Commons:Hospoda U Commons/Archiv/4

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Archive This is an archive of past discussions. Do not edit the contents of this page. If you wish to start a new discussion or revive an old one, please do so on the current talk page.

Kategorizace kopců

Začal jsem třídit do okresu Česká Lípa také kopce - Hills. Zjišťuji, že kopce zařazené pod pohoří (Mountains) kategorii Hills nemají. Postupně však vznikly také manší pohoří, pahorkatiny (Ralská, Zákupská atd) a až na vyjímky by všechny české kopce měly být buď pod pohořím, nebo pahorkatinou a Hills of Czech Republic by se mohla vyprázdnit. Ano?--Zákupák (talk) 15:23, 2 April 2011 (UTC)

"Mountains" znamená primárně "hory", ne pohoří. Pro pohoří měla být kategorie Mountain ranges of the Czech Republic. Ale koukám, že je v tom bordel a většina pohoří je opravdu v kategorii hor.
Osobně bych byl pro to, aby hory a kopce byly sloučeny dohromady (tak, jak to máme na české Wikipedii), ale tady na Commons to tak mají prakticky jen Skotové. V článku Hora se píše, že to je "výrazná vyvýšenina kupovitého, kuželovitého nebo tabulovitého tvaru s relativní výškou nad okolním terénem 300–600 m" – někdy se tak prý říká i vyšší vyvýšenině (tato definice ale není ničím ozdrojována). V anglickém článku Mountain mají v úvodní definici jako rozlišení jen větu "A mountain is generally steeper than a hill" (hora je obecně strmější než kopec), což je zase úplně jiná definice, a v textu článku pak říkají, že neexistuje žádná obecně přijímaná definice hory, a pak tam popisují také nějaká dost komplikovaná kritéria kombinace převýšení a strmosti. Myslím, že pro kategorizaci je dost nepraktické, abychom museli zkoumat převýšení nad okolním terénem a dohadovat se, od kterého místa ho počítat, a abychom se handrkovali dokonce i o tvar každého kopce, jestli náhodou už není horovitý.
Mimochodem, na české Wikipedii se o kategorizaci kopců nedávno zajímal Railfort, viz cs:Wikipedie:Pod lípou (pravidla)#Kategorizace geomorfologických jednotek, Seznam geomorfologických celků v Česku. V tomto systému opravdu každý kopec patří k nějakému geomorfologickému celku, byť by to nemusí být zrovna pohoří, ale třeba Pražská plošina. Užitečné je obojí třídění, jak podle geomorfologických celků, tak podle okresů, jednotlivé kopce pak i přesně podle katastrální příslušnosti. Jenže abychom mohli Petřín vyjmout z kategorie Hills of the Czech Republic, museli bychom v kategorii Pražská plošina založit podkategorii Hills of Pražská plošina, totéž platí i pro všechny ostatní kopce. Protože v geomorfologických celcích jsou nejen kopce, ale i údolí, potoky, vesnice atd. Takže k tomu, aby obsah kategorie Hills of the Czech Republic byl beze zbytku roztříděn do podkategorií, zbývá obrovské množství práce – a je otázka, jestli vůbec má smysl jít tímto směrem. --ŠJů (talk) 16:54, 2 April 2011 (UTC)
Namátkou jsem se díval, že kategorie podle geomorfologických jednotek zakládal hlavně Miaow Miaow. Takže další koncepci by možná bylo dobré diskutovat i s ním. --ŠJů (talk) 16:58, 2 April 2011 (UTC)
Oba zmiňované kolegy jsem požádal o názor. Zatím jsem v třídění kopců nepokračoval. Díky Vám za rychlou reakci a hezký večer. --Zákupák (talk) 18:00, 2 April 2011 (UTC)

Zdravím poprvé na Commons. Pro upřesnění: Na CZWiki jsem kategorizaci dle Geom. jednotek pouze dále rozvíjel. Systém skutečně není mým vynálezem. Ale k věci: Celkový systém kategorizace zde absolutně neovládám. Jsem ovšem zastáncem co nejjednoduššího systému pro případné hledatele. Asi nejfrekventovanější způsob hledání bude, dle mého názoru, podle pohoří a podle okresu, takže jsem příznivcem paralelní kategorizace podle okresů a podle geomorfologických celků. Prakticky všechna významná česká horstva jsou současně právě geomorfologickými celky, takže proto. Je jasné, že bude možná trochu problém se zařazením hor/kopců mimo obecně známá horstva (různé vrchoviny, pahorkatiny, či zmíněná Pražská plošina apod.). Pokud se někdo do toho vrhne, nabízím v tomto směru pomoc. Dobré materiály mám ale jen pro Čechy, s Moravou to bude těžší. České hory/kopce jsou na CZWiki až na nějaké hraniční výjimky také kompletně zařazené, u moravských to stoprocentní rozhodně není. V případě potřeby mne kontaktujte na mé wikidiskusi. --Railfort (talk) 18:22, 2 April 2011 (UTC)

Děkuju Zákupákovi za echo. :-)
Ad hora vs. kopec: Myslím, že spíš než nějakáý definice fyzickou charakteristikou rozhoduje jazyková stránka věci, tj. s jakým slovem se konkrétní název onbykle užívá (kupř. hora Říp, ale vrch Radobýl). Je to tedy kritérium individuální a namnoze dokonce arbitrární. Rozlišovat dvě kategorie (Mountains vs. Hills) je z tohoto hlediska nežádoucí, a to tím spíše, že kategorizace probíhá v jiném jazyce, který nemá s originálním územ žádnou spojitost. Jednoznačně tedy pro všechny individuální vyvýšeniny jednu společnou kategorii - ideálně Mountains and hills (potřebuju teď večer stihnout fotogalerii Českolipska do okresního článku na en:, takže vlevo vpravo nekoukám, zkrátka nedíval jsem se teď, jak to z hlediska takového pojmenování aktuálně stojí globálněji mimo ČR).
Jako základní úroveň geomorfologického členění, která by měla pokrývat celý rozsah ČR, vidím geomorfologické celky (tzn. ony jednotky úrovně Pražská plošina či Lužické hory), což je zhruba souměřitelné s okresy v členění územněsprávním. Tematicky vhodné obrázky či kategorie (tzn. hory, kopce, pohledy na krajinu, vodstvo, přírodní památky) by pak bylo dobré mít opatřené nějakou geomorfologickou kategorií alespoň této úrovně či případně ještě detailněji, pokud jsou někde pod tím ještě kategorie podrobnějšího členění (to se týká zejm. rozlehlých celků jako třeba máme na Plzeňsku). Jsou to provázané nádoby - potřebujeme dobrou kategorizaci, abychom mohli dodávat vhodné ilustrace do geomorf. článků a zároveň potřebujeme v článcích dostatek informací, aby přispěvatelé byli schopni bez přílišné námahy obvykle kategorii přiřadit. Poto jsem některé články prohluboval v tom smyslu, aby bylo patrno, jaké území a sídla přibližně k danému pojmu náleží (mapky, přibližné popisy hranic, výčty významnějších sídel atp.).
Takže konkrétní kopec by podle mého měl mít jednak kategorii obce/katastru či několika, do nichž jeho svahy přináleží. To je základ, s geoportal.cenia.cz to lze snadno konzultovat, žádný problém. Je-li na obrázku jeden konkrétní a dominantní kopec, pak se takto "umístí", obdobně i pokud jde o pohled na menší výsek krajiny, kde se vystačí s rozdělením do několika obcí. Opravdu rozsáhlé pohledy na krajinu, které výstižně zachycují její charakter na velkém území, pak krom samotného bodu, z něhož je fotografováno, i do kategorie okresu (a podle následujících hledisek i jejích analogů). Tím se objeví v kategorizaci po linii územní. Za druhé pak kategorii geomorfologickou, takže tu se opravdu nabízí ono řešení Category:Hills of Pražská plošina. Zmiňovaný mapový odkaz nemá pro gmf. mapy až tak extra podrobné jako pro katastry (je to tak na úrovni 1:200 000), ale ty hranice tam jsou a pro většinu objektů se přiřazení nechá rozumně udělat. Významnější kopce jsou ostatně i jmenovitě v lexikonu, takže pokud by snad někde na pomezí celků nějaký méně významný "visel v luftě" bez gmf. kategorie, žádná tragédie by se neděla. Pokud jde i o chráněné území, bude to při kategorizaci taky zohledněno, tím že se po třetí linii objeví i pod příslušným NP/CHKO či v kat. pro maloplošná ChÚ.
Obrovské množství práce to je, ale určitě má smysl tím směrem jít, protože časem by se to ještě víc zahltilo a znepřehlednilo. Ostatně nemusí se všechno přeházet najednou, stačí pár celků jako vzor a ke zbytku jen nasekat nějaké ty přiměřeně pojmenované kategorie se symbolickým zastoupením a instrukcemi pro zaplnění.
P.S. as Zákupák: Jak jsem ten okres CL zatím procházel, moc se mi líbilo to kruhové pano z Nedvězí. Chtělo by to ještě v sezóně víc profotografovat Doksy (Památník KHM nemáme vůnec, taky nějaké ilustrace cestovního ruchu - kempy, davy koupáčů na pláži atp. - a i jinak je to město ještě hodně s mezerami), taky ranvej letiště Hradčany by se užila.
P.P.S. ad ŠJů: K otázce "letopočtů", kterous mi nedávno pokládal, jsem prozatím mlčel, takže využiju příležitosti a nějakou odpověď dám. Czech Republic stále nevnímám jako anachronismus, ale jako neutrální název, představující projekci nynějšího území do minulosti. Globální překopání Czech Republic na Czechia se mi nejeví jako žádoucí (nemluvě o tom, že by vznikl rozkol s en: wiki). Přijatelným řešením by tedy snad byla zdůvodněná výjimka (Czech lands/Czechia) ze schématu právě pro tu časovou kategorizaci, ale podstatné bude, jak se to podaří provázat s těmi přehledovými šablonami, které měly dílčí problém s výskytem členu určitého (tj. se souběžným rozpoznáváním kat., kde CR bylo na začátku řetězce bez členu a kat., kde CR bylo uprostřed ve vazbě s členem). Miaow Miaow (talk) 19:35, 2 April 2011 (UTC)

Díky Vám všem třem za názor.

 • Nejdříve dodatek kolegy Miaow Miaow - autorem panoramatického snímku nejsem, nemám ani vybavení. O chybějích fotkách na Českolipsksu vím nejen u Stráže, dělám na tom.
 • Zdá se jednoduché všechny Hills vytřídit na kraje a pak okresy. To je jedna linie kategorií, čili na Hills of Czech Republic naváže Hills in Liberec Region, a dál Hills in Česká Lípa District. Tím začnu, kopce Libereckého kraje a okresu Česká Lípa.
 • Tu druhou linii, podle pohoří, pahorkatin, čili geojednotek začnu dělat později, až se jednoznačně na stromečku dohodněte. Pokud vím, pak ČR lze třídit na provincie, subprovincie, podsoustavy, celky, podcelky a okrsky. Neznám anglický překlad a proto nemohu začít. Vypadá to, že je jedno, zda se to jmenuje pohoří či hory, či pahorkatina, rozhodující je název podsoustava, celek. Dle mého názoru bych na příliš podrobné podcelky a okrsky nešel, ale celky (Zákupská pahorkatina, Lužické hory) by mohly stačit. Tedy česky Kopce v Lužických horách. Ano? --Zákupák (talk) 04:30, 3 April 2011 (UTC)
Ouha, omlouvám se, spletl jsem si to v těch hromadách obrázků s tím druhým snímkem (s turisty). Nicméně na en:Česká Lípa District jsou odteď použité oba. :-)
S anglickým překladem těch gmf. termínů netřeba si dělat starost, pro kategorie se použijí prosté názvy v češtině, tedy Pražská plošina, Dolnooharská tabule, Ještědsko-kozákovský hřbet atd., anglické/jiné pouze tam, kde to už kvůli mezinárodnímu přesahu máme zavedené (Lusatian Mountains, Ore Mountains, Karkonosze. Tudíž na úrovni celků možno klidně třídit hned. Taky s poznámkou k podrobnějšímu členění souhlas, ve valné většině celků je opravdu potřebovat nebudeme, ale u několika se podcelky mohou hodit (to však není zrovna příklad Českolipska). Ale pro dnešek padla, jde se na sluníčko. :-) Miaow Miaow (talk) 09:49, 3 April 2011 (UTC)
Souhlasím, názvy pohoří jsou jednoznačně vlastními jmény a vlastní jména obvykle nepřekládáme, pokud neexistuje v angličtině opravdu vžitý exonym. V angličtině zatím máme jen Labské pískovce, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Beskydy, Slezské Beskydy a Sudety. Některá pohraniční pohoří mají svou nejvyšší kategorii pod polským názvem (Krkonoše, masiv Sněžníku, Bystřické hory). I u některých dalších pohraničních celků bychom se asi měli držet zásady "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Trochu anomálií mezi kopci je Děčínský Sněžník pod německým názvem.
Je logické, když jedna kategorizační linie půjde po administrativních hranicích (stát - kraj - okres), druhá po geomorfologickém. Tyhle dva stromy by měly být podle možností provázané i na nižších úrovních (např. zařazení geomorfologického celku pod okres), ale to už nejde dělat úplně mechanicky. Co se týče geomorfologických celků, je třeba si trochu hlídat, pokud by nastala nějaká kolize mezi tím umělým systematickým členěním a tradičním "přirozeným" názvoslovím - ostatně možná ani to oficiální odborné dělení nemusí existovat jen jedno, ale různé zdroje se mohou občas v něčem lišít, jak už to ve vědě chodí. Každopádně se nic nezkazí, když se to podle jednoho systému roztřídí - případné alternativy je možné vyřešit potom. --ŠJů (talk) 19:21, 3 April 2011 (UTC)
Ještě poznámka k tomu, které tématické kategorie jsou vhodné k zařazení do geomorfologických celků. Myslím, že výhledově bychom měli počítat s tím, že i sídla (vesnice, města) jsou součástí krajiny a není úplně nesmyslné je kategorizovat i podle pohoří, tabulí a nížin, povodí atd. Nehrnul bych se do toho hned a nutně, ale měli bychom na to myslet při tvorbě struktury těch "přírodních" kategorií. Geomorfologie souvisí s povodími velmi úzce a určitě má smysl i geomorfologické kategorie nějak provazovat s kategoriemi povodí (což je trochu komplikované tím, že rozvodí vedou jako na potvoru zrovna po hřebenech hor). --ŠJů (talk) 19:43, 3 April 2011 (UTC)
Jenom poznámečku: Geologický podklad sice charakter vodstva ovlivňuje, ale kategorizační struktury horopisu a vodopisu je třeba vést paralelně, neb jsou naprosto neprovazatelné - přesně jak říkáš, rozvodnice běží prostředkem hor a rozhraní geomorfologická zase namnoze po úpatnicích či vodních tocích, rozumný překryv to prakticky nemá. --Miaow Miaow (talk) 01:55, 10 April 2011 (UTC)
Rozumný překryv to v některých případech má: některé řeky mají vazbu k nížině, potoky často mají jasnou vazbu k jedné geomorfologické jednotce. A administrativní hranice (katastrálních území, obcí, okresů, krajů, států...) leckdy také běží po hřebenech hor či středem vodních toků, a přesto nerezignujeme na to, abychom geomorfologické jevy kategorizovali i podle administrativních celků. Ale asi je třeba provazovat s rozumem. --ŠJů (talk) 02:13, 10 April 2011 (UTC)

Autorství fotografie

Domníváte se, že se W.Rebel může označit za autora této fotografie, kterou stáhnul zde?--PetrS. (talk) 16:35, 7 April 2011 (UTC)

Vidím tam informaci, že to vyfotil W.Rebel v roce 1916 a že už je jistojistě nejméně 70 let po smrti. Což mi nějak nejde dohromady s tím, že to osobně v roce 2011 nahrál na Commons. Působí to na mě dojmem, že W.Rebel v době, kdy to nahrával, neměl jasno v tom, co znamená slovo "author". Jinak je ta fotka označená názvem firmy, kterou W.Rebel uvedl jako "zdroj", ale netuším, jak se posuzuje uvolnění autorských práv u děl vytvořených pro firmu. Tam asi neplatí, že 70 let po zániku firmy? --ŠJů (talk) 18:50, 7 April 2011 (UTC)
Ono vyfotil pro a byl zaměstnancem firmy není to samé.--Juan de Vojníkov (talk) 15:17, 8 April 2011 (UTC)
Hodil jsem tam jako autora "SLM Winterthur" a odstranil nesmyslnou šablonu PD-self. Pokud si ale myslíš, že jde o porušení autorských práv, navrhni to na smazání.--Sevela.p 23:50, 7 April 2011 (UTC)
To je klasika PetrS., když nesmí napadat na cs:wikipedii, tak hledá kde by vyvolal jiný spor. To samé Šjů.
@Jklamo, @Sevela.p díky za opravu. --W.Rebel (talk) 11:51, 8 April 2011 (UTC)
K W.Rebelovi: Nehledám spor. Snažím se vás donutit, abyste pravdivě uváděl autory a zdroje, což je v souladu s obecnými požadavky na tvorbu wikipedie. Pokud toto nehodláte respektovat, není zde pro vaši tvorbu místo a realizujte se jinde. --PetrS. (talk) 13:39, 8 April 2011 (UTC)
Jak je vidět z odpovědi, nevynecháte žádnou možnost k napadání. --W.Rebel (talk) 17:38, 8 April 2011 (UTC)

V českém právu (a v jiných evropských zemích to asi bude podobné) jsou zaměstnanecká díla upravena tak, že firma není vlastníkem autorských práv, ale "vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu". Z toho bych vyvozoval, že pokud firma zveřejní obrázek pouze pod svým jménem a jméno autora nezveřejní, tak jde o dílo anonymní a mělo by být volné po 70 letech od zveřejnění. Tedy snad by tento obrázek volný být mohl. Problémem je, že u kteréhokoliv anonymního díla může být autor kdykoliv dodatečně odhalen nebo se prohlásit autorem, takže ta volnost anonymních děl je vždycky nejistá. --ŠJů (talk) 15:10, 8 April 2011 (UTC)

No a taky si to můžeme interpretovat tak, že onen obrázek udělal pro firmu někdo na zakázku a dohodl se s nimi, že nemusí uvádět jeho jméno. Nebo ještě jednodušeji: že ta firma nerozumí/nerozuměla autorskoprávnímu zákonu. Spíš by mě tady zajímalo, jestli u "zaměstnanecký děl" platí ta klauzule, že se to po 70 letech od smrti autora uvolní.--Juan de Vojníkov (talk) 15:17, 8 April 2011 (UTC)
Ale to už jsme se s diskusí posunuli někam jinam. Základ je, když někde vezmu nějakou fotku nebo obrázek, tak napíšu, kde jsem to vzal, v totmto případě z galerie na internetu, ale může to být i z knihy. Je to minimálně slušnost a pokud se vyskytne v budoucnu nějaký problém, je snadné to zpětně najít, odkud fotka je. --PetrS. (talk) 17:39, 8 April 2011 (UTC)
Ano, množství takto správně autorsky označených snímků neleznete zde: [1] [2] a vzorově v sépiovém provedení z knihy [3] --W.Rebel (talk) 20:11, 8 April 2011 (UTC)
Moc nechápu, o co vám jde. Vzájemně se tady obviňovat je hezké, ale nechápu, jaký má někdo důvod, prohlašovat se za autora cizího snímku. Proč jej neoznačit správně? Připadal bych si jako zloděj, kdybych se podepisoval pod cizí dílo. --Petrus Adamus (talk) 20:35, 8 April 2011 (UTC)
Odpověď možná naleznete zde v 5 odstavci, druhý řádek nebo zde --W.Rebel (talk) 20:48, 8 April 2011 (UTC)
Předpokládal bych, že chybný údaj o autorovi se do popisu dostal tak, že W.Rebel použil předvyplněnou šablonu a zapomněl tento údaj a licenci opravit. V tomto případě už alespoň byl uveden původce fotografie (byť nám opět byl zatajen zdroj, kde W.Rebel fotku našel) a byl (snad správně) uveden rok pořízení.
Ještě reakce na Juana: to, co popisuješ (tedy že se někdo dohodne s vydavatelem, že nebude uvádět jeho jméno) je takřka definice jednoho z typů anonymního díla. Anonymní dílo není dílo, které nemá autora (toho má každé tvůrčí dílo), ale dílo, kde jméno autora není obecně známo nebo není zveřejněno. Co se týče zaměstnaneckého díla, z toho vykonávání "vlastním jménem a na svůj účet" bych vyvozoval, že zaměstnavatel není povinen u díla vytvořeného zaměstnancem uvádět jeho jméno, ale on je stále autorem a ona spravuje jeho práva. Což by mělo znamenat, že 70 let po jeho smrti jsou práva volná (pokud dříve zanikne firma, tak přecházejí práva podle zákona automaticky zpět na skutečného autora). Nezopovězenou otázkou ale je, jestli dílo, které firma zveřejňuje pod svým jménem a ne pod jménem autora, je považováno za anonymní - pak by stačilo 70 let od data zveřejnění. U nezveřejněných zaměstnaneckých děl by mělo platit vždy 70 let od smrti autora. --ŠJů (talk) 01:40, 9 April 2011 (UTC)
Jinak díky, W.Rebele, že jsi sem dal odkaz na správně autorsky označené snímky PetraS. Doufám, že si z toho vezmeš příklad. Pokud jsi se pokoušel o nějakou ironii, tak jsi zřejmě nepochopil rozdíl mezi tvými neopodstatněnými obviněními a mezi oprávněnými výtkami vůči tvému stylu uvádění autorství a zdrojů. Když už se ti povedlo udělat po x-té znovu tutéž závažnou chybu, tak si na to raději příště dávej pozor a nekopej kolem sebe, aspoň ne takhle nesmyslně. --ŠJů (talk) 01:58, 9 April 2011 (UTC)
Nevím, co W.Rebelovi na mých vlastních snímcích nevoní. Takhle může nakonec nařknout kohokoliv u kterékoliv fotografie. Že W.Rebel začal dělat použitelné fotky až ve vyšším věku, je jeho věc. Někteří jsme kupodivu uměli fotografovat už v 80. nebo 90. letech.--PetrS. (talk) 07:47, 9 April 2011 (UTC)
Na mnohořádkové reakce existuje jedno české přísloví: Postižená husa nejvíc kejhá. --W.Rebel (talk) 08:14, 9 April 2011 (UTC)

Obrazek dne

Tak jsem si celkem nahodou vsiml, ze kolega Mormegil prestal pravidelne prekladat ceske popisky obrazku dne. Ted obcas nekdo neco prelozi, ale k pravidelnosti to ma daleko. Pokud by to tedy chtel zkusit treba i nekdo dalsi, rozhodne by to bylo dobre. Pripadne dotazy rad zodpovim (treba tady). --Jklamo (talk) 03:11, 8 April 2011 (UTC)

Zvažoval jsem, že bych to občas dělal, ale dost mne odradilo, že popisy obrázků samotných jsou zamčeny s několikadenním předstihem — pokud to s patřičným předstihem nestihnu, nemohu zároveň přidat popisek přímo k obrázku samotnému. A dělat pouze pomíjivý překlad do šablony pro obrázek dne pro mne není dostatečně atraktivní.
Nicméně mám dotaz: Má někdo nějaké udělátko, které automatizuje vyplnění správného roku, měsíce a dne do vytvářeného překladu? Dělat ručně opakované úkony, které by zřejmě dokázal udělat program, se mi zdá frustrující. --Tchoř (talk) 14:33, 11 April 2011 (UTC)
User:Mormegil/vector.js, spodní půlka vloží na toolbar tlačítko (s narozeninovým dortem), které to předvyplní.
(Jinak jsem rád, že vůbec někdo zaregistroval, že jsem to dělal a teď už nedělám.) A pokud to někdo budete dělat, tak vězte, že za popiskem obrázku se nedělá tečka.
--Mormegil (talk) 17:35, 11 April 2011 (UTC)
Díky. A myslím, že toho, žes to dělal a už neděláš, si všimlo víc lidí.--Tchoř (talk) 23:39, 11 April 2011 (UTC)
Všimlo, všimlo. Je to (byla to) šíleně pracná práce, klobouk dolů. --Svajcr (talk) 03:16, 13 April 2011 (UTC)

Vzhled: galerie / formulář pro nahrávání

 • Také se i ostatním zobrazují náhledy galerie nepřehledně v jednom sloupci vlevo?
 • Chybí i ostatním klasický nahrávací formulář?
 • Je to dočasný stav nebo je to nějakou změnou v nastavení?
 • Jo a nefungujou ty podivné tlačítka se zkratkami pod editačním oknem.

-- W.Rebel

Včera i dnes to dost zlobilo, zobrazování přeskakovalo, ale nahrávat fotky jsem zvládl. Už jsem to na Commons zažil potřetí.--Zákupák (talk) 15:42, 6 May 2011 (UTC)
 • ... a stále zlobí galerie i nahrávání, šablonu k souboru je nutno nakopírovat a doplnit ručně
 • ... zapoměl jsem, že to zlobí jen pro přihlášené pro nepřihlášení se galerie v kategoriích zobrazují klasicky, u obrázků je i malá tabulka exifu což po přihlášení velká tabulka bez podkladu a rámečku
 • ... podpis musim vkládat také ručně z en:klávesnice W.Rebel (talk) 16:37, 6 May 2011 (UTC)
Mě funguje vše ok, tipuju, že to bude nějakým udělátkem nebo javascriptem. Jinak používám Google Chrome, pokud by to bylo náhodou prohlížečem.--Sevela.p 16:46, 6 May 2011 (UTC)
 • Chrome: galerie se zobrazují OK, takže problém v IE pro přihlášené uživatele. Uvidím jaký bude nahrávací formulář i když pod IE se to teď trochu zlepšilo. W.Rebel (talk) 18:05, 6 May 2011 (UTC)
Byl to nejaky problem s globalnim stylem, podivnosti byly i na wikipediich. Ted uz se mi zda byt vse v poradku. --Jklamo (talk) 23:43, 6 May 2011 (UTC)

CHKO Kokořínsko

Navrhuji doplnit třídění o členění dle katastru obce, odkud snímek pochází. I všechny existující podrobné kategorie typu Husa tomuto územnímu třídění (katastr obce, okres, kraj), podřídit. A také navrhuji všechny obce uvnitř CHKO doplnit kategorií CHKO Kokořínsko. Máme těch fotek moc a budou přibývat. Počkám týden na reakci.--Zákupák (talk) 07:08, 25 April 2011 (UTC)

Pokud do CHKO patří celá obec (t. j. její zastavěná i nezastavěná území), tak by zařazení do kategorie CHKO mělo být pravidlem (totéž platí i pro jiné typy chráněných území. Složitější to bude s obcemi, které do CHKO spadají jen zčásti a nelze to rozlišit třeba podle místních částí, katastrálních území, apod. Tam bychom museli vymyslet nějaké speciální podkategorie ve smyslu "Část CHKO Kokořínsko spadající do území obce XXX".
Ale mějme na paměti i to, že v kategorii CHKO hledají lidé přece jen primárně tu přírodu, takže by nebylo dobré lesní fotky z katastru obce úplně smíchat s fotkama ze zastavěné části města či vesnice. V případě brdských Hřebenů jsem to řešil kategoriemi typu Hřebeny in Dobřichovice, ale tam je to jednodušší tím, že zástavba je jen v údolích a příroda prakticky jen na hřebenech, takže se to dá takto jednoduše rozlišit. Pro CHKO by to chtělo vymyslet něco podobného. Snad v rámci kategorie obce vytvořit podkategorii typu Category:Nature of Mšeno či Category:Nature of Dubá, což by mělo být kompatibilní s Category:Nature of the Czech Republic by region. --ŠJů (talk) 16:54, 6 May 2011 (UTC)
Čili celé obce tam podřadím, to na rozhraní zatím nechám na pokoji. --Zákupák (talk) 17:29, 10 May 2011 (UTC)

Modlivý důl u Svojkova

Než něco provedu, raději se zeptám. Na katastru obce Svojkov z okrese Česká Lípa je údolí Modlivý důl. V horní části dolu je stejnojmenná kamenná kaple. Z něj odbočuje zelená trasa do sedla, oddělující katastry Svojkov (761 214) a Sloup v Čechách(750 654). Na katastru Sloupu je vrch Slavíček. Dnes jsem zjistil, že někdo (kolega D.Baránek?) kategorii Slavíček podřadil do Svojkova. Některé fotky různých autorů kaple Modlivého dolu jsou pod Slavíčkem, jiné pod Modlivým dolem. Celý areál patří pod Cvikovskou pahorkatinu. Počkám pár dní a nebudete-li protestovat, všechny ty fotky přetřídím podle podrobné katastrální mapy a Modlivý důl vyjmu ze Slavíčka, Slavíčka dám pod Sloup. Dnes jsem to tam znovu prošel, Modlivý důl není součástí Slavíčka ani náhodou.--Zákupák (talk) 17:29, 10 May 2011 (UTC)

Podle mapy je jižní úbočí Slavíčku zároveň severní strání Modlivého dolu, takže by nemusel být nesmysl, kdyby nějaká fotka byla řazena do obojího současně, ale pokud to zkontrolujete a uděláte v tom lepší pořádek, tak tím nic nezkazíte. Slavíček by měl být asi kategorizován jen v Sloupu, ta jižní část úpatí spadající do Svojkova je zanedbatelná a máte pravdu, že asi je lépe ji kategorizovat jen k Modllivému dolu. --ŠJů (talk) 21:06, 10 May 2011 (UTC)

Preklad finalistu

Brzy zacne finale Obrazku roku 2010. Tradicne bych rad prelozil do cestiny popisky vsech finalistu. Kdyz mi s tim nekdo pomuze, rozhodne se nebudu zlobit. --Jklamo (talk) 19:25, 17 May 2011 (UTC)

Přejmenování souboru

Našel jsem pár fotek, které mají chybné jméno (Ratbořský starý zámek, který je zde omylem označen jako nový zámek: soubory File:Ratboř - nový zámek.jpg, File:Ratboř - zámek.jpg). Jak se to přejmenuje? Dík za radu!--Gampe (talk) 19:51, 21 May 2011 (UTC)

Přejmenovávat soubory mohou jen správci či uživatelé s rozšířenými právy, resp. uživatelé se statusem tzv. filemovers (z českých uživatelů např. Mercy či Sevela.p). O tyto práva je třeba si zvlášť zažádat na Commons:Requests for rights#Filemover. K přejmenování souborů nejlépe využij šablonu {{rename}}, případně kontaktuj nějakého správce (třeba mě) či filemovera. --Podzemnik (talk) 21:37, 21 May 2011 (UTC)

Nahrávací formulář

Nahrávací formulář by měl mít na prvním místě pole pro češtinu, až na druhém pak pro angličtinu. Nejde ani tak o nacionalismus, jako o zachování jakéhosi nepříliš sporného principu řazení překladů, totiž podle abecedního pořádku ISO jazykových kódů. --Petrus Adamus (talk) 20:37, 19 May 2011 (UTC)

Souhlasím. Ale aspoň, že se dají prohodit. Problém by ale mohl být s finštinou, kterou enwiki řadí pod S (Suomi), zatímco cswiki pod F (kód fi); jak je to jinde, nevím. S tou se ale asi moc nesetkáme. --18:08, 8 June 2011 (UTC), Utar (talk)

Turistické rozcestníky

Chci navázat na tvorbu hesel o jednotlivých turistických trasách procházejících okresem Česká Lípa a proto fotím rozcestníky. Na okrese Česká Lípa rozcestníkových tabulek (Hiking and footpath...)bude asi 600, hotovou mám pětinu. Zatím jsou všechny české tříděny podle okresu, těch 600 bude moc na jedné hromadě-kategorii. Možné už někdo produmal systém kategorií podle barev či čísel tras? Nebo podřadít katastr obce? Já si okres pak roztřídím. Poraďte.--Zákupák (talk) 03:49, 24 May 2011 (UTC)

Co se týče územních kategorií pro rozcestníky, tak bych hlouběji než do úrovně okresů nešel - což souvisí s tím, že značkaři KČT jsou organizováni cca po okresech a tomu odpovídá i nové kódování rozcestníků. V rámci okresu by bylo možné použít k seřazení jako třídicí klíč za svislítkem kód rozcestí – buď i s kódem okresu, nebo jen číselná část (například Česká Lípa u nádraží má CL012, zámek Zahrádky má CL038), ale ten je uváděn jen na novějších směrovkách, a veřejně asi není dostupná kompletní databáze - nicméně kódy rozcestníků (dokonce i ty, které v terénu ještě nejsou vyznačeny) jsou uváděny ve výstupech vyhledávače značených tras http://www.klubturistu.cz/vyhledavac-znacenych-tras.
Je to asi i praktičtější než řadit či kategorizovat podle čísel tras, i když i na to by časem mohlo dojít (zatím je možné fotky podle tras seskupovat na stránkách jako galerie, s čímž se dá snadněji manipulovat). Čísla tras postupně přestávají být uváděna jak na směrovkách, tak na mapách KČT, čímž trochu ztrácejí na známosti a významu, resp. stávají se více interními než dosud. Krom toho by samozřejmě každý rozcestník měl být kategorizován i podle místa (např. do kategorie objektu, ke kterému rozcestník patří - např. hradu nebo nádraží, do kategorie obce či místní části, do kategorie lesa, kopce či chráněného území atd.), ale asi nemá smysl zakládat podkategorie pro turistické směrovky v rámci jednotlivých obcí. --ŠJů (talk) 21:59, 26 May 2011 (UTC)

Fotografarchitektury

Prosím o maličkou opravu slepeniny Fotografarchitektury viz str. http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Template:Occupation&uselang=cs dál se už nedokážu proklikat... Díky. --Svajcr (talk) 19:35, 16 July 2011 (UTC)

✓ Done --Mormegil (talk) 20:51, 16 July 2011 (UTC)
Nefunguje to, asi??? Viz http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Philippe_Des_Forts --Svajcr (talk) 10:09, 18 July 2011 (UTC)
Já to vidím zcela v pořádku. Možná jen cache. --Mormegil (talk) 10:52, 18 July 2011 (UTC)

Autorská práva 2WW

Platí autorská práva i na fotky bojové techniky pořízené během 2. sv. války nebo je na ně nějaká výjimka nebo mezinárodní úmluva, která je z autorských práv vyřazuje? --W.Rebel (talk) 22:15, 29 July 2011 (UTC)

Ano plati, zadna vyjimka neni. Ale treba na fotky od americkych vojaku se da pouzit Template:PD-USGov-Military-Army. --Jklamo (talk) 23:17, 29 July 2011 (UTC)

Historické české země

Chci se zeptat ke kategorii Category:Historical Czech lands, zda tam patří jen ty, které se nachází na území současné České republiky, nebo i dřívější, např. Horní a Dolní Lužice, Kladsko… I kdyby se to týkalo jen současných, mohlo by tam být i Chebsko. Bohužel zde zatím nevidím samostatnou kategorii, jmenovat by se měla asi Egerland. Jaké ze současných kategorií by se tam měly eventuálně zahrnout – například celý okres Cheb? A co ze současného německého území? --Gumruch (talk) 19:43, 30 July 2011 (UTC)

Nevím – Lužice, Slezsko a Braniborsko sice k zemím české koruny nějakou dobu patřily, ale jinde jsem se zase dočetl, že do pojmu "historické české země" se nepočítají. Nejsem si jist, jestli v té době (14. - 16. století?) se vůbec dá hovořit o "zemích". Snad by bylo lepší tady na Commons dávat do Category:Historical Czech lands krom těch tří klasicky uváděných zemí jen podkategorie týkající se speciálně příslušného období (kde asi budou hlavně mapky, možná sem tam nějaká dobová kresba či dokument nebo i např. dnešní fotka dochované budova z té doby), a ne celou kategorii území, kde převažují fotky z posledního desetiletí. --ŠJů (talk) 09:59, 31 July 2011 (UTC)

Dva uživatelé x jeden počítač

Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak se dá vyřešit to, když chtějí editovat dva různí uživatelé z jednoho počítače? Samozřejmě má každý svůj účet, jde ale o to, aby to nepůsobilo dojmem loutkového účtu. Přemlouval jsem sestru, ať píše do Wikipedie, to se jí moc nechce, ale mohla by tu nahrát nějaké fotky. Co s tím? --Midi7 (talk) 08:34, 3 August 2011 (UTC)

Dokud nebudete ani jeden provozovat nic pochybného, není důvod, proč by někdo měl vymýšlet obvinění z loutkových účtů. --Mormegil (talk) 10:26, 3 August 2011 (UTC)
Dobře, díky za odpověď. --Midi7 (talk) 11:10, 3 August 2011 (UTC)

Chyba

Ahoj, bylo by možné odstranit stránky National costumes of Nedachlebice a National costumes of Nedachlebice? Moje hloupost... Předem díky. --Atillak

Obě stránky jsou stejné…? Tu stránku jsem smazal, jinak příště stačí na stránku vložit {{delete|důvod}}. --Mormegil (talk) 10:11, 3 August 2011 (UTC)
Šablona {{delete|důvod}} je tady na Commons určena pro návrh určený k prodiskutování, k tomu je nutno založit ještě diskusní stránku atd., což se nejlépe udělá automaticky pomocí odkazu "Nominate for deletion" v levém sloupci. Pro rychlé smazání bez diskuse (např. u stránek založených omylem atd.) je určena šablona {{speedy|důvod}}. --ŠJů (talk) 12:06, 3 August 2011 (UTC)
Jo, dík, já jsem myslel, že to platí jen pro obrázky. Příště budu chytřejší :-) --Atilla (talk) 12:09, 3 August 2011 (UTC)
Uf, já mám dnes den blbec - ta druhá stránka ke smazání měla být National costumes of Moravské Slovácko, ale toho jste si, jak vidno, všimli. Já sem chodím přispívat hodně sporadicky, tak trochu zmatek... Díky za pochopení --Atilla (talk) 12:43, 3 August 2011 (UTC)

Podivné chování obrázků

Prolimacodes badia pupa.jpg

Dobrý den, chci přidat tenhle obrázek do svého článku na Wikipedii, takže jsem vyretušoval vodoznak aby byl dojem z obrázku co nejlepší, jenže když jsem nahrál novou verzi, tak byla stále s vodoznakem. Myslel jsem, že jsem si popletl soubory, ale když jsem nahrál soubor znovu, předchozí soubor se ukázal bez vodoznámky a nově nahraný s ní. Už jsem zkoušel snad všechno, dokonce jsem vracel zpět na verzi která se ukazovala bez vodznámky, ale zase se ukazovala s vodoznámkou. Navíc se v náhledu ukazuje taky bez vodoznámky. --kuvaly|d|p| 14:56, 7 August 2011 (UTC)

Mně už se spoustu hodin (cca 2 dny?) v záhlaví stránek objevuje hláška "There is currently a problem with thumbnail generation when images are replaced/updated, a solution is being worked on.", tedy bych podobné problémy očekával. --ŠJů (talk) 17:11, 7 August 2011 (UTC)
Aha, já jsem si všechno v záhlaví smazal přes css --kuvaly|d|p| 17:31, 7 August 2011 (UTC)
Nějak se ty bugy čím dál víc zhoršují, mně teď nejde vůbec nahrát obrázek (bez jakýchkoli úprav, z foťáku, ze kterého jsem již nahrál mnoho desítek obrázků). --Kusurija (talk) 19:22, 8 August 2011 (UTC)
Objevovala se tu zpráva, že kvůli tomu problému (viz výše) nefunguje Commonist a podobné poloautomatické nástroje a že se tedy má používat základní formulář. Jak jsi to natahoval? --05:21, 9 August 2011 (UTC), Utar (talk)
Natahoval jsem to po kliknutí na hlavním menu "Načíst soubor". Teď jsem to vyřešil tím, že vždy zaháčkuju dole "ignorovat všechna varování" a už to jde. Protože natahuji nemálo obrázků a můj PC je relativně (středně) pomalý, nemám čas se tím dále zabývat. ... Jinak moc děkuju za rady a snahy o pomoc. Vážím si toho. --Kusurija (talk) 08:30, 10 August 2011 (UTC)

Skrytí starší verze

Jakým způsobem skrýt (nebo rovnou smazat) starší verzi obrázku? V nápovědě nenalezeno. Předem díky za odpověď --15:18, 10 August 2011 (UTC), Utar (talk) P.S. (pro aktivní a nudící se jedince): Jedná se o File:MŠ Sadská, zepředu.jpg, verze z 10. 8. 2011, 13:55.

V tomhle případě je spíš otázka, jestli v Commons mají být spíš realistické fotky anebo zda se mají z fotek vyretušovávat poznávací značky aut, domovní čísla, názvy ulic, texty pouličních reklam, tváře lidí v davu, všechny věci, které někomu patří atd. Právě proto se auta označují písmennými a číselnými kódy a nikoliv jménem majitele, aby to označení bylo anonymizované a nebylo osobním údajem. --ŠJů (talk) 16:08, 10 August 2011 (UTC)
Bylo mi řečeno, že SPZ se zakrýt mají, ostatní věci ne. Vedla se o nich loni tahle diskuze. Jediné, co mi z toho ale vyplynulo je, jak to asi platí ve Velké Británii. Tu šablonu Split, co jste přidal, kdosi smazal. --18:36, 10 August 2011 (UTC), Utar (talk)
Hm, jen jestli jim mezitím ve Velké Británii neutekly nějaké důležitější věci. Mně připadá absurdní dělat takové tajnosti s kódem poznávací značky vozidla stojícího na veřejném prostranství, ale ona je asi taková absurdní doba. (Ono je to podobně nesmyslné jako plošně mazat fotky ruských náměstí nebo kuvajtských dopravních značek kvůli údajným autorským právům, o která se v tomto pojetí skuteční autoři nikdy neprosili.) Obecně považuji takové zásahy do fotek za podobný barbarismus jako vymazávání Slánského z fotek ÚV KSČ nebo zakrývání výstřihu evropské političky na návštěvě na Blízkém Východě slušivým roláčkem, ale co naděláme. --ŠJů (talk) 21:02, 10 August 2011 (UTC)

Načíst soubor

Od nynějška nemám v nástrojích nic z toho, co potřebuji pro práci, především "Načíst soubor", jen samé +/- okrajové: "Odkazuje sem", "Související změny", Speciální stránky, "Verze k tisku", "Trvalý odkaz", "Navrhnout na smazání" a dost. Nevíte, jak to udělat, abych zase mohl nahrávat soubory jako dříve (t.j. klikačka "Načíst soubor")? Předem děkuji za radu. --Kusurija (talk) 09:19, 16 August 2011 (UTC)

Zkusil jsem to opravit, pravděpodobně opět nějaký problém s cachováním sidebaru. --Mormegil (talk) 09:46, 16 August 2011 (UTC)
Už to funguje, děkuji! =) (jen ten nynější je méně pohodlný, pořád musím nakukovat a opisovat ze svých dříve nahraných souborů wikisyntaxi) --Kusurija (talk) 20:11, 16 August 2011 (UTC)
Nevím, který byl ten „předchozí“, ale jelikož to vypadá, že Průvodce načítáním už má být v produkčním stavu, zapnul jsem ho i pro češtinu. --Mormegil (talk) 16:23, 18 August 2011 (UTC)
Starý formulář je na Commons:Upload, uplne stary (treba kdyz clovek pouziva jinou popisovaci sablonu) pak tu. --09:44, 19 August 2011 (UTC)Jklamo (talk)
Pro neznalé angličtiny je to hnus, velebnosti--Zákupák (talk) 09:55, 19 August 2011 (UTC)
Co přesně? Všechny výše odkazované funkce jsou dostupné v češtině. (Pokud nejste schopen češtinu nalézt na Commons:Upload, uložte si Commons:Upload/cs.) --Mormegil (talk) 12:32, 19 August 2011 (UTC)
Po nahrání v novém formuláři ve výsledku chyběla kategorie, ač jsem ji zadal a vůbec se mi neobjevilo okénko pro souřadnice. Další snímky jsem tedy volil přes starý formulář, což znamená další dvě kliknutí navíc. Protože přednastavená čeština se musí v zjevené en verzi opět otevřít kliknutím. A protože mimo brzkých ranních hodin je Commons pomalé, znamená to u každého snímku dalších 30 sec zdržení. Nebo se mám vykašlat na všechny ty kategorie a šablony, dát tam jednu univerzální a nahrát vše najednou?
A snažil jsem se orintovat v banneru kolem zobrazování filtru snímků. Polovina textu je i nadále v angličtině a tak jsem to vzdal.--Zákupák (talk) 13:15, 19 August 2011 (UTC)
Tak oprava, už je to téměř celé přeložené, já se snažil zapojit se předevčírem.--Zákupák (talk) 13:49, 19 August 2011 (UTC)
A poslechl jsem radu (díky kolego Mormegile) a uložil si do oblíbených položek starý nahrávací formulář v češtině.--Zákupák (talk) 17:03, 21 August 2011 (UTC)

Obrázky z flickru

Umí nějaký šikovný robot načíst tento seznam obrázků z flickru? http://www.flickr.com/search/?q=Oliviero+Toscani&l=commderiv&ss=0&ct=0&mt=all&w=all&adv=1

Nástroj pro vkládání obrázků z flickru: Flinfo znám, s tím to jde velmi pomalu a obtížně...

Dále se chci zeptat, proč zmizí poznámky z fotky přetažené z flickru? Například zde bylo popsané vybavení ateliéru, které se nepřeneslo. Kde se stala chyba? Díky moc, --Svajcr (talk) 15:50, 26 August 2011 (UTC)

S boty nekamaradim, ale muzu doporucit nastroj http://toolserver.org/~magnus/flickr2commons.php Flickr2Commons, se kterym to jde rychleji. --Jklamo (talk) 20:53, 26 August 2011 (UTC)

Úřední licence?

Mohl by mi někdo urgentně pomoci s načtením souboru, než úplně odejdu na wikidovolenou? Chci načíst fotku z přílohy stavovského předpisu, který spadá pod úřední licenci, zakotvenou v § 3 písm. a) autorského zákona, ale nový systém mi neumožňuje tuhle možnost zvolit. Je tam všechno možné, ale tohle ne. Šlo by to ještě dnes nějak vyřešit? Díky. Fext (talk) 19:05, 28 August 2011 (UTC)

Nakonec jsem to načetl přes staré rozhraní. Ale bylo by dobré, kdyby byla tato možnost implementována i do nového systému. Fext (talk) 19:15, 28 August 2011 (UTC)

Z ipernity na commons

Existuje robot, který mi pomůže jednoduše nahrát obrázek z ipernity na commons? A - nebo z picasawebu? Děkuji za odpověď, --Svajcr (talk) 19:18, 20 September 2011 (UTC)

Existuje flinfo, které umí po rozkliknutí nahrávat z obrázkových serverů Flickr, ipernity, Panoramio, Picasa a Mushroom Observer. --Svajcr (talk) 05:03, 21 September 2011 (UTC)

Neplatný parametr náhledu

Ahoj, teďka jsem nahrál obrázek File:Mapa rozložení stanic letecké záchranné služby v ČR po roce 2008.png a nechce mi to zobrazit náhled. Nevíte prosím někdo, co s tím? Děkuji. --Midi7 (talk) 20:19, 19 September 2011 (UTC)

Ahoj, vysvětlení je na Commons:FAQ#What resolution should the images I upload be?: For PNG images, a hard limit of 12 megapixels is in effect. Je tedy potřeba nahrát soubor s rozlišením menším než 12 Mpix. --Harold (talk) 21:35, 19 September 2011 (UTC)
Ideální by bylo nahrát to jako SVG, evidentně je to celé v křivkách, v jakém programu je to dělané? --Gumruch (talk) 22:37, 19 September 2011 (UTC)
Zdravím. Bohužel nevím, v jakém programu je to dělané. Mám to od někoho jiného, momentálně je tam šablona a čeká se na povolení od OTRS. E-mail s potvrzením zatím nebyl odeslán, protože teďka nevím, co s tím mám dělat. Nebyl by někdo ochoten poradit nebo nějak pomoct? S takovýma věcma si nevím moc rady. :-( --Midi7 (talk) 12:36, 20 September 2011 (UTC)
Ještě pro upřesnění: moc si nevím rady s úpravou té fotky. --Midi7 (talk) 12:42, 20 September 2011 (UTC)
Je to dělané v photoshopu. --Midi7 (talk) 13:53, 20 September 2011 (UTC)
Tak jsem tam nahrál novou zmenšenou verzi. --Harold (talk) 20:03, 21 September 2011 (UTC)

Zmizelo použití souboru

Můžete někdo vysvětlit, proč se již nezobrazuje použití souboru (např. obrázku) v různých projektech wikipedie? Je to pro mne velmi nepříjemná změna, protože když je nedostatečný popis obrázku, lze dohledat informace v článku, kde je ten obrázek umístěn a nemusí to být nutně v článku pod stejným názvem. Kromě toho, některé obrázky jsou v mnoha jazykových verzích, jiné nejsou použity vůbec. Pokud tedy chybí informace, kde byl obrázek použit, znamená to značné ztížení až znemožnění práce. Jakým způsobem by bylo možno dosáhnout nápravy? Je to důsledek nějakého bugu, nebo něčí zbrklé editace? Děkuji předem za odpověď a/nebo vysvětlení. Hezký den přeji. --Kusurija (talk) 18:55, 6 October 2011 (UTC)

bugzilla:31383 (A Commons:Village pump#Global_usage.) --Mormegil (talk) 07:34, 7 October 2011 (UTC)
No jo, zase dalsi 1.17 problemy :-( Kdyztak http://toolserver.org/~daniel/WikiSense/CheckUsage.php funguje. --Jklamo (talk) 18:26, 7 October 2011 (UTC)

Screenshoty od vývojářů

Diskuse s wikipedistou:Tonysawer chce nahrát obrázky z rozdělané hry Kulivočko, přičemž se prezentuje jako vedoucí daného studia. Když se pokusil obrázky nahrát, byl brzy smazány. Podle mne má nyní dvě možnosti:

 1. licence Volný screnshot: je-li demo uvolněno pod volnou licencí (např. GNU General Public License, CC-BY-SA), je možné z něj nahrát obrázek
 2. licence CC-BY-SA: uvolní jen obrázky, bude vyžadován potvrzující mail z firemní adresy

Neboli, bylo-li demo opravdu uvolněno, může z něj nahrát obrázy i pokud by vedoucím nebyl. Jinak musí jít přes CC-BY-SA a zajistit poslání potvrzovacího mail do OTRS. Odkaz na tuhle stránku jsem mu do diskuze dal. Říkám to správně? Poradíte něco jiného? --21:42, 10 October 2011 (UTC), Utar (talk)

Pod jakou licenci je kod, je na Commons celkem jedno. Pokud uvolni oficialne grafiku dema pod GNU nebo cc-by-sa, je mozne pak libovolne nahravat obrzky na Commons bez OTRS. Ale to komercni vyvojar dobrovolne neudela, snad jen pokud jde o nejaky open-source projekt (spis se obcas deje opacne, kdy studio po nejake dobe uvolni kod hry, nikoliv grafiku). Nebo muze i jen jednotlive obrazky, pak ale bude treba OTRS. --Jklamo (talk) 23:49, 21 October 2011 (UTC)
Díky, budu to brát jako ano na Říkám to správně?, jen tam tedy jde o uvolnění grafiky dema, ne o demo samotné. OK. --20:20, 23 October 2011 (UTC), Utar (talk)

Fotografie bez náhledu

Ahoj, nahrál jsem několik fotografií přes Commonist, ale u jedné série se mi nezobrazují náhledy ani metadata a rozměry 0 × 0 pixelů. Fotografie se po zvětšení zobrazuje správně, viz např. File:Claas Lexion 570, Fryšták (09).jpg a další zde: User:Sevela.p/gallery#Fri Oct 14 21:50:19 CEST 2011. Obrázky jsem nahrání do počítače upravoval v programu Picasa 3 (kontrast, ořez, přidání GPS do metadat). Do metadat jsem ještě přidal sebe jako držitele autorských práv přes vlastnosti ve Windows 7. Vše tak, jak to dělám vždy. Do teď to vždy fungovalo bez problémů. Prosím o radu, co mám napravit, aby se fotografie zobrazovaly správně. Díky. --Sevela.p 12:20, 21 October 2011 (UTC)

Terms of Use update

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

Hello,

The Wikimedia Foundation is discussing changes to its Terms of Use. The discussion can be found at Talk:Terms of use. Everyone is invited to join in. Because the new version of Terms of use is not in final form, we are not able to present official translations of it. Volunteers are welcome to translate it, as German volunteers have done at m:Terms of use/de, but we ask that you note at the top that the translation is unofficial and may become outdated as the English version is changed. The translation request can be found at m:Translation requests/WMF/Terms of Use 2 -- Maggie Dennis, Community Liaison 00:35, 27 October 2011 (UTC)

Jonathan Worth

Rozumím dobře, že na všechny fotografie publikované na stránkách http://jonathanworth.com/ se vztahuje licence cc-by-sa? A tudíž je možné kopírovat na commons? Děkuji za reakci, --Svajcr (talk) 21:32, 31 October 2011 (UTC)

Tak se omlouvám, je to pouze pro nekomerční účely, Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) , takže na commons ne... --Svajcr (talk) 21:34, 31 October 2011 (UTC)

Více účtů

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak mám vyřešit problém s více účty. Když jsem byl malý a dával jsem na Commons nějaké obrázky, vložil jsem na Commons 4 obrázky přes účet Gianny 347 a 2 obrázky přes účet J. Q. Skywalker. Nyní jsem se rozhodl sjednotit má uživatelská jména pod jedno nové třetí shodné s portálem Wiki. Nevím ale jak přehrát vložené obrázky a zrušit dva pak již nepotřebné účty Gianny 347 a J. Q. Skywalker. Předem děkuji za odpovědi a rady. --Harken (talk) 08:43, 12 November 2011 (UTC)

Jelikoz jde o par obrazku, doporucil bych nic neprehravat, proste v obrazcich zmenit autora na soucasne pouzivany ucet a pro jistotu jeste z tech ostatnich uctu udelat presmerovani na ten soucasny. --Jklamo (talk) 13:31, 12 November 2011 (UTC)

Josef Smolík

Vážení,

na Commons jsem před časem nahrál obrázek Josef Smolík.jpg. Obrázek byl smazán. Bylo by možné jej obnovit, neb se, podle mého názoru, jedná o svobodný obsah? Obrázek totiž pocházel ze stránky http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/smolik.html a tam uvedený slovník je šířen pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Ostatně viz http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/

Předem za povolení děkuji.--Jan Polák (talk) 11:00, 17 November 2011 (UTC)

A bylo u toho obrázku uvedena tato licence a že pochází ze SCF? Smazán byl na tuto žádost, kde je uveden důvod porušení autorských práv, příliš nové na neznámého autora. --12:27, 17 November 2011 (UTC), Utar (talk)
Zda bylo uvedeno, že licence pochází z SCF již nevím. Co je tedy třeba udělat pro to, aby obrázek mohl být nahrán znovu?--Jan Polák (talk) 12:41, 17 November 2011 (UTC)
Obavam se, ze pod prislisnou licenci je uvolnen jen samotny text slovniku, nikoliv vsechny obrazky. --Jklamo (talk) 13:51, 17 November 2011 (UTC)
Jsem téhož názoru, ale možná by bylo vhodné kontaktovat autory slovníku a zeptat se, jak je to s fotkami (osobně si myslím, že by pak bylo vhodné pro fotky z jejich webu poslat jednorázově potvrzení do OTRS). Pokud si dobře vzpomínám u této konkrétní fotky, tak hlavní problém byl v tom, že autor byl uveden jako neznámý nebo anonymní. V případě anonymního autora je možné použít licenci {{Anonymous-EU}}, ale pouze pro soubory starší 70 let, což tento skutečně nebyl, byl zhruba z 80. let 20. století. Navíc fotka vypadala jako typické občankové/studiové foto, což obvykle není kompatibilní s licenční politikou Commons, viz též cs:Wikipedie:WikiProjekt Autorské právo/Fotografie vlastní osoby zhotovené na zakázku fotografem. --Gumruch (talk) 18:27, 17 November 2011 (UTC)

Dva památníky Palacha a Zajíce

V kategorii Category:Palach and Zajíc memorial in Prague jsou smíchány fotky jak památníku uprostřed Václaváku, tak „kostkového“ u Národního muzea, myslím, že je potřeba to rozdělit. Protože si nejsem jistý tím, jak pojmenovat nové kategorie a zda je vůbec nechat v oné kategorii (či zda ji přejmenovat na něco jako Palach and Zajíc memorials on Wenceslas Square, Prague), píšu sem, aby se toho případně někdo ujal. Každá z nových kategorií by měla mít i jiné zakategorizování, zatím jsem „vymyslel“ toto:

 • Pomník v dlažbě u Národního muzea
Category:Monuments and memorials in Prague
Category:Jan Palach
Category:Jan Zajíc
Category:Wenceslas Square
Category:Cobblestones in Prague
Category:Crosses in Prague
Category:National Museum (Prague)
Category:2000 monuments and memorials
 • Pomník uprostřed Václavského nám. s portréty Palacha a Zajíce v mramoru
Category:Monuments and memorials in Prague
Category:Jan Palach
Category:Jan Zajíc
Category:Wenceslas Square
Category:Plaques in New Town (Prague)
Category:Crosses in Prague (nebo jen individuální fotky, kde je vyfocený i dřevěný kříž)
Nezjistil jsem, kdy byl památník nainstalovaný (možná už během sametové revoluce?). Netuším, jaký je anglický termín pro tento typ portrétů, které bývají na náhrobcích, a jsou asi ryté nebo leptané podle fotografické předlohy, a zda tu pro ně existuje kategorie (našel jsem jen Category:Grave photographs).

U obou si nejsem jistý zařazením do Category:History of Wenceslas Square a do Category:Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia (tam jsou už Palach i Zajíc). --Gumruch (talk) 00:48, 19 November 2011 (UTC)

Urcite rozdelit, nad nazvem si zbytecne hlavu nelamte. Snad jen ten prvni (z roku 2000 [4]) je mozna memorial cross nebo statute, ted druhy je jasna plaque (pametni deska) (a je urcite starsi nez ten u Muzea, navic tam obe "casti" byly umisteny samostatne). S kategoriemi bych to neprehanel (ty kdyztak vyresi "zurivi kategorizatori" za vas). --Jklamo (talk) 16:24, 19 November 2011 (UTC)
Určitě rozdělit. Nejspíš ty pomníky žádné ustálené specifické názvy nemají (ten horní se označuje jako pomník, ten dolní spíš jako pamětní deska), takže stačí se pokusit nějak stručně je v názvu kategorie rozlišit (buď podle místa, nebo podle druhu pomníku, ten horní by případně šel rozlišit i jménem autora, kdyby autoři nebyli tři - viz [5]). Na té kategorizaci nevidím nic zásadně sporného, detaily lze doladit časem - záleží i na tom, jaké další materiály se ještě k tématu objeví. Nyní asi bude nejjednodušší ten horní pomník nechat v té stávající kategorii a ten dolní (desku) vyčlenit do nové kategorie (a pro jistotu obě kategorie provázat odkazy). --ŠJů (talk) 21:19, 9 December 2011 (UTC) Hotovo. --ŠJů (talk) 21:28, 9 December 2011 (UTC)
Díky, takto je to podle mě dobře vyřešené. --Gumruch (talk) 20:09, 10 December 2011 (UTC)