Eduard Tomek

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Edurd Tomek
Čeština: Eduard Tomek (1912–2001) byl rakousko-český akademický malíř, věnující se zejména akvarelu a scénickému malířství.
English: Eduard Tomek (1912–2001) was an Austrian-Czech painter, who specialised mostly in watercolor and scenic painting.

Landscape art[edit]

Čeština: Krajinomalby.

Music[edit]

Čeština: Muzika.

Fantasy[edit]

Čeština: Fantazie.

Women[edit]

Čeština: Ženy.

Scenic painting[edit]

Čeština: Scénografie.