Commons:Volunteer Response Team

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Volunteer Response Team and the translation is 36% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Volunteer Response Team and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.


Shortcuts: VRT • VRTS • COM:VRT • COM:VRTS

Current backlog (oldest unanswered mail or ticket) in permissions-commons queue is 14 days.
VRT Noticeboard
VRT Noticeboard
Main VRT-related pages

Volunteer Response Team, VRT - volně přeloženo Dobrovolnický tým pro odpovědi (dříve známo jako OTRS, Open-source Ticket Request System) je skupina dobrovolníků, kteří spravují e-mailové dotazy, stížnosti a komentáře veřejnosti ve vztahu k projektům Wikimedia od září 2004. Dobrovolníci používají nástroj VRTS (Volunteer Response Team Software), pomocí něhož se na projektech Wikimedia (včetně Commons) spravují a archivují e-mailové konverzace. Hlavním účelem použití VRTS ve vztahu k Commons je ověřování a archivace udělených svolení k autorským právům.

Odeslání e-mailu do systému VRT může být vyžadováno jako důkaz udělení autorských práv k načtení souboru pod svobodnou licencí. Takový e-mail by měl být odeslán na adresu permissions-commons@wikimedia.org (v případě česky psaných e-mailů na adresu permissions-cs@wikimedia.org). Nástroj VRTS zpracovává také e-mailová hlášení o porušení autorských práv.

E-maily odeslané do VRTS zpracovává vícejazyčný tým důvěryhodných dobrovolníků. Každému tématu je přiřazeno unikátní pořadové číslo, které udržuje e-mailovou konverzaci pohromadě a zajišťuje možnost případného pozdějšího dohledání a přezkoumání. Korespondence není veřejně viditelná.

Rozhraní systému VRT (v angličtině)
Obrázek, k němuž přišlo povolení přes VRT
Pokud potřebujete potvrdit povolení
 1. Před tím, než nahrajete soubor do Commons, spojte se s vlastníkem nebo vykonavatelem autorských práv k tomuto souboru a zeptejte se ho, zda vydá dílo pod svobodnou licencí.
  • Autor nebo vykonavatel autorských práv si musí vybrat alespoň jednu z licencí, které Commons dovoluje použít; zejména je třeba si dát pozor na to, že omezení povolení na využití ve Wikipedii nebo v projektech nadace Wikimedia není přijatelné.
 2. Když Vám přijde odpověď, prosím, zkontrolujte, že povolení vyhovuje potřebám Commons. Pokud tomu tak je, nahrajte soubor do Commons a přidejte do jeho popisu šablonu {{subst:OP}}.
 3. Následně přepošlete email s jasně vyjádřeným svolením autora nebo vykonavatele autorský práv na permissions-commons@wikimedia.org (u česky psaných emailů na permissions-cs@wikimedia.org) včetně plné hlavičky a veškeré předchozí korespondence s ním. Do emailu také připište odkaz na nahraný obrázek v Commons.
  • Nezapomeňte přiložit také informaci o původu obrázku (zdroj, odkud jste ho získali) a licenci, kterou si autor nebo vykonavatel autorských práv zvolil.
 4. Některý z dobrovolníků později zpracuje email došlý do OTRS a zkontroluje, zda obsahuje všechny náležitosti. Pokud bude vše v pořádku, dobrovolník sám nahradí šablonu {{OTRS pending}} šablonou {{PermissionOTRS}}.

Seznam českých dobrovolníků v týmu OTRS najdete na stránkách OTRS české Wikipedie. Můžete také využít stránky Category:Commons OTRS volunteers nebo the OTRS Noticeboard. Pokud Váš email zůstává dlouho nevyřízený, vyhledejte jednoho z dobrovolníků a požádejte ho o rychlejší vyřízení.

Dobrovolníci v týmu OTRS mají mnoho práce, proto vždy uvítají pomoc. Pomoci můžete dvěma způsoby. Za prvé tím, že Vaše emaily zaslané do OTRS budou obsahovat všechny náležitosti zmíněné na této stránce. Tím se významně zjednoduší a zrychlí jejich zpracování. Za druhé se můžete stát i Vy dobrovolníkem. Pokud máte o tuto práci zájem, navštivte m:OTRS/volunteering nebo kontaktujte uživatele Guilloma.

Počet aktivních dobrovolníků VRT je v porovnání s počtem příchozích e-mailů poměrně malý. Aktuální průměrná doba odpovědi v angličtině je přibližně 14 dní, omlouváme se tudíž za případné zpoždění. Vždy uvítáme, pokud se k našemu týmu dobrovolníků bude chtít někdo ze zkušených uživatelů Commons přidat a pomoci tak zkrátit čas odezvy.

Dotazy ohledně stavu konkrétní žádosti VRTS prosím směřujte na nástěnku VRT.

E-maily zpracovávají komunitní dobrovolníci. Jednotlivé žádosti ve frontě permissions-commons jsou viditelné pro všechny dobrovolníky VRTS s patřičným oprávněním. Přestože dobrovolníci mají nakázáno zpracovávat veškeré informace v e-mailech jako důvěrné, Nadace Wikimedia nemůže zaručit, že tomu tak skutečně v praxi je, a proto se uživatelům doporučuje v e-mailech vůbec neuvádět jakékoliv informace potenciálně vedoucí k identifikaci konkrétních osob (zejména jména, adresy a kontaktní e-maily).

Případy, kdy není nutno kontaktovat VRT

Pokud se na Váš případ vztahuje některá ze situací uvedených níže, není třeba, abyste kontaktovali VRT:

Nemám povolení k užití souboru a tento zároveň nebyl uvolněn pod svobodnou licencí.

Commons přijímá pouze soubory, které jsou uvolněny pod svobodnou licencí (nebo jsou volným dílem). Pokud uvažovaný soubor nespadá ani do jedné z těchto skupin, pak jej, prosím, vůbec neodesílejte.

Soubor je mým vlastním dílem, nikdy předtím nebyl jinde zveřejněn a jsem jediným vlastníkem autorských práv.

Prostě následujte pokyny uvedené na stránce načítání. Problém může teoreticky nastat v případě, že je soubor nějakým způsobem neobvyklý (například velmi profesionální) a Vaše autorství by mohlo být zpochybněno.

The image was first published on my website, or on my own space of a shared website.

That's great! If it's your own website, please follow Creative Commons' instructions to adopt the free culture license of your choice. It will then be reviewed when files are uploaded by you or others. Use the Internet Archive's "Save Page Now" feature to store proof of your license statement.

I/We publish on Bandcamp
You can use CC BY or CC BY-SA.
I/We host on Blogspot
Follow the steps to update your theme.
I/We publish on DeviantArt
You can use CC BY or CC BY-SA.
I/We publish on Flickr
Follow Flickr publish steps.
I/We publish on SoundCloud
You can use CC BY or CC BY-SA.
I/We publish on YouTube
You can use CC BY.
I/We publish on Vimeo
You can use CC BY or CC BY-SA.
I/We host on Wordpress
You can place the entire website in CC BY-SA license in a handful of clicks.
I/We publish on social media (Facebook, Instagram, etc.)
Post your photo with a description or comment indicating that it is published under a free license. (Alternatively, edit an existing post to include such a comment. If the platform does not allow editing of posts, then make a new post referring back to the photo.) Please ensure that visibility is set to public.

I found the image on Flickr where it was marked as having been released under a free license.

Commons has a procedure in place for reviewing those images. Please have a look on Commons:Soubory z Flickru.

Licensing images: when do I contact VRT?

If any of the following statements is one you could make, then you must send an email to the VRTS system:

I have received permission from the original author (not me) to upload the file to Commons.

Please ask the copyright holder to send a permission statement to the address listed above. We require that owners make a clear statement that they release the image under a free license; to help prevent confusion or misunderstandings we prefer one of the email templates be used. Permission grants must specifically contain a free license grant and may not merely give permissions for Commons or Wikipedia. If you have already uploaded the image to Commons, follow the instructions on Template:Permission pending.
If the image has been deleted, do not recreate the deleted content but include in the correspondence a link to the deleted image or a link to your talk page in order to help the work of the VRT members.

I am the copyright owner but my file has been previously published without a free license on a medium I can't alter.

Please send us a clear statement that you wish to release your work (with a link to the original location) under a specific free license. See Commons:Email templates for the preferred form. Alternatively, add a free license to your work and place the text {{License review}} somewhere on the file description page on Commons. We will review your statement for authenticity and will let you know if we can accept it as valid.

I am an employee of the copyright owner.

Please send us a clear statement from an email address that shows that you act for the copyright holder, stating that you are authorised by your employer to release the work, under a specific free license. See Commons:Email templates for the preferred form. Alternatively, add a free license to the work alongside the file on the copyright holder's website. We will review your statement for authenticity and will let you know if we can accept it as valid.

I regularly publish my work elsewhere and want to avoid the hassle of sending permission statements for every upload I make.

Please send us a clear statement that your Commons account (or some other Commons account) is authorized to license your works, either any work or some set of works, e.g. "My images from event X, 2013-10-15". We will make a note of this for your future uploads.

I am the copyright owner, and my work is being hosted on Commons without permission.

Send us an email (to commons-copyvio@wikimedia.org) with as much information as possible about the problem, including the URL of the file on Commons and, if applicable, the URL of the place it was originally published. We will review your request and if we find the file was uploaded without proper permission, it will be deleted.

If you are not the copyright holder and the work is not in the public domain or readily available under a Commons-compatible free license, you will need to contact the copyright holder and obtain permission for their work to be uploaded to Commons. Please follow these steps:

 • Before you upload the file to Commons, please identify and contact the copyright holder and ask them to release the work under a free license.
  The copyright holder must choose one of the licenses permitted on Commons; in particular, restricting use to Wikipedia or Wikimedia projects is not acceptable. See Commons:Email templates for a recommended reply from the author. Remember: It is entirely up to the copyright holder to decide whether to allow release of the file under a free license.
 • When you receive a reply, please check that the license authorized by the copyright holder is appropriate to Commons. If so, upload the image to Commons and place the tag {{subst:PP}} ("Permission Pending") on the file description page in addition to the license chosen by the copyright holder.
 • Following this, ask the author to forward the email with their clear statement of permission to permissions-commons@wikimedia.org, including the full header and any previously exchanged correspondence with you, and a link to the image on Commons. Make sure to ask the author to include information on the origin (source) of the file and its license.
 • A VRT volunteer will check the email to verify that the permission statement is sufficient and authentic, and will then replace the {{Permission pending}} tag with {{PermissionTicket}}.

(If you are the copyright holder writing to confirm the license for a previously published work that you have already uploaded to Commons, you should, of course, send the permission statement yourself.)

Prohlášení o souhlasu

Shortcut
COM:CONSENT redirects here. For information about consent to deal with photographs of people, see Commons:Photographs of identifiable people.

If you have been directed to this page because you wish to release the rights to a file to which you own the copyright, please consider clicking on the link above rather than completing the following email template. The Interactive Release Generator is designed to make the process of releasing the rights to a file efficient and simple. The use of the following template, though still perfectly valid and certainly useful as a work of reference, is now discouraged and should only be used in exceptional circumstances. Thank you!

Email message template for release of rights to a file

We receive a large number of email messages from copyright holders wishing to allow Wikipedia to reuse their content (messages such as, "I allow Wikipedia to reuse my photos", etc.). Unfortunately, such statements are insufficient from a legal standpoint: we require a more specific declaration of consent to accept your permission. The following template will allow you to produce such a declaration.

 • Before you send us any email message, ensure that you've removed all the red instructions from the template.
 • Replace the template text (such as name) with your own details, and remove all of the brackets and footnotes.

To: permissions-commons@wikimedia.org


I hereby affirm that I choose one: [am name] or [represent copyright holder's name], the choose one: [creator] or [sole owner] of the exclusive copyright of choose one: [the media work][1] or [the work depicted in the media][2] or [both the work depicted and the media][3] as shown here: [exact URL of the file uploaded on Wikimedia Commons],[4] and have legal authority in my capacity to release the copyright of that work.

I agree to publish the above-mentioned content under the following free license: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.[5]

I acknowledge that by doing so I grant anyone the right to use the work, even in a commercial product or otherwise, and to modify it according to their needs, provided that they abide by the terms of the license and any other applicable laws.

I am aware that this agreement is not limited to Wikipedia or related sites.

I am aware that the copyright holder always retains ownership of the copyright as well as the right to be attributed in accordance with the license chosen. Modifications others make to the work will not be claimed to have been made by the copyright holder.

I acknowledge that I cannot withdraw this agreement, and that the content may or may not be kept permanently on a Wikimedia project.

[Sender's name]
[Sender's authority (if applicable. E.g. "Copyright holder", "Director", "Appointed representative of", etc.)]
[Date]

 1. The words "media work" should be chosen for cases where the "medium" is also the "work", e.g., a photograph of a sunset or a person, an original digital drawing, diagram, or map, a sound recording of a bird, the text of a web page, etc., but not a photograph of another person's copyrighted painting or a sound recording of a person playing a flute or pronouncing a series of words, for which see below.
 2. The words "work depicted in the media" mean, for example, the case of a digital photograph (the medium) of an artistic sculpture (the work) where the sculptor did not take the photograph but is the individual here making the licensing statement.
 3. The words, "both the work depicted and the media" mean those instances when the person making the statement is the copyright owner of the thing depicted (e.g., the sculpture, the oil painting, the particular musical performance, the reading of a monologue from Hamlet) as well as the owner of the medium in which it is being provided (e.g., the photograph of it, the movie clip in which it appears, the Photoshop drawing of it, the sound clip containing it).
 4. You must clearly identify the content that you're permitting us to use. A statement such as "I am creator of the images used on XYZ page" is NOT sufficient. You must provide exact URL link(s) to the content or attach the content to the email message. For images, we prefer that you upload them to Wikimedia Commons, place {{subst:OP}} somewhere on the file description page, and provide the URL(s) of the uploaded content in your email message.
 5. You may choose another license from our list of free licenses if you wish, but you MUST state a license; otherwise, this declaration is invalid. Please also indicate the license's most recent version number, if applicable: CC BY-SA 4.0 or Creative Commons 0 Public Domain Dedication 1.0 are acceptably specific; simply stating Creative Commons license, Creative Commons Attribution-ShareAlike, or CC BY (without the version number) is not.
Send the statement to our email response team ("VRT") at permissions-commons@wikimedia.org, and then tag the subject file(s) with {{subst:PP}}. The email message you send should come from an email address that we can recognize as somehow associated with the content being released. For instance, if you are releasing images shown on a website, your email address should be associated with the website or listed on the contact page of the website; if you are releasing images on behalf of an organization, your email address should be at an official address of the organization; if you are releasing a work that is not available online, you may be asked to privately provide evidence of your identity to the VRT agent who processes your statement; if you are releasing a work for which you are acting on the copyright holder's behalf, you may be asked to provide proof of this authorization such as a forwarded email message with full Internet headers from the copyright holder designating you as their representative in this matter.

Šablony pro obrázky

 • Uživatelé, kteří poslali povolení do OTRS, ale nedostali ještě potvrzení, mohou k popisku obrázku přiložit šablonu {{OTRS pending}}, aby dali ostatním uživatelům najevo, že věc je v řízení.
 • Dobrovolníci v týmu OTRS mohou použít šablonu {{PermissionOTRS|ticket=URL}}, když je povolení přijato a archivováno v systému OTRS nadace Wikimedia.

Související odkazy

On other projects