Egna hemsgatan, Norrköping

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
  • sv: Egna hems villabebyggelse vid Egna hemsgatan i stadsdelen Hageby i Norrköping är ett av de tidigaste exemplen på egnahems-idén i Sverige. Egna hemsrörelsen växte fram i slutet av 1800-talet i Danmark. Man bildade föreningar som köpte större områden med tomtmark, där många ungefär likadana villor eller flerfamiljshus uppfördes. På så sätt kunde man, med relativt små möjlighet, få möjlighet att bo i ett eget hus med egen täppa. De tolv villorna vid Egna hemsgatan ritade av Werner Northun 1898. Något senare tillkom två flerfamiljshus med åtta lägenheter. Idag återstår tio villor och ett flerfamiljshus. Villorna byggdes i trä med plåttak och alla hade veranda. Till varje hus hörde en 1100-1500 kvm stor tomt för frukt- och grönsaksodling. Ursprungligen hade man en gemensam vattenpump, vatten och avlopp drogs inte in i husen förrän 1950. Husen döptes i bokstavsordning: Alfa, Bida (riven), Christineberg, Dagmar, Ed, Frideborg, Göta, Hansa (riven), Ingeborg, Karlslund, Linnea, Mimer, Olga (riven) och till sist Vilan. I villa Olga låg en specerihandel. Egna hemsgatan var ursprungligen en allé, kantad av lönnar och med djupa diken på vardera sidan. Små träbroar ledde över diken till tomterna. Området låg då utanför själva staden med bl a tobaksodlingar i närheten.