Commons:OTRS/sv

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Shortcut: COM:OTRS

OTRS Noticeboard
Main OTRS-related pages
Användarmiljön för OTRS-funktionärer

OTRS är en förkortning för Open-source Ticket Request System (Ärendehanteringssystem med öppen källkod). OTRS är ett verktyg som används av Wikimediaprojekten, inklusive Commons, för att hantera och arkivera e-post. För Commons del används det främst för att verifiera och arkivera licensmedgivanden.

Hur OTRS fungerar[edit]

Att skicka e-post till OTRS kan i vissa fall vara nödvändigt för att dokumentera att upphovsrättsinnehavaren har godkänt publicering av en fil under en fri licens. Sådan dokumentation skickas till permissions-sv@wikimedia.org. OTRS används också för att hantera rapporter via e-post om upphovsrättsintrång.

Meddelanden som skickas till OTRS hanteras av en flerspråkig grupp av betrodda och frivilliga funktionärer. Varje ärende förses med ett unikt nummer för att hålla samman relaterade meddelanden och för att vid behov kunna granska korrespondensen igen vid ett senare tillfälle. Korrespondensen är inte tillgänglig för allmänheten.

En bild vars licensmedgivande mottagits via OTRS

Alla ärenden granskas av en frivillig funktionär. Om det finns dokumentationen av licensmedgivandet är fullgod markerar funktionären filen eller filerna ifråga som granskade. Funktionären ser också till att filer som redan raderats återställs, så när man följer processen som beskrivs på den här sidan behöver man inte göra någon separat begäran om att raderade filer ska återställas. Om dokumentationen är otillräcklig kommer funktionären att begära ytterligare information. Funktionärerna ser också till att upphovsrättsintrång som kommer till deras kännedom raderas.

Antalet aktiva frivilliga OTRS-funktionärer från Commons är litet i förhållande till mängden e-post som tas emot. Nuvarande svarstid för ärenden på engelska är cirka 62 dagar, så vi ber om ursäkt för dröjsmål (väntetiden i den svenska kön är dock oftast kortare). Erfarna Commonsanvändare uppmanas att ställa upp som funktionär och förbättra svarstiderna.

Frågor angående inskickade licensmedgivandens giltighet eller status kan ställas på OTRS anslagstavla.

Inskickad e-post hanteras av frivilliga deltagare. Wikimediastiftelsen kan inte garantera att känslig information som du skickar med i ditt meddelande behandlas med sekretess.

Bildlicenser[edit]

När ska jag kontakta OTRS?[edit]

Jag har fått tillstånd (medgivande) från någon att ladda upp en datafil (till exempel en bild) till Commons.
Be personen skicka medgivandet till permissions-sv@wikimedia.org. Upphovsrättsinnehavaren måste ge ett tydligt medgivande att han eller hon släpper filen under en fri licens. För att undvika missförstånd, bör personen använda någon av e-postmallarna. E-brevet ska innehålla ett medgivande om fri licens och inte bara ett tillstånd som endast rör Commons eller Wikipedia. Har du redan laddat upp filen till Commons, följ instruktionerna på Template:OP.
Jag är upphovsrättsinnehavare, men min bild har redan publicerats.
Skicka ett tydligt formulerat e-brev till oss (med en länk) med info om att du vill släppa din bild/fil under en särskild fri licens. Se Commons:Email templates för tips om hur man gör det på lättaste sätt.
Jag är upphovsrättsinnehavare och min bild är sparad på Commons utan min tillåtelse.
Skicka ett e-brev (till commons-copyvio@wikimedia.org) med så mycket information om det hela som möjligt – om vem du är och var bilden/filen tidigare publicerats.

När behöver jag inte kontakta OTRS?[edit]

"Jag tog fotot själv och det har inte tidigare publicerats."

Följ instruktionerna på uppladdningssidan.

"Jag har inget tillstånd att publicera bilden och den har inte släppts under fri licens".

Commons kan bara godta bilder/filer som ligger under fri licens eller är allmän egendom.

"Jag hittade bilden på Flickr, där den hade publicerats under en fri licens."

Commons är förberett för att hantera sådana bilder. Ta en titt på Commons:Flickr images.

Om jag inte är upphovsrättsinnehavaren[edit]

Om du inte är upphovsrättsinnehavaren, och verket inte är allmän egendom eller tillgänglig under en Commons-kompatibel fri licens, måste du kontakta upphovsrättsinnehavaren:

 1. Innan du laddar upp bilden på Commons, kontaktar du upphovsrättsinnehavaren och ber honom eller henne att licensiera verket under en fri licens.
  • Upphovsrättsinnehavaren måste välja en av licenserna som är tillåtna på Commons. Det är inte möjligt att begränsa licensen endast till användande på Wikipedia eller andra Wikimedia-projekt. Commons:Email templates finns rekommendationer om lämpliga svar från upphovsrättsinnehavaren.
 2. När du fått svar på din förfrågan, kontrollera att licensmedgivandet som du fått passar för Commons. Gör det det, ladda upp (bild)filen på Commons och tagga sedan filen med {{subst:OP}} för att förse den med datummärkt info om att ett ORTS-godkännande är på gång.
 3. Skicka sedan e-brevet med upphovsrättsinnehavarens tydliga medgivande – inklusive brevhuvudet, ev. tidigare korrespondens er emellan i ämnet och en länk till (bild)filens presentationssida på Commons – till permissions-sv@wikimedia.org.
  • Glöm inte att inkludera info om bildens/filens ursprung (varifrån den hämtats) och licensen i e-brevet.
 4. En OTRS-funktionär kommer att ta hand om ditt skickade e-brev för att kontrollera att medgivandet är korrekt. I så fall ersätts {{OTRS pending}}-texten på filbeskrivningssidan med {{PermissionOTRS}}.

(Om du är upphovsrättsinnehavare och använder ORTS för att bekräfta licensen för ett tidigare publicerat verk som du laddat upp, bör du givetvis själv skicka in e-brevet med medgivandet.)

Medgivanden för alla förfrågningar[edit]

العربية | català | English | español | euskara | فارسی | français | Հայերեն | Bahasa Indonesia | italiano | 日本語 | norsk (bokmål) | norsk (nynorsk) | polski | русский | sicilianu | slovenščina | svenska | українська | اردو | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | 中文(台灣)‎ | +/−

Till: permissions-sv@wikimedia.org


Jag försäkrar härmed att [jag, Förnamn Efternamn] eller [Organisationsnamn] (fyll i det alternativ som passar) är upphovsman och/eller enda upphovsrättsinnehavare till [beskriv vilket verk som avses och bifoga verket eller ange en fullständig webbaddress till verket].

Jag godkänner härmed att detta verk publiceras under de fria licensvillkoren Välj önskad licens, till exempel: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (unported) och GNU Free Documentation License (utan angivet versionsnummer, utan oföränderliga avsnitt och utan omslagstexter)].

Jag är medveten om att detta innebär att jag ger vem som helst rätten att använda verket i kommersiellt eller annat syfte och att förändra verket efter eget behov under förutsättning att de följer licensvillkoren och gällande lagar.

Jag är medveten om att detta godkännande inte är begränsat till Wikipedia eller webbplatser med anknytning till Wikipedia.

Jag är medveten om att jag behåller upphovsrätten till mitt verk och rätten att anges som upphovsrättsinnehavare i enlighet med den valda licensen. Ändringar gjorda av andra ska inte påstås vara gjorda av mig.

Jag är medveten om att den fria licensen endast rör upphovsrätten, och jag behåller rätten att vidta åtgärder mot den som använder verket på ett sätt som strider mot lagar om förtal, personlig integritet, varumärkesskydd och så vidare.

Jag är medveten om att jag inte kan återkalla detta godkännande och att Wikimedia fritt kan välja om verket ska tillhandahållas permanent eller inte.

[Avsändarens namn och övriga uppgifter]
[Avsändarens titel i förhållande till verket (upphovsrättsinnehavare, upphovsrättsansvarig talesman, juridiskt ombud eller liknande)]
[Dagens datum]

Mallar att använda på filbeskrivningssidor[edit]

 • Användare som skickat ett medgivande till OTRS men ännu inte fått någon bekräftelse kan använda {{subst:OP}} för att meddela andra att en bekräftelse är på gång.
 • OTRS-funktionärer kan använda {{subst:OR|id=number}} om medgivandet tagits emot men det behövs ett förtydligande.
 • OTRS-funktionärer kan använda {{PermissionOTRS|id=number}} när medgivandet godkänts och blivit arkiverat i Wikimedias OTRS-system.

Vill du själv bli OTRS-funktionär?[edit]

Fler OTRS-funktionärer gör att ärendena kan hanteras snabbare. Är du själv intresserad av att hjälpa till som funktionär, kontakta m:OTRS/volunteering.

Se även (texter på engelska)[edit]