Commons:Valued images/pl

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Shortcut
COM:VI
This project page in other languages:
Valued image seal.svg

Wartościowe grafiki to grafiki, które uważane są przez społeczność Commons za szczególnie cenne pod względem ich wykorzystania w innych projektach Wikimedia Foundation. Wartościową grafiką jest taka, która jest uznana przez społeczność Commons za najbardziej reprezentatywną w swoim rodzaju.

Cel[edit]

Celem projektu „Wartościowe grafiki” jest zgromadzenie i zachęcenie użytkowników do dodawania nowych wartościowych, pożytecznych i dobrej jakości grafik na różne tematy oraz stworzenie bazy takich grafik do użycia online w różnych projektach internetowych pod egidą Wikimedia Foundation. Projekt ten ma też za zadanie stanowić miejsce wyrażenia uznania dla twórców, którzy dostarczyli do Commons wartościowe i dobrej jakości grafiki, których uzyskanie bądź sporządzenie zwykle napotyka na duże trudności.


Skip to current candidates Valued Image links:

Co odróżnia „Wartościowe grafiki” od grafik wysokiej jakości i grafik na medal?[edit]

Zdjęcie z budowy mostu Manhattańskiego było pierwszą grafiką, która uzyskała status wartościowej grafiki 8 czerwca 2008
Zdjęcie może być także uznane za wartościową grafikę w dwóch kategoriach. To zdjęcie ma status wartościowej grafiki z tematów Kaaba oraz Tawaf.

Projekt Wartościowe grafiki ma na celu ustalenie i zachęcenie użytkowników do dodawania do zasobów Commons grafik wysokiej wartości. Featured pictures są najlepszymi z najlepszych w Commons i są to grafiki o wyjątkowej zarówno wartości jak i jakości technicznej.

Wartościowe grafiki są z kolei najbardziej wartościowe w swoim rodzaju jako materiały do zastosowania online w różnych innych projektach Wikimedia Foundation. Wymagania techniczne stawiane przed kandydatami do miana wartościowej grafiki są zwykle znacznie niższe, ponieważ nie ma konieczności spełnienia wymagań koniecznych do druku takiej grafiki. Jakość, którą daje np. aparat fotograficzny zamontowany w telefonie komórkowym, powinna być wystarczająca, jeśli fotografowany obiekt ma wysoką wartość encyklopedyczną i jeśli dobrze go ilustruje w rozdzielczości 480x360 pikseli lub równoważnej. Przy wyborze wartościowych grafik mniej chodzi o jakość techniczną, a bardziej o inwencję w znajdowaniu wartościowych obiektów grafik i ich użyteczności do zastosowań online.

Warunki wstępne[edit]

Wszystkie grafiki w Commons mogą być nominowane do miana wartościowej grafiki – zdjęcia, rysunki, animacje, schematy, diagramy, wykresy, skany, symbole, wyrenderowane przez komputer zarówno oryginalne lub pochodne. Dokumenty/pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, utwory muzyczne, pliki dźwiękowe i wideo nie są objęte zakresem tego projektu.

Procedura wyboru[edit]

Kandydaci do miana wartościowej grafiki można nominować i oceniać na odpowiedniej stronie. Tam też można nominować i oceniać zestawy grafik jako kandydatów do miana wartościowego zestawu grafik.

Przyznawanie miana wartościowej grafiki dokonywane jest zgodnie z kryteriami dla wartościowej grafiki.

Przykłady[edit]

Obecne WG[edit]

Promoted valued images
Year-month Images
2020-09
  
261
2020-08
  
281
2020-07
  
338
2020-06
  
326
2020-05
  
265
2020-04
  
279
2020-03
  
375
2020-02
  
253
2020-01
  
361
2019-12
  
381
2019-11
  
230
2019-10
  
223
2019-09
  
242

Obecnie ilość WG w Commons to: 34740 VIs. Zobacz też: