Commons:ഇന്നത്തെ ചിത്രം

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Picture of the day and the translation is 56% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Picture of the day and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcut: COM:POTD

POTD logo
POTD logo
ഇന്നത്തെ ചിത്രം
1 ഒക്ടോബർ 2023
Building of the State Historical Museum view from the Red Square, Moscow, Russia. The host of the Russian history museum was built based on Sherwood's neo-Russian design between 1875 and 1881.
+/− [ml], +/− [en]

ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ചിത്രം എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പ്രധാന താളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. ഈ താളിൽ നിന്നും അവയുടെ വിവരണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്താനാകും.

2007 ജൂലൈ 1 മുതൽ, എല്ലാ ഇന്നത്തെ ചിത്രങ്ങളും കോമൺസിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് എടുക്കുന്നത്. കോമൺസിലെ ലഭ്യമായ മികച്ച ചിത്രങ്ങളെന്ന് സമവായത്തിൽ കണ്ടെത്തിയവയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ ചിത്രങ്ങൾ എപ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്നറിയാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക.

ഇന്നത്തെ ചിത്രം ഒരു താളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ താഴെക്കൊടുക്കുന്ന ഫലകം ഉപയോഗിക്കുക
{{Potd|width=300|float=right|lang=en}}

ചിത്രം മാത്രം എടുക്കാൻ
[[:File:{{Potd/{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}}}]]

തലക്കെട്ട് മാത്രം എടുക്കാൻ
{{Potd/{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}} (ml)}}

Write a description

You can write a description for a Picture of the day by using this function. Replace YYYY with the wanted year, MM with month, DD with day, and xx with your language code. Further information is given on the page that opens after you click on the button.


ഈ മാസം

1


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Building of the State Historical Museum view from the Red Square, Moscow, Russia. The host of the Russian history museum was built based on Sherwood's neo-Russian design between 1875 and 1881.

2


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Group of trees in the Dernekamp hamlet, Kirchspiel, Dülmen, North Rhine-Westphalia, Germany

3


ചിത്രം മാറ്റുക
English : A waitress with Hacker-Pschorr, one of the traditional beers allowed to be served at Oktoberfest. She wears a Dirndl, a traditional women's dress of Bavaria. Today is the last day of the festival this year.

4


ചിത്രം മാറ്റുക

5


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Fields and meadows at the western slope of the Mittelberg mountain, near Neckarkatzenbach, Neunkirchen, Germany. The photo was taken shortly before sunset at an evening in October.

6


ചിത്രം മാറ്റുക
English : The winding road to Shingo La, a 5,090 m (16,700 ft) Himalayan mountain pass in northern India connecting the Lahaul region of Himachal Pradesh with the Zanskar region of Ladakh.

7


ചിത്രം മാറ്റുക

8


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Yellow papillae flatworm (Thysanozoon nigropapillosum) swimming at 40 ft (12 m) depth, Manta Ray Bay, Yap, Federated States of Micronesia.

9


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Gentle evening sunlight in a riparian forest at the riverbank of the Southern Bug in the Buzk’s Gard National Nature Park, Mykolaiv Oblast, Ukraine.

10


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Cracked skin of a Horse-chestnut Aesculus hippocastanum conker. Focus stack of 15 photos.

11


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Rowan berries (Sorbus aucuparia). Ukraine, Vinnytsia

12


ചിത്രം മാറ്റുക
English : View of Gokyo Lakes from Gokyo Ri, 5,300 metres (17,400 ft) a. s. l. Ngozumpa Glacier, the largest and longest glacier in the Himalayas, is right below, along with commanding views over nearby Cholatse, Taboche, Kangtega, Thamserku and other peaks of the Khumbu Himalayas.

13


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Ring-tailed lemur (Lemur catta) in Madagascar. Today is actor Sacha Baron Cohen's birthday. He voiced King Julien XIII, a ring-tailed lemur, in the 2005 film Madagascar

14


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Shila village on the right bank of the Tsarap River, Zanskar, Ladakh, India. Surrounded by groves of birch in autumn colouration. Elev. 3,590 m (11,780 ft).

15


ചിത്രം മാറ്റുക
English : View of the Tower of Hercules near the center of A Coruña, Galicia, north-western coast of Spain. The 55 metres (180 ft) hight tower, an ancient Roman lighthouse, is the oldest (almost 1900 years) Roman lighthouse in use today and the second tallest lighthouse in Spain (after the Faro de Chipiona). The lighthouse was rehabilitated in 1791 and is a UNESCO World Heritage Site since 2009.

16


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Golden Gate Bridge (in fog), San Francisco, California, USA

17


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Breil-Brigels, Panorama road between Waltensburg / Vuorz and Breil/Brigels, Canton of Grisons, Switzerland. Carved out passage.

18


ചിത്രം മാറ്റുക
English : View to the east from Cho La, 5,400 metres (17,700 ft) a. s. l., a feature-rich mountain pass to the south of the Great Himalayan Range in the Everest Zone of Nepal, Himalayas. Glacial field covered with snow, black cliffs exposing geological layers and a small glacial lake in the valley ahead.

19


ചിത്രം മാറ്റുക

20


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Issued 100 years ago: "Notgeld" banknote: 1 000 000 000 Mark (1923), Trier, design: Fritz Quant (signed: "Quant"), RV: "Hauptmarkt" Trier (1849)

21


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Tomorrow begins the annual MassKara Festival in the Philippines, one of the most important celebrations in the country since 1980.

22


ചിത്രം മാറ്റുക

23


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Common kingfisher (Alcedo atthis ispida) female with dragonfly larva , Hungary.. October 23rd marks the day of the Hungarian Revolution of 1956.

24


ചിത്രം മാറ്റുക
English : The James H. Clark Center at Stanford University in California, which opened on October 24, 2003.

25


ചിത്രം മാറ്റുക

26


ചിത്രം മാറ്റുക
English : A panoramic view of Srinagar, the summer capital and largest city of Jammu and Kashmir, India, as seen from the Shankaracharya Hill.

27


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Tübingen, Germany: the river Neckar between the island with its famous Plane trees avenue (at the left) and the old city (at the right) in autumn.

28


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Reflection of the sky in the glass facade of a building in Parque Cultural Paulista located in Paulista Avenue, São Paulo, Brazil

29


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Historical plenary chamber in Museum of the Republic in Ankara. Originally it served as the plenary hall of the 2nd Parliament of Turkey, which started with the proclamation of the Turkish Republic on 29 October 1923.

30


ചിത്രം മാറ്റുക

31


ചിത്രം മാറ്റുക
English : Jubilee and Munin, two of the ravens of the Tower of London. Born in 2012, Jubilee (male) was offered to Queen Elizabeth II for her Diamond Jubilee. Munin (female), born in 1995, is the oldest raven of the Tower.

Request an additional languageDemande d’ajout d’une langue

അടുത്ത മാസം

Previous month

See also