Commons:Jälkiperäiset teokset

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:JP)
Jump to: navigation, search
Shortcut
COM:JP
Jälkiperäiset teokset muilla kielillä:
Päätöksentekokaavio. Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä.

Yleensä teokset perustuvat johonkin, mutta monien syiden vuoksi yleensä niiden tekijänoikeutta ei kuitenkaan voida väittää omistettavan. Esimerkiksi valokuva ei ole jälkiperäinen teos, jos sen on otettu kohteesta, joka ei nauti tekijänoikeuden suojaa. Jos valokuva kuitenkin on otettu kohteesta, joka nauttii tekijänoikeuden suojaa, kohteen tekijänoikeuksien haltija saa oikeuden rajoittaa valokuvan käyttöä. Poikkeuksista katso #Esimerkit. Tämä pätee niin patsaista otettuihin valokuviin kuin skannattuihin sarjakuviin, kirjoihin ja lehtiin. Sama pätee muihinkin teoksiin: et voida tehdä lukemastasi kirjasta elokuvaa ilman kirjailijan lupaa, koska elokuva olisi jälkiperäinen teos.

“Jälkiperäinen teos on yhteen tai useampaan aiemmin olemassa olleeseen tekijänoikeuden suojaamaan teokseen perustuva teos, kuten käännös, musikaali, dramatisaatio, fiktionalisointi, elokuvaversio, äänite, jäljennös taideteoksesta, lyhennelmä, tiivistelmä, tai mikä tahansa muu teos, johon teos voidaan muuntaa tai johon teos voidaan ottaa mukaan. Korjauksista, muistiinpanoista, tarkennuksista tai muista muutoksista koostuva teos, joka kokonaisuutena edustaa alkuperäistä teosta, on jälkiperäinen teos.”
“Sillä, joka on kääntänyt teoksen tai muunnellut sitä tahi saattanut sen muuhun kirjallisuus- tai taidelajiin, on tekijänoikeus teokseen tässä muodossa, mutta hänellä ei ole oikeutta määrätä siitä tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen.”

Lyhyesti: Mikä tahansa alkuperäisen teoksen muuntelu tai toiseen muotoon muuttaminen tuottaa jälkiperäisen teoksen. Jälkiperäisen teoksen julkaisemiseen tarvitaan aina alkuperäisen teoksen tekijänoikeuksien haltijan lupa, vaikka muuntaja omistaakin tekijänoikeuden omiin muokkauksiinsa. Siten esimerkiksi The Annotated Hobbit -kirjan tekijä omistaa tekijänoikeuden tekemiinsä kommentteihin ja huomautuksiin, mutta ei kuitenkaan alkuperäiseen kirjan Hobitti eli sinne ja takaisin tekstiin. Alkuperäinen tekijänoikeus pätee siis yhä tekstiin. Vain henkilöllä, joka omistaa teoksen tekijänoikeuden, on oikeus julkaista siitä tehtyjä jälkiperäisiä teoksia. Jälkiperäisiksi teoksiksi lasketaan myös valokuvat, sillä ne ovat yksi ulottuvuus teoksesta ja teoksen tekijä saattaa haluta hyötyä rahallisesti tuosta ulottuvuudesta.

Jos otan jostakin valokuvan kamerallani, omistan tekijänoikeuden kuvaan. Enkö voi tehdä sillä mitä haluan? Miksi minun täytyy kiinnittää huomiota muihin tekijänoikeuksien haltijoihin?[edit]

Esimerkki: Ottamalla kuvan t-paidasta, jossa on tekijänoikeuden alainen sarjakuvahahmo, valokuvaaja luo uuden teoksen (valokuva), mutta sarjakuvahahmon luoja säilyttää silti oikeutensa hahmoon. Esimerkissä esitetty valokuva voitaisiin julkaista vain, jos sekä valokuvaaja että hahmon luoja hyväksyvät julkaisun.

Myös siinä tapauksessa, että sama valokuvaaja piirtää muistinvaraisesti hahmon, hän saa luomukseensa tekijänoikeuden, mutta hahmon luoja säilyttää silti oikeutensa. Tekijänoikeuden suojaa nauttivaa teosta ei voida mitenkään muunnella siten, että tekijänoikeuksien haltija menettää oikeutensa teokseen. Tämä pätee niin valokuvaukseen, piirtämiseen kuin veistämiseen.

Jos otan valokuvan Nalle Puh -lelua käsissään pitävästä lapsesta, saako Disney oikeuden rajoittaa kuvan käyttöä?[edit]

Tämä valokuva Venus de Milosta on jälkiperäinen teos. Patsaan tehnyt taiteilija on kuitenkin kuollut yli 2 000 vuotta sitten, joten patsaan tekijänoikeus on vanhentunut. Koska valokuva muodostaa oman teoksensa, tämän valokuvan ottajan on täytynyt hyväksyä kuvan tallentaminen Commonsiin. Samalla tavalla mitä tahansa patsaasta tai muusta kolmiulotteisesta taideteoksesta otettua valokuvaa saa käyttää vain valokuvan ottajan antamalla luvalla.

Ei saa. Jos tarkoituksenasi on ollut ottaa kuva lapsesta, ja hänellä on ollut lelu sattumalta kuvanottohetkellä kädessä, Disney ei saa tekijänoikeutta kuvaan. Tätä kutsutaan de minimis -periaatteeksi: niin pientä asiaa ei tarvitse huomioida. Jos kuitenkin esimerkiksi kuvitat valokuvan avulla Nalle Puhista kertovan tekstin, kyseessä on eri asia. Tällöin Disney saa rajoittaa kuvan käyttöä. Jos siis ottamassasi valokuvassa on sattumalta jotakin tekijänoikeuden alaista, mutta asialla ei ole merkitystä kuvan käyttötarkoituksen kannalta ja tekijänoikeuden alainen asia käsittää vain pienen osan kuvan sisällöstä, saat käyttää kuvaa.

Huomaa kuitenkin, että Disneyn suojausstrategia perustuu sekä tekijänoikeuteen että tavaramerkkisuojaan. Jos tavaramerkkisuoja otettaisiin huomioon, tapauksen analysointi olisi monimutkaisempaa.

Onko mikä tahansa jonkun suunnittelema esine tekijänoikeuden alainen?[edit]

Ei ole. Vain luovat ja omaperäiset taideteokset ovat tekijänoikeuden alaisia. Käyttöesineet eivät saa tekijänoikeuden suojaa, vaikka joku ne olisikin muotoillut. Tämä koskee niin kulkuneuvoja, sähkölaitteita, työkaluja kuin huonekalujakin. Tekijänoikeus ei ulotu esimerkiksi autoihin, koska ne eivät ole luovia ja omaperäisiä taideteoksia. Kuitenkin esimerkiksi auton kyljessä oleva mainos voi saada tekijänoikeuden suojan.

Huomaa, että vaikka yleensä esimerkiksi juomalasit ja vaasit ovat tekijänoikeuden ulkopuolella, ne saattavat joskus olla niin monimutkaisesti koristeltuja, että ne saavatkin tekijänoikeuden suojan. Samaten myös sarjakuvahahmon näköinen herätyskello voi nauttia tekijänoikeuden suojaa, vaikka normaali herätyskello ei saakaan tekijänoikeuden suojaa. Katso myös joitakin oikeustapauksia.

Tekijänoikeuden sijaan käyttöesineitä suojaavat yleensä teollisoikeudet, kuten mallisuojat ja patentit. Ne estävät kilpailijoita hyödyntämästä käytettyä muotoilua ja tekniikkaa, mutta ne eivät estä esineestä otetun kuvan käyttämistä ja levittämistä. Siksi teollisoikeuksien suojaamista käyttöesineistä otettujen valokuvien ja muiden jäljennösten tallentaminen Commonsiin on sallittua.

Tekijänoikeuden suojaa ja tavaramerkkioikeuden suojaa nauttivia vaatteita pitävistä henkilöistä otettujen kuvien tallentaminen Commonsiin on sallittua. Katso tämä asiantuntijan kommentti.

En voi tallentaa Commonsiin tekijänoikeuden alaisesta taideteoksesta otettua valokuvaa, mutta entä leikkikalusta? Leikkikalut eivät ole taideteoksia![edit]

Juridisesti leikkikalut ovat taideteoksia. Valokuvan ottaminen taulusta tai patsaasta on sama asia kuin valokuvan ottaminen leikkikalusta. Molemmat ovat tekijänoikeuden alaisia. Siten leikkikalusta otetun valokuvan julkaisemiseen tarvitaan leikkikalun tekijänoikeuksien haltijan suostumus. Leikkikalujen lisäksi luonnollisesti myös esimerkiksi sarjakuvahahmot, sarjakuvat ja animaatiohahmot sekä animaatiot ovat tekijänoikeuden suojaa nauttivia taideteoksia.

Mutta entä sitaattioikeus?[edit]

Wikimedia Commons ei hyväksy sitaattioikeuden tai yhdysvaltalaisen fair use -oikeuden nojalla käytettäviä kuvia. Sitaattioikeus vaihtelee lainsäädännöstä riippuen, ja siten kuva, joka yhdessä maassa täyttää sitaattioikeuden kriteerit, voi toisessa maassa olla tekijänoikeusrikkomus.

Sitaattioikeus myös edellyttää, että kuvan ja tekstin välillä on asiallinen yhteys. Niinpä kuvaa, jota voi käyttää yhdellä sivulla, ei voi välttämättä käyttää toisella sivulla. Myöskään sitaattioikeuskuvien tiedostokanta ei todennäköisesti täyttäisi sitaattioikeuskuvien kriteerejä, vaan kuvat rikkoisivat tekijänoikeutta.

Voit kuitenkin tallentaa kuvat, jotka täyttävät tiedostojen käyttösäännöissä määrätyt kriteerit, suomenkieliseen Wikipediaan tai muuhun sitaattioikeuden hyväksyvään projektiin. Katso tämä eri projektien käytännöistä tehty lista.

En ole koskaan kuullutkaan tällaisesta! Onko tämä joku Commonsin keksintö?[edit]

Ei ole. Kyseessä on yleisesti hyväksytty, lakiin kirjattu ja oikeusistuimissa testattu käytäntö.

Esimerkkejä[edit]

Kuinka tämä käytäntö vaikuttaa käytännössä siihen, mitkä kuvat saa tallentaa Commonsiin?

 • Sarjakuva- ja toimintahahmot: Kaikkien sarjakuva- ja toimintahahmoista (pl. tekijänoikeuksiltaan vanhentuneista) tehtyjen jäljennösten, myös itse piirrettyjen, tallentaminen Commonsiin on kiellettyä. Myös hahmojen jäljennöksistä, kuten leikkikaluista, nukeista tai t-paidoista, otettujen valokuvien tallentaminen Commonsiin on kiellettyä.
 • Maalaukset: Maalauksesta otettujen valokuvien tallentaminen Commonsiin on sallittua vain jos alkuperäinen maalaus on vanhentunut tekijänoikeuksiltaan tai se ei muusta syystä nauti tekijänoikeuden suojaa. Tämä koskee myös sellaisia tapauksia, joissa et ole itse ottanut valokuvaa. Käytä mallinetta {{Painting}} tallentaessasi maalauksesta otetun valokuvan. Huomaa, että joissakin maissa moraaliset oikeudet estävät maalauksesta otetun valokuvan tallentamisen Commonsiin, koska moraaliset oikeudet kieltävät joissakin maissa jälkiperäiset teokset kokonaan. Moraaliset oikeudet ovat yleensä voimassa ikuisesti.
 • Cave paintings: Cave walls are usually not flat, but three-dimensional. The same goes for antique vases and other uneven or rough surfaces. This could mean that photographs of such media can be copyrighted, even if the cave painting is in the public domain. (We are looking for case studies here!) Old frescoes and other PD paintings on flat surfaces should be fine, as long as they are reproduced as two-dimensional artworks.
 • Valokuvat rakennuksista ja julkisella paikalla sijaitsevista taideteoksista ovat jälkiperäisiä teoksia, mutta niiden tallentaminen saattaa silti olla sallittua. Monissa maissa rakennuksesta otettua valokuvaa saa käyttää vapaasti, vaikka rakennus olisikin tekijänoikeuden alainen. Joissakin maissa poikkeus koskee myös pysyvästi julkiselle paikalle asetettuja taideteoksia. Taideteos katsotaan pysyvästi asetetuksi, kun sen on tarkoitus olla asennettuna taideteoksen elinkaaren ajan määräaikaisen ajan sijaan. Lisätietoa panoraamavapaudesta on sivulla COM:FOP. Huomaa, että panoraamavapaus ei koske kaksiulotteisia taideteoksia, kuten seinämaalauksia.
  • Panoraamavapaus koskee sekä rakennuksia että kolmiulotteisia taideteoksia: Australia, Bolivia, Brasilia, Ecuador, Espanja, Hollanti (Alankomaat), Intia, Irlanti, Israel, Itävalta, Kanada, Kiinan kansantasavalta, Kroatia, Kolumbia, Meksiko, Saksa, Tšekin tasavalta, Peru, Puola, Ruotsi, Singapore, Slovakia, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta.
  • Panoraamavapaus koskee vain rakennuksia: Japani*, Norja, Suomi*, Tanska, Yhdysvallat.
  • Ei panoraamavapautta: Armenia**, Azerbaidžan**, Belgia, Georgia**, Unkari, Italia, Kazakhstan**, Kirgisia**, Latvia**, Liettua**, Moldova**, Paraguay**, Ranska, Romania**, Uzbekistan**, Ukraina, Valko-Venäjä**, Venäjä**, Viro**.
*) Suomessa ja Japanissa rakennusten kohdalla on täysi panoraamavapaus, mutta muista kolmiulotteisista taideteoksista (pl. tekijänoikeuksiltaan vanhentuneista) otettujen valokuvien käyttö on sallittua vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Koska Commonsiin tallennettavia valokuvia tulee voida käyttää myös kaupallisiin tarkoituksiin, muista kolmiulotteisista Suomessa tai Japanissa sijaitsevista taideteoksista kuin rakennuksista otettujen valokuvien tallentaminen Commonsiin on kiellettyä.
**) Osittainen panoraamavapaus: Rakennuksista ja kolmiulotteisista taideteoksista (pl. tekijänoikeuksiltaan vanhentuneista) otettujen valokuvien käyttö on sallittua, mutta vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Koska Commonsiin tallennettavia valokuvia tulee voida käyttää myös kaupallisiin tarkoituksiin, näissä maissa sijaitsevista rakennuksista ja kolmiulotteisista taideteoksista otettujen valokuvien tallentaminen Commonsiin on kiellettyä.
 • Jäljennökset taideteoksista: Taideteoksesta tehty jäljennös, joka ei poikkea originellista millään tavalla, ei luo uutta tekijänoikeutta. Siten tekijänoikeuksiltaan vanhentuneesta taideteoksesta tehty originellista poikkeamaton jäljennös ei nauti tekijänoikeuden suojaa. Voit siis tallentaa jäljennöksestä otetun valokuvan Commonsiin. Huomaa kuitenkin, että jos jäljennös on kolmiulotteinen etkä itse ottanut valokuvaa, saat tallentaa valokuvan vain jos se on lisensoitu jollakin vapaalla lisenssillä tai se ei nauti tekijänoikeuden suojaa.
 • Kolmiulotteisesta taideteoksesta otettu valokuva luo uuden tekijänoikeuden, joten valokuvan käyttämiseen vaaditaan suostumus sekä taideteoksen tekijältä että valokuvan ottajalta. Saat tallentaa valokuvan vain jos sekä valokuva että taideteos ovat lisensoituja jollakin vapaalla lisenssillä tai ne eivät nauti tekijänoikeuden suojaa.
 • Kirjasta skannattu kuva: Kirjasta skannattuun kuvaan saa tekijänoikeuden vain kuvan tekijänoikeuksien haltija. Vastoin yleistä luuloa skannaaja ei saa minkäänlaisia oikeuksia skannaamaansa kuvaan. Näin siksi, että hän ei tee mitään luovaa ja omaperäistä, vaan hän vain kopioi kirjan kuvan skannerilla. Huomaa kuitenkin, että et voi skannata tekijänoikeuden alaista kuvaa kirjasta ja käyttää sitä, koska alkuperäisen kuvan tekijänoikeuksien haltija säilyttää tekijänoikeuden skannaamaasi kuvaan.
 • Fanitaide: Fanitaiteella tarkoitetaan fanien tekemää taidetta, joka on tehty heidän ihailemansa hahmon tms. pohjalta. Fanitaiteen tekijänoikeudesta katso COM:FA.


Aiheesta muualla[edit]

Oikeustapauksia
 • Ty, Inc., v. Publications International, Ltd (Beanie Babe -nukeista otettujen valokuvien tekijänoikeus: Beanie Babe -nukeista julkaistiin keräilijän opas ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa)
 • Leicester v. Warner Bros (Sisätiloissa sijaitsevan patsaan näkyminen elokuvassa: Warner Brosin tekemässä elokuvassa kuvattiin eräässä sisätiloissa kuvatussa kohtauksessa tekijänoikeuden alaista patsasta)
Muut sivut