Commons talk:Licensing/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

THƠ TÌNH

     “Tặng Nhà thơ: Trương Đặng Nguyệt Thanh.”

Ta ngồi đây trrên đỉnh đời đơn độc. Vầng trăng thanh mơ bóng dáng mặt trời. Ôi cách trở ngàn năm trái đất. Để lệ Tình giọt mãi không thôi. Thơ ta đó xin người cứ đọc. Rồi giùm ta nhoe lệ xót thương. Mai lần nữa gió lùa qua mái tóc. Trong tình yêu ai chẳng học vỡ lòng. Mai lần nữa ta buồn ta lại khóc. Trong tình yêu ta thơ dại vô cùng. Khi con trai ta buâng khuâng ngóng đợi. Là đàn ông ta mỏi mắt chờ trông. Trái hạnh phúc vẫn xa tầm tay với. Ngoảnh lại nhìn đời đã rêu xanh./.

           Đà Nẵng, ngày 20.10.1985

Câu đề mục[edit]

Hỏi về giấy phép[edit]

Mình không hiểu là hình ảnh thế nào là được sử dụng tự do. Nếu hình đó được sử dụng tự do thì có cân giấy phép nữa không? Mà mình tải lên nhiều hình bị xóa cả. Ai tư vấn cho mình làm sao để có được một nguồn tải ảnh lên mà có sẵn giấy phép không --Allen Ding Tak Meng (talk) 02:17, 3 August 2012 (UTC)