Commons:Lisensmaler

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Når du laster opp en fil, du merke den med korrekt lisens. Se lisensiering for en gjennomgang av forskjellige lisenser.

Avhengig av hva slags lisens du velger når du bruker lisensmenyen, legges et lisensmerke inn på bildesiden, som for eksempel {{GFDL}}. Da vises lisenmerket på bildesiden, og filen blir kategorisert i henhold til lisensen. Du kan også legge inn lisenser manuelt i oppsummeringsfeltet. Du kan se hvordan lisensmerkene ser ut på [[Template:Merkets navn]], for eksempel Template:GFDL for {{GFDL}}.

Alle merker er også vist på Commons:Image copyright tags visual. For mer informasjon, se Commons:Licensing og Commons:Criteria for inclusion.

Lisensmenyen på opplastingssiden

Public domain[edit]

Public domain

Generelt[edit]

 • {{PD-Art}} - for public domain-bilder av to-dimensjonalle kunstverk hvor kunstneren døde for mer enn 70 år siden.¨

[img]tupac.gif/1212/http.com[img]

 • {{PD-old}} - for verker som er i public domain fordi vernetiden har utløpt. Dette gjelder EU, USA og andre land hvor vernetiden er forfatterens levetid pluss 70 år, herunder Norge.
 • {{PD-self}} - for verker som slippe i public domain av opphavspersonen når opphavspersonen selv laster dem opp til Commons.
 • {{PD-user|brukernavn}} - for verker som er sluppet i public domain når opphavspersonen er en annen bruker på Commons.
 • {{PD-user-en|brukernavn}} - for verker som er sluppet i public domain når opphavspersonen er en bruker på engelsk Wikipedia.
 • {{PD-user-w|prosjektkode|prosjektnavn|brukernavn}} - for verker som er sluppet i public domain når opphavspersonen er en bruker på et annet Wikipedia-prosjekt. Merk: Variabelen prosjektkode er språkkoden for gjeldende Wikipedia, som «no» for bokmåls-Wikipedia, «nn» for nynorsk-Wikipedia og så videre. Det er også mulig å vise til andre Wikimedia-prosjekter, som for eksempel «de:wiktionary» for tysk Wiktionary. Variabelen brukernavn er personens brukernavn på gjeldende prosjekt.
 • {{PD-author}} - for verker som er sluppet i public domain av opphavsperson som ikke er en registrert bruker på et Wikimedia-prosjekt. Det er nødvendig med ytterligere informasjon som bekrefter slik status, for eksempel en lenke til opphavspersonens nettside hvis det der bekreftes at filen er i public domain.
 • {{PD-ineligible}} - for trivielle verker som ikke kan beskyttes av opphavsrett
 • {{PD-because|årsak}} - en generell mal - angi en årsak til at bildet er i public domain.

Landsspesifikke merker[edit]

USA[edit]
 • {{PD-US}} - for bilder som er i public domain i USA, det vil si bilder publisert før 1923 og bilder som ikke har beskyttelse under amerikansk lov.
 • {{PD-US-record}} - for lydopptak som er i public domain i USA, det vil si tatt opp før 15. februar 1972 og ikke basert på annet opphavsrettsbeskyttet materiale. NB! Gjelder ikke i delstaten New York.
 • {{PD-Edison Records}} - for lydopptak i public domain fra Edison Records
 • {{PD-USGov}} - for bilder laget av amerikanske føderale myndigheter som ikke kan opphavsrettsbeskyttes.
 • {{PD-FLGov}} - for bilder laget av Floridas delstatsmyndigheter som ikke er beskyttet av opphavsrett.
Argentina[edit]
 • {{PD-AR-Photo}} - for argentinske fotografier først publisert for mer enn 25 år siden.
 • {{PD-AR-Movie}} - for argentinske filmer 50 år etter manusforfatters, produsents og regissørs død.
 • {{PD-AR-Anonymous}} - for anonyme verker som tilhører en insititusjon, et firma eller en juridisk person, registrert i Argentina som publiser for mer enn 50 år siden.
 • For alle andre verker kan {{PD-old}} brukes når det er mer enn 70 år siden opphavspersonens død.
Australia[edit]
 • {{PD-Australia}} - for australske fotografier publisert 70 år etter opphavspersonens død, eller fotografier tatt før 1955.
Brasil[edit]
 • {{PD-BrazilGov}} - for offisielle, offentlige, nasjonale, utenlandske eller internasjonale våpen, medaljer, flagg, emblemer merker og monumenter.
Canada[edit]
 • {{PD-Canada}} - for Crown Copyright-bilder først publisert for mer enn 50 år siden, fotos tatt før 1949 og andre verker hvor opphavspersonen døde for mer enn 50 år siden.
 • {{PD-Canada-stamp}} - for frimerker som er mer enn 50 år gamle.
Chile[edit]
 • {{PD-Chile}} - for verker som er i public domain i henhold til chilensk lov.
Danmark[edit]
 • {{PD-Denmark50}} - for fotografiske bilder i public domain i henhold til dansk lov.
Filippinene[edit]
 • {{PD-Philippines}} - for verker fra Filippinene hvor vernetiden har utløpt eller de har blitt sluppet i public domain.
Finland[edit]
 • {{PD-Finland50}} - for fotografiske bilder i public domain i henhold til finsk lov.
 • {{PD-Finland}} - for fotografiske verker i public domain i henhold til finsk lov.
 • {{PD-FinlandGov}} - for lover, uttalelser og avgjørelser fra finske myndigheter.
  • {{PD-Coa-Finland}} - for finske heraldiske våpen for kommuner (kunta), distrikter (maakunta) og administrative eller historiske provinser (lääni).
Frankrike[edit]
 • {{PD-JORF}} - for offisielle franske lovtekster slik de ble publisert i Journal officiel de la République Française (eller gjengitt på Légifrance; NB! Ikke alle tekster på Légifrance er i public domain; mange er sluppet under frie lisenser og noen under ufrie.
 • {{PD-JORF-nor-conso}} - for bilder med NOR (identification number) og indeks for oppdatert tekst.
Færøyene[edit]
 • {{Faroe stamps}} - for færøyske frimerker i public domain.
Hongkong[edit]
 • {{PD-HK}} - for verker hvor vernetiden har utløpt.
India[edit]
 • {{PD-India}} - for indiske bilder og lydopptak i public domain. Pr. 2005 gjelder dette alle bilder og lydopptak publisert før 1. januar 1945, såfremt de ikke inneholder annet beskyttet materiale. Gjelder også verker fra indiske myndigheter publisert før samme dato.
Iran[edit]
 • {{PD-Iran}} - for fotos og filmer 30 år etter publikasjon. For andre typer verker er vernetiden forfatterens levetid pluss 30 år.
Japan[edit]
 • {{PD-Japan-oldphoto}} - for japanske fotos publisert før 31. desember 1956, eller fotos tatt før 1946 selv om de ikke ble publisert i løpet av ti år.
 • {{PD-Japan}} - for japanske ikke-fotografiske verk 50 år etter opphavspersonens død, eller siste opphavspersons død dersom det er flere.
Kina[edit]
 • {{PD-China}} - For bilder i public domain i henhold til lovgivning i Folkerepublikken Kina (fastlands-Kina) og Republikken Kina (Taiwan).
Folkerepublikken Kina[edit]
 • {{PD-PRC-exempt}} - For bilder i public domain fordi de i Folkerepublikken Kina ikke er beskyttet av opphavsrett.

Se også #Hongkong og #Macao.

Republikken Kina[edit]
Litauen[edit]
 • {{PD-LT-exempt}} - for offisielle symboler for den litauiske stat, inkludert våpen, flagg, pengesedler og andre symboler.
Macao[edit]
 • {{PD-MacaoGov}} - for offisielle verker fra Macaos myndigheter.
Norge[edit]
 • {{PD-Statens vegvesen}} - for norske veiskilt fra nettsiden Statens vegvesen.
 • {{PD-Norway50}} - Norske fotografier uten verkshøyde der eneretten er utløpt
 • {{Norwegian coat of arms}} - norske riks-, kommune- og fylkesvåpen.
 • {{Kirkeinfo}} - bilder fra bildedatabasen til Den norske kirke
 • {{PD-NorwayGov}} - lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet, samt forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse.
 • {{Met.no}} - bilder uten byline samt figurer fra Meteorologisk Institutt.
Polen[edit]
 • {{PD-Polish}} - for polske fotos publisert i Polen uten opphavsrettsmerking før 23. mai 1994.
 • {{PD-Polishsymbol}} - for dokumenter, skilt og symboler fra polske myndigheter.
Russland og det tidligere Sovjetunionen[edit]
 • {{PD-Russia}} - publisert før 1. januar 1954, om opphavsmannen (om kjent) døde før denne dato (for veteraner fra andre verdenskrig, død før 1. januar 1950). Malen brukes også om opphavsretten tilhørte sovjetiske myndigheter og bildet ble publisert før 1. januar 1954.
 • {{PD-RU-exempt}} - for statlige symboler, herunder flagg, heraldiske våpen, dekorasjoner, penger og annet, under Den russiske føderasjon.
 • {{PD-Brockhaus&Efron}} - for bilder fra Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary (1890-1907)
Serbia[edit]
 • {{PD-SCGGov}} - for offisielle verker og symboler fra serbiske myndigheter.
Storbritannia[edit]
 • {{PD-UKGov}} - for bilder fra britiske nasjonale myndigheter hvor opphavsretten har utløpt.
 • {{PD-UK-photo-pre-1945}} - for bilder tatt i Storbritannia før 1. januar 1945.
Sveits[edit]
 • {{PD-Switzerland-official}} - for offisielle sveitsiske dokumenter, valuta og patenter. Se malen for detaljer.
 • {{PD-Switzerland-photo}} - for fotos som først ble publisert i Sveits og som ikke har den individuelle karakter loven krever for opphavsrettsvern. Se malen for detaljer. Brukes kun i åpenbare tilfeller.
Sverige[edit]
Taiwan[edit]

See #Republikken Kina.

Tsjekkia[edit]
 • {{PD-CzechGov}} - for offisielle verker og symboler fra tjekkiske myndigheter.
Tyskland[edit]
 • {{PD-GermanGov}} - for bilder i public domain gjennom tyske statutter eller andre regler.
 • {{PD-Coa-Germany}} - for tyske våpen under lagt offentlige lovgivning fordi de er offisielle verker (§ 5 Abs. 1 UrhG).
 • {{PD-VzKat}} - for veiskilt publisert som statutter.
 • {{PD-German stamps}} - for tyske frimerker som er i bruk
 • {{PD-Meyers}} - for bilder fra fjerde utgave av Meyers Konversationslexikon (1885-90)
Ungarn[edit]
 • {{PD-Hungary}} - for ungarske fotografier publisert 70 år etter opphavspersonens død.
Uruguay[edit]
 • {{PD-Uruguay}} - for bilder som er i public domain i henhold til Uruguays lover.
Østerrike[edit]
 • {{PD-AustrianGov}} - for deler av lover, forskrifter eller offisielle dekreter utgitt av østerrikske føderale eller delstatsmyndigheter, og for verker fra disse myndigheter som primært er tiltenkt offentlig bruk.
Annet[edit]

GNU-lisenser[edit]

GNU head
 • {{GFDL}} - GNU Free Documentation License
  • {{GFDL-1.2}} - for verker sluppet spesifikt under GNU Free Documentation License versjon 1.2
  • {{GFDL-self}} - for verker sluppet under GNU Free Documentation License over opphavspersonen(e).
  • {{GFDL-user}} - for verker av andre brukere på Commons som er sluppet under GNU Free Documentation License
  • {{GFDL-en}} - for verker opprinnelig lisensiert som GFDL på engelsk Wikipedia., hvor GFDL-lisensen har med at den er underlagt forbehold".
  • {{GFDL-user-fi|brukernavn på finsk Wikipedia}} - for verker lastet opp under GFDL av på finsk Wikipedia av opphavspersonen.
  • {{GFDL-user-w|prosjektkode|prosjektnavn|brukernavn}} - for verker lastet opp under GFDL av brukere på andre Wikimedia-prosjekter. Merk: Variabelen prosjektkode er språkkoden for gjeldende Wikipedia, som «no» for bokmåls-Wikipedia, «nn» for nynorsk-Wikipedia og så videre. Det er også mulig å vise til andre Wikimedia-prosjekter, som for eksempel «de:wiktionary» for tysk Wiktionary. Variabelen brukernavn er personens brukernavn på gjeldende prosjekt.
 • {{GPL}} - GNU General Public License; NB! Bruk ikke denne som eneste lisens for egne filer dersom du kan unngå det. GPL er ment for programvarefiler, ikke mediafiler.
 • {{LGPL}} - GNU Lesser General Public License; NB! Bruk ikke denne som eneste lisens for egne filer dersom du kan unngå det. LGPL er ment for programvarefiler, ikke mediafiler.
 • {{GFDL-OpenGeoDB}} - bilder fra http://opengeodb.de
 • {{GFDL-Landsat-Kashmir3d}} - Kashmir 3D bilder fra http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/

Vennligst merk: GFDL er heller upraktisk for bilder og kortere tekst, fordi den krever at hele lisensteksten trykkes sammen med bildet. Dette hindrer trykte medier i å bruke bildene; for å trykke ett enkelt bilde i en avis må man trykke en hel side med GFDL-teksten. For å løse dette problemet anbefales det på det sterkeste at man dobbeltlisensierer under GFDL og en tilsvarende Creative Commons-lisens, som CC-by-sa-2.5 (se nedenfor). Dette fører til at dine verker ikke bare kan brukes fritt, men også enkelt.

Frie Creative Commons-lisenser[edit]

Se ogs full liste over tillatte Creative Commons-lisenser

Creative Commons License

Gamle Creative Commons-lisenser[edit]

Følgende lisenser har blitt erstattet av nyere versjoner. De kan allikevel fortsatt brukes.

Copyleft Attitude-lisenser[edit]

Copyleft
 • {{FAL}} - Free Art License, en fri lisens publisert av Copyleft Attitude, kan brukes på digital og ikke-digital kunst. Med denne Free Art-lisensen har du tillatelse til å kopiere, distribuere og fritt endre kunstverket, mens opphavspersonens rettigheter respekteres.Vær oppmerksom på at ikke alle Free Art-lisenser tillater kommersiell bruk; last kun opp bilder hvor dette er tillatt til Commons.
 • {{PD-PDphoto.org}} - for bilder fra http://www.PDphoto.org: frie for kommersiell bruk og avledede verker så lenge samme lisens brukes for disse.
 • {{MPL}} Mozilla Public License Version 1.1
 • {{CeCILL}} - CeCILL-lisensen er en fransk fri programvarelisens, som er kompatibel med GFDL.

Andre frie lisensmerker[edit]

Nuvola apps important.svg Før du legger til merker for nettsteder som hevder at bildene er 'copyright free', 'may be used freely', 'public domain', 'No copyright', 'For publication/media/press/journalistic/scientific/promotional purposes', 'pressebilde' eller lignende, ta opp dette på Commons:Tinget eller Commons:Village pump. Det kan ofte bety bare at stedet aksepterer fair use eller at de gir en ikke-kommersiell lisens. Se Commons:Village_pump_archive-28#Common_Misconception for en tidligere gjennomgang av dette. Vennligst følg rådene på Commons:Email templates#declaration of consent for all enquiries for å få en klar tillatelse som også eksplisitt tillater avledede verker (siden opphavsregler fungerer slik at det som ikke eksplisitt er tillatt, er forbudt). Forsøk også å få slike nettsteder til å gå over til en Creative Commons-lisens.
Green copyright symbol
 • {{Attribution}} - Under copyright, men kan benyttes fritt så lenge opphavspersonen krediteres.
  • Hvis du er opphavspersonen, vurder om du vil bruke {{cc-by-2.5}} istedet.
 • {{Copyrighted free use}} - Under copyright, men opphavspersonen tillater enhver å bruke det til ethvert formål.
  • Hvis du er opphavspersonen, vurder om du vil bruke {{PD-self}} istedet.
 • {{Copyrighted free use provided that|skriv inn betingelser}} - Under copyright, men opphavspersonen tillater fri bruk til ethvert formål så lenge visse betingelser er oppfylt. Vennligst les Commons:Licensing før du merker egne verker med denne, og vurder om du kan bruke en Creative Commons-lisens eller GFDL istedet. Vilkårene må være i tråd med Commons' regler.
 • {{BSD}} - BSD-lisens
  • {{BSDu|brukernavn}} - BSD-lisens med brukervariabel
 • {{Free screenshot|license=free license}} - for skjermskudd som kun inneholder fritt materiale. Den konkrete lisensen må legges inn i merket.

Ufrie merker[edit]

 • {{Copyright by Wikimedia}} - for bilder fra Wikimedia Foundation hvor alle rettigheter er reservert, for eksempel logoer. Må ikke kombineres med andre merker.
Warning sign

Følgende merker er ikke tillatt på Commons, og fører til at filen blir merket for sletting.

Ukjent status[edit]

Free License?

Status for følgende lisenser er ukjent. De kan være frie lisenser, men det kan også vøre restriksjoner. Filer merket med slike lisenser må brukes med forsiktighet, spesielt dersom bruken er kommersiell eller kontroversiell. Man må anta at journalistisk og vitenskapelig bruk er tillatt. Filene beholdes på Commons inntil videre.

 • {{Attribution-TVSenadoBr}} - for videoer fra TV Senado, det brasilianske senatets tv-kanal. Tillater muligens ikke avledede verker.
 • {{Attribution-RadioSenadoBr}} - for lydopptak fra Radio Senado, det brasilianske senatets radio-kanal. Tillater muligens ikke avledede verker.
 • {{Kremlin.ru}} - bilder fra Russlands presidents nettside; uklart om de kan modifiseres; bruk inntil videre kun til journalistiske eller vitenskapelige kontekster.
 • {{Attribution-NavyofBrazil}} - Bilder fra den brasilianske marines nettside kan ikke modifiseres; bruk inntil videre kun til journalistiske eller vitenskapelige kontekster.
 • {{SejmCopyright}} - Copyright Den polske Sejmen; uklart om de kan modifiseres; bruk inntil videre kun til journalistiske eller vitenskapelige kontekster.
 • {{PolishSenateCopyright}} - Copyright Det polske senatet; uklart om de kan modifiseres; bruk inntil videre kun til journalistiske eller vitenskapelige kontekster.
 • {{AerialPhotograph-mlitJP}} - bilder fra http://w3land.mlit.go.jp/WebGIS/; kan muligens ikke modifiseres fritt.
 • {{PD-EEA}} - for materiale fra EEAs nettside; uklart om de kan modifiseres; bruk inntil videre kun til journalistiske eller vitenskapelige kontekster.
 • {{CC-AR-Presidency}} — for bilder fra den argentinske presidentens nettside; uklart om de kan modifiseres; bruk inntil videre kun til journalistiske eller vitenskapelige kontekster.

Merker for bilder som mangler lisensinformasjon[edit]

 • {{no license|month=July|day=17|year=2018}} eller ganske enkelt {{subst:nld}} - Ukjent lisensstatus. For at bildet skal kunne beholdes må et lisensmerke settes på.
 • {{no source since|month=July|day=17|year=2018}} eller ganske enkelt {{subst:nsd}} - Informasjon som viser om lisensen er korrekt mangler, for eksempel kilde eller tillatelse fra opphavsperson. Dette må oppgis for at bildet skal kunne beholdes.

Ekstramerker[edit]

Disse merkene kan brukes i tillegg til lisensmerkene. De kombineres med et lisensmerke.

 • {{Insignia}} - for flagg, våpen, segl og andre offisielle insignier.
 • {{Nazi symbol}} - for bilder som viser eller minner om et symbol for en nazistisk organisasjon, spesielt hakekorset. Gir en advarsel om at bruken av slike bilder er begrenset i Tyskland og enkelte andre land.
 • {{Cleanup image|explanation}} - for bilder som trenger teknisk forbedring.
 • {{Rename image|new name}} - for bilder som bør lastes opp under nytt navn.
 • {{PermissionOTRS}} - for å taste inn et billettnummer for tillatelse som er sendt til OTRS. Brukes slik: {{PermissionOTRS|billettens http-adresse}}.