Granaries in Bydgoszcz

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Polski: Spichrze w Bydgoszczy
English: Granaries in Bydgoszcz, Poland, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship

Galeria przedstawia budynki szachulcowe i murowane, dawniej użytkowane jako spichrze w Bydgoszczy, obecnie budynki zabytkowe użytkowane przez instytucje kulturalne i komercyjne.

Na nabrzeżu Brdy[edit]

Spichlerz holenderski przy ul. Grodzkiej[edit]

Zbudowany został przed 1793 r. W 1964 r. został zaadaptowany na siedzibę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych Estrada. Po remoncie przeprowadzonym w latach 1993-2002 władze miejskie przeznaczyły go dla potrzeb Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. Od 11 kwietnia 2002 r. mieści się w nim Muzeum Bydgoszczy, w którym znajduje się stała ekspozycja Pamiątek Bydgoskich, a także punkt Informacji Turystycznej.

Spichrze przy ul. Grodzkiej[edit]

Zostały zbudowane w latach 1793-1800 r. przez kupca Samuela Gotloba Engelmanna i przez ponad 150 lat służyły celom magazynowym. Po wielkim pożarze w lutym 1960 r., który strawił dwa budynki przylegające do Rybiego Rynku noszące numery 13 i 15, władze miejskie ocalałe obiekty przeznaczyły dla potrzeb Muzeum Okręgowego. W latach 1962-1964 zostały zaadaptowane na cele wystawiennicze. W latach 1998-2006 przeprowadzono generalny remont budynków.

Spichlerz przy ul. Stary Port[edit]

Zbudowany został w latach 1830-1840. W latach 90. XX w. został zaadaptowany na restaurację „Stary Port”.

Na Wyspie Młyńskiej[edit]

Biały Spichlerz[edit]

Jest zlokalizowany we wschodniej części Wyspy Młyńskiej (tzw Wyspie Menniczej). Został zbudowany w latach 90. XVIII w. i aż do 1974 r. pełnił funkcję magazynu zbożowego. Od lat 80. XX w. mieści się w nim dział historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. W latach 2006-2008 budynek został gruntownie odnowiony w ramach programu Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na Wyspie Młyńskiej. Umieszczono w nim zbiory archeologiczne. Budynek posiada gotycką piwnicę zachowaną z XV wieku, o krzyżowym sklepieniu, wspartym na masywnych ceglanych filarach.

Czerwony Spichlerz[edit]

Jest to dawny Młyn Camphausena z 1861 r., położony nad Międzywodziem w obrębie Wyspy Młyńskiej. Do Czerwonego Spichrza przylegał niegdyś budynek mieszczący koła wodne napędzające młyn, a w 1917 r. wybudowano dodatkowo elektrownię wodną. Do budynku przylega tzw. Dom Młynarza. W 1975 r. spichlerz został przeznaczony dla potrzeb Muzeum Okręgowego. W latach 2006-2008 został gruntownie odnowiony w ramach programu Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na Wyspie Młyńskiej. Od 2009 r. mieści się w nim Galeria Sztuki Nowoczesnej.

Karczma Młyńska[edit]

Budynek usytuowany na Wyspie Młyńskiej na nabrzeżu Młynówki. Został zbudowany około 1835 roku. Po remoncie w latach 90. XX wieku mieści się tu restauracja „Karczma Młyńska”.

Młyny Rothera[edit]

Budynki zwane były od 1850 r. młynami Rothera. Mieściły się w nich m.in.: obiekty produkcyjne, kotłownia i maszynownia z kominem, spichlerz mączny, przepompownia oraz koła wodne. Po II wojnie światowej obiekty należały do Państwowego Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego. Jeszcze w latach 60., 70. i 80. XX w. transport zboża do młynów Rothera odbywał się drogą wodną. Od końca lat 90. XX w. podejmowano próby przebudowy młynów na cele komercyjne. W 2013 r. budynki nabyło miasto Bydgoszcz.

Inne[edit]

Spichlerz przy Nowym Rynku[edit]

Powstał w trzeciej ćwierci XIX wieku. Początkowo był użytkowany jako kaszarnia, od 1925 r. mieściła się w nim sieczkarnia i śrutownia, a po 1945 roku magazyn. W 1981 został przekazany dla potrzeb prawosławnej parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy.

Inne[edit]

Spichlerz Pod Blankami 6 oraz Zaułek 22

Szklane spichrze[edit]

Budynki nawiązujące formą architektoniczną do spichrzy bydgoskich, wzniesione w latach 1995-1996 na nabrzeżu Brdy, w pobliżu pałacyku Lloyda. Zwane są „nowymi spichrzami” lub „szklanymi spichrzami”. Początkowo należały do BRE Banku. W 2011 r. w budynkach znajdował się oddział MultiBanku oraz biura Atos Origin IT Services sp. z o.o.