Commons:Robert Lavinsky/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
This project page in other languages:

Примери

boxed
boxed
boxed
boxed

Сите слики (52.007)

Д-р Роберт Лавински (Robert “Rob” Lavinsky, биографија на minrec.org) ја подари целата сопствена база на слики на mindat.org (моментално околу 50,000 слики), како и сите негови слики на сопствената домашна страница irocks.com (собрани во неколку галерии азбучно подредени по називите на минералите).

Технички дел[edit]

Сликите од mindat.org набргу ќе бидат подигнати на Ризницата од роботот RKBot, категоризирани и потоа преведени на германски. Веќе подигнатите слики можете да ги најдете на Category:Images by Rob Lavinsky и Category:Rob Lavinsky.

Што да направите[edit]

Но потребна ни е вашата помош за

  • преведување на преостанатиот опис
  • прегледување на сликите на irocks.com и, ако истите не се веќе подигнати од mindat.com, самите да ги подигнете на Ризницата. Ако сакате да помогнете, запишете се на следнава листа за да можеме ефективно да ја организираме работата.

Покрај ова, Роб Лавински ни понуди други негови слики за користење по потреба (околу 20.000). Доколку има некоја статија за минерал на која ѝ треба слика, направете забелешка тука.

Слики[edit]

Галерија на поединечен минерал на irocks.com Галерија на Ризницата Корисик што споредува и подига испуштени слики на Ризницата
Акантит (14 страници) Category:Acanthite
Актинолит (3 страници) Category:Actinolite
Адамит (20 страници) Category:Adamite
Егирин (4 страници) Category:Aegirine
Еринит (1 страница) Category:Aerinite
Авганит (2 страници) Category:Afghanite
Агиларит (1 страница) Category:Aguilarite
Ахејлит (1 страница) Category:Aheylite
Ајкинит (1 страница) Category:Aikinite
Ајоит (2 страници) Category:Ajoite
Алабандит (1 страница) Category:Alabandite
Аламозит (1 страница) Category:Alamosite
Албит (36 страници) Category:Albite
Алгодонит (1 страница) Category:Algodonite
Алактит (1 страница) Category:Allactite
Аларгент (1 страница) Category:Allargentum
Алеганиит (1 страница) Category:Alleghanyite
Алофан (1 страница) Category:Allophane
Алмандин (5 страници) Category:Almandine
Алстонит (1 страница) Category:Alstonite
Алтаит (1 страница) Category:Altaite
Алумохидрокалцит (1 страница) Category:Alumohydrocalcite
Алунит (2 страници) Category:Alunite
...