File:Kjøbenhavnsposten 28 nov 1838 side 1.jpg

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Original file(2,470 × 3,374 pixels, file size: 2.49 MB, MIME type: image/jpeg)

Commons-laurel.svg

This is Commons’ file N⁰ 5,000,000.

Commons-laurel.svg

Summary

Description
Čeština: Titulní stránka dánského deníku Kjøbenhavnsposten z 28. listopadu 1838
Dansk: Kjøbenhavnsposten 28. november 1838. Forside. Artiklen referer en tysk diskussion der handler om demokrati. Overskriften lyder "Om stændersk og repræsentativ Forfatning"
English: Frontpage of the Danish newspaper "Kjøbenhavnsposten", November 28th, 1838. The article is about democracy. The heading is "On Estate and representative constitution.". Kjøbenhavnsposten was an oppositional newspaper that campaigned for a democratic constitution to replace the absolutist monarchy in Denmark. Even though the strict censorship rules had been somewhat slackened during the 1830s on account of the introduction of an estates general in Denmark, the laws against political propaganda against the government remained strict. A widely used method to circumvent the censorship laws was to employ "strawman" editors who were paid to receive the fines or jail sentences that followed the transgressions of the law. Another method was to use translations of foreign articles that dealt with matters that, even though seemingly about foreign affairs, could easily be applied to political conditions in Denmark. Such is the case with the article on the scan of this edition of the newspaper. The article is a concise version of a book review originally written in German by the journalist Franz Chassot von Florencourt. Florencourt reviews the book "Deutschland und die repräsentative Verfassung" ("Germany and the representative Constitution"), which was allegedly written by a Prince von Solms Lich, that condemns the representative constitution. Although the article is entirely about German affairs, there is no doubt that the message is aimed at the Danish political situation. Among other things, the note in connection with the headline conveys the information that Florencourt in the full version of the book review calls the book "traitorous" and "perfidious".
Français: Première page du journal danois « Kjøbenhavnsposten », 28 novembre 1838. Kjøbenhavnsposten était un journal soutenant une constitution démocratique contre la monarchie abolue. L'article est une revue du livre « Deutschland und die repräsentative Verfassung » (L'Allemagne et la constitution représentative) par le journaliste allemand Franz Chassot von Florencourt . C'était un moyen de contourner la censure alors en vigueur au Danemark sur le sujet. Même si le livre concerne exclusivement la politique allemande, il ne fait aucun doute que l'article est rédigé en pensant à la situation politique danoise.
Polski: Tytułowa strona duńskiego dziennika Kjøbenhavnsposten z 28 listopada 1838 roku.
Om stændersk og repræsentativ Forfatning *).

Forfatterens væsenligste Anskuelse er i Korthed følgende: Der gives to Forfatningsformer, den stænderske og den repræsentative. Disse tvende Forfatningstyper ere i deres Grundvæsen saa forskjellige fra hinanden af de ikke lade sig forene, ikke sammensmelte med hinanden. Det Forskjellige i Repræsentativ-Forfatningen fra den stænderske bestaaer "ikke i Andet, end i fuldkommen uindskrænket, kun til en Valgcensus bundet Valg af Repræsentanter, og i Sammes Berettigelse til enten at meddele deres Samtykke til almindelige Landslove eller negte det." Medens nu Forbundsacten tilsikkrede enhver tydsk Stat stænderske Forfatninger blev ved en Forvexling af Begreberne i de fleste tydske Stater givet Repræsentativ-Forfatninger. De Regeringer, fra hvilke disse Forfatninger udgik, havde ikke videre til Hensigt, end derved at meddele stænderske Rettigheder ; det var en reen Vildfarelse af dem, der bevidst- og hensigtsløs indsneg sig, da de i Forfatningerne ogsaa bevilgede repræsentative Rettigheder. De forundrede sig ikke lidet, da nu en Deel af Folket virkelig vilde benytte disse. Folket kunde ikke fortænkes i, at det gjorde Krav paa disse paa denne Maade indrømmede Rettigheder, Regeringerne endnu mindre at de ikke vilde holde det, som de tankeløs uden mindste Hensigt havde lovet. Deraf en tyveaarig Kamp , der ikke har ført til Andet end til gjensidig Forstemthed og Standsning i Fremskridning. Kampen vilde paa eengang være ude og lutter Fred og harmoni indtræde, naar man kuldkastede de fra Udlandet occuperede Repræsentativ-Forfatninger, og i deres Sted indførte rene stænderske Forfatninger, der mere svarer til Tydskernes Natur. Preussen bliver i denne Henseende opstilllet som Mønster.

En grundig Gjendrivelse af dette Raisonnement behøves vistnok ikke. Det Usande i de her opstillede Paastande vil ved første Øiekast være indlysende for enhver Læser. Vi ville derfor kun knytte nogle Bemærkninger til enkelte, særdeles paafaldende Puncter.

Forfatteren er altsaa af den Mening, at det aldrig har være Regeringernes Alvor med den almindelig passive Valgbarhed og med det, Stænderne meddeelte Veto, ja, at de slet ikke vidste, at de havde bevilget disse Rettigheder, de afgjørende Kjendetegn paa Repræsentative-Forfatninger. Men har Forfatteren virkelig anseet det for muligt, at noget menneske i hele Tydskland vilde sætte Lid til denne hans Forsikkring ? En saa beskæmmende Yttring er endnu aldrig bleven trykt mod tydske Regeringer. Den værste Demagog vilde ikke have vovet, af Frygt for at gjøre sig latterlig, tydelig at yttre en saa uhyre Extravagants. Er det ikke at erklære samtlige daværende Regeringer for total eenfoldige, naar man antager, at de offenlig og lovmæssig skulde tilstaae Folkereræsentanterne et Veto, og dog ikke vide, hvad det betydede ? At de forordne den passive Valgbarhed over hele Landet og derpaa forundre sig, naar Folket efterkommer denne Bestemmelse ? Der er allerede bragt mange Spidsfindigheder i Anvendelse ved de tydske Forfatningsspørgsmaal, men denne er dog altfor spidsfindig, den gaaer over til den uhyreste Plumphed. Sandelig, sandelig, Forfatteren har et hæderligt Begreb om det nuværende tydske Publicums Opfatningsgave, naar han tiltroer det at troe slige Ting. Havde han sat Regeringerne meddeelte Veto-Retten ved Lovsforslag og til almindelig passive Valgbarhed, og det har senere angret dem, fordi disse Rettigheder forekom dem for...

—————

*) Ovenstaaende Brudstykke er taget af en Recension af Florencourt over et Skrift, som i Tydskland har gjort en Deel Opsigt „Deutschland und die repräsentative Verfassung“, der skal være forfattet af en Fyrste af Solms Lich, og som efter Recensentens Mening, ligesom de bekjendte kongelige Digte, ene har sin „høie“ Oprindelse at takke for, at det er blevet saa bekjendt. Recensenten anseer sig forøvrigt beføiet til at kalde Skriftet bedragerisk og perfid.”
Date
Source Photographic reproduction of the original newspaper
Author Photo by Saddhiyama
Applications-graphics.svg
This is a retouched picture, which means that it has been digitally altered from its original version. Modifications: better contrast, color balance, grayscale.

Licensing

Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or less.


This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1923.

Annotations This image is annotated: View the annotations at Commons

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current08:18, 2 November 2009Thumbnail for version as of 08:18, 2 November 20092,470 × 3,374 (2.49 MB)Alexandru.rosu (talk | contribs)colour corrections
12:26, 27 October 2009Thumbnail for version as of 12:26, 27 October 20092,470 × 3,374 (3.6 MB)Yann (talk | contribs)Reverted to version as of 17:37, 8 September 2009
16:08, 26 October 2009Thumbnail for version as of 16:08, 26 October 20092,470 × 3,374 (5.72 MB)RubiksMaster110 (talk | contribs)Reverted to version as of 07:56, 8 September 2009. The original picture is better.
17:37, 8 September 2009Thumbnail for version as of 17:37, 8 September 20092,470 × 3,374 (3.6 MB)Yann (talk | contribs)Reverted to version as of 13:46, 2 September 2009
07:56, 8 September 2009Thumbnail for version as of 07:56, 8 September 20092,470 × 3,374 (5.72 MB)Pianist (talk | contribs)Reverted to version as of 11:46, 2 September 2009 color version is better
13:46, 2 September 2009Thumbnail for version as of 13:46, 2 September 20092,470 × 3,374 (3.6 MB)Yann (talk | contribs)better contrast, color balance, grayscale
11:46, 2 September 2009Thumbnail for version as of 11:46, 2 September 20092,470 × 3,374 (5.72 MB)Saddhiyama (talk | contribs){{Information |Description={{en|1=Kjøbenhavnsposten 28. november 1838. Forside}} |Source=Photographic reproduction of the original newspaper |Author=Photo by Saddhiyama |Date=Newspaper from 1838. |Permission=Expired copyright |other_v
  • You cannot overwrite this file.

File usage on other wikis

The following other wikis use this file:

Metadata