Commons:Hapat e para

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:Hapat e parë)
Jump to navigation Jump to search
Hapat e para
prapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | para


Me këtë udhëzues do të informoheni për disa tema.

  • Anëtarësimi - hapja e një konto me një nofkë dhe një fjalë kalim që ju mundëson të identifikohen në projekt.
  • Ngarkimi - rrjedha e procesit të bartjes d.m.th futjes së fotografisë suaj në projekt.
  • Licencat - licenca d.m.th të drejtat apo kushtet të cilat ju i parashtroni për fotografinë që keni paraqitur.
  • Përshkrimi i fotografisë - përshkrimi d.m.th një rreshtë me të cilen e përshkruani fotografinë
  • Kategorizimi - kategorizimi d.m.th futja e fotografisë në njëren nga kategorit ekzistuese apo krijimi i një kategorie të re për fotografin e paraqitur në projekt.
  • Lidhja me Commons - lidhja d.m.th e fotografive që janë të bartura në këtë projekt dhe paraqitja e tyre në projektet në gjuhët tjera.
  • Përdorimi i figurave - Përodorimi i figurave d.m.th veprimet si gjurmimi i tyre dhe veprime të ngjajshme përbrenda projektit.