Commons:Notes en imatges

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Shortcut
COM:ANN
This project page in other languages:

Aquesta pàgina es considera una oficial de Wikimedia Commons.

Ha estat elaborada per la comunitat i el seu compliment és obligatori per a tots els editors. Pots editar-la per a millorar la seva redacció i format, però si vols canviar alguna qüestió de fons, fes servir la pàgina de discussió.

Aquest contingut ha estat traduït, quan encara s'està considerant a la versió anglesa.


L'objectiu de l'eina ImageAnnotator (Anotador en imatges) és millorar el contingut informatiu i descriptiu de les imatges. Les anotacions poden afegir informació que no es pot incloure fàcilment en descripcions. Si es fa servir correctament, les anotacions poden ser una gran ajuda, però una mala utilització podria produir un efecte contrari al desitjat. Veure múltiples anotacions suposa més esforç en haver de llegir descripcions, així cal assegurar-se que els usuaris ho perceben com a un complement interessant i no com un problema que els decebi.

Les anotacions d'imatge en general haurien de ressaltar trets, detalls, o punts d'interès dins d'una imatge. Les imatges que més es poden beneficiar de les anotacions són les imatges denses com: retrats de grup, panoràmiques, fotografies aèries, imatges de satèl·lit, mapes i diagrames. El tipus d'imatges que probablement no es milloren amb més notes són les imatges simples que no tenen prou detalls com per a necessitar notes explicatives. Per exemple: banderes, escuts d'armes, icones informàtiques, retrats d'una sola persona, etc. Naturalment hom pot trobar moltes excepcions d'aquesta regla general. El text de les notes hauria de ser d'interès i específic de la zona dibuixada a la imatge per la seva caixa i, com ja passa amb altres descripcions, s'ha de respectar al màxim la neutralitat de les descripcions" (vegeu COM:NPOV). Es recomana l'ús d'enllaços a categories Commons, galeries Commons, i articles Wikipedia.

Exemples de notes informatives: [edit]

 1. Identificació de personatges en fotografies de grup o en pintures. Exemples: 1, 2, 3, 4
 2. Identificació de llocs/objectes/localitzacions en fotos panoràmiques/ aèries . Exemples: 1, 2, 3, 4
 3. Resaltar detalls important difícil d'observar dins la imatge. Exemples: 1, 2
 4. Identificar els diferents elements d'una composició. Exemples: 1, 2
 5. Fer zoom a d'altres imatges de detall o que mostrin un altre punt de vista. Exemple: 1, 2
 1. Transcriure inscripcions, senyals, o paraules que apareguin a la imatge. Exemples: 1, 2. Si la imatge sencera és un senyal o una inscripció, s'hauria de fer servir la plantilla {{information}}. Això pot ser útil amb senyals difícils de llegir. Aquesta plantilla permet traduccions de text i permet als motors de cerca trobar la imatge basada en el text.

Exemples de usos inadequats i no informatius: [edit]

 1. Comentar o criticar ("m'agrada això", "aquesta foto està subexposada", "Cremada !", "mala reproducció", "descripció està malament", etc.), o en general fer comentaris sobre la imatge en comptes de descriure de manera neutra trets dins la imatge. Utilitzi la pàgina de discussió de l'arxiu per comentar sobre la imatge (hi ha un enllaç de "discussió" en la part superior de totes les pàgines de descripció d'arxiu).
 2. Notes contenint comentaris despectius de qualsevol classe, o contenint qualsevol text que no sigui neutre. Aquestes notes es consideren vandalisme.
 3. Notes massa petites per a poder ser vistes fàcilment. Tingueu present que podria estar mirant una versió reduït d'una imatge.
 4. Notes amb text rellevant per a la imatge sencera. Per exemple en retrats d'una sola persona. Aquestes explicacions haurien d'estar escrites a la pàgina d'arxiu, típicament en la secció de "descripció" de la plantilla {{information}}. Editi la pàgina d'arxiu directament i omple el paràmetre "descripció=".
 5. Informació clarament visible a la imatge, com: orella (en un retrat), cotxe (en una escena de carrer), etc.
 6. Notes en arxius animats on el missatge només es correcte en algun moment de l'animació. Aquest tipus de notes és més probable que confongui i s'hauria d¡utilitzar amb cura.
 7. Anotacions per a assenyalar detalls en la discussió o avaluació d'una imatge, per exemple en COM:FPC o COM:DR. Si us plau feu servir anotacions locals per a aquest propòsit.
 8. Bromes o anotacions amb text no relacionat amb la imatge.
 9. Anotacions comercials o propagandístiques.

Note: adding clearly inappropriate notes to images is considered vandalism and, if repeated, will get users adding such notes blocked. The types of notes described in this section should be removed. Occasionally notes contain useful information which would be better placed in the description or in the talk pages, such information should be copied prior to note removal.

Nota: afegir anotacions clarament inadequats a les imatges es considerat vandalisme i podria comportar un bloqueig dels usuaris a afegir notes. Les anotacions incorrectes s'haurien de treure. En aquells casos que continguin informació útil per a posar-la a la descripció o a les pàgines de discussió, s'hauria de copiar abans d'eliminar-la.

Elecció de llengua:[edit]

 • Si és possible les anotacions haurien de ser breus i en llengua independent, com noms de persones/llocs
 • Otherwise notes should use
 • Altrament les notes haurien de fer servir
 • Plantilles de llengua, com {{en}} o {{fr}}, per a mostrar totes les versions de llengua en una sola anotació, o el
 • Mecanisme de canvi de llengua, com {{LangSwitch}}, per mostrar el missatge en la llengua preferida d'usuari
 • Els possibles enllaços haurien de ser a categories Commons o galeries (amb enllaços d'interwiki), la wikipedia anglesa, o la wikipedia en la llengua més relacionada amb la imatge.
 • Si els enllaços condueixen a la Wikipedia, s'hauria de ser fa servir plantilles de llengua (p. ex. {{en}}).

Anotacions locals[edit]

The above guidelines relate to image annotations located in the file pages. Many types of inappropriate and not-informative notes mentioned above would be appropriate when stored as local_annotations.

Les directrius citades es refereixen a anotacions d'imatge situades a les pàgines de fitxers. Algunes anotacions que podrien ser considerades inadequades i no informatives segons els criteris esmentats a dalt, serien apropiats emmagatzemats com a anotacions locals.