่วนร่วมกับเราที่ยังใช้งานอยู่ ในรูปแบบทึ่ไม่เป็นทางการ ติดต่อที่ คอมมอนส์:ติดต่อเรา

เกี่ยวกับวิกิมีเดียคอมมอนส์

วิกิมีเดียคอมมอนส์ เป็นคลังสื่อโอเพนเนื้อหาออนไลน์ กล่าวคือ เป็นการรวมกลุ่มโดยสมัครใจของบุคคลและกลุ่มต่างๆ ที่กำลังพัฒนาทรัพยากรร่วมกันเพื่อจัดเก็บสื่อต่างๆ โครงสร้างช่วยให้ทุกคนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บเบราว์เซอร์สามารถแก้ไขเนื้อหาที่พบได้ที่นี่ ดังนั้น โปรดทราบว่าสิ่งที่พบในที่นี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเชื่อถือได้แก่คุณ

นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่พบข้อมูลที่มีค่าและถูกต้องที่ วิกิมีเดียคอมมอนส์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า 'วิกิมีเดียคอมมอนส์ ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม พบที่นี่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้โดยบุคคลที่ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับสถานะของความรู้ในพื้นที่เฉพาะที่คุณสนใจจะเรียนรู้

ความรับผิดชอบ

None of the authors, contributors, sponsors, administrators, sysops, or anyone else connected with Wikimedia Commons in any way whatsoever can be responsible for the appearance of any inaccurate or libelous information or for your use of the information contained in or linked from these web pages.

เงื่อนไขการใช้งาน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่มีให้โดยเสรี และไม่มีการสร้างข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ระหว่างคุณกับเจ้าของหรือผู้ใช้ไซต์นี้ เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่มันตั้งอยู่ บุคคล ผู้ร่วมสนับสนุน "วิกิมีเดียคอมมอนส์" ผู้ดูแลระบบโครงการ sysops หรือใครก็ตามที่อยู่ใน "ทางใดทางหนึ่งที่เชื่อมโยง" กับโครงการนี้หรือโครงการในเครือขึ้นอยู่กับการเรียกร้องของคุณต่อพวกเขาโดยตรง คุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัดในการคัดลอกสิ่งใดๆ จากไซต์นี้ ไม่ได้สร้างหรือบอกเป็นนัยถึงความรับผิดตามสัญญาหรือนอกสัญญาในส่วนของ วิกิมีเดียคอมมอนส์ หรือตัวแทน สมาชิก ผู้จัดงาน หรือผู้ใช้รายอื่น ๆ

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์บุคลิกภาพหรือสิทธิ์ที่คล้ายกันที่กล่าวถึง ใช้ หรืออ้างในวิกิมีเดียคอมมอนส์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การใช้งานของพวกเขาที่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ข้อมูลเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันตามที่ผู้เขียนดั้งเดิมของสื่อ วิกิมีเดียคอมมอนส์ เหล่านี้พิจารณาภายใต้โครงการอนุญาตที่ระบุ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น วิกิมีเดียคอมมอนส์ และเว็บไซต์ Wikimedia ไม่ได้รับการรับรองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือสิทธิ์ดังกล่าวใด ๆ และเนื่องจาก วิกิมีเดียคอมมอนส์ ดังกล่าวไม่สามารถให้สิทธิ์ในการใช้วัสดุที่ได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างอื่น การใช้ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างดังกล่าวหรือที่คล้ายคลึงกันถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

โปรดทราบว่าข้อมูลที่พบในที่นี้อาจละเมิดกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่คุณกำลังดูข้อมูลนี้ วิกิมีเดีย คอมมอนส์ ไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดกฎหมายใด ๆ แต่เนื่องจากข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ใน สหรัฐอเมริกา, จึงได้รับการบำรุงรักษาโดยอ้างอิงถึงการคุ้มครองที่มีให้ แก่ทุกคนภายใต้ รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ของ การแก้ไขครั้งแรก และภายใต้หลักการของ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ของ สหประชาชาติ

กฎหมายในประเทศของคุณอาจไม่ยอมรับว่ามีการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดในวงกว้างเท่ากับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือหลักการภายใต้กฎบัตรของสหประชาชาติ และด้วยเหตุนี้ "วิกิมีเดีย คอมมอนส์" จึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณควรเชื่อมโยงไปยังโดเมนนี้หรือใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้อย่างไรก็ตาม

วิกิมีเดีย คอมมอนส์ ไม่ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ผู้อ่านอาจแก้ไขข้อผิดพลาดหรือลบคำแนะนำที่ผิดพลาด พวกเขาไม่มีหน้าที่ทางกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้น และข้อมูลทั้งหมดที่เห็นในที่นี้จึงไม่มีการรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานใด ๆ

ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องได้จาก วิกิมีเดีย คอมมอนส์, เนื่องจากเป็นสมาคมโดยสมัครใจของบุคคลที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลทางการศึกษา วัฒนธรรม และแหล่งข้อมูลออนไลน์แบบโอเพนซอร์สต่าง ๆ ข้อมูลนี้มอบให้คุณโดยไม่คิดมูลค่าและ ไม่มีข้อตกลงหรือความเข้าใจระหว่างคุณกับ วิกิมีเดีย คอมมอนส์ เกี่ยวกับการใช้หรือแก้ไขข้อมูลนี้นอกเหนือจาก Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (CC BY-SA) และ GNU Free Documentation License (หรือใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่ใช้กับไฟล์); ไม่มีใครใน วิกิมีเดีย คอมมอนส์ ต้องรับผิดชอบจากการที่บางคนเปลี่ยน, แก้ไข, ดัดแปลงหรือย้ายข้อมูลใด ๆที่คุณอาจจะโพสต์บน วิกิมีเดีย คอมมอนส์ หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านหน้านี้ และโปรดเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ของคุณที่ วิกิมีเดีย คอมมอนส์