Commons:Picture of the Year/2012/Galleries/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
  Picture of the Year 2012
   The Seventh Annual Wikimedia Commons POTY Contest

Thanks for your participation! The 2012 winners have been announced!

Các bộ ảnh theo danh mục[edit]

Thể loại Danh mục
Động vật Động vật chân đốt Động vật chân đốt (41)
Bướm và bướm đêm Bướm và bướm đêm (74)
Chim Chim (62)
Động vật có vú Động vật có vú (27)
Động vật khác Động vật khác (32)
Thực vật và nấm Thực vật và nấm Thực vật và nấm (50)
Xương, vỏ và hóa thạch Xương, vỏ và hóa thạch Xương, vỏ và hóa thạch (18)
Con người Con người và sinh hoạt Con người và sinh hoạt (63)
Tác phẩm nghệ thuật Tranh và minh họa Tranh và minh họa (62)
Điêu khắc, chạm khắc Điêu khắc, chạm khắc (44)
Kiến trúc Thành phố và di tích Thành phố và di tích (61)
Công trình và tòa nhà Công trình và tòa nhà (98)
Nội thất và chi tiết Nội thất và chi tiết (62)
Quang cảnh Quang cảnh Quang cảnh (60)
Thiên nhiên Thiên nhiên Thiên nhiên (60)
Thiên văn học Thiên văn học, vệ tinh và ngoài không gian Thiên văn học, vệ tinh và ngoài không gian (39)
Các tập tin không được chụp Bản đồ và sơ đồ Bản đồ và sơ đồ (44)
Khác Phương tiện đi lại và tàu thuyền Phương tiện đi lại và tàu thuyền (40)
Khác Khác (40)
Videos and animations Videos and animations (12)

Hình ảnh chọn lọc năm 2012 theo thứ tự thời gian[edit]

Hình ảnh chọn lọc năm 2012 theo tháng
January January (52)
February February (73)
March March (85)
April April (103)
May May (83)
June June (70)
July July (48)
August August (65)
September September (70)
October October (103)
November November (116)
December December (120)


Tất cả hoặc một nửa Hình ảnh chọn lọc năm 2012
tháng 1 - tháng 6 năm 2012 (466)
tháng 7 - tháng 12 năm 2012 (522)
Tất cả Hình ảnh chọn lọc năm 2012 (988)