Commons:OTRS/cs

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Shortcuts
COM:OTRS
OTRS
Rozhraní systému OTRS (v angličtině)
Obrázek, k němuž přišlo povolení přes OTRS

OTRS znamená Open-source Ticket Request System, volně přeloženo Systém s otevřeným kódem pro vyřizování stvrzenek. Na Commons se používá pro vyřizování povolení šířit autorské dílo svobodně, která přichází emailem a která jsou vyhodnocena a potvrzena oprávněnými dobrovolníky, tzv. týmem OTRS. V jiných projektech nadace Wikimedia je používán také pro komunikaci s veřejností nebo tiskem.

„Poslat něco do OTRS“ znamená poslat email na adresu permissions-commons@wikimedia.org (v případě česky psaných emailů na adresu permissions-cs@wikimedia.org) a nechat to vyhodnotit dobrovolníkem z týmu OTRS. E-maily zaslané do systému OTRS jsou považovány za neveřejné.

Pokud potřebujete potvrdit povolení[edit]

 1. Před tím, než nahrajete soubor do Commons, spojte se s vlastníkem nebo vykonavatelem autorských práv k tomuto souboru a zeptejte se ho, zda vydá dílo pod svobodnou licencí.
  • Autor nebo vykonavatel autorských práv si musí vybrat alespoň jednu z licencí, které Commons dovoluje použít; zejména je třeba si dát pozor na to, že omezení povolení na využití ve Wikipedii nebo v projektech nadace Wikimedia není přijatelné.
 2. Když Vám přijde odpověď, prosím, zkontrolujte, že povolení vyhovuje potřebám Commons. Pokud tomu tak je, nahrajte soubor do Commons a přidejte do jeho popisu šablonu {{subst:OP}}.
 3. Následně přepošlete email s jasně vyjádřeným svolením autora nebo vykonavatele autorský práv na permissions-commons@wikimedia.org (u česky psaných emailů na permissions-cs@wikimedia.org) včetně plné hlavičky a veškeré předchozí korespondence s ním. Do emailu také připište odkaz na nahraný obrázek v Commons.
  • Nezapomeňte přiložit také informaci o původu obrázku (zdroj, odkud jste ho získali) a licenci, kterou si autor nebo vykonavatel autorských práv zvolil.
 4. Některý z dobrovolníků později zpracuje email došlý do OTRS a zkontroluje, zda obsahuje všechny náležitosti. Pokud bude vše v pořádku, dobrovolník sám nahradí šablonu {{OTRS pending}} šablonou {{PermissionOTRS}}.

Seznam českých dobrovolníků v týmu OTRS najdete na stránkách OTRS české Wikipedie. Můžete také využít stránky Category:Commons OTRS volunteers nebo the OTRS Noticeboard. Pokud Váš email zůstává dlouho nevyřízený, vyhledejte jednoho z dobrovolníků a požádejte ho o rychlejší vyřízení.

Dobrovolníci v týmu OTRS mají mnoho práce, proto vždy uvítají pomoc. Pomoci můžete dvěma způsoby. Za prvé tím, že Vaše emaily zaslané do OTRS budou obsahovat všechny náležitosti zmíněné na této stránce. Tím se významně zjednoduší a zrychlí jejich zpracování. Za druhé se můžete stát i Vy dobrovolníkem. Pokud máte o tuto práci zájem, navštivte m:OTRS/volunteering nebo kontaktujte uživatele Guilloma.

Povolující email[edit]

Povolující e-mail musí obsahovat:

 1. tvrzení o oprávněnosti udělit povolení (např. Já autor, já majitel autorských práv k ...),
 2. přesnou identifikaci povolovaných děl,
 3. jakoukoli z povolených licencí, nejlépe CC-BY-SA 4.0,
 4. podpis (u děl pseudonymních – viz § 7 českého autorského zákona – je toto oprávněna udělat osoba, která dílo zveřejnila, tedy je podpisem i pseudonym sám).

Přestože autorský zákon nenařizuje písemnou dohodu o poskytnutí licence (§ 46 odst. 4 českého autorského zákona) ke sdělování díla, nadace Wikimedia je si však vědoma možných problémů, proto stvrzení e-mailem vyžaduje. To v důsledku znamená, že tvrzení „s kamarádem jsem se domluvil“ není pro OTRS relevantní. Autor nebo vykonavatel práv toto povolení musí udělit takovým způsobem, aby ho OTRS tým byl schopen archivovat a ověřit. Tzn. musí být zasláno z věrohodného zdroje - např. z e-mailu uvedeného na webových stránkách, kde se obrázek vyskytuje.

Ukázkový povolující email[edit]

Autor fotografií, které jste nahrál(-a) do Commons, může povolení udělit například následujícím emailem zaslaným na adresu permissions-cs@wikimedia.org:

Já, autor fotografií: <plné názvy (i s typem souboru např. png)>, souhlasím s tím, aby tyto moje fotografie byly zveřejněny prostřednictvím Wikimedia Commons (<linky na umístění obrázků na Wikimedia Commons>) pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International (závazné znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/; celá verze: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních.
<Podpis>

Šablony pro obrázky[edit]

 • Uživatelé, kteří poslali povolení do OTRS, ale nedostali ještě potvrzení, mohou k popisku obrázku přiložit šablonu {{OTRS pending}}, aby dali ostatním uživatelům najevo, že věc je v řízení.
 • Dobrovolníci v týmu OTRS mohou použít šablonu {{PermissionOTRS|ticket=URL}}, když je povolení přijato a archivováno v systému OTRS nadace Wikimedia.

Související odkazy[edit]