Eddie van Halen

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
English: Eddie Van Halen is an Dutch rock guitarist.