Commons:Picture of the Year/2012/Galleries/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
  Picture of the Year 2012
   The Seventh Annual Wikimedia Commons POTY Contest

Thanks for your participation! The 2012 winners have been announced!

Các bộ ảnh theo danh mục[edit]

Thể loại
Danh mục
Động vật
Động vật chân đốt
Động vật chân đốt
(41)
Bướm và bướm đêm
Bướm và bướm đêm
(74)
Chim
Chim
(62)
Động vật có vú
Động vật có vú
(27)
Động vật khác
Động vật khác
(32)
Thực vật và nấm
Thực vật và nấm
Thực vật và nấm
(50)
Xương, vỏ và hóa thạch
Xương, vỏ và hóa thạch
Xương, vỏ và hóa thạch
(18)
Con người
Con người và sinh hoạt
Con người và sinh hoạt
(63)
Tác phẩm nghệ thuật
Tranh và minh họa
Tranh và minh họa
(62)
Điêu khắc, chạm khắc
Điêu khắc, chạm khắc
(44)
Kiến trúc
Thành phố và di tích
Thành phố và di tích
(61)
Công trình và tòa nhà
Công trình và tòa nhà
(98)
Nội thất và chi tiết
Nội thất và chi tiết
(62)
Quang cảnh
Quang cảnh
Quang cảnh
(60)
Thiên nhiên
Thiên nhiên
Thiên nhiên
(60)
Thiên văn học
Thiên văn học, vệ tinh và ngoài không gian
Thiên văn học, vệ tinh và ngoài không gian
(39)
Các tập tin không được chụp
Bản đồ và sơ đồ
Bản đồ và sơ đồ
(44)
Khác
Phương tiện đi lại và tàu thuyền
Phương tiện đi lại và tàu thuyền
(40)
Khác
Khác
(40)
Videos and animations
Videos and animations
(12)

Hình ảnh chọn lọc năm 2012 theo thứ tự thời gian[edit]

Hình ảnh chọn lọc năm 2012 theo tháng
January
January
(52)
February
February
(73)
March
March
(85)
April
April
(103)
May
May
(83)
June
June
(70)
July
July
(48)
August
August
(65)
September
September
(70)
October
October
(103)
November
November
(116)
December
December
(120)


Tất cả hoặc một nửa Hình ảnh chọn lọc năm 2012
tháng 1 - tháng 6 năm 2012
(466)
tháng 7 - tháng 12 năm 2012
(522)
Tất cả Hình ảnh chọn lọc năm 2012
(988)