Commons:Phủ nhận chung

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:Phủ nhận chung)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:General disclaimer and the translation is 100% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:General disclaimer and have to be approved by a translation administrator.

WIKIMEDIA COMMONS KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO VỀ TÍNH HIỆU LỰC

Wikimedia Commons được vận hành bởi Wikimedia Foundation Inc., đăng ký tại Florida Department of State, Division of Corporations với mã số N03000005323. Tổ chức Wikimedia Foundation là một tổ chức theo luật của bang Florida, tại liên bang Hoa Kỳ. Tên và địa chỉ của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ tại Washington D.C. để đại diện được chỉ định nhận thông báo về cáo buộc vi phạm đối với Wikimedia Foundation là:

Stephen LaPorte, Designated Agent
Wikimedia Foundation
c/o CT Corporation System
330 N Brand Blvd
Glendale, CA 91203-2336


Phone: +1 (415) 839-6885
Facsimile number: +1 (415) 882-0495
Email: legal@wikimedia.org

Đối với các câu hỏi và yêu cầu phỏng vấn, bạn có thể liên hệ với những người đóng góp tích cực của Wikimedia Commons ở mức độ không chính thức, xem Commons:Liên hệ.

Về Wikimedia Commons

Wikimedia Commons là một kho lưu trữ phương tiện nội dung mở trực tuyến, tức là, các cá nhân và nhóm tình nguyện viên đang phát triển một nguồn tài nguyên chung để chứa các phương tiện truyền thông khác nhau. Cấu trúc của nó cho phép bất kỳ ai có kết nối Internet và trình duyệt World Wide Web đều có thể thay đổi nội dung được tìm thấy ở đây. Do đó, xin lưu ý rằng không có nội dung nào ở đây nhất thiết phải được xem xét bởi các chuyên gia có chuyên môn cần thiết để cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ, chính xác hoặc đáng tin cậy.

Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy thông tin có giá trị và chính xác tại Wikimedia Commons, tuy nhiên xin lưu ý rằng Wikimedia Commons không thể đảm bảo, dưới bất kỳ hình thức nào, tính hợp lệ của thông tin được tìm thấy ở đây. Nó có thể gần đây đã bị thay đổi, phá hoại hoặc thay đổi bởi ai đó có quan điểm không tương ứng với trình độ hiểu biết về lĩnh vực cụ thể mà bạn muốn tìm hiểu.

Trách nhiệm

Không có một tác giả, biên tập viên, nhà tài trợ, quản trị viên, bảo quản viên hay bất kỳ ai có kết nối với Wikimedia Commons trên bất kỳ hình thức nào có thể chịu trách nhiệm về sự xuất hiện của bất kỳ thông tin không chính xác hoặc bôi nhọ nào hoặc về việc bạn sử dụng thông tin có trong hoặc được liên kết từ các trang web này.

Điều kiện sử dụng

Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rằng thông tin được cung cấp ở đây được cung cấp miễn phí và không có thỏa thuận hoặc hợp đồng nào được tạo ra giữa bạn và chủ sở hữu hoặc người dùng của trang web này, chủ sở hữu máy chủ nơi nó được đặt, cá nhân những người đóng góp cho Wikimedia Commons, bất kỳ bảo quản viên dự ánhoặc bất kỳ ai khác có kết nối dưới bất kỳ hình thức nào với dự án này hoặc các dự án chị em đều phải chịu khiếu nại trực tiếp của bạn chống lại họ. Bạn đang được cấp giấy phép có giới hạn để sao chép bất cứ thứ gì từ trang này; nó không tạo ra hoặc ngụ ý bất kỳ trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng nào về phía Wikimedia Commons hoặc bất kỳ đại lý, thành viên, nhà tổ chức hoặc người dùng nào khác của nó.

Bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, quyền thiết kế, quyền nhân thân hoặc các quyền tương tự được đề cập, sử dụng hoặc trích dẫn trong Wikimedia Commons đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng chúng ở đây không ngụ ý rằng bạn có thể sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng tương tự hoặc mục đích sử dụng thông tin tương tự như dự tính của các tác giả ban đầu của các phương tiện Wikimedia Commons này theo chương trình cấp phép được chỉ định. Trừ khi có quy định khác, Wikimedia Commons và các trang Wikimedia không được xác nhận hay liên kết với bất kỳ người nắm giữ bất kỳ quyền nào như vậy và do đó, Wikimedia Commons không thể cấp bất kỳ quyền nào để sử dụng bất kỳ tài liệu nào được bảo vệ khác. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ tài sản vô hình nào như vậy hoặc tương tự.

Xin hãy lưu ý rằng thông tin bạn tìm thấy ở đây có thể vi phạm luật của quốc gia hoặc các quyền hạn tại nơi bạn đang xem những thông tin này. Wikimedia Commons không khuyến khích việc vi phạm pháp luật, nhưng vì thông tin này được lưu trữ trên máy chủ được đặt tại Hoa Kỳ, nó được duy trì dựa trên các biện pháp bảo về theo Tu chính án 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ và theo các nguyên tắc về Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hợp quốc.

Luật pháp ở quốc gia của bạn có thể không công nhận quyền tự do ngôn luận rộng rãi như luật pháp của Hoa Kỳ hoặc các nguyên tắc theo Hiến chương LHQ và do đó, Wikimedia Commons không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm tiềm ẩn nào đối với các luật đó nếu bạn liên kết đến miền này hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào có trong đây theo bất kỳ cách nào.

Wikimedia Commons không được bình duyệt thống nhất; mặc dù người đọc có thể sửa lỗi hoặc xóa các đề xuất sai nhưng họ không có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy và do đó tất cả thông tin thấy ở đây đều không có bất kỳ sự đảm bảo ngụ ý nào về tính phù hợp cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích sử dụng nào.

Không thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do hậu quả đối với Wikimedia Commons', vì đây là một dự án do một nhóm các tình nguyện viên phát triển một cách tự do để tạo ra nhiều tài nguyên giáo dục, văn hóa và thông tin trực tuyến nguồn mở khác nhau. Thông tin này được cung cấp cho bạn một cách miễn phíkhông có thỏa thuận hay hiểu biết nào giữa bạn và Wikimedia Commons về việc bạn sử dụng hoặc sửa đổi thông tin này ngoài Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi (CC BY-SA) và Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (hoặc giấy phép khác được áp dụng cho các tập tin); không ai tại Wikimedia Commons chịu trách nhiệm nếu có ai đó thay đổi, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào mà bạn có thể đăng trên Wikimedia Commons hoặc bất kỳ dự án liên quan nào của nó.

Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để đọc trang này, và hãy tận hưởng trải nghiệm của bạn tại Wikimedia Commons.