Commons:Hospoda U Commons

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search


Diskuse Wikimedia Commons v jiných jazycích:
Vítejte
Pod lípou

Tato stránka slouží k diskusím o činnostech, technických záležitostech a pravidlech Wikimedia Commons. Tato stránka má na Commons sloužit podobnému účelu jako na Wikipedii stránka Pod lípou. Protože Commons je mnohojazyčným projektem, tato českojazyčná stránka není hlavním diskusním prostorem projektu, ale slouží především pro vzájemnou komunikaci mezi českými uživateli Commons (zejména těmi, kteří dostatečně neovládají angličtinu), pro témata týkající se českých lokalizačních nástrojů nebo jiných specificky českých témat atd.

Celoprojektový význam má stránka Commons:Village pump v angličtině, samostatné diskuse existují i v dalších jazycích.

Často kladené otázky (FAQ):

  1. Vandalismus/Zamykání obrázků – Pokud chcete zamknout obrázek z Wikimedia Commons, který je často terčem vandalismu, připojte se na IRC kanál #wikimedia-commons na freenode.net a uveďte tam svou žádost.
  2. Porušení autorských práv – Pokud si myslíte, že nějaký soubor porušuje autorská práva, uveďte ho na Commons:Deletion requests. Pokud si nejste právním statusem souboru jisti, zeptejte se na Commons talk:Licensing.
  3. Pravidla ohledně autorských práv – Pokud tu chcete diskutovat o tom, proč není na Wikimedia Commons povoleno používání nesvobodného/výlučně nekomerčního obsahu, a chcete navrhnout, že by bylo dobré ho povolit, nepište sem. Byla by to ztráta času. Jedna z klíčových zásad Wikimedia Commons zní: „Povolen je jen svobodný obsah.“ Zkuste prosím toto pravidlo přijmout stejně jako zásadu nezaujatého úhlu pohledu na Wikipedii.
  4. Další často kladené otázky…

Poznámka: Diskuse jsou archivované v archivu.

Začít novou diskusi

Cross-wiki upload filter[edit]

Dobrý den, nelze mi do mého příspěvku vkládat foto.

prosím o povolení

Děkuji

Popsie

— Preceding unsigned comment added by Popsie8 (talk • contribs) 23:03, 12 March 2018 (UTC)

Názvy ulic v Praze[edit]

Chtěl by požádat všechny uživatele, aby používali v kategoriích důsledně pouze úřední jména pražských ulic (platí to pochopitelně i pro jiná města). Správně je např. U městských domů, nikoliv chybně U Městských domů. Jméno ulice si lze ověřit na: https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/vyhledej

K tomu ještě: https://cs.wikipedia.org/wiki/Označování_ulic_a_veřejných_prostranství#Pravopis Octopus moldavicus (talk) 14:36, 12 May 2018 (UTC)

@Octopus moldavicus: Co se týče volby mezi odbornou a školní (lidovou) verzí pravopisu, zde se snažíme respektovat volbu, resp. vůli příslušné obce, mimo jiné právě proto, že obě verze jsou jazykově správné a obě mají zastánce mezi vlivnými jazykovědci (pokud tedy pracovnice oddělení jazykové kultury lze považovat za jazykovědce - specializovaní onomastici se spíš kloní k tomu původnímu, dnes tedy odbornému pravopisu). Ovšem i v rozhodování konkrétních měst jde občas najít anomálie, které ze zásad toho konkrétního města vybočují. Podle zákona o obcích o názvech rozhodují obce ale podle zákona o základních registrech dnes platí, že právně účinný je právě zápis do RÚIAN. V některých případech jsem zaznamenal informace, že název byl do RÚIAN zapsán v jiné formě, než v jaké byl schválen zastupitelstvem (tím mimochodem Mapy.cz zdůvodnily, proč RÚIAN přestaly respektovat) - v takovém případě ovšem z právního hlediska platí zápis v RÚIAN do té doby, než by ho soud zrušil (nebo zmocněnec obce opravil).
Ovšem ne vždy se tady v Commons řídíme přesně formou uvedenou v RÚIAN. Zkratky "tř.", "nám." nebo "nábř." obvykle v názvech kategorií rozepisujeme, i když v RÚIAN jsou uvedeny jako zkratky, zatímco zkratky vědeckých a akademických titulů a křestních jmen a pokud možno i zkratky ve vlastním názvu (např. "Čsl." nebo "Čs.") spíše zachováváme striktně v té podobě, jak jsou v RÚIAN (zatímco fyzicky na tabulích v ulicích to může různě kolísat). Otázka samozřejmě je, co s názvy, které mají v RÚIAN jednoznačně pravopisnou chybu či vyloženě překlep. A také se nám někdy v různých obcích liší způsob psaní příjmení některých známých osobností (máme například 115 ulic Jungmannova, ale i 3 ulice Jungmanova). Co se týče používání zkratek, analogii máme v případech názvů železničních stanic, kde leckdy oficiálně je v zapsaném názvu zkratka "hl. n.", ale běžně se to čte i rozepisuje jako "hlavní nádraží". Dříve tomu bývalo tak, že zkratka reprezentovala celé slovo a tedy s ním byla zcela rovnocenná. Dnes, v době počítačové, zesiluje tendence, že zapsané názvy jsou chápány prostě jako dané řetězce znaků, zcela bez ohledu na jejich smysl i na jakákoliv pravopisná či typografická pravidla. --ŠJů (talk) 14:01, 17 June 2018 (UTC)

Vítězný únor[edit]

Soudruzi mají jistě radost...Vítězný únor je tady zase!--Rosenfeld~cswiki (talk) 17:53, 21 May 2018 (UTC)

Nikoliv, historii už se vám povedlo vyretušovat, přepsat a změnit. Prostě neexistuje. Nic se po ní nikdy nejmenovalo, žádné ulice, žádné náměstí, žádné továrny. A zkratka strojíren ZVU je nepochybně odvozena od "coup d'état", jinak tomu ani nemůže být. Možná byste ještě mohl zpětně přejmenovat všechny historické státy, jejichž tehdejší názvy neodpovídají aktuálně platnému "světonázoru". Pokud nějaký stát měl v názvu "demokratický", "svobodný", "socialistický", tak jim to slovo dodatečně z názvu vygumujeme. Všechny revoluce, se kterými momentálně nesouhlasíme, přejmenujeme na puče. Ano ano, přesně tak to soudruzi dělali, jdete dobře v jejich šlépějích. --ŠJů (talk) 13:39, 17 June 2018 (UTC)

Mazání fotografií u článku Rudolf Kaiser- autorská práva rodinného příslušníka[edit]

Dobrý den,

mohli byste mi prosím poradit, jak nastavit autorská práva u fotografií mého děda Rudolfa Kaisera. Stránku ještě budeme více dokládat zdroji. Přesnými odkazy z časopisu Loutkář, Kotva, atd. Rodinné dokumenty, které jsme na stránce uveřejnili ve formátu pdf, nebo jpg. byly smazány - údajně pro chybné nastavení autorských práv. Dost dobře nechápu, proč nemůžeme zveřejnit fotokopii např. čestného uznání, které není uveřejněno v někde v mediálních zdrojích. (v totalitním režimu k tomu měli komunističtí kolegové své důvody) Už vůbec nechápu, proč nemohu označit podobenku - fotografii děda za vlastní dílo, vždyť je to naše foto. (jednalo se o běžnou fotografii, kterou děda uhradil fotografovi) Navíc děda zemřel 20. května 1936, tj. před 82 lety, to je o 12 let více než ukládá zákon. Dále nám byly smazány fotografie, kde byl děd fotografován se svými loutkami.

Chápeme, že nám byla smazána hromadná fotografie delegátů z historického loutkářského sjezdu v roce 1929. Protože zákon ukládá, 70 let po smrti všech účastníků. (v příštím roce to bude již 90 let ale není vůbec vyloučeno, že nějaký jednotlivec cca ze stovky vyfotografovaných stále ještě žije. Také chápeme, že wikipedie z důvodu opatrnosti smazala fotografie děda s osobnostmi tehdejšího kulturního dění - s jeho kolegy a přáteli.

Jsme na wikipedii začátečníci, nicméně bych se rád v této oblasti zdokonalil. Můžete mi prosím poradit, jak dále s fotografiemi nakládat. Velmi rád bych minimálně zveřejnil dědovu podobenku, čestná uznání. O dalších materiálech uvažuji formou webových stránek. Protože jsem u zmíněného divadla nejen vyrostl, učil se u něj, po té jsem byl aktivním členem souboru divadla Josefa Kaisera, právě až do jeho likvidace komunisty. Je to můj dluh a povinnost vůči mému dědovi, otci a hlavně dalším generacím.

Předem děkuji za pomoc

Artur Kaiser

— Preceding unsigned comment added by ArtKaiser (talk • contribs) 22:03, 1 July 2018 (UTC)
@ArtKaiser: Dobrý den. Asi Vás moc neuspokojím, ale aspoň se pokusím uvést na pravou míru pár Vašich drobných omylů. Autorské právo se týká autora fotografie. Za autora fotografie se obvykle nepovažuje fotografovaná osoba, ale ten, kdo obsluhoval fotoaparát. (Fotografované osoby řeší zase osobnostní práva, a na ta se tady na Commons nehledí tak přísně jako na autorská práva). Ani ten, kdo fotografii vlastní, kdo ji objednal nebo zaplatil, tím nezískává autorská práva. Já osobně bych se přikláněl k názoru, že obyčejná dokumentační fotografie bez uměleckých ambic (například běžná průkazková nebo skupinová fotografie) není tvůrčím dílem, ale jen řemeslným, a tedy by se na ni autorské právo vůbec vztahovat nemělo, ale bohužel tento názor se nám tady prosadit nepodaří.
Je-li známo, kdo fotografoval, pak je několik možností: buď ke zveřejnění takové fotky (pod volnou licencí) dá souhlas autor sám, nebo ten souhlas dá někdo, kdo je dědicem jeho majetkových autorských práv, nebo vypršelo 70 let od smrti autora, anebo jde o dílo anonymní (za takové by se dalo považovat v podstatě každé, které není podepsané), a pak jsou práva volná až 70 let po prvním oprávněném zveřejnění fotky (tedy nikoliv po jejím vzniku) - do té doby autora zastupuje ten, kdo jeho dílo zveřejnil. V případě takového anonymního díla staršího než 70 let lze použít na stránce obrázku značku {{PD-anon-70}} - pak lze alespoň hypoteticky věřit, že před těmi 70 lety fotografii někdo mohl zveřejnit třeba aspoň vyvěšením na nástěnce.
Prvním krokem samozřejmě je uvést správně - nebo alespoň věrohodně a pravděpodobně - údaje o autorství, o době vzniku a o stavu autorských práv. Pokud někdo například k fotce z 19. století hrdě napíše, že je to jeho vlastní dílo, a jako datum vzniku napíše dnešní den, tak mu to prostě nikdo věřit nemůže, i kdyby chtěl. Slovy "vlastní dílo" se rozumí právě autorství - nikoliv to, že jste fyzicky vlastníkem díla. Pokud si koupíte knihu, taky tím nezískáváte právo ji tisknout a rozmnožovat.
Co se týče čestných uznání, tak pokud jsou od nějakého veřejného úřadu, dá se na ně aplikovat tzv. úřední licence, tedy zde šablona {{PD-CzechGov}}, stejně tak na jakékoliv úřední dokumenty. Na čestná uznání od nějakého spolku či nadace nebo soukromé osoby by to asi uplatnit nešlo.
Bohužel, Wikipedie a Commons jsou postaveny na principu svobodné licence, což s sebou krom pozitiv nese i ten negativní důsledek, že díla, která nejsou volná, sem prostě nesmí být nahrávána. V mnoha zemích (kde neplatí v plné míře tzv. svoboda panoramatu) nemohou nahrávat dokonce ani fotky architektonicky originálních budov či soch. A bohužel sem není možné nahrávat ani fotky či obrazy, k nimž neexistuje výslovný autorský souhlas - i kdybychom si stokrát mysleli, že autor o takovouto ochranu vůbec nestál a naopak by byl rád, aby se jeho dílo šířilo a používalo. --ŠJů (talk) 10:55, 7 July 2018 (UTC)