Commons:Koninklijke Bibliotheek

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search


Media donations completed[edit]

Reward letter of King Philip II of Spain to the family of Balthasar Gerards, assassin of William I of Orange, 20th July 1590[edit]

 • List of file titles, file page URLs and direct image URLs (json, via Commons API)
 • Generate list of direct image URLs. Kategorie (Category) = Reward letter of King Filip II of Spain to family of Balthasar Gerards, 1590; Anzahl der Listen (number of lists) = 1; click Download-Listen generieren. Result is a zipped .txt file, eg. for a download managers.
 • [Jupyter Notebook (.ipynb)] for downloading all images (on PAWS) . [Download raw notebook format]
 • [Zip file of all images], direct download (to do)

Case study: Teksten over Nederlandse filosofie op KB-website nu vrij voor hergebruik (oktober 2017)[edit]

In het kort:

Open data
Om hergebruik en zichtbaarheid van digitaal erfgoed te stimuleren stelt de KB al langer regelmatig content uit haar collecties beschikbaar als open data. Zie bv. de beelddonaties hierboven. De teller staat inmiddels op meer dan 12.000 gemetadateerde beelden.

Naast beelden wil de KB ook teksten zo goed en breed mogelijk herbruikbaar maken. Dit doet ze bv. door de websiteteksten over filosofie vrij te geven. Eerder dit jaar heeft de KB al de OCR van auteursrechtvrije kranten uit Delpher met 1 muisklik downloadbaar gemaakt.

Duidelijkheid scheppen
De vrijgave is vooral gedaan om het Wikipedianen makkelijker te maken ontbrekende artikelen over Nederlandse filosofen te schrijven, of bestaande te verbeteren. Zo is er bv. nog geen artikel over Heleen Pott, terwijl er wel een KB-dossier over haar is. Door de vrije licentie mag iedereen nu zonder gevaar van copyvio (auteursrechtenschending) deze teksten met bronvermelding overnemen in Wiki-projecten.

Auteurs konden natuurlijk al langer teksten op kb.nl gebruiken als bronmateriaal voor artikelen, dus wat voegt deze vrijgave nu precies toe? In het verleden merkte de KB dat er soms discussie ontstond over rechtenschending en hergebruik, bijvoorbeeld als het ging over unieke objecten waarbij de KB-website als een van de weinige betrouwbare online bronnen beschikbaar was. Zie bv. deze discussie over Atlas Van der Hagen. Om dit soort onduidelijkheid voortaan te voorkomen, heeft de bibliotheek de websiteteksten nu expliciet vrijgeven onder een Creative Commons-licentie. Dit kon de KB doen omdat ze zelf de auteursrechten van deze teksten bezit.

Uitzonderingen
Er gelden twee uitzonderingen op deze vrijgave:

 1. Pagina’s die hoofdzakelijk zijn opgebouwd uit citaten. Bijvoorbeeld Pessimisme als filosofie van Pott of Stand-up filosoof van René Gude. De inhoud van deze pagina’s is meestal ook niet-feitelijk van aard, en daardoor ongeschikt voor Wikipedia.
 2. Alle afbeeldingen waar nog rechten op kunnen rusten. Dus ook pagina’s die vrijwel uitsluitend opgebouwd zijn uit dergelijke afbeeldingen, bv. de geïllustreerde bibliografie van Hans Achterhuis.

Registratie bij Wikimedia, de eerste stap

Toestemming voor de vrijgave van filosofieteksten op de website van de Koninklijke Bibliotheek, 11 oktober 2017. Zie ook deze PDF

Omdat de primaire doelgroep voor deze tekstdonatie de Wikipedia-gemeenschap is, heeft de KB er voor gezorgd dat de vrijgave in het OTRS-systeem vastgelegd is. De KB stuurde daarvoor een mail waarin ze verklaarde de filosofieteksten op kb.nl onder CC-BY beschikbaar te maken, met bovengenoemde uitzonderingen. Deze PDF toont deze mail, met daaronder de precieze lijst van URLs van de vrijgegeven pagina’s.

Deze verklaring is vervolgens geverifieerd en vastgelegd in de OTRS-database. Daarmee is het binnen de Nederlandse Wiki-sfeer controleerbaar dat deze vrijgave inderdaad rechtmatig is.

Duurzaam archiveren
Als je in de PDF kijkt naar de lijst van vrijgegeven pagina’s, zie je dat ze allemaal in The Internet Archive opgeslagen zijn. Dit is een bewuste keuze geweest, vanuit het oogpunt van digitale duurzaamheid (wie garandeert dat het filosofiedeel van kb.nl over 5 jaar nog in de lucht is?) en controleerbaarheid (welke versies van de teksten zijn precies vrijgegeven?)

De pagina’s worden op dit moment ook in het webarchief van de KB gearchiveerd. Voor internetters is dit minder toegankelijk dan The Internet Archive, want het KB-webarchief is vanwege auteursrechten alleen binnen de muren van het KB-gebouw én met KB-lidmaatschap te raadplegen.

Volgende stappen
Om deze vrijgave manifester te maken, ook buiten de context van Wikipedia, is een volgende stap om op elke filosofiepagina zelf aan te geven onder welke voorwaarden de inhoud beschikbaar is. Omdat de KB dan niet alleen de CC-BY-licentie voor de teksten willen vermelden, maar ook per afbeelding precies wil aangeven óf en welke gebruiksvoorwaarden er gelden, vergt dit eerst het nodige uitzoek- en vrijwaringswerk. Als dit succesvol is afgerond, zou een volgende stap zijn om ook de overige encyclopedisch relevante pagina’s van kb.nl op die manier vrij te geven.

In focus : Nederlandsche Vogelen van Nozeman en Sepp - Birds of the Netherlands[edit]

Alca torda
Anas platyrhynchos

With many thanks to users Husky and Mvandelft some 250 historic images of birds of the Netherlands were donated to Commons in May 2015. The images come from the book Nederlandsche Vogelen ("Birds of the Netherlands", 1770-1829) by Cornelius Nozeman, father and son Sepp and Martinus Houttuyn from the collection of the national library of The Netherlands. The images can be found in Category:Nederlandsche vogelen van Nozeman en Sepp. Because Latin names were provided all birds are in their corresponding categories, see for instance Alauda arvensis.

On behalf of the Nature working group on Dutch Wikipedia User:Ciell, User:Dick Bos and User:WeeJeeVee have kindly offered to include images from the donation in relevant articles on both Dutch and non-Dutch Wikipedias; see this page for a full overview of the image uptake. Because of this donation the articles on the book itself, Cornelius Nozeman, Jan Christiaan Sepp, Christiaan Andreas Sepp and Martinus Houttuyn were either created or augmented, both on the Dutch and English Wikipedias. Also the Wikidata and DBpepdia-entries about these entities were created and/or improved. On 1st June 2015 a blogpost about the image donation appeared on the website of the KB (in Dutch).

This blogpost very nicely illustrates that for a proper image donation the GLAM needs to go further than simply dumping the images on Commons. It must also collaborate with the community on

Special attention must be paid to adding infoboxes, these are crucial for inclusion of the article data in DBpedia

In summary: image donation = Commons + Wikpedia (in multiple languages) + Wikidata + DBpedia + publicity + ...

Planned image donations[edit]

The KB is planning to donate the following images sets to Commons in 2017 (mainly using the GLAMwiki uploadtool):

Exact donation date tbd[edit]
 1. Bladerboeken (mainly hires images) from https://www.kb.nl/galerij/digitale-topstukken
 2. Broadsheet collection. These are government publications, maps, prints and occasional poetry. The images will be taken from http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/collecties/planos
 3. 11.141 illuminations (illustrations and decorations) from 400 mediaeval manuscripts. These will be added to the Category:Manuscripts from Koninklijke Bibliotheek. See http://kb.nl/en/resources-research-guides/data-services-apis/medieval-illuminated-manuscripts-data-set.
 4. Selection of rights-free images from alba amicorum (books of friendship) from the collection of the KB. These will be added to the Category:Alba_amicorum_from_Koninklijke_Bibliotheek. Images will be taken from Europeana
 5. 4810 title pages from books from the period 1780-1800 from the collection of the KB. The title pages will be taken from Delpher
 6. Covers pages from (yet to be) selected historic Dutch and colonial newspapers from the public domain. The cover pages will be taken from Delpher

Activity and reuse reports[edit]

For images in the Category:Media contributed by Koninklijke Bibliotheek

Related categories and links[edit]

Note: The old Royal Library, The Hague category is now deprecated. All new uploads should go to Category:Koninklijke Bibliotheek and be tagged with a {Koninklijke Bibliotheek} template.


Protagonists[edit]