Commons:Wiki Loves Earth 2023 in Thailand

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Wiki Loves Earth 2023 in Thailand Banner.jpg


ระยะเวลาส่งผลงาน: 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (UTC+7 Thailand time)
Eligible sites: 148 National parks in Thailand (a list in Thai with upload links, a list in English)

วิธีการเข้าร่วม

Wlm-icon-find-black.svg

Step 1: เลือกสถานที่ถ่ายภาพจากบทความอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
Wlm-icon-cam-black.svg

Step 2: คุณอาจตกแต่งภาพได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ห้ามใส่ลายน้ำ ข้อความ หรือลายเซ็น
Wlm-icon-upload-black.svg

Step 3: อัปโหลดภาพเข้าสู่วิกิมีเดียคอมมอนส์ระหว่าง 1 – 30 มิถุนายน โดยใช้ฟอร์มพิเศษนี้*

*เพื่อแก้ปัญหาไม่ได้ใส่ ID ของอุทยานฯ อาจจะง่ายกว่าหากคุณเริ่มจากบทความอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยแล้วกดที่ Missing-monuments-image.svg สำหรับอุทยานที่ยังไม่เคยมีภาพถ่าย หรือกดเครื่องหมายบวก Farm-Fresh plus light blue.png ใต้ภาพสำหรับอุทยานที่มีภาพถ่ายอยู่ก่อนแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาตินั้นจะถูกส่งไปยังหน้าอัปโหลดโดยอัตโนมัติ คุณต้องสร้างบัญชีไว้บนวิกิมีเดียคอมมอนส์เพื่ออัปโหลดภาพ (บัญชีนี้ใช้ได้กับทุกโครงการวิกิมีเดียรวมถึงวิกิพีเดียด้วย) และต้องระบุลำดับอุทยานแห่งชาติไว้กับภาพถ่ายเพื่อประโยชน์ในการแยกแยะและใช้งานต่อไป

เงื่อนไขการให้รางวัล
 1. คุณต้องถ่ายภาพและอัปโหลดภาพด้วยตนเองเท่านั้น คุณส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวนแต่รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว
 2. การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าในการสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ตัดต่อ ตกแต่ง หรือปรับแต่ง ภาพจะถูกคัดออกในรอบแรก
 3. คุณต้องระบุลำดับอุทยานแห่งชาติไว้กับภาพถ่ายขณะอัปโหลด หรือเข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังก่อนสิ้นสุดวันรับภาพ
 4. เราจะให้รางวัลเฉพาะภาพที่มีการนำไปใช้งานในวิกิพีเดียและโครงการพี่น้องเท่านั้น โดยไม่จำกัดว่าเป็นโครงการในภาษาใด
 5. โปรดระบุอีเมลไว้ในบัญชีผู้ใช้วิกิมีเดียคอมมอนส์ ทำการยืนยันอีเมล และเปิดรับอีเมลจากผู้อื่น เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อรับรางวัล (ไปที่หน้าตั้งค่าส่วนตัว (preferences)เพื่อแก้ไขข้อมูล)
 6. โปรดหลีกเลี่ยงการอัปโหลดภาพสถานที่ที่เคยได้รับรางวัลแล้วในสองปีย้อนหลัง เนื่องจากจะถูกลดลำดับความสำคัญ (ดูเพิ่มเติมที่ ภาพที่ได้รับรางวัลปี 2565 และ 2563)
ข้อแนะนำเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะการแข่งขัน
 • ตั้งค่าความละเอียดของกล้องไว้สูงสุด ถ่ายภาพเผื่อไว้ก่อน จากนั้นจึงเลือกภาพที่ดีที่สุดภาพหนึ่งหรือหลายภาพเพื่ออัปโหลดเข้าสู่การประกวด
 • อัปโหลดภาพต้นฉบับความละเอียดสูง ซึ่งอาจตกแต่งได้ตามความเหมาะสม ห้ามใส่ลายน้ำหรือข้อความอื่นใดในตัวภาพ ภาพที่เล็กกว่า 2 ล้านเมกะพิกเซล มีลายน้ำ ข้อความ หรือตราสัญลักษณ์ทับในภาพจะถูกคัดออกในรอบแรก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ที่จะไปถ่ายภาพนั้นอยู่ในฐานข้อมูล และตรวจดูหมายเลขกำกับสถานที่นั้นเพื่อใช้ในการอัปโหลดภาพถ่าย
 • หากถ่ายภาพในที่ส่วนบุคคลหรือที่หวงห้าม คุณอาจต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของสถานที่นั้น
 • คุณสามารถนำภาพที่อัปโหลดไปใส่ไว้ในบทความที่เกี่ยวข้องของวิกิพีเดียหรือโครงการพี่น้องเอง ไม่ต้องรออาสาสมัครของเราดำเนินการให้
 • ดูตัวอย่างภาพที่ชนะการประกวดในปีที่ผ่านมา ภาพปี 2563
 • เราจะส่ง 10 ภาพที่ชนะการประกวดของประเทศไทยไปประกวดระดับนานาชาติต่อไป [1]


ภาพจากประเทศไทยที่เคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

ภาพที่ได้รับรางวัลระดับประเทศปี 2565


รางวัลสำหรับภาพจากประเทศไทยและการประกวดระดับนานาชาติ

ภาพประมวลของรางวัลปี 2560
รางวัลระดับชาติของประเทศไทย
 1. ผู้ชนะอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ของที่ระลึก และบัตรของขวัญมูลค่า 10,000 บาท
 2. ผู้ชนะอันดับที่ 2 – 10 ได้รับเกียรติบัตร ของที่ระลึก และโล่รางวัล
 3. ของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระเป๋าผ้าและอื่น ๆ
 4. ผู้ส่งภาพชนะเลิศหลายอันดับรับรางวัลอันดับที่ดีที่สุดได้เพียงรางวัลเดียว
คณะกรรมการระดับนานาชาติ

ภาพที่ชนะการประกวดของประเทศไทยจะได้ระดับการตัดสินโดยคณะกรรมการระดับนานาชาติต่อไป [2]

ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมจัดงาน/คณะกรรมการ

TBA
[TBA]
Wikimedia Foundation logo - vertical.svg
Wikimedia Foundation


ดำเนินการโดย
Wikimedia Thailand-Logo-BW.svg
วิกิมีเดียประเทศไทย
ทีมอาสาสมัคร: Athikhun.suw, OraMAAG, B20180
สถิติจาก WLE mailing list, Campaign:wle-th F icon.svg Facebook: Wikimedia Thailand F icon.svg Facebook: Wiki Loves Earth Thailand