Commons:Volunteer Response Team

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:OTRS/sv)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Volunteer Response Team and the translation is 100% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Volunteer Response Team and have to be approved by a translation administrator.

Shortcuts: VRT • VRTS • COM:VRT • COM:VRTS

Current backlog (oldest unanswered mail or ticket) in permissions-commons queue is 3 days.
VRT Noticeboard
VRT Noticeboard
Main VRT-related pages

Volunteer Response Team (VRT) (tidigare OTRS (Open-source Ticket Request System, Ärendehanteringssystem med öppen källkod)) är en grupp funktionärer som hanterar sökfrågor, klagomål och kommentarer från allmänheten via e-post till Wikimedias projekt sedan september 2004. Volunteer Response Team Software (VRTS) är ett verktyg som används av Wikimediaprojekten, inklusive Commons, för att hantera och arkivera e-post. För Commons del används det främst för att verifiera och arkivera licensmedgivanden.

Att skicka e-post till VRT kan i vissa fall vara nödvändigt för att dokumentera att upphovsrättsinnehavaren har godkänt publicering av en fil under en fri licens. Sådan dokumentation skickas till permissions-commons@wikimedia.org (eller en språkspecifik adress). VRTS används också för att hantera rapporter via e-post om upphovsrättsintrång.

Meddelanden som skickas till VRTS hanteras av en flerspråkig grupp av betrodda och frivilliga funktionärer. Varje ärende förses med ett unikt nummer för att hålla samman relaterade meddelanden och för att vid behov kunna granska korrespondensen igen vid ett senare tillfälle. Korrespondensen är inte tillgänglig för allmänheten.

VRTS-gränssnittet
En bild vars licensmedgivande mottagits via VRTS

Alla ärenden granskas av en frivillig funktionär. Om det finns dokumentation att licensmedgivandet är fullgott markerar funktionären filen eller filerna ifråga som granskade. Funktionären ser också till att filer som redan raderats återställs, så när man följer processen som beskrivs på den här sidan behöver man inte göra någon separat begäran om att raderade filer ska återställas. Om dokumentationen är otillräcklig kommer funktionären att begära ytterligare information. Funktionärerna ser också till att upphovsrättsintrång som kommer till deras kännedom raderas.

Antalet aktiva VRTS-medlemmar från Commons är litet i förhållande till mängden e-post som tas emot. Nuvarande svarstid för ärenden på engelska är cirka 3 dagar (väntetiden i den svenska kön är dock oftast kortare). Erfarna Commonsanvändare uppmanas att ställa upp som funktionär och förbättra svarstiderna.

Frågor angående inskickade licensmedgivandens giltighet eller status kan ställas på VRT:s anslagstavla.

Inskickad e-post hanteras av frivilliga deltagare. Wikimediastiftelsen kan inte garantera att känslig information som du skickar med i ditt meddelande behandlas med sekretess, även om alla funktionärer förväntas hantera ärenden med försiktighet. Användare ska vara försiktiga med att avslöja personidentifierande information om ämnen eller skapare, speciellt namn, fysiska adresser och e-postadresser.

När ska jag kontakta VRT?

Om något av följande påståenden stämmer in på materialet du önskar ladda upp behöver du inte kontakta VRTS:

Jag har inget tillstånd att publicera bilden och den har inte släppts under fri licens.

Commons kan bara godta bilder/filer som ligger under fri licens eller är allmän egendom. Faller filen inte under någon av dessa två grupper bör du inte ladda upp den.

Jag tog fotot själv och det har inte tidigare publicerats, jag äger själv upphovsrätten.

Följ instruktionerna på uppladdningssidan, om inte filen är av professionell kvalitet eller det finns andra skäl som gör att ditt ägarskap behöver säkerställas.

Bilden publicerades först på min egen webbsida, eller på min sida av en delad webbplats.

Va bra! Om det är din egen webbplats ska du följa Creative Commons instruktioner för att välja en fria licens. Det kommer då granskas när filen laddas upp av dig eller någon annan. Använd Internet Archives "Save Page Now"-funktion för att lagra bevis på ditt licensuttalande.
Jag/vi publicerar på Bandcamp
du kan använda CC BY eller CC BY-SA.
Jag/vi ligger på Blogspot
följ dessa steg för att uppdatera ditt tema.
Jag/vi publicerar på DeviantArt
du kan använda CC-BY eller CC BY-SA.
Jag/vi publicerar på Flickr
Följ stegen i Flickr publish.
Jag/vi publicerar på Soundcloud
du kan använda CC BY eller CC BY-SA.
Jag/vi publicerar på YouTube
du kan använda CC BY.
Jag/vi publicerar på Vimeo
du kan använda CC BY eller CC BY-SA.
Jag/vi ligger på Blogspot
du kan lägga hela webbplatsen i licensen CC BY-SA på bara några klick.
Jag/vi publicerar på sociala medier (Facebook, Instagram, osv.)
publicera din bild med en beskrivning eller kommentar som anger att den publiceras under en fri licens. (Eller så kan du redigera ett existerande inlägg för att inkludera en sådan kommentar. Om plattformen inte låter dig redigera dina inlägg, får du skapa ett nytt inlägg och hänvisa tillbaka till bilden.) Se till att inlägget är offentligt.

Jag hittade bilden på Flickr, där den hade publicerats under en fri licens.

Commons är förberett för att hantera sådana bilder. Ta en titt på Commons:Flickr files/sv.

Licensiera bilder: när behöver jag kontakta VRT?

Om något av följande påståenden stämmer in på materialet du önskar ladda upp måste du kontakta VRTS:

Jag har fått tillstånd (medgivande) från någon att ladda upp en datafil (till exempel en bild) till Commons.

Be upphovsrättsinnehavaren skicka medgivandet till permissions-sv@wikimedia.org. Upphovsrättsinnehavaren måste ge ett tydligt medgivande att hen släpper filen under en fri licens. För att undvika missförstånd, bör personen använda någon av e-postmallarna. E-brevet ska innehålla ett medgivande om fri licens och inte bara ett tillstånd som endast rör Commons eller Wikipedia. Har du redan laddat upp filen till Commons, följ instruktionerna på Template:Permission pending.
Om filen redan raderats, ladda inte upp den igen utan lägg till en länk till den raderade filen eller din diskussionssida för att hjälpa VRT-volontärerna i deras arbete.

Jag är upphovsrättsinnehavare, men min bild har redan publicerats utan en fri licens på en plattform jag inte kan ändra det på.

Skicka ett tydligt formulerat e-brev till oss (med en länk till ursprungskällan) med info om att du vill släppa din bild/fil under en särskild fri licens. Se Commons:Email templates för tips om hur man gör det på lättaste sätt. Eller så kan du märka ditt verk med en fri licens och placera texten {{License review}} på filbeskrivningssidan på Commons. Vi kommer att granska ditt meddelande och ge besked om vi kan acceptera den som giltig.

Jag är anställd av upphovsrättsägaren.

Skicka oss ett medgivande från en e-postadress, som visar att du agerar på uppdrag av upphovsrättsägaren, vilket anger att du är auktoriserad av din arbetsgivare till att släppa verket under en tydlig fri licens. Se Commons:Email templates för den föredragna mallen. Eller så kan du märka verket med en fri licens vid ​​filen på upphovsrättsinnehavarens webbplats. Vi kommer att granska ditt meddelande och ge besked om vi kan acceptera den som giltig.

Jag publicerar återkommande mitt arbete på annan plats och vill slippa besväret med att skicka medgivande för varje uppladdning jag gör.

Skicka oss ett tydligt medgivande om att ditt Commons-konto (eller ett annat Commons-konto) är godkännt för att licensiera dina verk, antingen enskilda verk eller en samling, till exempel "Mina bilder från evenemang X, 2013-10-15". Vi kopplar detta till dina framtida uppladdningar.

Jag är upphovsrättsinnehavare och mitt verk lagras på Commons utan min tillåtelse.

Mejla oss (till commons-copyvio@wikimedia.org) med så mycket information om det hela som möjligt , inklusive filens webbadress på Commons och, om det finns, webbadressen där den först publicerades. Vi granskar din begäran och raderar filen om vi finner att den laddats upp utan tydligt medgivande.

Om jag INTE är upphovsrättsinnehavaren

Om du inte är upphovsrättsinnehavaren, och verket inte är allmän egendom eller tillgänglig under en Commons-kompatibel fri licens, måste du kontakta upphovsrättsinnehavaren:

  • Innan du laddar upp bilden på Commons, tar du reda på och kontaktar upphovsrättsinnehavaren och ber denne licensiera verket under en fri licens.
    Upphovsrättsinnehavaren måste välja en av licenserna som är tillåtna på Commons. Det är inte möjligt att begränsa licensen endast till användande på Wikipedia eller andra Wikimedia-projekt. Commons:Email templates finns rekommendationer om lämpliga svar från upphovsrättsinnehavaren. Kom ihåg: Det är helt och hållet upp till upphovsrättsinnehavaren att bestämma att publicera filen under en fri licens.
  • När du fått svar på din förfrågan, kontrollera att licensmedgivandet som du fått passar för Commons. Gör det det, ladda upp (bild)filen på Commons och tagga sedan filen med {{subst:PP}} för att förse den med datummärkt info om att ett ORTS-godkännande är på gång.
  • Skicka sedan meddelandet med upphovsrättsinnehavarens tydliga medgivande – inklusive brevhuvudet, ev. tidigare korrespondens er emellan i ämnet och en länk till (bild)filens presentationssida på Commons – till permissions-commons@wikimedia.org. Glöm inte att inkludera info om bildens/filens ursprung (varifrån den hämtats) och licensen i e-brevet.
  • En OTRS-funktionär kommer att ta hand om ditt meddelande för att kontrollera att medgivandet är korrekt. I så fall ersätts {{Permission pending}}-texten på filbeskrivningssidan med {{PermissionOTRS}}.

(Om du är upphovsrättsinnehavare och använder ORTS för att bekräfta licensen för ett tidigare publicerat verk som du laddat upp, bör du givetvis själv skicka in e-brevet med medgivandet.)

Medgivanden för alla förfrågningar

Shortcut
Outdated, please update translation

Till: permissions-sv@wikimedia.org


Jag försäkrar härmed att [jag, Förnamn Efternamn] eller [Organisationsnamn] (fyll i det alternativ som passar) är upphovsman och/eller enda upphovsrättsinnehavare till [beskriv vilket verk som avses och bifoga verket eller ange en fullständig webbaddress till verket].

Jag godkänner härmed att detta verk publiceras under de fria licensvillkoren Välj önskad licens, till exempel: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (unported) och GNU Free Documentation License (utan angivet versionsnummer, utan oföränderliga avsnitt och utan omslagstexter)].

Jag är medveten om att detta innebär att jag ger vem som helst rätten att använda verket i kommersiellt eller annat syfte och att förändra verket efter eget behov under förutsättning att de följer licensvillkoren och gällande lagar.

Jag är medveten om att detta godkännande inte är begränsat till Wikipedia eller webbplatser med anknytning till Wikipedia.

Jag är medveten om att jag behåller upphovsrätten till mitt verk och rätten att anges som upphovsrättsinnehavare i enlighet med den valda licensen. Ändringar gjorda av andra ska inte påstås vara gjorda av mig.

Jag är medveten om att den fria licensen endast rör upphovsrätten, och jag behåller rätten att vidta åtgärder mot den som använder verket på ett sätt som strider mot lagar om förtal, personlig integritet, varumärkesskydd och så vidare.

Jag är medveten om att jag inte kan återkalla detta godkännande och att Wikimedia fritt kan välja om verket ska tillhandahållas permanent eller inte.

[Avsändarens namn och övriga uppgifter]
[Avsändarens titel i förhållande till verket (upphovsrättsinnehavare, upphovsrättsansvarig talesman, juridiskt ombud eller liknande)]
[Dagens datum]

Mallar att använda på filbeskrivningssidor

  • Användare som skickat ett medgivande till VRTS men ännu inte fått någon bekräftelse kan använda {{subst:PP}} för att meddela andra att en bekräftelse är på gång.
  • VRTS-funktionärer kan använda {{subst:OR|id=number}} om medgivandet tagits emot men det behövs ett förtydligande.
  • OTRS-funktionärer kan använda {{PermissionTicket|id=number}} när medgivandet godkänts och blivit arkiverat i Wikimedias VRTS-system. Mallen borde endast användas av VRT-medlemmar. Icke-auktoriserad användning utlöser missbruksfiltret och en varning visas. VRT-användare uppmuntras använda finessen "PermissionVRTS".

Se även

On Commons
På andra projekt