Commons:Արժեքավոր պատկերներ

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Valued images and the translation is 23% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Valued images and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcuts: COM:VI • COM:VAL • COM:VALUE

Արժեքավոր պատկերները այնպիսի պատկերներ են, որոնք Վիքիմեդիա Հիմնադրամի այլ նախագծերում առցանց օգտագործելու համար շատ արժեքավոր են ճանաչվել: Վիքիմեդիա Հիմնադրամի այլ նախագծերում առցանց օգտագործելու համար առանձնապես արժեքավոր են ճանաչվել: Արժեքավոր են ճանաչվում տվյալ ոլորտում առավելապես օգտակար պատկերներ:

Նպատակ

Цель проект «Արժեքավոր պատկերնե» նախագծի նպատակն է հայտնաբերել և խրախուսել մասնակիցների ջանքերը օգտակար, տարբեր բնույթ կրող և լայնորեն օգտագործվող պատկների ստեղծմանը, ինչպես նաև ստեղծել Վիքիմեդիայի այլ նախագծերից խմբագիրների նման պատկերների որոնման համակարգ: Проект также обеспечивает признание участникам за усилия по созданию изображений таких объектов, для которых очень тяжело или невозможно получить изображения, удовлетворяющие требованиям избранных или качественных.

Արժեքավոր, ընտրյակ և որակավոր պատկերների տարբերությունը

The quality images project aims to identify and encourage users who provide images of high technical quality to Commons. Featured pictures are the cream of the crop at Commons and the project is reserved for images of both extraordinary value and technical quality.

Valued images, on the other hand, are those that are the most valuable of their kind for use in an online context, within other Wikimedia projects. The technical requirements for valued images are typically much lower, as there is no concern about suitability for print usage. A built-in camera in a modern mobile phone should be sufficient if the subject is of high value and the photo illustrates it well at a viewing size of 480×360 pixels or equivalent. Valued images are less about technical quality and more about your ingenuity in finding good and valuable subjects which matter, and about the usability of the information on the image page.

Արժեքավոր ճանաչված պատկերների օրինակներ

Ընդունելություն

Promoted valued images
Year-month Images
2024-03
  
219
2024-02
  
207
2024-01
  
298
2023-12
  
256
2023-11
  
278
2023-10
  
304
2023-09
  
298
2023-08
  
252
2023-07
  
184
2023-06
  
232
2023-05
  
297
2023-04
  
318
2023-03
  
292

All images on Commons are eligible to be nominated as a valued image, be they photographs, animations, schemes, diagrams, charts, scans, symbols, computer renderings, and whether original or derivative work. Documents, spreadsheets, presentations, scores, sound and video files do not fall within the remit of the valued images project.

Ընթացակարգ

Valued image candidates can be nominated and reviewed on the valued image candidates page. The same page can be used for nominating and reviewing sets of images as valued image sets.

Judging is carried out by the Commons Community according to the valued image criteria.

Հաստատված պատկերներ և կոմպլեկտներ

Այժմ Վիքիպահեստում կա 47 389 արժեքավոր պատկեր և պատկերների 283 արժեքավոր կոմպլեկտ: Տես նաև.