Hà Nội

维基共享资源,媒体文件资料库
跳到导航 跳到搜索
Tiếng Việt: Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, đồng thời cũng là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại và du lịch quan trọng của Việt Nam.
Français : Hanoï est la capitale du Viêt Nam
English: Ha Noi is a city in Vietnam
日本語: ハノイ市ベトナムの首都。ホーチミン市に次いで2番目に大きな都市。

Symbol of Hanoi[编辑]

History of Hanoi - Histoire de Hanoï[编辑]