Eastern Partnership

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Deutsch: Die Östliche Partnerschaft wurde 2009 gegründet. Sie soll die Zusammenarbeit von Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau, und der Ukraine mit der Europäischen Union vertiefen.
English: The Eastern Partnership (EaP) was initiated by the European Union in 2009. Its geographical scope is to consist of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine.
Polski: Partnerstwo Wschodnie – program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Partnerstwo Wschodnie zakłada zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią.
Українська: Східне партнерство — політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами. Учасники ініціативи: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.

Maps / Karten

[edit]

Summits / Gipfeltreffen

[edit]
Authority control