Commons:Licencování

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Licensing and the translation is 81% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Licensing and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcuts: COM:L • COM:LICENSE

Tato stránka se pokouší vysvětlit složitou problematiku autorského práva neprávníkům pomocí příkladů. Jejím účelem je pomoci uživatelům při rozhodování, zda mohou nějaký obrázek či jiný soubor sem na Wikimedia Commons načíst. Pokud jste uživatel hledající pravidla pro použití obsahu Commons do svého díla, podívejte se na Commons:Používání obsahu mimo projekty Wikimedia.

Wikimedia Commons přijímá pouze svobodný obsah, to znamená obrázky a další soubory, které může užívat kdokoli za libovolným účelem. Užití souborů však může být v některých případech omezeno kvůli věcem netýkajícím se autorského práva (vizte Commons:Non-copyright restrictions) a licence může klást některé podmínky. Autorská práva k některým dílům také mohou být v jedné zemi stále chráněna, zatímco v jiné zemi už je dílo volné. Některé podrobnosti jsou vysvětleny níže. Wikimedia Commons se snaží, aby o příslušných omezeních byli uživatelé informování na stránce s popisem souboru, ale zůstává na zodpovědnosti uživatelů, aby se ujistili, že jejich užití splňuje podmínky licence a neporušuje žádné zákony.

Na Wikimedia Commons lze načítat pouze díla, která

Na Wikimedia Commons se nelze odvolávat na fair use: vizte Commons:Fair use. Přijatelná nejsou ani díla nabízená výhradně pod licencí dovolující jen nekomerční využití (jako např. CC BY-NC-SA).

Licence, pod kterou je obrázek či jiný soubor nabízen, musí být na stránce s jeho popisem zřetelně uvedena pomocí licenční šablony. Všechny informace, které licence vyžaduje, musí být na stránce s popisem uvedeny. Stránka by měla obsahovat dostatek informací k tomu, aby ostatní mohli ověřit autorskoprávní status. Nejlepším způsobem je uvést tyto informace rovnou do formuláře pro načítání souboru.

Pokud držitele autorských práv žádáte o svolení, použijte k tomu vzory e-mailů a žádost pošlete skrz systém VRT.

Rychlý, ale ne úplně přesný úvod

Přijatelné licence

Licence je formální svolení autora, které stanoví, kdo a jak smí užívat autorskoprávně chráněné dílo. Licenci může udělit pouze držitel autorských práv, kterým je obvykle sám autor (fotograf, malíř apod.).

Tento komiks vysvětluje, proč Commons neakceptuje „nekomerční“ licence. Klikněte pro plnou velikost souboru.

Veškerá autorská díla na Commons (která nejsou volným dílem) musí být k dispozici pod svobodnou licencí, která explicitně a neodvolatelně umožňuje dílo komukoli užívat za libovolným účelem; pouze stanovení že „dílo může kdokoliv volně používat“ nebo podobná prohlášení nestačí. Licence musí zejména splňovat následující podmínky:

 • Musí být dovoleno šíření a další zveřejňování díla.
 • Musí být dovoleno zveřejňování odvozených děl.
 • Musí být dovoleno komerční užívání díla (užívání za účelem tvorby zisku).
 • Licence musí být časově neomezená a neodvolatelná.
 • Může být vyžadováno uvedení všech autorů/přispěvatelů.
 • Zvěřejňování odvozených děl může být dovoleno jen při zachování stejné licence.
 • Při šíření digitálních kopií může být vyžadováno šíření v otevřeném formátu bez správy práv (DRM).

Někdy si autor přeje uvolit pod svobodnou licenci své dílo pouze v nižší kvalitě či rozlišení, přičemž verze ve vyšší kvalitě používají přísnější podmínky. I když je nejisté, zda je takové přání právně vymahatelné, je pravidlem Commons respektovat taková přání držitele autorských práv, a tedy na Commons uchovávat jen verzi v nižší kvalitě.

Následující omezení nejsou dovolena:

 • Použití pouze na projektech nadace Wikimedia.
 • Použití pouze pro nekomerční, výukové, osobní či redakční účely.
 • Použití pouze na základě fair use.
 • Povinnost (nikoli jen žádost) uvědomit autora o některých či všech užitích.

Příklady nedovolených děl:

 • Snímky obrazovky programů, které samy nejsou k dispozici pod svobodnou licencí. Snímky obrazovky programů pod licencí GPL či jinou svobodnou softwarovou licencí jsou zpravidla v pořádku. Viz Commons:Screenshots.
 • Snímky z televizního vysílání, DVD či počítačových her a videoher. Viz Commons:Screenshots.
 • Naskenované či jinak získané fotografie chráněných autorských děl, zejména přebaly knih, obaly CD apod. Viz Commons:Derivative works.
 • Autorskoprávně chráněné symboly, loga apod. (Je třeba odlišit autorskoprávní ochranu od ochranných známek.)
 • Modely, masky, hračky a další předměty, které představují dílo chráněné autorským právem jako např. postavu z filmu či animovaného seriálu (oproti pouze nějakého herce, bez ohledu na konkrétní roli). Viz Commons:Derivative works.

Na Commons jsou také dovolena díla, která nejsou chráněna autorským právem (tedy volná díla). Podrobnosti najdete v sekci o volných dílech níže.

Bližší vysvětlění a odůvodnění licenční politiky najdete na Commons:Licensing/Justifications.

Vícenásobné licencování

Tento komiks ukazuje užitečnost použití licence Creative Commons. Klikněte pro plnou velikost souboru.

Soubor můžete současně uvolnit pod libovolným množstvím licencí, pokud alespoň jedna z nich splňuje výše uvedená kritéria kladená na svobodné licence. Soubory mohou být například nabízené jak pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci (splňuje kritéria), tak zároveň pod Uveďte původ-Neužívejte komerčně (nesplňuje kritéria). V takovém případě mají uživatelé možnost vybrat si, zda odvozená díla zveřejní pod kompatibilní licencí (Zachovejte licenci), anebo použijí jiný model licencování a budou omezeni na nekomerční užití. Uživatel, který si však zvolí druhou možnost, nemůže své odvozené dílo nahrát na Commons, neboť licence Uveďte původ-Neužívejte komerčně nesplňuje kritéria pro svobodné licence.

Multilicencování s restriktivními licencemi může být užitečné pro kompatibilitu se zvyklostmi na jiných projektech; takové multilicencování navíc umožňuje autorům odvozených děl uvolnit tato díla pouze pod příslušnou restriktivní licencí, pokud si to přejí – tj. poskytuje autorům odvozených děl "větší svobodu" rozhodnout o licenci, kterou pro dílo použijí. Viz také Commons:Multi-licensing.

Dobře známé licence

Shortcut

Pro díla na Commons jsou preferovány následující dobře známé licence:

Shrnutí licencí Creative Commons na Wikimedia Commons
Ikony a názvy licencí Creative Commons Zkratky a verze Dovoleno? Poznámky
Public Domain Mark
Public Domain Mark
Volné dílo
CC Public Domain Mark 1.0 Generally OK Zpravidla OK Často uváděno na obrázcích na Flickru a ve většině případů považováno za svobodně licencované – vizte sekci k PD níže
CC0 Button
CC0 Button
Zero, „Žádná autorská práva“
CC0 OK OK
CC BY Button
CC BY Button
Uveďte původ
CC BY (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ OK OK
CC BY-SA Button
CC BY-SA Button
Uveďte původ-Zachovejte licenci
CC BY-SA (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ OK OK
CC BY-NC Button
CC BY-NC Button
Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně
CC BY-NC (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Není OK
CC BY-NC-ND Button
CC BY-NC-ND Button
Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Nezpracovávejte
CC BY-NC-ND (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Není OK
CC BY-NC-SA Button
CC BY-NC-SA Button
Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci
CC BY-NC-SA (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Není OK
CC BY-ND Button
CC BY-ND Button
Uveďte původ-Nezpracovávejte
CC BY-ND (1.0 2.0 2.5 3.0 4.0)‎ Not OK Není OK
Poznámky k symbolům
CC BY Icon BY
Tato ikona znamená, že licence souboru vyžaduje uvedení autora, jako takový obrázek je vytvořen určitou osobou („BY“ v tomto případě není zkratkou, nýbrž anglickým výrazem pro označení osobního původu díla).
CC SA Icon SA
Tato ikona označuje „Zachovejte licenci“. Znamená, že ostatní mohou tvořit odvozená díla, ale musí je zveřejnit jen pod stejnou nebo slučitelnou licencí jako originál.
CC NC Icon NC
Tato ikona označuje licence dovolující jen „nekomerční“ užití (na Commons nejsou dovoleny).
CC ND Icon ND
Tato ikona označuje licence přikazující „nezpracovávat“ dílo (na Commons nejsou dovoleny).
 • Public Domain Icon A opět, přijatelná jsou také volná díla (public domain) – (viz níže).

Další licence jsou uvedeny na stránce Commons:Popisky licence souborů.

Zakázané licence

Díla, která nejsou dostupná pod licencí splňující of Free Cultural Works, jsou výslovně zakázána. Další informace lze nalézt v rozhodnutí správní rady nadace o licencování.

Mezi běžné příklady licencí vyskytujících se na internetu, ale zakázaných na Commons, patří:

Nedovolené licence mohou být na Commons použity, pouze pokud je dílo multilicencováno s nejméně jednou dovolenou licencí.

Pokud obrázek není OK, zvažte, zda nechcete požádat autora, aby uvolnil své dílo pod svobodnou licencí jako CC BY (licence Creative Commons Uveďte původ) nebo CC BY-SA (Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci).

GNU Free Documentation License

GNU Free Documentation license (GFDL) je pro většinu obsahu, zejména v tištěných médiích nepraktická, neboť vyžaduje, aby byl s dílem šířen i plný text licence. Je tedy vhodnější dílo zveřejnit pod duální licencí, navíc ke GFDL dovolit i licenci umožňující jednoduché využití fotografie či textu; například licenci Creative Commons. Také pro svá díla pokud možno nepoužívejte licence GPL a LGPL jako jediné licence, protože tyto licence ve skutečnosti nejsou vhodné pro cokoli jiného než počítačové programy.

GFDL není dovoleno používat jako jedinou akceptovatelnou licenci v situacích, kde současně platí vše z následujícího:

 • Obsahu byla licence přidělena 15. října 2018 nebo později. Rozhoduje datum udělení licence, nikoli datum vytvoření či načtení.
 • Obsahem je primárně fotografie, malba, kresba, audio či video.
 • Obsahem není softwarové logo, diagram či snímek obrazovky získaný z příručky k softwaru pod GFDL.

Informace o licenci

Příklad obrázku se správně podrobně uvedeným popisem obrázku (viz stránku s popisem)

Všechny stránky s popisy k souborům na Commons musí zřetelně uvádět, pod jakou licencí bylo dílo zveřejněno a musí obsahovat informace vyžadované touto licencí (označení autora apod.) a také by měly obsahovat informace, pomocí kterých si ostatní mohou ověřit licenci (odkaz na zdroj), a to i v případě, že to samotná licence a autorský zákon nevyžaduje.

Jmenovitě musí být uvedeny následující informace, bez ohledu na to, zda to vyžaduje licence:

 • Licence, pod kterou je dílo dostupné. K tomu se musí použít licenční šablona.
 • Zdroj díla. Pokud soubor na Commons nahrál přímo autor, musí to být výslovně uvedeno. (Např. „Vytvořeno uživatelem“, „Vlastní dílo“ apod.) V ostatních případech uveďte, pokud je to možné, hypertextový odkaz nebo citaci.

Poznámka: údaje typu „Přeneseno z Wikipedie“ se obecně nepovažují za platný zdroj, pokud nebylo dílo na Wikipedii zveřejněno prvně. Uveden by měl být původní (primární) zdroj.

 • Autor/tvůrce obrázku či mediálního souboru. U děl, která jsou považována za volná kvůli vypršení doby ochrany, může být podstatný také rok úmrtí autora (viz sekci o volných dílech níže). Samotné uvedení obecné šablony předpokládající, že soubor načetl sám autor (např. {{PD-self}}), tento požadavek nesplňuje. Jedinou výjimkou je situace, kdy si autor přeje zůstat v anonymitě, nebo v jistých případech, kdy autor není znám, ale je k dispozici dostatek informací ke stanovení, že dílo již je volné (např. datum vytvoření/zveřejnění).

Další údaje jsou o něco méně důležité, ale měly by být uváděny vždy, kdy je to možné:

 • Popis obrázku či mediálního souboru. Co zobrazuje? Jak vznikl?
 • Datum a místo jeho vytvoření. U děl, která jsou považována za volná kvůli vypršení doby ochrany může být datum vytvoření zásadně důležité (viz sekci o volných dílech níže).

Tyto údaje je nejlépe uvádět pomocí šablony Informace. O použití šablony se dočtete na stránce Commons:První kroky/Kvalita a popis.

Rozsah licence

V některých případech obsahuje jeden dokument (soubor) několik složek, ke kterým jsou potřeba licence: Každý, kdo k dílu podstatnou částí přispěl, má právo na rozhodování o výsledku, a všichni tito lidé musí svůj příspěvek dát k dispozici pod svobodnou licencí – viz odvozená díla. Rozlišení těchto složek však může být nejasné a v jednotlivých zemích se liší. Několik příkladů pro vyjasnění:

 • U hudební nahrávky je potřeba zvážit následující složky; ke všem z nich musí existovat svobodná licence (případně musí být nechráněné):
  • Samotná hudba (autorská práva skladatele),
  • slova písně (autorská práva textaře),
  • konkrétní provedení (práva výkonných umělců – hudebníků, zpěváků apod.),
  • samotná nahrávka (práva techniků, zvukařů, nahrávací společnosti).
 • U obrázku uměleckého díla (také přebaly knih apod.) platí něco podobného:
  • Tvůrce původního uměleckého díla je držitelem práv ke všem reprodukcím a odvozeným dílům.
  • Ten, kdo dílo vyfotografoval, je držitelem práv k té fotografii, pokud se nejedná o pouhou reprodukci původního díla.
 • U obrázku budovy si uvědomte, že pokud jsou na obrázku zachyceny nějaké význačné architektonické prvky stavby, může k fotografii držet práva i architekt, ale vizte též Commons:Svoboda panoramatu.

Nejasnosti často nastávají v případě, že umělecké dílo není primárním cílem fotografie, případně není ani zřetelně rozlišitelné: v takovém případě je zpravidla jediným držitelem práv autor fotografie (nahrávky atd.). Např. u fotografie skupiny osob v muzeu se mohou na pozadí fotografie objevit i nějaké obrazy na stěnách. Tehdy není nutné brát ohled na autorská práva těchto obrazů. Neexistuje však zcela striktní vymezení takové situace. Více informací o této zaležitosti najdete na Commons:De minimis.

Uvědomte si, že musí být určena a uvedena licence ke všem relevantním složkám.

Také je potřeba si uvědomit, že reprodukce zpravidla nepožívají autorskoprávní ochrany; autor fotografie jiné fotoragie nemá práva k výslednému souboru, jediná relevantní práva jsou ta svázaná s původním dílem. Totéž se týká i snímků obrazovky.

Volná díla

Dokument uvolněný pod licenci jako CC0 je považován za ekvivalent k volnému dílu; díla, která nejsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, jsou také volnými díly; některé vládní organizace, jako jsou federální vláda USA, vláda Kalifornie či Floridy, uvolňují ze zákona své veřejné dokumenty jako volná díla; tyto případy podrobně popisuje např. text na anglické Wikipedii.

Commons přijímá volné dílo, tj. dokumenty, které spadají do některé z výše uvedených vyjímek, nebo které nejsou způsobilé požívat ochranu autorským právem, nebo u kterých již vypršela doba ochrany těchto práv. Konkrétní vymezení konceptu public domain je však komplikované; autorské zákony jsou v různých zemích různé, takže nějaké dílo může být v jedné zemi volné, zatímco v jiné je stále chráněno. Jisté minimální standardy nastavují mezinárodní smlouvy jako např. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, ale jednotlivé země si mohou stanovit přísnější kritéria. Obecným pravidlem je , že pokud autor zemřel před více než 70 lety, jeho dílo je volné v zemi, jíž byl občanem, a v zemi, ve které bylo dílo poprvé zveřejněno. Pokud je dílo anonymní nebo se jedná o kolektivní dílo (např. encyklopedie), stává se volným typicky 70 let po prvním zveřejnění. Pokud je autor neznámý po důkladném zkoumání, lze dílo považovat za volné 120 let po vytvoření (více informací najdete na {{PD-old-assumed}}).

Tato doba 70 let se používá ve většině zemí. Důležitou výjimku tvoří Spojené státy. Z historických důvodů platí v USA složitější pravidla:

 • Díla zveřejněná před rokem 1929 jsou volná.
 • U děl poprvé zveřejněných před rokem 1964 trvá ochrana 28 let od zveřejnění, a tedy jsou již volná, pokud vlastník autorských práv nepožádal o jejich prodloužení v období mezi 27. a 28. rokem od zveřejnění.

  Pokud v tomto období došlo k prodloužení, trvá ochrana 95 let od prvního zveřejnění.

  Velká většina děl zveřejněných před rokem 1964 již je volná, ale je nezbytné určit, že k prodloužení nedošlo. (Online katalog US Copyright Office umožňuje najít prodloužení z roku 1978 a novější – užitečná pro díla zveřejněná v letech 1951–63; Google má skeny papírového katalogu včetně děl registrovaných v letech 1923–1978).

 • U děl poprvé zveřejněných v roce 1978 nebo později: 70 let po smrti autora. U anonymních děl a zaměstnaneckých děl a děl na objednávku: 95 let od prvního zveřejnění nebo 120 let od vytvoření díla, podle toho, které datum nastane dříve.
 • U děl vytvořených před rokem 1978, ale poprvé zveřejněných až v roce 1978 nebo později existují speciální pravidla. Ta se ve Spojených státech také týkají děl z cizích zemí.

Zásadní je rok a místo zveřejnění. V mnoha zemích mezi volná díla patří všechna díla zveřejněná před nějakým datem. V USA je tímto datem 1. leden 1929. V některých zemích jsou volná 'všechna díla vytvořená vládou, v jiných zemích i pro ně platí nějaká forma autorskoprávní ochrany (viz Commons:Autorská práva podle oblastí).

V USA je autorskoprávní situace zvukových náhrávek (včetně těch publikovaných před rokem 1923) obzvláště komplikovaná. Nahrávky nahráně před 15. únorem 1972 mohou být chráněny místními zákony, jejichž náležitosti a omezení nejsou vždy shodné s americkou federální úpravou. Více infomrací naleznete na {{PD-US-record}} diskusní straně a ve zprávě tým Wikilegal.

 • Zvukové záznamy, které byly poprvé zveřejněny před rokem 1923 se staly volnými 1. ledna 2022.
 • Zvukové záznamy, které byly poprvé zveřejněny mezi roky 1923 a 1946 jsou chráněny 100 let od prvního zveřejnění.
 • Zvukové záznamy, které byly poprvé zveřejněny mezi roky 1947 a 1956 jsou chráněny 110 let od prvního zveřejnění.
 • Zvukové záznamy, které byly poprvé zveřejněny po roce 1956 a poprvé zaznamenány před 15. únorem 1972 se stanou volnými 15. února 2067.

Zvukové záznamy, které byly zaznamenány 15. února 1972 nebo později se řídí stejnou dobou ochrany a podmínkami jako jiná díla.

V některých právních systémech (např. v USA) může také autor explicitně své dílo uvolnit do public domain. V jiných oblastech (např. v zemích Evropské unie) to sice není technicky možné, ale autor může udělit svolení k volnému užívání díla prostřednictvím nějaké licence, např. Creative Commons Zero Waiver, pomocí které se zřekne všech práv, která mu autorské právo přináší; i když takové zřeknutí se nemusí být právně závazné ve stejném rozsahu, jako by šlo o volné dílo (viz také osobnostní práva autora).

The Hirtle chart is a tool for helping to determine if something is in the public domain in the United States. Commons:International copyright quick reference guide helps to determine if a work first published outside the United States can be uploaded.

Vzájemné působení americkéno a neamerického autorského práva

Každé věrné vyobrazení Mony Lisy se na Commons považuje za volné dílo. Podrobnosti jsou v textu uvedeny v poznámce Výjimka.

Commons je mezinárodní projekt, ale jeho servery jsou umístěny ve Spojených státech a cílem je maximální použitelnost jeho obsahu. Díla, která vznikla mimo Spojené státy, lze obvykle načítat pouze pokud jsou k dispozici pod svobodnou licencí platnou ve Spojených státech i v zemi původu díla, případně pokud je v obou těchto zemích toto dílo volné. „Zemí původu díla“ je zpravidla země, ve které bylo dílo poprvé zveřejněno.[1]

Pokud načítáte média mimo USA, obvykle se uplatní autorské právo příslušné země a americké autorské právo. Pokud načítáte materiál, který byl stáhnout ze serveru třetí osoby, uplatní se autorské právo americké, autorské právo země osoby, která nahrává and autorské právo země, kde je takový server umístěn. Pokud te tedy takový materiál nahrán pod jistou licencí, tato licence musí být aplikovatelná ve všech relevantních jurisdikcích. Např. v případě nahrání volného dílo, toto musí být volným dílem ve všech příslušných jurisdikcích (včetně země původu díla), aby mohlo být nahráno na Commons.

Pokud například osoba v Česku načítá obrázek, který si stáhla z francouzské webové stránky, na server Commons, musí být načítání v souladu s autorským právem v Česku, Francii i Spojených státech. Aby bylo možno fotografii načíst na Commons, musí se buď jednat o volné dílo ve všech třech těchto státech, nebo musí být ve všech těchto státech nabízeno pod svobodnou licencí.

Výjimka: Věrné reprodukce dvojrozměrných děl (typicky maleb), která jsou volnými díly volnými díly, tvoří výjimku k tomuto pravidlu. Podle vyjádření nadace Wikimedia z července 2008 jsou takové reprodukce samy považovány za volné dílo bez ohledu na zemi jejich původu. Podrobnosti jsou uvedeny na stránce Commons:When to use the PD-Art tag.

Uruguay Round Agreements Act

Hlavní článek: Commons:URAA-restored copyrights

Uruguay Round Agreements Act (zkráceně URAA) je americký zákon, který v USA obnovil autorskoprávní ochranu zahraničních děl v případě, že k rozhodnému datu bylo příslušné dílo stále chráněno v zemi původu. Tímto rozhodným datem je pro většinu států 1. leden 1996. To znamená, že zahraniční díla mohou být v USA chráněna i v případě, že před přijetím URAA již byla nějakou dobu dílem volným. Další informace jsou k dispozici na Wikipedia:Non-U.S. copyrights.

Because the constitutionality of this law was challenged in court, Commons initially permitted users to upload images that would have been public domain in the U.S. without the URAA. However, the constitutionality of the URAA was upheld by the U.S. Supreme Court in Golan v. Holder. After discussion, it was determined that the affected files would not be deleted en masse but reviewed individually. There was further discussion about the best method for review of affected files, resulting in the creation of Commons:WikiProject Public Domain (not active anymore).

Files affected by the URAA should be tagged with {{Not-PD-US-URAA}}.

Files nominated for deletion due to the URAA should be evaluated carefully, as should be their copyright status under US and local laws. A mere allegation that the URAA applies to a file cannot be the sole reason for deletion. If the end result of copyright evaluation is that there is significant doubt about the freedom of a file under US or local law, the file must be deleted in line with the precautionary principle.

Old orphan works

Old orphan works are accepted, provided that

 • the works were created before 1929;
 • or, the works were created before the pma duration in the country of origin, which would satisfy {{PD-1996}} if published at the time of creation (e.g. works created before 1946 for 50 years pma countries, if the URAA date is 1996).

PD 1.0 and Flickr

See also: Commons:Flickr files.

CC Public Domain Icon

The Creative Commons Public Domain 1.0 mark (PDM) is often applied to images on photography websites such as Flickr.com, and is not a license. Despite this, the community found that when a user applies PDM to their own work, they are releasing their work to be in the public domain, and these works are believed to be freely licensed. For further information, see Accept files published by the copyright holder with a Public Domain Mark.

Fair use není na Commons dovoleno

Wikimedia Commons nepřijímá díla pod tzv. fair use. Viz také Commons:Fair use.

Odvozená díla

Tato koláž je příkladem odvozeného díla. Spojuje několik již dříve existujících obrázků, které jsou volné nebo byly uvolněný pod licencí Creative Commons BY-SA 3.0.

Chcete obrázek Mickey Mouse, ale pochopitelně ho nemůžete jen tak nascanovat. Tak proč si nevyfotit jeho plyšovou hračku a načíst na Commons tuto fotografii? To nedělejte. Důvodem, proč nemůžete načítat fotografie podobných hraček, je to, že jsou považovány za odvozená díla. A k užití odvozeného díla potřebujete souhlas původního autora.

Český autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v § 2 odst. 4 říká: „Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.“

Tedy "neautorizovaná" odvozená díla, jako jsou obrázky hraček, figurek apod., musí být smazána. Viz také Commons:Odvozená díla.

Exception: So-called useful articles - objects with an intrinsic utilitarian function, even if commercial designs, are not subject to copyright protection in the US. Consequently, images thereof are not derivative works under US law. For details and applicability of this exception, see the Supreme Court’s decision in Mazer v. Stein, and {{Useful-object-US}}.

Jednoduchý vzhled

Logo společnosti Microsoft – {{PD-textlogo}}

Ohledně ochranných známek, viz Commons:Copyright rules by subject matter#Trademarks. Většina komerčního zboží a výrobků je tak či onak chráněna jako předmět duševního vlastnictví, autorské právo je jen jedním z druhů takové ochrany. Je důležité uvědomit si rozdíl mezi autorským právem, ochrannými známkami a patenty. Na Wikimedia Commons se obecně vynucuje pouze dodržování autorského práva, z následujících důvodů:

 1. Prakticky cokoli může být známkoprávně chráněno a nemělo by smysl zakazovat všechno.
 2. Ochranné známky a ochrana průmyslových vzorů se týkají jejich komerční produkce, ale jinak mohou být jejich fotografie volně šířeny.

→ Vzhledem k výše uvedeným důvodům jsou na Commons přijímány všechny ochranné známky, jejichž autorskoprávní ochrana již vypršela. Kromě toho jsou na Commons přijímány také obrázky textu v běžném písmu a jednoduchých geometrických tvarech, i pokud se jedná o logo chráněné ochrannou známkou, když takový obrázek není dostatečně originální na to, aby byl chráněn autorským právem.[2] Takové obrázky by měly být označeny jako {{PD-ineligible}} nebo některou ze specifičtějších šablon (např. {{PD-textlogo}} pro jednoduchá loga).

Raster renderings (i.e. PNG images) of uncopyrighted simple designs can themselves be regarded as being uncopyrighted. For vector images (i.e. SVG files) of uncopyrighted simple designs, the question as to whether the vector representation has its own copyright is less clear; see the English Wikipedia copyright information about fonts and the {{PD-textlogo}} talk page for more information.

It is often very difficult to determine whether a design is protected by copyright or not, and images of these sorts are frequently nominated for deletion, with various results. See Commons:Threshold of originality and/or “Threshold of originality” (in Wikipedia) for some guidance.

Fonty

Přesměrovává sem stránka „COM:FONT“. Pokud hledáte fonty dostupné pro SVG vykreslování, vizte meta:SVG fonts.

The raster rendering of a font (or typeface) is not subject to copyright in the U.S., and therefore is in the public domain. It may be copyrighted in other countries (see intellectual property of typefaces on Wikipedia). You should use {{PD-font}} in this case.

Copyright rules

Some guidance on applicable copyright rules can be found at

Viz též


Viz též

Poznámky

 1. V případech, kdy bylo dílo současně zveřejněno v několika zemích, je „zemí původu“ ta země, která poskytuje nejkratší dobu ochrany práv, viz Bernská úmluva.
 2. Viz případ Ets-Hokin v. Skyy Spirits Inc, kde soud rozhodl, že logo a láhev vodky SKYY nejsou chráněny autorským právem.

Externí odkazy

Other: