Commons talk:Hướng dẫn bước đầu

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Shortcut
This talk page in other languages:
Xem qua các hướng dẫn bước đầu
Mẹo và bí quyết
Bên thứ ba

Hướng dẫn bước đầu này có những giải thích ngắn gọn về những gì bạn cần biết để đóng góp vào Wikimedia Commons. Nếu bạn đã thông thạo về một chủ đề con, hãy bỏ qua nó và đi ngay đến chủ đề mà bạn cần thêm thông tin:

Qianlongdi[edit]

Hoằng Lịch là And Ted Bundy . We are same in twice at all . Ted Wendy (talk) 13:15, 10 December 2022 (UTC)Reply[reply]