Commons:Wiki Loves Heritage 2018 in Belgium/Organisaties

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Warning
De fotowedstrijd Wiki Loves Heritage 2018 is afgelopen.   (uitnodiging prijsuitreiking)  
Zie voor de winnende foto's: Belgische winnaars (juryrapport) - winnaars Vlaamse jury (juryrapport) - winnaars Oost-Vlaanderen
Warning
Neem deel aan de fotowedstrijd Wiki Loves Heritage 2019.
Bezoek de wedstrijdpagina van 2019 op: Commons:Wiki Loves Heritage 2019 in Belgium/nl
  Voor individuen   Activiteiten   Fototips   Bijdragen aan Wikipedia   Voor organisaties  


Logo Wiki Loves Heritage

Wiki Loves Heritage helpt culturele instellingen, organisaties en particuliere collecties om hun online aanwezigheid te vergroten door het verhogen van de beschikbaarheid en zichtbaarheid van hun erfgoed op Wikipedia, Wikimedia Commons en de andere wiki-projecten. Wiki Loves Heritage biedt partnerorganisaties de mogelijkheden om hun collecties te presenteren aan een breed en nieuw publiek, en een doorslaggevende rol te spelen bij het vergroten van de zichtbaarheid van het Belgische culturele erfgoed op internationaal niveau. Deelnemen aan Wiki Loves Heritage biedt ook de gelegenheid om meer betrokkenheid te krijgen uit de gemeenschap en een publiek te ontwikkelen.

Doe mee en organiseer een activiteit[edit]

Wiki Loves Heritage biedt verschillende modellen voor organisaties waaruit ze kunnen kiezen en met elkaar kunnen combineren om zo te komen de best passende bij hun specifieke context. De verschillende voorstellen werden uitgewerkt op basis van eerdere succesvolle ervaringen met verschillende soorten organisaties: kunstinstellingen, non-profit organisaties, particuliere collecties, erfgoedcellen, etc. De modellen zijn gemakkelijk herkenbaar voor het publiek dat deelneemt aan de fotowedstrijd, en zijn gemaakt om een breed publiek van cultuur- en fotografieliefhebbers, kunst-studenten en een openkennis-liefhebbers aan te trekken.

Vrije toegang
Geschikt voor allerlei soorten instellingen. De instelling stelt een lijst objecten vast die gefotografeerd mogen worden en vrij zijn van auteursrechten. Het museum biedt gratis toegang aan fotografen die meedoen aan de wedstrijd (met bepaalde voorwaarden).
Schrijfworkshop
Aanbevolen voor instellingen met een workshopruimte (tafels, stoelen en internet). Nadat de foto's van de kunstwerken genomen zijn worden de deelnemers uitgenodigd aan een schrijfworkshop met ervaren Wikipedia-trainers. Tijdens de workshop leren de deelnemers hoe ze afbeeldingen kunnen uploaden op Wikimedia Commons, hoe ze de benodigde informatie en naamsvermelding aan de bestandspagina's toevoegen en hoe ze de afbeeldingen kunnen gaan gebruiken op de pagina van de instelling op Wikipedia.
Speciale presentatie
Geschikt voor allerlei soorten instellingen. Het museum biedt speciale rondleidingen en/of presentaties waar deelnemers zich voor kunnen inschrijven. Tijdens deze rondleidingen krijgen de deelnemers de gelegenheid om de door het museum geselecteerde kunstwerken te fotograferen, met goede apparatuur - statieven, etc. De presentaties zullen mensen aanmoedigen om meer informatie toe te voegen aan de bestanden en om de afbeeldingen in Wikipedia-artikelen te gebruiken. Ook bruikbaar voor particuliere collecties.
Fotografietraining
Geschikt voor allerlei soorten instellingen. Het museum en Wiki Loves Heritage bieden een specifieke fotografietraining met professionele fotografen en goede apparatuur - statieven, etc. Bijvoorbeeld hoe er het beste foto's genomen kunnen worden van 3D-kunstwerken / details in een schilderij / oude boeken... Ook geschikt voor privé-collecties.
Uitzonderlijke toestemming fotografie
Vooral geschikt voor museums waar het nemen van foto's verboden/beperkt is. Het museum biedt gratis een aantal speciale rondleidingen waar deelnemers zich voor kunnen inschrijven. Gedurende deze rondleidingen, bijvoorbeeld buiten de normale openingstijden, krijgen de deelnemers een exclusieve mogelijkheid om door het museum geselecteerde kunstwerken te fotograferen. Op deze manier kan het museum controle houden over de groep en meer veiligheid garanderen. Ook geschikt voor privé-collecties.
Toegankelijkheid
Erg geschikt voor kleinere instellingen met actieve vrijwilligers en lokaal erfgoed. Bij dit model speelt toegankelijkheid een grote rol. Waar objecten normaal achter glas staan of anderszins lastig te fotograferen zijn, spant de instelling zich extra in om de fotografen de mogelijkheid te bieden kwalitatief goede foto's te maken.
Achter de schermen
Ideaal voor instellingen met ruimtes die doorgaans niet toegankelijk zijn voor het publiek en met objecten die niet altijd in tentoonstellingen getoond worden, bijvoorbeeld in geval van een goed gevuld depot. In aanvulling op een van de andere modellen, organiseert de instelling een of meer activiteiten met speciale 'achter de schermen'-rondleidingen. Met de rondleidingen vertelt de instelling over de achtergrond van het museum en de deelnemers kunnen meer van haar collectie documenteren.
Erfgoedwandeling
Organiseer een begeleide wandeling in de stad of gemeente langs gekende en minder gekende bezienswaardigheden. De deelnemers kunnen de foto’s die ze onderweg genomen hebben nadien onder begeleiding van de organisatie uploaden.
Eendaagse fotozoektocht
Stel op basis van de inventaris onroerend erfgoed een eendaagse fotozoektocht samen in de regio. De deelnemers kunnen de foto’s die ze onderweg genomen hebben nadien onder begeleiding van de organisatie uploaden.
Hedendaagse kunst
Vooral geschikt voor moderne kunst van vaak nog levende kunstenaars, zowel publiekelijk toegankelijk als kunstwerken in private collecties. Bij moderne kunst zijn auteursrechten van de kunstenaar een obstakel - deze moet toestemming geven voor het fotograferen van de werken. De instelling neemt contact op met kunstenaars in hun collectie (of hun erven) en verwerft de benodigde toestemming (ondersteund met expertise en voorbeeldbrieven vanuit de wedstrijdorganisatie). De instelling stelt een lijst objecten vast waarvan de toestemming is verworven, en deze mogen dan gefotografeerd worden.


Vraag een Europees label aan voor uw activiteit[edit]

In 2018 worden er in heel Europa het hele jaar lang allerlei evenementen georganiseerd om het rijke en verscheiden erfgoed in Europa onder de aandacht te brengen. Via het EYCH18-label kunt u met uw evenement meedoen aan dit Europees Jaar van het cultureel erfgoed en uw project meer zichtbaar maken.

Vraag een label aan voor activiteiten in Vlaanderen op: http://www.europeeserfgoedjaar2018.be/aanvraag-europees-label

Vraag een label aan voor activiteiten in Wallonië op: http://lampspw.wallonie.be/dgo4/europeforculture/default/organisateurs
Verdere samenwerking met Wikipedia & Wikimedia[edit]

Naast het deelnemen aan de Wiki Loves Heritage-fotowedstrijd, kunnen organisaties ook op andere manieren instappen in het Wiki Loves Heritage-initiatief en samenwerken met Wikipedia en Wikimedia, op zowel korte als lange termijn. Daarbij wordt er gezocht naar het beste samenwerkingsmodel of een specifiek bestaand model wordt aangepast aan het profiel van de organisatie.


Veel voorkomende samenwerkingsmodellen[edit]

  • Workshop Wikipedia voor medewerkers van uw organisatie: in een middag of een ochtend krijgt het personeel van uw organisatie van een ervaren Wikipedia-gebruiker uitleg over hoe Wikipedia werkt, wat de filosofie is van Wikipedia en hoe u Wikipedia/Wikimedia kunt gebruiken om meer aandacht voor uw organisatie te krijgen. Deze activiteit wordt vaak voorafgegaan door een korte inleiding over het bewerken van Wikipedia, tijd voor het stellen van vragen en gevolgd door het in de praktijk brengen van het geleerde door te beginnen te schrijven op Wikipedia.


  • Workshop Wikipedia voor het publiek van uw organisatie: beginnend in de ochtend, kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in uw organisatie deelnemen aan een Wikipedia-workshop waar ze schrijven over onderwerpen uit uw collectie. Deze activiteit wordt meestal voorafgegaan door een korte introductie over het schrijven op Wikipedia, de filosofie en de basisprincipes van Wikipedia, gevolgd door het zelf aan de slag gaan met het bewerken van Wikipedia onder de begeleiding van ervaren schrijvers op Wikipedia.


  • Contentdonatie: met een contentdonatie wordt (een deel van) een digitale of gedigitaliseerde collectie onder een open (Creative Commons) licentie beschikbaar gesteld via Wikimedia Commons, de mediatheek van Wikipedia en alle Wikimedia-projecten. Wikimedia Commons fungeert vaak als een gratis back-up van de gedigitaliseerde collectie van een organisatie en kan afbeeldingen, audiovisueel materiaal en teksten bevatten. Deze bestanden kunnen worden hergebruikt in Wikipedia en daarbuiten, met respect voor de licentievoorwaarden. Uw collectie wordt meer relevant voor de samenleving en zorgt voor meer bezoekers naar uw website. Voor het uploaden en het volgen van het gebruik van de bestanden, hebben we handige hulpmiddelen.


  • Donatie van metadata: met een donatie van metadata deelt u de data van (een deel van) uw collectie onder CC0 op Wikidata, de database van Wikipedia en alle Wikimedia-projecten. De data in Wikidata kan vrijelijk door uw organisatie worden gebruikt, evenals door andere instellingen in België en daarbuiten, en geeft uw database meer context en relevantie. In 2015 is er een whitepaper geschreven over het gebruik van Wikidata en Linked Open Data, en omvat een korte introductie in de Wikimedia-beweging en de projecten Wikipedia en Wikidata, een beschrijving van de business cases om kunstwerken in Wikidata te documenteren, specifiek voor musea, en een crosswalk die uitleg geeft over hoe collectiedata wordt gekoppeld aan het datamodel van Wikidata. Lees de whitepaper op: Flemish art collections, Wikidata and Linked Open Data.


  • Wikipedian-in-Residence: is een Wikimedia-specialist die tijdelijk in dienst is binnen uw instelling en organiseert in die periode activiteiten rond de verschillende Wikimedia-platforms. Deze activiteiten kunnen onder meer al het bovenstaande omvatten, maar ook de training van de medewerkers van uw organisatie. Hij of zij treedt ook op als tussenpersoon tussen de Wikimedia-gemeenschap en de medewerkers van uw organisatie. Idealiter is na het vertrek van de Wikipedian-in-Residence uw organisatie in staat om zelfstandig samen te werken met de Wikimedia-gemeenschap. Financiering voor een Wikipedian-in-Residence wordt meestal aangevraagd op projectbasis en gefinancierd met externe fondsen.


  • GLAM-Wiki coordinator: is iemand in een organisatie die de rol van coördinator heeft tussen de interne organisatie en de Wikimedia-gemeenschap. Verschillende culturele instellingen hebben de interactie met Wikimedia tot een integraal onderdeel van hun beleid gemaakt, en structureel tijd geïnvesteerd in samenwerking. Een GLAM-Wiki coördinator is werkzaam binnen de instelling en regelt dat afbeeldingen en andere media onder een vrije licentie worden vrijgegeven en organiseert activiteiten om het gebruik van het vrijgekomen materiaal te vergroten en het publiek meer aandacht te laten hebben voor de collectie.


Meer mogelijkheden[edit]

Om organisaties een beter begrip te geven van hoe Wikipedia werkt en hoe ze met ons kunnen samenwerken, hebben we twee brochures gepubliceerd met meer informatie en specifieke voorbeelden van de vele organisaties die met succes samenwerken met Wikipedia.

Hoe u succesvol kunt samenwerken met Wikipedia

Download | Hoe u succesvol kunt samenwerken met Wikipedia


Vrije kennis gebaseerd op Creative Commons-licenties.pdf

Download | Vrije kennis gebaseerd op Creative Commons-licenties


Meer informatie[edit]


Contact[edit]

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@wikimedia.be