Commons:Abast del projecte

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Project scope and the translation is 100% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Project scope and have to be approved by a translation administrator.

Shortcuts: COM:PS • COM:SCOPE • COM:OOS • OOS

Wikimedia Commons és un dipòsit de fitxers multimèdia que posa a disposició de tothom el contingut educatiu (imatges, so i videoclips) de domini públic o concedit amb llicències lliures. Serveix com a dipòsit comú per a tots els projectes de la Fundació Wikimedia, a més el contingut el pot utilitzar qualsevol persona, en qualsevol lloc i amb qualsevol propòsit.

Aquesta pàgina és necessàriament bastant llarga. Vegeu una breu visió de conjunt a /Summary.

Objectius de Wikimedia Commons

L'objectiu de Wikimedia Commons és proporcionar un dipòsit de fitxers multimèdia:

 • que posa a disposició de tothom el contingut educatiu de domini públic o concedit amb llicències lliures, i
 • que actua com a dipòsit comú per als diversos projectes de la Fundació Wikimedia.

El terme «educatiu» s'ha d'entendre segons el seu significat ample de «proporcionar coneixement, instructiu o informatiu».

Abast de Commons

Tots els fitxers i altre contingut de Wikimedia Commons han d'estar dins de l'abast de Commons per a que siguin apropiats per desar-los. Tot el que es carregui aquí que estigui fora de l'abast del projecte serà esborrat com OOS (Out Of Scope o, traduït, Fora de l'Abast).

Contingut educatiu exclòs

Cert contingut s'exclou de Commons, no perquè sigui intrínsecament no educatiu, sinó perquè hi ha altres projectes de la Fundació Wikimedia que són més apropiats per oferir tal contingut. Això s'aplica tant a fitxers multimèdia com a text.

El contingut educatiu exclòs és el següent:

 • Articles enciclopèdics (es poden oferir a la Viquipèdia).
 • Notícies (poden anar al Viquinotícies), informacions generals del temps i similars.
 • Fitxers que no tenen altra cosa educativa que el simple text. Material com versions en text simple de receptes, llistes d'instruccions, poesia, ficció, citacions, definicions de diccionari, plans o material escolar i similars poden anar millor a altres llocs, com per exemple a Viquillibres, Viquidites, Viccionari, Wikiversity o Viquitexts.

Tanmateix, Commons es pot utilitzar per allotjar aquest tipus de material si s'inclou en un fitxer multimèdia destinat a ser compartit amb algun altre projecte de Wikimedia, per exemple còpies escanejades de texts font útils en altres projectes com a font fiable i verificable. També són permesos fitxers que incloguin alguna cosa de valor a més del simple text. Per exemple, fitxers que consisteixen en escanejats de llibres, diaris o similars, sense drets d'autor i que preservin l'aspecte original, composició, imatges incloses i la resta.

Part 1 de l'abast: Fitxers

Els fitxers carregats són dins de l'abast només si compleixen totes les condicions següents. Tot fitxer:

 • Ha de ser un fitxer multimèdia
 • Ha de ser un format de fitxer lliure admissible
 • Ha d'estar sota una llicència lliure o en el domini públic.
 • Ha de ser raonablement útil per a un propòsit educatiu.
 • No pot contenir només contingut educatiu exclòs.

Aquests punts s'expliquen amb més detall a continuació.

Ha de ser un fitxer multimèdia

Wikimedia Commons allotja només fitxers multimèdia com fotografies, imatges escanejades, diagrames, animacions, àudio (p. ex. música o diàleg parlat) i videoclips, junt amb els metadades associades. El text explicatiu i altre text es permet en la pàgina del fitxer només en la mesura que ajudi en els objectius de Wikimedia Commons i no sigui contingut educatiu exclòs.

Els següents no són fitxers multimèdia, i no es poden allotjar aquí:

 • Programes informàtics en qualsevol format incloent-hi arxius binaris executables i llistes de codi font en cru. El codi font pot formar part, on sigui pertinent, de la descripció del fitxer o de les metadades, p. ex. un fitxer gràfic pot incloure com text descriptiu el codi utilitzat per crear-lo.
 • Fitxers que no són més que text pla (per exemple fitxers ASCII, llistats de codi font com s'explica més amunt, etc).

Ha de ser un format de fitxer lliure admissible

Només es permeten formats de fitxer lliures. El formats patentats com els documents de Microsoft Word i Excel, AAC, WMA, H.265, HEIC, Flash i altres de similars no estan permesos. En general, està prohibit tot fitxer que necessiti un programa no lliure o un còdec patentat per accedir al seu contingut.

Es pot trobar una llista dels formats actualment permesos a Tipus de fitxers permissibles.

Ha d'estar sota una llicència lliure o en el domini públic

Wikimedia Commons només accepta contingut lliure, en altres paraules, fitxers que estiguin o bé amb una llicència lliure o bé en el domini públic. Un fitxer es considera domini públic si tots els drets d'autor han expirat o bé si el titular dels drets ha posat voluntàriament el seu contingut al domini públic renunciant irrevocablement a tots els drets reservats. Un fitxer que no compleixi els requisits per a la protecció de drets d'autor també es considera domini públic.

Tot fitxer allotjat aquí normalment ha d'estar sota llicència lliure o domini públic d'acord tant amb el dret dels Estats Units com el dret de l'estat originari, si són diferents. Vegeu Commons:Sobre les llicències.

Condicions d'autorització exigides

Per ser considerat com a llicència lliure, el titular dels drets ha d'alliberar el fitxer sota una llicència irrevocable que:

 • Permeti lliure utilització per a qualsevol propòsit (incloent-hi comercial).
 • Permeti la creació d'obres derivades.

Condicions d'autorització no admissibles

Les següents condicions d'autorització no són admissibles:

 • Ús exclusivament no comercial o educatiu
 • Restriccions en la creació d'obres derivades (excepte per copyleft).
 • Requisit de pagament o de notificació d'ús (es poden demanar però no exigir).
 • Restriccions d'on es pot utilitzar (per exemple, ús només per la Viquipèdia)

Les llicències amb aquestes restriccions es permeten mentre l'obra tingui una llicència doble (o múltiple) amb una opció de llicència com a mínim que no inclou tals restriccions.

No estan permeses les «llicències» que només pretenen permetre el fair use. El fair use (ús legítim) no és un dret que pugui autoritzar cap titular dels drets, i en tot cas no està acceptat de cap manera a Commons.

Condicions d'autorització permeses

Les següents condicions estan permeses:

 • La condició de que el titular dels drets sigui citat («reconeixement»)
 • La condició de que tota obra derivada sigui autoritzada amb les mateixes condicions que l'original («compartir-igual»/«copyleft»)

La política de llicències està definida en detall a Commons:Licensing.

Evidència

Sempre és el carregador qui ha de proporcionar l'evidència adequada, on sigui exigit, per demostrar o que el fitxer és en el domini públic o que el titular dels drets d'autor l'ha alliberat sota una llicència adequada. Típicament això exigeix com a mínim que s'especifiqui la font del fitxer,[1] junt amb la font original quan el fitxer en sigui una obra derivada. A més, s'hauria d'identificar el titular dels drets d'autor, si és conegut o raonablement comprovable. On hi hagi qualsevol qüestió, pot ser necessari proporcionar l'evidència de que el titular dels drets ha alliberat el fitxer sota la llicència pretesa (contingut lliure).

Quan el fitxer sigui una fotografia que mostra una persona identificable, també es necessita el consentiment de la persona segons es descriu a Commons:Fotografies de persones identificables.

En tots els casos, la responsabilitat d'aportar proves recau en l'usuari que l'ha carregat, o altres usuaris que argumentin que el fitxer es mantingui, fins on raonablement pugui ser constatat que:

 • el fitxer té una llicència apropiada (o és en el domini públic), i que
 • s'ha obtingut qualsevol consentiment exigit.

In the case of an old file, date and country of publication can help determine if the file is in the public domain due to age.

Notes
 1. Tingueu en compte que en el cas dels fitxers que es troben a la web, aquesta font no hauria de ser la URL del fitxer, però sí la URL de la pàgina que conté el fitxer, de manera que els editors de Commons puguin trobar informació complementària quan sigui necessari.

Principi preventiu

Els usuaris de Commons aspiren construir i mantenir en bona fe un dipòsit de fitxers multimèdia que al millor entendre siguin lliures o autoritzats lliurement. El principi preventiu significa que un fitxer determinat serà suprimit quan hi hagi cap dubte significatiu sobre el seu caràcter de lliure.

A més, els arguments equivalents a "ens en podem escapar", com els següents, van en contra dels objectius de Commons:

 1. «El titular dels drets no es molestarà en fer una demanda o no s'ho pot permetre.»
 2. «El titular dels drets mai no se n'adonarà.»
 3. «Al titular dels drets no l'importarà», o «ens hauria d'agrair que difonem la seva obra.»
 4. «Ningú no sap qui és el titular dels drets, així que realment no importa.»
 5. «El fitxer és òbviament de propietat comuna. Es pot trobar per tot arreu a internet i ningú s'ha queixat.»

Shortcuts

Ha de ser raonablement útil per a un propòsit educatiu

El terme «educatiu» s'ha d'entendre segons el seu significat ample de «proporcionar coneixement, instructiu o informatiu».

En les seccions que segueixen no es considera tota utilització que no sigui de bona fe. Per exemple, no es consideren les imatges utilitzades en una pàgina de discussió per il·lustrar un argument.

Fitxer utilitzat en un altre projecte de Wikimedia

Un fitxer multimèdia utilitzat en un dels altres projectes de la Fundació Wikimedia es considera automàticament que és útil per a un propòsit educatiu, així com un fitxer utilitzat per motius tècnics com en una plantilla o similar. Tal fitxer no està subjecte a supressió simplement perquè pugui ser de baixa qualitat: si s'utilitza, n'hi ha prou.

Es permet la càrrega d'un nombre reduït d’imatges (per exemple, de vosaltres mateixos) per utilitzar-les en una pàgina d'usuari personal de Commons o en un altre projecte, sempre que aquell usuari sigui o hagi estat un participant actiu d'aquell projecte.

Cal remarcar que el propòsit de Commons no és establir criteris per a altres projectes. Si s'utilitza una imatge en un altre projecte (a part de l'ús en pàgines de discussió o pàgines d'usuari), n'hi ha prou perquè quedi dins de l'abast.

Fitxer utilitzat només a Commons

Un fitxer sense valor educatiu no adquireix un valor educatiu simplement perquè sigui utilitzat en una galeria o en una categoria de Commons, com tampoc perquè sigui utilitzat en una pàgina d'usuari (l'espai de noms "Usuari:"), però habitualment es permet carregar algunes poques imatges (p. ex. d'un mateix) per a l'ús en una pàgina personal d'usuari de Commons si hi participeu activament. També es permeten fitxers relacionats amb projectes o esdeveniments de la comunitat Wikimedia, com ara trobades d'usuaris.

Fitxer no utilitzat legítimament

Un fitxer multimèdia que no sigui:

 • realment útil per a un propòsit educatiu, ni tampoc
 • utilitzat legítimament com es descriu més amunt

queda fora de l'abast de Wikimedia Commons.

L'èmfasi aquí és en la utilitat real, ja sigui per a un dels projectes de Wikimedia o per a algun altre ús educatiu. No totes les imatges són realment útils per a un propòsit educatiu. Una imatge no es torna suposadament útil argumentant que es podria utilitzar per il·lustrar un article de la Viquipèdia sobre X, només pel fet que X resulti ser el tema de la imatge.

Per exemple, el fet que una fotografia borrosa no utilitzada es podria teòricament utilitzar per il·lustrar un article sobre «Errades freqüents en fotografia» no significa que ens haguem de quedar totes les fotografies borroses. El fet que un retrat no utilitzat del vostre amic es podria teòricament utilitzar per il·lustrar un article sobre "Retrat fotogràfic" no significa que ens haguem de quedar totes les fotografies de gent desconeguda. El fet que una imatge pornogràfica no utilitzada es podria teòricament utilitzar per il·lustrar un article sobre pornografia no significa que ens haguem de quedar amb les imatges pornogràfiques de baixa qualitat (vegeu també Censura).

Exclosos d'aquesta política són els fitxers en formats diferents que són similars però no duplicats exactes en casos on són necessitats per mantenir la història del fitxer per raons legals.

Exemples

Exemples de fitxers que no són útils de manera realista per a un propòsit educatiu:

 • Col·leccions d'imatges privades, per exemple fotos de festes privades, d'un mateix i dels vostres amics, de les vostres vacances, etcètera. Hi ha molts altres projectes a Internet que podeu utilitzar per a aquests propòsits, com Flickr. Aquestes col·leccions d'imatges privades no esdevenen educatives fins i tot si es mostren com a galeria en una pàgina d'usuari de Commons o en altres llocs.
 • Creació artística pròpia sense utilitat educativa òbvia.
 • Fitxers aparentment creats o carregats amb propòsit vandàlic o d'atac. Els dissenys i símbols preexistents que són o han estat associats amb causes nacionalistes, religioses o racistes no són fora d'abast només perquè poden provocar ofenses. S'haurien de mantenir a condició que siguin legals i a més estiguin dins de l'abast de Commons (p. ex. si es poden utilitzar per il·lustrar un article de la Viquipèdia sobre un grup radical).
 • Publicitat o auto-promoció.
 • Fitxers que no afegeixen cap valor educatiu a la col·lecció d'imatges que ja tenim sobre el mateix tema, especialment si són de qualitat pobra o mediocre.

Discussió

Tenim moltes imatges d'alta qualitat d'ocells d'espècie identificada, i no hi ha cap ús educatiu realista per a una foto petita, borrosa, pobrament composta d'un ocell no identificat ni identificable. Naturalment, hi ha sempre espai per a una altra imatge educativa diferent, per exemple que il·lustri algun aspecte de comportament d'ocells que no tenim cobert actualment, fins i tot si la imatge potser no és de la millor qualitat.

Hi pot haver a vegades un argument a favor de retenir múltiples imatges que són (des d'un punt de vista educatiu) bastant similars, en consideració a la varietat i disponibilitat d'elecció, però no tenim cap propòsit d'allotjar desenes o centenars d'imatges de baixa qualitat essencialment idèntiques que no tinguin cap valor educatiu realista.

Els fitxers educatius nous de qualitat excepcional són sempre benvinguts, i la càrrega posterior de tals fitxers en principi pot fer que els fitxers anteriors de menor qualitat quedin sense utilitzar i siguin redundants des d'un punt de vista educatiu. Tanmateix, com s'indica més amunt, un fitxer que s'utilitza de bona fe en un projecte de Wikimedia sempre es considera educatiu, així un fitxer de baixa qualitat que s'utilitzi no està subjecte a supressió fins i tot si més tard hi ha disponible un fitxer de millor qualitat que cobreixi el mateix tema.

Els fitxers nous i existents de qualitat pobra o mediocre poden, o no, ser realment útils per a un propòsit educatiu depenent del que il·lustren i quins altres fitxers tenim del mateix tema. On un tema és rar o difícil de capturar, fins i tot un arxiu de baixa qualitat pot ser de valor educatiu significatiu, especialment si Commons té molt pocs fitxers similars o encara cap. D'altra banda, fitxers pobres o mediocres de temes comuns i fàcils per capturar poden no tenir cap valor educatiu realista, especialment si Commons ja ofereix alguns exemples de qualitat similar o millor.

La qualitat d'imatge és només un dels factors que poden limitar la utilitat educativa d'un fitxer. Uns altres factors restrictius poden ser baixa resolució i filigranes difícils de treure.

Formats PDF i DjVu

Encara que es permeten els formats de fitxer PDF i DjVu, s'espera que s'utilitzin només en casos apropiats. Hi hauria d'haver alguna raó per a l'elecció de format que estigui en línia amb els objectius de Commons. Totes les regles citades s'apliquen també, naturalment.

Un administrador que consideri si cal suprimir un fitxer PDF o DjVu ha d'avaluar si el format escollit està alineat amb els objectius de Commons, i si el context i intenció (si es coneix) poden ser adients. Per exemple, mentre que una tesi universitària publicada en format PDF pot ser correcta, pot no ser-ho un article d'investigació original creat per l'usuari que està fent ús de Commons com a allotjament gratuït.

S'haurien de mantenir els fitxers que puguin ser útils de manera realista en un o més dels altres projectes de Wikimedia, p. ex. Viquitexts o Viquillibres; les supressions no s'haurien de basar únicament en que el fitxer estaria millor en algun d'aquests altres projectes. Es pot allotjar aquí qualsevol fitxer multimèdia que sigui útil de manera realista per a un altre projecte de la Fundació Wikimedia.

Cal recordar que Wikisource sovint necessita ditxers PDF o DjVu per crear o revisar texts font: Per tant, l'escanejat d'edicions adequades d'obres notables de domini públic quasi sempre estan dins de l'abast per aquest motiu. Dit això, recordeu que les decisions editorials relacionades amb la preparació d'un text a partir de diverses fonts poden donar lloc a un nou copyright, de manera que les edicions utilitzades "han" d'estar fora del copyright de les mateixes.

Raons admissibles per a formats PDF i DjVu

 • El format s'ha seleccionat per a la conveniència d'impressió.
 • El format s'ha seleccionat per permetre veure o imprimir fonts especials (p. ex. documents especialitzats de matemàtiques o lingüística).
 • El fitxer seria dins de l'abast d'un altre projecte de la Fundació Wikimedia si es carregués en el mateix format en aquell projecte, per exemple:
  • Un fitxer PDF o DjVu d'un treball publicat i revisat per iguals seria en l'abast de Viquitexts i per tant també en l'abast de Commons. Exemples de documents dins d'abast inclouen llibres publicats (però no auto-publicats), assaigs acadèmics revisats per iguals, tesis universitàries i dissertacions.
  • El fitxer és un escanejat d'un document d'importància històrica o altre intrínseca (p. ex. escanejat de llibres, informes, diaris, etc., existents i lliures de drets d'autor o alliberats).
  • El fitxer és utilitzable com a document de referència consolidada i verificable, per exemple a Viquitexts o Viquillibres (on és apropiat tenir contingut consolidat).
  • El format seleccionat proporciona avantatges tècnics com a mínim a un altre projecte de la Fundació Wikimedia.

Raons no admissibles per a formats PDF i DjVu

 • El format ha estat aparentment seleccionat per l'autor o carregador per evitar o per descoratjar la creació d'obres derivats en contra dels objectius de Commons. Tal fixació inadequada de contingut inclouria un article promocional auto-publicat o una imatge pròpia que l'autor ha carregat en el format PDF per dissuadir d'altres de crear-ne derivats.
 • El contingut és essencialment text pla (tals fitxers no es consideren multimèdia). Fixeu-vos que els escanejats de llibres existents, informes, diaris, etc., d'importància històrica o amb un altre valor intrínsec són exclosos en aquest punt, fins i tot si no contenen cap imatge.
 • El contingut es prohibiria per algun altre motiu (per exemple, el material promocional és fora de l'abast de Commons independentment del format de fitxer).

Part 2 de l'abast: Pàgines, galeries i categories

Vegeu /Pàgines, galeries i categories.

Unes paraules sobre algunes àrees de preocupació especial

Censura

Els fitxers i altres materials que no siguin legals per allotjar a Commons en els seus servidors a Virgínia i Florida se suprimiran immediatament quan siguin detectats (incloent-hi infraccions de drets d'autor) fins i tot si són altrament dins de l'abast de Commons com s'exposa més amunt. La política «Commons no està censurat» significa que un fitxer legalment allotjat, que està dins de la definició de l'abast de Commons, no se suprimirà només sobre la base de que no sigui «apte per a menors d'edat» o que pugui ofendre, o realment us ofengui, per motius morals, personals, religiosos, socials o altres.

El contrapunt és que la declaració «Commons no està censurat» no és un argument vàlid per mantenir un fitxer que estigui fora de l'abast definit de Commons, com s'exposa més amunt. Les fotografies de nus incloent genitals masculins i femenins es carreguen a vegades per motius no educatius, i tals imatges no són exemptes del requisit per complir les regles sobre l'abast de Commons. Si tals imatges són objectivament de menor qualitat, o no afegeixen cap valor educatiu a la col·lecció de tals imatges que ja tenim, poden no superar la prova d'utilitat real per a un propòsit educatiu.

Cal mantenir un equilibri entre acceptar fitxers útils amb contingut educatiu legítim que alguns poden considerar ofensiu, i no permetre que Commons sigui utilitzat com un servei d'allotjament de propòsit general (com Flickr, Photobucket, YouTube, etc.), sense respectar dels objectius declarats del projecte. El propòsit de Commons és el de servir com banc de fitxers multimèdia, un recurs fiable de contingut útil, de contingut multimèdia de llicència lliure; amb una cobertura organitzada i integral (amb informació i descripcions precises dels fitxers), educatiu i destinat tant per al seu ús pels projectes de Wikimedia com un servei públic de lliure accés per a tothom.

«Punt de vista neutral»

Vegeu /Punt de vista neutral per a més informació sobre com difereix Commons de la Viquipèdia respecte el punt de vista neutral i la investigació original.

Vegeu també