Hà Nội

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Tiếng Việt: Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, đồng thời cũng là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại và du lịch quan trọng của Việt Nam.
Français : Hanoï est la capitale du Viêt Nam
English: Ha Noi is a city in Vietnam
日本語: ハノイ市ベトナムの首都。ホーチミン市に次いで2番目に大きな都市。

Symbol of Hanoi[edit]

History of Hanoi - Histoire de Hanoï[edit]