Commons:Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet/sv

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet and the translation is 100% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet and have to be approved by a translation administrator.

Shortcut: COM:LSH

Några exempel
Vertumnus
Hjälm
Aftonklänning
Gustav III:s maskeraddräkt
En pistolyxa
Sköld med Milanos vapen
Fingerring med ett öga

Alla mediafiler (46 360)

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) bildar tillsammans en myndighet vars uppgift är att bevara och berätta om vårt kulturarv. Myndigheten ska utifrån museernas samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

  • Livrustkammaren: År 1628 bestämde Gustav II Adolf att de kläder som han hade använt i fälttåg i Polen skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”. Det la grunden till Livrustkammaren, Sveriges äldsta museum.
  • Skokloster slott är det största privatpalats som någonsin har byggts i Sverige. Arkitekturen, de intakta interiörerna och de stora föremålssamlingarna gör Skoklosters slott till ett av Europas främsta barockslott.
  • Hallwylska museet: 1898 flyttade Wilhelmina och Walther von Hallwyl, med sällskapsdam och tjänstefolk, in i det stora huset på 2 000 kvadratmeter och 40 rum. Här levde de tills de dog och huset blev museum.

Bidraget

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet arbetar för att göra samlingarna så tillgängliga som möjliga, bland annat genom att enbart använda fria licenser på sitt bildmaterial. Bidraget till Wikimedia Commons på över 12 000 bilder är den största museidonationen i Sverige och bland de största i världen. (Till många av bildfilerna följer dessutom en negativfil varav det sammanlagda antalet är ca 20 000 stycken bildfiler.)

Men det är inte bara antalet bilder som är anmärkningsvärt utan framför allt att bilderna sätts in i ett sammanhang. Det finns information om bildens motiv, vem som ägt föremålet på bilden, om föremålet använts i ett krig eller i ett bröllop och hur det då har använts. Informationen och länkarna mellan bilderna och artiklar på Wikipedia om personer och händelser från förr är aktuell både för allmänintresserade, skolan och forskare.

Bidraget är ett resultat av ett nära samarbete med Wikimedia Sverige baserat på de svenska centralmuseerna och Wikimedia Sveriges avsiktsförklaring. [1]

Projektet har möjliggjorts genom finansiering från Vinnovas utlysning för Öppna datakällor och genom det stora arbete André Costa lagt ner på mappning och mallar.

Bakgrund

Hur vi gör våra samlingar tillgängliga vid Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet.

I början av 2012 lanserades webbgränssnittet för Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets samlingsdatabas. Det var ett första steg för att låta allmänheten ta del av museernas ca 80 000 föremål tillsammans med de personer som ägt, brukat eller tillverkat dem. Informationen är licensierad i CC0.

I juni 2012 startade projektet Öppet bildarkiv. Syftet var att tillgängliggöra museernas bildarkiv för allmänheten. Projektet bestod av tre delar:


  • Utveckla ett webbgränssnitt för bildarkivet, med koppling till samlingsdatabasen, för att kunna tillgängliggöra alla högupplösta bilder direkt [2].
  • Leverera länkad, öppen data och högupplösta bilder till K-samsök, den nationella kulturarvsaggregatorn [3].
  • Donera museernas högupplösta bilder till Wikimedia Commons, för att på så sätt öka deras räckvidd.

Den 6 mars 2013 lanserades webbgränssnittet och över 40 000 bilder med fria licenser publicerades på nätet. I oktober 2013 togs det tredje och sista steget och över 12 000 högupplösta bilder tillgängliggjordes via Wikimedia Commons. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet kommer, som en del av samarbetet, att återkommande ladda upp bilder till Wikimedia Commons i samma takt som de produceras.

Sedan dess har vi vid flera tillfällen gjort fler bilder tillgängliga på Wikimedia Commons. I juni 2014 laddade vi upp 500 bilder som ett komplement till den första uppladdningen och i November samma år genomförde vi vår andra stora uppladdning på ungefär 6 500 bilder. I november 2015 avslutade vi den tredje större uppladdningen på ytterligare 6 500 bilder. 2016 genomförde vi två större uppladdningar på 2 700 bilder och 5 130 bilder. Utöver detta uppdaterade vi även 1 500 bilder där källbilden har förbättrats digitalt sedan originaluppladdningen.

Projektbeskrivning av Öppet bildarkiv kan läsas på samlings- och digitaliseringsenhetens blogg.

Bilderna

Bilderna är tagna under lång tid och kommer från museernas dokumentation av samlingarna, utställningsproduktioner och marknadsföring. De spänner från digitaliserade glasnegativ till helt nytagna bilder. Informationen om bilderna kommer från en omfattande export ur museernas samlingsdatabas och många har en rik kontext som bland annat berättar om vem som ägt eller tillverkat föremålet, i vilken historisk händelse det förekommit, om föremålet varit med i publikationer eller utställningar samt sådana uppgifter som vilket material föremålet är tillverkat av och dess dimensioner.

Alla bilderna är licensierade med fria licenser och kan delas i tre olika grupper.

  • CC BY-SA används för de bilder som på senare tid, från 1990-talet och framåt, är tagna av museernas egna fotografer. Fotografens namn anges i anslutning till bilden.
  • CC0 används för de bilder där museerna innehar upphovsrätten men avstår den. De bilder som återfinns under denna licens är exempelvis samtliga digitaliserade glasnegativ.
  • Public Domain används för bilder där upphovsrätten är utslocknad (äldre bilder, där upphovsrättsmannen varit död i över 70 år). Gäller även för nytagna bilder på till exempel upphovsrättsfri konst.

Det innebär att samtliga bilder kan vidareanvändas fritt. Det är dock bra att komma ihåg att bildernas kontext både finns på Wikimedia Commons och i Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets samlingsdatabas. För att behålla bildens sammanhang är det därför bra att länka tillbaka till någon av dessa.

Vilka kategorier bilderna hamnar i styrs av det interna klassifikationsträd som används för föremålen på museerna. Alla uppladdningarna hamnar även i Images from Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. För den som vill utforska bilderna är det dock rekommenderat att starta i en av följande underkategorier

För att se hur bilderna används på Wikipedia kan du använda verktyget Glamorous och för att se hur ofta bilderna visats kan verktyget BaGLAMa användas.

Felrapporter

Tekniska problem om metadataexporten från museidatabasen kan rapporteras på Diskussionssidan.

På grund av att filnamn och innehållstexter har genererats automatiskt från texter som ibland består av gamla katalogiseringar, vilka inte har redigerats på länge så kan det finnas innehåll som i dag uppfattas som rasistiskt, sexistiskt eller på annat sätt diskriminerande.

Vår ambition är att publicera så många bilder som möjligt med fria licenser. På grund av det stora antalet bilder som tillgängliggjorts samtidigt kan det tyvärr hända att enstaka bilder har fått fel licens. Vi uppmanar användare som upptäcker sådana problem, faktafel i beskrivningarna eller i annan metadata att rapportera detta på Commons:LSH/Error reports.

Se även

Uppmärksamhet i media

LSH+Wiki
LSH+Wiki