Commons:Science Photo Competition 2023 in Ukraine/Regulations

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search


1. Терміни[edit]

Терміни, що використовуються в Регламенті:

 • Вікісховище — сайт https://commons.wikimedia.org;
 • Журі — група осіб, яких затверджує Організаційний комітет з метою здійснення оцінки фотографій, відеофайлів та інших зображень і медіафайлів, які беруть участь у Конкурсі;
 • Завантажувач — спеціальна форма для завантаження Конкурсних фотографій та відеофайлів, доступна за веб-адресою https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:espc-ua;
 • Конкурс — «Конкурс наукових зображень» 2023;
 • Конкурсант — учасник Конкурсу;
 • Організатор — Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
 • Організаційний комітет — група осіб, які координують проведення Конкурсу, склад якого затверджується рішенням відповідальним (відповідальною) за Конкурс від Організатора;
 • Офіційний сайт Конкурсу — сайт https://sciencephoto.wikimedia.org.ua
 • Офіційний сайт Організатора — сайт https://ua.wikimedia.org;
 • Офіційний блог Організатора — сайт https://blog.wikimedia.org.ua/;
 • Правила проекту — сукупність правил, зокрема в галузі захисту прав інтелектуальної власності, які встановлені Фондом Вікімедіа;
 • Фонд Вікімедіа — Wikimedia Foundation Inc., неприбуткова організація, яка підтримує вікіпроекти, на кшталт Вікіпедії, Вікісховища, Вікімандрів, Вікіновин, Вікіджерел тощо.

2. Загальні положення[edit]

2.1. Конкурс є українською частиною міжнародного Конкурсу з наповнення Вікісховища науковими фотографіями (зображеннями) та відеофайлами.

2.2. Метою Конкурсу є:

 • поповнення Інтернет-проектів, що підтримуються Фондом Вікімедіа, науковими фотографіями (зображеннями) та відеофайлами;
 • створення фотографій та відеофайлів для ілюстрування статей з різних галузей знань з якісними описами та надання доступу до них усім зацікавленим особам для поширення під вільною ліцензією;
 • сприяння співпраці між спільнотою Вікіпедії та науковцями.

3. Конкурсанти[edit]

3.1. Конкурсантами можуть бути будь-які громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які погоджуються зі змістом цього регламенту.

3.2. Конкурсанти мають право зберігати анонімність, однак для отримання призів та відзнак надають Організаційному комітету такі дані:

 • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);
 • поштову адресу для листування;
 • адресу електронної пошти.

3.3. Конкурсанти, надаючи свої персональні дані, надають згоду Організатору одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати персональні дані Конкурсантів з метою ідентифікації особи при врученні призу чи відзнаки. Персональні дані Конкурсанта не будуть розголошуватися без згоди Конкурсанта.

3.4. Відмова Конкурсанта у наданні зазначених в п. 3.2 даних до 1 березня 2024 року (включно) рівнозначна відмові від призу чи відзнаки. У такому разі будь-які претензії з боку Конкурсанта Організаційним комітетом не приймаються.

4. Авторські права[edit]

4.1. Конкурсанти гарантують, що авторські права на завантажені фотографії (зображення) та відеофайли належать їм. У разі виявлення неавторських робіт, такі зображення будуть припиняти участь (дискваліфіковані) у Конкурсі.

4.2. Конкурсанти погоджуються публікувати фотографії та відеофайли на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, з текстом якої можна ознайомитись за адресою https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, або інших ліцензій, доступних до вибору в Завантажувачі.

5. Вимоги до фотографій та відеофайлів[edit]

5.1. Фотографії та відеофайли повинні бути виконані Конкурсантами особисто чи у співавторстві. В останньому випадку Конкурсант має зазначити співавтора (-ів).

5.2. Фотографії та відеофайли надсилаються через Завантажувач у період з 20 листопада по 20 грудня 2023 року включно за київським часом. Момент надсилання фотографії чи відеофайлу реєструється сервером Вікісховища. Фотографії та відеофайли оцінюються у версії станом на час завершення Конкурсу.

5.3. Фотографії та відеофайли повинні відповідати Правилам проєкту.

5.4. Фотографії та відеофайли надсилаються в будь-якому форматі, який підтримує завантажувач. Рекомендовано використовувати формати PNG, JPG для растрових зображень, SVG для векторних та OGG для відеофайлів. Роздільність для фотографії (добуток довжини на ширину фотографії в пікселях) має становити не менше, ніж 2,0 МПкс.

5.5. Зображення та відеофайли повинні представляти один або кілька об'єктів, які можуть ілюструвати статті вікіпроектів, та бути віднесені до таких номінацій: «Мікроскопія», «Нефотографічні зображення», «Люди в науці», «Загальна категорія», «Живі організми». Допускаються також зроблені комп'ютером зображення та ілюстрації. На конкурс заборонено подавати зображення, повністю згенеровані інструментами генеративного штучного інтелекту.

5.6. Опис кожної фотографії та відеофайлу повинен містити детальну інформацію про зображене українською та англійською мовами. Наукова складова зображення та відеофайлу має бути описана максимально детально та зрозуміло: що зображено на фотографії та відеофайлі, яким чином і де це було зроблено, та на що варто звернути увагу.

5.7 Фотографії та відеофайли, що не відповідають будь-якій з вимог, зазначених у пп. 5.1—5.6, можуть бути не допущеними Організаційним комітетом до оцінювання.

5.8. Організаційний комітет не несе відповідальності за дії адміністраторів Вікісховища в разі, якщо фотографії та відеофайли Конкурсантів будуть визнані ними такими, що не відповідають вимогам п. 5.3.

5.9. Фотографії та відеофайли Конкурсантів, які є членами Організаційного комітету чи членами Журі, а також особами, що перебувають у родинних стосунках чи пов'язаними з ними особами, не оцінюються та не можуть бути нагороджені Організатором. Також не оцінюються та не можуть бути нагороджені Конкурсні роботи Конкурсантів, які є членами Правління та Ревізійної комісії Організатора, працівниками та підрядниками Організатора, а також особами, що перебувають у родинних стосунках чи є пов'язаними з ними особами.

6. Журі[edit]

6.1. До складу Журі для оцінювання фотографій входять спеціалісти у різних галузях науки.

6.2. Журі працює у відповідності до цього Регламенту. Склад журі затверджується Організаційним комітетом.

6.3. Рішення Журі не підлягають оскарженню.

7. Номінації[edit]

7.1. Журі оцінює надіслані фотографії та відеофайли та визначає переможців у кожній номінації Конкурсу. У кожній номінації визначається п’ять переможців. Оргкомітет залишає за собою право зменшити або збільшити їх кількість залежно від загальної кількості та якості поданих на Конкурс робіт.

7.2. Оргкомітет залишає за собою право не враховувати файли, які є надмірно схожими на фотографії та відеофайли, завантажені Конкурсантами на Вікісховище у попередні роки.

7.3. Організаційний комітет залишає за собою право змінити встановлені номінації або запровадити додаткові.

7.4. Результати Конкурсу публікуються Організаційним комітетом на Офіційному сайті Конкурсу.

8. Вручення призів та відзнак, витрати на проїзд Конкурсантів[edit]

8.1. Автори фотографій та відеофайлів, зазначених у п. 7.1, а також призери додаткових номінацій, якщо такі будуть введені, отримують призи та відзнаки.

8.2. Кількість призів та відзнак, які може отримати один Конкурсант, необмежена.

8.3. Призи та відзнаки будуть надіслані переможцям поштою.

9. Особливі положення через російське вторгнення в Україну та воєнний стан[edit]

9.1. Фотографії (зображення) та відеофайли, які подаються на Конкурс, мають не наражати на небезпеку його учасників та не шкодити національній безпеці України, конкретних наукових установ, об’єктів, їх співробітників та людей в цілому. Зокрема подані роботи не повинні зображати актуальний стан унікального обладнання.

9.2. Фотографії (зображення) та відеофайли, які подаються до участі в номінаціях «Загальна категорія» та «Живі організми» мають бути створені (зроблені) до 1 листопада 2023 року включно. Роботи, що зроблені пізніше за цю дату, не приймаються до участі в Конкурсі. Виняток із цього обмеження може бути зроблений для фотографій пошкоджених та зруйнованих будівель наукових установ за попереднім погодженням з оргкомітетом (за електронною адресою SciencePhoto@wikimedia.org.ua) і при умові завантаження не раніше, ніж через 5 днів після того, як зроблене фото.

9.3. Для фотографій (зображень) та відеофайлів, які подаються до участі в номінаціях «Люди в науці», «Мікроскопія» та «Нефотографічні зображення», відсутні будь-які обмеження щодо часу створення (фотографування).

9.4. Організаційний комітет має право давати рекомендації Конкурсантам щодо обмежень для фотографії та зображення, які подаються на Конкурс, про що інформує на офіційній сторінці Конкурсу та через інші інформаційні канали (сторінки у соціальних мережах) Конкурсу. За консультаціями можна звертатися до Організаційного комітету за електронною адресою SciencePhoto@wikimedia.org.ua