Commons:Wiki Loves Earth 2015 in Bulgaria/Lists

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Idea Bulb animated.gif Полезен съвет 1:
При качване на снимка в състезанието „Уики обича Земята“, в полето „Идентификатор от списъка“ цитирайте кода от първата колона.
Пример: Ако качвате снимка от Национален парк „Централен Балкан“, посочете NP02.

Полезен съвет 2:
Ако смятате, че липсва код за обекта, на който искате да качите снимка, изберете код на някоя от защитените територии, в която смятате, че обектът попада, или го напишете с думи.

Пример: Ако качвате снимка на Стобските пирамиди, няма да сбъркате ако посочите кода NP03 на по-общата защитена територия Национален парк „Рила“.
ID Тип обект Списък от обекти Категория в Общомедия Брой файлове
NP01 Национален парк 1/3 НП „Пирин“ Category:Pirin National Park (30 C, 405 F) Качете снимка
NP02 Национален парк 2/3 НП „Централен Балкан“ Category:Central Balkan National Park (15 C, 336 F) Качете снимка
NP03 Национален парк 3/3 НП „Рила“ Category:Rila National Park (12 C, 530 F) Качете снимка
PP01 Природен парк 1/11 Витоша Category:Vitosha Nature Park (2 C, 334 F) Качете снимка
PP02 Природен парк 2/11 Златни пясъци Category:Golden Sands Nature Park (1 C, 33 F) Качете снимка
PP03 Природен парк 3/11 Русенски Лом Category:Rusenski Lom Nature Park (3 C, 68 F) Качете снимка
PP04 Природен парк 4/11 Шуменско плато Category:Shumen Plateau (4 C, 53 F) Качете снимка
PP05 Природен парк 5/11 Сините камъни Category:Karandila (0 C, 72 F) Качете снимка
PP06 Природен парк 6/11 Врачански Балкан Category:Vrachanski Balkan (10 C, 167 F) Качете снимка
PP07 Природен парк 7/11 Странджа Category:Strandzha Nature Park (26 C, 69 F) Качете снимка
PP08 Природен парк 8/11 Рилски манастир Category:Rila Monastery Nature Park (3 C, 30 F) Качете снимка
PP09 Природен парк 9/11 Персина Category:Persina Nature Park (4 C, 4 F) Качете снимка
PP10 Природен парк 10/11 Българка Category:Bulgarka Nature Park (0 C, 23 F) Качете снимка
PP11 Природен парк 11/11 Беласица Category:Belasitsa Nature Park (1 C, 0 F) Качете снимка
R01 Резерват bg:Силкосия Category:Silkosiya (0 C, 25 F) Качете снимка
R02 Резерват bg:Парангалица Category:Parangalitsa (reserve) (0 C, 4 F) Качете снимка
R03 Резерват bg:Баюви дупки - Джинджирица Category:Bayuvi Dupki-Dzhindzhiritsa (0 C, 10 F) Качете снимка
R04 Резерват bg:Бистришко бранище Category:Bistrishko Branishte (1 C, 44 F) Качете снимка
R05 Резерват bg:Торфено бранище Category:Torfeno Branishte (0 C, 73 F) Качете снимка
R06 Резерват bg:Калиакра Category:Kaliakra (reserve) (2 C, 77 F) Качете снимка
R07 Резерват bg:Боатин Category:Boatin (0 C, 1 F) Качете снимка
R08 Резерват bg:Царичина (резерват) Category:Tsarichina (0 C, 7 F) Качете снимка
R09 Резерват bg:Тисата Category:Tisata (0 C, 0 F) Качете снимка
R10 Резерват bg:Дупката Category:Dupkata (0 C, 0 F) Качете снимка
R11 Резерват bg:Камчия (резерват) Category:Kamchia (reserve) (0 C, 23 F) Качете снимка
R12 Резерват bg:Горна Топчия Category:Gorna Topchia (0 C, 1 F) Качете снимка
R13 Резерват bg:Али ботуш (резерват) Category:Ali Botush (0 C, 41 F) Качете снимка
R14 Резерват bg:Джендема Category:Dzhendema (2 C, 117 F) Качете снимка
R15 Резерват bg:Узунбоджак Category:Uzunbodzhak (0 C, 1 F) Качете снимка
R16 Резерват bg:Сосковчето Category:Soskovcheto (1 C, 38 F) Качете снимка
R17 Резерват bg:Скакавица (резерват) Category:Skakavitsa (2 C, 25 F) Качете снимка
R18 Резерват bg:Беглика Category:Beglika (2 C, 23 F) Качете снимка
R19 Резерват bg:Еленова гора Category:Elenova Gora (0 C, 0 F) Качете снимка
R20 Резерват bg:Купена Category:Kupena (0 C, 3 F) Качете снимка
R21 Резерват bg:Червената стена Category:Chervenata Stena (1 C, 43 F) Качете снимка
R22 Резерват bg:Мантарица Category:Mantaritsa (0 C, 1 F) Качете снимка
R23 Резерват bg:Горната кория Category:Gornata Koria (1 C, 19 F) Качете снимка
R24 Резерват bg:Бяла крава Category:Byala Krava (0 C, 0 F) Качете снимка
R25 Резерват bg:Кастракли Category:Kastrakliy (0 C, 6 F) Качете снимка
R26 Резерват bg:Казаните Category:Kazanite (0 C, 1 F) Качете снимка
R27 Резерват bg:Чупрене (резерват) Category:Chuprene (reserve) (1 C, 9 F) Качете снимка
R28 Резерват bg:Стенето Category:Steneto (0 C, 0 F) Качете снимка
R29 Резерват bg:Соколна (резерват) Category:Sokolna (1 C, 4 F) Качете снимка
R30 Резерват bg:Пеещи скали Category:Peeshti skali (0 C, 21 F) Качете снимка
R31 Резерват bg:Букака Category:Bukaka (0 C, 0 F) Качете снимка
R32 Резерват bg:Бели Лом (резерват) Category:Beli Lom (0 C, 15 F) Качете снимка
R33 Резерват bg:Църна река (резерват) Category:Tsarna Reka (0 C, 2 F) Качете снимка
R34 Резерват bg:Вълчи дол (резерват) Category:Valchi Dol (reserve) (0 C, 39 F) Качете снимка
R35 Резерват bg:Стара река (резерват) Category:Stara Reka (reserve) (0 C, 115 F) Качете снимка
R36 Резерват bg:Витаново Category:Vitanovo (0 C, 1 F) Качете снимка
R37 Резерват bg:Китка (резерват) Category:Kitka (reserve) (0 C, 4 F) Качете снимка
R38 Резерват bg:Врачански карст Category:Vrachanski Karst (1 C, 19 F) Качете снимка
R39 Резерват bg:Северен Джендем Category:Sevеren Dzhendem (0 C, 0 F) Качете снимка
R40 Резерват bg:Кутелка Category:Kutelka (0 C, 3 F) Качете снимка
R41 Резерват bg:Орлицата Category:Orlitsata (0 C, 0 F) Качете снимка
R42 Резерват bg:Каменщица Category:Kamenshtitsa (0 C, 14 F) Качете снимка
R43 Резерват bg:Лешница (резерват) Category:Leshnitsa (0 C, 6 F) Качете снимка
R44 Резерват bg:Ореляк (резерват) Category:Orelyak (0 C, 4 F) Качете снимка
R45 Резерват bg:Ибър (резерват) Category:Ibar (reserve) (0 C, 11 F) Качете снимка
R46 Резерват bg:Соколата Category:Sokolata (0 C, 0 F) Качете снимка
R47 Резерват bg:Риломанастирска гора Category:Rilomanastirska Gora (1 C, 3 F) Качете снимка
R48 Резерват bg:Козя стена Category:Kozya Stena (1 C, 42 F) Качете снимка
R49 Резерват bg:Конгура Category:Kongura (0 C, 3 F) Качете снимка
R50 Резерват bg:Средока Category:Sredoka (0 C, 1 F) Качете снимка
R51 Резерват bg:Тисовица (резерват) Category:Tisovitsa (0 C, 25 F) Качете снимка
R52 Резерват bg:Централен рилски резерват Category:Tsentralen Rilski Rezervat (0 C, 9 F) Качете снимка
R53 Резерват bg:Ропотамо (резерват) Category:Ropotamo (Nature Reserve) (0 C, 0 F) Качете снимка
R54 Резерват bg:Юлен Category:Yulen (0 C, 1 F) Качете снимка
R55 Резерват bg:Милка (резерват) Category:Milka (reserve) (0 C, 1 F) Качете снимка
PR01 Поддържан резерват bg:Патлейна Category:Patleyna (1 C, 9 F) Качете снимка
PR02 Поддържан резерват bg:Дервиша Category:Dervisha (0 C, 36 F) Качете снимка
PR03 Поддържан резерват bg:Чамджа Category:Chamdzha (0 C, 0 F) Качете снимка
PR04 Поддържан резерват bg:Изгорялото гюне Category:Izgoryaloto Gyune (0 C, 0 F) Качете снимка
PR05 Поддържан резерват bg:Габра (резерват) Category:Gabra (reserve) (0 C, 0 F) Качете снимка
PR06 Поддържан резерват bg:Казъл черпа Category:Kazal Cherpa (0 C, 0 F) Качете снимка
PR07 Поддържан резерват bg:Ардачлъка Category:Ardachlaka (0 C, 0 F) Качете снимка
PR08 Поддържан резерват bg:Сребърна (резерват) Category:Srebarna Nature Reserve (2 C, 30 F) Качете снимка
PR09 Поддържан резерват bg:Боровец (резерват) Category:Borovets (reserve) (0 C, 0 F) Качете снимка
PR10 Поддържан резерват bg:Чамлъка Category:Chamlaka (0 C, 0 F) Качете снимка
PR11 Поддържан резерват bg:Шабаница Category:Shabanitsa (0 C, 0 F) Качете снимка
PR12 Поддържан резерват bg:Вълчи проход Category:Valchi Prohod (0 C, 0 F) Качете снимка
PR13 Поддържан резерват bg:Момчиловски дол Category:Momchilovski Dol (0 C, 1 F) Качете снимка
PR14 Поддържан резерват bg:Амзово Category:Amzovo (0 C, 3 F) Качете снимка
PR15 Поддържан резерват bg:Сини бряг Category:Sini Bryag (0 C, 0 F) Качете снимка
PR16 Поддържан резерват bg:Момин град Category:Momin Grad (0 C, 0 F) Качете снимка
PR17 Поддържан резерват bg:Балабана Category:Balabana (0 C, 84 F) Качете снимка
PR18 Поддържан резерват bg:Долна Топчия Category:Dolna Topchia (0 C, 66 F) Качете снимка
PR19 Поддържан резерват bg:Острица (резерват) Category:Ostritsa (0 C, 56 F) Качете снимка
PR20 Поддържан резерват bg:Пясъчната лилия Category:Pyasachnata Lilia (0 C, 2 F) Качете снимка
PR21 Поддържан резерват bg:Конски дол Category:Konski Dol (0 C, 1 F) Качете снимка
PR22 Поддържан резерват bg:Вельов вир Category:Velyov Vir (0 C, 0 F) Качете снимка
PR23 Поддържан резерват bg:Тъмна гора Category:Tamna Gora (0 C, 2 F) Качете снимка
PR24 Поддържан резерват bg:Училищна гора Category:Uchilishtna Gora (0 C, 0 F) Качете снимка
PR25 Поддържан резерват bg:Борака Category:Boraka (0 C, 13 F) Качете снимка
PR26 Поддържан резерват bg:Върбов дол Category:Varbov Dol (0 C, 0 F) Качете снимка
PR27 Поддържан резерват bg:Киров дол Category:Kirov Dol (0 C, 0 F) Качете снимка
PR28 Поддържан резерват bg:Калфата Category:Kalfata (0 C, 0 F) Качете снимка
PR29 Поддържан резерват bg:Савчов чаир Category:Savchov Chair (0 C, 0 F) Качете снимка
PR30 Поддържан резерват bg:Хайдушки чукар Category:Haydushki Chukar (0 C, 1 F) Качете снимка
PR31 Поддържан резерват bg:Богдан (резерват) Category:Bogdan (reserve) (0 C, 27 F) Качете снимка
PR32 Поддържан резерват bg:Балтата Category:Baltata (0 C, 19 F) Качете снимка
PR33 Поддържан резерват bg:Атанасовско езеро Category:Atanasovsko Ezero (0 C, 0 F) Качете снимка
PR34 Поддържан резерват bg:Персински блата Category:Persinski Blata (0 C, 2 F) Качете снимка
PR35 Поддържан резерват bg:Ибиша (резерват) Category:Ibisha (0 C, 0 F) Качете снимка

Още по-подробен списък / Detailed list (in Bulgarian): bg:Уикипедия:Уики обича Земята/Списък