Help:Konverze videa

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Shortcut: Help:CV

Video conversion help in other languages:

català | čeština | Deutsch | English | español | français | galego | italiano | 日本語 | polski | português | 中文 | українська | Bahasa Indonesia | +/−

Wikimedia Commons potřebuje video soubory, které splňují zaměření projektu, jako jsou výuková videa, a které jsou ve svobodném formátu, což jsou momentálně pouze WebM a Ogg Theora (a WebM je preferovaným formátem).

Nicméně, mnoho videí, které jsou dostupné online nebo byly vytvořeny nahrávacími zařízeními, jsou v jiných formátech, což vyžaduje konverzi. Komunita Wikimedia si přeje podpořit použití svobodného a otevřeného softwaru. Některé z programů, které je možno použít pro konverzi videa (a také editaci), jsou Miro Video Converter, aTube Catcher a Avidemux. Každý z programů má určitá omezení a nevýhody a nemusí fungovat na všechny formáty. Konverze videa je stále něco, co vyžaduje prozkoumání a testování.

Měli byste vědět, že samotný proces může být technicky komplikovaný, především když je použito pokročilých nastavení a rozhraní příkazového řádku, ale stále je možné video konvertovat použitím uživatelsky přívětivých aplikací s výchozí konfigurací.

Nejsnazší metoda pro většinu uživatelů[edit]

Začněte na bodu 3 a nahrajte video na Video2commons.

Nebo další snadný způsob, jak dostat video na Wikimedia Commons je následující:

 1. Najděte video soubor, který si přejete sdílet.
  1. Ujistěte se, že vlastníte autorská práva videa and chcete ho zveřejnit pod svobodnou licencí, nebo video již pod svobodnou licencí existuje.
  2. Zkontrolujte, zda je video v souladu se zaměřením Commons a zda je tedy možné ho akceptovat.
 2. Použijte Video2commons ke konverzi souboru do svobodného formátu a importujte výsledek na Commons. Můžete vložit odkaz na video nebo nahrát video samotné.
  1. Konverze proběhne v cloudu na straně serveru Wikimedia.
  2. Nevyžaduje se žádná softwarová konfigurace.
 3. Soubor je nyní na Commons, zde ho zpracujte.
  1. Kategorizujte jej, opravte metadata
  2. Přidejte video na ostatní projekty Wikimedia, pokud chcete.

Další možností konverze video formátu je následující: Pokud pracujete na platformě UBUNTU, klikněte na APLIKACE -> ZVUK A VIDEO -> TRANSMAGEDDON VIDEO TRANSCODER ke konverzi video formátu do jiného.

Obecné tipy ke konverzi[edit]

 • Pokud nahráváte video (k užití na Wikipedii), rozšíření TimedMediaHandler jej zkonvertuje do různých verzí, takže nepotřebujete poskytnout různé verze pro lidi s pomalým internetovým připojením. Je silně doporučeno nahrát video v nejlepší možné kvalitě (bit rate a rozlišení). Pokud je výsledné video větší než 100 MB (104 857 600 bytů), měli byste použít Průvodce nahráním souboru (nebo jiný nástroj podporující blokové nahrávání), které podporuje až 4 GB; nebo použijte serverové nahrávání (požádejte o pomoc uživatele s takovými právy).
 • WebM je preferovaný formát, ale prosíme, nekonvertujte zbytečně z formátu Ogg Theora, neboť ten je též podporován.
 • Některé zde uvedené nástroje konvertující do formátu Theora produkují soubor s příponou .ogg. Přejmenujte příponu na .ogv, neboť to je preferovaná přípona. Pro více informací vizte RFC 5334 a xiph.org. Dávejte si na správné pojmenování přípony .ogv během nahrávání pozor, jinak se může opět špatně přejmenovat zpět na .ogg
 • RFC 5334 .ogx s MIME typem application/ogg ještě není plně podporován, můžete použít .ogg pro video ve formátu Theora s formátem FLAC namísto Vorbis audia.

Nástroje na online konverzi[edit]

VideoCutTool[edit]

VideoCutTool je nástroj k nahrání videí ze zařízení, editaci a následné nahrání zpět na Wikimedia Commons. Nástroj automaticky konvertuje nahrané video na formát kompatibilní s Commons. Zahrnuje funkce jako odstranění audia, ořez obrazu, ořez časové osy a otáčení. Nástroj používá k přihlášení systém jednotné autentizace OAuth. Popis nástroje můžete najít na Commons:VideoCutTool.

Video2commons[edit]

Video2commons je nástroj k nahrání videí z internetové adresy na Wikimedia Commons, automaticky konvertuje video do formátu kompatibilního s Commons. Zahrnuje funkce jako odstranění zvuku, titulků, videa. Nástroj používá k přihlášení systém jednotné autentizace OAuth. Popis nástroje můžete najít na Commons:video2commons/cs.

Internet Archive[edit]

Internet Archive nabízí nástroj k nahrání videa, který jej automaticky konvertuje do široké škály formátů, včetně ogg.

Convert-video-online.com[edit]

Convert-video-online.com vám umožňuje nahrát video soubor (max. 2 GB). Rychlost nahrávání závisí na rychlosti internetového připojení. Jedná se o svobodnou webovou aplikaci, která konvertuje video soubory, což vám umožňuje změnit formát videa, rozlišení nebo velikost přímo v prohlížeči. Všechny funkce aplikace jsou dostupné zcela zdarma a nejsou omezené počtem souborů, které můžete konvertovat. Navíc se uživatelé nepotřebují registrovat nebo přihlašovat.

Online-convert.com[edit]

Video.online-convert.com vám umožňuje nahrát video soubor (max. 100 MB bez registrace). Webová stránka za vás zkonvertuje video a nabídne vám odkaz ke stažení konvertovaného souboru. Proces může trvat několik minut v závislosti na velikosti a kvalitě videa.

Multiplatformní konverzní nástroj pro příkazový řádek[edit]

ffmpeg[edit]

FFmpeg je „švýcarák“ pro konverzi videa. Jedná se o vysoce flexibilní softwarové řešení, které sdružuje dohromady velké množství nástrojů pro manipulaci s videem, zvukem a ostatními multimédii. Nabízí program pro příkazový řádek „ffmpeg“, se kterým můžete konvertovat také do WebM. Pro více informací o užití specificky VP9 vizte Příručku ke kódování VP9 na wiki FFmpeg. Pro ještě více informací o dostupných argumentech příkazového řádku specifických pro kódování VP9 vizte zabudovanou nápovědu FFmpeg příkazem ffmpeg -h encoder=libvpx-vp9

.webm[edit]

Doporučeným způsobem užití VP9 je použití dvoufázového kódování s konstantní kvalitou. Jedná se o kombinaci dvou módů (dvoufázový průchod a konstantní kvalita), které dříve byly od sebe oddělené, a je doporučení kvůli některým vylepšovacím funkcím v kodéru libvpx, které jsou dostupné pouze ve dvoufázovém módu. Dvoufázový mód celé video projde dvakrát, nejprve k jeho analýze a posléze k použití nasbíraných dat k efektivnímu kódování videa na určitém nastaveném průměrném toku dat. Konstaktní kvalita míří k dosažení určité procentuální úrovně kvality pro všechny části videa. Mód dvoufázového kódování s konstaktní kvalitou provádí analýzu a poté kóduje video s úrovní kvality nastavenou uživatelem. Úroveň kvality se nastavuje přepínačem -crf a také vyžaduje nastavení přepínače -b:v na 0 (nulu).

Také jsou k dispozici i další možnosti (ne všechny jsou specifické pro VP9), některé z nich jsou použity v příkladech níže a následně dále v odrážkách vysvětleny.

Dvoufázové kódování je prováděno spuštěním dvou příkazů, jeden pro každý průchod, a specifikací kterého průchodu argumentem přepínače -pass. PRvní průchod vytvoří log soubor s analýzou pojmenovaný ffmpeg2pass-0.log, který je možné smazat poté, co se provede druhý průchod.

Jelikož na různých platformách se používá lehce odlišná syntaxe příkazového řádku (Windows používá NUL namísto /dev/null), příkazy pro každou platformu jsou tedy uváděny samostatně.

Příkazový řádek Linux a OS X[edit]
První průchod:
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -pass 1 -row-mt 1 -an -f webm -y /dev/null
Druhý průchod:
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -pass 2 -row-mt 1 -c:a libopus output.webm

Tyto dva příkazy lze spustit najednou jejich zkombinováním se znakem &, takto:

ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -pass 1 -row-mt 1 -an -f webm -y /dev/null && ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -pass 2 -row-mt 1 -c:a libopus output.webm

Vytvořte skript: Pokud často konvertujete videa, může být užitečné vytvořit script video2webm.sh:

#!/bin/bash
# Konverze videa do webm
# Autor: Geert Van Pamel
# Parametry:
# P1: jméno vstupního souboru

if [[ -z "$1" ]] ;then
 echo "Vstupní soubor chybí"
 exit 1
fi

input="$1"
output=$(basename "$1").webm

ffmpeg -i "$input" -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -pass 1 -row-mt 1 -an -f webm -y /dev/null &&
ffmpeg -i "$input" -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -pass 2 -row-mt 1 -c:a libopus "$output"

Pak jen stačí spustit:

video2webm.sh file.mp4

Soubor file.mp4.webm se vytvoří v aktuálním adresáři.

Linux s užitím VAAPI na zařízeních Intel[edit]

Ti z vás, kteří používají Linux na moderních zařízeních používajících hardware na bázi Intelu (Kaby/Coffee Lake, 9. generace či novější) mohou docílit významného zrychlení použitím API video akcelerace (Video Acceleration API – VAAPI) společně s ffmpeg. Toto API využívá hardwaru Intel QuickSync v integrované grafice Intel UHD Graphics 630 nebo Iris Plus. Rychlosti až 8x lze dosáhnout při hardwarovém kódování pomocí VP9, oproti čistě procesorovému kódování, které dosahuje rychlosti jen 1–2x.

Následující příkaz lze použít pro užití VP9 VAAPI řadiče:

ffmpeg -vaapi_device /dev/dri/renderD128 -i input.mp4 -vf 'format=nv12,hwupload' -c:v vp9_vaapi -c:a libopus -b:a 96K -bsf:v vp9_raw_reorder,vp9_superframe output.webm
Příkazový řádek Windows[edit]
První průchod:
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -pass 1 -row-mt 1 -an -f webm -y NUL
Druhý průchod:
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -pass 2 -row-mt 1 -c:a libopus output.webm
Kombinovaný:
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -pass 1 -row-mt 1 -an -f webm -y NUL && ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -pass 2 -row-mt 1 -c:a libopus output.webm
 • Cílová kvalita -crf se specifikuje na škále od 0 do 63, kde menší hodnoty značí vyšší kvalitu. Výchozí hodnota je 30, což je dostatečná kvalita pro HD video. Obecně platí, že čím vyššíje rozlišení videa, tím vyšší lze nastavit hodnotu, protože VP9 je více efektivní při vyšších rozlišeních. To je užitečné mít na paměti při kódování rozlišení vyšších, než je 1080p.
 • Kvalita zvuku, pokud není manuálně nastavena přepínačem -b:a, je ve výchozím nastavení na hodnotě 96k. To je více pro většinu případů více než dost, neboť Opus je velmi efektivní zvukový kodek. Nicméně, pokud to váš případ vyžaduje, můžete nastavit jinou hodnotu.
 • Pokud si přejete z videa zvuk odstranit, můžete jej vymazat použitím štítku -an během druhého průchodu. To se běžně provádí s prvním průchodem, neboť překódování zvuku by proces zbytečně zpomalilo. Navíc, pokud si přejete nastavit počet zvukových kanálů sami (například pro konverzi 5.1 zvuku na stereo nebo dokonce mono), můžete využít štítku -ac následovaným počtem požadovaných zvukových kanálů (například -ac 2 pro stereo).
 • Soubor logu, který se vytvoří během prvního průchodu, může být znovu použitý a není ve skutečnosti svázaný s úrovní kvality uvedenou v prvním průchodu. Takže pokud jste kódovali video s určitou úrovní kvality, ale nejste spokojeni s výsledky, dokud soubor logu nesmažete, můžete prostě znovu spustit druhý průchod s jiným nastavením kvality a tak ušetřit čas přeskočením prvního průchodu.
 • Přepínač -row-mt 1 řekne kodéru, že má použít řádková vlákna. To může značně urychlit kódování na počítačích s více než 4 procesorovými jádry/vlákny, což vyústí v rychlost 2x a vyšší, v závislosti na rozlišení videa a počtu dostupných vláken procesoru. Tato možnost je ve výchozím nastavení nastavena na 0 (aktuální k lednu 2019) a tudíž je nutné ji nastavit manuálně.
 • Pokud používáte verzi FFmpeg vytvořenou před rokem 2018, může se vám zdát výkon VP9 kodéru pozadu. To je díky tomu, že již zmíněná funkce vícevláknového kodéru -row-mt byla zavedena v libvpx verze 1.7.0 (jedná se o VP8/VP9 knihovnu kodérů používanou programem FFmpeg), která vyšla 25. ledna 2018. FFmpeg přidal podporu pro -row-mt ve verzi 3.4.
Navíc, libvpx verze před 1.7.0 také vyžadují nastavení jiných vícevláknových funkcí manuálně. Jedná se o počet vláken, nastavené pomocí přepínače -threads, a počet dlaždicových sloupců k použití, nastavený pomocí přepínače -tile-columns. Počet vláken by měl být nastaven na počet procesorových vláken, které jsou ve vašem procesoru k dispozici. Počet dostupných dlaždicových sloupců je určen rozlišením videa a také ovlivňuje maximální počet kódovacích vláken, které může kodér použít. Níže je tabulka doporučených hodnot dlaždicových sloupců pro různá rozlišení a maximální počet vláken, které je s nimi možno použít, zdroj na stránce Příručka kodéru VP9 od Google.
Rozlišení videa Hodnota -tile-columns Počet vláken
320x240 1 2
640x360 2 4
640x480 2 4
1280x720 4 8
1920x1080 4 8
2560x1440 8 16
3840x2160 16 24

.ogv[edit]

Poznámka! Formát Theora je starší a výrazně méně efektivní než VP9, což zapřičiňuje větší velikost souboru (a tím pádem delší nahrávání a větší spotřebu volného místa) na stejné kvalitě v poměru s novějšími formáty. Obecně by se použití formátu Theora pro nové soubory mělo vyvarovat a místo toho použít VP9. Každopádně, příklady pro konverzi do formátu Theora jsou uvedeny níže.

Theora video se zvukem Vorbis:

ffmpeg -i demo.mp4 -c:v libtheora -q:v 7 -c:a libvorbis -q:a 6 demo.ogv

Theora video se zvukem FLAC:

ffmpeg -i demo.mp4 -c:v libtheora -q:v 7 -c:a flac -sample_fmt s16 demo.ogv

Theora video s odstraněným zvukem:

ffmpeg -i demo.mp4 -c:v libtheora -q:v 7 -an demo.ogv

Kvalita videa a zvuku se specifikuje přepínačem -q:v a -q:a v uvedeném pořadí (0–10, vyšší je lepší). Viz Příručka kodéru Theora-Vorbis pro více informací.

Poznámka k pixelovým formátům[edit]

Ve výchozím nastavení se FFmpeg pokusí konvertovat video bezztrátově z jednoho pixelového formátu na druhý. Jelikož pixelové formáty jiné než yuv420p nejsou všemi prohlížeči podporovány, může to představovat problém, pokud se pokusíte kódovat HDR video nebo vytvořit video ze série obrázků. Například MPEG soubory budou programem ffmpeg zkonvertovány do formátu yuv422p, a PNG soubory program zkonvertuje do RGB. Ne jen že tato videa mohou způsobit problémy s přehrávačem v prohlížeči, ale také většinou vyústí v daleko větší soubory, pokud jsou kódovány s použitím normálních hodnot úrovně kvality.

V tomto případě by přidání přepínače -pix_fmt yuv420p do příkazu FFmpeg mělo zajistit širokou kompatibilitu přehrávačů konverzí videa do formátu yuv420p.

Otáčení videí[edit]

Videa mohou být otáčena použitím parametru -vf "transpose=<směr>" kde „směr“ je jedna z hodnot cclock_flip, clock, cclock nebo clock_flip (v pořadí, 90° proti směru hodinových ručiček s vertikálním překlopením, 90° po směru hodinových ručiček, 90° proti směru hodinových ručiček a 90° po směru hodinových ručiček s vertikálním překlopením). K otočení o 180° zkuste použít -vf "vflip,hflip". Video stream musí být s tímto procesem překódován, ale audio stream lze přímo zkopírovat použitím -c:a copy, pokud již je v požadovaném kodeku. Je doporučeno specifikovat možnosti překódování videa podle sekcí uvedených výše, neboť výchozí nastavení FFmpeg nejspíše vyústí v drastické snížení kvality.

Například k otočení existujícího WebM videa o 90° po směru hodinových ručiček při zachování slušné kvality lze spustit:

ffmpeg -i input.webm -c:a copy -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 30 -vf "transpose=clock" output.webm

avconv[edit]

Libav je fork programu FFmpeg poskytující podobný nástroj příkazového řádku „avconv“. Zdá se, že kvalita není tak dobrá jako s oggconvert. Také první a poslední sekunda souboru mp3 se může ztratit (což rozhodně není dobré).

apt-get install libav-tools
 • K extrakci 325 sekund zvuku začínajícího na 475 sekundách s datovým tokem 64 Mbit/s:
avconv -i input-file.mp3 -b 64k -ss 475 -t 325 output-file.mp3

Datový tok vstupního souboru by měl být vyšší nebo stejný s datovým tokem výsledného souboru, jinak bude výsledkem zvuk ve špatné kvalitě.

 • Ke konverzi více souborů mp3 do formátu ogg:
for i in *.mp3 ;do avconv -i ${i} ${i:%mp3}ogg ;done
 • K odstranění (špatného) zvuku z videa:
avconv -i infile -c copy -an outfile

ffmpeg2theora[edit]

Nástroj příkazového řádku ffmpeg2theora konvertující video soubor

ffmpeg2theora byl populární konvertor doporučovaný na stránce projektu Theora. Jedná se o multiplatformní nástroj příkazového řádku. Poslední verze je 0.30, vydaná byla v lednu 2016.

Ve většině případů vám stačí jednoduchý příkaz, který indikuje název souboru ke konverzi. (Kvalita videa a zvuku je nastavena na maximum.)

Příklady příkazového řádku
ffmpeg2theora file.avi -v 10 -a 10
ffmpeg2theora file.avi --noaudio -v 10

MPlayer[edit]

MPlayer je otevřený multimediální přehrávač, který je také schopen konverze souborů, ale má výhodu, že podporuje jak grafické uživatelské rozhraní, tak příkazový řádek. Je dostupný pro většinu operačních systémů, včetně Windows, Linux, a macOS. MPlayer přibalený některými distribucemi SMPlayer pro Windows neobsahuje mencoder.exe.

OggConvert[edit]

OggConvert umožňuje vytvářet výstupní soubory ogg/ogv. K instalaci:

apt-get install oggconvert

VLC media player[edit]

VLC je verze multimediálního přehrávače s grafickým uživatelským rozhraním obsahující možnosti konverze. Užitečný návod lze nalézt na TheoraCookbook. Kódování pomocí grafického rozhraní vyžaduje cílený datový tok, což produkuje horší kvalitu než kódování pro specifickou kvalitu videa.

XiphQT[edit]

Xiphovy QuickTime komponenty mohou být použity k přidání podpory OGG do QuickTime Pro, jan na macOS (verse 10.3.9 do 10.11), tak na Windows.

Stáhněte a nainstalujte zmíněné komponenty, a přibyde nová možnost "Video do OGG" v dialogovém okně Soubor->Export. Na macOS to je možné pouze v QuickTime 7, kterou můžete stáhnout ze stránek Apple.

youtube-dl[edit]

youtube-dl je otevřený nástroj příkazového řádku, který dokáže stahovat videa z YouTube a několika dalších video stránek, jako například archive.org nebo Vimeo (kompletní seznam zde). Pokud je nainstalován společně s FFmpeg nebo Libav, dokáže překódovat stažená videa do svobodného formátu. Následující příklady ukazují, jak toho lze docílit, použitím YouTube videa „What is Creative Commons?“ (Co je Creative Commons?) od nadace Wikimedia jako příklad.

Spoustu videí na YouTube již mají WebM verzi dostupnou, používající kodeky VP9 a Opus. Ke kontrole:

youtube-dl -F dPZTh2NKTm4 (poznámka: můžete specifikovat buď celou adresu nebo jen ID videa)

Výstup příkazu výše ukáže dostupné formáty, seřazené podle přípony souboru a rozlišení:

Výstup youtube-dl -F
$ youtube-dl -F dPZTh2NKTm4

[youtube] dPZTh2NKTm4: Downloading webpage
[youtube] dPZTh2NKTm4: Downloading video info webpage
[info] Available formats for dPZTh2NKTm4:
format code extension resolution note
249     webm    audio only tiny  56k , opus @ 50k (48000Hz), 530.03KiB
250     webm    audio only tiny  76k , opus @ 70k (48000Hz), 722.58KiB
140     m4a    audio only tiny 127k , m4a_dash container, mp4a.40.2@128k (44100Hz), 1.27MiB
251     webm    audio only tiny 144k , opus @160k (48000Hz), 1.35MiB
160     mp4    256x144  144p 112k , avc1.4d400c, 30fps, video only, 646.32KiB
278     webm    256x144  144p 119k , webm container, vp9, 30fps, video only, 746.38KiB
133     mp4    426x240  240p 246k , avc1.4d4015, 30fps, video only, 1.31MiB
242     webm    426x240  240p 291k , vp9, 30fps, video only, 1.50MiB
243     webm    640x360  360p 562k , vp9, 30fps, video only, 2.85MiB
134     mp4    640x360  360p 635k , avc1.4d401e, 30fps, video only, 3.27MiB
244     webm    854x480  480p 1048k , vp9, 30fps, video only, 5.05MiB
135     mp4    854x480  480p 1181k , avc1.4d401f, 30fps, video only, 5.99MiB
247     webm    1280x720  720p 2066k , vp9, 30fps, video only, 10.12MiB
136     mp4    1280x720  720p 2387k , avc1.4d401f, 30fps, video only, 11.70MiB
302     webm    1280x720  720p60 3243k , vp9, 60fps, video only, 16.05MiB
298     mp4    1280x720  720p60 3483k , avc1.4d4020, 60fps, video only, 17.49MiB
248     webm    1920x1080 1080p 3604k , vp9, 30fps, video only, 17.90MiB
137     mp4    1920x1080 1080p 4368k , avc1.640028, 30fps, video only, 20.92MiB
303     webm    1920x1080 1080p60 5429k , vp9, 60fps, video only, 27.01MiB
299     mp4    1920x1080 1080p60 5800k , avc1.64002a, 60fps, video only, 29.41MiB
271     webm    2560x1440 1440p 11997k , vp9, 30fps, video only, 52.51MiB
308     webm    2560x1440 1440p60 15209k , vp9, 60fps, video only, 74.46MiB
313     webm    3840x2160 2160p 24605k , vp9, 30fps, video only, 112.91MiB
315     webm    3840x2160 2160p60 32659k , vp9, 60fps, video only, 155.65MiB
18      mp4    640x360  360p 536k , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k (44100Hz), 5.34MiB
22      mp4    1280x720  720p 1301k , avc1.64001F, mp4a.40.2@192k (44100Hz) (best)

Individuální formáty lze stáhnout specifikováním kódu formátu v prvním sloupci:

youtube-dl -f 22 dPZTh2NKTm4

Video a zvuk mohou být staženy společně a zkombinované do jednoho souboru použitím FFmpeg nebo Libav, pokud jsou nainstalované:

youtube-dl -f 315+251 dPZTh2NKTm4

Ke stažení nejlepšího dostupného svobodného formátu pro video i zvuk bez nutnosti znát kódy formátů:

youtube-dl --prefer-free-formats dPZTh2NKTm4

Poznámka: youtube-dl pokládá MP4 za svobodný formát, ale MP4 video není na Commons podporováno, ke stažení WebM místo toho:

youtube-dl -f 'bestvideo[ext=webm]+bestaudio[ext=webm]' dPZTh2NKTm4

WebM nemusí být vždy dostupné, ale FFmpeg nebo Libav mohou být použity k překódování videa, jakmile se stáhne. Například:

youtube-dl -f best --recode-video webm dPZTh2NKTm4 (-f best je zde použito k prosazení stažení jediného souboru MP4, to nemusí být vždy nutností)

Pokud je buď FFmpeg nebo Libav ve vaší systémové proměnné PATH, youtube-dl jej automaticky najde a použije. Jinak můžete programu říct, kde najde konvertor možností --ffmpeg-location.

Viz README pro více informací o tom, co youtube-dl dokáže (jako například dávkové stahování nebo extrakce zvuku), stejně jako příklady příkazů a často kladené dotazy.

Nástroje pro Windows[edit]

XMedia Recode – konverze do OGV
Viz výše pro multiplatformní řešení. Časté sestavy FFmpeg a uživatelské fórum lze najít na zeranoe.
FFCoder

FFCoder (v2.2 BETA, 2013-02) je .NET 2.0 nadstavba pro FFmpeg a MEncoder.

Video to Theora

Video to Theora (version 2.0, 2013) je AutoIt grafické uživatelské rozhraní pro ffmpeg2theora.

XMedia Recode

XMedia Recode byl doporučen projektem WebM. Stáhněte instalátor z xmedia-recode.de, je také k dispozici přenosná verze.

Windows PowerPoint

Windows PowerPoint umožňuje nahrát prezentaci, společně se zvukem a exportem do mpeg4. Následně se dá s videem dále pracovat (stříhat snímky videa, práce se zvukem, přidání titulků).

Nástroje pro Linux[edit]

Viz výše Multiplatformní konverzní nástroj pro příkazový řádek.

Multiplatformní editační nástroje[edit]

Použití mkvmerge ke střihu videa
Viz výše pro nástroje příkazového řádku avconv, ffmpeg a ffmpeg2theora.

Handbrake[edit]

HandBrake je otevřený konvertor videa. Rychle a jednoduše převede soubor MP4 do webm. Je k dispozici na Linux, MacOS a Windows.

Ogg Video Tools[edit]

Xiphův nástroj oggz je schopen „nasekat“ nebo rozdělit soubor ve formátu theora mezi vymezeným začátkem a koncem a spojit dvě videa ve formátu Theora.
Ogg Video Tools je kolekce nástrojů příkazového řádku, které mohou pomoci v editaci OGG videa, včetně škálování, rozdělování a spojování, vytváření prezentací ze souborů png a spojování či oddělování zvukového and video streamu ze souboru .ogv.

Shotcut[edit]

Shotcut je svobodný a otevřený software pro Windows, Linux a macOS. Je založen na FFmpeg, Media Lovin' Toolkit, Frei0r, Qt a ICU, mimo dalších. Verze 14.11 (2014-11) a pozdější podporují OPUS.

WebM s mkvtoolnix[edit]

WebM soubory jsou pouze MKV (Matroska) soubory, které používají vlastnosti tohoto formátu. S nástrojem mkvtoolnix (GPLv2 pro všechny platformy) je snadné s nimi manipulovat. VP9 video a OPUS zvuk v kontejneru WebM jsou podporovány od roku 2013.

OpenShot[edit]

OpenShot Video Editor je otevřený grafický video editační nástroj dostupný pro všechny nynější platformy. Jedná se o ideální platformu k editaci a exportu videoí do ogv formátu. Zvolte formát „Všechny formáty OGG Vysoká kvalita“ s nejvyšším možným rozlišením.

Kdenlive[edit]

Kdenlive je otevřený video editor pro GNU/Linux, BSD, macOS a (nedávno) Windows.

Související stránky[edit]

Externí odkazy[edit]