Commons:歡迎

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Welcome and the translation is 72% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Welcome and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Wikimedia Commons係乜?

Wikimedia Commons 係媒體檔案庫,提供屬於 public domain ge 或者自由授權 ge 圖、影片、錄音畀所有人,無論你講咩話。佢係維基媒體基金會各個 project ge 中央檔案庫,但任何人都用得 nei dou 提供 ge 檔案。檔案庫由義工而唔係有糧出 ge archivist 建立同維護。收錄準則指明 Commons ge 收錄範圍。

Wikimedia Commons 係用同維基百科一樣嘅wiki技巧,每一個人可以好容易噉編輯,而又唔使特別直接用到響瀏覽器度啲進階嘅技術。唔同其它嘅計劃上載嘅媒體檔,上載到Wikimedia Commons嘅檔案可以嵌入響全部Wikimedia計劃嘅版度,而唔使再分別上載佢哋到嗰度。

Wikimedia Commons響2004年9月7號開始嘅,響2006年11月30號佢就已經達到咗1,000,000個上載咗檔案嘅里程碑,而家有106,280,545個檔案同埋$2個圖集。有關於Wikimedia Commons計劃自己更多嘅背景資料,可以響 一般免責聲明響維基百科度嘅Wikimedia Commons同埋佢響Meta-wiki度嘅版度搵到。

唔同傳統嘅媒體檔案庫,Wikimedia Commons係自由嘅。每一位係好自由噉容許去複製、用同埋改響呢度嘅檔案,一直要有來源同埋指出原作者,到用戶幾同樣嘅自由放開佢哋嘅複製/改進過嘅作品畀其他人。Wikimedia Commons資料庫自己同埋佢嘅字係以GNU Free Documentation License嘅發牌制度下發表嘅。每一個個別嘅媒體檔嘅牌照可以響佢哋嘅描述頁度搵到。響用途條件嘅更多資料...

參與

你可以為下面做得最好嘅項目去改善Wikimedia Commons:

貢獻你嘅作品

如果你係一位好嘅影相佬,唔好猶豫去貢獻你有價值嘅圖像。如果你係一位好嘅設計師,可以睇睇邊幅圖同埋動畫係最有需要嘅。如果你係一位好嘅音樂家或者電影/影視家,唔好猶豫響呢度去發表你自已作為自由版塊嘅錄影,展示自已嘅水準。

貢獻你嘅技能

乲但係你亦都唔需要去上載你自已嘅檔案嘅。響呢度亦都有好足夠而且好重要嘅工作去做:

貢獻你嘅時間

你亦都唔需要做一位藝員或者要幫篇幫手文寫得好好。如果你覺得響屋企度整嘢係好亂嘅話,噉我哋可以靠你去幫手!

Tour

註冊

要響Wikimedia Commons度上載檔案,你就需要先登入。你可以響右上角嘅"[[Special:Userlogin|MediaWiki:Userlogin/yue]]"連結輸入你將會響圖像同埋文字上載/編輯嘅用戶名。之但係如果你只係想編輯版咁你就唔需要登入(但係呢個都係建議嘅)。

第一步教學

我哋嘅第一步幫手同埋我哋嘅FAQ會幫你響註冊咗之後做到好多嘢。佢嘅解釋點樣去自定個介面(好似個語言),點樣去上載檔案同埋我哋嘅基本發牌制度。你唔需要好技術嘅技能為呢度貢獻。勇敢啲響呢度貢獻同埋同其他人做嘢嗰陣假設善意。呢個係一個wiki - 好容易做到。

更多嘅資料可以響社區大堂度搵到。你可以響城市論壇或者響IRC頻道#wikimedia-commons webchat度問問題。

響Wikimedia Commons嘅檔案係由分類同畫廊整埋好。一個分類嘅總覽可以響個頭版度搵到。

Put Babel boxes on your user page so others know what languages you can speak and indicate your graphic abilities. All your uploads are stored in your personal gallery. Please sign your name on Talk pages by typing ~~~~. If you're copying files from another project, be sure to use the FileImporter.

附加嘅服務同軟件

之但係如果呢個重係對你驚呢個係太複雜嘅話,又或者如果你想去上載你自己大量嘅檔案嘅話,你可以用個檔案上載服務,去畀其他人幫手去上載你嘅檔案。如果你係想去上載你自已嘅大量圖像,噉Commonist呢個程式就會幫到你。如果你需要呢個工具特定嘅資料去睇或者編輯我哋嘅內容請睇個軟件頁

我哋希望你可以享受佢同埋響Wikimedia Commons感受到樂趣。