Commons:Tekijänoikeusmallineet

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Tallennuslomakkeen lisenssivalikko.

Kun tallennat tiedoston, sinun on kerrottava tiedoston tekijänoikeudellinen tilanne. Katso Commons:Licensing lisätietoja varten.

Sinun tulee joko valita lisenssivalikosta lisenssi, tai laittaa tekijänoikeusmalline kenttään ”Lupa/Käyttöoikeus”. Jos olet jo tallentanut tiedoston, voit laittaa tekijänoikeusmallineen manuaalisesti kohtaan ”|Permission=”. Jos kuvalle sopivaa tekijänoikeusmallinetta ei ole olemassa, katso #Muut vapaat lisenssit.

Voit katsella mallineita visuaalisesti sivulla Commons:Image copyright tags visual.

Contents

Public domain[edit]

Public domain

Muut kuin yhdysvaltalaiset teokset[edit]

Kaikkien Commonsissa sijaitsevien teosten on oltava julkaisuvapaita Yhdysvalloissa. Muilla kuin USA:n public domainissa olevilla teoksilla tämä tarkoittaa sitä, että niiden on oltava public domainissa sekä alkuperämaassa että USA:ssa, tai on oltava saatavilla myös USA:ssa public domainissa oleva, tai vapaasti lisensoitu, versio.

Muille kuin USA:ssa tehdyille teoksille tulee lisätä jokin seuraavista mallineista varsinaisen tekijänoikeusmallineen lisäksi:

 • {{PD-1923}} ennen vuotta 1923 julkaistuille teoksille.
 • {{Not-PD-US-URAA|Alkuperämaa|URAA-päivämäärä}} vuoden 1922 jälkeen julkaistuille teoksille, jotka olivat tekijänoikeuden alaisia URAA-päivämäärän aikana. Tämä koskee esimerkiksi vuosina 1926 — 1949 kuolleiden tekijöiden tekemiä teoksia, jotka eivät eivät ole public domainissa muista syistä kuin, että tekijän kuolemasta on kulunut yli 70 vuotta.

Yleiset[edit]

 • {{PD-old}} — teoksille joiden tekijänoikeus on vanhentunut.
 • {{PD-old-100}} — teoksille joiden tekijänoikeus on vanhentunut sellaisissa hallinnollisissa alueissa, joissa tekijänoikeuden kesto on 100 vuotta post mortem auctoris tai vähemmän.
 • {{PD-old-80}} — teoksille joiden tekijänoikeus on vanhentunut sellaisissa hallinnollisissa alueissa, joissa tekijänoikeuden kesto on 80 vuotta post mortem auctoris tai vähemmän.
 • {{PD-old-75}} — teoksille joiden tekijänoikeus on vanhentunut sellaisissa hallinnollisissa alueissa, joissa tekijänoikeuden kesto on 75 vuotta post mortem auctoris tai vähemmän.
 • {{PD-old-70}} — teoksille joiden tekijänoikeus on vanhentunut sellaisissa hallinnollisissa alueissa, joissa tekijänoikeuden kesto on 70 vuotta post mortem auctoris tai vähemmän.
 • {{PD-old-50}} — teoksille joiden tekijänoikeus on vanhentunut sellaisissa hallinnollisissa alueissa, joissa tekijänoikeuden kesto on 100 vuotta post mortem auctoris tai vähemmän ja jotka on julkaistu ennen vuotta 1923.
 • {{PD-self}} — teoksille, jotka lataaja itse on tehnyt ja jotka hän laittaa public domainiin.
 • {{PD-user|username}} — teoksille, jotka Commonsin käyttäjä on laittanut public domainiin.
 • {{PD-user-en|username}} — teoksille, jotka suomenkielisen Wikipedian käyttäjä on laittanut public domainiin.
 • {{PD-user-w|Projektikoodi|Projektin nimi|Käyttäjänimi}} — teoksille, jotka joku Wikimedian projektin käyttäjä on laittanut public domainiin.
Kohdan projektikoodi tilalle tulee kielikoodi, kaksoispiste ja sen jälkeen projektin englanninkielinen nimi. Esimerkkejä: ”fi” (Wikipedia on oletuksena), ”fi:wiktionary”, ”fi:wikibooks”.
Kohdan projektin nimi tilalle tulee projektin nimi luettavassa muodossa englanniksi, esimerkiksi ”Finnish Wikipedia” tai ”Finnish Wiktionary”.
Kohdan käyttäjänimi tilalle tulee tiedoston tekijän käyttäjänimi.
 • {{PD-author|Tekijä}} — teoksille, jotka on luovuttanut public domainiin joku muu kuin Wikimedian käyttäjä. On suositeltavaa antaa linkki kuvan tekijänoikeuskäytäntöön tyyliin {{PD-author|[http://www.sivunnimi.fi/tekijänoikeudet Tekijä]}}
 • {{PD-heirs}} — teoksille jotka tekijän perikunta on luovuttanut public domainiin.
 • {{PD-ineligible}} — kuville jotka eivät ylitä teoskynnystä.
 • {{PD-reason|Miksi?}} — jos teokselle ei ole omaa public domain -mallinetta, voidaan käyttää tätä mallinetta. Korvaa ”Miksi?” selityksellä siitä, miksi teos on public domainissa. Mallineen lopputuloksessa selitys tulee sanan ”because” jälkeen, tyyliin ”because some text some text some text...”.
 • {{Anonymous work}} — yli 50 vuotta sitten anonyymisti julkaistu teos, jonka tekijää ei ole saatu selvitettyä. Ei koske Euroopan unionia, sen malline on alapuolella.
 • {{Anonymous-EU}} — ensimmäisen kerran Euroopan unionissa julkaistu yli 70 vuotta sitten anonyymisti tai pseudonyymisti julkaistu teos, jonka tekijää ei ole saatu selvitettyä.
 • {{PD-anon-1923}} — ennen vuotta 1923 anonyymisti tai pseudonyymisti julkaistu teos, jonka tekijää ei ole saatu selvitettyä.
 • {{PD-Art|Tekijänoikeusmalline}} — kaksiulotteisista tekijänoikeuksiltaan vanhentuneista taideteoksista otetuille valokuville. Älä käytä mallinetta Pohjoismaissa sijaitseville taideteoksille, ellei itse valokuva ole public domainissa tai vapaasti lisensoitu, sillä Pohjoismaissa on oikeus yksinkertaiseenkin valokuvaan. Suomessa ennen vuotta 1966 otettuja valokuvia, Islannissa ennen vuotta 1957 otettuja valokuvia, Norjassa ja Tanskassa ennen vuotta 1970 otettuja valokuvia sekä Ruotsissa ennen vuotta 1969 otettuja valokuvia saa käyttää, sillä niiden tekijänoikeus on vanhentunut. Ilmoita tällöin tekijänoikeuden vanhenemisesta erikseen tekijänoikeusmallineella.
Kohdan Tekijänoikeusmalline tilalle tulee tekijänoikeusmalline, joka selittää, miksi maalaus on public domainissa. Katso Commons:When to use the PD-Art tag lisätietoja varten.
Kohdan Tekijänoikeusmalline tilalle tulee tekijänoikeusmalline, joka selittää, miksi teos on public domainissa.
Automatisoidut public domain -mallineet[edit]

{{PD-old-auto-1923}} on muuten sama kuin {{PD-1923}}, mutta siinä on sellainen funktio, että kun kirjoittaa {{PD-old-auto-1923|Kuolinvuosi muodossa xxxx}} malline poimii automaattisesti jonkin seuraavista:

{{PD-old-auto-1996}} on tarkoitettu mallineen {{PD-1996}} kriteerit täyttäville teoksille, mutta siinä on lisäfunktiona se, että riippuen tekijän kuolinvuodesta se valitsee jonkin seuraavista mallineista:

{{PD-anon-1996}} on tarkoitettu mallineen {{PD-1996}} kriteerit täyttäville anonyymisti tai pseudonyymisti julkaistuille teoksille, mutta siinä on lisäfunktiona se, että riippuen teoksen julkaisuvuodesta se valitsee jonkin seuraavista mallineista:

Yhdistyneet kansakunnat[edit]
 • {{PD-UN}} — Yhdistyneiden kansakuntien viralliset dokumentit
 • {{UN map}} — Yhdistyneiden kansakuntien kartat

Maakohtaiset mallineet[edit]

Alankomaat[edit]
 • {{PD-NL-gemeentewapen}}
  • Alankomaiden sekä lakkautettujen kuntien ja lakkautettujen provinssien vaakunoille
 • {{PD-NL-gemeentevlag}}
  • Alankomaiden sekä lakkautettujen kuntien ja lakkautettujen provinssien lipuille
 • {{PD-NL-Gov}}
  • Alankomaiden viranomaisen tekemille yleisölle tarkoitetuille teoksille, paitsi jos tekijänoikeus pidätetään erikseen erillisillä ilmoituksella tai lain nojalla
Albania[edit]
 • {{PD-Albania-exempt}}
  • Vuoden 2005 tekijänoikeuslain vuoksi ilman tekijänoikeuden suojaa oleville teoksille
Algeria[edit]
 • {{PD-Algeria}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille valokuville
Argentiina[edit]
 • {{PD-AR-Photo}}
  • Ennen vuotta 1994 julkaistuille valokuville
 • {{PD-AR-Movie}}
  • Elokuville, joiden käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja ovat kuolleet ennen vuotta 1969
 • {{PD-AR-Anonymous}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille teoksille, joiden tekijää ei tiedetä ja joiden tekijänoikeuden omistaa juridinen henkilö, kuten yhtiö tai organisaatio
 • {{PD-AR-Deputies}}
 • Teoksille, joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1949 voi käyttää mallinetta {{PD-old-70}}.
Armenia[edit]
 • {{PD-AM-exempt}}
  • Osana kansanperinnettä oleville teoksille
  • Viralliselle dokumenteille, kuten laeille, päätöksille ja niiden virallisille käännöksille
  • Valtion symboleille, kuten lipuille, vaakunoille, rahalle ja mitaleille
Australia[edit]
 • {{PD-Australia}}
  • Yli 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen julkaistuille valokuville
  • Ennen vuotta 1955 otetuille valokuville
Azerbaidžan[edit]
 • {{PD-AZ-exempt}}
  • Virallisille dokumenteille, kuten laeille, päätöksille, muille lakiteksteille tai hallinnollisille teksteille sekä edellä mainittujen dokumenttien käännöksille
  • Valtion symboleille kuten lipuille, vaakunoille ja rahalle
  • Osana kansanperinnettä oleville teoksille
Bahrain[edit]
 • {{PD-Bahrain}}
  • Valokuville ja elokuville, jotka on julkaistu ennen vuotta 1969
  • Muille teoksille, joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1969
Belgia[edit]
Brasilia[edit]
 • {{PD-BrazilGov}}
  • Viralliset tai kansalliset vaakunat, mitalit, liput, symbolit ja arvomerkit
 • {{PD-Brazil-media}}
  • Ennen vuotta 1923 julkaistuille valokuville, äänitteille ja elokuville
Britannia[edit]
 • {{PD-UK-known}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1926
 • {{PD-UK-known}}, jonka lisäksi {{PD-1923}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli vuosina 1926 — 1948 ja jotka julkaistiin ennen vuotta 1923
 • {{PD-UK-unknown}}
  • Ennen vuotta 1926 anonyymisti tai pseudonyymisti julkaistuille teoksille, joiden tekijä ei ole tullut tietoon 70 vuoden kuluessa teoksen ensimmäisestä julkaisusta
 • {{PD-UKGov}}
   • Teoksille, joihin oli niin sanottu Crown Copyright, eli valtion tai viranomaisen omistama tekijänoikeus, mutta joiden tekijänoikeus on vanhentunut, koska teokset täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:
    • Teos on ennen 1. heinäkuuta 1957 otettu valokuva
    • Teos on valokuva tai kaiverrus, joka on julkaistu kaupallisesti ennen vuotta 1969
    • Teos on muu kuin valokuva tai kaiverrus, ja se on luotu ennen vuotta 1969
  • {{OldOS}}
   • Ennen vuotta 1969 julkaistu Ordnance Surveyn kartta — Ordnance Survey pyytää kuitenkin, että Ordnance Survey mainitaan kartan käytön yhteydessä
Chile[edit]
 • {{PD-Chile}}
  • Kaikille Chilen tekijänoikeuslain perusteella ilman tekijänoikeuden suojaa oleville teoksille
Egypti[edit]
Etelä-Afrikka[edit]
Fidži[edit]
 • {{PD-Fiji}}
  • Ennen vuotta 1969 otetuille valokuville
Filippiinit[edit]
Georgia[edit]
 • {{PD-GE-exempt}}
  • Virallisille teksteille, kuten laeille ja oikeuden päätöksille sekä niiden käännöksille
  • Valtion virallisille symboleille, kuten rahalle
  • Faktatiedolle
Indonesia[edit]
 • {{PD-IDGov}}
  • Indonesian hallituksen julkaisemille ja/tai levittämille teoksille
 • {{PD-IDOld-Art30}}
  • Tekijänoikeuksiltaan vanhentuneille valokuville ja elokuville
 • {{PD-IDOld-Art29}}
  • Muille tekijänoikeuksiltaan vanhentuneille teoksille
Intia[edit]
 • {{PD-India}}
  • Ennen vuotta 1959 julkaistuille teoksille
Irak[edit]
 • {{PD-Iraq}}
  • Ennen vuotta 1999 julkaistuille valokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijänoikeuksien haltijana on yksityishenkilö ja joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1969
  • Muille teoksille, joiden tekijänoikeuksien haltijana on yksityishenkilö ja joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1979 ja jotka on julkaistu ennen vuotta 1954
  • Muille teoksille, joiden tekijänoikeuksien haltijana on juridinen henkilö, kuten yhtiö tai organisaatio ja jotka on julkaistu ennen vuotta 1969
Iran[edit]
 • {{PD-Iran}}
  • Ennen vuotta 1989 julkaistuille valokuville ja elokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1989
Irlanti[edit]
 • {{PD-IrishGov}}
  • Irlannin viranomaisen tekemille ennen vuotta 1969 julkaistuille teoksille
Israel[edit]
 • {{PD-Israel}}
  • Teoksille, joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1949
  • Valokuville, jotka on otettu ennen vuotta 1969
  • Israelin viranomaisen ottamille valokuville, jotka on julkaistu ennen vuotta 1969
Itävalta[edit]
 • {{PD-AustrianGov}}
  • Virallisille laeille, asetuksille, määräyksille ja julistuksille ja erityisesti viranomaisten käyttöön tarkoittamille teoksille
 • {{PD-StVZVO}}
  • Säännöksissä, asetuksissa tai määräyksissä julkaistuille liikennemerkeille.
Japani[edit]
 • {{PD-Japan-oldphoto}}
  • Ennen vuotta 1957 julkaistuille valokuville
  • Ennen vuotta 1946 otetuille valokuville, joita ei julkaistu kymmeneen vuoteen kuvan ottamisen jälkeen
 • {{PD-Japan}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
 • {{PD-Japan-film}}
  • Ennen vuotta 1953 julkaistuille elokuville
 • {{PD-Japan-organization}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille teoksille, joiden tekijänoikeuden omistaa juridinen henkilö, kuten yhtiö tai organisaatio
Jemen[edit]
 • {{PD-Yemen}}
  • Ennen vuotta 2016 julkaistun televisio-ohjelman kuvakaappauksille
  • Muille teoksille, jotka on julkaistu ennen vuotta 2009
Kanada[edit]
 • {{PD-Canada}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille valokuville, joihin oli niin sanottu Crown Copyright, eli valtion tai viranomaisen omistama tekijänoikeus
  • Ennen vuotta 1949 otetuille valokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1969
 • {{PD-Canada-stamp}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille postimerkeille
Kazakstan[edit]
 • {{PD-KZ-exempt}}
  • Virallisille teksteille, kuten laeille ja oikeuden päätöksille sekä niiden käännöksille
  • Valtion virallisille symboleille, kuten rahalle ja lipuille
  • Faktatiedolle
  • Osana kansanperinnettä oleville teoksille
Kenia[edit]
 • {{PD-Kenya}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille valokuville
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
Kiina[edit]
 • {{PD-PRC-exempt}}
  • Kiinan (kansantasavallan) tekijänoikeuslain perusteella ilman tekijänoikeuden suojaa oleville teoksille
 • {{PD-Manchukuo-stamps}}
  • Manchukuo-postimerkeille
Hongkong[edit]
Macao[edit]
 • {{PD-MacaoGov}}
  • Macaon viranomaisten tekemille teoksille
 • {{PD-MO}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
    • Ennen vuotta 1969 anonyymisti tai pseudonyymisti julkaistuille teoksille, joiden tekijä ei ole tullut tietoon 50 vuoden kuluessa teoksen ensimmäisestä julkaisusta
Taiwan[edit]
Kirgisistan[edit]
 • {{PD-KG-exempt}}
  • Virallisille teksteille, kuten laeille ja oikeuden päätöksille sekä niiden käännöksille
  • Valtion virallisille symboleille, kuten rahalle ja lipuille
  • Faktatiedolle
  • Osana kansanperinnettä oleville teoksille
Korea[edit]
 • {{PD-South Korea}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille teoksille, joiden tekijänoikeuden omistaa juridinen henkilö, kuten yhtiö tai organisaatio
Kroatia[edit]
 • {{PD-Croatia-exempt}}
  • Kroatian tekijänoikeuslain perusteella ilman tekijänoikeuden suojaa oleville teoksille
 • {{PD-Croatia}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1949
  • Teoksille, jotka julkaistiin anonyymisti tai pseudonyymisti ennen vuotta 1949 ja joiden tekijää ei saatu selville ennen vuotta 1999
Kuuba[edit]
 • {{PD-Cuba}}
  • Valokuville, jotka on julkaistu ennen 20. helmikuuta 1972
  • Anonyymisti tai pseudonyymisti ennen 20. helmikuuta 1947 julkaistuille teoksille
  • Muille teoksille, joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1947
Kuwait[edit]
 • {{PD-Kuwait}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille teoksille
Latvia[edit]
 • {{PD-LV-exempt}}
  • Valtion virallisille symboleille, kuten vaakunoille, rahalle ja lipuille
Libanon[edit]
 • {{PD-Lebanon}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille teoksille

Tekijän nimen mainitseminen on kuitenkin pakollista siitäkin huolimatta, että teoksen tekijänoikeus olisi vanhentunut.

Libya[edit]
 • {{PD-Libya}}
  • Ennen vuotta 2014 julkaistuille valokuville
Liettua[edit]
 • {{PD-LT-exempt}}
  • Valtion virallisille symboleille, kuten vaakunoille, rahalle ja lipuille
Malawi[edit]
 • {{PD-Malawi}}
  • Ennen vuotta 1994 julkaistuille valokuville
  • Ennen vuotta 2009 myydyille tai lisensoiduille tietokoneohjelmille
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille elokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1969
Marokko[edit]
 • {{PD-Morocco}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille valokuville ja elokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
Mauritius[edit]
 • {{PD-Mauritius}}
  • Ennen vuotta 1994 otetuille valokuville
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille elokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1969
Meksiko[edit]
 • {{PD-Mexico}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1919
 • {{PD-MX-exempt}}
  • Meksikon hallituksen liput ja muut viralliset symbolit
Moldova[edit]
 • {{PD-MD-exempt}}
  • Virallisille teksteille, kuten laeille ja oikeuden päätöksille sekä niiden käännöksille
  • Valtion virallisille symboleille, kuten rahalle ja lipuille
  • Faktatiedolle
  • Osana kansanperinnettä oleville teoksille
Mongolia[edit]
 • {{PD-Mongolia}}
  • Ennen vuotta 1994 julkaistuille valokuville
  • Ennen vuotta 1972 otetuille valokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
  • Anonyymisti tai pseudonyymisti ennen vuotta 1944 julkaistuille teoksille, joiden tekijää ei tiedetä
  • Teoksille, joiden tekijänoikeuden omistaa juridinen henkilö, kuten yhtiö tai organisaatio ja jotka on julkaistu ennen vuotta 1944
 • {{PD MN-exempt}}
  • Virallisille dokumenteille, kuten oikeuden päätöksille
  • Poliittisessa tapaamisessa ja oikeusistunnoissa pidetyille puheille
  • Yllä olevien käännöksille
  • Uutisille
  • Ideoille, tuotantotavoille, metodeille ja matemaattisille konsepteille
Namibia[edit]
 • {{PD-Namibia}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille valokuville ja elokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
Nigeria[edit]
 • {{PD-Nigeria}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille valokuville ja elokuville
  • Ennen vuotta 1969 luoduille äänitteille
  • Ennen vuotta 1969 lähetetyille radio-ohjelmille ja televisio-ohjelmille
  • Muille teoksille, joiden tekijänoikeuden omistaa yksityishenkilö ja joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1949
  • Muille teoksille, joiden tekijänoikeuden omistaa juridinen henkilö, kuten yhtiö tai organisaatio ja jotka on julkaistu ennen vuotta 1949
Norja[edit]
 • {{PD-Statens vegvesen}}
 • {{PD-Norway50}}
  • Valokuville, jotka eivät ole valokuvateoksia ja jotka on otettu ennen vuotta 1969 ja joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 2004 tai joiden tekijä on tuntematon
 • {{Norwegian coat of arms}}
  • Norjan vaakunoille
 • {{Kirkeinfo}}
  • Norjan kirkon mediatietokannasta otetuille kuville
 • {{PD-NorwayGov}}
  • Norjan viranomaisten päätöksille ja lausumille sekä laeille
 • {{Met.no}}
  • Norjan säälaitoksen Internet-sivustolta otetuille kuville, paitsi jos kuvan yhteydessä on erillinen tekijänoikeushuomautus
Oman[edit]
 • {{PD-Oman}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille valokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969

Tekijän nimen mainitseminen on kuitenkin pakollista siitäkin huolimatta, että teoksen tekijänoikeus olisi vanhentunut.

Pakistan[edit]
 • {{PD-Pakistan}}
  • Ennen vuotta 1969 otetuille valokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
Peru[edit]
 • {{PD-old-70}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1949
Puola[edit]
Ranska[edit]
Romania[edit]
 • {{PD-RO-exempt}}
  • Valtion ja viranomaisten virallisille symboleille, kuten lipuille, sineteille, arvomerkeille ja mitaleille
  • Virallisille teksteille ja niiden virallisille käännöksille
Ruotsi[edit]
Saksa[edit]
 • {{PD-GermanGov}}
  • Saksan viranomaisen lausumissa tai muissa virallisissa dokumenteissa oleville kuville
 • {{PD-BW}}
  • Bundeswerin ”Zentrale Dienstvorschrifteille”
 • {{PD-Coa-Germany}}
  • Vaakunoille
 • {{PD-Flag-Germany}}
  • Lipuille
 • {{PD-VzKat}}
  • Tiekylteille
 • {{PD-German stamps}}
  • Saksan nykyisen postipalvelun postimerkeille
 • {{PD-Deutsche Bundespost stamps}}
  • Deutsche Bundespostin eli BRD:n postipalvelun julkaisemille postimerkeille
 • {{PD-GDR stamps}}Deutsche Post der DDR:n eli DDR:n postipalvelun julkaisemille postimerkeille
 • {{PD-Meyers}}
  • Meyers Konversationslexikon -tietosanakirjasarjan neljännen painoksen (1885–1890) kuville
Saudi-Arabia[edit]
Serbia[edit]
 • {{PD-SerbiaGov}}
  • Serbian (tasavallan) viranomaisten julkaisemille teoksille, virallisille symboleille, postimerkeille ja rahalle
 • {{PD-SCGGov}}
  • Ennen 5. kesäkuuta 2006 julkaistuille Serbian sekä Serbien, kroaattien ja sloveenien kuningaskunnan/Jugoslavian ja Serbia-Montenegron viranomaisten teoksille, virallisille symboleille, postimerkeille ja rahalle
Seychellit[edit]
 • {{PD-Seychelles}}
  • Ennen vuotta 1994 julkaistuille valokuville ja elokuville
  • Ennen vuotta 1994 luoduille äänitteille
  • Muille teoksille, joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1994
Slovakia[edit]
Sudan[edit]
 • {{PD-Sudan}}
  • Ennen vuotta 1994 julkaistuille valokuville ja elokuville
Suomi[edit]
 • {{PD-Finland50}}
  • Valokuville, jotka eivät ole valokuvateoksia ja jotka on otettu ennen vuotta 1966
 • {{PD-Finland}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1926
 • {{PD-Finland}}, jonka lisäksi {{PD-1923}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli vuosina 1926 — 1948 ja jotka julkaistiin ennen vuotta 1923
 • {{PD-Finland|PD-old-100}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1919
 • {{PD-Finland|PD-anon-70}}
  • Ennen vuotta 1926 anonyymisti tai pseudonyymisti julkaistuille teoksille, joiden tekijä ei ole tullut tietoon 70 vuoden kuluessa teoksen ensimmäisestä julkaisusta
 • {{PD-FinlandGov}}
   • Suomen viranomaisten päätöksille ja lausumille sekä laeille
  • {{PD-Coa-Finland}}
   • Kuntien, maakuntien ja läänien vaakunoille
  • {{PD-FinlandStamp}}
   • Posti- ja telelaitoksen ennen vuotta 1990 julkaisemille postimerkeille
  • {{PD-Kansallisarkisto}}
   • Kansallisarkiston sähköisestä arkistotietokannasta tuoduille tiedostoille
 • {{PD-Raita}}
  • Raidan tietokannasta peräisin oleville äänitteille
Sveitsi[edit]
Syyria[edit]
 • {{PD-Syria}}
  • Ennen vuotta 1994 julkaistuille valokuville
Tadžikistan[edit]
 • {{PD-TJ-exempt}}
  • Osana kansanperinnettä oleville teoksille
  • Viralliselle dokumenteille, kuten laeille, päätöksille ja niiden virallisille käännöksille
  • Valtion symboleille, kuten lipuille, vaakunoille, rahalle ja mitaleille
Tanska[edit]
Färsaaret[edit]
 • {{Faroe stamps}}
  • Färsaarten postitoimiston julkaisemille postimerkeille
Thaimaa[edit]
 • {{PD-Thailand}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille valokuville, elokuville, televisiolähetyksille ja äänitteille
  • Anonyymisti tai pseudonyymisti julkaistuille teoksille, joiden tekijää ei ole saatu selville
  • Muille teoksille, joiden tekijänoikeuksien haltijana on yksityishenkilö ja joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
  • Muille teoksille, joiden tekijänoikeuksien haltijana on yksityishenkilö ja joiden tekijä kuoli ennen teoksen ensimmäistä julkaisua ja jotka julkaistiin ensimmäisen kerran ennen vuotta 1969
  • Muille teoksille, joiden tekijänoikeuksien haltijana on juridinen henkilö, kuten yhtiö tai organisaatio ja jotka on julkaistu ennen vuotta 1969
 • {{PD-TH-exempt}}
  • Viralliselle dokumenteille, kuten laeille ja päätöksille
Tsekki[edit]
 • {{PD-CzechGov}}
  • Virallisille dokumenteille ja valtion symboleille
Tunisia[edit]
 • {{PD-Tunisia}}
  • Ennen vuotta 1994 otetuille valokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
  • Muille anonyymisti tai pseudonyymisti julkaistuille teoksille, joiden tekijää ei ole saatu selville ja jotka on julkaistu ennen vuotta 1969
Uganda[edit]
 • {{PD-Uganda}}
  • Ennen vuotta 1969 otetuille valokuville
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille elokuville ja äänitteille
  • Muille teoksille, jotka on julkaistu ennen vuotta 1954 ja joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 2004
Ukraina[edit]
 • {{PD-Ukraine}}
  • Teoksille, jotka on julkaistu ennen vuotta 1945 ja joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1945
 • {{PD-UA-exempt}}
  • Osana kansanperinnettä oleville teoksille
  • Virallisille viranomaisten julkaisemille dokumenteille, kuten laeille, lausumille ja päätöksille sekä niiden virallisille käännöksille
  • Valtion, hallinnollisten alueiden ja armeijan virallisille symboleille
  • Rahalle
  • Aikatauluille, puhelinluetteloille ja muille tietokannoille, jotka eivät Ukrainan tekijänoikeuslain perusteella ylitä teoskynnystä
Unkari[edit]
 • {{PD-HU-exempt}}
    • Kaikille Unkarin tekijänoikeuslain perusteella ilman tekijänoikeuden suojaa oleville teoksille
Uruguay[edit]
 • {{PD-Uruguay}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
Uusi-Seelanti[edit]
 • {{PD-NZ}}
  • Ennen vuotta 1945 otetuille valokuville, joihin oli niin sanottu Crown Copyright, eli valtion tai viranomaisen omistama tekijänoikeus
Uzbekistan[edit]
 • {{PD-UZ-exempt}}
  • Virallisille dokumenteille, kuten laeille, päätöksille, muille lakiteksteille tai hallinnollisille teksteille sekä edellä mainittujen dokumenttien käännöksille
  • Valtion symboleille kuten lipuille, vaakunoille ja rahalle
Valko-Venäjä[edit]
 • {{PD-BY-exempt}}
  • Virallisille dokumenteille, kuten laeille ja päätöksille sekä niiden käännöksille
  • Valtion symboleille, kuten lipuille, vaakunoille ja rahoille
  • Osana kansanperinnettä oleville teoksille
Venezuela[edit]
 • {{PD-Venezuela}}
  • Ennen vuotta 1959 julkaistuille elokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä on kuollut ennen vuotta 1959
Venäjä[edit]

(Neuvostoliitto 1922–1991)

Oikopolku:
COM:TOMV

 • {{PD-old-70}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1949
 • {{PD-old-100}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1919
 • {{PD-Russia-2008}}
  • Teoksille, joiden tekijä kuoli aikavälillä 1. tammikuuta 1949 — 22. kesäkuuta 1941
  • Teoksille, jotka julkaistiin ennen 22. kesäkuuta 1941 anonyymisti ja tekijä saatiin selville vasta vuonna 1992 tai sen jälkeen
  • Teoksille, joiden tekijä ei palvellut eikä muutenkaan työskennellyt Neuvostoliiton puna-armeijassa toisen maailmansodan itärintamalla ja kuoli 22. kesäkuuta 1941 — 31. joulukuuta 1942
  • Kuvakaappauksille ammatillisesta elokuvasta tai televisiolähetyksestä, joka julkaistiin ennen vuotta 1949
 • {{PD-RU-exempt}}
  • Viranomaisten dokumenteille, kuten laeille, lausunnoille ja päätöksille ja niiden virallisiin käännöksille
  • Virallisiin valtion ja hallinnollisten alueiden symboleihin, kuten lippuihin, vaakunoihin ja rahaan
  • Osana kansanperinnettä oleville teoksille
  • Tieteellisille uutisraporteille
 • {{PD-Brockhaus&Efron}}
  • Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionaryn (1890–1907) kuvituksille

Teoksille, jotka julkaistiin ensimmäisen kerran Venäjän keisarikunnan aikana eli ennen 7. marraskuuta 1917, tulee käyttää mallinetta {{PD-RusEmpire}}. Tämä ei kuitenkaan koske teoksia, jotka julkaistiin ensimmäisen kerran Suomen suuriruhtinaskunnassa tai Puolassa. Ensimmäisen kerran Suomen suuriruhtinaskunnassa julkaistuihin teoksiin pätee Suomen nykyinen tekijänoikeuslaki, ja niille tulee käyttää jotakin Suomen mallinetta (katso #Suomi). Ensimmäisen kerran Puolassa julkaistuihin teoksiin pätee Puolan nykyinen tekijänoikeuslaki, ja niille tulee käyttää jotakin Puolan mallinetta (katso #Puola).

Teoksille, jotka julkaistiin Neuvostoliiton aikana ensimmäisen kerran muussa neuvostotasavallassa kuin Venäjän neuvostotasavallassa, tulisi käytää kyseisen, neuvostovallan jälkeen seuranneen valtion mallinetta. Esimerkiksi, jos teos on julkaistu ensimmäisen kerran Ukrainan neuvostotasavallassa, katso oikea malline kohdan #Ukraina alta.

Vietnam[edit]
 • {{PD-Vietnam}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille valokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969
Viro[edit]
 • {{PD-EE-exempt}}
  • Osana kansanperinnettä oleville teoksille
  • Oikeuden päätöksille ja niiden virallisille käännöksille
  • Valtion virallisille symboleille

Panoraamavapaus ei koske Virossa kaupallista käyttöä — tallenna siis Commonsiin vain valokuvia, joiden esittämän rakennuksen tai taideteoksen tekijä on kuollut ennen vuotta 1949.

Yhdistyneet arabiemiraatit[edit]
Yhdysvallat[edit]
 • {{PD-US}}
  • Julkaistu ennen vuotta 1923
 • {{PD-US-not renewed}}
  • Julkaistu vuosina 1923—1963, eikä tekijänoikeutta ole uusittu
 • {{PD-US-no notice}}
  • Julkaistu vuosina 1923—1977 ilman tekijänoikeushuomautusta. Riittäväksi tekijänoikeushuomautuksesi katsottiin joko ”©”, ”Copyright” tai ”Copr.” ja sen lisäksi tekijänoikeuksien haltija.
 • {{PD-US-1978-89}}
  • Teos julkaistiin aikavälillä 1. tammikuuta 1978 — 1. maaliskuuta 1989 ilman tekijänoikeushuomautusta, ja tekijänoikeutta ei rekisteröity viiden vuoden kuluessa julkaisemisesta
 • {{PD-US-record}}
  • Ennen 15. helmikuuta 1972 luoduille äänitteille — koskee vain itse ”äänitettä”, äänitetyn musiikin tulee olla erikseen ilman tekijänoikeuden suojaa
 • {{PD-Edison Records}}
  • Edison Recordsin äänitteille
Yhdysvaltain kongressi[edit]

Katso myös #US Library of Congress public domain collections

Yhdysvaltain virastot[edit]

Yhdysvaltain hallituksen virastojen luomat kuvat ovat ilman tekijänoikeuden suojaa. Alla on lueteltu kunkin viraston tai lähteen tekijänoikeusmalline ja viraston nimi.

Yhdysvaltain armeija[edit]
Florida[edit]
 • {{PD-FLGov}}
  • Floridan viranomaisen luomille kuville
Tennessee[edit]
Zimbabwe[edit]
 • {{PD-Zimbabwe}}
  • Ennen vuotta 1969 julkaistuille valokuville
  • Muille teoksille, joiden tekijä kuoli ennen vuotta 1969

Muut[edit]

Yhdysvaltain kongressin kirjaston kokoelmat[edit]

Oikopolku:
COM:TOMYKKK

GNUn lisenssit[edit]

GNU head
 • {{GFDL}} — GNU Free Documentation Licensen versio 1.2, 1.3 tai mikä tahansa myöhempi Free Software Foundationin julkaisema lisenssi
  • {{GFDL-1.2}} — GNU Free Documentation Licensen versio 1.2
  • {{GFDL-self}} — GNU Free Documentation Licensen versio 1.2, 1.3 tai mikä tahansa myöhempi Free Software Foundationin julkaisema lisenssi — teoksen tekijä sama kuin teoksen lataaja. Älä käytä mallinetta itse tekemillesi kuville, katso alta selitys ja ohjeet.
  • {{GFDL-en}} — GNU Free Documentation Licensen versio 1.2, 1.3 tai mikä tahansa myöhempi Free Software Foundationin julkaisema lisenssi — englanninkielisen Wikipedian vastuuvapauslausekkeen kohde
  • {{GFDL-user}} — GNU Free Documentation Licensen versio 1.2, 1.3 tai mikä tahansa myöhempi Free Software Foundationin julkaisema lisenssi — teoksen tekijä on Commonsin käyttäjä
  • {{GFDL-user-w|projectcode|projectname|username}} — GNU Free Documentation Licensen versio 1.2, 1.3 tai mikä tahansa myöhempi Free Software Foundationin julkaisema lisenssi — teoksen tekijä on toisen Wikimedia-projektin käyttäjä. Katso MediaWiki:Uploadtext/fifromwikimedia ohjeita varten.
 • {{GPL}} — GNU General Public License — älä käytä omille teoksillesi
 • {{LGPL}} — GNU Lesser General Public License — älä käytä omille teoksillesi
 • {{GFDL-OpenGeoDB}} — sivustolta http://opengeodb.de/ otetuille kuville
 • {{GFDL-Landsat-Kashmir3d}} — sivustolta http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/ otetuille kuville
 • {{Picswiss}} — Roland Zumbühlin tekemille sivustolta http://picswiss.ch/ otetuille kuville
 • {{PolishSenateCopyright}} — Puolan senaatti on tekijänoikeuksien haltija
 • {{PolishPresidentCopyright}} — Puolan presidentin kanslia on tekijänoikeuden haltija
 • {{Pressefotos Die Gruenen}} — sivustolta http://gruene.at/ otetuille kuville

Älä lisensoi itse tekemääsi kuvaa pelkällä GNU Free Documentation Licensellä. Gnu Free Documentation License edellyttää koko lisenssitekstin julkaisemista kuvan käytön yhteydessä, joten kuvan käyttö painetussa mediassa on hyvin hankalaa. Lisensoi itse tekemäsi kuva myös lisenssillä Creative Commons Nimeä-Tarttuva, joka ei edellytä koko lisenssitekstin julkaisemista. Voit tehdä niin lisäämällä {{Self|cc-by-sa-3.0}} tiedoston kuvaussivulle tai muuttamalla malline {{Self|GFDL}} tai malline {{GFDL-self}} muotoon {{Self|cc-by-sa-3.0|GFDL}}.

Vapaat Creative Commons -lisenssit[edit]

Oikopolku:
COM:TOMCCL

Kaikki Creative Commons -lisenssimallineet on lueteltu sivulla Commons:Creative Commons copyright tags.

Creative Commons License
 • {{cc-by-sa-2.5}} — Nimeä-Tarttuva 2.5
  • {{cc-by-sa-2.5-au}} — Nimeä-Tarttuva 2.5 Australia perustuen Uuden Etelä-Walesin lakiin
  • {{cc-by-sa-2.5-br}} — Nimeä-Tarttuva 2.5 Brasilia perustuen Brasilian lakiin
  • {{cc-by-sa-2.5-dk}} — Nimeä-Tarttuva 2.5 Tanska perustuen Tanskan lakiin
  • {{cc-by-sa-2.5-es}} — Nimeä-Tarttuva 2.5 Espanja perustuen Espanjan lakiin
  • {{cc-by-sa-2.5-in}} — Nimeä-Tarttuva 2.5 Intia perustuen Intian lakiin
  • {{cc-by-sa-2.5-it}} — Nimeä-Tarttuva 2.5 Italia perustuen Italian lakiin
  • {{cc-by-sa-2.5-mx}} — Nimeä-Tarttuva 2.5 Meksiko perustuen Meksikon lakiin
  • {{cc-by-sa-2.5-pl}} — Nimeä-Tarttuva 2.5 Puola perustuen Puolan lakiin
  • {{cc-by-sa-2.5-si}} — Nimeä-Tarttuva 2.5 Slovenia perustuen Slovenian lakiin
 • {{cc-by-sa-2.0}} — Nimeä-Tarttuva 2.0/2.1
  • {{cc-by-sa-2.0-at}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Itävalta perustuen Itävallan lakiin
  • {{cc-by-sa-2.0-be}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Belgia perustuen Belgian lakiin
  • {{cc-by-sa-2.0-ca}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Kanada perustuen Kanadan lakiin
  • {{cc-by-sa-2.0-fr}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Ranska perustuen Ranskan lakiin
  • {{cc-by-sa-2.1-jp}} — Nimeä-Tarttuva 2.1 Japani perustuen Japanin lakiin
  • {{cc-by-sa-2.0-kr}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Etelä-Korea perustuen Etelä-Korean lakiin
  • {{cc-by-sa-2.0-tw}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Taiwan perustuen Taiwanin lakiin
  • {{cc-by-sa-2.0-uk}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Englanti ja Wales perustuen Englannin lakiin
 • {{cc-sa-1.0}} — Tarttuva 1.0 — ainoa Commonsissa sallittu Creative Commons -lisenssi, joka ei edellytä tekijän mainitsemista
 • {{cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}} — lisensointi lisenssin Creative Commons Nimeä-Tarttuva versioilla 3.0, 2.5, 2.0 ja 1.0.
 • {{cc-zero}} — kaikkien oikeuksien poisto

Vanhentuneet Creative Commons -lisenssit[edit]

Oikopolku:
COM:TOMVACCL

Alla olevat lisenssit on korvattu uudemmilla versioilla. Lisenssejä on sallittua käyttää, mutta älä lisensoi itse tekemääsi vanhentuneella versiolla, vaan lisensoi se uusimmalla versiolla.

 • {{cc-by-sa-2.0}} — Nimeä-Tarttuva 2.0/2.1
  • {{cc-by-sa-2.1-au}} — Nimeä-Tarttuva 2.1 Australia perustuen Uuden Etelä-Walesin lakiin
  • {{cc-by-sa-2.0-br}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Brasilia perustuen Brasilian lakiin
  • {{cc-by-sa-2.0-de}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Saksa perustuen Saksan lakiin
  • {{cc-by-sa-2.1-es}} — Nimeä-Tarttuva 2.1 Espanja perustuen Espanjan lakiin
  • {{cc-by-sa-2.0-it}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Italia perustuen Italian lakiin
  • {{cc-by-sa-2.0-nl}} — Nimeä-Tarttuva 2.0 Hollanti perustuen Hollannin lakiin
 • {{cc-by-sa-2.5,2.0,1.0}} — lisensointi lisenssin Creative Commons Nimeä-Tarttuva versioilla 2.5, 2.0 ja 1.0 — ei versiolla 3.0

Lähdekohtaiset Creative Commons -lisenssimallineet[edit]

Oikopolku:
COM:TOMLKCCLM

Free Art License[edit]

Copyleft
 • {{FAL}} — Free Art License

Muut vapaat lisenssit[edit]

Nuvola apps important.svg Keskustele ensin englanninkielisessä Kahvihuoneessa ennen kuin lisäät mallineita sellaisille sivustoille, jotka sanovat, että sivuston kuvat ovat ”tekijänoikeudettomia”, ”vapaasti käytettävissä”, ”public domainissa” tai ”vapaita julkaisukäyttöön/median käyttöön/lehdistön käyttöön/journalistiseen käyttöön/tieteelliseen käyttöön/promotionaaliseen käyttöön”. Usein tällainen huomautus tarkoittaa sitä, että kuvan kaupallinen käyttö on kiellettyä, kuvan manipulointi on kiellettyä tai kuvaa voi käyttää vain sitaattioikeuden nojalla. Katso tämä keskustelu lisätietoja varten. Pyydä ensin Internet-sivustoa lisensoimaan kuvat jollakin Creative Commons -lisenssillä, mieluiten lisenssillä Creative Commonsin Nimeä-Tarttuva 3.0, ja ilmoittamaan lisenssistä Internet-sivustolla. Jos se ei käy, kysy sähköpostitse lupaa siihen, että kuvan kaupallinen käyttö ja kuvan muuntelu sekä muunneltujen versioiden julkaisu ovat sallittuja. Jos saat sähköpostitse luvan siihen, että kuvaa saa käyttää myös kaupallisesti ja että kuvasta saa tehdä muunneltuja versioita sekä julkaista niitä, lähetä se OTRS-järjestelmään osoitteeseen permissions-commons@wikimedia.org tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Green copyright symbol
 • {{Attribution}} — teoksille, joita saa käyttää kuka tahansa mihin hyvänsä, myös kaupallisesti, mutta tekijä on mainittava
  • Jos sinä olet kuvan tekijä, harkitse mallineen {{cc-by-3.0}} käyttämistä.
 • {{Copyrighted free use}} — teoksille, jotka ovat tekijänoikeuden alaisia, mutta joita saa käyttää kuka tahansa mihin hyvänsä, myös kaupallisesti
  • Jos sinä olet kuvan tekijä, harkitse mallineen {{PD-self}} käyttämistä.
 • {{Copyrighted free use provided that|Ehdot}} — teoksille, joiden tekijänoikeudelliselle tilanteelle ei ole omaa tekijänoikeusmallinetta. Lue ja ymmärrä Commons:Licensing ennen tiedoston tallentamista. Teoksen tulee olla käytettävissä vapaasti mihin hyvänsä, myös kaupallisesti, ja teosta tulee voida muunnella vapaasti sekä muunneltujen versioiden julkaisemisen tulee olla sallittua.
 • {{BSD}} — Berkeley Software Distributionin lisenssi (BSD)
  • {{BSDu|Käyttäjänimi}} — Berkeley Software Distributionin lisenssi (BSD) mahdollisuudella ilmoittaa käyttäjänimi
  • {{BSD-2c-KDE|Author=Tekijän nimi|Year=Vuodet}} — KDE:n käyttämä versio BSD:stä
 • {{Expat|Tekijänoikeuksien haltija}} — Expat-lisenssi
 • {{Apache}} — Apache-lisenssin versio 2.0
 • {{MPL}} — Mozilla Public Licensen versio 1.1
 • {{CeCILL}} — CeCILL
 • {{WTFPL}} — WTF Public Licensen versio 2
 • {{WTFPL-1}} — WTF Public Licensen versio 1
 • {{free screenshot|license=Lisenssi}} tai {{free screenshot|template=Mallineen nimi}} — vapaasti lisensoiduista tietokoneohjelmista otetuille kuvakaappauksille. Jos kuva sisältää muutakin kuin itse ohjelmaa, kuten ohjelmassa olevaa tekstiä, myös sen muun täytyy olla vapaasti lisensoitua. Ilmoita lisenssi erillisellä tekijänoikeusmallineella. Jos sinä olet tehnyt sen muun, ilmoita siitä ja valitse haluamasi lisenssi.
 • {{AerialPhotograph-mlitJP}} — sivustolta http://w3land.mlit.go.jp/WebGIS/ otetuille kuville
 • {{Bmz}} — sivustolta http://bmz.amsterdam.nl/adam/index_e.html otetuille kuville
 • {{IPPAR}} — sivustolta http://ippar.pt/ otetuille kuville
 • {{PD-PDphoto.org}} — sivustolta http://PDphoto.org/ otetuille kuville. Kuvia saa käyttää vapaasti, myös kaupallisesti ja johdannaisten tekemiseen, kunhan kuvat pysyvät vapaina.
 • {{Open Font}}SIL Open Font Licensellä lisensoiduille fonteille ja kirjaimille
 • {{Attribution-Ubisoft}} — Ubisoftin peleistä otetuille kuvakaappauksille

Ei-vapaat lisenssit[edit]

 • {{Copyright by Wikimedia}} — kuville, joihin Wikimedia Foundation pidättää kaikki oikeudet, kuten Wikimedia Foundationin projektien logoille
Warning sign

Seuraavat vaihtoehdot eivät ole sallittuja. Seuraavilla tekijänoikeusmallineilla tallennetut kuvat poistetaan.

Puuttuville tiedoille suunnitellut mallineet[edit]

 • {{subst:nld}} — ei tekijänoikeusmallinetta tai selvästi virheellinen tekijänoikeusmalline
 • {{subst:npd}} — ei todistetta sille, että tiedosto on vapaasti lisensoitu
 • {{subst:nsd}} — ei lähdettä

Muut mallineet[edit]

Näitä mallineita voidaan käyttää tekijänoikeusmallineen lisäksi. Mallineen lisäksi tarvitaan siis normaali tekijänoikeusmalline. Jos tiedoston kuvaussivulla ei ole normaalia tekijänoikeusmallinetta, tiedosto poistetaan.

 • {{Kopimi}} — kuvan tekijä haluaa ihmisten käyttävän ja levittävän kuvaa
 • {{Insignia}} — lipuille, vaakunoille, sineteille ja muille insignioille
 • {{FOP}} — kuville, joiden pääkohde on tekijänoikeuden alainen, mutta jotka on otettu sellaisessa hallinnollisessa alueessa, jossa on panoraamaoikeus
 • {{Nazi symbol}} — kuville, joissa esiintyy natsien, Saksan kansallissosialistisen puolueen tai jonkin muun äärioikeistolaisen organisaation tai puolueen symboleita. Niiden symboleiden käyttö on rajoitettua Saksassa ja Itävallassa. Koskee erityisesti hakaristiä.
 • {{subst:OP}} — tiedostoille, joiden lupa on lähetetty OTRS-järjestelmään tarkastettavaksi
 • {{PermissionOTRS|id=Lipukkeen numero}} — tiedostoille, joiden lupa OTRS-järjestelmässä on tarkastettu ja hyväksytty
 • {{LOC-image}} — Yhdysvaltain kongressin kirjaston kuville
 • {{LOC-map}} — Yhdysvaltain kongressin kirjaston kartoille
 • {{NARA-image}} — US National Archives' Archival Research Catalogin kuville
 • {{PCL}} — Teksasin yliopiston Perry-Castañeda -kirjaston (PCL) kuville
 • {{Second Life}}Second Life -virtuaalimaailmasta otetuille kuvakaappauksille
 • {{Trademarked}} — logoille ja muille tavaramerkkisuojan piiriin kuuluville kuville
 • {{Personality rights}} — elossa olevista tai äskettäin kuolleista henkilöistä otetuille kuville — varoitus yksityisyydensuojasta
 • {{PD-anon-70}} — teoksille, jotka ovat ilman tekijänoikeuden suojaa sellaisissa hallinnollisessa alueissa, joissa tekijänoikeuden suojan kesto anonyymeille tai pseudonyymeille teoksille on 70 vuotta tai vähemmän