Commons:Wiki Loves Monuments 2012 in Norway/Results

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Denne siden er avstemnings- og resultatside for juryen i konkurransen Wiki Loves Monments 2012, i Norge.

This page is the voting and results page of the jury of Wiki Loves Monuments 2012, in Norway.

Jury[edit]

Juryen består av - the jury consists of:

 • Erlend Bjørtvedt, Wikimedia Norge - historiker - historian
 • Rolf Groven, Oslo - billedkunstner - visual artist
 • Kjersti Lie, Trondheim - arkitekt - architect
 • Einar Spetz, Wikimedia Sverige - bibliotekar - librarian

Jurymedlemmer som har lastet opp bilder til den norske konkurransen, trekker sine bidrag fra konkurransen, slik at juryen ikke kan nominere og stemme frem akkurat disse bildene.

Jury members who have themselves uploaded photos to the Norwegian contest, withdraw their contributions from the competition, so that the jury can not nominate or vote for these particular photos.


Andre runder (avstemming) / Round 2 (WINNERS)[edit]

Juryen har stemt, og ni bilder er sikret videre avansement til den internasjonale konkurransen. Det tiende bildet ble ikke avklart innen den internasjonale fristen, p.g.a stemmelikhet.

Til den nasjonale kåringen ble det 2.november 2012 sluttført avstemming i juryen. Det tiende bildet er et motiv fra Havnnes (nedenfor).

The jury has voted, and nine photos are nominated to the international competition. The tenth photo is undecided by the international deadline, because of a draw.

For the national award, a second round of voting on November 2 awarded the tenth photo for the national contest, a motif from Havnnes.


Disse ti bildene er de norske vinnerbildene, i premiert (rangert) rekkefølge
These ten photos are the Norwegian winners, in order of award (ranked):

Første runde (nominasjon) / Round 1 (nomination)[edit]

 • Norsk: Medlemmene i juryen nominerer fritt 20 bilder som samles i en pool. Hvert jurymedlemmer velger fritt ut 20 bilder fra totalmengden (her). Jurymedlemmer som ønsker det, kan velge mellom en kortere liste med forhånds-utvalgte bilder (her). Alle bildene som nomineres av ett eller flere jurymedlemmer inngår i en pool som går videre til andre omgang.
 • English: Each member of the jury nominates 20 images to be collected into one pool. Every juror freely chooses 20 photos among the total number of photos submitted in the Norwegian contest (here). Jurors can choose to pick their nominees from a limited, pre-selected list, if they wish (here). All the photos that are nominated by one or more jurors, enter into the pool and are qualified for the second round.


Nominerte bilder, første runde (Nominated photos, first round)


Regler / Rules[edit]

 • Jurymedlemmene stemmer over e-mail, hvor hvert medlem sender sine mail (nominasjoner og stemmer) på mail til alle de andre.

Alle bilder som er lastet opp innen fristen ved utgangen av september 2012, inngår i konkurransen. Bildene må også inngå i kortlisten av Riksantikvarens database over kulturminner. De innkomne bildene som deltar i konkurransen, vises her.

 • Medlemmer av juryen kan ikke delta med bilder i konkurransen. Eventuelle bilder tatt av jurymedlemmer, trekkes automatisk fra konkurransen og kan ikke tildeles premie.
 • Det utpekes 10 vinnerbilder som går videre til den internasjonale konkurransen.
 • Det gis premier til fem bilder - en førstepremie (gavekort) til bildet som fikk flest stemmer i andre omgang (nedenfor), og fire likestilte premier (Canon fotoapparater) til de fire neste bildene som i opptellingen av stemmer ble nummer 2, 3, 4 og 5.
 • Jurors vote by e-mail, where every jury member sends his/her e-mails (nominations and votes) to everybode else in the jury. All photos that were uploaded within the deadline at end-September 2012, are part of the competition. Photos also have to be part of the shortlist of the National Antiquarian's list of cultural heritage sites. The photos that are part of the competition, can be seen here.
 • Members of the jury can not themselves take part in the competition with their own photos. Eventual photos uploaded by jurors, are exempt from the competition and can not be awarded any prize/s.
 • Ten - 10 - winning photos are selected by vote, and these are submitted to the international competition.
 • Prizes are awarded to five photos - a first prize (present card) to the photo which obtained most votes in Round 2, and four equal prizes (Canon compact cameras) to the next four photos which in the vote count came out number 2, 3, 4 and 5.