Commons:Portal kumunitas

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Salamat datang di portal kumunitas Wikimedia Commons

Pian pandatang hanyar di Wikimedia Commons? Di tungkaran Lingkah panambayan wan Salamat datang Pian handak mandapatakan inpurmasi masalah Wikimedia Commons wan kayapa Pian kawa bakuntribusi gasan proyek naya. Samua inpurmasi nintu tasadia dalam bahasa Inggris wan sabagian basar dalam bahasa lain jua. Pian kawa mamilih bahasa lain dengan mamicik bahasa pilihan Pian di menu nang tasadia di bagian atas tiap tungkaran.

Barita

CommonsTicker wahini kawa digunakan! Naya mambulihakan Pian gasan maumpati paubahan nang tajadi di Commons nang takait lawan gambar-gambar nang dipakai di proyek Wikimedia lukal Pian. Mintai pitus nang wahini!

Kumunikasi
Warung kupi
Ajuakan tatakunan masalah pitur, masalah nang Pian hadapi, atawa kabijakan. Tungkaran nang mirip jua tasadia di babarapa bahasa.
Kanal IRC
#wikimedia-commons Kanal IRC Wikimedia Commons
#commons.wikimedia gasan maumpati paubahan tahanyar malalui IRC.
Milis internasiunal
commons-l
Pangaturan isi
Pambuatan wan Pamuatan
Parmintaan gambar, Sumbar midia bibas gasan dimuat di Wikimedia Commons, Tungkaran nang paling dihandaki
Pangambangan
Masalah hak cipta
Subpruyik Wikimedia Commons
Pamaliharaan tungkaran patulungan, CommonsProject Insignia gasan kuurdinasi konpersi ka SVG, Graphics abilities Project gasan manumbungakan pungsi pamakai manurut kamampuan buhannya, Chinese stroke order project.
Kabijakan wan kaputusan
Lingkup pruyik Wikimedia Commons
Dipinisi pruyik wan tungkaran-tungkaran kabijakan turunan ditail masalah lisinsi, tag hak cipta nang dibulihakan lawan macam barakas mambariakan Pian inpurmasi panting masalah napa nang dicakup wan napa nang kada ulih pruyik naya.
Paduman panghapusan
Paduman panghapusan bahubungan erat lawan ruang lingkup pruyik Wikimedia Commons. Paduman naya mandipinisikan pabila wan kayaapa mahapus isi nang kada kawa dimasukakan ka Wikimedia Commons marga bamacam-macam alasan.
Multibahasa
Wikimedia Commons nitu pruyik multibahasa. Pakaiakan Babel gasan manamui kuntributur nang kawa bapandir di bahasa Pian. Harap tambahakan inpurmasi masalah bahasa nang Pian bisa ka tungkaran pamakai Pian. Kabijakan bahasa dipandirakan di Kabijakan bahasa.
Kamampuan grapik pamakai
Gasan manumbungakan pamakai manurut pungsi kamampuan grapis/audionya di Commons, wan sakira capat mandapatakan patulungan gasan kawa bagawi labih ipisien.
Pambakal
Daptar pambakal wan pamungutan suaran gasan parmintaan status pambakal. Parmintaan wan pamungutan suara gasan status bot jua dipandirakan di siya.
Rikumindasi wan patunjuk
Indeks patulungan
Samua tungkaran patulungan, pruyik, pamaliharaan, diskusi, kabijakan, lawan tutorial lanjutan masalah kayapa mamakai wiki kaya Wikimedia Commons ada di sana. Gasan gambaran Umum masalah struktur pruyik Wikimedia Commons saurang, itihi Category:Commons.
Parangkat lambik
Parangkat lambik nang disaranakan gasan maulah wan manyunting satiap tipe midia nang handak Pian bagi di Wikimedia Commons.
Paralatan
Paralatan gasan mamuat wan mamalihara Wikimedia Commons, sabagai cuntuh: Commonist nang kawa mamuat sajumlah barakas. Cucukakan paralatan mambantu Pian manambah pitur tambahan ka antarmuha web Wikimedia Commons Pian.
Kayapa mamakai isi Wikimedia Commons
Gambaran masalah kayapa mamakai isi Wikimedia Commons ka dalam babagai wiki Wikimedia wan kayapa mamakai isi Commons malalui pihak katiga. Itihi jua patulungan midia gasan parangkat lambik wan patunjuk kayapa malihati gambar wan pilim, lawan mandangarakan barakas suara nang tasadia di Wikimedia Commons. Itihi gambar pilihan, gambar hari naya wan midia hari naya gasan manamui isi bamanpaat gasan dipakai baasa.