Danish Emergency Management Agency

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: The Danish Emergency Management Agency (DEMA) (Danish: Beredskabsstyrelsen) is a Danish governmental agency under the Ministry of Defence. Its principal task is to manage the National Rescue Preparedness Corps (Det statslige redningsberedskab), who work out of six Emergency Management Centres, to supervise the national and municipal rescue preparedness and to advice the authorities on matters of preparedness.

See en:Danish Emergency Management Agency.

Dansk: Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet (tidligere under Indenrigsministeriet) med redningsberedskabet som ansvarsområde.Styrelsen består af en tilsyns- og rådgivningsafdeling, en operativ afdeling (tidligere Beredskabskorpset), en administrativ afdeling, samt et direktionssekretariat.

Man fører tilsyn med de kommunale redningsberedskaber, rådgiver disse og øvrige myndigheder på beredskabsområdet.

Den operative afdeling omfatter dels det statslige redningsberedskab på i alt fem beredskabscentre, tre skoler, et frivilligcenter, samt internationale nødhjælpsopgaver.

Se da:Beredskabsstyrelsen.

Gallery[edit]

Hedquarter[edit]

Personnel[edit]

Vehicles[edit]